Category Archives: Природа – психика – здраве

7 НАЧИНА ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО

7 Ways To Trigger The Heart Field – The Most Powerful Healing Force There Is
Every cause of disease first begins with an imbalance in the body’s energy systems, specifically, the interaction between how the heart communicates with the brain and the body. Fix that and there is no disease, ever. The heart can produce an electrical field 100 times greater than the brain and a magnetic field 5000 times greater. Which one are you using to heal?
Emotions are vibrations which influence consistently our reality. We not only think and work our way through a day, meeting, assignment, but also feel and believe our way through it. The outcome depends on both.
Simply put, the number one cause of health is your energetic and emotional state. How you connect emotionally to your overall wellness and wellbeing is more important than any supplement, food, exercise or health treatment. There is only one cause of disease and that has to do with the energy and frequency imbalances that exist within your body. Rectify that, and disease cannot exist…it would be impossible.
All the emotions are varieties of two: fear and love: Fear/stress is contagious and causes contraction: inhibits creativity, brain activity, inhibits the immune system,selective perception and over extensive periods of time leads to breakdown. Love (positive beliefs and emotions) has high impact and causes expansion: creativity, physical and mental endurance, more productivity in shorter time because we take decisions quicker because we are receptive and highly perceptive. This a question of Math, HeartMath (as per the contribution in this field of the HeartMath Institute): when one has accurate information, takes better decisions.
The quality of the field one creates with his heart influences his experience and reality.
The research behind the evolution of HeartMath came from the idea that the body’s emotional response to events do not always occur from “top-down” processing (i.e., the brain sends signals to the heart and other organs, and the body responds accordingly). Rather, it has now proven that often times our emotional state triggers our heart to send out its own signals to the brain and other organs, and the body then responds accordingly. For instance, while two-way communication between the cognitive and emotional systems is hard-wired into the brain, the actual number of neural connections going from the emotional centers to the cognitive centers is greater than the number going the other way. Have you ever: Made a “rash” decision? Done something dangerous on impulse? Taken a risk because you believed in it? This research helps explain the influence emotions have on our ability to think and act.
In fact, researchers at HeartMath have determined that the physiology and nerve centers of the heart are so complex and active, that they constitute a “brain” all on their own, termed a “mini-brain.” We now know that the heart contains cells that produce and release norepinephrine and dopamine, neurotransmitters once thought to be produced only by the brain and ganglia outside the heart. Even more remarkable is the discovery that the heart produces oxytocin -the “love hormone” – in concentrations that are as high as those in the brain.
http://collectivelyconscious.net/articles/7-ways-to-trigger-the-heart-field-the-most-powerful-healing-force-there-is/
7 НАЧИНА ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО-НАЙ- СИЛНАТА СЪЩЕСТВУВАЩА ЛЕКОВИТА СИЛА
Всяка причина за заболяване започва се дебалансиране на  човешките енергийни системи и по-специално на взаимодействието между сърцето, мозъка и тялото.Ако хармонизираме това взаимодействие няма да има и болести.Сърцето може да произведе електрическо поле 100 пъти по-мощно от това на мозъка и магнитно поле, което е 5000 пъти по-силно.Кое от двете да използваме за лечението?
Емоциите са вибрации, които влияят на нашата реалност.През  деня ние не само обмисляме и работим по нашите срещи и задачи, но и чувстваме и вярваме в пътя, който избираме.Резултатът зависи и от двете.
Накратко, най- важни за нашето здраве са нашите енергийно и емоционално състояния.Как се адаптираме  емоционално към нашето здравословно състояние и съществуване е по-важно за здравето ни от храната, физическите упражнения и медицинското лечение.Има само една причина за болестта и тя се корени в енергията и честотните дисбаланси, които съществуват в организма.Справете се с тях и болестта би била невъзможна.
Всички емоции са вариации на две състояния: страх и любов.Страха/стреса е опасен и причинява контракции блокира креативността, активността на мозъка,засяга имунната система,способността за възприемане и ако е по-продължителен период довежда до психически срив.Любовта- положителни емоции и чувства има огромно влияние и води точно до обратния процес: засилва креативността,физическата и ментална издръжливост, повишава производителността за единица време,започваме по-бързо да взимаме решения,ставаме по възприемчиви и чувствителни.Това е проблем, разглеждан от института HEARMATH:когато имаме точна информация, взимаме правилни решения.
Качеството на сърдечното поле, което всеки от нас създава влияе върху неговия опит и реалността, която го заобикаля.
Изследването на еволюцията в института започва с идеята че емоционалния отговор на тялото на събитията не винаги се осъществява от „Горе-надолу“- мозъка изпраща сигнали до сърцето и другите органи, като тялото съответно отговаря.По-скоро, вече е доказано,че  често емоционалното ни състояние задейства сърцето, което изпраща свои сигнали до мозъка и останалите органи и тогава тялото „отговаря“.Например, когато двустранната комуникация между  когнитивните и емоционални системи е затормозена в мозъка,реалния брой от невронни  връзки от емоционалните центрове  към когнитивните центрове е по-голям от тези от когнитивните центрове. Взимали ли сте понякога прибързано решение?Правили ли сте нещо опасно импулсивно?Поемали ли сте риск, само защото вярвате?Това изследване ни помага да разберем влиянието на емоциите ни върху способностите ни да мислим и действаме.
Всъщност изследователите в HEARMATH са установили че физиологията и нервните центрове на сърцето са толкова активни и комплексни, че съставляват сами по-себе си „мозък“, който те наричат „минимозък“. Знаем че сърцето съдържа клетки, които произвеждат и отделят норепинефрин и допамин,нервни трансмитери, за които се считаше че се произвеждат само в мозъка или в ганглиите извън сърцето.Още по-неочаквано е откритието,че сърцето произвежда окситоцин- хормона на любовта в същата концентрация, както и мозъка.
превод Георги Караджов

