Category Archives: Антракт

ЕЛИТАРЕН

Живеем във времето на средните възможности.Мнозинството имат познания в различни сфери, но най- вече в тази,където работят.Информацията е изобилна,но не може да бъде разбрана от всеки.По- голямата част от хората могат да четат, но много по-малко сред нас са способни да разберат прочетеното.Заобикалят ни фалшиви новини и дезинформация, но мнозина от нас не могат да ги разграничат от истината..Дали това се дължи на образованието,семейната среда,личностните качества на всеки индивид няма толкова голямо значение.Истинското познание се среща твърде рядко и това е голям проблем, защото до качествени решения на проблемите се стига,когато   бъдат разбрани и дефинирани.“Усредненото“ знание не ни позволява да откриваме най- точните и правилни решения.

Тогава вниманието се насочва към елита- хората,които управляват процесите или в най- голяма степен могат да влияят на тях.Говорим за „просветеното“ лидерство,което може да ни изведе на качествено ново ниво на развитие.Историята показва,че големите,истински лидери са малцинство.

AVT_Etienne-de-Senancour_8005Etienne Jean Baptiste de Senancour / Етен де Сенанкур//16.11.1770- 1846 / е френски есеист и философ.От ранно детство има сериозни здравословни проблеми.Баща му е кралски контрольор на финансите и съветник.Етиен бяга от Франция в Швейцария през 1789 година, за да не стане свещеник,каквото е желанието на баща му.

Отсъствието му от Франция в навечерието на Френската революция се възприема като враждебен акт спрямо нея и е включен в списъка на „емигрантите“.От време на време посещава родината си,но не успява да запази значителното състояние,оставено от баща му.

В 1799 година в Париж публикува книгата си „Размишления върху първичната природа на човека“.Това е първото произведение на романтизма в европейската литература и култура.

През 1801 година отново в Париж започва най- важното си произведение „Оберман“,което завършва в 1803 година в Швейцария.То е във формата на писма,написани от самотен и меланхоличен човек,който живее в отдалечена долина на провинция Юра /Франция/.В тях, той признава неспособността си да бъде и прави това,което иска.През1805 година публикува трактат за любовта,в който атакува възприетите социални конвенции.След второто издание на „Изследване върху историята на моралните и религиозни традиции“/1827/,в което описва Исус като „млад мъдрец“,обвинен от държавен обвинител за  уронване престижа на религията.Осъден е на 9 месеца затвор,но присъдата е отменена след обжалване.

Новото издание на „Оберман“през 1833 година, предизвиква сензация.Великият критик Сент Бьов и великата писателка Жорж Санд пишат възторжени отзиви.Според критика Георг Брандес- „Оберман може да бъде разбран само от високо интелигентни и чувствителни духове.“

Героят на Сенанкур упражнява огромно влияние върху интелектуалния елит на Стария континент и до днес.Той става символ на неразбрания интелектуалец.

Със своя живот и творчество Сенанкур доказва, че от „неразбирането“ на интелекта страда не само той, но и заобикалящата го среда!

Автор: Георги Караджов

 

 

