Category Archives: Народ без минало- няма бъдеще

ПРОЧЕТЕНО ВЪВ ВЕСТНИК „БЪЛГАРСКА ДНЕВНИЦА”

   ОТ 1857 ГОДИНА

Ето какво пише вестника за прочутите еленски чорбаджии: „Село Елена( днес град) на 6 часа разстояние от Търново до 1000 и повече къщи. Жителите му са българи и управлявани са от няколко старейшини свободно, без никакво чуждо влияние, само що имат едного турчина за знак от страна на правителството субаш.От Елена зависят повече от 6000 челяди нанаоколо живеющи в малки селца българи, които назовават колиби и колибари. Тия бедни колибари, ако и да живеят в прости колиби(хижи), както ги наричат, разделени са обаче от еленските чорбаджии по 100, по 200, даже по 600 домородства, и зоват са рая Хаджи Йорданова, Хаджи Николова, Хаджи Христова и пр., т.е. два пъти рая, и султану и вишеречения чорбаджия, кои приплащат всеки вид даджия в Търново за без оръжие усвоена си рая. После събират колкото им е по воля. Бедните селяни никога не се отплащат от натоварения им безправедно дълг. От година на година повеч задлъжняват. Тия еленски панове не пропущат в тия селища ни едного купца, за да купи от селските там производи нещо,кои производи са: коприна, вълна,овци и пр., но вземат на сила труда на бедните с долна и побиена цена. Селци или тлъки като влашки цигани без заплата на лозия и другаде, де имат потрби. Носят им без зплата сирене, масло, кокошки, прасета,агнета по  длъжност и по няколко пъти на година, с една реч употребяват ги като роби, само що не могат да ги продават, но син надежда бащина си рая, и никога бедни селянин не може да се отпише от това двойно поданство. Тия еленски панове имат голямо влияние и в цяло Търновско окръжие.
Стефчо Кирин