Category Archives: Научни знания

ОТ НУЛА ДО КАЛПА

Древните математици в Индия въведоха много понятия, които и до днес използваме. Обърнете внимание, че едва през 7-ми век сл. Хр. Числото “нула” първо започва да се споменава в арабските източници и едва през 8-ми век достига до Европа.
Image
В индийската математика обаче понятието нула (на санскрит „шуня“) е известно от 4 век пр.н.е.!
Именно в древна Индия тази фигура се появи за първи път. Обърнете внимание, че бинарната система и компютрите не биха могли да съществуват без концепцията за нула. Системата с десетични числа също е изобретена в Индия.
В древна Индия е било известно числото “пи”, както и питагорейската теорема, или по-скоро теоремата на Бодхаян, която за първи път я е разяснила през 6 век пр.н.е.
Най-малкият брой, даден във Ведите, е крати. Тя е равна на една тридесет и четири хилядни от секундата. Най-големият брой, калпата, е 4,32 милиарда години.
Калпа е денят на Брахма. След този период започва нощта на Брахма, равна по дължина на деня. Така божественият ден продължава 8,64 милиарда години. Месецът на Брахма се състои от тридесет такива дни (тридесет дни и тридесет нощи), което е 259,2 милиарда години, а годината на Брахма (3.11041012 обикновени години) – от дванадесет месеца. Брама живее сто години (3.11041014, или 311 трилиона 40 милиарда години), след което умира.
https://bg.greatplainsparanormal.com/6455308-scientific-knowledge-of-the-ancient-vedas-alternative-view