Category Archives: Център за Медиация и Иновации

ЖИВОТ И ВЕЧНОСТ

Животът е във вечността. Един път сме с телесна обвивка друг път с етерна. Аз умрях и пак се върнах, за да докажа тази истина. За да давам Любов на хората и да правя ДОБРО. Така ми каза Силата. Стани и прави Добро! Благодаря на Нея !Получих много знания. Всичко е физика и химия ,електричество и магнетизъм, електро- магнитни лъчения и жизнетворяща енергия- космическа- едно и следствие хранителните процеси -второ. Поради тази причина създадох Открит Университет по Природни и Вселенски знания, а чрез програмата Овладей себе си да предам знанията, как човек може да си помага сам при здравословни и битови проблеми. Сам чрез биолокация може да си прави енергийна диагноза на болните места./там се излъчва статично електричество и чрез пръстите на ръката се чувстват пулсации. Биолокация значи биологично излъчване. Няма никаква мистика, а една реалност. Само да получи човек уроците и да ги усъвършенства. Ние сме едно малко божество, с арсенал от възможности, но не сме ги проумели.

Мария Герасова

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия

„Морето и машините”

За стимулиране развитието на науките за морето,образованието и възпитанието на морски кадри,

постижения в областта на безопасността на корабоплаването

През 2019 година човечеството ще отбележи 110-та годишнина от рождението на Никола Йонков Вапцаров – Моряка, поетът, който прослави нашата Родина далеч зад нейните географски граници.
В историческото развитие на България – държавата на духа, в защита на българския народ в плътен строй стоят езикът, писмеността, литературата, по думите на академик Дмитрий Сергеевич Лихачов.
За утвърждаване авторитета на Република България в глобализиращия се и дигитален свят като държава на духа, неоспорим принос има и поетът Никола Йонков Вапцаров – Моряка, което се илюстрира с редица международно признати доказателства:
1) Световният съвет на мира през 1952 г. присъжда на Никола Вапцаров най-престижното отличие – Международната награда за мир. През 1953 г. тя е връчена на неговата майка Елена Вапцарова на многохилядно тържество, на което участват поети и писатели от десетки държави.
2) За изключителен принос в европейската и световна култура Никола Вапцаров е обявен за личност на ЮНЕСКО за 2009 г., по случай 100 годишнината от рождението на поета.
3) С Указ на Президента на Република България Георги Първанов № 243 от 6 юли 2004 г. (ДВ, бр. 64, 23.7.2004 г.) в памет на великия поет Моряк Никола Вапцаров на Антарктида е наречен връх на неговото име – Вапцаров Връх (410 м, координати 62°37’15″ ю.ш., 59°54’25″ з.д.) – разположен върху планинската верига Тангра, остров Ливингстън от архипелага Южни Шетлъндски острови.
На тържественото събрание в град Варна на 7 декември 2009 година по случай 100 годишнината от рождението на Никола Вапцаров президентът на Република България, който пръв получи току що излязлата монография „Никола Йонков Вапцаров Моряка”, заяви: „Когато връщаме лентата назад, стигаме до 1949 година, когато академичната общност на Морското училище приема за свой патрон най-достойния си възпитаник Никола Йонков Вапцаров и предлага да бъде учредена международна морска премия на неговото име.”
http://www.president.bg/news.php?type=3
http://old-www.naval-acad.bg/Bg/arhiv/arhiv-09/slovo-prezident-7-12.htm
4) През 1979 г. с Указ на Държавния съвет за 70-годишнината от рождението на поета е учредена Международна награда за литература „Никола Вапцаров“. За лауреати се удостояват известни автори от Виетнам, Германия, Гърция, Испания, Италия, Индия, Куба, Никарагуа, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, САЩ, Сърбия, Франция и др. Наградата е връчвана през 1984 и 1989 г. През 2009 година за 100 годишнината от рождението на Никола Вапцаров наградата е възстановена от кмета на град Банско с друг статут и формат.
5) По най-нови данни, публично оповестени в печата през 2014 г., произведенията на Вапцаров са преведени в 92 страни на 64 езика и се четат по всички континенти на Земята. Голяма част от преведените творби на поета са в билингвистични публикации (на български език и на чужд език).
6) За Никола Вапцаров са написани и продължават да се пишат многократно повече литературни творби, отколкото той самият е създал.
В издадената през 2009 г. антология „За него, живота” Никола Вапцаров е определен като велика творческа личност, безсмъртен и неповторим художествен талант, бихме добавили творчески Гигант и поетичен Титан!
На него са посветени стихотворения, песни, есета и поеми от 75 автори, като 1/3 от тях са чуждестранни творци. За Вапцаров са се изказвали или са го превеждали десетки световно известни поети и писатели, включително двама носители на Нобелова награда за литература – италианският поет Салваторе Куазимодо и полската поетеса Вислава Шимборска.
Мануел Муньос Идалго е автор на поемата „Смъртта на Никола Вапцаров“ и театралната пиеса за Вапцаров по повод 100-годишнината от рождението на българския поет “Вапцаров – кървавата бразда”, която се публикува на испански, английски, шведски и български език.
Могат да се посочат още много национални и международни доказателства за безсмъртния и неповторим художествен талант на поета Никола Йонков Вапцаров – Моряка и световното признание на неговата светла и велика творческа личност.
7) В подкрепа на гореизложеното като свидетелство за националната и международната значимост на творчеството на поета са и двата Биобиблиографски указателя „Никола Йонков Вапцаров 1909-1942” (309 страници) и „Никола Йонков Вапцаров 1980-2009” (336 страници) – биобиблиографска справка от 645 страници, а това е колосално за един поет! Те са издадени от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” съответно за 70-годишнината и 100-годишнината от рождението на поета и съдържат Вапцаровите произведения и литературата за него от 1926 година до 2009 година и са красноречиво научно доказателство за едно духовно богатство с планетарни мащаби, което тепърва предстои да бъде оценено.
 
Всичко това дава основание за следното предложение:
1) Да се учреди Президентска награда: Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.
Целта на държавната премия е да стимулира развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.
Океанът е люлката на живота на планетата. Нашите океани са нашето бъдеще – над 90 % от всички стоки по света се превозват по море. Същевременно човешкият фактор причинява от 80% до 90 % от всички морски инциденти! За овладяването и полезното използване на морските ресурси са необходими добре обучени и културни кадри в различни морски специалности. Българската образователна система в средното професионално и висше морско образование и следдипломната квалификация предлагат обучение по много от тях.
Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” ще бъде мощен стимул в националното и световното морско образование. Наградата ще способства за издигане морския престиж на Република България, ще активира разработването на националната морска стратегия, е популяризира морската индустрия сред младите хора и ще ги окуражава да предпочитат морските професии при избора на своето бъдещо образование и кариера.
Кариерата в морската индустрия предоставя уникални възможности за развитие на идните поколения. Младежите имат вълнуващ и динамичен професионален път в една от най-важните за световната икономика индустрии.
Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” ще способства за активиране на конвергенцията между науката и технологиите, за изграждане на ново отношение „Човек-Машина”, респективно „Екипаж-Кораб”, за превръщане на техногенната безопасност, в т.ч. и безопасността на корабоплаването в част от ценностната система на човека и неговия морал.
2) С Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” ежегодно в навечерието на 7 декември – рождената дата на поета, да се удостояват изявени личности, учебни заведения и институции в Република България и чужбина, с доказан принос в развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.
Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” представлява почетен знак с лента с лика на Никола Йонков Вапцаров Моряка, грамота, диплом, плакет, вимпел, статуетка, парична премия.
При оценката на номинираните кандидати от морските университети, акцент да се постави върху техния принос за формирането на духовността и развитието на ценностната система на морските специалисти и тяхната духовна връзка с морето и машините!
Статутът и редът за връчване на Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”, регламентът за връчването й, определяне на журито, степените и размерите на премията, се уреждат в съответствие с нормативно-правната уредба за духовно стимулиране в Република България.
 
