Category Archives: Знания от Квантовата физика

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Откъде са греблата 
Още един извод от изследванията на Диспенза се отнася до нашите емоции. Устойчивите невронни мрежи формират неосъзнати модели на емоционално поведение, тоест склонността към едни или други форми на емоционално реагиране. На свой ред това води до повтарящ се опит в живота.
Ние настъпваме едни и същи гребла само защото не осъзнаваме причината за тяхната поява! А причината е проста – всяка емоция се „усеща“ вследствие на отделянето на определен набор от химични вещества в тялото и нашият организъм просто става в известен смисъл „зависим“ от такива химични съчетания. Осъзнавайки тази зависимост именно като физиологическа зависимост от химичните вещества, ние можем да се избавим от нея.
Необходим е само съзнателен подход 
Диспенза използва в обясненията си последните постижения на квантовата физика.
„Защо да чакате някакъв специален момент или началото на Новата година, за да започнете кардинално да променяте своето мислене и живота си към по-добро? Просто започнете да го правите още сега: престанете да проявявате често повтарящи се ежедневни негативни моменти от поведението си, от които искате да се избавите, например кажете си сутрин: „Днес никого няма да осъждам“ или „Днес няма да хленча и да се оплаквам на всички поред“ или „Няма да се ядосвам“…“
Старайте се да правите нещата в друга поредност, например, ако първо сте измивали лицето си, а после – зъбите, направете обратното. Или вземете и простете на някого. Просто така. Счупете обичайните конструкции! И ще почувствате необичайни и много приятни усещания, ще ви хареса, да не говорим вече за глобалните процеси в тялото и съзнанието, които ще приведете в действие. Започнете да привиквате да мислите за себе си и да говорите със себе си като с най-добрия си приятел.
Изменението на мисленето води до дълбоки изменения и във физическото тяло. Ако човек се замисли, безпристрастно гледайки се отстрани :
Кой съм аз?
Защо се чувствам зле?
Защо живея така, както не искам?
Какво трябва да променя в себе си?
Какво именно ми пречи?
От какво искам да се избавя?
…и т.н.
и почувства остро желание да не реагира както преди или да не направи нещо както преди, това значи, че той е преминал през процес на „осъзнаване“.
Това е вътрешна еволюция. В този момент той е извършил скок. Съответно личността започва да се променя, а новата личност има нужда от ново тяло. Така протичат спонтанните изцеления: с новото съзнание болестта повече не може да остане в тялото, тъй като се променя цялата биохимия на организма (ние променяме мислите си, а това променя набора химични елементи, участващи в процесите, нашата вътрешна среда става токсична за болестта) и човек оздравява.
Зависимото поведение (тоест адикция към нещо: от видеоигри до раздразнителност) може да се определи много лесно: това е онова нещо, което ви е трудно да спрете, когато искате.
Ако не можете да се отлепите от компютъра и навестявате социалната мрежа всеки пет минути или разбирате например, че раздразнителността пречи на отношенията ви, но не можете да престанете да се дразните – значи имате зависимост не само на ментално ниво, но и на биохимично (вашето тяло изисква отделяне на хормоните, отговорни за даденото състояние).
Доказано е научно, че действието на химичните елементи продължава за период от 30 секунди до 2 минути и ако продължавате да изпитвате едно или друго състояние по-дълго, трябва да сте наясно, че през цялото останало време вие изкуствено го поддържате в себе си, провокирайки с мисли циклично възбуждане на невронните мрежи и повторно изхвърляне на нежелателни хормони, предизвикващи негативни емоции – тоест вие сами поддържате това състояние у себе си!
С други думи, вие доброволно избирате своето самочувствие. Най-добрият съвет за такива ситуации: научете се да превключвате вниманието си на нещо друго – природа, спорт, гледане на комедия и изобщо на всичко, което е способно да ви отклони и превключи. Рязкото префокусиране на вниманието позволява да се отслаби и потисне действието на хормоните, отговорни за негативното състояние. Тази способност се нарича невропластичност.
И колкото по-добре развиете това качество у себе си, толкова по-лесно ще ви бъде да управлявате своите реакции, което по веригата ще доведе до множество изменения във вашето възприятие на външния свят и вътрешното ви състояние.Именно този процес се нарича еволюция.
Тъй като новите мисли водят до нов избор, новият избор води до ново поведение, новото поведение води до нов опит, новият опит води до нови емоции, които заедно с новата информация от околния свят започват да променят вашите гени епигенетично (тоест вторично).
А след това тези нови емоции на свой ред започват да предизвикват нови мисли и така вие развивате самоуважение, увереност в себе си и т.н. Именно по такъв начин можем да усъвършенстваме себе си и съответно – своя живот.
Депресията също е ярък пример за зависимост. Всяко състояние на зависимост говори за биохимичен дисбаланс в тялото, както и за дисбаланс в работата на връзката между съзнание–тяло.
Най-голямата грешка на хората е в това, че асоциират своите емоции и модели на поведение със своята личност. Така и говорим: „Аз съм нервен“, „Аз съм слаб“, „Аз съм болен“, „Аз съм нещастен“ и т.н. Хората смятат, че проявата на определени емоции идентифицира тяхната личност, затова постоянно подсъзнателно се стремят да повтарят схемата на реагиране или състоянието (например физическата болест или депресията), сякаш убеждавайки се всеки път кои са те.
Дори ако самите те силно страдат от това! Огромна заблуда. Всяко нежелателно състояние при желание може да се отстрани, а възможностите на всеки човек са ограничени само от неговата фантазия.
И когато искате да измените своя живот, представете си ясно какво именно желаете да измените, но не изработвайте в ума си „строг план“ за начина КАК ИМЕННО ще се случи това и за възможността за „избор“ на най-добрия за вас вариант, който може да се окаже съвсем неочакван.
A caring community
Достатъчно е вътрешно да се отпуснете и да се опитате да се зарадвате от душа на това, което още не се е случило, но със сигурност ще се случи. Знаете ли защо? Защото на ниво квантова реалност това вече се е случило, при условие че ясно сте си го представили и от душа сте се зарадвали. Именно от квантово ниво започва материализирането на събитията.
Хората са свикнали да се радват само на нещо, което „могат да пипнат“, което вече се е реализирало. Но ние не сме свикнали да се доверяваме сами на себе си и своите способности към съ-творение на реалността, макар че правим това всеки ден и основно – на негативна вълна.
Достатъчно е да си спомним колко често се реализират нашите опасения, макар че тези събития също са формирани от нас, само че без контрол… А когато изработите у себе си способността към контрол над мисленето и емоциите, започват да се случват истински чудеса.
„Най-главният ни навик трябва да стане навикът да бъдем самите себе си.“
Джо Диспенза
И още Диспенза съветва: никога не преставайте да се учите. Информацията се усвоява най-добре, когато човек е удивен. Старайте се всеки ден да научавате нещо ново – това развива и тренира вашия мозък, създава нови невронни връзки, което на свой ред може да променя и развива вашата способност към осъзнато мислене, което ще ви помогне да моделирате вашата собствена щастлива и пълноценна реалност.
http://magnifisonz.com/2016/08/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5/

