Category Archives: Кой-кога-защо

Загадъчният диск от Фестос

   неразгадаема мистерия на 3700 години

Годината е 1908-а. Италианският археолог Луиджи Перние изследва минойския дворец в античния град Фестос, намиращ се на гръцкия остров Крит (смята се, че дворецът е бил убежище на брата на цар Минос – Радамантис).
Там той се натъква на един уникален артефакт – диск със странни символи по него. Учените смятат, че той е създаден през XVII в. пр. н. е. Диаметърът му е 16 см. и е изработен от печена глина. Съдържа 45 тайнствени символа, които се повтарят общо 242 пъти.
 
Заедно с диска е намерена и таблица с надпис на критско линеарно А писмо (т. нар. Линеар А е писменост, използвана от древните жители на Крит. Линеар Б на свой ред представлява писменост на ранен гръцки език, разчетена в средата на миналия век от английския филолог Майкъл Вентрис. Линеар А не е напълно разшифрован, макар че е частично транскрибиран на базата на характеристиките на Линеар Б).
Какво означават символите на диска и каква е тяхната функция?
Макар от откриването на артефакта да е изминал повече от век, до ден днешен никой няма категоричен отговор на този въпрос. Една от най-популярните хипотези гласи, че става въпрос за кодирано текстово послание с неизвестно съдържание. Повечето археолози са на мнение, че използваната писменост няма аналог в древността. Други предполагат, че дискът от Фестос всъщност представлява геометрична теорема, а трети смятат, че е настолна игра или обект с религиозно предназначение.
Символите са разположени спираловидно към центъра на диска, по посока на часовниковата стрелка. Любопитна подробност е, че те не са издълбани, а щамповани в меката глина, след което тя е била изпечена на висока температура.
Според някои учени, символите са били поставени върху диска с помощта на изненадващо развита технология, сравнима с печатната преса на Йоханес Гутенберг, създадена в средата на XV в. Един от тях е носителят на „Пулицър“ Джаред Даймънд, според когото тя не е придобила голяма популярност и не се е разпространила извън пределите на Крит по една проста причина – била е създадена в неподходящ момент от историята.
Докато повечето експерти са единодушни, че символите върху диска от Фестос са някаква форма на древна писменост, никой няма представа как трябва да бъде разчетен надписът. Нещо повече – сред археолозите няма консенсус дори по въпроса в каква посока трябва да се чете той.
Според едни, началото е в центъра на диска и посланието е написано отвътре навън. Други пък смятат точно обратното – че надписът започва от външната част на диска и върви в спираловидна посока към центъра.
Повечето символи, изобразени на диска от Фестос, представляват лесно разпознаваеми обекти – като растения, животни и оръжия. На места има следи от корекции, вероятно направени от създателя на диска.
Обикновено се смята, че артефактът е минойски заради сходството на някои символи с тези върху други предмети, за които се знае със сигурност, че са с такъв произход. Златният пръстен на Maвро Спилио, открит в Кносос през 1926 г., например, има спирално разположен надпис на линеарно А писмо.
Върху една бронзова секира, открита в пещера на остров Крит, пък има 15 пиктографски знака, които приличат много на тези върху диска от Фестос (макар че нито един от символите не съвпада напълно).
Image
Видният английски археолог Артър Джон Евънс (откривателят на Линеар А) обаче изказва друго предположение. През 1909 г. ученият отбелязва, че между символите върху диска от Фестос и минойските йероглифни знаци има сериозни различия. Той обръща специално внимание на човешките фигури и техните контури, както и на изображенията на кораби. Френският историк и експерт по въпросите, свързани с Древна Гърция Густав Глоц на свой ред твърди, че глината, от която е направен дискът, изобщо не е от остров Крит.
И все пак какво може да представляват символите?
Някои археолози ги сравняват с египетските йероглифи и са на мнение, че всеки отделен знак представлява цяла дума. Други не са съгласни с това твърдение и смятат, че символите са букви от отдавна забравена азбука. Има и трета хипотеза – всеки знак е сричка или звук, които образуват думи само тогава, когато са групирани правилно.
Големият проблем, пред който са изправени учените, изследващи диска, е, че засега няма с какво да съпоставят символите, за да разшифроват поне част от текста, което превръща разгадаването на мистерията в невъзможна задача.
Image
Любители археолози от цял свят не спират с опитите да дешифрират посланието, изписано върху древния артефакт. Много от тях са оптимисти, че мистерията скоро ще бъде разгадана. Повечето учени обаче не споделят този ентусиазъм. Според тях, това няма как да се случи, освен ако не бъдат открити още надписи, съдържащи символите от диска.
Истината е, че всяко предполагаемо разшифроване на посланието без външно потвърждение, т.е. без успешно сравняване с друг надпис, няма как да бъде прието за окончателно. Пример в това отношение е световноизвестният Розетски камък, открит в края на XVIII век, благодарение на който учените днес могат да превеждат текстове, съдържащи древноегипетски йероглифи.
Дискът от Фестос се съхранява в археологическия музей в Ираклио на остров Крит. И до днес той си остава една от най-големите загадки на археологията. По тази причина никак не е изненадващо, че има хора, според които в него е закодирано послание от извънземна цивилизация или е портал към друго измерение. Някои пък са убедени, че дискът е създаден не къде да е, а на митичния изчезнал остров Атлантида. Дали един ден тайните на древния артефакт ще бъдат разгадани – това само времето ще покаже.
https://www.vesti.bg/lyubopitno/nerazgadaema-misteriia-na-3700-godini-6129160

