Author Archives: admin

About admin

Член съм на Съюза на журналистите в България, Съюза на независимите български писатели. Автор съм на шест книги в книжен формат и 17 в интернет. Аз съм главен редакто на вестник Сияние, председател на Съюз "Духовно възраждане - България", с национално движение "Туй що е българско, се е наше" и на международна организация УРИ.

На падналия другар Димчо Дебелянов

Резултат с изображение за Димчо Дебелянов

На 2 октомври 1916 година, в битка с англо-френските войски на Южния фронт край село Горно Караджово, геройски загива командирът на пета рота, от втора дружина на 22 пехотен Тракийски полк – подпоручик Дим(н)чо Велев Дебелянов.
Тихомир Геров, свидетел на последните мигове на поета, си спомня:
„Изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, завъртя се, изпусна револвера и лопатката и се свлече на земята, като притискаше с ръка раната си. Опита се да разкопчае дрехата си, но не можа…“
Познат на българския народ недотам с военната си служба, а с поезията си, Димчо Дебелянов е един от най-нежните български творци, оставил ни безсмъртните стихотворения „Помниш ли, помниш ли тихия двор“, „Да се завърнеш в бащината къща“, „Сиротна песен“ и „Един убит“ и много други.
Подпоручик Димчо Дебелянов, който тръгва за фронта с думите – „Аз отивам да изпълня патриотичния си дълг и зная че няма да се върна; ще блесна като звезда и ще угасна“, е погребан в двора на църквата в Демирхисар (днес Сидирокастро, Серско). През 1934 година тленните му останки са пренесени в Копривщица и препогребани в двора на родната му къща.
Четири години след смъртта на Дебелянов, докато почиства шинела на съпруга си – поручик Тома Томов, съпругата му намира, скрити в маншета на дрехата, две малки изписани листчета със стихове. Едва тогава офицерът си спомня, че сутринта преди битката на 2 октомври Димчо Дебелянов му дава две стихотворения. Това са емблематичните „Сиротна песен“ и „Един убит“. Заръката на поета е, ако загине в боя, командирът му Тома Томов да предаде листчетата на Димитър Подвързачов.
Димитър Подвързачов от своя страна е един от най-близките хора на Дебелянов, а смъртта на копривщенския поет е тежък удар за него. Именно, за да почете паметта на своя паднал другар, той написва стихотворение. Представяме ви го в следващите редове.

На падналия другар Димчо Дебелянов
Димитър Подвързачов

 
– Далеч от мен, край буйно-мътна Струма,
там отзвуча и твоят скръбен ден
с отровната целувка на куршума.
Каква ли бе последната ти дума?
Дали си спомни в оня миг за мен?
– То бе сред глухий реквием на Струма,
в един молитствено-тържествен ден.
Аз срещнах горд и отрешен куршума
и паднах възнак без похулна дума.
Бял ангел вееше криле над мен.
– Тежи ми непрежалата раздяла.
Душата ми като дете ридай
за твойта младост, странен сън живяла,
за родината, свидни жертви дала,
за твойта ранна смърт в далечен край.
– Аз не тъжа за никоя раздяла.
Душата ми – смирена – не ридай,
че в дните бранни светло заживяла,
тя възсия – простила – и отдала
съкровищата си на родний край.
– Самичък бродя мъртвите пустини
и слушам жадно твоя спомен тих
и чакам твоя дух над мен да мине –
лъх от поломените ти градини
и ехо от печалния ти стих.
– Минах тревожен земните пустини –
витая светло-примирен и тих
и моят дух в безкрая ще премине –
невинен цвят от вечните градини,
от вечната поема нежен стих…
https://bulgarianhistory.org/na-padnalia-dimcho-debelianov/