Аргументи, правни и научни основания:
Първо: Правните основания на предложението за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” се съдържат в правната уредба на действащата наградна система в Република България, отразена в Конституцията и Указите за духовно стимулиране.
В близката история са съществували практики държавният глава да удостоява с почетни звания „Лауреат на Международната Ботевска награда”, „Лауреат на Международната награда „Кирил и Методий” и други награди.
Има и съвременен опит в удостояването с Президентска награда. Функционират ясни Правила за провеждане на инициативата на Президента на Република България Награда „Джон Атанасов“ и Грамоти „Джон Атанасов“ – по категории:
https://www.president.bg/docs/1525767603.pdf
Учредената през 2003 година Президентска награда “Джон Атанасов” на млади учени в областта на компютърните науки се посреща радушно в системата на образованието и научните среди, има позитивна обществена подкрепа.
Наградата насърчава личните постижения на младите български изследователи, работещи в сферите на информатиката и комуникационните технологии, създава благодатна и подкрепяща среда за развитието на младите таланти в тези сфери, подкрепя развитието на информационните и комуникационни технологии в България.
Второ: Научните основания на предложението за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” се съдържат в научните изследвания за силата на човешкия дух, морето и машините, нарастващата роля на човешкия фактор в корабоплаването и са документирани не само в научните трудове, а и в практиката на модерни морски компании:
а) Карл Густав Юнг разработи проблематиката за феномена на духа в науката и изкуството.
б) Духовността на космонавта, летеца и моряка е техният водещ резерв в рисковата им професия, който им помага да преодоляват страха от височината, водата е дълбочината, от огромния риск. До този фундаментален извод достигна руският учен професор Владимир Александрович Пономаренко в своя уникален научен труд „Психология на духовността на професионала” през 2004 г., за което беше удостоен със специална премия в областта на науката и техниката.
Теорията за духовността на професионалистите с опасни професии (летци, моряци, космонавти) разкрива същността на Душата на летеца, на моряка и на космонавта, открива съдържанието на емоционалната и духовната интелигентност.
в) Учените продължават да търсят отговор на въпроса „Имат ли корабите и машините душа?”, издават книги (John Tracy Kidder. The Soul of a New Machine. 1981; Daniel Sekulich. Ocean Titans: Searching for the Soul of a Ship. 2006), получават високи международни отличия за своите творби – съответно (The Pulitzer Prize) и (UNESCO Prize)!
Важното е да се подчертае, че 50 години преди тях, Никола Вапцаров – Моряка е сред първите в света поети, които възпяха и одухотвориха машините. Гениалният поет Вапцаров с литературното си творчество през първата половина на XX век свърза духовно хората, морето и машините, вдъхна на машината ДУША.
г) За японската корабоплавателна компания Кавасаки Кисен Кайша Лтд. секретът на новия подход през XXI век е Духът на компанията (K-Line): Умение, Професионализъм, Интелект, Отговорност, Иновация, Екипна работа!
Трето: В издадената през 2009 година монография „Никола Йонков Вапцаров–Моряка” са разкрити художествените приноси на поета, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. В монографията глава II е посветена на „Духовната връзка между хората, морето и машините в поезията на Никола Вапцаров – Моряка”.
Вапцаровата поезия е немислима без идеите за морето и машините, които са част от вътрешния психологически свят на поета Моряк, от неговата духовна същност. За наша национална гордост Никола Вапцаров е сред първите в света поети, които възпяха и одухотвориха машините.
Никола Вапцаров възпя машините като прогрес на човешкия ум и като източник на вяра и надежда за човека в борбата му за свобода и по-добър живот.
Модерната концепция „Човек-Машина” ще става все по-актуална във връзка с разширяването на космическите полети, покоряването на Световния океан, нарастване възможностите на изкуствения интелект и роботите в корабоплаването.
Настана времето да се направи нещо ново в национален и световен план, за да се оцени научния и художествен принос на Никола Вапцаров за изграденото от него ново отношение към одухотворените от него машини!
В Приложение № 10 на монографията е направено предложение за учредяване на Международна морска премия на името на Никола Вапцаров, която да се връчва на преподаватели и морски университети за най-високи резултати в подготовка на новите морски командни кадри с висше образование – лидерите на моретата и океаните на XXI век! От 2010 година до сега тази идея беше обсъждана на национални и международни научни форуми и публикувана в десетки научни и популярни издания у нас и в чужбина.
Идеята за учредяване на Международна морска премия на името на Никола Вапцаров получи силна подкрепа и от Международната научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие” през месец май 2015 година във Варна и състоялия се форум на Черноморските асоциация на морските институции (Black Sea Association Of Maritime Institutions, BSAMI), пред който аргументирано беше докладвано предложението. Докладът е публикуван в научния сборник на форума:
- Технологии и наука за устойчиво морско развитие : Международна научна конференцияВарна, 13-14 май 2015 г., с. 181-186. Издателство: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2015. ISBN: 978-954-8991-80-3
От 2010 година до сега идеята за премията беше популяризирана и подкрепена на много научни форуми, периодични и ежедневни медийни издания у нас и в чужбина – Великобритания, Русия, САЩ, Украйна, Черноморската асоциация на морските институции (BSAMI). Организацията Black Sea Association Of Maritime Institutions (BSAMI) е създадена през април 2010 г. в Истанбул от шест висши учебни заведения: България, Грузия, Румъния, Русия, Турция, Украйна.
Три от шестте черноморски държави, членуващи в BSAMI, публикуваха доклада „New ideas on safety culture in navigation and the necessity of establishing a Vaptsarov International Maritime Prize” в свои научни списания:
- България: Списание „Българска наука”;
- Русия: Списание „Вестник государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова”, Държавен морски университетАдмирал Ф.Ф.Ушаков” в Новоросийск;
- Украйна: Sea-Review, The International Maritime Journal of the Nautical Institute of Ukraine, който е член на Nautical Institute London – Одеската национална морска академия в Одеса.
Отчитайки всички тези обстоятелства, знаменателни събития, мотиви и аргументи, целесъобразно е да се учреди ежегодна индивидуална и колективна Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”, която да се връчва на преподаватели и морски университети за най-високи резултати в подготовката на новите морски командни кадри с висше образование – световните лидери на моретата и океаните през XXI век!
110-годишнината от рождението на Никола Йонков Вапцаров Моряка през 2019 година е прекрасен повод за първото удостояване на лауреатите на Президентската награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” – изявени личности, учебни заведения и институции в Република България и чужбина, с доказан принос в развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.
 
Литература (Приложения):
1. Пеев, И.П. Никола Йонков Вапцаров – Моряка. Поетът, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. ИК „Стено”. Варна, 2009, 224 с.. ISBN: 9789544494506
Рецензент на монографията – професор д.ф.н. Милена Георгиева Кирова, СУ „Св. Климент Охридски”.
Хужник на монографията – Сияна Илиева Струнчева, художник-педагог, гр. Варна (http://sss-bg.com/portfolio).
2. Пеев, И.П. Никола Йонков Вапцаров Моряка – талантлив възпитаник на Морското училище (1926-1932) и негов патрон от 1949 година, ярко поетическо дарование в световната духовна култура и морячеството
Във вестник „Вапцаровец”. Юбилеен вестник. Издание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, посветено на 135-годишнината на флотската Алма Матер, месец Май 2016 г. Варна, стр. 16-17. ISSN 1311 – 1868.
3. Пеев, И.П. Нови идеи за културата на безопасност в корабоплаването и потребността от учредяване на Вапцаровска международна морска премия.
4. Peev, I.P. NEW IDEAS ON SAFETY CULTURE IN NAVIGATION AND THE NECESSITY OF ESTABLISHING A VAPTSAROV INTERNATIONAL MARITIME PRIZE

Източник:

Електронно списание „Литературен свят”. С., 2018, брой 112, 16 декември 2018 г.
Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев
Адрес за кореспонденция:
Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев
E-mail: ippeev@abv.bg
Mobile: + 359 898 359 647
Home: + 359  52 757 472
 предоставя Мария Герасова

ДУХОВНОТО МИНАЛО НА ПЛОВДИВ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Ако погледнем назад във времето, прелистим вестниците, ще видим, че понякога омразата има свои “корени”.
Един от най- мразените консули, бил английският консул Мичел. Българите го считали за свой враг, защото той всячески се стараел да влошава отношенията ни с Острова. Веднъж, той тръгнал по следите на изчезналото турски семейство, готов да набеди българите за смъртта им. Друг път в телеграма заявил, че български войници, подбудени от Пловдивския митрополит, завладели една гръцка черква.
Неговото отзоваване предизвикало голяма радост. Пловдивчани били убедени, че който и да бъде  неговият наследник, би спечелил повече симпатия.
“Без всяко колебание можем да му кажем Сбогом, като му пожелаем щото да бъде поне на друго място по- щастлив и по- полезен, за интересите на своето отечество”.
Г-н  Мичел след това бил назначен на служба в Бейрут и вестниците от онова време не пестят хапливите си забележки.”Г-н Мичел се е старал много, за а да го изпратят като генерален консул в града ни. Старанията му обаче не  се увенчали със сполука”.
Но разбира се, не всички английски консули имали подобна репутация сред българите. Един от първите представители на английското консулство бил Г. Блонд. Българите  се на тъжили много, когато през 1862 година, той трябвало да напусне града.
предостави Мария Герасова- Спасова
Следва продължение

ДУХОВНО МИНАЛО

1498120_1655532911362442_3999352626880636946_o
Центърът по Медиация и Иновация в Духа Културата и Бизнеса към Съюз “Духовно възраждане- България”, чийто сграда  се намира на улица “Иван Вазов” № 25 е паметник на културата.През месец юни 2016 година стартирахме проекта  ”Улица Иван Вазов- Възраждане”.По този повод  реализирахме предавания  в Пловдивска обществена телевизия. На 22 октомври 2016 година реализирахме събитието ” Възстановка на  идването на Иван Вазов в Пловдив” на 20 ноември 1920 година. От тогава, той става почетен гражданин на града и улица “Стационна” получава името “Иван Вазов”. 
Идеята е да възстановим информацията останала от началото до настоящия момент.Ще бъдем особено щастливи да ни се обаждате ако имате спомени от това минало на gsm 0896997080
Тук са се намирали най- представителните консулства.
До днешното кръстовище пред Народна библиотека “Иван Вазов” се издигало зданието на Италианското консулство. Турското представителство се намирало на улица “Иван Вазов” № 20 там, където биеше консулството на Русия. Френското авторитетно консулство пребивавало в сградата , на мястото на Немското училище- настоящото Музикално училище.В близост до Военния клуб издигало флагове Белгийското и Унгарското консулство, а  до входа на бившия партиен дом, пловдивският бохем Светослав Хаджикалчев изпълнявал длъжността на холандски консул.
Много от тези сгради, днес са разрушени, изгледът на други с нищо не напомнят  на някогашните величия, които са се разпореждали с човешките съдби и са диктували събития.Такъв е случаят със сградата на Английското консулство до училище “Стоян Загорчинов”.
Следва продължение
подготви Мария Герасова- Спасова

ПРОЕКТА ” ИВАН ВАЗОВ- ВЪЗРАЖДАНЕ”

По повод проекта “Улица Иван Вазов- Възраждане” очакваме среща с кмета на Община Пловдив г- н Иван Тотев. Смятаме, че е необходимо да разкрием пред него,до този момент, какво сме реализирали и какво ще продължим по проекта. Продължаваме проучването историята на сградите на улица “Иван Вазов”. Тъй като офисът на Съюз “Духовно възраждане- България” се намира на номер 25 и е Паметник на културата,започвам от тази сграда. За нея преди доста време написах една интересна статия. Тя е на около над 150 години. Информацията, която събрах е от времето, когато е била собственост на семейство Самоковлиеви. Първият етаж, в който е нашият офис е бил собственост на г-жа Евгения Самоковлиева- вдовицата на Атанас Самоковлиев. Той е роднина на жената на Димитър Димов. Много вечери, Диимтър Димов е идвал тук и черпил вдъхновение за романа си “Тютюн”.Тогава, той бил асистент в Селскостопанския институт- Пловдив. През 1967 година , имотът е закупен от г- жа Златка Николова Андреева- Караджова. През 1971 година Бюрото на Министерски съвет го отчуждава в полза на Градски народен съвет- Пловдив. След като нещата се промениха в България, в продължение на десет години г-жа Златка води дела, за да възвърне законният си имот. И накрая успява. Нейните усилия завършват с успешен край. Имотът е узаконен и вече нейна собственост.
Благодарни сме на тази така добра жена, която предостави нейна собственост- безвъзмездно, за да бъде ползван за хуманната дейност на Съюз “Духовно възраждане- България”. Ние го превърнахме в едно духовно огнище- “Център по Медиация , Иновация в духа Културата и Бизнеса” и пак така безвъзмездно работим с всеотдайност, и малките си собствени средства.
Изказваме голямата си благодарност на г-жа Андреева-Караджова. Дълбок поклон.
Мария Герасова- Спасова гл. редактор на в. “Сияние” и председател на Съюз “Духовно възраждане- България”.

