Category Archives: Земята отражение на небето

ПЛОВДИВСКИЯ ОДЕОН – ХРАМ НА НЕБЕСНАТА ОС

Одеонът в Пловдив се намира в центъра на града. Благодарение на построяването на подлеза под главната улица до централна поща през осемдесетте години на миналия век, той бе разкрит заедно с други антични обекти и сгради. Ако не бяха мащабните строителни работи, и до днес нямаше да се знае за тях. Пред пловдивските археолози възникнаха нови предизвикателства за оценка и определяне на възрастта и предназначението на обектите, разкрити на повърхността.
След промените (1989 г.) първата сграда от така наречения „Форумен комплекс”, която бе реставрирана и отворена за посещение, беше ОДЕОНЪТ. Той беше припознат за „МАЛЪК ТЕАТЪР”, но това се оказа несполучливо определение на значението на археологическия обект. Имам предвид слабия интерес към обекта. Смятам, че ще бъде голяма грешка, ако този малък театър се превърне в по-голям, защото ОДЕОНЪТ не е играл роля на театър, каквато му се приписва.
Искам да помогна на екипа, който ще работи за проучването и реставрирането на форумния комплекс и по-специално за предназначението и ролята, която е изпълнявал ОДЕОНЪТ. Преди това обаче, искам да изтъкна един факт, който не подлежи на съмнение. За тази цел прилагам карта на пловдивските тепета, като съм използвала плана на град Пловдив в мащаб 1:10 000.
DSCN2462
Одеонът е построен на нулевия меридиан
Тепетата отговарят на подреждането на звездите в съзвездието „Голяма мечка”. На латински е УРСА (УРОС). Нека да разгледаме звездната карта и да проследим небесната ос!
DSCN2461
Небесната ос преминава през съзвездието „Голяма мечка” между звездите-тепета Таксим тепе и Джамбаз тепе
Тя пресича няколко съзвездия, но преминава и през съзвездието „Голяма мечка” между звездите гама (y) и делта (б). При това положение проектираната на земното съзвездие ос ще преминава между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Небесната ос е по-близо да звездата делта, следователно и в Пловдив небесната ос ще бъде по-близо до Таксим тепе.
Строителят на този сложен скален комплекс от тепета-звезди е Бог. Според Библията времето не се измерва в години, а в дни. От Битие 1 може да установим, че построяването на Светилото на небесната ос е станало през четвъртия ден на сътворението, когато още не е имало хора. От митологията идва знанието, че на Таксим тепе е имало вертикален скален фалос , но той е бил разрушен неизвестно кога. Таксим тепе се е наричало Делта ос (съкратено Делос), а по-късно Делфи. Така нареченият скален ОМФАЛОС е само част от знаците, които са изваяни в Стария град, където са звездите алфа, бета, гама и делта. Това, което се разкрива в инфраструктурата, е Хоризонталната ос. Тя е врязана между тепетата и стои незабележима и безмълвна. Въпреки че ние познаваме само три тепета, има още едно, което малцина стари граждани, живеещи на Трихълмието, знаят. Те го наричат ощр Таксим тепе и са наясно с местонахождението му. То е построено там, където е ресторант „Пълдин”. Това е скритата звезда бета, която се е сливала с Джамбаз тепе, невидима за човешкото око. На звездната карта е записана „Мерак”. Името идва от мярката, която е била дадена на хората, навярно географска дължина. По тази мярка Хермес, който е живял в Пловдив, е получил прякора Меркурий. Небет тепе е звездата алфа. Името е съхранено хилядолетия наред и означава Небе от твърд.
До днес в инфраструктурата на Стария град можем да открием останки от най-важното за Пловдив и света явление – НЕБЕСНАТА ОС. За да се придобие представа за нея, показвам карта на Стария град.
DSCN2463
В инфраструктурата на Стария град изпъква с цялото си величие Небесната ос, която е оградена със защитни стени
На нея се виждат очертанията на фигура, която също наподобява на фалос. Очертанията могат да се проследят по стените, които са ограждали тепетата-звезди. Масивните стени, разположени високо в Стария град, не са били отбранителни съоръжения, а са имали задачата да охраняват Небесната ос, която е известна със знаците УР. Ако разгледаме фигурата, ще забележим УР, но той е обърнат и насочен на север. „У” отговаря на звездата гама – Джамбаз тепе. „Р” или обърнато „Р”, приличащо на „Б” отговаря на звездата делта – Таксим тепе. Главата на фолоса се намира на Небет тепе, там са били дадени важни знания. Поради разрушаването на знаците и човешка намеса е трудно да установим първоначалния облик, изваян от Бог. Ако погледнем формата на Трихълмието, ще установим, че то прилича на утроба, чийто отвор е към Джумаята. Прилича също на буквата „Д”. Може би Дом на нулевия меридиан и Небесната ос или пък на мерките, които са отбелязани при построяването на съзвездието в четвъртия ден на сътворението.
Одеонът е построен точно на нулевия меридиан. Това може да се установи лесно, ако се прекара линия с посока на простиране север – юг, която минава през тунела, защото той съвпада с нулевия меридиан между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Както се вижда, местоположението на ОДЕОНА не е случайно. Той е бил ХРАМ НА НЕБЕСНАТА ОС. Това, което се намира високо в Стария град, е пренесено в мащабно умален вид в Одеона. В него са нанесени не само звездите-тепета, но са дадени и мерки и числа, символизиращи дадените важни знания. Много ме впечатли дължината на дъгата: 11м. Това е географската дължина. Днес сме наясно, че един градус от меридиана отговаря на средно 111км.
Ако Одеонът бъде изграден по предназначението му и бъде възстановено това, което е бил той, Одеонът ще стане най-привлекателното място за пловдивчани и гости на града.
Искам да се спра и на топонима ОДЕОН. В миналото имената и изобщо думите са се чели не както днес, а отдясно наляво. При прочит отдясно наляво името се чете НОЕДО. Веднага може да се преведе: Небесната (Н) ос (нулевия меридиан) на Едо (Н), днес изменено на Едем.
Пловдив е Светилото на Небесната ос и на нулевия меридиан. Това е определено не от хората, а от Бог. Днешният нулев меридиан се намира в Лондон – Гринуич, но последният е дело на човеците. Заради специалното положение на Пловдив да бъде част от Едем и да бъде Светилото на Небесната ос и нулевия меридиан, той е бил наричан пъпа на Земята. Това е вградено в имената му. Например Ясъ тепе означава или по-скоро произлиза от Оса. А името Пловдив е преиначеното име на ПъпълаДИН, което може да се преведе като пъпа или центъра на Божията Твърд Небесна.
Не бих се досетила каква роля е играл Одеонът в Пловдив, ако скоро не бях чела за Египет и по-точно за Египетските пирамиди. Когато разбрах, че в Хелиопол, старото име на който е Он, е имало подобен храм, известен като Храм на феникса. Още по-интересно е, че градовете Мемфис, Хелиопол и Летопол са построени така, както са пловдивските тепета Небет тепе, Таксим тепе и Джамбаз тепе. Хелиопол отговаря на Таксим тепе, където е бил вертикалният скален фалос. Прилагам картина на този храм , взета от книгата „Загадката Орион”. Скалният стълб в този храм е известен с името БЕН-БЕН.
DSCN2464 Автор: Парашкева Фичева