ПОЯВА НА ТРАКИЕ

Така, по Двуречието е сложно началото на сблъсък на племена, дошли от различни народи.
Непосредствено след преселението на ариите и другите протобългарски племена се извършва и преселението на траките от Тибет, край езерото Балхаш, по устието на река Сърдаря, към реките Ур и Урал, и временно отсядат  между Волга и Дон. Този престой става причина да се появи”нов народ” – дарданите от смесването  им с част от протобългарските племена край Урал.Те по- късно са известни като троянци. 
Походът на траките продължил на запад по крайбрежието на Черно море, между реките Дон и Днепър, които по това време били населени  от студоустойчиви шумери и хиперборийци , като населявали и земите по река Дунав, в долното и средното течение- днешна Румъния и Унгария. Траките прекосили река Днепър, преминали река Дунав и отседнали трайно в територията на Малка Скития, която отнели от праотците на галите.
Единият клон от тях се преселили в Мизия, на запад от река Искър.
А по- късно, една малка част от траките се преселва заедно с останалите протобългарски племена в Шумер.
В началото на III- то хилядолетие, праотците на конните племена напуснали земите в далечния североизток, и са се преселили както следва:
- маджари и скити в земите на север от Черно море
- арии и именци- региона на Месопотамия
-траки и предци на бъдещите славянски племена- на Балканския полуостров
Част от тези племена  както и при всяко преселение остават в Североизточна Азия.Макар и малобройни представителите на първобългарите,маджарите и монголите  остават по тези земи. В продължение на две хилядолетия, те живеят изолирани от останалия свят, а след затоплянето  на времето  се умножават  многократно и се съюзяват, като се появяват по- късно в региона на  Месопотамия и долината на река Нил, под името хиксоси- пъстра смесица от семитски племена.Били изключително свирепи и жестоки, опожарявали храмовете. След прогонването им от тези земи,те се завърнали в предишните си поселища и се разделят на два клона- по- многоброен- хуни и по- малоброен- хазари. По- късно, потомците на хиксосите играят голяма роля в историята на Азия и Европа.
И тъй като тези племена принадлежат към конните народи.Сведенията за тях послужили на историята  след това да ги сложат  под един  знаменател с останалите племена- като всички те били наречени от византийските  и други древни автори- диви,невежи, варварски племена.
Това е едно несправедливо отношение към прото и древната история , поради което се налага нейното неотменно изясняване и разграничаване.   
д.и.н. Сергей Иванов
 предоставя Мария Герасова          

 

 

 

ДВАМАТА РАЗБОЙНИКА

Двамата разбойника.Жестокостите на Иисусовите врагове не отслабвали. Едни минали край кръста, клатили подигравателно главата и викали: ” Ей ти, Който  разрушаваш храма и в три дни Го съграждаш, спаси Себе С и слез от кръста!”
Първощенеците се присмивали  и казвали помежду си: “Други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.”
Дори,един от разбойниците, Го оскърбил.Измъчен от болки  и безсилна злоба, той хулил и проклинал всичко на света:
- Христе, Христе!- на присмех викал той–ако наистина си Син Божий, спаси Себе Си и нас!
Другият разбойник почнал да вразумява другаря си:
- Ти от Бога ли не се боиш?Ние сме осъдени справедливо, а Той нищо не е сторил. И като се обърнал към Иисус изказал дълбоката си вяра в Него, като Спасител, Който отново ще дойде на земята да основе друго царство:
1258
- Господи, не забравяй и мене, когато бъдеш в царството Си!
- Истина ти казвам,- отговорил Иисус – че днес ще бъдеш с Мене в рая.
Спасителят млъкнал.Млъкнал и разбойникът. На небето станало нещо страшно: то се помрачило, слънцето притъмняло, гаснело. Мрак и ужас се спущали на земята. 
Последни  минути. Часът бил  три. Мъките на Господа ставали нетърпими.Той чувствал, че силите Му Го напускат и извикал:
- Илú, илú , лама савахтанийI,сир Боже Мой Боже Мой,защо си ме оставил!- А след това тихо казал: “Жаден съм.” Един от войниците  набол на тръст гъба потопена в оцет и Му дал да пие.
Иисус само вкусил от оцета. Той чувствал, че настъпва смъртта.  Повдигнал глава увенчана с трънен венец и свисокиясен глас извикал:
- Свърши се! Отче,в твоите ръце предавам духа Си!
И издъхнал.
В тоя миг потреперила и се разтърсила земята. Камъните и скалите се разпукали.Отворили се гробовете, и много мъртви възкръснали. Всички, които били около кръста се връщали в града и се биели в гърдите за извършеното злодеяние. Римският стотник Лонгин, който стоял до кръст, като началник на стражата, се удрял в гърдите и викал:
- Наистина, Тоя Човек бе Син Божий!”
В същия миг, когато Спасителят изпуснал последната си въздишка, завесата на Иерусалимския храм  се раздрала на две, от горе до долу  – в знак, че Старият завет се свършва    
Мария Герасова

 

