Category Archives: Реликвите и Паметта на родовете

По-стари времена – Боляринът Кършо и неговите наследници

По предание Кършовският род води началото си от легендарния болярин Кършо, който след падането на Търново под османско иго се заселва в местността “Мъртвината”, североизточно от връх Острец, близодо град Елена. Това поселище и днес носи името махала Кършовска. Кършо войвода полага началото на един от най-знатните и известни родове в град Елена – Кършовия.
Историческите сведения говорят, че в ХVІІІ век от рода Кършо войвода се е заселило потекло в Елена. Една кратка преписка върху ръкописен служебник гласи: “Когату се заучи Станьо на даскала Невчо о слава тебе боже наш, та изучи до: та зех ластира от Стойна Кършова за 4 гроша:… От Рождество Христово 1754-та”.
Според преданията той загинал в Сливенския балкан в битка с османските завоеватели, но по чудо оцелял петнадесетгодишният му син Стойно. Синът на Стойно Кършов – Иван и поп Дойно Граматик и двамата учители правят два преписа на Паисиевата история в Котел през 1784 г. Иван Кършов е в тройката представители на гр. Елена, който издействува от Цариград разрешение за построяване на Кале (крепост) през 1800 г. за защита на кърджалиите. Иван Кършов е и между първите от Елена, участвували в двете завери – 1821 и 1835 година. Във Велчовата завера е ръководител на групата от Велчовския район, район на неговите деди.
Васил Левски е посещавал Елена и по-конкретно дома на Кършовски. В семейния албум на Кършовци е намерен негов портрет от легията с личен надпис на гърба на снимката: “Диаконат- болгарски возбудител на 67, 68, 69, 70 лето”.
Синът на Иван Кършов – Христо (1810 – 1858), ръкоположен за свещеник в Елена (1842 г.) е женен за Йорданка – дъщеря на килийния учител Кънчо Славов Симитя и на Дона Михайловска, най-възрастната сестра на Иларион Макариополски. Приятел е на Раковски и участник в двете завери заедно със своя баща. По време на Кримската война (1853-1856 г.), Георги Раковски няколко пъти посетил дома на поп Христо Кършовски в Елена.
В кръвта на рода е силно вкоренено чувството за род и родина, за свобода. В това семейство се раждат и възпитават петимата братя революционери ИванЙорданСаваКръстьо и Антон и двете сестри Андоничка и Мария.
http://karshovski.com/boliarinat-karsho/
 тагове: стари, времена, боляринът, Кършо

 

НОВАТА РУБРИКА

 Drewo

Започваме новата рубрика, “Реликвите и паметта на родовете”. Родът е този, който съхранява вечната памет. С годините, времето я заличава, но въпреки всичко, тя оставя печат- печатът на началото. Преминава през вековете и оставя вечната следа  за  културата,  бита, традициите и обичаите на хората. Родът е генетично заложен и поколенията преминават през своето време- минало, настояще  и бъдеще, и така в безкрая. Информацията за  тях се предава от баща на син , на внук и т.н. Всичко върви по своето предначертание, по спиралата на живота.

Казват, че  основата е съдбата и душите се събират, за да създадат поколение, което да се предаде през вековете.  По тази причина, решихме да създадем тази рубрика, за да проследяваме родовата памет на поколенията. Да се надяваме, че и вие ще споделяте за своите родове  от момента на вашите  спомени до настоящето.

Ще ви очакваме да пишете на мейла: sdvb@abv.bg

 от главният редактор Мария герасова