Пътят на посланичествата

  и установяване на първите консули във Възрожденския град

(Пловдив и сродни центрове на санджаци)
Преминаването на делегациите от дипломатически пратеничества между Високата порта и Европа се осъществява се осъществява в публичното пространство на Балканския полуостров непосредствено по неговите главни артерии, унаследени и дейно функциониращи от Античността и Средновековието. Както и днес гръбнакът на пътната мрежа са големите артерии Via Singidunum и Via Egnasia, които от времето на Римската империя свързват не само българските земи, но Азия и Европа, Изтока и Запада.1 Именно Диагоналният път – най-пряк и сигурен между Виена и Цариград, остава в съзнанието на местното население, турските управленчески кръгове и сред редица европейски социални среди като пътят на посланичествата. По него се придвижва австрийската поща след 17 век. Тя остава до известна степен гарант за неприкосновеността, точността в крайното пристигане и осъществяване на комуникацията чрез хора и пощенски пратки. Основните места, където тя спира, представляват значителни търговски градски центрове (някои от тях са областни или митрополитски средища): напр. Люлебургас, Одрин, Пловдив, София, Ниш, Белград и др., в част от които през ХІХ век се установяват и първите постоянни консулски представителства. В някои свои участъци трасето се движи успоредно с река Марица, която от първата половина на ХІХ век е свободна за корабоплаване от град Пловдив на юг.2 Заедно с пощенския главен път Цариград – Адрианопол – Пловдив – Белград – Виена, река Марица се превръща в изключително важна комуникационна артерия за Пловдив, негова жизнена връзка със света, структурирайки средищното му положение в икономически, социално-политически и културни аспекти. Без реката пловдивчани “не биха могли да осъществят икономическата си революция от аграрно стопанство” на обикновен град “към занаятчийска и търговска икономика с далечни пазари и източници на доставки”.3 Именно в такива големи градове с космополитен характер, разположени сред подходяща пътна мрежа, географски релеф и постоянни свръзки със столицата на Турската империя се разполагат трайно първите чуждестранни консули през ХІХ век, представители на Великите сили: Австрия, Франция, Русия, Великобритания, Италия, Прусия/Германия, успоредно с които и тези на съседна Гърция. Градското пространство и време поемат в своето лоно консулския дом, но той остава юридически пряко подчинен на конкретното посолство от Истанбул. Чужди консулства се разкриват в София, Русе, Варна, Велико Търново, Пловдив, Видин, Солун, Одрин, Битоля, Скопие.4 Изборът доказва непосредствена, взаимообусловена връзка между стопански и демографски характеристики на съответните градове, местонахождение и натовареност на комуникационните трасета от една страна, а от друга – външните политикоикономически интереси. Пловдив и сродните нему центрове на санджаци притежават близки показатели на развитие през ХVІІІ/ХІХ век, които изиграват ролята на силни аргументи относно изборът на европейските държави за основаване на посолства (или консулство) по тези места. Те могат да бъдат групирани в следния ред:
-благоприятно разположение на града (важен път или кръстопът)
-плодородна земя;
-речен или морски излаз;
-манифактури;
-интензивен живот;
-търговско средище за Балканския полуостров и Европейския континент;
-селскостопански и животински продукти;
-занаятчийски произведения;
-значителна търговия – на Балканския полуостров, с Европа, Азия, Африка (транзитна, прекупваческа);
-множество обществени сгради (безистени, тържища, ханища, бани, механи, кафенета, храмове, училища и т.н.);
приблизителна численост на населението за XIX б. От 35 до 55 хил. души;
-влагане на значителни капитали в недвижима собственост (например чифлици в околността), джелейлък, банкерство и др.5
От всички главни артерии, пътят на послничествата (Диагоналния път) е един от малцината, за които централната власт полага сериозни и чести грижиза неговата поддръжка (доколкото това е в нейните възможности) поради факта, че трафикът по Цариград – Пловдив – Нош и т.н. е ваяжен от военна и икономическа гледна точка.6 традицията се потвърждава чрез прокарване на първите ЖП линии през втората половина на XIX в. успоредно или в непосредствена близост до основната сухопътна мрежа (напр. т.н. Барон-Хиршова железница, Цариград-Белово).
Заедно с чуждестранните консули в Европейска Турция се установяват и чуждестранните капитали с трайни позиции в империята. Връзките между дипломатическите представителства и търговските интереси е двупосочна. Австрийските параходи поемата корабоплаването по Дунав, големи френски, италиански и английски компании – движението по море; австрийците на практика поемат от рано до голяма степен транспорта вътре в Османската империя и отношенията й с другите страни. 7
Диагоналният път е траектория за придвижване на всички австрийски и английски дипломатически мисии (по-късно на италиански и френски) от края на XVI в. нататък: водене на мирни преговори, размяна на писма и дарове, установяване на трайно посолства в столицата, кратки служебни визити, създаване на консулства в градовете от сърцевината на полуострова.*
Дипломатическият дом се разполага винаги в централната градска част. Това правило се спазва както в Цариград, така и в центровете на санджаци – Пловдив, на Трихълмието, Видин, Солун и др.** Главен негов отличителен белег е националното знаме на държавата, която представлява. То се издига с необходимата тържественост, маркира неприкосновена, защитена територия и отбелязва начало на делова активност. Знамето едновременно приобщава и отграничава персонажи, координати, влияния, символи в дадения град и прилежащата му област спрямо определена европейска държава.
Консулският дом е част от публичното градско пространство. Тук се приемат официални визити от местната власт, чужди поданици или други консули, вечерни балове или банкети, осъществяват се контакти с българското население, изготвят се служебни рапорти, доклади, дипломатическа поща. Неговото съществуване и признаване се гарантира от знамето на видима височина.
Успоредно с това консулите обитават този дом със своите семейства.*** Той служи едновременно както за обществени, така и за лични необходимости, поради което дипломатическият агент се задължава да спазва определени норми на поведение и етикет. Частно и публично измерение на пространството се застъпват на сродни координати. Личността на консула се изявява като образец; символ; реално представителство; пълнокръвен човек; носител на характерна власт, етнична и юридическа принадлежност; концентрира в свое лице множество очаквания или разочарования; маркира известна дистанция, но винаги е налице съобразяване с определена власт и авторитет. Той живее и работи на едно и също място от гледна точка запазване на сигурността. Неговият статут допуска в дадени кратки периоди от време през годината да пътува извън официалните си задължения, с цел почивка и отмора заедно със семейството си. Така напр. френският консул от Пловдив г-н Шампоазо заминава за Порто-лаго при Гюмюрджина през Ахир-Челеби, за да вземе морски бани с близките си – юли 1864 година.**** Повечето от европейските консули и богаташи в Солун имат летни къщи отвъд залива за почивка; отиването на курорт – на юг от Салоник или в теснините в подножието на Кортнаш, планина висока 3894 фута, на югоизток; или при баните със сярна вода на изток от Серес – се превръща в традиция през ХІХ век.8
През ХVІІІ и ХІХ век чуждестранните посланици при Портата отсядат през летните месеци в морския курорт град Бююкдере на Босфора, където е пълно с вили и резиденции, собственост на жителите на Пера.9
Дипломатическите домове се изграждат в синхрон с най-красивите, добре уредени, двукатни или трикатни градски къщи с уютни дворове, с умело изографисани декоративни стенописи. Те притежават модерна европейска мебелировка и най-луксозен интериор. Консулатото не се отличава по своите архитектурни елементи спрямо другите обитавани частни домове от градския елит. Подобна тенденция се наблюдава при изгледа на пашовия конак, където се настанява всеки управител на санджак (област). Почти до край на ХІХ век османските турци изграждат в империята обществени сгради в публичното пространство изключително в ориенталски облик – кервансараи (ханова), затвори, бани, медресета, безистени, кафенета и др. Липсата на традиция в империята, при създаване на основните градски топоси със светско предназначение в унисон със западноевропейските, представлява една от причините за множеството прилики в структурата и изгледа между личните домове, дипломатическите мисии и тези на управленческата административна власт. Това е един от каналите за протичане на модерни чужди влияния, които се възприемат на Балканския полуостров в съчетание с местните школи на християнските народи. Знамето остава и през ХХ век като единствен оразличителен знак.
Церемонните по посрещане и настаняване на временните пратенически делегации, постоянните посолства или подчинените им консулски служби (генерален консул, вицеконсул) имат характер на ритуали с древен произход. Със сигурност може да се каже, че епохата на Възраждането наследява главните механизми на церемониала от Средновековието, успоредно с което разширява дипломатическото присъствие по времетраене и местонахождение извън столицата. Ритуалните елементи утвърждават настоящите намерения и бъдещите действия между преговарящите страни в позитивен, миротворчески, съзидателен план. Те от своя страна маркират протичането на това събитие по сроден начин в различни градски центрове. Общите същностни черти се състоят от: влизане на кон, свита, охрана, украса, размяна на дарове, знамена, освещаване в храм, топовни гърмежи, облекло, знаци – писма, официални визити, почерпки (обяд или вечеря), балове.
Общата територия на заселване и живот обединява гражданството при ритуалното посрещане и настаняване на посланичества в градовете им. Всички взимат участие в тържественото събитие като едно цяло, а то от своя страна консолидира разнородното по етнически състав население. Пловдив, Русе, Одрин, Солун, Видин, София, Скопие, Битоля служат за пример чрез социално-икономическия си просперитет, средищно географско местоположение, обществен елит и светски взаимоотношения.
Първите дипломатически мисии, които преминават заедно със свитата си по Диагоналния път имат за цел установяване на официални контакти директно с Високата порта. Австроунгарската империя и Великобритания откриват свои посолства в Истанбул или разменят официални визити значително по-рано от останалите Велики сили – след военните поражения на османския средиземноморски флот през 1571 г. и разгромяване армията на Кара Мустафа паша под стените на Виенската крепост 1683 г. (края на ХVІ и ХVІІ в.); същевременно това са годините, през които се установява за Турция режимът на капитулациите.10
Подписването на мирен договор в Карловци – 1699 г., чрез който се приключва шестнадесет годишната война между австрийците и турците, е причина за изпращане на ново “велико посолство” при Високата порта. Виенският двор иска да се състави текст на мирното споразумение. В Пловдив беят посреща яздейки великия посланик с много конници и няколко стотин еничари, придружава го в града, след което го настанява в квартира.11 През 1700 г. генерал Д’Арш споделя: “Във Филипопол посланикът беше приет от кадията. Спахиите и много еничари излязоха с него извън града.”12 Ново велико посолство до Цариград било изпратено през 1718 г. от император Карл VІ и водено от граф Дамян Хуго фон Вирмонд. Герард Корнелиус Дриш описва приемането на делегацията на отиване и връщане по следния начин: “Гарнизонът ни посрещна и придружи г-н посланикът до лагера. …. Този град ние разгледахме както при идването си насам, само при преминаване. При влизането си в града не спазвахме никакъв строй, но всички яздехме вкупом около г-н посланика. Това можеше да стане, понеже по това време в града нямаше никакъв паша, за да си създаваме труд. При все това нас ни посрещнаха еничарите с техните фесове и оказаха на г-н посланика дължимата почит, като го придружиха из града към лагера до палатката му.”13 Интересен момент от ритуалното посрещане добавя Йохан Кемпелен от 1740 година: “На 18 юли пристигнахме във Филипопол. Там светлейшият посланик бе поздравен по пътя от първенците на града.”14