РЕСУРС

Човек има лимитирани възможности.Животът му  е определен период от време.Физическите и психическите му сили не са безкрайни.Дори световните шампиони и рекордьори в спорта признават, че често се изправят пред непреодолими препятствия.Колкото по-голямо е нашето натоварване,толкова по-важно е рационално и оптимално да използваме ресурсите,които притежаваме-духовни интелектуални, физически.Това,което важи за отделния човек,  се отнася и за всяка държава,защото природните ресурси на планетата са крайна величина..Ресурсът,като понятие може да бъде дефиниран по различен начин.Различни са и подходите по неговото управление и приложение.Колкото по-ефективно и резултатно се възползваме от нашите дадености,толкова по-голяма е вероятността пълноценно да реализираме своя потенциал.Големите цели се постигат с внимателно предварително планиране и оценка на реалните ни възможности, и шансове да ги достигнем.
moris-alleMaurice Allais/Морис Але/ /1911-2010/ е френски икономист, физик и енциклопедист.Завършва Националното минно училище/Париж/ /1937/ и става инженер.В периода 1943-1948 година е директор на Центъра за минна документация и статистика.Той е пионер в изследването на икономическото управление        /мениджмънт/ на икономиката.Доказва, че независимо от формата на собственост- държавна или частно,икономическата система трябва да бъде организирана с децентрализирани икономически пазари,за да бъде ефективна и да използва най- добре ресурсите си
Много от приносите му в икономическата наука, стават известни в англоезичния свят с голямо закъснение тъй като, той пише на френски език.Пръв въвежда възрастовия генерационен модел /1947/,популяризиран от големия американския учен Пол Самюелсън в 1958 година.Въвежда златното правило за оптимално развитие, десетилетия преди да стане известно на англоезичния свят чрез Едмънд Фелпс. Описва правилото за търсене на пари за транзакционни разходи, много преди Уйлям Бомол.
Неговата наследствена,релативистка и логистична теория за паричната динамика е алтернатива, на господстващата теория за рационалните очаквания. В нея, той за първи път дефинира разликата между психологично и хронологично време. За първи път прави  изследване и сравнение, между реалните доходи и производителността на труда във Франция, СССР и САЩ,като анализира причините за различното им икономическо развитие,за което получава Нобелова награда по икономика/1988/.Става световно известен, с изследванията си в областта на гравитацията и електромагнетизма,както и с трудовете си по история на икономическата мисъл.
Със своя живот и дело, Але е пример за оптимално и рационално използване на човешките ресурси!
 Автор: Георги Караджов      
 
 
 
 

Детмаг “Снежанка” става галерия “2019″

Автор: Живка Танчева

 

Нова модерна галерия на 1000 км.м площ на мястото на бившия „Детмаг“ в Пловдив ще ремонтира Общината. Взето е съгласието на собствениците и очакваме старт на дейностите до два месеца и до края на годината залата трябва да бъде готова. Това съобщи кметът Иван Тотев и посочи, че общата стойност по реконструиране и оборудване е 1 100 000 лева. 

Репортаж на Живка Танчева

Предлагаме името на новото галерийно пространство да бъде „2019“, каза още кметът и допълни, че очаква нови предложения за обсъждане. 

Екип от архитекти с ръководител Петко Костадинов е дарил проекта за реконструкцията, който предвижда площите да са разположени на двата етажа. Всички процедури са съгласувани и с фондация Пловдив 2019, уточни Тотев. 

Заложили сме на класическата схема на изцяло изолирано вътрешно пространство с постоянна температура 20-25 градуса, и влажност на въздуха до 45 процента, каза арх. Петко Костадинов. Входът откъм Главната улица се запазва, на втория етаж се стига по стълба. На партерния етаж ще се разруши едната стена, която не е носеща и цялото пространство се отваря.Новата стълба ще позволи противопожарна безопасност, обходно разглеждане на галерията на двата етажа.

Архитектите предлагат и голям асансьор, който позволява транспортиране на 18 човека и картини.

Галерията ще бъде управлявана от общината и ще бъде използвана само срещу заплащане, което означава че ще възстановяваме ДДС и затова няма как да я даваме безвъзмездно, посочи градоначалникът.

Паралелно от общината съобщиха, че ще се ремонтира и галерията на ул. „Съборна“ в Стария град с 1 200 000 лева. Там вече има строително разрешение, и започват процедурите за обществени поръчки, препоръчани от проектантите и НИНКН. Точно в този обект на Градската художествена галерия ще се помещава най-голямото и модерното галерийно пространство в Пловдив, заяви още кметът. 

Той информира, че няма повече жалби за ремонта на сградата на ДПХ ул. „Гладстон“ 32 и офертите се предвижда да бъдат отворени от следващата седмица. Това стана възможно след като в петчленен състав на ВАС няма постъпили жалби, защото преди това общината спечели делото пред тричленната колегия. 

Кино „Космос“ също е в процедури на проекти, като там ще трябват близо 2 млн. лева, изчислиха от общината. Проектанти ще бъдат колектив и Тошо Абаджиев безвъзмездно. Седнахме на една маса и ще вървим напред, каза Тотев и обеща бърз инженеринг за кино „Космос“.

