Category Archives: Нашите съдби и проблеми

РОДИТЕЛИ ИЛИ НЕ

 “Родителите са като очите – единият е лявото, а другият – дясното. Ако изгубиш едно от тях, зрението ти намалява. А ако изгубиш и двете, ставаш сляп!…”
Според Учителя Петър Дънов, лявата част на човешкото тяло е женска, дясната част – мъжка. А според мен, сърцето се намира в лявата женска половина на тялото, където е Любовта. Понеже мъжкото начало е Разумно и дейно, то ръката и кракът, с които предприемаме, действаме и творим в света, се намират в дясната половина на тялото. (Изключение правят левичарите.) Лявата част на тялото и лицето е по-фина; дясната част е малко по-силна, едра, с по-развита мускулатура. Макар че изявяваме в себе си само единия от половете, лявата и дясната част на нашето тяло отговарят на съответен пол – женски и мъжки. Тоест ние носим и двата пола в себе си, обаче активно се проявява само единият от тях. Затова и двамата родители на човека са Едно свързано и неразривно Цяло. Двамата родители – майката и бащата заедно формират човека, който създава, възпитава, отглежда и гради личността на детето. В този непрекъснат и дълъг възпитателен процес, родителите непрекъснато се допълват помежду си, за да е възможно най-съвършен човекът, който те образуват.
Ето защо дете без един родител е дете с разполовена и наполовина открадната душа. Нужно ли е да обяснявам какво е дете без нито един родител? А можете ли да си представите душевния смут и объркаността на дете с двама родители от еднакъв пол, както е при всички хомосексуални двойки?
В заключение бих изтъкнала, че желанието да имаш дете на бива да се превръща в моментна егоистична прищявка. Детето не е вещ, необходима да запълни празнотата на човешки живот, препълнен с комплекси за малоценност. Детето е красив подарък от съдбата, чийто бладороден смисъл неговите родители трябва да преоткрият и внесат в света, като се уповават на пълноценността и цялостността на собствения си живот. Затова бъдете родители, адекватни на потребностите в крехкия детски живот!
Всевишният Аллах казва: И от милосърдие спуснѝ за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги както и те ме отгледаха от малък.” Сура 17
 Екатерина  Картулева
тагове: родители, не