Category Archives: ПЛОВДИВ- НАЙ- ДРЕВНИЯ В ЕВРОПА

Рекордно участие на млади предприемачи в „ТФ фест 2017“

  Над 1000 гимназисти и студенти участват в Международния панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“. На него се представят 130 тренировъчни фирми от България, Белгия, Румъния, Сърбия и Черна гора. Форумът се провежда на 27 и 28 април в Международен панаир Пловдив.
          Това е рекорд в 20-годишната история на „ТФ фест“, заяви Дария Маврудиева, директор на  Центъра на учебно-тренировъчните фирми,  организатор на проявата.  Тя е одобрена като международно събитие от Европейската комисия и посочена като добра практика за обучение в предприемачество и развиване на креативността.
          Сега участниците са с 200 повече от миналата година, а отборите – с 18. По-важно е обаче, че тук виждаме профила на новото поколение предприемачи, коментира д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив.  „ТФ фест“ представлява  платформа, където работодателите се срещат с  младежи, направили своя избор и подготвящи се отрано за професионалната си реализация, коментира Валентина Диканска, изпълнителен директор на Съвета на жените в бизнеса в България.  Тренировъчните фирми дават интегрирана подготовка по икономика, компютърни умения, бизнес администрация, роден и чужд език.
          В рамките на 17 конкурса  бъдещите мениджъри демонстрират как управляват своите предприятия. Част от тях са свързани с нови направления – пластична и козметична хирургия, услуги за развлечения и отдих, електронна търговия. Други работят  в традиционни сектори, като  финанси, производство и пласмент на храни и напитки, туризъм, организация на събития, реклама и пиар, строителство и озеленяване, фотография, спорт,  търговия.
          Има дори тренировъчна данъчна агенция на студенти в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, които проверяват фирмите изложители като истински ревизори и ги запознават с промените в законите.  Експерти на Териториалната дирекция на НАП в Пловдив са ментори на участниците в тази инициатива. Тя подобрява подготовката на специалисти за публичния сектор и дава повече познания за данъците на онези, които ще развиват и ръководят частен бизнес. Виртуалната агенция по приходите е създадена от  Центъра за кариерно развитие към висшето училище.
          Модерните тенденции в  бизнеса са във фокуса на „ТФ фест 2017“, твърдят организаторите. Като пример посочват новите конкурси за дигитален маркетинг и за лидерски умения. Те допълват традиционните надпревари, сред които: за щанд, за екип и професионално обслужване, за каталог и рекламни материали, за уеб сайт, за презентация, за най-добра банка, за защита на интелектуалната собственост, за сътрудничество с фирма ментор,  ще бъдат избрани Мис и Мистър ТФ фест.      
            Форумът  е част от проекта „Мост между училището и бизнеса“. Мрежата на българските учебни предприятия обединява 347 ученически и 6 студентски фирми. Тя е лидер на Балканите в прилагането на дуалния модел в икономическите специалности на средните училища
            ТФ ФЕСТ се провежда с подкрепата на министерствата на образованието и на икономиката, Международен панаир Пловдив, сдружение „Българска тренировъчна централа“, Българския форум на бизнес лидерите, Патентното ведомство и други партньори.
На снимките:
Панаир-ТФ фест-снимка 1Панаир-ТФ фест-снимка 1     Тренировъчната данъчна агенция на студентите от  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт отново е сред най-атрактивните участници в „ТФ фест“, който се провежда в Международен панаир Пловдив.
 
Панаир-ТФ фест-снимка 2Панаир-ТФ фест-снимка 2     Бъдещите  мениджъри показват фантазия и изобретателност в  презентирането  и маркетинга на ученическите  фирми по време на панаира „Млад предприемач“. 
 представи Мария Герасова- Спасова