 предоставя Мария Герасова

Генерал Иван Колев – моралният ориентир

Съдбата понякога изпраща на един народ велики личности, достойни водачи и светли примери за служба на Отечеството. България има щастието да притежава плеяда от такива личности. Във войните за национално Обединение те са цяла фаланга от железни борци, посветени на дълга към Родината и готови да се жертват за нея.
Имената им днес не говорят нищо на мнозинството от българите и все пак ще споменем няколко – вдъхновяващият подполковник Борис Дрангов, командирът на Желязната дивизия генерал Христо Недялков, победителят при Дойран генерал Владимир Вазов, героят от Дойран полковник Константин Каварналиев, славният командир на Дунавската дивизия генерал Павел Христов… имената са безчет. Всички храбри, всички достойни, всички герои.
Сред тях се отличава един – един смел, скромен и отдаден на дълга си воин. Той издъхва преди точно сто години на 29 юли далеч от бойното поле. Още приживе е легенда, наричат го Освободител на Добруджа – това е генерал-майор Иван Колев.
Ген. Иван Колев
Но какво прави едно малко момче, родено сред безкрайната шир на Бесарабия толкова специално? Дарби, характер, смелост, харизма, ценностна система имат мнозина. Но малцина имат всичко това в комбинация. Именно тя ражда легендата за генерал Колев. Съдбата му е да бъде специален, особен. Той е много добър ученик в Бановка и в Болградската гимназия, отличен юнкер във  Военното училище и изключителен, блестящ офицер и командир в българската войска. Въоръжен с един здрав морал, с гордостта на един истински българин, с жив, практичен ум и здраво и силно българско сърце, Иван Колев оставя светла диря в живота на хората, които среща през живота си.
Неговите войници и офицери го помнят като стегнат и строг командир, който винаги ще ги похвали, и винаги ще ги защити от несправедливостите. В същото време той е взискателен, предвидлив, истински професионалист.
Преди всичко трябва да изтъкнем преданата му служба и безмерната му обич към България и към нашия национален идеал – Обединението. Израснал в родолюбиво семейство, Иван Колев е син на доста заможно за времето си семейство. Със сигурност има възможност да остане в родното си село Бановка и да управлява имота на баща си или да предприеме нещо друго отново в Бесарабия, или пък на друго място. Вместо това той избира да посвети живота си в служба на Отечеството, служейки му вярно и предано до края на живота си. Далеч от дребните боричкания, сплетни и лични интереси, Иван Колев работи усърдно, умно и неотклонно за възвисяване на духа на войниците и офицерите, за въздигане на българското военно изкуство, за честта и славата на България.
Ако има една дума, която да характеризира най-добре личността му – то това е храброст. Винаги, когато има възможност, той води атаката на своите войници – той се врязва в неприятелските редици начело на кавалеристите при Куртбунар, води впечатляващата кавалерийска атака при Мустафа Ачи, стои най-близо до противника и при Палас Мик, както и всеки път, когато има възможност. Смелостта му се предава на войниците, заразява ги. Те са готови да се втурнат в атака само след една негова дума, защото той е войник, като тях. В най-трудните моменти на битката за Кубадин, под дъжд от куршуми, Иван Колев с коня си язди до позицията и скача в окопите, застава до войниците си и им вдъхва нови сили. Присъствието на генерала им дава сили при всеки труден момент от боя.
Генерал Колев е непретенциозен, суров към себе си също като спартанец. При десетдневните боеве за отбраната на линията Первелия – кота 90 той прекарва цели осем денонощия на бойната линия, редом до войниците си, а когато атаките отслабват спи по два-три часа на денонощие в командирския си файтон, завит с платнище. Под файтона, на земята, почива началникът на щаба на дивизията полковник Кисьов, също завит с платнище. След боя през деня двамата са разгледали картата на бойните действия, съставили са план за следващия ден и чак тогава си позволяват да заспят. Наблизо има село, но командирът остава там, където са неговите войници. В дъжда и ледения октомврийски вятър, наравно с конника, артилериста и пехотинеца.
