Category Archives: Център за Медиация и Иноваци в дух

АВСТРИЯ

00s

На 1.07.2018 година,Република Австрия ще поеме от България ротационното председателство на Европейския съюз.
 В знак на уважение и признание към Австрия и нейните граждани. За техния непреходен принос в развитието на европейската и световна мисъл,култура и изкуство, международен електронен вестник „Сияние“ ще излъчва   интересна информация за значими представители на австрийската наука,изкуство и култура.
Представянето ще започне със старта на председателството.
На вниманието на читателите интересно е, че Република Австрия се намира в центъра на Европа.Тя има богата история изпълнена с тежки изпитания и поражения,но и с невероятен възход. Днес, заема достойно място,като една от най- старите и авторитетни страни- членки на Европейския съюз.
Австрия и австрийците оказват сериозно влияние върху развитието на българската държава,особено след нейното освобождение от турско робство.Мнозина българи завършват висшето си образование в елитните австрийски университети,като впоследствие допринасят сериозно за развитието на страната ни, във всички сфери на икономическия и културен живот.
Младата българска държава черпи и от демократичните традиции и опит на Австрия при изграждането на своите политически,социални и научни институции.

Връзките между двете страни укрепват и от „споделения“ трагичен опит- по времето на двете световни войни,те са на губещата страна.

Днес,като страни членки на Европейския съюз, България и Австрия допринасят според възможностите си, за реализация на общите цели и задачи на Съюза..

Представянето ще започне със старта на председателството на Република Австрия  на 1.07.2018 година и ще продължи до неговия край през декември 2018 година.За нас ще бъде важна и обратната връзка от читателите на вестника във връзка с тази инициатива и публикуваните статии

екипът на вестник “Сияние