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА „ЕЙРЕНЕ”

/Храма на цар Наума и неговата съпруга Егерия/

/Музея на Омир/

Днес, в Пловдив има десетки храмове, които носят различни имена. В далечното минало, когато Пловдив е бил главен град на провинция „Тракия”, са съществували много храмове, посветени на святи мъже и жени, на богове и богини. Те са били съсредоточени предимно в южното подножие на Стария град. Можем да изброим няколко, вече разкрити, като Голямата базилика, Синагогата, Одеона и др. Одеонът не е бил театър, както се тълкува от археолозите. Жилищната сграда „Ейрене” също е била храм. Подовата мозайка издава предназначението на този храм. Той попада в територията на форума, ето защо не може да бъде защитена сграда. Въпросът е на кого е бил посветен този храм – на жената, вградена в мозайката, която е почитана като богиня, или на друг неизвестен нам човек или бог.

DSCN2410 (1)

Като се опирам на името „Ейрене” и на надписа от двете страни на женския образ, предполагам, че това е известната в митологията изворна нимфа Егерия, съпруга на цар Наума. 

  DSCN2409 Знаците са: E I Y H отляво и I Y H отдясно. Те показват, че има H Y. Прочетено обратно звучи като НУИ. Не е ясно как е звучала чертичката I. Тя се повтаря два пъти и е поставена преди знака Y. Друго, което прави впечатление в надписа от лявата страна и което липсва в дясната, е сълзата. Тя се вижда, пада надолу и е поставена върху знака Y, като е очертана добре, като кръгче. Сълзи, които се стичат надолу, се виждат и в очите на жената. Лицето й е тъжно. Именно надписа от двете страни на жената, сълзите в очите й и името Ейрене ме насочват към легендата за цар Наума и неговата и неговата съпруга Егерия, описани в книгата на Овидий „Метаморфози”, книга XV.