Храбростта и скромността правят генерал Колев велик пълководец, грижата за войника го прави велик човек. Винаги предвидлив, той се старае за това никога да не го изложи излишно на опасност, да предпази частите си от излишни жертви. Макар разполагащ с ограничени възможности да изхрани хората и конете, генералът се стреми те да са винаги нахранени и облечени. Известно е, че осигурява поверените си части с достатъчно съдове за вода, така че войниците да не останат жадни в битка. Макар да става командир на Първа конна дивизия едва няколко месеца преди кампанията в Добруджа, той осигурява добро снабдяване с храна, вода, муниции и превързочни материали за поверените му части. Като споменаваме храна, говорим почти единствено за хляб. И поради бързото придвижване на дивизията печенето на хляб се извършва понякога на 20-30 или повече километра зад бойната линия. Войниците гладуват понякога, наравно с тях гладува и техният генерал.
Всички тези качества хармонират с неговото лично обаяние. Той е строг, но човечен командир. Вдъхновява с личния си пример, лично подбира командния състав на полковете и бригадите в Конната дивизия, създава сплав между командирите и войниците, между щабните и строевите офицери. Залага на доброто си познание за човешката душа и така кове легендата за смелите кавалеристи от Първа конна дивизия. Най-големите си усилия хвърля, за да възпита в офицерите си дух на трудолюбие и честност. Ненавижда пороците, стреми се към съвършенство. Иска да има и съвършени бойни другари. Може би именно затова днес неговите конници са станали легенда като самия него.
Ген. Иван Колев
Хладнокръвието на генерала е пословично. Как иначе би могло да се опише случилото се при Мустафа Ачи? Славният командир оставя противника да достигне само на няколко десетки крачки от нашите окопи, защитавани смело от конната батарея на капитан Векилски и шепа колоездачи и пехотинци. И без да трепне и мускул по лицето му, застава начело на три полка кавалеристи в една страховита кавалерийска атака, която ще обърне противника в паническо бягство. Същото хладнокръвие може да се каже, че допринася и за победите при Добрич, Куртбунар, Кочмар и Карапелит… – имената са много. Такъв командир е Иван Колев.
Провел блестящо Добруджанската кампания, генерал Колев заболява тежко и няколко месеца след края й умира във Виена. Датата е 29 юли 1917 година, късно следобед. В стаята на санаториума болният генерал спи спокойно. Изведнъж с енергично движение се опитва да стане и страхотният му вик нарушава тишината на болничната стая:
– Обградени сме!
След това генералът се отпуска, за да не отвори очи никога повече. Дори в последния си миг славният командир в мислите си е при Конната дивизия и отново ги води в бой за защита на Отечеството. Така завършва един красиво окръглен живот, изживян с мисъл и в служба на България. Престава да тупти едно истинско, голямо българско сърце. Той умира честит, защото неговата България е обединена, не доживява страшното поражение и унизителния Ньойски мир. Днес се навършват сто години от смъртта на нашия герой.
Траурната процесия на ген. Колев
И ако някой ден, забързани в ежедневието, затрупани с проблеми, се окажем без ориентир и коректив на действията си, нека си спомним за този храбър син на Отечеството, нека се вгледаме в постъпките му, нека почерпим сила и упование в моралните му устои и принципи. Нека разкажем за него на тези, които идват след нас, нека им покажем на какво е способна обичта към Отечеството, нека ги възпитаме в непоклатима вяра в светлото му бъдеще и храброст, за да се борят за него.
Вярваме, че генерал Колев никога не ще умре, докато българите го носят в сърцето си и живеят според неговите разбирания за дълг, чест, достойнство, смелост и родолюбие. Така светлият му пример ще продължава да вдъхновява поколенията българи и ще ни води по пътя към честитите бъднини на нашата и неговата България. За да пребъде тя вовеки веков!
https://bulgarianhistory.org/general-kolev-moralen-orientir/