За първи път младежко EКСПО в Пловдив

За първи път младежко EКСПО в Пловдив

За първи път младежко изложение в България Youth Expo- Create your future ще се състои в Пловдив.
Организатор на събитието е Националната Мрежа на Младежките центрове по програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, чиито членове са четирите младежки центъра в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. Основната цел на експото е популяризиране на професията на младежкия работник на международно и национално ниво.
В рамките на два дни /26 и 27 април/ ще се проведе изложение на Гребната база в Пловдив, на което участниците – български и европейски младежки организации, ще имат възможност да представят своята работа и дейности по креативен начин пред посетителите, както и да обменят опит и идеи за съвместна работа. Ще се споделят добри практики в областта на младежката работа и неформалното образование между организациите, посветени на работата с млади хора.
Паралелно в залите на Младежкия център ще се провеждат неформални образователни дейности на различни теми . Предвижда се да се дискутират установените стандарти за младежка работа в европейските държави.
На 28 април, екипите на четирите младежки центрове на националната мрежа ще проведат обучителни сесии, посветени на представяне на методите си на работа, които са в резултат на двугодишно обучение от Съвета на Европа.
Ще се обсъдят популяризиране на ценностите на Съвета на Европа, методологията и стандарт за качество на младежка работа сред представителите на национални младежки организации, включително и такива работещи с младежи от ромски произход.
Националната мрежа на младежките центрове е създадена през октомври 2016 г. със следните цели:
Да съдейства за включване и повишаване на възможностите за активно гражданско участие на младите хора на национално ниво;
Да популяризира неформалното образование;
Да работи за промяна на нагласите на обществото към уязвимите групи, включително младежи от ромски произход;
Да създаде условия за реализиране и разпространяване на целите и идеите на младите хора;
Да разшири обхвата на дейност на младежките центрове;
Да участва в изграждането на младежки политики на национално ниво и на единен стандарт за младежка работа;
Да повиши качеството на работа и компетенциите на младежките работници и ромските медиатори чрез обмяна на опит и добри практики;
Да популяризира длъжността „Младежки работник” и да повиши общественото доверие към професията;
Да изгради единен стандарт за младежка работа;
Да осъществява сътрудничество с български и чуждестранни младежки организации, с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, спорта и др.;
Да популяризира ценностите на Съвета на Европа – права на човека, демокрация и върховенство на закона и кампании като „Движение за език без омраза” и др.;
Да изгражда международни партньорства с центрове, притежаващи Знак за качество на Съвета на Европа, както и други сродни организации .
Организаторите на събитието се надяват то да се превърне в традиция, която да бъде спазена от младежките центрове и да популяризира необходимостта от изграждането на повече такива в страната.
http://www.plovdiv-online.com/koj-kakvo-kaza/item/84240-z%D0%B0-paarvi-paat-ml%D0%B0dejko-ekspo-v-plovdiv

В Пловдив стартира мегапроект за 15 милиона евро!

Научно-изследователски проект с финансиране от 15 мил. евро стартира работа по изграждането на център за растителна биология и биотехнология в Пловдив. Центърът по растителна системна биология и биотехнология ще бъде изграден в Индустриална зона “Тракия” по проект PlantaSYST, финансиран по европейската програма “Хоризонт 2020″. Работата по проекта стартира с конференция на 25 и 26 април в Пловдив. В конференцията ще участват представители на правителството, на община Пловдив и Европейската комисия
PlantaSYST, единственият български проект, одобрен във втори етап по програмата “Хоризонт 2020″ на Европейската комисия, започва работа с откриваща конференция в Пловдив на 25 и 26 април. Основната цел на проекта е изграждането на център за върхови постижения по растителна системна биология. 

Проектът е избран от общо 170 кандидатури на европейски консорциуми, които са се включили в първата конкурсна сесия по програмата “Тийминг” на ЕС. 31 от тях са одобрени на първата фаза и само 10 получават финансиране във финалната втора фаза. Българският мегапроект е финансиран в размер на 15 милиона евро, с които се планира изграждането на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Сред ключовите цели на проекта са осъществяването на изследвания в областта на растителната биология и биотехнология и обучаването на млади български учени в същите направления. 

PlantaSYST е резултат от съвместната работа на три български и два немски института – Институт по молекулярна биология и биотехнология и Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив, Институт по микробиология при БАН, Потсдамски Университет и Институт по молекулярна растителна физиология “Макс Планк”, Потсдам-Голм. 

