Category Archives: Научни знания

20 Физици направиха революция

   на нашето разбиране за света

Вероятно, знаете какво е физика. Това е изследване на физическия свят, от падане на ябълки, за движението на планетите и звездите, поведението на малките субатомни частици, които изграждат света около нас.
Физиката е навсякъде. Тя е в най-отдалечените краища на космоса. В свръхмасивните черни дупки, бушуващи в центъра на галактиките и в малките основни градивни елементи, които правят живота на Земята. Това е дори и в привидно празното пространство около нас.
И от време на време един физик, който  се появява,   завинаги променя възприятието ни за Вселената и всичко в него.
Това са 20-физици, чиито теории, идеи и открития  са революция в начина, по който виждаме света.
1. Един от (1564-1642) най-известните е Галилео Галиле Той е известен във физиката с неговата работа в областта на движението на телата. През 1630 година, той доказва, че всички свободно падащи тела имат едно и също постоянно ускорение.
Един от (1564-1642) най-известните постижения Галилео Галилей във физиката е негова работа в областта на органи в движение. През 1630s, той показа, че всички свободно падащи тела имат една и съща постоянна ускорение.Wikimedia Commons
2. Въз основа на работата на Галилей на обектите в движение, Исак Нютон (1643-1727) създадена един от  от трите закони на движението, както и на Закона за всемирното привличане през 1687 година.
Една от неговите най-революционни идеи е, че движението на обекти в небето са предмет на същия набор от физични закони, както движението на обектите на Земята.
Въз основа на работата на Галилей на обекти в движение, Исак Нютон (1643-1727), създадена от трите закони на движението, както и правото на всемирното привличане през 1687 г. Един от неговите най-революционните идеи е, че движението на обекти в небето са обект към един и същ набор от физични закони, като движението на обекти на Земята.
3. Майкъл Фарадей (1791-1867) е известен с работата си в магнетизма и електричеството. През 1831 година, той открива електромагнитната индукция и през 1839  доказва,  че налице е основната връзка между електричеството и магнетизма.
Майкъл Фарадей (1791-1867) е известен с работата си в магнетизъм и електричество. През 1831 г. той открива електромагнитната индукция и през 1839, той предложи, че е налице основната връзка между електричеството и магнетизма.
4. През 1864 година, Джеймс Кларк Максуел (1831-1879) публикува своята теория на електромагнетизма, която показа, че електричеството, магнетизма и светлината са   прояви на едно и също явление: електромагнитното поле.
През 1864 г. Джеймс Кларк Максуел (1831-1879) публикува своята теория на електромагнетизма, която показа, че електричеството, магнетизма и светлината са всички прояви на едно и също явление: електромагнитното поле.
5. През 1895 година, Вилхелм Рьонтген (1845-1923) става първият физик, който открива, че произвеждането  на електромагнитно излъчване в диапазон е с дължина на вълната, която днес познаваме като рентгенови лъчи.
През 1895 г. Вилхелм Рьонтген (1845-1923) стана първият физик да произвеждат и откриване на електромагнитно излъчване в диапазон с дължина на вълната, която днес познаваме като рентгенови лъчи.
 6. През 1896 година, Мария Кюри (1867-1934 работи  относно откриването на радиоактивността (което е установено чрез изследване на свойствата на рентгеновите лъчи) и въвежда техники за изолиране на изотопи. Тя и нейният съпруг Пиер Кюри откриват радиоактивни елементи радий и полоний.
През 1896 г. Мария Кюри (1867-1934) е помощта и откриването на радиоактивността (което е установено чрез изследване на свойствата на рентгенови лъчи) и въведени техники за изолиране на изотопи. Тя и нейният съпруг Пиер Кюри откриват радиоактивни елементи радий и полоний.
7. През 1897 г., JJ Томсън (1856-1940) открива електрона. Това е първите субатомни частици, открита някога.
През 1897 г., JJ Томсън (1856-1940) открива електрона. Това е първият субатомни частици, откриван някога.
8. Макс Планк (1858-1947) е кредитиран  във въвеждането на квантовата механика. През 1900 година, той предлага  идеята за кванти, които са дискретните джобовете на енергия, излъчвана от светлината. Също така определя стойността на константата на Планк, която заема централно място в квантовата механика.
Макс Планк (1858-1947) е кредитирана с раждането на квантовата механика. През 1900 г. той предложи идеята за кванти, които са дискретни джобовете на енергия, излъчвана от светлина. Той също така определя стойността на константата на Планк, която заема централно място в квантовата механика.
9. През 1905 г. Алберт Айнщайн (1879-1955) публикува книга за специалната теория на относителността, която гласи, че скоростта на светлината е винаги постоянна, и със скоростта на светлината, времето е спряло и е безкрайно.
През 1916 година, той публикува своя обща теория на относителността, фундаментална теория за природата на пространство, време и гравитация, която гласи, че гравитацията е ефект от изкривяването на пространството и времето.
През 1905 г. Алберт Айнщайн (1879-1955) публикува книга за специалната теория на относителността, който гласи, че скоростта на светлината е винаги постоянна, и със скоростта на светлината, времето е спряло и маса е безкраен. През 1916 г. той публикува своя обща теория на относителността, фундаментална теория за природата на пространство, време и гравитация, който гласи, че гравитацията е ефект от изкривяването на пространството и времето.
10. През 1911, Ernest Rutherford (1871-1937)  доказва, че ядрата на атомите  са повечето от техните маси. През 1920 година, той открива протона.