15 причини да пием лимонова вода всяка сутрин

15 причини да пием лимонова вода всяка сутрин

Снимка – Pixabay
Ако търсите лесен начин да подобрите живота и здравето си като цяло, вие сте на правилното място. Пиенето на лимонова вода рано сутрин е доста проста рутина, която можете да започнете и ще има огромен ефект върху цялостното ви здраве.
Откакто започнах този прост и учудващо здравословен навик преди няколко години, определено забелязвам разлика. Не само че освежаващият вкус ме събужда рано сутринта, но също ми помага да се започне храносмилането и финализира естествените процеси на детоксикация в тялото ми …
Също така, лимоните са пълни с витамин C, B​​, калций, желязо, магнезий, калий, ензими, антиоксиданти и фибри. Според философията на Аюрведа, изборите, които правим в ежедневието си, или изграждат устойчивост към болести, или влошават здравето.
Така че не чакайте повече, а започнете деня си с тази невероятно лесна сутрешна рутина. Нейните предимства са безкрайни и в тази статия изброявам 15-те най-важни от тях за вас.
1. Подобрява храносмилането Лимоновият сок има подобна структура на стомашните сокове и помага за разхлабване и промиване на токсините от храносмилателния тракт. Лимоновият сок може да помогне за облекчаване на лошо храносмилане, киселини в стомаха и подуване на корема. Също така, помага за раздвижване на червата рано сутринта, хидратира дебелото черво, стимулира производството на жлъчка и влива вода в изпражненията.
2. Стимулира имунната система Лимоновият сок е богат на витамин С, който помага за укрепване на имунната системата и се бори с простуда и грип. Но не само витамин С е важен за една добре работеща имунна система, желязото е друг важен хранителен елемент, а лимоните подобряват капацитета за усвояване на повече желязо от храната, която ядем.
3. Хидратира тялото ви Важно е да стоим хидратирани. Особено по време на летните месеци. Обикновената вода е най-добра, но много хора я намират за скучна и не пият достатъчно от нея. Това е мястото, където лимоновата вода влиза в играта, за да направи нещата по-интересни. Така че не се колебайте да започнете деня си с лимонова вода, но и ако желаете пийте колкото се може повече чаши по време на деня, за да стоите хидратирани.
4. Засилва енергията Лимоновата вода ви дава незабавен тласък на енергия и подобрява настроението още в началото на деня ви.
5. Насърчава здравословна и подмладена кожа Лимоните са богати източници на антиоксиданти, които предотвратяват вредното въздействие на свободните радикали. Тези свободни радикали са отговорни за преждевременно стареене на кожата. Витамин С помага за поддържане  еластичността на кожата ви, за да се предотврати образуването на бръчки и намалява броя на петната по кожата.
6. Намалява на възпалението Лимоните имат способността да премахват пикочната киселина от вашите стави. Натрупването на пикочна киселина е една от основните причини за възпаление.
7. Спомага загубата на тегло Въпреки че сама по себе си лимоновата вода не е чудо за загуба на тегло, тя определено може да ви помогне да постигнете по-бързи и дългосрочни резултати. Лимоните помагат при борбата с желанието за глад, стимулират обмяната на веществата и създават чувство за ситост, като по този начин намалява желанието за леки закуски между храненията.
8. Алкализира тялото ви Въпреки че лимоните имат кисел вкус, те са едни от най-алкализиращите хранителни източници на Земята. Твърде много киселини могат да причинят възпаление, затлъстяване и най-разпространените болести като рак, диабет и Алцхаймер.
9. Прочистващи свойства Лимоните помагат на цялото тяло да промива повече токсини, за да се предотврати натрупване и повреждане на вашите клетки, тъкани и органи. Те стимулират черния дроб да произвежда повече ензими и да работи по-ефективно. Лимоновият сок действа като диуретик, за да запази пикочните пътища без токсини и също така може да промени нивото на рН, което обезсърчава развитието на бактерии. Той е много полезен за хора, които често страдат от инфекции на пикочните пътища. И както вече споменах, лимоните разхлабват и отмиват отпадъците от храносмилателния ви тракт и прочистват дебелото черво.
10. Антибактериални и антивирусни свойства Лимоните имат антибактериални и антивирусни свойства. Те помагат за борбата с грип, настинки и успокояват болки в гърлото. Въпреки, че хората, които пият лимоновата вода ежедневно, са с по-малка вероятност да хванат тези болести.
11. Намалете секретите и храчките Лимоновата вода помага да се намали образуването на слуз и храчки. Хората, които пият краве мляко, често са по-чувствителни към производство на секрет. Така че започването на деня с лимонова вода, определено може да помогне за намаляване на секрета, ако не сте готови да спрете млечните продукти.
12. Освежаване на дъха Лимоните са страхотни за цялостното здраве на устната кухина, избягвайте да ги пиете или използвате неразредени. Лимонената киселина може да ерозира зъбния емайл, така че не си мийте зъбите с нея, а вместо това пийте чаша лимонова вода.
13. Стимулира силата на мозъка Високите нива на калий и магнезий показват благоприятен ефект върху мозъка и нервното здраве. Лимоновата вода може да ви даде тласъка, от който се нуждаете, за да се борите с депресията и стреса. Тя създава умствена яснота и по-добър фокус, което я прави чудесна напитка за студенти или хора с напрегнати и забързани работи.
14. Антиканцерогенно действие Антиоксидантите в лимоните не само предпазват кожата от стареене, но също така намалят риска от няколко вида рак. Те са страхотни и за неутрализиране на киселините. Ракът обича да расте в киселинна среда. Алкализирането на тялото ви може да спре растежа на раковите клетки и може да намали риска от развитие на рак на първо място.
15. Отървете се от кофеина Много хора са в състояние да спрат кофеина, като заменят сутрешното си кафе с хладка лимонова вода. Тя дава подобен тласък на енергия, колкото би дала една чаша кафе, за да събуди тялото ви.
Как да си направим лимонова вода Направата на лимонова вода е много проста. Отнема по-малко от 5 минути от ценното ви време сутрин. Просто изтискайте половин лимон в хладка вода. Ако тежите повече от 70 килограма, използвайте цял лимон. Защо да използвате хладка (или стайна температура), вместо студена или топла вода за направата на тази лечебна сутрешна напитка?
Е, горещата или студена вода отнема повече енергия, за да се обработи, така че първата ви чаша сутрин трябва да бъде хладка или стайна температура, за да се събуди бавно тялото ви и да задейства храносмилането.
Ако обичате вкуса, добавете още лимонова вода към диетата си по време на останалата част от деня, студена или топла. Тя се добавя към дневната ви нужда от вода, не е толкова скучна като чистата вода и добавя множество ползи за тялото и ума.
http://lifetime.bg/15-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D1%81/

