Category Archives: Религиозен кът

Присъствието на Бог в ума

Субстанция за Malebranche са нещата, които виждаме чрез идеите, дадени ни от Бог. Според неговата теория ние виждаме всичко в Бога; идеите, които имаме, се развиват чрез Бог, когато Той ги представя в ума ни. Бог, като безкрайно същество, има безкрайни представи за всички неща, защото е създал всичко. Бог е обединен във всяка душа чрез неговото присъствие и пребиваване в ума е мястото, където се раждат идеи. Следователно самата душа няма сила да произвежда идеи; Бог ще представи напълно разбираеми идеи, които има, в нашия ум и по този начин ние възприемаме всички неща. По този начин можем да разберем Бога, когато той иска идеите да бъдат разкрити за него и Вселената.
https://www.yoair.com/bg/blog/a-philosophers-search-for-infinite-truth-in-metaphysics/#google_vignette
ТАГ  Бог, ума, всяка, душа