Вселената е информационна същност

 Може ли да се откъснем от магията наречена материя. Истината е, че основна градивна съставка на материалната вселена е информацията. Всичко е само информация. Материята е просто по различен вид информация. Тя е сигурна и пасивна, затворена еднозначно определена информация.
Друг вид информация е всичките видове енергии. За разлика от материята тя е активна и е зависима от времето и пространството.
 Всичко което виждаме, чуваме или усещаме по някакъв начин чрез нашите сетива е някакъв вид енергия. Така, че за материята ние имаме информация единствено чрез анализиране на енергийната  промяна и изменение на материята.
Основна характеристика на материята е масата тоест количеството вещество което се съдържа в определен обем.
Вълна или частица, това е основната дилема в квантовата физика. Приема се, че елементарните частици имат двойствен характер и са едновременно и двете същности. Това противоречи на логиката и на съответните  понятия за частица и вълна. Частицата е затворена същност притежаваща  маса, а масата определя количеството материя в дадена частица. Няма материя без маса. Квантовото определение за материя  е „ Всичко което е съставено от частици притежаващи маса при покой се нарича материя”. 
Активната и пасивната информация постоянно си взаимодействат, тъй като покоя е относителен. Всичко се движи. Но движението може да е по затворена крива или отворено в пространството. В първия случай се проявява като материя а във втория като енергия.
            Пространство и време, материя и енергия, всичко това е някакъв вид информация. Най сигурната информация е тази която се съхранява в материята защото се намира в относителен покой. Тя е и най-цена защото е опорна база за контрол на живота ни. Пред видимостта на материята  във времето ни осигурява възможност за живот. 
Вселената е информационна същност
тагове: Вселената, информационна, същност

Джон Кехоу – основни твърдения в квантовия войн.Дуалност и реалност.

Съществува тенденция за обединяване на научната дуалност с божествената триедина реалност. Тоест обединение на дискретната и аналогова информация.