По време на откриващата среща ще присъстват представители на учредителните организации и на Европейската комисия, които ще запознаят присъстващите със законовите, финансовите и административните процедури на центъра, както и със следващите стъпки в работата по неговото изграждане. 

Срещата ще бъде открита от директора на Института по молекулярна биология и биотехнологии проф. Иван Минков, Координатора на проекта доц. Цанко Гечев, кмета на Пловдив Иван Тотев и Златина Карова, Директор на дирекция “Наука” в Министерството на образованието и науката.

Центърът по растителна системна биология и биотехнология ще разполага с 10 изследователски отдела, които ще развиват дейности в областта на растителната клетъчна биотехнология, растителната метаболомика и биоинформатиката.

Висококвалифициран екип от 50 млади български специалисти, които ще бъдат назначени в центъра, ще се занимава с разработване на подобрени сортове зеленчукови култури, идентифициране на растителни метаболити с полезни за здравето на хората качества и развиване на фармацевтични приложения, които ще подпомогнат създаването на нови продукти за българския и европейския пазар. 

Амбициите на проекта са както да се превърне в катализатор за икономическия напредък, създавайки предпоставки за реализацията на успешен бизнес, така и да бъде свързващо звено между различни научно-изследователски институти и компании, опериращи в сферата на биологията на развитието на растенията, физиологията на стреса, растениевъдството и биоинформатиката.

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/V-Plovdiv-startira-megaproekt-za-15-miliona-evro-719116

Над 350 ученици се състезават

  в Панорамата на професионалното образование

Над 350 ученици от цялата страна се състезават в ІХ Панорама на професионалното образование. Тя се провежда на 21 и 22 април 2017 г. в Международен панаир Пловдив. Форумът показва квалификацията на бъдещите изпълнителски кадри в икономиката и резултатите от дуалната система на обучение. Организатор е  Министерството на образованието и науката.
          „Работим за развитие на професионалното образование, което да бъде качествено и адекватно на нуждите на пазара. Целта е нашите деца да се реализират в България“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, която откри 9-ото издание на най-голямото ученическо състезание за професии у нас. На него се представят най-добрите, които са се класирали на водещи места на регионално ниво.
          Учениците демонстрират своите знания и умения в 11 професии. В програмата е включена и категория „Най-добра бизнес идея“.
          Най-атрактивна е надпреварата в разделите за озеленяване и цветарство, фризьорство, грим и мода.  Озеленителите и цветарите изработват букети за абитуриентски бал  и аранжират кошници. Фризьорите правят прическа, съчетаваща класика и авангард, на тема „Цветя“, която е основна и за младите модни дизайнери, а гримьорите се вдъхновяват от тема „Цветно“.
            Бъдещите мебелисти представят колекции от среден и висок клас, както и дърворезба. В състезанието за най-добър млад строител  се изпълняват задачи за зидане, шпакловане, боядисване, поставяне на облицовки и настилки. Надпреварата по приложна електроника „Мога и зная как“ е за монтьори на електронна техника и компютърни системи.
          В състезанието за най-добър млад готвач се оценява качеството на  ястия от българската кухня и тяхното презентиране.  То се допълва от уменията на сервитьорите да подредят трапезата и да поднесат храната. Участниците в конкурса „Най-добър млад хлебар-сладкар“  правят хляб със семена и торта „Гараш“. Трите конкурса са включени в турнирите за Националната кулинарна купа на България, в които се конкурират топготвачи.   
          Панорамата на професионалното образование допринася за реализацията на младите хора, като създава активни връзки между тях и работодателите. Мост между училището и бизнеса е и Международният панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ, където гимназисти демонстрират мениджърски и експертни умения. 130 учебни предприятия от пет държави ще участват в двадесето издание, което ще състои на 27 и 28 април в Международен панаир Пловдив. Проявата се организира от Центъра на учебно-тренировъчните фирми към Министерството на образованието и науката.
На снимките
Панаир-Панорама-снимка 1Панаир-Панорама-снимка     Конкурсът за аранжиране на букети е един от най-атрактивните в Панорамата на професионалното образование.
Панаир-Панорама-снимка 2Панаир-Панорама-снимка     Състезанието „Най-добър млад строител“ включва различни видове дейности от зидането до боядисването.
 предоставя Мария Герасова- Спасова

Станимир Видев – изложба живопис

27. април – 15. май 2017г.

