Category Archives: ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНУРС

001

След реализираните на три национални конкурса за детска рисунка “Носията”, Съюз “Духовно възраждане- България” реши да постави началото на Международният детско- юношески конкурс за рисунка ” Нашите традиции и обичаи”.
Целта на конкурса е да обединим децата по света, да изградим любов към традициите и обичаите и да знаят за тях.
РЕГЛАМЕНТ
1.Размер на рисунката- не по-малко от 35/50 см.
2.Материал и бои по избор.
3.Техника- живописни,графични,смесени и авторски техники.
4.Критерии на журирането:
а.оригиналност на идеята и техниката
б.творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми
в.пресъздаване на националните народни празници и обичаи,чрез свободно избрана композиция
г.възрастови групи- 
първа – от 9-11
втора- от 12-15
трета- от 16-19
Адрес:Пловдив 4006
ул. “Иван Вазов” № 25
Съюз “Духовно възраждане- България”
Мария Герасова
gsm 0896997080

КОНКУРС

Център За Медиация и Иновация в Духа, Културата и Бизнеса

ОБЯВЯ
за конкурс на сайт на Центъра за медиация, и иновация в духа, културата и бизнеса

1. С оглед предстоящонт откриване на Центъра в град Пловдив се обявява конкурс за изработване на негов сайт.
2. Сойтът трябва да отговаря на следните критерии: иновативен дизайн и структура, под формата на интерактивна платформа.
Победителят в конкурса ще получи възможност за безплатна реклама на сайта и в центъра, за срок от 1 година от изработването му.
Участието в конкурса е безплатно.

ANNOUNCEMENT

for competition for elaboration of a site of Centre for mediation and innovation in spirit, 
culture and business

1. In connection with coming opening of the centre in the city of Plovdiv, we announce a competition for elaboration of its site.
2. The site should meet the following requirements: innovative design and structure in the frame of innovative platform.

The winner will receive the opportunity for free of charge one year advertisement on the site and in the centre.

The participation is gratuitous.