Category Archives: Материали от архивите

Преди 50 години

    възстановиха висшето образование по журналистика

През есента на 1968 година в списъка на университетските специалности бе възстановена дисциплината „Журналистика”. Висшето образование по новинарство у нас се ражда през 50-те години на миналия век. В съществуващата тогава катедра „Журналистика” се обучаваха около 20-тина младежи и девойки. Лекции четяха също около 20-тина преподаватели, повечето дошли от редакциите на вестниците, радиото и телевизията.
Плакатът, който публикаме е от преди 5 години, когато в Алма матер тържествено бе отбелязана тази историческа дата. Затова и надписът на плаката е „45 години не стигат!”. На него личат неколцина от професорите, доцентите и асистентите, обучавали няколко поколения български журналисти. Повечето от тях вече не са между живите… От тази среща в университета тогава ми остана едно видео, което си го пускам, за да си спомня колегите – младите и старите.
Хубавото е, че от някогашната „Катедра по журналистика” се роди и разви днешният Факултет по журналистика.
http://www.nabore.bg/statia/predi-50-godini-vazstonoviha-specialnostta-jurnalistika-3168-14