Pokana (1)

              Настоящата изложба на Станимир Видев е особена, дълго планирана и премисляна, отлагана и възобновена. Идеята за нея се роди преди около година като събитие, с което да отбележим две значими годишнини в живота на художника – неговата 60-а жизнена и 30-а творческа година. Веднага правя уточнението, че изложбата не е юбилейна, нито има ретроспективен характер – подобна изява би имала съвсем друг мащаб, докато експозицията в галерия Аспект е по-скоро камерна за измеренията на Станимир, дълбоко изстрадана и интимна като усещане.

              „Преди 30 години се върнах в Пловдив след Академията и не съжалявам” – така започва разказа си художникът. „Можех да остана в София, можех да стана преподавател в Академията, но се върнах и започнах като художник на свободна практика – такъв съм бил винаги и до сега – артист. Усетих невероятната атмосфера на моя град, срещнах големи художници: Слона, Йони Левиев, Христо Стефанов, Димитър Киров, Кольо Витковски, Бояджана… Първо седях на края на масата, учех се и попивах, а после те ме допуснаха сред тях. Почувствах се артист, сдобих се със собствено пространство – моето ателие – и имах смелостта да остана свободен творец оттогава и до днес.”
За изложбата си Станимир споделя: „Много трудна изложба, с всяка моя годишнина е така, но тази стана по-различна”. В експозицията преобладават пловдивските пейзажи и той обяснява защо: „Установих, че не мога да рисувам друг град освен Пловдив. Тази негова уникална атмосфера – Капана, Трихълмието, Сахат тепе – за мен градът е знак, той е сцена, усещам го като театър, всяко мое излизане ми носи ново зареждане. Картините ми са портрети на града, който ми е дал толкова много…”. Присъстват и няколко фигурални композиции, фокусирани върху жената като символ на финес и виталност.
Изложбата излъчва носталгичност, това е търсено съзнателно дори в оформлението на плаката, който е почти точно повторение на плаката от първата изложба на Станимир Видев през 1988 г. по негов проект. Оттогава е изтекла много вода, много неща са се променили и мисълта, че повечето път е изминат, дава отражение на цялостното настроение на изложбата, но в никакъв случай не я прави тъжна или депресивна. Напротив, по-скоро е израз на преклонение и благодарност към града и личностите, дали толкова много на твореца Видев и които без съмнение ще продължават да го вълнуват и в бъдеще. А на 27 април в 18.30 часа ще вдигнем наздравица за двете важни годишнини в живота на Станимир и ще му пожелаем още много години да ни радва и зарежда със своите прекрасни творби.
   Олга Петрова

IMG_9033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9042

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Над 120 майстори се борят за Националната кулинарна купа

    Над 120 топготвачи ще се борят за Националната кулинарна купа на България. Те ще демонстрират майсторските си умения на 21 и 22 април 2017 г. в Международен панаир Пловдив.

          В десетото издание на най-престижното кулинарно състезание у нас ще участват  звездите Иван Манчев, Андре Токев, Иван Звездев, Ути Бъчваров, Таньо Шишков,  Андрей Стоилов и други водещи имена. Сред тях са главни готвачи на известни ресторанти и хотели, както и медалисти от световни състезания. Това съобщиха от  Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ), която е организатор на проявата заедно с  Министерството на образованието и науката и Съвета по туризъм в Пловдив.

          Атрактивната надпревара популяризира кулинарното изкуство и се утвърди като форум за среща на професионалисти  в сферата на ресторантьорството и хотелиерството. През годините броят на участниците се увеличаваше,  добавиха се и нови категории.

          Най-интересни за публиката са схватките за титлите „Готвач на България“ и „Кулинарен отбор на България“, които минават в два тура. Претендентите са поставени пред сериозни изпитания, включително бързо да измислят рецепта от продукти, които получават на старта. Очаква се сега топкулинарите да заложат на стари изпитани  рецепти, тъй като на мода отново е българската кухня.

