Category Archives: Учителят и времето

Как да насърчаваме автономното учене

В един предишен постинг Anikolova питаше какво мисля по въпроса за автономното учене. Това е една обширна тема, по която бих могъл да изпиша цял ферман, но покрай работата и семейството няма да ми се удаде :) Все пак искам съвсем накратко да споделя вижданията си за автономното учене и неговото насърчаване в клас.
“Автономно учене” – една от онази вълшебни фрази в чуждоезиковото обучение. Всички казват, че е нещо положително и че вярват в него, но опиташ ли се да обясниш какво представлява, ще се затрудниш с едно толкова широко понятие. Според моите разбирания, това е повишаване отговорността на учениците към ученето както в, така и извън часовете. Повече хора днес осъзнават, че не е достатъчно да се мернеш в няколко часа на седмица, да правиш упражненията и да си пишеш домашните. Учениците сами трябва да могат да установят какво искат да учат, как да учат с по-добри резлутати, както и да търсят начините да повишават езиковите си умения без помощта на учителя. Предлагам на вниманието ви няколко идеи за популяризиране и насърчаване на автономното учене, които могат да се изпробват в час:
Старайте се да отучите учениците си от постоянната им зависимост от учителя. Давайте им задачи за работа по двойки или групи. Карайте ги да проверяват отговорите си самостоятелно или със съученик. Да използват речници, за да търсят значението на нови думи.
Заедно с учениците се опитайте да определите кой е техният предпочитан стил на учене и ги насърчавайте да го използват при ученето, напр. на нови думи и пр.
Представяйте различни начини за записване на лексиката (асоциативни карти, категоризации, картончета с думи и др.) и обсъждайте кой е най-ефективният начин за тях.
Мотивирайте учениците си, като често им показвате колко са напреднали. Може да бъде непринудена похвала – или пък самооценка, където ученикът сам отчита новите неща, които е научил(а).
Предложете начини за подобряване на английския извън класната стая, например чрез гледане на оригинални филми, слушане на радио, четене на списания, книги и др. на английски.
Наблегнете на стратегиите, с които учениците могат да си служат при говорене/слушане на английски. Например, как да се досетят за точното значение, когато не разбират всичко казано, или как да се изразят, ако не знаят дадена дума.
http://teacher.bg/forum/Details/21996

НОВАТА РУБРИКА

images (32)

 images (13)
Мили читатели на вестник Сияние. Започваме една изключително интересна рубрика. Рубрика за  хората, които искат да ни  дадат  най- ценното в живота-знанието. Всички сме били ученици и помним свите учители, които ни научиха на  писмо и четмо. С голяма любов  положиха основите на знанието в нас. Те ни научиха да бъдем ученолюбиви, любознателни и винаги да помним, че знанието е най- святото нещо.

 Можем да им бъдем благодарни за това и винаги да помним, че никога не трябва да забравяме, на какво са ни учили.

Рубриката ще бъде открита и всеки ще намери място да разкаже за себе си, за своите преживявания  и нови идеи. 

 Мария Герасова