 Егерия е видоизменена на Ейрене. Промените в имената на хора и географски обекти е явление, което е напълно естествено в дългогодишната, хилядолетна история на човешкото общество.
Знакът „P” в двете имена, които са за едно лице, е поставен, за да се знае, че те са обожествени. С други думи жената, която е вградена в мозайката, е тачена като богиня.
От „Метаморфози”, книга XV можем да научим подробности за цар Наума и неговата съпруга Егерия. Макар и легенда, описаната история е истина. Както цар Наума, така и Егерия в неизвестно нам време в Пловдив са оставили трайни следи в съзнанието на хората, след като са построили храм за тях. Предполагам, че и настоящото поколение ще стане съпричастно с тяхната съдба и живот. Причина за това са археологическите разкрития в Пловдив, ускорени от мащабните строителни работи.
Коя е Егерия (Ейрене)?
Отговор ни дава Публий Овидий Назон, който е живял между 43г.пр.Хр. и 18г.сл.Хр. Роден е в Италия на 120 км от Рим, учи право първо в Рим, а после в столицата на Гърция – Атина. Известен е с поетичните си произведения, между които е „Метаморфози”. В нея авторът претворява 250 мита. Произведението му е жива енциклопедия на римската и гръцката митология, а защо не и на тракийската. Те отразяват събития и случки, станали още преди да има Рим, Гърция и Тракия.
Смята се, че Егерия е римска богиня от леса на Диана. Като съпруга на цар Наума е негова съветничка по служба на боговете. След смъртта му неутешима се разтапя в сълзите си. Въпросът е обаче дали е живяла в Италия, или не. Може да е била почитана в Рим, но да е живяла на друго място, в друго царство или държава. Същото се отнася и за цар Наума Помпилий. Дори да вземем предвид само името му „цар Наума”, ще разберем, че той няма нищо общо с Рим, където царете им се наричат императори.
В петнадесета книга на „Метаморфози” много ясно е записано родното място на цар Наума – КУРЕС. Това име отговаря на Урса или едно от имената на съзвездието Голяма мечка. Второто му име – Пен (ПИЛИЙ) показва връзката на цар Наума със звездния куп Плеяди, където е живял цар Пелий, виновник за похода на аргонавтите. Старото име на Плеядите е ХИМА, което ни навежда към произхода на името НУМА.
НУМА е не само цар, но и учен. Той започва да изучава митовете и обичаите на така нареченото САБИАНСКО племе, от което самият той произхожда. Името не ни говори нищо, но ако направим анализ ще се досетим кое е то. Състои се от три части: знакът С означава СЛЪНЦЕ, Аби означава Ада или Ида, а третата част е Ниса, за която пише Омир и я нарича „свята планина”. В Географията на Страбон се споменава като Писа – Ида. В епоса на Гилгамеш е Нисир. Вярно е, че племето е италийско и древно, но Ита произхожда от Ида. Това име ни е познато от ИлиАДА, ПлеЯДИ или от ЛАIУТА. Тук искам да поясня, че най-древното племе на земята е от АтлантИДА, наричано още Едони. От това племе произхожда Орфей. Наричано е още НЕБЕСНО – АН и НИСАН или Небето на СИНА. Вече знаем, че Сина е Исус Христос, който преди да се роди е бил известен с името МЕСИЯ. От Месия е преиначено Семия и от там Земия или Земя. Такаче, когато става въпрос за земята, се има предвид Атлантида – Едон – Едем, а не цялата планета. От тук и когато става въпрос за потопа, той е обхващал не цялата планета, а само част от сушата, където се е намирала Атлантида – Едем. От тук следва, че ако знаем географското положение на Атлантида – Едем, можем да определим местоживеенето на цар Наума и Егерия.
Има още един ориентир, който може да ни насочи към царството на Наума, та дори и към времето, когато е живял. Това е обектът на неговите изследвания ХЕРКУЛ или ХЕРКУЛЕС, още ХЕРАКЪЛ. За тази цел царят и изследовател-краевед посещава италийския край, където се намира „грайската крепост”. Италийски край не означава Италия, а Ида (Ито). Днес е останал топонимът КорИТО. Все пак това е находка, която може да се приеме за доказателство. Грайска крепост означава Райска крепост. От тук произлиза прозвището на българите през турско – раи.
Цар Наума се среща със стареца МИСЦЕЛ. От него научава подробности не само за Херкулес, но и за времената от древността. Този възрастен човек е син на Алемон, затова Алемонид. Той е „най-драгият на боговете”. Живее в Арголида – малка държава и столица, която е известна още с името Аргус. От нея произхожда строителят на кораба на аргонавтите „Арго”. Този строител е известен с името Аргос. Той е участник в похода наред с Херкулес и Орфей.
От митовете и легендите се знае, че Херкулес е роден в Тива Беотийска, извършва много геройства и обикаля много страни. Завършва своя живот на планината Ета, където се самозапалва. Наричан е с различни имена:
1. Алкид (Алкиад) на дядо му Алкей
2. Тиринтиец, защото дядовците му са от Тир Нийски или от ТИРНИС
Днес, древният град Тирнис е открит. Името му е Емпорион Пистирос и се намира на левия бряг на р. Марица в землището на с. Ветрен, Пазарджишко. Доказателство са намерените монети с лика на Херкулес, които са се секли в този град. Никой не се съмнява, че Орфей е български певец и музикант. От тук следва, че и Херкулвс е български. При това, ако се използва античната литература, може да се достигне до познание за роднинство между Орфей и Херкулес. Бащата на Орфей МелЕАГЪР и съпругата на Херкулес Деянира са брат и сестра. А мястото, където умира Херкулес, е Пловдив – Джендем тепе. Джендем тепе представлява звездата етав съзвездието „Голяма мечка”, Чието латинско име е Урса, близо до КУРЕС.
Старецът Мисцеле е с име, което е свързано с Ниса. Втората част от името е ЦЕЙ или СЕЙ. Оказва се, че и той е роднина с Херкулес. Мисцел е от Арголида, където се смята, че е планината Парнас или мястото, където е спрял корабът на Ной според гръцката митология.
От „Метаморфози”, книга XV можем да научим още едно име и то е на Кротон. Тази личност може да се открие в книгата на Омир – Илиада. Но там е записано Корон. Този Корон се оказва, че е внук на Ценей, един от участниците в боя между кентаври и лапити на сватбата на цар Пиритой, пръв приятел на цар Тезей. Последният е син на Егей и цар на Атина, но не на гръцката Атина, която не е съществувала през 1200 г.пр.Хр. Пловдив по онова време е бил известен като Палатина заради палата на Времето или Астрономическата обсерватория на Бога Слънце Сол.
Цар Егей е живял в Пловдив на Джамбаз тепе(звездата Гама), чийто знак е У. Съпругата на цар Нума не е случайна жена. Тя е от рода на Егей, затова е Егерия. Била е образована и е познавала историята на своя народ. След смъртта на съпруга си отива в манастир (гората на Диана), където е утешавана от сина на Тезей – Иполит.
Днес разстоянията между България и Гърция се взимат за кратко време, но през онази епоха е трябвало дълго време, за да се изминат разстоянията между днешната Атина и Пловдив. Имам предвид, че Егей уж тръгнал от гръцката Атина и дошъл близо до Пловдив в храма, където служел Евмоли и го убил. Този храм се е намирал в подножието на Бесапарските хълмове в близост до с. Огняново и с. Синитево, Пазарджишко. Бесапарските хълмове представляват звездния куп „Хиади” в съзвездието Бик, където се намира и алфата на съзвездието Алдебаран. Името на светилището е било Елевзин. Над светилището и до днес върхът се нарича Еленин връх. Преводът е Слънце (Хелен) и Ниско (от планината Ниса), или Небето на Исус. Зад „Зин” се крие Низ или Нис.
В заключение искам да кажа, че цар Наума и царица Егерия са живели и царували в Пловдив. Времето, в което е станало това, е били след Троянската война, но по-рано от 8 в.пр.Хр. Изследванията на миналото са били описани в поеми и са запазени.
Моята хипотеза е, че зад името на цар Наума стои ОМИР. Той е събрал много материал и е забравеният автор на Илиада и Одисея, както и на други творби. На негово име е кръстена алфата на съзвездието Кит – Мира. Името на Рим, днешната столица на Италия, е на името на цар Наума – Омир. Храмът с образа на Ейрене може да се нарече от съвременна гледна точка МУЗЕЙ НА ОМИР. Намерените три кита в тази уж жилищна сграда доказват моята хипотеза. Но си задавам въпроса: защо хилядолетия наред, Омир остава скрит? Навярно има причина, за да се случи това. Може би тук намеса има Бог. Когато започнах да търся материалите за цар Наума и Егерия си виждах добре. Сега, когато пиша последните страници, вече не виждам буквите и едва чета. Сякаш загубих зрението си. При прегледа на очен лекар не ми беше поставена диагноза. Какво се случи с мен? Дали съм наказана? О Боже, смили се над мен и ми прости, че се ровя в едно забравено минало, което трябва да остане апокрифно!
Парашкева Фичева