ФИЛОСОФИЯ НА БИЗНЕСА

 Понятието бизнес предизвиква смесени чувства в нас.За някои, той олицетворява незаслуженото забогатяване на хора,възползвали се от вратичките в закона или влиятелни връзки.Други подчертават, неговото значение за развитието на съвременния свят.Икономистите обясняват, че прозрачния бизнес и истински конкурентната икономическа среда са в основата на икономическия и технологичен прогрес.  .Отношенията между държавата и предприемачите е отделна обширна тема,която и до днес провокира дискусии,сблъсъци, неразбиране.Като че ли в едно отношение съществува консенсус.Не всеки може да развива самостоятелна икономическа активност, а още по-малко са хората,които преуспяват в нея.Подходът и начина на мислене на икономически активните агенти е специфичен и не винаги се разбира от широката публика.
Малцина си дават сметка, че за да имаш действително успешен и устойчив бизнес модел, е необходимо нещо повече от налични материални средства.Защото, успешната икономическа дейност не генерира само приходи, а удовлетворява човешки потребности.Ако не можеш да печелиш партньори и клиенти, няма да си в състояние да развиваш инициативите си да генерираш приходи и печалби.Да се вгледаме в успешните.
 a611f4be9434d3f9c3f99bbd822e609a_400x400Японецът Masatomo Sumitomo/Масатомо Сумитомо /1585-1652/ напуска попрището на будистки монах и открива книжарница и аптека в имперската столица на Япония-Киото.Riemon Soga /Римон Сога /1572-1636/ доведеният брат на Масатомо развива технология за очистване на мед.Започва да извлича сребро от природния мед.
Tomomoshi Sumitomo /Томомоши Сумитомо//1607-1662/ най-големия син на Римон се жени за дъщерята на Масатомо и става част от клана.Точно, той разширява бизнеса на фамилията към тогавашната столица на Япония-Осака, с подкрепата на шогуните Токугава.Споделя технологията с други преработватели на мед и така превръща Осака в център на преработвателната индустрия на Япония.
Постепенно, компанията разширява дейността си в други сектори на икономиката-търговия и производство на конци,текстил,захар,лекарства. През 1691 година, със специалната лицензия на шогуната Токугава, открива медната мина Беши.
Основоположника Масатомо Сумитомо публикува книгата „Предписанията на основателя“,където описва своето разбиране за бизнес.Тя става основа на бизнес философията Сумитомо.
Според нея „човек трябва да се усъвършенства, за да изгради силен характер и създава доверие у околните, а не просто да се стреми към забогатяване“.Той трябва да бъде „честен благоразумен, да бъде иновативен мениджър и ръководител“.
Днес, банката на Сумитомо е втора по големина в Япония и една от най-големите в света, а корпорация Сумитомо е една от трите най-големи японски корпорации.
Прочутата фамилия сякаш следва основно предписание-„ Който стъпва бавно,стъпва сигурно,а който стъпва сигурно стига надалеч!
Автор: Георги Караджов   

РЕСУРС

Човек има лимитирани възможности.Животът му  е определен период от време.Физическите и психическите му сили не са безкрайни.Дори световните шампиони и рекордьори в спорта признават, че често се изправят пред непреодолими препятствия.Колкото по-голямо е нашето натоварване,толкова по-важно е рационално и оптимално да използваме ресурсите,които притежаваме-духовни интелектуални, физически.Това,което важи за отделния човек,  се отнася и за всяка държава,защото природните ресурси на планетата са крайна величина..Ресурсът,като понятие може да бъде дефиниран по различен начин.Различни са и подходите по неговото управление и приложение.Колкото по-ефективно и резултатно се възползваме от нашите дадености,толкова по-голяма е вероятността пълноценно да реализираме своя потенциал.Големите цели се постигат с внимателно предварително планиране и оценка на реалните ни възможности, и шансове да ги достигнем.
moris-alleMaurice Allais/Морис Але/ /1911-2010/ е френски икономист, физик и енциклопедист.Завършва Националното минно училище/Париж/ /1937/ и става инженер.В периода 1943-1948 година е директор на Центъра за минна документация и статистика.Той е пионер в изследването на икономическото управление        /мениджмънт/ на икономиката.Доказва, че независимо от формата на собственост- държавна или частно,икономическата система трябва да бъде организирана с децентрализирани икономически пазари,за да бъде ефективна и да използва най- добре ресурсите си
Много от приносите му в икономическата наука, стават известни в англоезичния свят с голямо закъснение тъй като, той пише на френски език.Пръв въвежда възрастовия генерационен модел /1947/,популяризиран от големия американския учен Пол Самюелсън в 1958 година.Въвежда златното правило за оптимално развитие, десетилетия преди да стане известно на англоезичния свят чрез Едмънд Фелпс. Описва правилото за търсене на пари за транзакционни разходи, много преди Уйлям Бомол.
Неговата наследствена,релативистка и логистична теория за паричната динамика е алтернатива, на господстващата теория за рационалните очаквания. В нея, той за първи път дефинира разликата между психологично и хронологично време. За първи път прави  изследване и сравнение, между реалните доходи и производителността на труда във Франция, СССР и САЩ,като анализира причините за различното им икономическо развитие,за което получава Нобелова награда по икономика/1988/.Става световно известен, с изследванията си в областта на гравитацията и електромагнетизма,както и с трудовете си по история на икономическата мисъл.
Със своя живот и дело, Але е пример за оптимално и рационално използване на човешките ресурси!
 Автор: Георги Караджов      
 
