Category Archives: Знания от Квантовата физика

Квантовата реалност – безграничният потенциал

ефект на Зенон

Лауреатите на Нобелова награда в областта на физиката доказаха, че извън всички съмнения физическият свят е единен океан от енергия, който възниква и след милисекунди изчезва, пулсирайки отново и отново. Няма нищо твърдо. Такъв е светът на квантовата физика.
Доказано е, че само мисълта ни позволява да съберем и да задържим на едно място „обектите”, които виждаме в това постоянно променливо поле на енергия. Но защо виждаме човека, а не мигаща топка енергия?
Представете си ролка с филмова лента.
Филмът е сбор от кадри с честота 24 кадъра в секунда. Кадрите са разделени на интервали от време. Но благодарение на скоростта, с която един кадър сменя друг, възниква зрителната заблуда и ние си мислим, че виждаме непрекъснато и движещо се изображение.
Сега си спомнете старите телевизори.
Електронната пушка на старите кутии е просто тръбичка с множество електрони, които се удрят в екрана по определен начин и създават илюзията за форми и движение. Ето какво се явяват всички обекти. Вие имате 5 сетива (зрение, слух, обоняние, осезание и вкус).
Всяко от тези чувства има определен спектър (например кучето чува звуците в друг диапазон в сравнение с вас; змията вижда светлината в друг спектър и т.н.).
Иначе казано, вашият набор от сетива възприема околното море от енергия от определена ограничена гледна точка и изхождайки от това, строи изображения. Това не е пълна и съвсем не е точна картина. Това е само интерпретация.
Всички наши интерпретации са основани изключително на „вътрешната карта” на реалността, формирана у нас, а не на обективната картина. Нашата „карта” е резултат от натрупания жизнен опит.
Нашите мисли са свързани с тази невидима енергия и те определят това, което формира въпросната енергия. Мислите буквално изтръгват от Вселената частица след частица, за да създават физическия живот.
Огледайте се наоколо.
Всичко, което виждате в нашия физически свят, е започнало като идея – идея, която е расла според това как е била споделяна и изразявана, докато не е пораснала достатъчно, за да стане физически обект след няколко етапа.
Вие буквално ставате това, за което най-много мислите. Вашият живот става това, в което най-много вярвате. Светът е буквално смисълът на думата „огледало”, което ви позволява да изпитате във физически план това, което смятате за истина за себе си… докато не промените гледната си точка.
Квантовата физика ни демонстрира, че околният свят не е нещо постоянно и неизменно, както може да изглежда. Напротив – това е нещо непрекъснато променящо се, построено върху нашите индивидуални и колективни мисли.
Това, което смятаме за истина, всъщност е илюзия, почти цирков трик. За щастие вече сме започнали да разкриваме тази илюзия и най-главното – търсим възможности да я променим.
От какво се състои вашето тяло?
Човешкото тяло се състои от девет системи – кръвообращение, храносмилане, ендокринна система, мускулна, нервна, репродуктивна, дихателна, скелетна система и пикочни пътища.
А от какво се състоят те?
От тъкани и органи.
От какво се състоят тъканите и органите?
От клетки.
От какво се състоят клетките?
От молекули.
От какво се състоят молекулите?
От атоми.
От какво се състоят атомите?
От субатомни частици.
От какво се състоят субатомните частици?
От енергия!
Вие и аз сме чиста енергия-светлина в най-прекрасното й и разумно въплъщение. Енергията постоянно се променя под повърхността, но под контрола над могъщия ви интелект. Вие сте едно по-звездно и могъщо Човешко Същество.
Ако можехте да видите себе си под мощния електронен микроскоп и да проведете други експерименти над себе си, бихте се убедили, че се състоите от постоянно променяща се енергия във вид на електрони, неутрони, фотони и т.н.
Също и всичко, което ви заобикаля. Квантовата физика ни казва, че именно актът на наблюдение на обекта го кара да бъде там и такъв, където и какъвто го виждаме.
Обектът не съществува независимо от своя наблюдател. Така че вашите наблюдения, вашето внимание към нещо и вашето намерение буквално създават дадения обект.
Това е доказано от науката.
Вашият свят се състои от дух, разум и тяло. Всеки от тези три елемента – дух, разум и тяло – изпълнява функция, която е уникална за него и не е достъпна за останалите. Това, което виждат очите ви, и което усеща тялото ви, това е физическият свят, който ще наречем Тяло. Тялото е ефектът, създаден от причината.
Дадената причина е Мисълта.
Тялото не може да създава. То може само да усеща и да бъде осезаемо – в това е уникалната му функция.
Мисълта не може да усеща – тя може само да измисля, да създава и обяснява. Необходим й е свят на относителностите (физически свят, Тяло), за да усети самата себе си.
Духът е Всичко Съществуващо, което дава живот на Мисълта и Тялото.
Тялото няма власт да създава, макар и да създава такава илюзия. Тази илюзия е причина за множество разочарования. Тялото е просто резултат и не му е подвластно да стане причина или да създаде нещо.
Ключова в цялата тази информация е възможността да се научите да виждате Вселената различно, за да дадете въплъщение на всичко, което се явява истинско ваше желание.
http://megavselena.bg/kvantovata-realnost-bezgranichen-potentsial-vyv-vsichko/
тагове: квантовата, реалност

Защо има повече материя от антиматерия?

Резултат с изображение за Защо има повече материя от антиматерия?

Въпросът защо има много повече материя, отколкото антиматерия, е тъждествен с въпроса защо нещо изобщо съществува. Човек би предположил, че Вселената трябва да третира материята и антиматерията еднакво и следователно, че в момента на Големия взрив, би трябвало да са произведени равни количества материя и антиматерия. Но ако това се беше случило, двете биха се унищожили: протоните щяха да се „съкратят” с антипротоните, електроните – с позитроните, неутроните – с антинеутроните и така нататък, докато не остане само безлично море от фотони в огромно пространство без материя. По някаква причина е имало излишна материя, която не се е унищожила и ето ни и нас! Няма прието обяснение за това.
http://image.nauka.bg/magazine/bg-science100.pdf
 тагове: материя,антиматерия