Имената на Пловдив и техния произход. Продължение

1_1214_226_39

                     Неизвестните имена на града ни

                                         1. Атина
Името произхожда от Палатина-съкратената форма на Филипополатина. Това име се среща по монетите сечени през пред римския и римския период в Пловдив.От тук и гърците го наричали Атина,но това наименование не е свързано с богинята на мъдростта,както това е при гръцката столица. За Атина или Праатина се споменава в Диалозите на Платон и неговия труд “За Държавата”.
Когато египетския жрец Сонхис разказва на Солон за Атлантида той отделя внимание и на Атина- град и област съседен на майката-континент както са наричали главния град на Едем или Небето на Земята.
Атлантида не е континент, а град и област както и сега има столица-София,Голяма столица и Област. В териториалното райониране няма големи промени.Град Атлантида е бил построен на остров и то в съзвездието Малка мечка,но земното съзвездие.
В географското описание на Атина на Платон и гръцката столица  Атина има големи различия. Той се опитва да обясни защо и на какво се дължи разликата- това са вътрешните и външни земни сили. Атина е описана като местност сред равнина,която е много плодородна.Околните планини били покрити с гъсти гори,имало е достатъчно пасища,водите били в изобилие,а светилищата били около извори.
В самият град имало светилище на Вулкан и Атина, в митологията на Аполон и Диана,които са били деца на Латона,и са родени на о-в Делос. Храмовете са били охранявани от войници. Старият град е бил ограден. Платон обяснява,че от потопа и други катаклизми релефа на Атина толкова се е променил ,че заобикалящите я планини изчезнали,водите се изгубили и т.н.
В действителност нищо не е изчезнало.Планините около Пловдив си съществуват -достатъчно е да се изкачим на някое от тепетата и да се насладим на гледката на Пловдивското поле,на Родопите и Стара планина.
 За да се открие ,че Атина на Солон и Платон, която е съседна на Атлантида е Пловдив-заслуга имат гърците. Те са съхранили и митологията и най-древната ни история.
При нас е запазена топонимията,както и релефа,най-важното доказателство за съществуването на звездна карта,изградена от скали с различен състав и строеж.
От “География”-та на Страбон пък научаваме,че Давкалион (Ной) е погребан в Атина т.е. Пловдив и затова Твърдта на Ной или Йон. Предполагам ,че преди потопа в Палата на времето или Божията обсерватория е работил Ной,който пръв е забелязал,че земната ос се накланя опасно. Това го е накарало да се допита до Енох,който го предупреждава какво ще стане и какво да направи Ной,за да се спаси,както и да запази земния род. Под земен се подразбира хората от Небето-Едем.
3_geta_2
                                         2. Вавилон
Знаем ,че в Месопотамия е съществувал град- държава с името Вавилон.Описана е както в Библията,така и в други книги.
След като се извършиха значими археологически проучвания през ХІХв.и въпреки вярата на голяма част от населението на планетата,че Вавилон и Вавилонската кула се намират в Месопотамия има известна колебливост дали това е така.
В книгата на Керам “Богове,гробници и учени”,Робърт Колдевей който открива (и разкопава) Вавилон и е запознат най-добре с устройството на града пише ,че кулата която е открил не е най-старата. Имало и друга кула,която се намирала в равнината Сахи(в превод Тиган-Тиган е народното име на съзвездието Голяма Мечка. Малката е била Черпака.Сахи е близо до Сахат тепе.
Съзвездието Голяма Мечка е известно още с имената си :Кулата,Колата,Колесницата на Давид,Небесната кула,Небесната кола,Кораба и др.
Херкулес,който се е самозапалил на Джендем тепе-планината Ета или звездата Ета се нарича Хер Кул,което е свързано с кула.
За да се нарича Вавилонска кула ,Старият град си има причина- когато се съединят четирите звезди(тепета) алфа,бета,гама и делта-образуват кула. А името Вави е произлязло от звездите – бета -алфа и делта гама.
Според Библията, Вавилон е основан от Нимрод правнук на Ной.
220px-Babylon_ausgrabungen
                                         3. Филаделфия
Това име е носило Таксим тепе,на него е белега на Ом фалоса или знака на нулевия меридиан,така както е днес Гринуичкия меридиан.
astro_nebe1 (1)
                              4.Трахин (Херкулов Трахин)
 Установено е,че на Джендем тепе,на самият му връх има следи от селище. Керамиката ,която е намерена там е от бронзовата епоха. Единствено в митологията (Овидий ) се дава информация за това селище и за неговия основател.
Някога, след Ноевия потоп,а и през бронзовата епоха Горнотракийската низина е била сладководно и плитко езеро,което племената,които живеели по онова време там наричали  “море”. Пловдивските тепета са били острови и нàй-високият и забележим хълм от тях е било Джендем тепе.
Постепенно в резултат на комплексни и в частност климатични причини езерото изчезва. Остават обаче кватерните наслаги-пясъци и глини,които безспорно доказват продължителния процес на отлагане на плиоценски скали.
Селището е основано от Кейк син на Луцифур и брат на Пандион. Кейк загива на път за Кларус,където е имало светилище и оракул,за да се допита за съдбата на брат си,изчезнал след смъртта на дъщеря си Феломена(Хиона).
Легендата за Пандион е свързана със самоубийство- казват,че отишъл на Парнас и се хвърлил от върхът.
Кейк претърпява корабокрушение и загива във водите на морето. Неговата вярна съпруга Алциона не е могла да преживее смъртта на съпруга си и тя се хвърля във водите,за да бъде винаги заедно с Кейк в другия свят. Кейк е бил цар,известен е като Етейски, тъй като неговото селище се е намирало на Звездата Ета от твърд-това е Джендем тепе.
На върха на тепето е имало Фар-“Стоеше там кула и върху нея огнище-желан знак за изнемощели кораби”-пише в “Метаморфози” ІХ глава.На този хълм е имало светилище на небесната майка,която се е отличавало със своята скромност,за разлика от храма на Аполон на Таксим тепе.
Джендем тепе е известната в древността утринна звезда,наричана още: Утринна зора,Деница,Зорница. Тя няма нищо общо с Дявола както е била наричана от някои хора. Името Луцифер означава – Светеща твърд божия, или Лъчиста божия твърд,а Деница се превежда като Твърд небесна-Ница или Ниса (свята планина). В името на Джендем тепе е съхранена частицата Ден(Дем). В Египет има подобно име ,но то е Бен-Бен.
Звездното име на Ета – Джендем тепе е Бенетнаш,но може да се срещне и като Алкиад. В първото можем да открием Бен или Ден, а второто доказва,че Херкулес се е самозапалил на това тепе и е погребан тук,но засега гроба му остава неизвестен или пък е унищожен.
Не е изключено Пловдив да е носил и други имена или в бъдеще да придобие друго име. Археолозите не са разкрили напълно славното минало на Пловдив. А бъдещето е пред нас.
39_big
Автор : Парашкева Фичева

 