 
 
 

ПРИМЕС

Много лесно възприемаме ясните неща.Небето  е синьо, светлината на слънцето е жълта.На зададени директни въпроси, отговаряме да или не. Дадени събития  в живота  сме свикнали  да определяме като добри или лоши.Нюансите във възприятията за нас самите и околния свят сякаш  ни липсват. Много неща в земното ни съществуване не могат да се определят като черни или бели.Те по-скоро приличат на дъгата- поредица от цветове,които варират в различни комбинации и имат различно въздействие.

Понякога, съвсем малка добавка към определен материал, може да влоши или напротив да подобри неговите химически и физически свойства.Когато на спортната арена се срещнат равностойни състезатели, везните на победата се накланят в полза на единия или другия,  благодарение на пръв поглед дребни детайли- по-здрава психика, концентрация,способност да стигнеш до ръба си в оределен момент.Без тези допълнителни съставки, трудно може да се постигне максимума на възможностите на отделния човек.

nier_alfred_f4Alfred Nier /Алфред Ниър/1911-1994/  е американски физик.Той е пионер на мас-спектрометрията  През1938 година извършва първите измервания на наличието на изотопи на урана в земната кора,които позволяват през 40 те години да се определи възрастта на земята.Пръв я използва за изолиране на изотопа уран 235,чрез който се демонстрира процеса на ядрено делене.Неговият екип изготвя достатъчно чиста проба за групата на Данинг,която доказва, че точно той участва в този процес. Съвместно с Джонсон, разработва секторния мас-спектрометър за измерване на изтичането на радиоактивни вещества, от първите в света ядрени инсталации, в рамките на първия проект за създаване на атомна бомба„Манхатън“.Изработваповечето спектрографи за мониторинг на урановите сепаратори.Създава и детекторите за установяване изтичането на хелий от инсталациите,критично важна стъпка,  за успеха на метода на газовата дифузия за получаване на уран 235.

Ниър е създател на науката геохронология.Той е един от първите изследва горните слоеве на атмосферата,състава на благородните газове и метеоритите.Открива нов минерал,съставна част от метеоритите,наречен на неговото име.Установява, че метеоритите съдържат аномален изотоп на хелия.Метеоритното научно общество връчва ежегодна награда „Ниър“,за постижения в метеоритната наука.Разработва първия приложим научен метод в геохронологията- калиево-аргонния и го използва в изследванията по археология,като измерва периода на радиоактивното разпадане на изотопите на калия в земната кора.

Той е признат за основоположник на областта на геохронологичните изследвания, в световен мащаб.По-голямата част от изследователите в тази област, са негови ученици.

Според един от тях, ако геохронологичните изследвания в света,могат да бъдат изобразени,като пирамида, то Алфред Ниър би бил „мъдреца“ на върха на тази пирамида.

Ниър показва, че „примесите“ могат да направят революция.