          Все по-популярна става и категорията  „Сладкар на България“. Тази година виртуозите ще творят по темата „Игра на тронове“. Много почитатели вече имат и по-новите раздели „Пицар на годината“ и  „Паста“, заявиха от БАПГ. Включена е и категория „Телешко“.

          Журирането е изключително стриктно, като се преценяват оригиналността, вкусът и оформлението на ястията. В комисиите са включени известни готвачи, сладкари и преподаватели по кулинарни изкуства  от Белгия, България, Италия и Канада.

          Наред с изявените майстори публиката ще види и нови таланти, тъй като по същото време ще се проведе национален кръг на състезанията за най-добър млад готвач, хлебар-сладкар и сервитьор.

          Те са част от Панорамата на професионалното образование, която ще се състои  на 21 и 22 април в Международен панаир Пловдив.  На нея ще се представят около 350 ученици от цялата страна. Предвидени са единадесет състезания по професии – озеленяване и цветарство, фризьорство, гримьорство, моден дизайн, производство на мебели и керамика, строителство, приложна електроника, и надпревара за най-добра бизнес идея.

          Проявата, която се организира от Министерството на образованието и науката,  показва подготовката и практическите умения на бъдещите специалисти,  предимствата на дуалната система на обучение и резултатите от нея.  Очакват се много посетители ученици, които биха искали да се запознаят с различни професии и да направят своя избор.

Панаир-Кулинарна купа (1)На снимката:  Ути Бъчваров отново ще бъде сред звездите в турнирите за Националната кулинарна купа на България, които ще се проведат на 21 и 22 април в Международен панаир Пловдив.

Пловдив вдига опера за 60 млн.лв. в панаира

Пловдив е на път да се сдобие с нова опера за близо 60 млн.лв., която ще бъде построена на територията на Международния панаир. Това стана ясно в понеделник след разширена среща между кмета Иван Тотев, бившия (а най-вероятно и бъдещ) министър на културата Вежди Рашидов, мажоритарния собственик на панаира Георги Гергов и лидери на всички политически формации в местния парламент. Те се договориха за терена, върху който ще бъде вдигнат новият дом на Държавна опера-Пловдив.
Той е с площ от около 5 дка и се намира на мястото на бившата Палата 1 вдясно от входа на панаира и в близост до река Марица. Идеята точно там да се построи нова опера е на Вежди Рашидов, след като се оказало, че други 3 терена край река Марица не са подходящи по различни причина. Собственикът на панаира Георги Гергов обяви, че е готов да даде искания терен, но държи в споразумението, което ще подпише с Министерството на културата и Община Пловдив изрично да бъде записано, че на него може да се строи само сграда на опера. „Ако там не се построи опера, теренът си остава собственост на панаира“, настоява бизнесменът Гергов.
Тристранното споразумение ще бъде подписано, след като стане ясен съставът на кабинета „Бойко Борисов-3“ и дали Вежди Рашидов ще е част от него. „Ако аз съм министър на културата, ще намеря нужните пари, както го направих с „Квадрат 500″. Ударим ли първа копка, вярвайте, че Пловдив ще има опера. Градът го заслужава, защото има една от най-силните оперни трупи. За 3 години с по 15 млн.лв. от държавния бюджет ще построим операта, а под нейния покрив може да има втори куклен театър, градски музей или нещо друго“, заяви Вежди Рашидов.
Кметът Тотев обеща общината да удари също финансово рамо, да проведе нужните конкурси и обществени обсъждания, изготви идейни и технически проекти и задания и вземе разрешително за строеж, което ще е за срок от 5 години. Новата опера ще бъде на управление на държавата чрез Министерството на културата като 55-ия сценичен обект у нас, а Община Пловдив ще стопанисва прилежащите терени.
На общинската сесия в четвъртък пловдивският парламент ще гласува безвъзмездното придобиване на 20,69% от държавните акции в „Международен панаир“ АД, чийто мажоритарен собственик е Георги Гергов. Преди 6 месеца местните старейшини начело с тези от ГЕРБ категорично отказаха общината да стане съдружник на Гергов в панаира. Сега обаче са на друго мнение, след като бизнесменът изтегли 60 млн.лв. кредит от Българската банка за развитие. Самият Гергов заяви, че гласуването в ОбС-Пловдив няма да повлияе на решението му да даде терен за нова опера.
„Аз съм мажоритарен собственик и за мен чак толкова голямо значение дали тези 20% са собственост на държавата и общината. Лично аз предпочитам да са на общината, тъй като с нея можем да правим съвместни проекти“, допълни Гергов.
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-60-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80/