Хлябът в бита на българина

За българина хлябът е свещен, незаменим. Думата „хляб“ в много случаи е приела значението на „хранене“ или „ нахранване“. Една поговорка гласи: „Като има хляб, всичко има.“
Хлябът в бита на българите, освен за ежедневно изхранване и оцеляване, се явява и съществена част от обредите – било то езически или християнски. Върху обредния хляб се изобразяват символиката и смисъла на празника. Хлябът съдържа идеите за раждането, умирането и възкресението (ново раждане).
Чрез хляба всички участници в един ритуал общуват помежду си, споделят едни ценности, една участ, един дом и една съдба. Хлябът олицетворява ритуала, превъръща се в негов основен материален символ. Приготвянето на хляб като ритуал може да се сравни с жертвоприношение. Смисловият аналог на хляба в различните обреди е зърното, варено или не (жито, царевица и др.)
Разпространено е вярването, че хлябът е „душа“, ето защо в някои райони на България на топлият хляб казват „ душа“ „душица“. Във връзка с това вярване се е запазила традицията хлябът да се разчупва, а не да се реже или боде.Има поверие, че топлият хляб е опасен, зараи одухотвореността си, затова казват: „хлябът първо трябва да си убиди(обиколи) нивката“.
традиционен_хлябХлябът има характер на култ, защото във връзка с линията „хляб – душа – живот“ е обичаят, когато бременна жена усети за пръв път детето да мърда, да омеси погача и да я раздаде на хората.
Замесването на хляба е своеобразен ритуал – за брашното за обредните хлябове се ползва специално отделена за целта пшеница и никакво друго зърно. Засяването на семето напомня умирането, а покълването му – ново раждане.
Основните съставки, от който се замесва хляб, са брашно, вода и мая(квас), като за обредни хлябове се използва тъй наречената „мълчана вода“ – докато я носели от извора или чешмата, девойките не разговаряли с никого.
Хлябовете са квасени (с мая) и безквасни (постни). Голямо значение се отдавало на кваса, с който се приготвял хляба. Квасът спомага „надигането“ му, символизирайки растежа, умножаването. Правенето на нов квас се асоциирало с първосъздаването на хляба. Смятало се е, че къща без квас не бива да остава или че ако се изнесе квас от къщата, ще се изнесе и богатството на дома, а ако човек от къщата умре, квасът се подменя с друг, като се взима от чужда къща.
Брашното за хляба се смила от различни култури – пшеница, ръж, царевица и др. То задължително се пресява, като при замесване на хляб за обреди на ситото се връзва китка от коприва, круша и чесън, завързана с червен конец, а след пресяването брашното се прекадява. Интересна традиция е че при замесване на обредни хлябове има изискване и за месачката – да е „чиста“ жена, да не е вдовица , да не е сирак, да е от първо венчило, да има здрава и добра челяд. При замесване на обредни хлябове жената, трябва да е облечена с празнични дрехи и закичена със здравец или цвете. Тестото се меси с дясна ръка – символ на доброто, а квасът в него е символ на живота. Обикновено млади булки или бременни жени не месят хляб. След измесването, тестото се покрива с кърпа, която при обредните хлябове трябва да е червена, с цел предпазване от зли сили.
pita1
В хлябовете може да се замесват различни култури и семена – дренови пъпки, царевица, боб, смокини, орехи, стафиди и други, в зависимост от предназначението.
Формата на хлябовете може да бъде кръгла, правоъгълна или с форма на кравай. Кръглата е по – характерна за обредните питки. Формата на плитка е характерна за сладките хлябове, приготвяни и до днес за Великден в – т.нар. козунаци. Хлябове с формата на кръст са предназначени за погребения, помени, задушница. Върху хлябовете може да се правят различни изображения, които да се избождат от тестото с инструменти. Традицията да се украсява с изображения от стопанския двор и нивата – жито, грозде, различни домашни животни – съществува все още за погачата, предназначена за Бъдни вечер, с идея за плодородие. Интересен факт е че в миналото за Сирни заговезни е съществувала традиция да се изяжда хлебче във формата на змия, за да не хапе животното през годината.
В живота на българите хлябът е неизменна част от ежедневната и празничната трапеза, като за всеки народен обичай и за всяко важно събитие в живота им се меси. Не може да мине раждане на дете без погача – на 40 – тия ден от раждането, когато детето се води в черква, според народния обичай, за да се представи пред Бог, също се приготвя обреден хляб.Когато детето проходи, се прави т.нар. „прощапулник“, на който бебето прави първите си стъпки след търкулната пред него погача. Кръщенето е много важен обичай в живота на българите. Без него „детето не е чисто“ или „Господ не го пази“ . Кръстницата меси погача и я раздава на хората, като никой не трябва да бъде пропуснат, за да не остане детето беззъбо. За сватби отново се приготвят погачи, с които се отбелязва всеки момент от церемонията. Приготвят се предимно кръгли пити или във формата на кравай, защото кръгът е символ на изобилие, плодородие, здраве, добро. Хлябове се приготвят за различните църковни празници – Коледа, Бъдни вечер (питка с късмети – монета, зърна от различни култури и др.) , Великден (козунаци), Гергьовден, Трифон зарезан, Спасовден, Бабинден и за Тодоровден (хляба се прави във формата на подкова или кон) и др. Хляб се приготвя дори и при смърт, като се разчупва топъл над главата на починалия с вярването, че както излиза парата от хляба, така излиза душата от тялото на човека. Пити и погачи се приготвяли в миналото за всяка дейност, свързана с дома, нивите и добитъка на хората – заораване на нивите, приключване на жътвата, подрязване на лозите и др.
kozunak-(3)-43773-500x334Многозначността на хляба в бита на българина си личи от това, че той е не само ежедневна и обредна храна, но народът ни е свързал приготвянето му с най – съкровени и чисти послания, символи, които трябва да осигурят живот, плодородие, изобилие. В наши дни, въпреки технологичния напредък и изменения бит на българина, той не сяда на трапезата си без хляб, приготвя погачи и пити за всеки празник в живота си и традиционно продължава да посреща дори най – високопоставените гости с хляб и сол или мед.
Приготвянето и консумирането на хляб в бита на българите е една характерна черта от националната му идентичност, съхранена и предавана като наследство през поколенията.
https://bulgarianhistory.org/hlqba-v-bita-na-bulgarina/