Имената на Пловдив и техният произход

Един от нàй-старите градове в света е Пловдив. Първоначалните селища са възникнали в Райската градина и около нея,там където са живяли Адам и Ева и техните деца.А те са: Каин, Авел и Сит. Когато Каин убива брат си Авел – Господ го изгонва от Рая в Земята Нод-това е Небето от твърд или Едем. Каин основава селище и го кръщава на името на първородния му син Енох (Битие 4:17). Следите от най-старите селища са отдавна заличени. За много от тях научаваме от археологически разкопки и иманярски набези, което е важно доказателство за нашето пра древно минало. Макар и много артефакти да са загубени все е останало нещо с което можем да разкрием част от нашата история. Много важна част от доказателствата е топонимията. Макар и видоизменяни имената на селищата и другите географски обекти също крият част от многохилядната ни история. В това число е и Пловдив – вторият по-големина град в България, известен още и като Града на Седемте хълма. А те не са хаотично разпръснати,а са подредени в строго определен план. Те представляват звезди от съзвездието Голяма мечка (Урса) и са част от едно миниатюрно звездно небе от скали,което е построено от Бог,както е описано в Битие 1:14-19.
Дългогодишното му съществуване е причина звездният град да притежава много имена. Някои от тях са известни и описани в книгите за Пловдив,други имена са скрити и непознати за повечето от нас.
plovdiv2
І  Известни имена
Най-напред ще се спра на имената,които са известни и разпространени за Пловдив. За някои от тях има опити да се докаже произхода им,но за повечето липсват. Ето защо ще се  опитам да внеса нещо ново ,с което ще се засили интересът за нови търсения за истината и значимостта на нашия град.
1.Ясъ тепе
Това е  селищна могила. Всъщност има две селищни могили с това име. Едната се намира в кв.”Филипово” по пътя за Брезовско шосе,но тя е напълно унищожена и всичко върху нея е застроено. Другата се намира в кв.”Лаута”. Изследвана е от археолога Йордан Детев и част от нея все още е запазена. Намира се край стадион “Локомотив”. И двете могили е установено ,че са на възраст -7000-6000г. Пр.Хр.Както се вижда , по археологически път е доказано,че около най-високите тепета е имало селища на възраст,която е по-голяма от тази на Месопотамия и Египет.
Името Ясъ е видоизменено,ще го открием в “Книгата на Йов” като Аса(съзвездието Голяма Мечка),в Египет Роаш(пирамидата Абу Роаш).
Произхода на името е свързан с Небесната ос – съкратено Н. Ос,което се превръща в Нощ и следва объркване,дори в Библията. Специалното положение на съзвездието Голяма мечка,да бъде сред около полюсните съзвездия  и през нея да преминава Небесната ос(погледнете звездната карта)е причина тук в Пловдив да са построени звездни знаци,които на съвременните релефни карти,и на другите географски карти се наричат условни. Този Божи звезден знак е причина Пловдив да е наричан Оса или Божията ос. Енох я нарича Център на Земята,гърците ОМФалос,а местните жители Пъпа на Едем или на Божията Небесна твърд.
Държа да поясня,че под “Център на Земята”не се разбира центъра на Земята като планета и вътрешният и център изграден от никел и желязо,а нулевия меридиан,ето защо и Енех ,когато го посещава пише че това е едно благодатно място.
Onfalosdelfoslou (1)
Омфалос
2. Пълдин
Произхода му е описан и името е дошло от Пъпъладин. Превода и на Пълдин ,а също така и на  Пъпълдин и Пъпъладин означава Пъпа на Божията Твърд небесна. Тъй като нашият град е наследил това име, но с времето е видоизменено, трябва да знаем ,че то е свързано със специалното положение на Пловдивските тепета да бъдат избрани за център на Земята(Едем).
От старото име са запазени следните букви “П”,”Л”,”Д”(“Т”). “Н” е преобразувано във “В” -това не е изолирано явление в топонимията.
От името на града е произлязло името на Палада,превърнато в богинята Атина Палада и т.н. В измислените легенди и митове можем да открием много истини за Пловдив и България.
520px-Cameo_Athena_CdM_Babelon17 (1)
Атина Палада
3. Филипопол
Името е дошло от Филипополатин,което е същото като предходното с добавка отпред на Филип или Фила. Съкращава се на Филипополис,Филипопол,Филипо,Филипи и накрая Филибе.
От къде идва това Фили или Фила. От всичко друго,но не и от името на македонския цар Филип ІІ Македонски. Фила има друго значение. Най-вероятно то е свързано със мерките,които са кодирани в земното съзвездие и златното сечение Фи. Преведено Фи ла означава “Божието Фи”. Таксим тепе на което е бил звездния знак и като звезда Делта се е наричал Дел-ос и Дел-фи. И в по-късен етап Фила-Делфи,както е имало Фила Орфеида-надпис,на една от мраморните седалки в Античния театър.
5
Античен театър Пловдив
4.Пенеролис
Превода на това име е Град на крадците. Но истината е съвсем друга. Името е свързано с Хермес Трисмегист. Може дори да го наречем Града на Хермес. Няма нищо общо с крадци,въпреки че и за съзвездието има измислени истории за крадена мома от Плеядите или за крадена слама.
Хермес е известен и описан в митологията като син на Юпитер и на Плеядката Мая,първоначално аркадски бог на ветровете и дъжда и изпълнител на божествени поръчки,на търговията,измамата и съобщенията,както и покровител на крадците. От тук и Крадец,особено като се знае,че е откраднал стадото от крави на Аполон(Метаморфози,Овидий-книга ІІ-ра).
Хермес преди да отиде в Египет е живял в Пловдив,за което има много доказателства.Достатъчно е да разгледаме по-внимателно
Археологическия музей.
hermestrismegistus1 (1)
Хермес Трисмегист
5.Кендрисос
Сведенията са,че това име е било най-старото от всички. Имало е Кендризийски игри,подобни на Олимпийските. Имало е място,специално предназначено за този вид игри,а именно стадиона.
Част от него е запазена и до днес и е туристическа атракция в момента. Откритото пространство се намира на площад “Джумаята”. Никой до сега не е установил от къде идва този топоним. Античният стадион е достигнал до стълбите на Сахат тепе и при строителни работи се разкриват множество мраморни седалки. Няма спор,че той съществува,а за да има Античен стадион е имало и традиционни състезания описани в митологията.
По-трудно е да разгадаем какво означава това загадъчно име. Смятам,че то е съставено от знаците К,Н,Д,(Т),Р и накрая Исос.
К-идва от Хелиос- Слънце или още Кесил (Орион).
Н Т е обозначение за Небесна твърд.
Р е знака на Бог.
Исос означава не само името Исус,но и че Той е на оста. Превежда се Божията Небесна твърд- Слънцето на Исус.Личното име на Исус не е случайно,то също е свързано със Слънце (Светило) и ос като в това число роля играе и земното съзвездие Голяма Мечка на латински език Uros (Ursa).
gallery_100 (1)maket-na-antichniq-stadion-v-plovdiv
Античен стадион Пловдив
6. Пулпудева
Било е Пулпу Дена – в превод  Божият пъп на Твърдка Небесна. Л е знака на Бог(от Ел). Той е между Пу-Пу затова и пъпъ е наречен Божи. В случая гласната е различна от Попо или Пъпъ или Папа. Гласните се променят ,но съдържанието остава.
7. Тримонциум
Най-разпространената хипотеза за този топоним е ,че произлиза от трите планини-тепета в Стария град.Монт е планина,но остава Циум. Как да разтълкуваме или преведем Циум? А може и да е Сион или обърнато Ноис или Слънцето- С на Йон.
От митологията е известно ,че Ной е погребан в Пловдив -нещо което ще уточня в следващите редове.Знаели ли са римляните тази тайна? И не се ли крие зад Тримонциум понятието и топонима Тритония.
Зад името Тритония се крие Атина Палада,но вече знаем,че зад Паладина не се крие богиня,а Божият пъп на Едем. В случая може да предположим ,че Три означава Рид (Рът), Тон има значение на Твърд небесна, Циум е Сион. Вижда се,че произхода на името отново е обвързано със земното съзвездие,каквото е Голямата Мечка.
Afyna_rym_kopyia_so_statuy_Praksytelia_1
Тритония (Атина Палада)
8. Евмолпия
 о от Евмолп,който е живял в Пловдив.Той произлиза от рода на Ерехтей. Последният е известно,че е баща на Егей,на Орития,отвлечена от Борей,на който е родила близнаците Калаис и Зетес.За този род има объркани и противоречиви сведения, ето защо трябват още доказателства,за да докажем,че не само Евмолп (ис) е живял в Пловдив,но и Егей.
Това ,което знаем за Евмолп е ,че е бил посветен от Орфей в тайните на Небето от Твърд или Небесното царство. Евмолп е бил, както Орфей жрец и свещенослужител. Имал е изящен глас и обаяние сред населението не само в Паладината крепост.Евмолп се е страхувал от него и не го е допускал до крепостта. Евмолп е живял в кв. “Каменица”(Ойкомен). Заради враждебното отношение на Егей към него се премества в подножието на Бесапарските хълмове близо до днешните села Огняново и Синитево. Светилището,което основава и в което служи е известно като Олимп в Писа-Ида. То е известно още като Елевзин. Преведено Хелен или Слънце.Ниса или Писа това е името  на святата планина Ниса на Омир и Парнас,променян многократно през вековете. В надписа от Пистирос е записан Прасени.
Топонимията е нещо изключително.В подножието на най-високия от Бесапарските хълмове,които са земния куп Хиади в съзвездието Бик се разкри светилище,посветено и на Небесната майка.Макар и разграбено археолозите от Пазарджик разкриха много находки,които доказват не само съществуването на светилище,но и на следи от съзвездието Близнаци,което се намира в съседство. На звездните карти алфата на съзвездието Бик се намира в звездният куп Хиади. Следователно,може да се досетим,че алфата Алдебаран  и в-х Еленин или Елевзин имат едно и също местоположение.
Евмолп загива в близост до с.Огняново.Виновникът е Егей,който идва с войници в Елевзин,и го убива. Навярно е имало и схватка и желание Евмолп да остане жив. От Егей няма никакви следи. Малцина ще повярват в тази истина,защото той е бил лош човек. Самият той се самоубива ,нàвярно от скалите на Джамбаз тепе или на Небет тепе.
Евмолп обаче остава в историята на града завинаги.
639px-Polyphemus_Eleusis_2630
9.Мечкюр
Бих желала да се спра и на селищна могила Мечкюр,наричана още Плоската могила.Село Прослав-сега квартал на Пловдив,е носил това име. Неговото съдържание е ясно-състои се от Мечка и Ур.Могилата не е унищожена-намира се между с. Златитрап и Прослав.
До тук може да направим извод,че повечето от имената на Пловдив са свързани с Релефа на града-хълмове,наричани планини, днес тепета,които са светило от твърд и част от Небесното царство на Исус Христос. Те са същевременно и място,избрано да бъде както небесна,така и земна ос. Тук е имало обсерватория,за измервания и наблюдения на небесните тела и на оста. Наричана е Палат на времето. Намирала се е на Сахат тепе.
Две от имената са на личности,свързани с града. Това са Хермес и Евмолп.
Автор: Парашкева Фичева