Автор:Георги Караджов      

 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Животът си тече тихо,както се казваше в заглавието на един филм.Следваме рутината на деня.Часовете за хранене се редуват с работа,почивка,сън и пак всичко отначало.Сякаш нищо не се случва, а ние просто се плъзгаме по повърхността на живота.За наше щастие или нещастие се случват и неочаквани събития.Те ни извеждат от равновесие,предизвикват нашите способностите,нарушават стереотипите,които следваме.
Човешката реакция на тези „необичайни“ явления е различна.Някои се предават,други се поддават на изкушението на новото и губят всичко.Има и такива,които разглеждат такива състояния,като възможност- да променят начина си на живот,професията,родното си място,дори държавата,където живеят.Обикновено за „катаклизмите“ в човешкото съществуване използваме обобщаващи понятия.Едно от тях е земетресение- природното явление, което поразява изненадващо земния живот и природа и може да доведе до неизброими бедствия и страдания.
 Golitsin-B.B.Борис Борисович Голицин/1862-1916/ е руски княз,физик и геофизик.Завършва Морската академия в Санкт Петербург /1886/ и Страсбургския университет /Франция-1890/.Завежда физическия кабинет на Петербургската академия на науките /от 1894/, а от 1913 година е директор на Главната физическа обсерватория.
Основните му изследвания са в областта на метеорологията и сеизмологията.Решава най- важната задача на сеизмологията- определяне епицентъра на земетресението, по данни от една сеизмична станция.
Конструира първия електродинамичен сеизмограф и разработва неговата теория.Създава много сеизмични уреди,които се използват и до днес по целия свят.
Решава въпроса за скоростта на разпространение на сеизмичните вълни, на различни дълбочини под земята.
Открива възникването на вторични сеизмични вълни, в резултат на земетръсната активност.Пръв въвежда понятието „температура на топлинното излъчване“/1893/.
През 1898 година става академик, президент на Международната асоциация по сеизмология, а през 1916 година член на Лондонското кралско дружество.
Признат е за основоположник на руската сеизмология и един от създателите на модерната наука за земетресенията, в световен мащаб.
Умира в разгара на едно от най- големите „земетресения“ на нашето време-Първата световна война.
Научните му изследвания сякаш „предвиждат“ турбуленциите, които ще разлюлеят неговата родина и света през размирния 20-ти век.
Борис Борисович Голицин може да бъде наречен “ловеца на земетресения”.
Автор: Георги Караджов

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН

В Античността са били на „мода“ енциклопедистите. Платон, Аристотел,Авицена, които поразяват с обхвата на научните и философските си интереси.Трудовете им покриват почти всички сфери на познанието в техния свят.Постиженията им  помагат за развитието на философията и науката, за хилядолетия напред.В по-ново време, Ренесанса показва ползата от специализацията.Появяват се нови научни дисциплини- физика,химия,математика и философия.Векове наред, това ново „разделение на труда“ води до забележителни научни и технологични постижения.Нютон,Декарт,Лавоазие– новите „герои“ доминират тази епоха.Неин пряк резултат е технологичната революция на 19 век. Векът, който допринася най- много за човешкото развитие до днес.
20 век разкрива разрушителното въздействие на научните открития.В него се раждат оръжията за масово поразяване.Появяват се и други отрицателни ефекти от индустриалното развитие- замърсяването,дехуманизацията, разкъсването на социалните връзки.Тогава, отново си спомняме за основните,базисни понятия,които изграждат всяко стабилно общество- морал,справедливост,стратегическа визия за развитие.Днес, сякаш повече от всякога са ни необходими хора с мащабно,стратегическо мислене,способни да обединяват в своите анализи и изследвания различни сфери на познанието- новите енциклопедисти.
220px-Arne_TiseliusАрне Тиселиус/Tiselius//1902-1971/ е шведски биохимик.След смъртта на баща му,който е математик, през 1906 година семейството се премества в Готенбург /Швеция/. През 1925 година завършва прочутия Университет на Упсала/Швеция/, където изучава физика,химия и математика.Става асистент на големия шведски учен и лауреат на Нобелова награда Теодор Сведберг.Изучава електрофорезата- движението на заредени колоидни частици в разтвор, под действието на външно магнитно поле.Открива, че това явление може да се използва за разделяне на хомогенни смеси- разтвори на протеини.През 1930 година защитава докторска дисертация с темата „Електрофорезата,като средство за анализ“.Изработва прецизна апаратура за изследване и доказва, че кръвния серумен глобулин се състои от алфа,бета и гама глобулин/1936/.Провежда цикъл от изследвания върху естествените дифузия и абсорбция на алумино-силикатните метали,които се използват в промишленото производство,като абсорбенти и катализатори.През 1938 година става първия професор по биохимия в Швеция, в университета на Упсала.През 40- те години на 20 век доказва, че един от най- ефективните методи на изследване- хроматографията може да се използва и като абсорбционен метод на анализ.
Придобива световна слава със създаването на нова област в науката- използването на физични методи и явления за изследване на биохимични проблеми.В 1948 година получава Нобелова награда по химия за новаторското използване на електрофорезата и хроматографията.
Арне Тиселиус става пръв председател на Шведския съвет за изследвания в естествознанието /1946-50/ и има решителен принос в реорганизацията на научните изследвания, и образованието в Швеция.През 1956 е президент на Шведската академия на науките, а в периода 1960-64 президент на Нобеловата фондация.Той е пионер в световен мащаб по изследване взаимовръзките между отделните науки и интер        /между/ -дисциплинарните/ изследвания.
 Той е един от новите енциклопедисти!
                                                                                                     автор:Георги Караджов  