Джон Кехоу-възможностите на Подсъзнанието в квантовия свят

1.Силата на мисълта

- Силата на разума ни учи как да насочваме мислите си към определена цел чрез волята и въображението си.
- Квантовият вакуум изобщо не е вакуум – всяка негова част съдържа огромно количество енергия и информация
- Привличаме това, към което е насочено вниманието ни.
- Подсъзнанието не прави разлика между действително и въображаемо
- За да познаваме и разбираме вселената, е необходимо да познаваме и разбираме себе си. Ние сме във връзка с всичко

2.Съзнание

- Kабала учи, че всеки човек е микрокосмос или „умалена вселена”.
-„Дънната платка” на нашето съзнание – човешкият мозък
- Връзките, които се използват, укрепват, а неизползваните отслабват и биват разграждани.
- наш модел на действителността се отнася за начина, по който умът изгражда действителността като използва схващания, които разбира
- с два различни модела на действителността – един съзнателен и един подсъзнателен.
- че имаме генетично заложени обширни космически програми.

3. Квантова действителност

- Миниатюрни частици материя, имат двойствена природа и се държат ту като частици, ту като вълни.
- И второ, при тях има загадъчна свързаност, известна като „не-локалност
- Всеки квант е същевременно ”тук” и „там
- Квантите съществуват в няколко състояния по едно и също време.
- Квантите замръзват във форма, която ние наричаме частица, но когато не ги наблюдаваме, от ново се променят във енергийни вълни.
- Нашето съзнание действа като катализатор и трансформира квантови вълни в квантови частици.
- Нашето съзнание  взаимодейства с енергийната мрежа, създава действителността, каквато я виждаме.
- Вселената не е някакво сляпо, механично стечение на обстоятелствата, а отворена, интелигентна, целенасочена система с обратна връзка между организмите и нея самата.
- При този модел ние сме в постоянен обмен на информация и енергия с цялото квантово поле.
- Няма разделение между вселената и нас. Всичко е взаимосвързано, ние сме едно цяло
- Мисловността е част от квантовото поле и е в постоянно взаимодействие с него, -мисловността присъства в цялата вселена, съществува във всяка нейна част,
- Че това съзнание се свързва към цялото и произлиза от същия източник, т.е.космическото съзнание-майка.
- Все пак някак удобно се избягва слабото звено в теорията за големия взрив, как нашата вселената е възникнала от нищото.
- Субатомните частици или елементите на тази пространствено-времева система се появява почти моментална взаимовръзка. Това Айнщайн, е нарекъл „призрачна дейност на разстояние”
Ако мисълта наистина предшества големия взрив, не е толкова трудно да си представим, че то може да е в основата на нещата. Целта на тази предпоставка, ще цитирам Айнщайн, е да бъде намерена „най-простата възможна схема на мисълта, която ще свърже всички известни факти.”
- Квантовият вакуум често е наричан фундаментът, от който е произлязло всичко в познатата ни вселена
- При действителност, която е информирана от полето и всичко е свързано с всичко, можем да сме в контакт с всяка част от системата, независимо дали се намира на нашата улица или в друга галактика.
- Съзнанието, което съществува на всякъде и едно цяло с всичко.
-„Цялата вселена е океан от блестяща светлина и върху него танцуват вълните на живота и смъртта.”
- За нас е сериозен обрат в модела на мислене да преминем от разделението и индивидуалността, с които така сме свикнали, и да се слеем с целостта на всичко.
Можем да изберем дали да се възприемаме  като  ндивиди  или  като енергийна система.
4. Митология на квантовия воин 
- Да се справяме възможно най-добре с всяка ситуация
-Наясно сме, че сме част от нещо по велико от нас самите, и че неговата сила, която сме открили е и наша сила. Връзката ни с вселената ни позволява да черпим воинска енергия по всяко време и да я използваме в различни сфери на живота си.
- Има само две игри
- Космическата игра и играта на монопол.
- Всичко е монопол Тази игра включва всичко, което правим, за да изградим съдържателен и успешен живот.
- Космическата игра. Това е игра за воини,с ритъма и естествения поток на нещата във всяка ситуация.  Осъзнаваме, че няма причина да се тормозим за всяка подробност, а да даваме най-доброто във всяка ситуация.
http://hamlet6op.blog.bg/technology/2013/03/01/djon-kehou-osnovni-tvyrdeniia-v-kvantoviia-voin-dualnost-i-r.1059388 
тагове: Джон Кехоу, основни твърдения,  квантовия войн, дуалност, реалност.