През 1911, Ernest Rutherford (1871-1937) показват, че ядрата на атомите къща повечето от техните маси. През 1920 г. той открива протона.
11. Neils Бор (1885-1962) е известен за формулиране на теорията на атомната структура през 1913 година. Бор разбира, че атомът има ядро в центъра с електрона, обикалящ около него. Той също така играе ключова роля в раждането на квантовата механика.
Neils Бор (1885-1962) е известен за формулиране на теорията на атомната структура през 1913 г. Бор разбра, че атом има ядро ​​в центъра с електрони обикалящи около него. Той също така играе ключова роля в раждането на квантовата механика.
12. Волфганг Паули (1900-1958) е известен с работата си върху спин теорията и квантовата теория, както и  тяхното откритие на принципа за изключването им,   която е ключ към разбирането на свойствата на звездите и мъглявината на Паули през 1926 година.
През 1931 година, той прогнозира съществуването на неутрино, слабо взаимодействащи частици, които профучават през Вселената, със скорост близка до тази на светлината.
Волфганг Паули (1900-1958) е известен с работата си върху спин теория и квантовата теория, както и неговото откритие на принципа за изключване на 1925 Паули, която е ключ към разбирането на свойствата на звезди и мъглявини. През 1931 г. той прогнозира съществуването на неутрино, слабо взаимодействащи частици, които профучават през Вселената със скорост близка до тази на светлината.
13 . През 1926 г. Ервин Шрьодингер (1887-1961) излиза с това, което се счита централната уравнение на квантовата физика, която описва вълновата механика. През 1935 година,  ”Котка на Шрьодингер”,  е един от най-известните  мисловни експерименти   в истории.
Той  слага една котка в капан, в една кутия, с 50/50 шансът да бъде жива или мъртва. Шрьодингер заключва, че докато   котката е жива,  или мъртва, съществува  в това, което е известно като суперпозиция на състояния.
През 1926 г. Ервин Шрьодингер (1887-1961) излезе с това, което се счита централната уравнение на квантовата физика, която описва вълновата механика. През 1935 г. той дойде с "Котка на Шрьодингер", един от най-известните експерименти мисловни в историята. То включва една котка в капан в една кутия, с 50/50 шанс да бъде жив или мъртъв. Шрьодингер заключава, че докато можете да го разбера със сигурност, котката е жива, така и мъртви, съществуващи в това, което е известно като суперпозиция на състояния.
14. През 1928 година Пол Дирак (1902-1984) прогнозира наличието на антиматерия -частици, които имат равен но срещуположен  електрически заряд на техните партньори, като позитрон (или антиелектрона).
През 1928 г. Пол Дирак (1902-1984) прогнозира съществуването на антиматерия, които са частици, които имат еднаква, но противоположна електрически заряд, за да им колеги, като позитрона (или антиелектронът).
15. Вернер Хайзенберг (1901-1976) е  известен с неговия принцип от 1927,    който поставя основните ограничения на точността на експериментални измервания в квантовата механика.
Вернер Хайзенберг (1901-1976) е най-известен за неговата принцип 1927 несигурност, която поставя основните ограничения на точността на експериментални измервания в квантовата механика.
16. Енрико Ферми (1901-1954) е известен с работата си на първия ядрен реактор, като част от проекта Манхатън. Той също постига значителен принос в квантовата теория, както и ядрени във физиката елементарните частици.
Енрико Ферми (1901-1954) е известен с работата си на първия ядрен реактор, като част от проекта Манхатън. Той също постигнала значителен принос в квантовата теория, както и ядрени и физиката на елементарните частици. 
17. Робърт Опенхаймер (1904-1967) е -известен с работата си по проекта Манхатън, насочван към производството на първите атомни бомби.
Робърт Опенхаймер (1904-1967) е най-известен с работата си по проекта Манхатън, насочване на производството на първите атомни бомби.
18. Ричард Файнман (1918-1988) е известен с приноса  си към теорията на квантовата електродинамика, която  обединява специалната теория на относителността и квантовата механика, за да търсят по-добро разбиране на Вселената.
Ричард Файнман (1918-1988) е известен с приноса му към теорията на квантовата електродинамика, която смеси специалната теория на относителността и квантовата механика, за да търсят по-добро разбиране на вселената.
19. През 1961 г. Мъри Гел-Ман (б. 1929), предлага  осморния начина на класифициране на субатомни частици.   През 1964 година, той предлага   кварк хипотезата, която гласи, че протони, неутрони и други адрони, всъщност са съставени от дори tinier частици, наречени кварки.
През 1961 г. Мъри Гел-Ман (б. 1929), предложен осморната начина на класифициране на субатомни частици, а през 1964 г. той предложи на кварк хипотезата, който гласи, че протони, неутрони и други адрони всъщност са съставени от дори tinier частици, наречени кварки ,
20. Въпреки, че Вера Рубин (роден 1928) е действително един астроном доказва, че 84% от Вселената е съставена от тайнствени, невидими частици на тъмната материя.
Търсенето на тези частици е революция в областта на физиката на частиците и астрофизиката.
Въпреки, че Вера Рубин (б. 1928) е всъщност един астроном, обучението си на въртене галактика я доведоха до първата реална доказателства, че 84% от Вселената е съставена от тайнствени, невидими частици на тъмната материя. Търсенето на тези частици е революция в областта на физиката на частиците и астрофизика.
 авторизиран превод Мария Герасова- Спасова
http://www.sciencealert.com/20-physicists-who-revolutionised-our-understanding-of-the-world
 тагове: 20 физици, революция
 