РОКОКО

Рококо е художествен стил, господстващ от края на 17 до средата на 18 век. В него основна роля играят хедонизма, пасторалните сюжети,театралните игри.Характеризира се с изящен и усложнен декор.Интериора,скулптурата,живописта и декоративното изкуство са областите,където намира най- широко приложение.Почти забравен за дълъг период от време, той отново намира своето място в „еклектичното“ изкуство на 20 век.Мнозина критици го обвиняват, че е твърде космополитен, тъй като комбинира в своите произведения изразни средства, характерни за различни религии, култури и духовни практики.  Изключителна роля в  него,  играе човешката фантазия и въображение.
Насладата е чувство,което ние, хората, трудно изпитваме и признаваме.В днешния твърде  материален свят е „неприлично“ да се възхитиш на глас от актьорско изпълнение, произведение на изкуството или музикален концерт.От нас се очаква да бъдем възпитани,мълчаливи,толерантни и да поддържаме добрия тон. Мнозина така са  научили „урока“,че трудно можеш да разбереш какво мислят или чувстват.
„Неприличния“ език е забранен. Мисълта трябва да бъде „фризирана“ и „ оформена“ по определен начин.Изобщо на мода е „коректния“ тон.
antonio-da-correggioAntonio Allegri da Correggi /Кореджо/е представител на художествената школа на Парма /Италия/, по времето на Ренесанса.Роден е в Кореджо-малко градче в италианската провинция Емилия-Романя.То дава артистичното му име.Първото си образование получава от брата на баща си- художника Лоренцо Алегри.
През 1503-1505 година чиракува при художника Франческо Ферара в Модена /Италия/.След петгодишен престой в Мантуа     /Италия/ ,през 1516 година се завръща в родния град, където живее до края на живота си. 
В своите творби, широко използва динамичните композиции, илюзионистката перспектива и драматичното скъсяване на фигурите.Картината му „Възхвала на детето със света Елизабет“, оказва огромно влияние върху големите художници Франческо Коста и Андрея Мантеня. През1524 година изписва 06_big (1)купола на Катедралата на Парма, като за първи път използва прийома на рисуване „отдолу- нагоре“.В него фигурите сякаш се удължават в посока върха на купола и „изчезват“ от сетивните възприятия на човека.Влиянието му още приживе е огромно.Мнозина му подражават. Според специалистите по история на изкуството, той е предтечата и основоположник на стила рококо,който се налага векове по- късно в Европа.Признат е и за един от най- големите майстори на „светло-сянката“ в изобразителното изкуство.
 По време на културен и интелектуален подем, меланхоличния и интровертен Кореджо,в своите произведени се изявява като истински познавач и ценител на художествената изящност, и изтънченост.
Той по неповторим начин успява да улови и най- незабележимите прояви на човешките мисли и чувства!
 Автор: Георги Караджов      
 
 

ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО

Часовникът е нашият постоянен спътник. Той ни показва часа и помага да разпределим работния си ден.По него измерваме и преценяваме времето, което се  превръща  като част от нашето ежедневие,както храната и съня.Пространството е навсякъде около нас.Откриваме го в дома си,в дрехите си,в пътищата,които изминаваме, в компаниите,където се движим.Толкова сме свикнали с времето и пространството,че даже не се замисляме за тях.За науката, те имат голямо и важно значение.Без тях е невъзможно да разберем днешния свят, на  революционни научни открития.
Големият напредък на точните науки в края на 19 и началото на 20 век, даде нови измерения на тези две понятия. Една от най-важните области за изследване, стана връзката и взаимодействието между тях.
Minkowski_6Херман Минковски/Minkovski/1864-1909/ е немски физик и математик.Следва в Кьонигсбергския /Кьонигсберг- днес Калининград –Русия/ и Берлинския университет. През 1887-1894 година работи в Бонския университет              /Германия/,  където става професор през 1892 година.През 1894-96 година е професор в Кьонигсбергския университет, а в периода 1896-1902 година в Цюрихската политехника /Швейцария/.От 1902 година до смъртта си е професор в прочутия Гьотингенски университет       /Германия/.По това време, Гьотинген е най- големия и влиятелен център на точните науки в света.
В 1908 година пръв сред учените на 20 век изказва идеята за обединяване на  трите пространствени измерения и времето, в едно четириизмерно пространство,в което важи псевдоевклидовата  геометрия.Според него, елементите на това пространство са събитията,свързани с определена точка в него  и с определен момент.Създава представата за този  четириизмерен  свят.За него, той е физическа реалност,която съществува независимо от каквато и да било отправна система.
Той става основоположник на теорията на електромагнитните процеси, в движещи се тела /1908 година/.Предполага, че всички физически закони трябва да бъдат независими от Лоренцовата група- трансформации. Получава уравнението на електромагнитното поле, в произволно движеща се материя. Развива целия арсенал от понятия на релативистката физика- собствено време,маса в покой и др, които се прилагат и до днес.
Минковски доказва, че специалната теория на относителността на Айнщайн може да се разглежда,като геометрия на пространство-времето.
Без основополагащите му трудове, общата теория на относителността на Айнщайн би била немислима. Изследванията му са в основата на съвременната квантова механика и космология.
От понятията пространство и време, Минковски създава и обосновава съществуването на  обединението им- пространство-време.

автор:Георги Караджов  

 

 

 

ВИРТУЛЕН СВЯТ

Обичаме реалните неща.Телевизора,който включваме,печката за готвене,колата,с която се движим.Срещите на чаша кафе с приятели или познати,с които разговаряме на професионални теми или просто за удоволствие.Привличат ни пътешествията до непознати страни.Искаме да се потопим в различна среда, да вкусим с небцето си  вкусната храна, да чуем непознат език.Не случайно, риалити форматите в съвременните медии се радват на толкова голяма популярност.Материалното ни е обсебило толкова много,че забравяме за съществуването и на друг свят- виртуалният.

Социалните медии,компютърните технологии и игри,модерните иновативни продукти, отдавна преобразяват познатата ни среда.Някои от нас са истински пристрастени към тях.Зависимостта достига опасни размери и напомня на тази, към наркотичните вещества.Затова е препоръчително да си изградим защитни механизми,които да не позволят виртуалния да превземе нашия реален свят.

miyamotoShigeru Miyamoto/Миямото/16.11.1952-/ е японски дизайнер на електронни игри и продуцент.Роден е в старата японска столица  Киото. През 1977 година се присъединява към японската фирма „Нинтендо“,специализирана в производството на карти за игра.Той е в основата на трансформирането й в най- голямата и влиятелна компания, за производство на електронни и видео игри в света. 

Става водещият мениджър на отдела по анализ на съдържанието и разработка на нови компютърни продукти на компанията.От 2015 година е изпълнителен директор на „Нинтендо“.

Миямото създава, промотира и разпространява първата видео- игра, в която историята,характерите и героите  са разработени преди реалното й програмиране, с което  създава революция в производството на компютърни игри.