10 невероятно лесни начини да намалим стреса

В днешното забързано и напрегнато ежедневие, стресът се е превърнал в доста голям проблем за обществото ни. Различни фактори оказват негативно влияние върху нас и все повече хора се оплакват, че се чувстват стресирани. В следващите редове ще ви предложим 10 начини да намалим стреса и да се справим с неприятното усещане на ума и тялото.
10. Опитайте Йога
uoga
За повечето хора йогата е доста далечно и странно занимание. Въпреки това, ние предлагаме на всички онези, които се престрашат да опитат. 95% от хората, пробвали йога остават изумени от ефекта й върху себе си и продължават да я практикуват. Затова – опитайте, няма да съжалявате.
9. Смейте се повече
smqh
Един от най-ефективните методи да се отървете от стресовите усещания. Искреният смях е враг №1 на стреса и от всичките начини, смехът определено е най-забавният. Обградете се с позитивни хора, гледайте някоя комедия или просто прочетете нещо забавно. Винаги помага.
8. Избягвайте антидепресантите
various pills isolated on white backround
Много хора прибягват до хапчетата, когато се почустват изтощени и стресирани. Не правете тази грешка! Антидепресантите помагат, но се привиква към тях и в един момент просто ще станете зависими и ще усложните положението си многократно. По-добре следвайте нашите съвети, вместо да се тъпчете с разни лекарства. Много по-здравословно е без тях.
7. Сменете позата си на седене
sedene
Този съвет се отнася за хората, които прекарват по-голямата част от деня в седнало положение. Именно работата в офис е една от най-предразполагащите към стрес. Мнозина не се замислят, но неправилното седене води до натоварване на гръбнака и цялото тяло. Затова седете както трябва и се разхождайте след всеки 45 минути, прекарани на стола. Раздвижвайте се, защото застоялостта е доста голям проблем за много хора в днешно време. Опитайте се да я намалявате до максимум.
6. Пуснете си любима музика
muzika i stres
Един много разпространен начин за справянето с напрежението. Мнозина от нас си пускат любимо парче, когато са уморени или стресирани и това е напълно нормално. Доказано е медицински, че музиката намалява стреса в човешкия организъм и помага по-бързо да се справим с него. Затова имате ли възможност – послушайте харесваната от вас музика и се откъснете от проблемите си поне за кратко. 
5. Спортувайте
sport
Перфектен вариант за „убец“ на стреса е спортът. Дори и да не сте активен в спортните дейности, може да направите един мач с приятели или хедърбал в парка с приятелки. Ако пък нямате компания за това, направете няколко обиколки на близкия стадион. Винаги има начин да се размърдате, така че оправданията са излишни. Дори едно мачленце със сина или джогинг рано сутрин са достатъчни за да намалят стреса.
4. Отидете на масаж
masaj glava
Понякога стресът сковава тялото ни. Затова е много полезно за вас да отидете на масаж. Особено такъв, в който ви масажират главата. Истинско удоволствие за цялото тяло и неимоверно намаляваща стреса процедура. Да, струва пари, но пък в крайна сметка – здравето е №1
3. Разходете се
razhodka
Изберете си един ден от седмицата, в който ще се разхождате. Това е като минимум, ако можете повече – супер. Разходката, споделена с любим човек или приятел, е нещо което наистина ни успокоява и кара да намалим напрежението, което усещаме. Освен, че редуцира стреса, разходката е добра и за кръвообращението ни и цялостното физическо състояние.
2. Спете повече и по-добре
sun i muzika
Здравият и пълноценен сън е един от най-добрите начини да се справим със стреса. Опитайте се да поспите минимум 7-8 часа на денонощие. Ако си изградите навик да си лягате и ставате по едно и също време (или поне горе-долу) ще се почувствате доста по-енергични и напрежението върху вас ще спадне.
1. Не се концентрирайте върху проблема
reshenie
Не се вглъбявайте в самия проблем. На всички ни се е случвало, умът ни да бъде зает от една единствена мисъл за дадена проблема ситуация. В такива случаи не мислете за самия проблем, а се фокусирайте върху евентуалното му решение. Заместете негативното мислене с позитивно, каквото и да се случва. Доказано е, че хората мислещи позитивно във всякакви ситуации се справят доста по-добре с трудностите на живота.
https://topsbg.com/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/2/
тагове: 10 невероятни, начина, стреса