Посланикът никъде не се придвижва сам. Той и свитата му са винаги на коне при вход и изход от главните градове, като свитата е около или след посланика, който често е в нейната сърцевина. Задължително се посреща от главния управител и неговия ескорт, които са пак на коне. Ако той отсъствува от града, на негово място отива административният или военният му заместник по това време. Оказването на такава чест е задължително. В знак на всеобщо почитание местният елит от гражданството се среща с делегацията, но когато тя се движи транзитно, този акт се реализира на дистанция и за кратко. За консулите и хората им се осигурява отделно жилище. Видът му се определя от времето на пребиваване. Подобни ритуални практики, които постепенно се превръщат в задължителни норми, се утвърждават в Ренесансова Италия през ХІV век. За тях Чезаре Марки отбелязва: “Когато посланичеството се развивало в особено тържествена обстановка, то било ескортирано от войници на коне. В Пиза пристигането на посланик се предизвестявало с фанфари. Във Флоренция подобни показни прояви били редки, може би поради пестеливост.15
Генералните консулства и вицеконсулства, установени през ХІХ век във Възрожденския град, реализират идентични ритуални практики спрямо кратките дипломатически мисии и постоянни посолства в Истанбул. Съхранява се тяхната главна миротворческа цел, необходимостта да бъде опазен живота и неприкосновеността на чуждестранния представител, обезателното оказване на висока чест, споделената храна на тържествена трапеза от двете страни, изисканият етикет, скъпите облекла, проявеното ораторско майсторство при произнасяне на официални речи, предоставянето на акредитивни писма или други писмени послания, наличието на драгоман в свитата, специалната траектория на движение за основната персона и нейното обкръжение, нужното съобразяване с местната социална и властова йерархия, предаността към предначертаните служебни задължения. В тези аспекти на деловите взаимоотношения между западноевропейските държави, Русия и Високата порта се изграждат пътищата на взаимни влияния, договорености, координати на търпимост, допустими общи норми на поведение в сферата на висшата публичност. Именно това са местата, където могат да бъдат наблюдавани, разбрани, оценени чужденеца и “другостта” на неговата култура. Тук се срещат не само различни култури, но и две различни цивилизации – източната и западната, християнството и исляма. Ритуалът се явява посредник в това общуване. Той е своеобразен код в езика на дипломацията.
Еднаквостта на случилите се действия, независимо от изтеклите години във времето (ХVІ – ХІХ в.), споделят почти всички участници – французи, австрийци, англичани, гърци, руснаци и др. Свитата на посланика е сравнително многолюдна при пристигане и заминаване. Той се придружава от благородници или издигнати хора, чауши с техния началник (дворцови служители, част от които съставляват личната охрана на султана), преводач, секретар, еничари, личен лакей, допълнителен транспорт от товари с провизии; понякога към нея могат да се присъединят негови сънародници, търговци и лекари по същия маршрут или откупени пленници християни; кадията на всеки транзитно прекосен град се задължава чрез пълномощници да отпуска полагаеми провизии – овца, вина ,хляб ечемик, сено.16 Елитът на милорд (господата аристократи и търговците) заедно с охраната яздят или се възползват частично от полагащите им се карети, а съпровождащите и слугите пътуват в коли (тип каруци).17
Влизането и престоят в градското пространство на Негово превъзходителство г-н посланикът се ознаменува от необходимите показност и пищност, които са толкова по-големи, колкото по-значителен е градът. Посрещането се отбелязва с гърмежите на оръдията, залповете на войниците, виковете на народа, изпълнени с радост, множеството строени въоръжени лица, възпитавани във военен дух и демонстриращи почитание; каймакам пашата или градоначалникът и лицето кападжъ башъ поздравяват задължително с пристигането г-н посланика и го въвеждат в жилището му.18 Той се посещава в знак на уважение от другите посланици, реализира редица контакти в къщите на местния градски елит, приемайки с най-добри чувства тяхното благоразположение и почерпка с вино.19Знамето, чиято държава представлява, се носи от един благородник в свитата, докато главният дипломат язди в нейната сърцевина, заобиколен от телохранители. Съзнателно поддържаното великолепие на всяко посолство разкрива “славата и триумфа”, силата и мощта на европейската монархическа власт.
Получаването и отдаването на взаимни любезности включва връчване на императорски писма, с които се регламентира назначението и началото на дипломатическата мисия, размяна на подаръци – от турска страна напр. това са кон с екипировка, кафтан, поръбен със самурени кожи (тази дреха е осигурявала достъп до султана), с който се даряват и придружителите на посланика; а от западноевропейски страни (английска, австрийска и др.) напр. една благородна и богата каляска заедно със седем неаполитански коня и четири ирландски хрътки за султана.20 Количеството, богатството, многообразието на подаръците винаги се показва и връчва на публични места, с голяма тържественост и в присъствието на основните представители от двете делегации. Често това събитие се синхронизира с официалния пищен обяд, съпроводен със съответната йерархична позиционна подреденост на всички участници и тяхното облекло специално за случая. На аудиенцията при султана, Негово превъзходителство отива със своя преводач, където се оставят акредитивните писма, разменят се етикетни думи относно “здравето на императора”, “поздрави с добре дошъл” и т.н., “изброяват се публичните и частните причини за посолството”, понякога драгоманът произнася реч.21
Извън тежките церемонни членовете на дипломатическите корпуси имат по-свободно и неангажиращо поведение.
Като основни дарове на размяна, освен споделената храна на богата трапеза, на различни аудиенции (от султана до каймакама) през вековете се налагат “дрехите от платно, коприна, сребърни и златни дрехи, платно от злато, сребро, кадифе, скъпи кожи; дрехи, които са много странни за западноевропейците и те ги обличат само при специални случаи в двора – мантия от бяла коприна с големи клони, понякога с полумесеци и др., жълти и светлокафяви, всички с широки райета и материя от “сребро или злато – те са втъкани в коприната, както и коне за милорд и придружителите му – богато украсени за вход в града, които след това остават техни”.22
Приемствеността се изразява и в подържане на делови контакти между разнородните дипломатически представителства от една страна, а от друга- между отделните поколения, пребиваващи в Европейска Турция. Постепенно те започват да формират самостоятелно съсловие със свой социалнопсихологически и материален престиж, при което водещи се оказват не кръвнородствената обвързаност, а индивидуалните професионални качества и аристократичен произход. Дипломатите следват стратегията на една държавна политика, чиито представители и застъпници в Османската империя са те. Именно тези два аспекта са носителите на обща комуникативност и обвързаност както между англичани, австрийци, французи, италианци, руснаци, така например и между англичаните от ХVІІ-ХVІІІ-ХІХ в. или австрийците от ХVІІІ-ХІХ в. След като старият посланик представя своя приемник, церемониал-майсторът и драгоманът откриват обикновените служебни ритуални церемонии.23
Най-пълни и достоверни описания на произтеклите събития са дело на анонимни дописници – свидетели във Възрожденския български печат, на самите участници в делегациите или на консулите, които остават обширна архивна документация, мемоари, епистоларно наследство. Едни от ранните сведения относно посрещането и установяването на чуждестранни консули в градове-центрове на санджаци през ХІХ век пристигат от Пловдив: на 31 юни 1857 година.24 Най-доброто средство, с което Франция има намерение да разпространява благотворното си влияние в Турската империя, е откриването на консулства и изпращането на представители в по-главните градове от сърцевината на Балканския полуостров. Освен раздвижилите се събития от политически и военен характер (напр. Кримската война), върху изборът на Франция влияят и фактори от икономическо естество: високото развитие на земеделието, търговията, пътищата. Християнските жители са изпълнени с признателност към французите, упование за бъдеща подкрепа и небивал възторг. Заедно с придошлите селяни от равнината пловдивските граждани изпълват улиците, католическия храм и превръщат деня, в който се издига френското знаме, във всеобщ градски празник. Самочувствието на пловдивчани като граждани нараства значително, осъзнавайки характера и последиците от новата институция. Личното участие на автора в събитието говори за неговата истинност. Той не само регистрира, но преживява и кара читателите да съпреживяват чрез него. Еднократното събитие, което няма повторяемост във времето с оглед на ден и месец, се подчинява на линейната историко-библейска времева траектория на протичане, за разлика от обичая, свързан с аграрния цикъл. Именно градското пространство и време прави възможна промяната в градския празничен календар през ХІХ век: откриването на постоянно консулство е явление, което отбелязва нова дата за всеобщо празнуване. Единичният факт е своеобразна ценност за гражданина. Периодиката съхранява паметта за случилото се успоредно с неговата публичност. Общественият отзвук увеличава степента на запазване и интерпретиране на информацията.
В осем часа сутринта г-н Шампоазо – първият френски посланик в Пловдив, облечен в подходящо за случая представително облекло – национална униформа, придружен от задължителна охрана – войници и заптиета, от френски поданици и много народ, влиза в Католическата църква.25 Тя е празнично, богато украсена; вътре го посреща музика. Негово преосвещенство г-н Канова – католическият епископ тук, облечен в архиерейски дрехи, е заобиколен от целия си клир и редица католически свещеници от околните села в Тракийската равнина. Център на това тържество е благославянето на знамето от г-н Канова. След това консулът изрича енергично слово с националното знаме в ръка и в този час църквата се изпълва с викове: “Жива да е Франция! Жив да е императорът!”26 Тържествената литургия се извършва от висшия католически клир, придружена на места от певци, които заедно с музиката на орган изпълняват различни напеви. На излизане от църквата пушечни гърмежи поздравяват знамето. Множество народ съпровожда успоредно делегацията и ритуала по централните улици, а друга част наблюдават от прозорците на домовете си като зрители. После френският консул стига до своя дом, където г-н Канова произнася слово, с което възхвалява Франция и нейния дипломатически представител в Пловдив. Над къщата на г-н Шампоазо започва да се развява благословеното френско национално знаме. То обозначава и разделя консулския дом от другите в града, функционира като знак за отлика и принадлежност.