 

 

РОДНОТО МЯСТО НА ОРФЕЙ

Известно е ,че бащата на Орфей се е  наричал Ойагър.Той е бил бог на едноименната река.
Според митологията името Ойагър е равнозначно на Мелеагър.За Мелеагър може да се намери повече информация, отколкото за Калиопа.Ето защо не е трудно да научим държавата в ,която е роден или царството (както е било по-популярно за времето си).Може да установим и града в който е живял,както и неговите роднини.
Меле акър е син на Ойней и Алтея от Калидон -град в царството на Тестий.Тя се омъжила за Ойней,който бил от рода на Партаоните дядо му се казвал Портей.Алтея имала двама братя известни като Тестиди и сестра,чието име е Леда.Леда е съпруга на Тиндарей,който е бил цар на Спарта на Агамемнон, и на близнаците Полидевк и Кастор,известни още с името Диоскури.Ойней и Алтея са имали 6 деца.Най – големият син бил бащата на Орфей – Ойагър (Мелеагър).
В митологията е загатнато ,че негов баща е бил Марс. От шестте деца на Алтея по -известни са:Тидей,който умира млад в похода на “Седемте срещу Тива”.Той е баща на Диомед известен от Троянската война.Известна е също Деянира,която се оженила за Херкулес-най-силният мъж на света и за когото има много писане в митовете и легендите на елините.
Колкото до малката разлика,която се забелязва в името на Мелеагър и изобщо за самото име и неговия произход има обяснение.Макар и прикривано,но името на Мелеагър показва неговият истински баща -Елимелех от Юдейски Витлеем “Книгата Рут”от Библията.Ето защо Агар каквото е истинското име на бащата на Орфей е предхождано от Меле-х.
Агар е име,което се среща в Библията.Това е египтянката,която е била слугиня на Сара-съпруга на Авраам.От нея Авраам има син Исмаил-това е първородният му син.Исмаил е имал много деца от различни жени,така,че е възможно Елимелех да е бил един от наследниците на Исмаил.
Елимелех по неизвестна причина се е наложило да напусне Витлеем.Неговата съпруга се нарича Ноемин.Те имали двама сина-
Маалон и Хелеон.Страната в която отиват да живеят е Моав или Моавската Земя.Моа може и да е Тоа или Ато -Атолия.
По неизвестни причини Елимелех е умрял и е погребан в Моавската земя.Синовете и се оженили за моавки,чиито имена били Рут и Орфа.Те умрели млади.След като загубила и тях Ноемин решила да се махне от тази негостоприемна за нея страна и да се върне във Витлеем.
Тя увещавала снахите да останат при родителите си,но Рут тръгнала с нея.Във Витлеем тя се оженила за родственик на Елимелех,чието име е Вооз.Родил им се син,който нарекли Овид.
Овид станал баща на Есей.На Есей му се ражда син Давид-това е цар Давид,който е поет,войн.От неговото потекло е Исус Христос.
За Орфа няма записано повече,но тя си остава в Моавската земя.
Родното място на Орфей-гр.Калидон е известен с Калидонския лов.От легендите и описанията на лова се знае,че огромен глиган нанасял щети в стопанството на Ойней и Алтея.И когато животното изровило ябълковите дръвчета,засадени и обграждани с любов от семейството търпението се изчерпило.Мелеагър решил да го убият, но не се е решавал сам и затова събрал всички свои приятели герои от съседните държави,за да се справят с него.
Навярно описанието на този лов е направено от Орфей,защото той е присъствал на него под името Панопей.Глигана е убит,но последиците са катастрофални за града и семейството.Въпреки,че броят на ловците е бил около 40 души,в самият лов убити от глигана са четирима души-Пелагон,Хипалион,Енесей Хипакоонов и Анкей -синът на цар Ликург-цар на съседна Аркадия.
За да отмъсти за смъртта на сина си-Ликург напада град Калидон с т.н.курети-войни и хразрушава града и навярно взима пленници сред които има вероятност да сà били и Калиопа и Орфей.
Аркадия се е намирала на територията на рида Алабак,а е възможно и на част от Чепинското корито.
На този лов Мелеагър убива двамата си вуйчовци-двамата тестиди.Заради тяхното грубо отношение към Атланта,единствената жена участвала в лова.Алтея се самоубива,разкъсвана от противоречиви чувства между син и братя.Легендата гласи,че тя е извадила скритата при раждането му изгорена част от дърво и я запалила,за да изгори.Орисницата е предсказала,че ако дървото изгори живота на Мелеагър ще свърши.
Прави впечатление,че половината от присъстващите на лова са аргонавти.Тук са братята Диоскури дошли на бели коне.Тук е Нестор от Пясъчен Пилос,Акаст-синът на цар Пелий и Херкулес,тук е синът на Авгий-Филей и синът на цар Егей -Тезей.В описанието са  записани имената на Теламон и Пелей на които синовете Аякс Те лимонов и Ахил участват в Троянската война.
Много са имената на познати ни от похода на аргонавтите и от Троянската война герои.Най-важното обаче е къде се е намирал Калидон.Веднага мога да отговоря,че това е днешното село Равногор,което се намира близо до Брацигово-Пазарджишко. Недалеч от него се намира летовище “Атолука,новото име на което е “Васил Петлешков”.Ако направим анализ на този топоним ще видим ,че ако разместим сричките ще получим името на държавата – Ато-Атолия.Лука е Кали,но има още по-сигурни доказателства.Главният град на Етолия е бил Плеврон.И до днес съществува местност  Плеврон и Плевренски мост. Те се намират в местността Дренето.
Именно там се е  намирал Плеврон.
Тук е поставено съзвездието Близнаци.То обхваща целият Равногорски рид,разположен между реките Въча и Стара ръка-Пещерска.Може да се каже,че Равногорски рид заема най-източната част на Баташка планина.Както Брацигово,така и Батак и Баташка планина са на името на двамата братя Полидевк(Полукс)и Кастор. Още повече,че тяхната майка е Леда от Плеврон.
Пак в този дял има крепост -Жаба крепост,чието старо име е Батрахокистрон,което ще рече Братята Кастор или само Брата Кастор.Най-високите върхове и най-ярките звезди алфа и бета са кръстени на Дискурите,които са били обожествяване в онова време. Легендите за тях са известни.
Интересно е името Мелеагър-Агар,което впоследствие става Огор и от него Орф.През с.Равногор протича р.Равногорска.В това име може да се открие Огор.Селото е разположено в подножието на красивия пирамидален връх св.Неделя висок 1539 метра.