Българското вино – дар от тракийските богове

Надали има българин, който не е отпивал от “течното злато”,което ние наричаме вино. Тази напитка заема особено важна роля в българската история и бит и присъствието ѝ е незаменимо на почти всяка народна празнична трапеза. Всеизвестен факт е, че дори британският политик Уинстън Чърчил си е поръчвал ежегодно по 500 литра българско вино, което доказва, че то е ценено и прословуто с вкусовите си качества и изтънчеността си по цял свят.
Вино по българските земи се е произвеждало още преди повече от 5000 години, а първите лози са пренесени от Близкия и Средния Изток. Тогава земите ни владеят древните траки, за които се смята, че са поставили основите на винарството и лозарството. Доказателство за това са откритите в България златни и сребърни тракийски съкровища, повечето от които са красиви сервизи за сервиране и консумиране на вино.
Траките са считани за едни от най-добрите винари в Античността, а ароматното и силно вино, произвеждано от тях, е прочуто в цял свят, като дори самият Омир не пропуска да увековечи неговите качества. Според техния народ упойващият ефект на виното помага на жреците да влязат в контакт с боговете и именно заради това те създават култ към алкохолната гроздова напитка. Освен това богът на плодородието, виното и веселието – Дионис, и неговите Дионисиеви празници, по време на които буйните вакханки танцуват с малки сърпове в ръка в чест на виното, заемат централно място в тракийската култура. Първоначално вино се произвежда главно по поречието на река Марица и около морските пристанища, което обяснява факта, че и днес тези райони са с едни от най-силните традиции в производството на вино.
izba_vinoСлед създаването на българската държава българите и славяните наследяват и продължават лозарските и винарските традиции.
При покръстването на българите култът към бог Дионис отмира и отстъпва място на този към Свети Трифон и честването на Трифон Зарезан.
Тогава, както и в по-голямата част от Европа, църквата взима винопроизводството под свое покровителство, тъй като алкохолната напитка е едно от най-използваните средства за контролиране на масите и важна търговска стока. В този период вино се прави дори по манастирите, а монасите са първите, които започват да съхраняват питието в студените манастирски подземия. В следствие на това възникват и първите винарски изби, а българското винопроизводство се усъвършенства осезаемо.
Периодът на османско иго в България бележи спад в производството на гроздовата напитка, тъй като ислямската религия забранява консумацията на алкохол. Въпреки това, властите не го забраняват директно (но не го и поощряват), защото осъзнават, че виното е един от основните източници на доход за българската държава. Така алкохолната напитка продължава да присъства осезаемо в бита на българина.
lozeСлед Освобождението отрасълът започва да се развива бурно, но следва поредният удар – филоксерата – болест, която унищожава голяма част от лозята, а редица сортове изчезват. След Първата световна война българското винопроизводство започва да придобива промишлен размах и излиза на европейския пазар вследствие на обединяването на дребните производители в кооперации.
След 1944 г., по време на социализма, производството на вино е национализирано и монополизирано. По земите ни са засадени световно известни сортове като каберне и мерло, което е почти пагубно за местните български сортове като мавруд, памид, гъмза и други. В този период основен пазар е непретенциозният Съветски съюз и стандартите са занижени – вместо върху качеството винопроизводството започва да се концентрира върху количеството. Така през 1970 г. България се превръща в един от най-големите износители на вино в света. През 80-те години на ХХ век българското производство на вино започва да търси пазари и на Запад, като постига огромни успехи в държави като Великобритания и Германия.
След 1989 г. един от най-потърпевшите отрасли на българската икономика е винарството. Една от причините е силната конкуренция от по-евтини вина, а другата е свързана с вътрешните процеси на индустрията. Въпреки това след 2000 г. вече можем да наблюдаваме развитие на този сектор, отчасти благодарение и на чужди инвестиции.
Днес в България има засадени повече от 135 734 хектара с лозя, като червените винени сортове заемат около 52%, а белите – 42%. Също така на територията на страната са обособени 5 основни лозаро-винарски региона – Дунавска равнина (Севернобългарски), Черноморски (Източнобългарски), Розова долина (Подбалкански), Тракийска низина (Южнобългарски), Долината на Струма (Югозападен). Всеки от тях има своите специфични условия и особености, които позволяват отглеждането на някои от типично българските местни сортове като Гъмза, Червен мискет, Широка мелнишка лозя, Рубин, Мавруд, Памид и Димят.
https://bulgarianhistory.org/bulgarskoto-vino/