Турските чиновници, които присъстват на тържествения обред, са под командата на Бакир паша. Местните власти оказват задължителна чест на консула, поднасяйки му лично своите поздравления. Поради заболяване градският управител Салих паша е възпрепятстван да отиде и изпраща на мястото официално своя кехая. Г-н Берти – австрийският консул и г-н Найден Геров – руският консул, който е дошъл скоро, изпращат своите войници като охрана да бдят за добрия порядък, за предотвратяване на евентуални нежелани инциденти.
Вечерта френският консул организира бал в своя дом, където е поканен градският елит на Пловдив, представители на турската управленческа йерархия и другите дипломатически среди. Госпожите и господата се отличават със своите бляскави тоалети, бижута, прически по последна европейска мода. Г-н Шампоазо открива танците с г-жа Берти. Дописникът съобщава за “хоро-кадрил”, започват да се установяват нови съвременни европейски танци. На приема изобилстват разнообразни ястия и питиета на разположение на поканените. Балът продължава чак до сутринта – никога Пловдив не е виждал такъв един празник.27 Светската атмосфера става съществена част от градския микроклимат. Тя е в унисон с наличието на достатъчно свободно време в ежедневието на гражданството, в което да бъдат споделени многообразни веселия, удоволствия, новости, визити, контакти, забавления, придружени с изявен индивидуализъм и показност. С гордост дописникът уточнява, че не са се случили никакви безредици сред множеството и това е похвала за българския народ, чиято територия тук е исконна. Тук възрожденецът се научава да съчетава хармонично в едно цяло костюм, етикет, жест, реч, танц, изискани маниери, себеуважение, самообладание, да проявява разбиране към другостта, да изказва почитания към високопоставени европейски особи, да представи умело себе си като личностна и общностна идентичност, оценявайки същевременно позитивното в различието. Консулският дом получава и отпраща влияния.
През 1859 г. в-к “България” отбелязва пристигането на елинския вицеконсул в Пловдив – г-н Фиво. Гърците от града излизат много надалеч за посрещането, митрополитът изпраща богато украсен кон, с който г-н Фиво трябва да влезе особено тържествено; свитата се предшествува от комедианти в театрални дрехи, които от известно време играят в Пловдив, а след  тях всичките елини на коне придружават консула.28
Анонимен кореспондент съобщава, че на 24 май 1859 г. се организира ново тържество – г-н Фиво издига националното си знаме над своя консулски дом и по този случай ритуалът за освещаване на знамето се извършва в съборния храм на митрополията, откъдето всички елини придружават знамето до сградата на гръцкия дипломатически представител.29 По-късно следват поздрави от 21 топовни гърмежа и официални посещения – визити при местната власт.
Унаследените норми на поведение и превърналият се в регламент ритуал на посрещане се утвърждават окончателно през средата на ХІХ век в публичното светско елитарно пространство във Възрожденския град. В него взимат участие издигнатите и богати градски съсловия, членове на местното административно управление, представители на висшата турска власт и съответните лица, изпратени за консули. Масовата част от средните и нисшите градски прослойки остават в позицията на зрители, допуснати спрямо официалните персонажи на точно маркирана дистанция. Общо състояние е изказването на осъзната радост, възторг, възхищение, надежда или упование за бъдеща закрила.
Традицията на празника, установена в Пловдив от френския консулски дом, се потвърждава и от руското вицеконсулство тук. На седми август 1857 г. Найден Геров е посрещнат като консул в Пловдив, а на 1 септември същата година е вдигнато тържествено знамето над руското консулство.30 Подобна тържествена празничност е налице във Велико Търново при отваряне на руското консулство 1862 г.; при посещението в Пловдив на сина на английския генерален консул г-н Блонд в Смирна (бивш консул в Ускюпе – Скопие) 1860 г.; при вечерните банкети, дадени от английския и австрийския консул в София 1860 г.; при отбелязване празника на Руския император в Пловдив през 1864 г. при специален ред, чиято инициатива поема руският дипломатически представител и др.31 Празникът на руския цар е показателен пример за това как възрожденският градски социум (макар и частично) се приобщава към европейския календар, към честванията на други нации, как обогатява своите знания, вкусове, ценности и постепенно излиза от локалната си балканска затвореност. Той не измества други дати, а се съчетава умело в пълна хармония с останалите чествания на гражданството (в конкретния случай основно на българската етнична общност). Неговото празнуване се реализира в зависимост от политическата обстановка в Турската империя и от дипломатическите отношения между Високата порта и европейските държави. Така напр. по време на руския императорски празник в Пловдив през 1864 г. не се е служило в църква, пашата не е разпоредил топовни гърмежи за поздравления.32
Персонажът на самостоятелното съсловие посланици започва постепенно да се оформя през XIII и XIV век в Ренесансова Италия. Множество от принципите остават валидни до днес и то не само в Европейския континент. В късното средновековие и началните десетилетия на Ренесанса годишните финансови доходи са много ниски. “Това не е била солидна професия, не съществувала кариера на посланик в днешния смисъл, т.е. като висш държавен служител, който отсяда на постоянно местожителство в столицата на чужда държава, за да представлява там своята. Нямало посолства, а само посланичества и посланика наричали “оратор”, защото той бил човек, който трябвало да умее да си служи добре със словото, да знае да разисква и да убеждава. Назначен със срочен договор, когато приключел мисията си, ораторът се завръщал в дома си като обикновен гражданин. Подбирали го измежду видните хора, най-често сред литераторите. Те не можели да не познават, поради професионалните си задължения, риторическото изкуство. Данте изпълнил доста посланичества, преди да бъде изпратен в изгнание , а и след това; Петрарка бил посланик на Висконта; през пролетта на 1354 г. Джовани Бокачо бил пратен с важна мисия отвъд Алпите, в папския двор в Авиньон. По време на мисията си не можел да приема и изпълнява частни поръчки.33
Руският император определя за свой вицеконсул в Пловдив през 1857 г. Найден Геров, след което неговата дипломатическа позиция се регистрира чрез официален султански ферман.34Този принцип остава валиден за всички консули или посланици – назначението и отзоваването им се извършва от държавния глава и е последвано от султанско одобрение посредством ферман. Необходимо е тези лица да бъдат поданици на съответната страна. Те служат срещу точно фиксирано финансово възнаграждение и регистрират последователна преданост спрямо политиката на държавата, която представляват. Допустимо е да изявяват собствени мнения или решения, но винаги в рамките на предварително начертаните граници от техните правителства.
Роден в Копривщица, Найден Геров се заселва в Пловдив през 1850 г., започва да учителствува в колежа “Св. Кирил и Методий”, бързо се издига и спечелва симпатиите на българската етнична общност. Завършил висшето си образование в Одеса – Ришельовския лицей от 1841 до 1845 г., развива широка филологическа работа – пише учебници, превежда книги, събира много фолклорни материали, инициатор е за празника “11 май”, създава Речник на българския език, автор е на първата българска поема “Стоян и Рада”, занимава се и с обществена дейност, като същевременно не са му чужди националните стремежи за църковна независимост, духовно и политическо освобождение на българите. Единствен за времето си по образованост и деятелност, интелектуалецът се справя достойно с консулските задължения. Притежавал е руско поданство (руски паспорт; двойно гражданство), достатъчно начетеност, правилно отработена комуникация, светски етикет, търпение и настойчивост, ориентир в обстановката и хората, лоялен и коректен към останалите етнически групи, като същевременно защитава интересите на българите посредством застъпничеството на руснаците. През 1879 г. на него му е оказано отново доверие – назначен е за управител на Свищов.
След своето назначение консулското съсловие задължително показва пълномощните си дипломатически писма на местното турско управление. Липсата та такива основни документи е знак за населението, че мисията носи временен характер. При посещението си в Пловдив г-н Блонд, който е консул в Одрин през 60-те години на ХІХ в., не връчва акредитивни писма – неговото присъствие се реализира като неофициално без постоянно заселване.35
Съхранявайки средновековната традиция частично, Новото време изгражда общността на дипломатите изцяло от мъже. Тази тенденция се запазва и през първата половина на ХХ век. “Първият австрийски консулски агент във Варна от февруари 1845 г. е г-н Тадески, за първи австрийски генерален консул в Русе през 1849 г. е назначен Емануел фон Рьослер, през 1851 г. пристигат първите австрийски вицеконсули в София и Видин – г-н Георг фон Мартрит и г-н фон Ленк; първият френски вицеконсул, пристигнал в Пловдив през лятото на 1857 г. е г-н Шампоазе, а в Русе френските вицеконсули през 60-те и 70-те години са г-н Жул Шефер и г-н Жорж Обаре, пруският консул в Русе през 60-те години е г-н Калиш, през есента на 1875 г. в София е назначен г-н Льо Ге /Веге Леандър льо Гел/ за първи френски вицеконсул, чийто заместник е г-н М. де Марикур, по същото време други френски дипломатически агенти в Пловдив и Солун са г-н Ж. д’Истрия и г-н Муле; най-ранните консули на Прусия са г-н М. Калиш в Русе от 1853 г. и г-н Абот в Солун; за първи италиански вицеконсул е назначен г.н Виторио Позитано в София през 1876 г.; Англия открива свое консулство във Варна – 1853 г., където е назначен г-н О’Нил, а през 1860 г. в Русе с консул Майер /70-те г. е г-н Роберт Дейлил/; първото руско консулство е открито в Сливен с г-н Ващенко непосредствено след Одринския мир от 1829 г. до 1838 г., след Кримската война руски вицеконсул в Пловдив е Найден Геров, във Видин е г-н Соколов, в Одрин – г-н Стулин, в Търново – г-н Василий Ф. Кожевников през първата половина на 60-те г., след което консулството се премества в Русе, където представители са г-н Лонченков и г-н А. Мошин; Гърция поддържа свои консули в Пловдив, Русе и Свищов – г-н Фиво, г-н Ландагис, г-н Климантиянос и др.”36
Изградено като мъжка общност, съсловието на дипломатическите представители установява специфични изисквания относно своя образователен ценз, професионална подготовка, социален опит, необходим произход от висшите или средни прослойки, официално признато поданство, в отделни случаи аристократична титла. Съзнателно търсената висока образованост за всеки един от посланиците, изпратени в столица или друг голям градски център, се диктува от практическа нужда за водене на преговори, дискусии, дебати с проявена гъвкавост, съобразителност и отстояване на интереси. Езиковата подготовка или военните познания са били важен аргумент в тази насока, с помощта на които се осъществява контакт с местните етнически групи от една страна, а от друга се събира ценна информация за текущите събития, описвана в рапорти или доклади. Никой държавен глава не изпраща случайно подбрани лица на тази длъжност. Налага се правилото за “много открит и учтив човек и в същото време мъдър и хитър държавник” с “любезни обноски и добро отношение”, така напр. граф Кинд-сперг е изпратен със задача да уреди някои гранични спорове през 17 в. в Цариград, както и да неутрализира голямото влияние на тогавашния френски посланик Дьо Ноантел, бил е отличен учен, математик, историк и колекционер на всякакъв вид антични предмети.37 Част от английските и австрийски посланици през 17-19 век притежават аристократични титли – лорд, граф и др. Англия е сред първите държави, която започва да афишира прекрасното владеене на няколко местни езика за своите консули в Европейска Турция – арабски, турски, гръцки и др. през ХІХ в.; а Австроунгарската империя се ангажира с дипломати, които са известни с образованието си, със способността си да предават нещата, безпристрастни и честни, с голямо достойнство и точни отчети.38 Достойнството за личността на този пост се измерва с общи критерии за всички европейски страни – твърдост, уважение сред местните власти, опит, светски възгледи и обноски, християнска етика и нравственост, при нужда приятелски внимателен и гостоприемно настроен.