Видими и реални движения на небесните тела

Видими и реални движения на небесните тела Юпитер Юпитер Марс Марс Меркурий Меркурий Земя Луна Земя Луна Слънце Слънце Венера Венера Сатурн Сатурн 
Движения на небесните тела
Схема на Геоцентричната и Хелиоцентричната система
 Вярванията на хората в Геоцентричната система са резултат от факта, че ние, хората на Земята, не усещаме нейното движение. А Земята се движи! На първо място Земята се върти около собствената си въображаема ос за почти 24 часа (по-точно 23 ч 56 м 04 с) или точка от екватора се движи около центъра на Земята със скорост около половин километър в секунда (0,47 км/с или 1674,4 км в час). Една ротация (едно завъртане) на Земята около оста ѝ ние наричаме денонощие (звездно денонощие). Всички точки от повърхността на Земята описват за едно денонощие окръжност с център върху оста ѝ. Тези окръжности са с различен радиус и скоростта, с която се движат различните точки от Земята е различна – колкото повече се отдалечаваме от екватора, толкоз с по-малка скорост се въртим около оста. Но все пак денонощните пътища на всяка точка от Земята са окръжности, а всяка окръжност има 360 градуса. Ако разделим 360 градуса на 24 часа, то се получава, че за един час Земята се завърта около оста си на 15 градуса. Това е реалното денонощно движение на Земята, на което се дължи видимото денонощно движение на небесните тела. Земята се върти около оста си в посока, обратна на часовниковата стрелка, гледано от към нейния северен полюс, или от запад на изток, и това е причината да виждаме как всички светила на небето изгряват от изток и залязват на запад. И това видимо денонощно движение става със скоростта, с която се върти Земята – 360 градуса на денонощие или 15 градуса за един час. Около Слънцето Земята обикаля по елипса като за това са ѝ необходими 365 дни 6 часа 9 минути 10 секунди. Този период ние наричаме година (звездна година). Макар да не усещаме и това движение, се оказва, че ние хората заедно с планетата Земя летим около Слънцето със скорост почти 30 км за една секунда (107 218 км/ч)! Това обикаляне на Земята около Слънцето наричаме реално годишно движение на Земята, на което се дължи видимото годишно движение на небесните тела. На това се дължи всъщност факта, че виждаме през различните сезони различни съзвездия по едно и също време на денонощието. Движение на Земята 31 STARS   
. Видими и реални движения на небесните тела Това е причината да виждаме как Слънцето обикаля по небето видимо в посока от запад на изток като за една година описва окръжност (наречена еклиптика) и преминава последователно през зодиакалните съзвездия. Това негово движение наричаме видимо годишно движение на Слънцето. Планетите, които също изгряват от изток и залязват на запад отново са повлияни както от реалното денонощно и годишно движение на Земята, така и от тяхното собствено реално обикаляне около Слънцето. Ето защо можем да забележим как една планета се премества сред звездите ден след ден в посока от запад на изток, като понякога „обръща“ посоката си (движи се ретроградно), прави причудливи „примки“ по небето, и отново тръгва в „правилната“ посока. Това е видимото годишно движение на планетите. Времето, за което планетата се връща отново в същото съзвездие, е времето, за което тя реално обикаля около Слънцето. Така още преди векове астрономите са изчислили периодите на тяхното орбитално движение.
Движения на небесните тела           
Видимият път на Марс по небето през годината                                                         право и обратно /ретроградно/ движение.
Еклиптика Изток Запад   Видимият път на Марс по небето през годината – право и обратно (ретроградно) движение Като единственото естествено тяло, което обикаля около Земята, видимото движение на Луната по небето също зависи не само от нейното реално движение, но и от реалното денонощно и годишно движение на Земята. И Луната изгрява от изток и залязва на запад, но сред звездите тя, както и Слънцето и планетите, се премества от запад на изток. Това преместване, обаче, става за 27,32 дни, колкото е нейното реално обикаляне около Земята. Ако към всички тези движения добавим и факта, че Луната заедно със Земята обикаля около Слънцето, ще можем да си обясним и нейните фази, както много други явления като слънчевите и лунни затъмнения.
 https://project-stars.com/preview-file/STARS-MP-pre-ucitelov-BG-final-nahlad-2a.pdf