Топ 10 Най-полезни храни за сърцето

Сърцето е един от най -важните органи в човешкото тяло, затова трябва да се грижим за него с полезни храни за сърцето. С помощта на тези полезни храни ние ще увеличим живота си и ще подхраним сърцето си, за да бъде по-дълго време здраво. Нашата класация започва с:

10.Соя

Соя
Тя зарежда с протеини организма, бори се с вредния холестерол. Соята е чудесен заместител на месото и може да замени няколко месни хранения.

9.Ленено семе

Ленено семе
Лененото семе е богато на омега 3 и омега 6 ненаситени киселини. То подходящо да бъде добавяно в различни ястия, особено салати.

8.Спанак

Спанак
Спанака е изключително полезен. Той съдържа в себе си изключително много полезни вещества като лутеин, калий, фолиева киселина и целулоза. Приема на зеленчуци намалява с 25% сърдечните заболявания и при това само с две порции. Нека Спанака присъства на вашата трапеза.

7.Боб и леща

Боб и леща
На седмо място при полезни храни за сърцето се нареди боба и лещата. Тези два продукта от туп бобени култури. Те са богати на омега 3 и са сравнително ниско калорични. Те могат да се приемат като основна храна или като добавка към основното хранене( гарнитура).

6.Малини,ягоди, къпини, боровинки

Малини,ягоди, къпини, боровинки
Тези плодове са изключително полезни, защото съдържат в себе си противовъзпалителни вещества. Значително намаляват риска от рак и сърдечни заболявания.

5.Ядки

Ядки
Ядките са най-големия източник на омега 3 и мононенаситени мазнини. С тяхната консумация намалявате риска от сърдечни заболявания.

4.Зехтин

Зехтин
Зехтина успешно се бори с лошия холестерол и плаките по кръвоносните съдове. По този начин той намалява риска от инфаркт. Използвайте зехтин за салатите си.

3.Авокадо

Авокадо
Ако Авокадото е част от вашите салати ще намалите нивото на лошия холестерол и ще увеличите нивото на добрия. По този начин ще помогнете на цялото си тяло и тонус.

2.Сьомга

Сьомга
Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, фолиева киселина и калий. Заедно с голямото количество целулоза намалява нивото на холестерола и допържа здрави кръвоносните съдове.

1.Овесени ядки

Овесени ядки
Победител в нашата класация за полезни храни за сърцето са Овесените ядки. Те са идеална закуска  Зареждат в един дълъг етап от деня тялото с енергия. Богати са на всякакви полезни съставки. Предпазват сърцето и кръвоносната система. Намаляват риска от инфаркт и инсулт. Те са една чудесна закуска и отличен старт на деня.
https://topsbg.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE/2/
 тагове: топ 10, полезни, храни, сърцето

Как да спасим човек от инсулт само с игла?