Под него и около него се простира обширна високопланинска заравненост сред която меандрира река Равногорска,която преди това се е наричала Евен.
Сведенията за Калиопа са по-оскъдни.Това,което успях да открия за нейните родители е следното:
1.Дъщеря е на Идас и Марпеса
2.Идас е от Масения.Отличавал се е с голямата си храброст.
3.Марпеса е дъщеря на Евен,което ни навежда на мисълта,че тя е била от Равногор.За нея има легенди,че е била отвлечена от Аполон,но Идас я спасил.Била известна с хубостта си.
4.Красивата им дъщеря също е била отвлечена от Аполон, затова се казва,че Орфей е син на Аполон.
По името на Орфей личи,колко много е обичал и уважавал баща си,дядо си и прадядо си.Името Орф е взаимствано от Огор – Агър и от Портей.Орфей е известен и с други имена-Ортей ,Пантей, Пантой.Заради това име вероятно бива отъждествяван с Пентей-внука на Кадъм и за кратко цар на Беотийска Тива,но после е разкъсан от пияни вакханки,сред които са били и майка му и леля му.
Орфей е получил много добро образование.Може да се каже ,че е бил всестранно развита личност.Основната му работа е била -жрец -свещенослужител и лекар.Като жрец е гостувал на много места,така както днес епископите посещават и други епархии и държави,когато ги поканят.
Така може да се обясни посещението му в Египет,за което не съм намерила следи,но вярвам че има връзка.
Орфей със сигурност е бил свещенослужител в Перперикон.
Мисля,че може би споменатата в Похода на аргонавтите-стръмна и скалиста Либетра – да е Перперикон.Преведено името означава Твърдта Божия Ида.Имало е също име Писа(Ниса)Ида,което се споменава в “Географията” на Страбон.”Олимп на Писа Ида”под Ида се подразбира Земното небе Едем.
Орфей е бил жрец на Аполон.Имало е и други жреци на Аполон,които са известни-Аний на Атина-Пловдив,Хриз или Бриз на гр.Хриза или Бриза,а може и Пиза или Низа.
Известно е,че неговата дъщеря е била отвлечена и дадена на Ахил по време на Троянската война и зареди нея се скарват с Агамемнон.На някои места наричат Аполон богът Панофейски.
От Пантой името му се записва Пантеус. Прави впечатление,че титлата му пан не остава в най-популярното име-Орфей.Остава името на прадядо му Портей от Пор Тей.
Майка му Калиопа се е казвала Клеопатра или Клеопарта.
Кали е дошло от Калидон.Патра или Парта от фамилията на Ойней и Мелеагър.Дядото на Калиопа е бил царя на Месения Афарей.Освен Идас – бащата на Калиопа той е имал брат близнак-Анцей.
Орфей е вярвал в Бога,който е създал Небето от твърд.Той е знаел тайните на Небесното царство и ги е предал на Евмолп и цар Мида.Евмолп също се е занимавал със свещенослужение и като Орфей е привличал много хора в неговия храм на проповедите му.
Така,че зад Орфизъм прозира служението на Истинския Бог, на Бога на Ной,на Авраам и Яков.Орфей е имал знание за Месията,още тогава са съществували предания за това кога ще се роди.Това са знаели влъхвите,които са живяли на територията на Райската градина.
Мисля,че Орфей е убит в тракийския град Исмар,разположен на десния бряг на Исмарски Хебър,това е в близост до Първомайското село Езерово,известно с пръстена от Езерово.
Също смятам,че Орфей е бил много възрастен,по време на Троянската война и е бил жрец на Троя и съветник на цар Приам.
Имал е деца,от който са известни имената на трима синове- Хиперенор,Полидамант и Евфорб.И тримата загиват във войната.Името на Евфорб  прилича на Орф.
Колкото до легендата за Евридика това преживяване се е случило на един от синовете му.Мъката в семейството е била голяма,като са наблюдавали страданието на детето си.Орфей е описал тази случка,но тя не се отнася за него,а за неговия син.
Но тази легенда е толкова разпространена в света и много затрогваща и едва ли някой ще повярва,че това се е случило на сина му.
Предполагам,че съпругата на Орфей е сестра на Хекуба,а може и близка родственица.
Излиза,че Орфей е имал връзки с Юдейски Витлеем и е знаел за произхода на баща си.По това време все още Давид може и да не е бил роден,но е възможно и обратното-Исмаил и неговите наследници да са били роднини с Елимелех,особено,ако се опираме на името на Ой Агар.А това означава роднина на Авраам,който е много известен от Библията.
Обобщение:
Орфей е роден в Родопите в днешното село Равногор Пазарджишко -някога това село се е наричало Калидон. Баща му е Ой Агър(Мелеагър),негови родители са Ойней и Алтея.Ойней е от рода Партаон. Негов баща е Портей,а братята му са Лаокаоон и Цикъл (Аргонавтика).
Алтея е дъщеря на цар Тестий от Плеврон – главен град на Атолия или Етолия.Тя има двама братя Тестиди – Токсей и Плексип и една сестра – Леда.Последната е омъжена за Тиндарей,който е бил цар на Спарта.Децата и са много известни- Хубавата Елена, Клитмнестра,Полидевк и Кастор.Момчетата са близнаци и са известни като Диоскури.Обожествявани от едоните,аргонавтите, участници в Калидонския лов.
Алтея и Ойней са имали 6 деца,три момчета и три момичета.
Мелеагър е най-големия.Известни са още Тидей-бащата на Диомед и Деянира-съпругата на Херкулес.От тук и роднинството с Херкулес. Тидей е бил участник в Похода на Седемте срещу Тива (Беотийска Тива) където намира смъртта си.
Майката на Орфей – Калиопа или Клеопатра е дъщеря на Идас и Марпеса.Идас е син на Афарей – царя на Месения.Идас е син на Афарей – царя на Месения.Идас е също аргонавт.Негов брат близнак е Анцей.
Марпеса е дъщеря на Евен.Тя е била много красива и е отвлечена от Аполон,но спасена от Идас,за когото се оженила. Изглежда същата участ е постигнала и Калиопа,защото в легендите за Орфей някои пишат ,че е син на Аполон.От името обаче личи,че той е син на Меле Агър или Ой Агър и правнук на П-Ортей, от където е Орфей.Имената под които е известен още са:Панопей, Панфей, Пантей, Пантой, Пантоус достигнало до нас като Орфей.
Орфей е роден на територията на съзвездието Близнаци и от там е наричан Vates(Братец).Погребан е на територията на съзвездието Лебед (Малкото лебедче) – затова е наричан кикон.