Всеки посланик има на разположение и подчинение в своята пътуваща свита или постоянен дипломатически дом следните длъжностни лица: куриери, драгомани, секретари, телохранители, слуги и др. Той има право на специална поща. За тази част от писмата-послания, която носи поверителен характер, понякога се използва личен куриер. Фигурата на драгомана е натоварена с най-важни дейности и значения след тази на посланика или консула.
По време на придвижване драгоманът има право на голяма карета с 4-ри коня в колоната, така както и милорд; при престой той се ползува с пълномощия от г-н посланика и заедно с чауша отива при кадията на съответния град, за да им се отпуснат полагаемите се провизии; Придружава много от близо главната дипломатическа персона – служи като преводач, подготвя и произнася (прочита) официални речи, присъства на официални визити или тържествени обеди; в по-големи делегации участват няколко драгомана, единият от които поема по-отговорни функции и се нарича главен; съществува и названието висш драгоман – напр. за Николаос Маврокордато (1670-1730 г.) при Високата порта от 1697 г. до 1709 г., или велик драгоман – напр. Йоан Франкополи на турската легация в Цариград, известен и като учен, преводач, благородник (1801 г.).39
Обикновените цивилни пътешественици комплектоват своите експедиции в Европейска Турция, както с водач, коне, провизии, коли, пътни карти и т.н., така и с драгоман, който осъществява преводаческа дейност. Той успява да осигури безпрепятствена и бърза комуникация с местното население или власти.
Големите, добре проспериращи търговски градски центрове, средоточия на области (Солун, Пловдив, Адрианопол, Атина, Янина, Русе, Корфу, Белград и др.) разкриват благоприятни възможности за обучение и пребиваване на драгомани. Тук те са търсени и наемани като работна ръка. Градското публично пространство създава поле за тяхната реализация в социално-професионален аспект. Чужденците ангажират интелигентни драгомани, които знаят няколко говорими в Турция езици заедно с един европейски – италиански, немски или френски, и са винаги скъпо платени; най-предпочитани сред тях са сърбинът, босненецът или българинът, защото са въздържани в приказките си, доста склонни на послушание, добре запознати с турските нрави и спогаждащите с по-голямата част от населението в Турция. Тяхната заплата е двойна от тази на обикновените слуги, но във второстепенните градове тази цена се покачва до 25 франка на ден.41
Посредническата роля на драгомана, който в повечето случаи е местен жител, е крайно необходима поради недостатъчните първоначални познания на европейците, липсата им на ориентир относно Балканския полуостров, навиците им да задават неразбираеми, дразнещи и недискретни въпроси от гледна точка на ориенталеца или “да изразяват желанията си по напълно непознат в Ориента начин”.
През третата четвърт на ХІХ в. Никола Чалики е служил в Руското консулство в Пловдив срещу заплата, а братя Павлитови са драгомани през 1877 г.: при генерал Гурко – Васил, който знае турски език; при полковник Розанов – Георги (Жорджа), който е определен да отговаря за предаване на Интендантството храните, които събират от населението за войската.42 Освен турски и руски, пловдивските драгомани практикуват гръцки и западен език. Тяхната висока образованост, социален опит, престиж в градския социум се родеят с тези на консулите. Близките им характеристики ги обединяват в един общ елит.
Дейността на чуждестранните консули на Балканите (както в столицата, така и в сърцевината на полуострова) може да бъде обобщена в няколко насоки, които Възраждането усвоява от предходните столетия:****
-миротворческа роля – мисии за мир, участие в преговори, договори;
-юридическа закрила на своите поданици, включително и на българи, притежаващи чужди паспорти, но живеещи в Османската империя и периодично пътуващи в чужбина (напр. гръцки, руски, австрийски, френски, английски поданици), конкретна грижа за техния живот, имоти, чест, професионални дела и тези на фамилиите им;
-осведомителни длъжности (чрез контакти с местното население или местните власти – напр. искат се военни сведения от Н. Геров ежедневно за числото и движенията на войските в Пловдивско през 1876 г. и др);
-културни влияния (празници, етикет, костюми);
търговски функции (напр. посещения на Узунджовския панаир през 1851 г.; 1867 г. и по-нататък, наличие в руското консулство – гр. Пловдив, на Търговския кодекс в Турция, който ще бъде използван като полезно ръководство през 1864 г.);
-освобождаване на военнопленници и цивилни граждани, нежелаещи да се потурчат.
Разнородните дела на посланиците се придружават винаги от редовни рапорти, доклади, епистоларни преписки.
Пътят на посланичествата продължава да функционира и до днес с множество от своите предходни предназначения.
БЕЛЕЖКИ:
1) Георгиева, Цв., “Светът на българите през ранните столетия на османското владичество (началото на ХV – края на ХVІІ в); С., 1993 г., с.13-36
[Няколко пътя тръгват от дунавските градове към Цариград. Един път води от Дубровник до река Дунав. Другата магистрала е винарския път – от Солун – дефилетата на р. Места и р. Струма – през проходите на Пирин и Родопите – достига до Пловдив, за да пресече Стара планина през Шипка – за р. Дунав.]
2) -“Арменски пътеписи за Балканите, ХVІІ-ХІХ век”, С., 1984 г., с. 73; 1789-1800 г., 1813 г., с. 214-215
-“Любословие или повсемесечно списание”, т. ІІ, Смирна, бр. 17, 1846 г., с. 67
-в-к “България”, 1859 г., бр. 4, 18/30 април, рубриката “Всякакви неща и новини”
-“Цариградски вестник”, 1861 г., бр. 11, 11 март, рубриката “Разни новини”, с. 4
3) Тойнби, А., “Подбрано”, С., 1992 г., с. 232
4) Виж: Матеева, М., ст. “Чужди консулства в българските земи преди Освобождението”, сп. “Международни отношения”, кн. 3, 1976 г., с.111-117
-Плетньов, Г., ст. “Руското консулство в Търново (1862 – 1865 г.)”, сп. “Исторически преглед”, кн. 1, 1973 г., с. 55-63
-Моравенов, К., “Паметник за пловдивското християнско население в града и за общите заведения по произносно предание, подарен на Българското читалище в Цариград 1869 г.”, П., 19
-Из Архива на Найден Геров, кн. І и ІІ, С., 1914 г.;
-“Илинденско-преображенско въстание 1903. Хронология”, С., 1983 г.
-Грозева, В., “Ускудама. Адрианопол. Одрин. Едирне”, С., 1998 г. и др.
5) Грозева, В., “Ускудама. Адрианопол. Одрин. Едирне”, С., 1998 г., с. 11-21, с. 26-28 и др.
6) Илчев, И., “Рекламата през Възраждането”, С., 1995 г., с. 95-96
7) Пак там
*) Виж: “Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-те години на ХІХ в.)”, С., 1987 г.;
-“Немски и австрийски пътеписи за Балканите, ХVІІ-ХVІІІ в.”, С., 1986 г.;
-сп. “Мирозрение”, Виена, кн. 4, 1851 г., с. 67 и др.
**) Пак там; Из Архива на Найден Геров, кн. І и ІІ, С., 1914 г.; Моравенов, К. “Паметник за пловдивското християнско население в града…” П., 19…;
сп. “Читалище”, № 16, 15 август 1874 г., с. 447-454 и др.
***) Из Архива на Найден Геров, кн. І и ІІ, С., 1914 г.
****) Пак там
8) “Френски пътеписи за Балканите, ХІХ в.”, С., с. 323
9) “Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ в.), С., 1987 г., с. 405
10) Матеева, М., ст. “Чужди консулства в българските земи преди Освобождението”, сп. “Международни отношения”, кн. 3, 1976 г., с. 111-117
-сп. “Мирозрение”, Виена, кн. 4, 1851 г., с. 67
-Георгиева, Цв., “Светът на българите през ранните столетия на османското владичество (началото на ХV – края на ХVІІ в.), С., 1993 г., с. 61-86
-Английски пътеписи за Балканите, с. 1987 г.
11) “Немски и австрийски пътеписи за Балканите, ХVІІ-ХVІІІ в.”, С., 1986 г., с. 208 (Симперт Нигел – 1700/1701 г.
12) Пак там, с. 222
13) Пак там, с. 260, 275
14) Пак там, с. 311 (Описание на пътуването на пратениците на император Карл VІ до турския султан Махмуд)
15) Марки, Ч “Бокачо”, С., 1986 г., с. 201
16) “Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ в.)”, С., 1987 г., с. 51-55, с.65-68, с.75-81
17) Пак там, с. 66-67
18) Пак там, с. 143-167 (Милорд Хенри Хауърд и благородният му брат Едуард Хауърд от Лондон до Виена и Константинопол, 1664 г. – 1665 – 1666 г.; Преминава рез Белград, София, Пловдив, Адрианопол за столицата), с. 207-211
19) Пак там
20) Пак там
21) Пак там (могат да се подаряват и различни видове храни); с. 246-253
22) Пак там, с. 207-211, с. 271, с. 288 (ХVІІ-ХVІІІ в.)
23) Пак там, с. 339, с. 356 (ХVІІІ в.) и др.
24) “Цариградски вестник”, № 341, 10 август, 1857 г., с. 3-4
25) Пак там
26) Пак там
27) Пак там
28) в-к “България, бр. 5, април/май; 25/7, 1859 г.
29) “Цариградски вестник”, бр. 434, 1859 г., с. 1
30) Из Архивата на Найден Геров, кн. ІІ, 1914 г., с. 34, с. 208, с. 308-310, с. 349, с. 415, с. 535-536, с. 716-717, с. 724-725, с. 727-728, с. 730, с. 770-771, с. 798, с. 805-806
31) Пак там
32) Пак там, с. 389-390, с. 724-725, с. 727-728, с. 730
33) Марки, Ч “Бокачо”, С., 1986 г., с. 200
34) Из Архивата на Найден Геров, кн. ІІ, С., 1914 г., с. 133, с. 292-293, с. 322, с. 622, с. 807
35) Матеева, М., ст. “Международни отношения”, кн. 3, 1976 г., с. 111-117; в-к “България”, бр. 92, декември 1860 г.
36) в-к “Независимост”, бр. 39, 16 юни, 1873 г., с. 312 и др
37) Виж: “Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ в.”, С., 1987 г., с. 210-211, с. 210-211, с. 259, с.267
38) Пак там, с. 566, с. 551, с. 143
39) “Френски пътеписи за Балканите, ХІХ в.”, С., 1981 г., с. 150, с. 477-478;
“Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ в.”, С., 1987 г., с. 52, с. 68, с. 81, с. 197, с. 248-250, с. 252-253, с. 271, с. 295, с. 444 и др.
40) Пак там, терджиман – тур. ез.                                 драгуманос – гр. ез.
толмач – ср. ез                                              драгоман – бълг. ез.
Телмач – алб. и вл. ез.
(власите се избягват заради лукавия им нрав, различието на характера им със славяните и мюсюлманите и малкото им познаване на Турция; гърците или албанците – заради тяхната хитрост, самомнителност и особено бъбривостта им, понякога безразсъдна)
41) Пак там
42) Из Архивата на Найден Геров, кн. ІІ, С., 1914 г., с. 784, с. 786
*****) Виж: Из Архивата на Найден Геров, кн. ІІ, С., 1914 г., с. 1, с. 10, с. 62, с. 65, с. 81-82, с. 84, с. 152-153, с. 164-165, с. 170-172, с. 191-192, с. 237-240, с. 272-273, с. 285-286, с. 288, с. 300-307, с. 338-343, с. 712-715, с. 719-721, с. 729, с. 731, с. 734-736, с. 744, с. 779, с. 782, с. 810, с. 811-812, с. 843
-Матеева, М., ст. “Чужди консулства в българските земи преди Освобождението”, сп. “Международни отношения”, 1976 г., кн. 3, с. 111-117; Плетньов, Г., ст. “Руското консулство в Търново (1862-1865 г.)”, сп. “Исторически преглед”, кн. 1, 1973 г., с. 55-63; Моравенов, К., “Паметник за пловдивското християнско население в града и за общите заведения по произносно предание, подарен на Българското читалище в Цариград 1869 г.”, П., 19..; ст. “Априлското въстание 1876. Сборник от документи”, С., 1954 г., т. 1 (от 1.Х.1875 до 17.ІІІ.1877 г.), с. 298-551; “Илинденско-преображенско въстание 1903. Хронология”, С., 1983 г., с. 49-50, с. 53, с. 58-59, с. 64-65, с. 69-70, с. 76-77, с. 79-80, с. 93, с. 100, с. 107 и др.
 Ирена Янчева
https://irenayancheva.wordpress.com/category/the-road-of-delegations-and-establishment-of-the-first-consuls-in-the-renaissance-city-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-5/