 

Натякването

Защо натякваме и защо не трябва?

Натякването присъства в отношенията между повечето двойки, и не само. Има и случаи, когато просто не можем да спрем. На какво обаче се дължи този навик?Според психолозите непрекъснатото напомняне засяга чувството ни на сигурност и доверие, което можем да гласуваме на другия. Когато се опасяваме, че близкият ни няма да изпълни молбата ни, продължаваме да напомняме. Това обаче дразни и провокира отказ за съдействие, от което се заражда един порочен цикъл на натякване и неизпълнение на обещания. Ако в една двойка партньорите са с различни характери –единият е организиран, а другият върши задълженията си, включително личните, когато може, няма да бъде изненада, че ще се стигне до сериозен конфликт.Постоянното напомняне е по-характерно за жените, тъй като главно върху техните рамене лежи отговорността за дома и семейството. Те са и по-чувствителни към появата на проблеми във връзката. Когато жените искат нещо и не получават отговор, те бързо осъзнават, че нещо не е наред. Многократното напомняне, както вече се спомена, влошава нещата.Мъжете също носят вина, тъй като не винаги дават ясен сигнал, че до тях е достигнала молбата за съдействие. Често липсата на отговор от тяхна страна е, защото все още не знаят отговора или са наясно, че той ще разочарова нежната им половинка.Малко повече разбиране един към друг ще се отрази благоприятно на връзката, препоръчва Хауърд Маркман – професор по психология в Университета в Денвър. Натякването е враг на любовта, категоричен е
той. http://www.puls.bg/health/relationships/news_9375.html
 таг: натякването