Category Archives: Изобретения

Най-великите открития по физика

закон за гравитацията

Великите физици са толкова много и всяко от техните открития и изобретения е съществена част от съвременния свят. Да се определя кое е най-важното и най-ценното е невъзможно – всяко следващо откритие във физиката е направено благодарение на някакво предходно и е свързано поне с още едно.
Обща и специална теория на относителността – и двете теории принадлежат на гениалния Алберт Айнщайн. Той получава и Нобелова награда за откриването на закона на фотоелектричния ефект.
Галилео Галилей е наричан баща на съвременната физика. Положил основите на класическата механика, Галилей е оставил може би най-трайна следа във физиката, техниката, астрономия, математика. Измисля кинематиката и динамиката (отделни дялове в класическата механика), които в последствие са развити от Нютон и други физици.
Законите на Нютон – трите закона на Нютон са оставили трайна следа във физиката и класическата механика. Неговите Закони за движението всъщност продължават развитието на класическата механика. Той и неговите открития са смятани за едни от най-великите през цялата научна история. Открил е още математическия анализ, Закон за всемирното привличане, дисперсия на светлината.
Майкъл Фарадей е английски учен, който определя понятието електромагнитно поле и изобретява първия електромотор, макар и доста примитивен.
 
светлинен тунел
Уравнения на Максуел – постиженията на този физик са сравнявани с тези на Айнщайн и Нютон, освен това е оставил дълбока след във физиката, повлиял e значително на физиците през ХХ век. Уравненията доказват, че в електромагнитното поле се съчетават магнетизъм и електричеството. Той доказва, че електричното и магнетично поле се движат с постоянна скорост под формата на вълни.
Закона за квантуване на енергията – за този закон Макс Планк получава Нобелова награда през 1918 година. Наречен бащата на квантовата физика. Въвежда понятието „теория на относителността”.
Лъчение на Хокинг – Стивън Хокинг е още един велик физик, който успява да докаже, че т.нар. черни дупки всъщност съдържат и излъчват енергия, след което избухват, когато я изчерпят. Тази енергия е съставена от елементарни частици. Той за първи път съчетава няколко закона – термодинамика, квантова механика и гравитация.
http://sanovnik.bg/n3-28673-%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
 тагове: велики, открития, физика