Той е истински иноватор, който изпробва първите варианти на новите видео-игри, със своето семейство и приятели.Целта му е бъдещите играчи да изпитват същите чувства и емоции,които движат създателите им, с което разкрива нова страница в историята на рекламата.

Също така обръща особено внимание на механиката на играта.Изборите и предизвикателствата,които играещият трябва да преодолее,за да постигне победата в нея.Така, той максимално приближава съдържанията и действието й до тази,на реалните игрални филми.Спечелва си прозвището „Стивън Спилбърг на видео-игрите“ и „Бащата на модерните видео- игри“.

Не е учудващо, че чрез неговия иновативен гений „Нинтендо“ става най- големия производител на видео- игри в света. Миямото получава най- големите световни награди в тази област, както и култов статут сред феновете- играчи.

Той създава и първия супер-герой в историята на компютърните игри- Марио,който придобива такава популярност и влияние,че Холивуд заснема истински игрален филм за него.

През 2012 година, става първия творец в компютърните технологии,който получава най- голямата културна награда на Испания, на името на   престолонаследника на испанската корона, принц Астуриас.    

Приносът му в развитието на виртуалните образи и герои може да бъде сравнен с този на създателите на киното,като изкуство.

Миямото ни показва, че най-безболезнения начин, виртуалната действителност да навлезе в човешкия ни свят е да бъде „очовечена“!

 Автор: Георги Караджов      

 

 

 

 

ОГЪН

Тялото се нуждае от повече работа и движение, за да се развива.Възможностите са различни.Разходки в парка,пикници сред природата,пътешествия в непознати страни. Придвижването пеша до работното място и обратно в къщи, също допринася за тонуса и жизнеността на нашия организъм.Специалните програми за физически тренировки и натоварвания, преживяват истински бум днес.Това, което важи за човешкото тяло има също толкова важно значение за нашия ум и съзнание.Интелектуалните предизвикателства, които поемаме и преодоляваме, ни правят по съобразителни, интелигентни, адаптивни и изобретателни.
Натоварванията могат да бъдат различни, в зависимост от целите към които се стремим. Всъщност, те са най- разнообразни. Като започнем от релаксация и почивка до повишаване на капацитета за работа- физическа и интелектуална.Сред хората има истински фенове на екстремалните предизвикателства,които довеждат организма до границите на възможностите му.
 0_95e7e_447f593f_XL (1)Tirso de Molina/Молина/1579-1648/ е испански драматург.Автор e на многобройни исторически и религиозни комедии и драми. През  1610 година е провъзгласен за свещеник.Той е един от най- ревностните последователи на великия испански драматург и поет Лопе де Вега. В своите драматургични произведения, комбинира библейските и житейски сюжети с духа на господстващия по това време художествен стил барок. Той  е един от първите творци в европейската литература,който изгражда образите на умни,интелигентни и еманципирани жени. 
Молина  се  отличава от Лопе де Вега и Калдерон де ла Барка, които са титани на испанската драма,  с дълбокия  философски смисъл на творчеството си.Влиза в историята на литературата,като създателя на литературния образ на Дон Жуан, в пиесата си „Севилския прелъстител или Каменния гост“/1625/.Великия Моцарт създава по мотиви от нея прочутия си оперен шедьовър „Дон Жуан“.
Творчеството му има огромен успех,но му спечелва и много врагове.Обвиняват го в подриване на обществените нрави,което го принуждава да напусне Мадрид и се засели в университетския град Саламанка /Испания/.Там е назначен за игумен на манастира в Трухильо.
През 1632 година пише хроника на своя католически монашески орден.
По- късно е реабилитиран и се завръща в Мадрид.Независимо, че е по-малко известен от прочутите си съвременници Лопе де Вега и Калдерон,  той  превъзхожда- първия по силата на интелектуалните си послания, а втория със своя хумор,креативни способности и драматургична интуиция.
„Религиозният плам“ на де Молина прераства в истински „творчески огън“.
„Огънят на творческото съзидание“ превръща испанския свещеник в един от най- великите драматурзи на всички времена!
автор: Георги Караджов