Обмислят пешеходна зона на ул. Иван Вазов

cd047ced61cc96892075bc7eacef8466_MГрадската управа обмисля идеята затворения заради запаления ттюнев склад, участък от ул. Иван Вазов, да стане пешеходна зона.

Това каза метът инж. Иван Тотев и допълни, че  затварянето на улицата е вид социален експеримент.
Факт е, че част от  Иван Вазов е затворена от август, транспортният поток си намери изход, има проблем с пешеходното преминаване и търговските обекти, които са там, но не и с автомобилното преминаване. Започвам да си мисля за хубава пешеходна зона там, коментира градоначалникът.
Трафикът може да бъде пренасочен към съседната ул. Велико Търново, която общината планира да преасфалтира.
Градоначалникът припомни, че подобно предложение трябва да мине през съгласувателни процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство/НИНКН/ и КАТ и да бъде гласувано от ОбС.
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/83992-obmislyat-peshehodn%D0%B0-zon%D0%B0-n%D0%B0-ul-iv%D0%B0n-v%D0%B0zov

 

73 пловдивски художници показват свои творби в „Цветове

Голямата пролетна изложба ще се открие в четвъртък в залата на Дружеството на пловдивските художници.
Творби на 73 пловдивски художници ще бъдат показани на традиционната пролетна изложба „Цветове”. На голямата експозиция в  Залата на Дружеството на пловдивските художници на ул. „Гладстон” 32 ще бъдат изложени 110 творби – живопис, графика, скулптура, N – форми.  Официалното откриване ще се състои на 6 април 2017 г., четвъртък, от 18:00 ч.
„Пролет е! Да оцветим живота си, да изтрием страховете си, да изпълним със зажадняло очакване изсивелите надежди за нещо различно, смислено и добро. Очакваме чудото на Божието възкресение, за да поеме бремето на греха и разкаянието ни”, отбелязват организаторите.
 http://plovdivtime.bg/news.php?id=533&lang=bg

 

До две седмици ще започне укрепването на тютюневия склад

  паметник на културата, който изгоря при пожар

Пловдив: До две седмици ще започне укрепването на тютюневия склад-паметник на културата, който изгоря при пожар

Снимка: Радио “Фокус”
Пловдив. До две седмици ще започне укрепването на тютюневия склад в Пловдив, който изгоря при пожар през август миналата година. Това съобщи на пресконференция кметът Иван Тотев, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. Общината вече е издала необходимите документи за укрепването на сградата, която е паметник на културата, съобщи още Тотев. Изчакват се от прокуратурата и оригиналните документи на зданието, за да бъде издадена скица и виза за проектиране, които са необходими за възстановяването на сградата. Проектирането може да започне още следващата седмица, след издаването на строителна виза, каза още кметът на Пловдив.
Собствениците на изгорелия тютюнев склад на ул. „Одрин“ 8 също са заявили намерение да започнат да го укрепват и възстановяват. „Общината вече разполага с необходимите документи за това и подготвя обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности”, посочи още Иван Тотев. Той каза също, че собствениците на още два склада от Тютюневия град са заявили намерения да ги реновират.
Цветана ТОНЧЕВА
http://www.focus-news.net/news/2017/04/03/2381245/plovdiv-do-dve-sedmitsi-shte-zapochne-ukrepvaneto-na-tyutyuneviya-sklad-pametnik-na-kulturata-koyto-izgorya-pri-pozhar.html