  Отделете време да прочетете и споделете, този съвет ще помогне някой да оцелее!

Този метод за спасяване на човешки живот при инсулт е метод на китайски професор, който казва, че винаги в къщата трябва да съхранявате игла или игла от спринцовка.
Споделете, за да може този съвет да помогнете на някой да оцелее! Отделете време да го прочетете. Никога не се знае, нечий живот може да зависи от вас.
Когато човек има инсулт е необходима почивка и спешна първа помощ . Тези съвети ще ви помогнат да спасите живота на някого!
Бъдете спокойни. Независимо от това къде се намира пострадалия, не го местете, защото, ако преместите болния, капилярите ще се спукат и ще има кръвоизлив в мозъка ! Ако в дома си имате игла от спринцовка, това ще бъде най-добре, но ако нямате и игла за шиене ще свърши работа.
1. Задръжте иглата над огън няколко секунди, за да се стерилизира и след това използвайте за да направите малки прободни ранички на всички 10 пръсти.
2. Няма специфична акупунктура, просто трябва да бъде няколко милиметра от нокът.
3. Убодете се, че кръвта ще потече.
4. Ако кръв не започва да капе, затегнете и започнете да натискате, за да потече кръв.
5. Когато всички 10 пръста започнат да кървят, изчакайте няколко минути – ще видите, че жертвата ще се върна към живота!
6. Ако устата на жертвата е изкривена, масажирайте ушите му, докато те да станат червени – към тях ще дойде кръв.
7. Тогава убодете с иглата всяко ухо, за да паднат по две капки кръв от всяко ухо. Няколко минути по-късно устата му вече няма да е изкривена.
Изчакайте, докато пациентът дойде в нормално състояние, без никакви необичайни симптоми, а след това го изпратете в болницата.
Този метод на кръвопролития за спасяване на живота е от традиционната китайска медицина , а след практическото прилагане на този метод, може да се каже, че е 100% ефективен и с помощта на него хората преживяват инсулт.
 http://chujdozemec.com/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D0%B8%D0%B3%D0%BB/
тагове: човек, инсулт, игла

Хромотерапия за повдигане на настроението

61085032 (1)Цветовете от слънчевия спектър влияят върху самочувствието, темперамента и съзнанието ни. Цветните лъчи, в зависимост от дължината на вълната, оказват едно или друго въздействие върху различни центрове в мозъка 

В книгата “Как да се победи депресията” Наталия Светлова описва лечението с цветове, като алтернативен метод за дългосрочно справяне с депресията.

Когато сте мрачни, може да повдигнете настроението си с изобилие от жълти и оранжеви цветове. Носете дрехи или аксесоари в тези цветове. Жълтият излъчва благосъстояние, радост, доверие и повдига самочувствието. Той е ефективен при емоционална нестабилност, облекчава главоболие, подтиска страховете. 

Заради възбуждащия ефект, червеният цвят трябва да се използва внимателно. Препоръчва се при хора с намалена енергия и загубен ентусиазъм. Египтяните са прилагали хромотерапия, като поставяли хора с лечебна цел под въздействие на разложения спектър на слънчевата светлина. Лампи и фенери с различни цветове оказват подобно въздействие.

Зеленият цвят стимулира креативността и премахва напрежението, възстановява клетките и отпуска мускулите. В офиса, в детската стая, в кабинета удома може да се използват зелени пана или дамаски, и възглавнички в зелено. 

Синият цвят създава успокояващ ефект. И затова е отличен при безсъние. Подходящ е за спални помещения в светлосини и сребристосини нюанси. 

Виолетовият цвят действа благоприятно за премахване на токсините от оранизма. Ако сте зле, тъмносиният и виолетовият цвят може да ви потиснат допълнително, т.е. дрехи, пана, картини, стени, оцветени в тъмно синьо и виолетово могат да задълбочат депресията.