 

 

ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ СОКРАТ И ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ХРИСТОС

В историята на правото и познанието се открояват два съдебни процеса, които възбуждат духовете и до днес- тези срещу Сократ и Христос. Плод на различни периоди, култури и правни регламенти в тях могат да се открият и много общи черти, които характеризират разбирането за общественото устройство, правната система, културата и начина на мислене в древна Елада и в провинция Юдея на Римската империя.Говорим за две личности- месии, божии пратеници, както самите те твърдят, които оставят значима диря в съзнанието и мислите на бъдещите поколения.
За двата процеса има достатъчно достоверна информация, върху която може да бъде изградена обективна картина на тяхното протичане и финал.
Обвинителите в процеса срещу Сократ са трима- главния- Мелет, съчинител на трагедии и посредствен стихоплетец, Ликон-ритор и оратор, Анит-богат собственик на кожарски работилници и изключително влиятелна обществена фигура / „Суд над Сократом“, „Алейтея“,С.Петербург,2000г. с.9/.
Мелет връчва на най-многолюдното място в Атина- агората на архонта-базилевс восъчна дъска с обвинително изявление:
       „1.Сократ не признава боговете, почитани от града и неговите граждани и въвежда собствени;
        2.Сократ развращава младите хора, младежта;
        3.Недостатъчно уважение и даже критика на великите поети на Гърция;
        4.Сократ е враг на демокрацията и лош гражданин.“ /пак там,с.22-36/
Архонтът-базилевс води делата за религиозно безчестие и против моралните устои. Той внася делото в съда на съдебните заседатели- гелиеа, който се избира по жребий от 10 фили/рода/ по 500 от всяка с 1000 запасни.Във всяко заседание участват 501 заседатели, представители на 1 фила, за да няма патова ситуация.Съставът се определя в деня на съдебното заседание по жребий, като той е на заплата.Всеки съдебен заседател произнася клетва.Процесът срещу Сократ трае цял ден.
Процесът срещу Христос започва пред така наречения „малък синедрион“- 5 членен еврейски съд, където е обвинен в богохулство- най- тежкото престъпление, което се наказва със смърт.По- горната духовна инстанция е „средният синедрион“-23 членен състав с председател титулярния първосвещенник Йосиф бен Кайяфа.Следва „висшият синедрион“-71 члена.Думата след това има прокураторът на Юдея Понтий Пилат за ефективна присъда и изпълнение /Журналов М.-„Съдебният процес над Исус Христос“ сп. „Общество и право“ бр.1/1990г. с.33/.
По първия пункт на обвинението срещу Сократ, като основен, движещ субективен елемент се налага „божествения глас“, „демонът“ на Сократ. Както посочва неговия защитник и велик мислител и философ Платон, говорещ от негово име „Тази своя известност о,мъже, атиняни аз съм получил не иначе, а благодарение на някаква мъдрост, а що се отнася до мен, аз тази мъдрост не я разбирам, а който твърди обратното лъже“ / „Суд над Сократом“, „Алейтея“, С.Петербург,2000г. с.51/.
Сократ използва трибуната на съда да защити не толкова себе си, колкото своя мироглед.Такъв подход  не дава възможност за ефективна защита на отделната човешка личност, защото е насочена към нещо друго, по-високо от човека. Както посочва Платон, младите хора го следват, защото намират много хора, които мислят, че нещо знаят,а всъщност нищо не знаят или знаят само глупости. Поведението на Сократ затруднява и обвинението- възможно ли е да твърдиш, че някой не признава боговете, които почиташ, щом ти самия не можеш да бъдеш сигурен за техните действителни намерения.
По второто обвинение „за развращаване на младите хора“ следва да се подчертае разликата във възрастта на младите хора- до 30 години и тази на съдебните заседатели-40-50 години.Мъдрият Сократ не може със силови средства да наложи своето учение. Един от другите му защитници- ритора Либаний посочва: „Но тук той ви говори, като че ли е на площада и се боя, че със своята реч той може да ви убеди само в един пункт, че той не е владика на софистите“ / „Суд над Сократом“, „Алейтея“, С.Петербург,2000г. с.157/.
Комуникацията с младите на гръцкия философ има следната парафраза в хода на процеса „А съветваше младите по-често да се гледат в огледалото:красивите-за да не срамят своята красота, грозните-за да прикрият, чрез възпитание, своята грозота“.
Това са двете основни обвинения, като процеса се явява сблъсък на две идеологии, представени от двамата основни противници Анит и Сократ.
Самоценността, независимостта на вътрешния свят на човека от микрокосмоса от външни обстоятелства и твърдениета, защитавани от Сократ срещу тезата на Анит,че такава независимост не трябва да има, че отделната личност трябва не само да уважава обществения строй, но и да съобразява с него своето мирозрение.
При първото гласуване Сократ е признат за виновен от 281 гласа, 220 са против.За оправдание не достигат 31 гласа. Вместо да противопостави свое основание срещу обвинението, елинския мислител пожелава на съдебния състав „безплатен обяд в Притания“- кръглото здание на агората, където дежури съвета на 500 те, управляващ Атина. Вторият резултат- 360 гласа за смъртна присъда, 140 гласа против. Великият философ спокойно приема присъдата и смъртта.
„Малкият синедрион“ оправдава Христос по обвинението в богохулство, „средният“ и „висшият синедрион“ потвърждава обвинението, което означава смърт.
При процеса срещу Сократ са спазени всички формални процедури, при този срещу Христос има редица нарушения- задържан е под стража, преди да му е предявено обвинение,подложен е на разпит, без да бъдат призовани свидетели обвинители, процеса се провежда през нощта, на Христос не е дадено право на защита.
Христос по примера на Сократ защитава своите идеи, а не се противопоставя на конкретното обвинение. Най- добрата възможна защита при толкова абстрактно обвинение. Прокураторът Понтий Пилат не приема обвинението в богохулство и обявява Исус за невинен. Първосвещенниците сменят обвинението- „че бунтува народа и забранява да се дава данък на кесаря“.Пилат отново го оправдава и изпраща делото на управителя на Галилея Ирод Антика.Накрая все пак Понтий Пилат потвърждава обвиненията- „че вдига бунт и смущения в Юдея,като  се прави на син Божи и цар на Йерусалим и отказва данък на кесаря“ и смъртната присъда на Исус- чрез разпъване на кръст.
Двата процеса не са просто наказателни производства, а възможност за сблъсък на различни възгледи, философии и разбирания за света и ролята на човека в него. Подсъдимите Сократ и Христос ги използват, за да защитят и популяризират своите учения.Стремежът им е не толкова да убедят съдебните състави в своята правота, колкото да отправят своите послания към елитите на Древна Елада и Римската империя, както и към историята.
Те осъзнават малкия шанс да бъдат оправдани и затова се стремят да запазят неопетнено своето име и да защитят по най- добрия начин своите убеждения. Техните послания остават за идните поколения, които могат по-добре да ги разбере.
Би трябвало да бъдем по-снизходителни  към техните съдници.Във време на тежки идеологически, етнически, икономически противопоставяния е било много трудно да се вземе добре обосновано и балансирано решение. Идеите на Сократ и Христо са толкова новаторски и необичайни за техните съвременници, че мнозина от тях не само не ги разбират, но се чувстват объркани, дори уплашени от тях. А, както знаем, страха не е най- добрия съветник.
В края на краищата историята се отблагодарява на Сократ и Христос- те остават в нея, за разлика от своите обвинители.
 Георги Караджов