Откриха голяма диамантена планета

Тя орбитира около звезда, подобна на Слънцето, и се намира на 40 светлинни години от земятаОткриха голяма диамантена планета
Източник: ЕПА/БГНЕС
Астрономи откриха планета, която до голяма степен е съставена от диаманти и орбитира около звезда, която е видима с невъоръжено око, съобщи Ройтерс.
Скалистата планета, кръстена 55 Cancri e, орбитира около подобна на Слънцето звезда на разстояние 40 светлинни години в съзведието Рак и се движи толкова бързо, че една нейна година продължава едва 18 часа
Откритието е направено от американско-френски изследователски екип.
Планетата е с два пъти по-голям радиус в сравнение със земния, но е с по-голяма плътност, а масата й е осем пъти по-голяма. Освен това новооткритата планета е невероятно гореща -
температурата на повърхността й достига 1648 градуса по Целзий
Повърхността на 55 Cancri e сякаш е покрита с графит и диамант, вместо с вода и гранит, заяви изследователят Нику Мадхусудан от Йейлския университет.
Изследването, в което е участвал и Оливие Муси от Института по астрофизика и планетология в Тулуза, Франция, установи, че най-малко една трета от масата на планетата, т.е. еквивалентът на три земни маси, може да е диамант.
Диамантени планети са наблюдавани и преди, но сега за пръв път е открита подобна планета, която орбитира около сходна със Слънцето звезда, и е изследвана толкова детайлно.
Това е първият ни поглед към скалист свят с
толкова различни химични характеристики в сравнение със земните,
поясни Мадхусудан.
Според него откриването на тази планета с голямо съдържание на въглерод означава, че вече не би трябвало да се приема, че далечни скалисти планети имат химични съставки и атмосфери, сходни със земните.
 от интернет