За жилището е важно да се подбират по-спокойните пастелни тонове – лимонов, резеда, бледосин, които дават възможност на очите да си почиват. Ярките цветове са подходящи за по-дребни декорации.

http://ladyzone.bg/article/zdraven-blog/hromoterapiyata-lechenie-na-psihikata-s-tsvetovete.html
 тагове: хромотерапия, настроението

 

  

Кога и как ни влияят седемте цвята

Д-Р ВЕРГИНИЯ НИКОЛОВА | 
СНИМКА:THINKSTOCK/GETTY IMAGES
Чрез цветовете се стремете да възвърнете равновесието и настроението си.
Защо ли се умиляваме се от розова блузка, шапка, пухена играчка или възглавника в розов; за важна делова среща посягаме към строгия сив костюм; за релаксация отиваме на синьото море или в зелената планина. Отговорът е, че си добавяме това, което ни липсва.
Когато сме в пълно здраве – без болки и психически сътресения, цветовете не ни влияят
Тогава стабилност, работоспособност, благоразположение съществуват независимо от обстоятелствата, включително и цветовете около нас.
Розово
СНИМКА:THINKSTOCK/GETTY IMAGES
Много преди науката да признае влиянието, което оказват ултравиолетовите и инфрачервени лъчи върху тялото, е имало терапевти, които са лекували пациентите с помощта на цветовете.
http://ladyzone.bg/gallery/zdraven-blog/koga-i-kak-ni-vliyayat-sedemte-tsvyata.html
тагове: седемте, цвята

9 видове болки, които са пряко свързани с емоционалните ви състояния

Физическата болка е пряко свързана с емоционалното ни състояние. Западната медицина обикновено не вижда връзката между емоциите, психическо състояние и тялото. Все пак, ако започнете да обръщате повече внимание на сигналите, подавани от тялото ви, и   започнете да  изпитвате връзката между физическо и емоционално състояние, вие ще имате възможност да разберете, откриете и да излекувате всичките си болки много  лесно.
Тук ще ви разкажем за 9 вида болки и страдания, които са свързани с различни емоционални състояния на всеки човек. Това са такива признаци, които показват, че сте се сблъскали с определени емоционални затруднения или сте силно подложени на стрес:
Главоболие
Главоболие се предизвиква от стреса, който ни дебне на  всяка крачка. Отделете време за да си починете, да се отпуснете малко и да намалите  стреса.
Болки в шията
Ако   чувствате болки в областта на шията, може би просто не можете да простите на другите или на себе си. Болката ще си отиде ако  по-често си  мислите за това, което ви харесва в хората.
Болки в раменете
Болката в рамото може да е свързана с тежък емоционален стрес. Ето откъде идва изразът „нося на раменете си непосилна тежест.“ Трябва да се научите да предвиждате потенциалните проблеми и да разработвате  решения за тях, а това същото, „тежко бреме“ могат да споделят с вас близките ви хора,  които винаги са готови да ви помогнат.
Болка  в горната част на гърба
Такава болка означава, че нямате адекватна емоционална подкрепа. Може би се чувствате необичани и нежелани. Ако сте самотни, това може да означава, че е време да отидете на среща.
Болка в долната част на гърба
Това може да означава, че сте прекалено притеснен за пари. Е, може би,  е време да  повдигнете въпроса за дългоочакваното увеличение на заплатата, или да  помислите за други възможности за подобряване на финансовото си състояние.
Болка в лактите
Това означава, че се противопоставяте на промените в живота си. Ако ръцете ви  трудно се огъват, тогава, може би, животът ви напълно е „закостенял.“ Направете компромис и се опитайте да „раздвижите блатото“, в което сте попаднали.
Болки в ръцете
Това може да означава, че се отнасяте към другите така, както не би трябвало. Защо не се сприятелите с някого,   обядвате с колега, или  потърсите своята половинка?
Болки в тазобедрената става
Такава болка означава, че се страхувате да се движите. Силно се съпротивлявате на движението напред и на промените. Вероятно сте много внимателни при вземането на решения.
Болки в коленете
Болка в коляното може да е знак, че егото ви е прекалено голямо, и имате твърде високо мнение за себе си. Бъдете скромни. Включете се в  доброволчески дейности. И Не забравяйте, че ​​сте смъртен.
http://nepoznato.energetika-bg.com/2017/03/9-vidove-bolki-koito-sa-pryako-svarzani-s-emotsionalnite-vi-sastoyaniya/
 тагове: 9 болки,егото