   

ХУДОЖНИКА НЕДА ПЕТРОВА

Познавам Неда от много години, като един лъчезарен и истински човек. В младите си години е учителка по рисуване, а в последствие се оформя като художник. Един ползотворен художник. Рисува без да спира, изпълнена с много енергия, въпреки годините си.   Рисува предимно цветя, които излъчват лечебна енергия. 
 А сега ви представям част от нейните картини.
IMG_20161023_115609
IMG_20161023_115156
IMG_20161023_115253
IMG_20161023_115331
IMG_20161023_115416
IMG_20161023_115539
IMG_20161023_115435
представя Мария Герасова – Спасова
тагове: художника, Неда Петрова

ВЪЗТАНОВКА” ИВАН ВАЗОВ”

Днес, 22 октомври 2016 година,се реализира Възтановка на идването на Иван Вазов в Пловдив, по повод 50 годишната му дейност. Това събитие става на 6 ноември 1920 година, когато   е поканен от Инициативен комитет, с председател Недко Каблешков. По негово предложение в Общинският съвет, улица “Стационна” се преименувала на улица “Иван Вазов”.   Внучката му, Райна Каблешкова е поканена и присъства  на днешното събитие. По тава време, кмет на Пловдив е Петър Шилев, който  също лично присъства  на  събитието.
Иван Вазов и посрещнат  на гарата от  военен духов оркестър, от деца, които го приветствали  с песнички по негови стихове и с  файтон е  откаран до   площада, пред Военен клуб.
Главен организатор  на” Възтановката” е  Съюз “Духовно възраждане- България” с председател и главен редактор на   международен електронен вестник “Сияние”, госпожа Мария Герасова, на доброволни начала.
Пред Военен клуб, Детски хор при училище  ”Св. Климен Охридски” с ръководител, госпожа Атанасова изпя песничка по текст на поета.  В началото, по сценария от събитието, д-р Салчев приветства Иван Вазов,честити на поета провъзгласяването му за почетен гражданин на Пловдив. и улицата “Стационна”, която получава неговото име.Приветствието му завърши с силно ура, което беше подето от присъствуващите на площада. След приветственото слово, Иван Вазов произнесе чувствено слово.  Образът на поета   пресъздаде, заместник главният редактор на вестник “Сияние”, господин Георги Караджов.
Малките художници от  училище  ” Св. Патриарх Евтимий”" с ръководил Елица Гигова, дъщеря на големият писател Никола Гигов, показаха свои картини и две  от тях  бяха подарени на поета.
Госпожа Герасова благодари за подкрепата   г- н Иван Тотев- кмет на Пловдив и заместник кмет, г-н Маринов, които дадоха разрешение  преминаването на улица “Иван Вазов”  и използване на площада пред Военен клуб. На бригаден генерал на Пловдивски гарнизон, Явор Матеев. На г-н Стефанов- началник на Военен клуб. На Костадин Гаров,от Национален фронт за спасение на България, който предостави мегафона и афишите. На г-жа Атанасова, ръководител на детски хор при училище Св. Климент Охридски, На заместник кмета на район северен, г-н Красимир Асенов. На Народна библиотека “Иван Вазов” На регионален архив “Пловдив”
Мария Герасова поднесе голямата си благодарност към директора  на Пловдивски драматичен театър, г-н  Кръстю Кръстев , който подпомогна  пресъздаването образа на Иван Вазов.
 За голямо наше  съжаление, не бяха предоставени средства за пристигане на файтона с двата коня.
Искам да завърша с песента “Не всичко е пари, приятели, не всичко” Но без файтона, събитието не  беше пълно. Май хората забравиха какво е милосърдие  и да помагаш в трудните моменти на тези, които дават безвъзмездно себе си, за доброто на България…
Шествието и тържеството завърши с   УРА, което озвучи целят площад и се понесе като ехо над нашият най- древен град в Европа.
Мария Герасова
IMG_20161022_101228

IMG_20161022_101241

IMG_20161022_102539
IMG_20161022_102914

 

IMG_20161022_103321 IMG_20161022_103500IMG_20161022_103634IMG_20161022_103651IMG_20161022_103816IMG_20161022_103951 IMG_20161022_104223 тагове: възтановка, Иван Вазов

ВЪЗСТАНОВКА „ПРИСТИГАНЕ НА ИВАН ВАЗОВ В ПЛОВДИВ

  И НАИМЕНОВАНЕ НА УЛ.“СТАНЦИОННА“ – УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“

В Инициативният комитет влизат:председател: д-р Недко Каблешков;  член-секретар:ГеоргиН.Кожухаров; 
членове:г.Мутафчиев,полковник Расуканов,архимандрит Евтимий,запасен генерал Богданов, полковник Фтичев,Мазнев,Йордан п.Георгиев,Трифонов,д-р Иван Кесяков, Дунев,Жилков, Ст.Шишков, Ст. Обрейков.
 На 23.10.1920   се организират  утра, вечеринки,сказки в училищата и градините, тържества във всички военни подразделения.
 На .24.10.1920  се провежда молебен в църквата „Света Богородица“, за здравето на поета.
На 6.11.1920- Комисия от 3- ма граждани заминават за София, за да вземат  със специален вагон Вазов.Комисия от 50 души заминава за Белово, за да приветства влизането на поета в Тракия.
 На 7.11.1920 в 15 часа, Комисия от представители на всички организации в града, заедно с ученическия хор, причакват поета на перона на Пловдивската гара.
В 15.30 часа, поетът  е понесен на ръце от комитета до приготвената колесница, акламиран от членовете на спортните дружества и военните музики.
В 16 .00 часа, шествието потегля в следния ред:
Конната музика на 3-ти конен полк, ескадрон от 3-ти конен полк с щандарт, дружество „Тракийски юнак“ в униформа, футболните дружества в униформа, колоездачното дружество- без  колела в униформа, ловджийското дружество, хорът при мъжка гимназия, духовенството, колесницата, следвана от опълченците в униформа, военна музика, прогимназиите, девическата гимназия, висшия педагогически курс,мъжката гимназия, духовната семинария, търговските училища, подвижен шпалир от войници…
В16.30ч., шествието пристига на площад „Цар Симеон“. Г гражданството е наредено по следния начин: запасните офицери, дружеството на запасните подофицери, в ляво от тях занаятчийските организации, сиропиталищата /северната страна/ основните училища на източната страна, инвалидите между ул. „Чепино“ и „Капитан Райчо“, държавни служащи,общински и изборни служащи, гражданство,гарнизона в шпалир околовръст и свободно място от ул. „Капитан Райчо“  до военния клуб за шествието.
В 17.00ч., приветствена реч на д-р Салчев и откриване катедрата от поета.
По Решение на Общински съвет- Пловдив, прогласяване на Иван Вазов за почетен гражданин на Пловдив и преименуване на ул. „Станционна“ на ул. „Иван Вазов“.Предложение от Недко Каблешков- внесено в съвета от кмета Петър Шилев, на Пловдив.
Събитието на „Възстановката“ ще бъде реализирано на 22 октомври 2016г. от 10-12 ч., със шествие по улица” Иван Вазов”, от Централна гара- Пловдив и ще спре пред Военен клуб, където Иван Вазов произнася своята реч.
Центърът по Медиация и Иновациа в Духа културата и Бизнеса към Съюза „Духовно възраждане- България  реализира събитието безвъзмездно. То е част от проекта „Улица Иван Вазов“, който също финансово не е подплатен.
Това е едно голямо събитие за Пловдив. Времето, когато улица “Стационна”, получава новото си име ” Иван Вазов”. Нека всички, които милеем за нашият град и възродим нашето минало, дадем своята лепта, за да съберем 500 лева за каляската и двата коня, а също и за участниците във възстановката.
Изказваме нашата голяма благодарност на г- н Тодоров, директор на Пловдивска обществена телевизия, която ни подаде ръка за разгласяване на това голямо събитие. На 11 октомври 2016г. от 9,30 часа ще има ново предаване с г-жа Мария Герасова – председател на Съюз „Духовно –   България“ директор на Центъра и изпълнителният директор г-н Георги Караджов.
 За контакти:  ул„Иван Вазов“ 25
Gsm 0896 99 7080
 Мария Герасова