Category Archives: Учителят и времето

Интерактивният учебен час: как точно?

идеи за провеждането на интерактивни учебни часове по чужд език 

15 начина да замълчим
“Мълчанието в подходящия момент е по-красноречиво от говоренето.” Martin Fraquhar Tupper 
В практиката ми на обучител, който подготвя учители по езици, един от вечните проблеми се състои в понятието “време за говорене на учителя” – тоест колко думи излизат от устата на учителя; съотношението между времето, в което говори учителят, спрямо времето, в което говорят учениците; както и какви са начините да променим това съотношение в максимална полза за ученика. 
Дали си струва да се борим за тази промяна е съвсем отделен въпрос. Нека за момента да приемем за даденост, че е по-добре учителят да говори по-малко, и да преминем направо към списъка: 
Не повтаряйте като папагал. Ето един често-срещан сценарий от класната стая: (П – преподавател; У – ученик)
П: И така, дайте идеи къде да отидем.
У1: В Боливия.
П: Боливия, да, чудесно, можем да отидем в Боливия. Къде другаде?
У2: На Маршалските острови.
П: Брей, на Маршалските острови, да, ще сложим и Маршалските острови в списъка, добре… 
Въпреки, че урокът до известна степен е интерактивен, учениците нямат причина да се слушат един друг – учителят повтаря всичко, което трябва да бъде чуто. 
- Но те може да не се чуват! – ще кажете. Ами тогава ще ги помолите да говорят по-високо. Или което е още по-добре, ако някоя ученичка не чува, тя би могла сама да помоли другите да говорят по-високо. 
- Но как да работя с целия клас, ако не мога да говоря? 
Ето как. При горния сценарий, достатъчно е учителят да произнесе точно 4 думи. Първо учителят пише на дъската: “Идеи за пътуване”. Учителят държи маркер в ръка и стои до дъската, готов да записва идеите. Чака. Ако не се появят идеи, учителят пита класа: “Къде можем да отидем?” – и изчаква отговорите, които учениците ще дадат. 
Изчаквайте. Учениците имат нужда от време, за да чуят и обработят казаното от вас – и вие не им помагате, ако продължавате да говорите. Да замълчите и да изчакате – ето какво им помага.  
 И така, къде можем да отидем? (пауза от секунда и половина) Да направим списък, ще запишем идеите тук, какво ще кажете за това? (пауза от секунда и половина) Какво ще кажете за Тиера дел Фуего, това хубаво място ли е, да го запиша ли? Да, добре… 
Единственият начин гласовете на учениците да влязат в стаята е учителят да отвори място за тях. След като зададете въпрос, изчакайте. Изчакайте дълго, ако трябва.
Не отговаряйте веднага. Напълно вероятно е даден ученик да знае отговора – при условие че учителят си замълчи. Сравнете двете ситуации: 
У1: Защо се казва така?
П: А, да, вижте – нали тук имаме спомагателен глагол, и затова дрън-дрън…  р
У1: Защо се казва така?
П: Хммм. (Учителят прави пауза, оглежда въпросително учениците, изчаква)
У2: Мисля че защото… въпрос…
П: (мълчи подканващо, използва езика на тялото, изчаква)
У3: Да, така защото въпрос, както в урока вчера. 
Тук не само учениците говорят и учителят мълчи, но като премия получаваме мислещи ученици, които показват, че са усвоили материала! Шестица от тотото!
Работата по групи е за предпочитане – винаги. Понеже учениците си работят по групички, вие нямате възможност да говорите. Не че е невъзможно – но се опитвайте да устоявате на изкушението да прекъсвате работата по групи “само за момент” за да “обясним още едно нещо”
Задавайте отворени въпроси. Те изискват повече от учениците и съответно – по-малко говорене на учителя. Сравнете: 
П: Това момче или момиче е?
У-ци: Момиче.
П: Да, момиче е. Как мислите, това момиче щастливо ли е?
У-ци: Да.
П: Да, разбира се. Щастлива е. Може би е получила висока оценка на контролното, нали така?
У-ци: Да.
П: Погледнете. Какво е това? (мълчи)
У1: Момиче.
П: (продължава да мълчи)
У2: Тя е ученичка.
У3: Тя отива на училище, има чанта за учебници.
У4: Не, отива вкъщи, щастлива е. (смях в стаята)
Използвайте писмените материали. Ако в учебника има инструкции за упражнението, защо трябва да губите ценно време от часа, за да обяснявате надълго и широко как се попълват празните места? 
Това беше. Е добре – не станаха 15, така че можете да ме осъдите.
http://teacher.bg/forum/details/21996
 тагове:интерактивния,т учебен час

НОВАТА РУБРИКА

images (32)

 images (13)
Мили читатели на вестник Сияние. Започваме една изключително интересна рубрика. Рубрика за  хората, които искат да ни  дадат  най- ценното в живота-знанието. Всички сме били ученици и помним свите учители, които ни научиха на  писмо и четмо. С голяма любов  положиха основите на знанието в нас. Те ни научиха да бъдем ученолюбиви, любознателни и винаги да помним, че знанието е най- святото нещо.

 Можем да им бъдем благодарни за това и винаги да помним, че никога не трябва да забравяме, на какво са ни учили.

Рубриката ще бъде открита и всеки ще намери място да разкаже за себе си, за своите преживявания  и нови идеи. 

 Мария Герасова