Category Archives: Нашите съдби и проблеми

Да простите означава

  да освободите живота си за прекрасното

 Да простите означава да освободите живота си за прекрасното
Познато ли ви е усещането на обида от близки хора, усещане за несправедливост и болка? Може би всеки от вас се е сблъсквал със ситуация, в която да простите натози, който ви е обидил, изглежда невъзможно. За да живеете щастливо, трябва да можете да прощавате и да пускате обидата. Но как да се научите на това?
Има 3 причини да простите
Когато се сблъсквате с твърдението е трябва да простите на някого, въътрешната ви съпротива се събужда: „Защо да му прощавам, след като ми е причинил болка и обида?“ Отговорът е много прост: не сте длъжни да му прощавате, но трябва да помните, че е във ваш интерес да го направите. Няколко са причините за това.
Ако не простите, а задържате обидата в себе си, само увеличавате агресията и враждебността си, а това причинява вреда на вас самите най-вече. Невъзможно е да бъдете щастливи и хармонични, ако носите обида. Изчистете се от нея!
Негативните емоции, които се появяват при задържане на обида (гняв, претенции, възмущение), действат като механизъм за възмущене. Те не само създават вътрешен дскомфорт, но и въздействат негативно на тялото, като водят до болести и психическо разстройство.
Освен това е известно, че мислите ни оформят реалността, в която живеем. Подобното привлиа подобно. Мислейки негативно за този, който ни е обидил, ние привличаме повече негатвини ситуации в живота си, в някоя от които задължително ние самите ще понесем обиди.
ПРОШКАТА – РАБОТА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
Прошката е основният урок, който трябва да усвоим в живота. Важно е във всяка непруятна ситуация да виждаме възможност за развитие. Не е по силите ви да промените повечето важни събития, но можете да промените гледната си точка към тях. Трябва да разберете, че няма нищо случайно в живота: той винаги ни учи чрез трудности и удари на важните неща.
Ако някой ви обиди или се случи нещо, което провокира негативната ви реакция, трябва да се замислите над това. Причината за болката не трябва да се търси в конкретния човек или ситуация. Тя се намира вътре в нас и посочва точките, върху които трябва да работим. За съжаление есто именно през страданието чвоек може да осъзнае кое е важното – да се замисли за смисъла на живота, да види недостатъците си, да си спомни ценностите си. Не се съпротивлявайте на ситуацията, а извличайте уроци от нея, така ще изчистите съзнанието си и ще се развивате като личност.
КАК ПРОШКАТА ВЛИЯЕ НА БЪДЕЩЕТО?
Вероника много обичала съпруга си винаги се стараела да прави това, което му харесвало, да изпълнява семейните си задължения. Страданията й нямали граница, когато обаче разбрала, че той й изневерява. За нея било невъзможно да му прости. Светът й сякаш рухнал и тя дълго не можела да се съвземе.
Нос годините тя осъзнала вътрешните причини за случващото се: Вероника съвсем била забравила за себе си и мислила само за доброто на съпруга си, като ставала все по-нещастан и неинтересна. Това е честа причина за мъжката изневяра, защото енда жена може да даде това, с което е изпълнена самата тя. Когато прости на съпруга си и извлече урок от обидата си, жената се учи да бъде щастлива сама за себе си и да изпитва любов към себе си.
ПОЗВОЛЕТЕ НА ДРУГИТЕ ДА ГРЕШАТ!
Дори и най-развитите личности допускат грешки. Ако сме негативни към всеки човек, който греши, значи не приемаме естествения поток на живота. Ова води до озлобеност към всички хора. На финала ще започнем да ненавиждме дори и себе си.
Преди да осъдите човек, помислете си как бихте постъпили вие в подобна ситуация, като отчитате обстоятелствата и личния опит. Никога не можете да бъдете сигурни, че бихте постъпили по друг начин в същата ситуация. Често, за да ни освободи от подобна разрушаваща самоувереност, животт ни поднася ситуации, в които ни се налага да допускаме грешката, която е допуснал този, когото смятаме, че ни е обидил.
5 стъпки към прошката
Как да освободите живота си за всичкопрекрасно, което може да ви се случи? Като се научите да прощавате. Има 5 основни стъпки, които ще ви отведат към това.
#1. Да осъзнаете механизма на самоунищожение чрез отрицателни емоции.
#2. Помислете как бързо и ефективно да промените ситуацията.
#3. Осъзнаването, че всички събитияи постъпки на другите хора не са случайни, а носят определен урок в живота ви.
#4. Спрете да критикувате и да осъждате другите.
#5. Пуснете обидата.
Научете се да прощавате и освободете живота си за хубавото!
http://lifetime.bg/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B8/