IMG_20161118_125213

IMG_20161118_125154

Автор : Парашкева Фичева

Експедиция “Марица” и Дион

За родното място на Орфей няма археологически доказателства,ето защо до сега цялата информация е на базата само на литературни източници.
Легендите,както знаем са повече измислица,но и в тях има доза истина.Повече от двадесет години издирвам материали и търся доказателства в резултат на което имам свое виждане за живота на Орфей,която искам да предам.Това не означава,че не могат да бъдат намерени и други литературни и археологически доказателства. Изнесеното може да породи търсения в местата,които смятам,че са свързани с родното място на Орфей и селищата,където е прекарал по-голяма част от живота си.
Проведената през 1998г експедиция “Марица” в търсене на мястото,където би могло да се извърши убийството на Орфей в участъка Белово-Септември(между устието на р.Елидерска (Чепинска)и река Яденица ме насочи към Дион.
Това име бе причина да извърша задълбочени изследвания на античните автори,а също и да започна изучаване на Библията.В резултат на проучванията разбрах от “География”на Страбон ,че Орфей е живял в малкото селище Пинплея-намиращо се близо до Дион,който се намирал в близост до Олимп. Установих,че по времето по което е живял и творил Страбон,а именно края на старата ера и началото на новата е имало известни осем Олимпа.
Следователно гръцкия Олимп не е бил единствен,както сега и че Дион и Пинплея не са обвързани с днешния Олимп.Същото се отнася и със седалището на боговете описани в Илиада от Омир.То може и да е било на друго място…Във времето на Орфей и на Троянската война е имало пристанищен град Евбейски Дион,но дори Страбон отбелязва ,че има разлика в описанията на остров Евбея в Гърция и на Евбейския Дион.След като разкрих съществуването на съзвездия от твърд на територията на България,установих,че зад Дион се крие съзвездието Орион от твърд…Старото му име е Кесил,което е Хелис или Слънце.
Платон го нарича Орония. В някои стари карти неговото име е Орбел,едно от имената на съзвездието е Ралиц.Звездата бета се нарича Ракел.За да се досетя ми помогна експедиция “Марица”,а също познанията ми по география.По време на споменатата експедиция освен по р.Марица бяхме на рида Алабак,в Чепинското корито и на яз.”Батак”.Не по-малко значение има петгодишното ми пребиваване на яз.”Батак”,където бях със семейството си както и дипломната ми работа,която защитих на тема”Геоморфология на Баташката котловина и язовир “Батак” ”.
Признавам си ,че не бих могла да обходя всички заобикалящи я ридове без подкрепата на съпругът ми,който беше хидролог на язовира и ми помагаше всеотдайно.Ето защо мога да кажа,че познавам добре този район и особеностите на релефа.
Съзвездието Орион съвпада с Чепинската котловина по известно като Чепинското корито,което е било построено от Бог в четвъртия ден на сътворението.В шестия ден то е било изменено и то в неговата източна част,където се намира Райската градина. Всичко това го заявявам,не защото мисля,че е така ,а въз основа на изследванията на преподавателя ми по геоморфология и автор на много статии и книги проф.Диню Канев,вече покойник.В неговата забележителна книга “Към тайните на релефа на България” той разкрива релефни аномалии в Чепинската котловина,които не могат да бъдат обяснени по научен път…Същото се отнася и за Баташката котловина.Благодарение на задълбочените геоложки проучвания, които са направени по повод строителството на язовирната стена и язовир “Батак”разбрах,че много преди заблатяването му тук е имало езеро,чиято дълбочина е достигала до 20метра.Вече е възстановена първоначалната форма на язовирната чаша и формата на езерото наподобява на бременна жена,чиято глава е обърната на север и е по меридиана.Картината,която се наблюдава е част от т.н. Дърво на живота в Райската градина.
 Много от нас ще бъдат разочаровани след като научат,че под “дърво”се крие Рътво или рид-понятие което ни е известно.Тази жена е била известна с името Дена и е наричана Небесната майка или Майката на всички богове и хора.В Орфеевите химни е Мена.
Днес е запазено името и Дъно.Реката,която изтича от езерото(язовира)се нарича Мат Ница или Мътница.От изображението на Дена са произлезли имената на богините Бендида,Деметра и Артемида.
 Именно около Дион-Орион се е намирало селището Пинплея,а може и Пинпела, Пинбела и Чан Бела,като се вземе предвид видоизменението на имената с течение на времето.Някъде тук е живял Орфей,но за родното му място няма следи.Чепинското корито е трудно достъпно,защото е заобиколено от Ридовете Алабак и Къркария които я отделят от Горнотракийската низина и са на север.
От юг са Баташка планина и Сютка .Между Алабак и Сютка е част от плоския рид Велица или още Виденица,който започва от Аврамова седловина и Юндола.Трудно е да се определи селището Пинплея,но трябва да се знае,че в северните склонове на рида Алабак има местности и селища с името Белово, Белмекен и Сеичиново.
Същото се отнася и за двете звезди от съзвездието Орион-алфа-Бетелгейзе и Бела Трикс означава Хела и Фрикс,които са известни от легендата за златното руно(Аргонавтика).Мястото на Пинплея или Пинбела може да се търси по склоновете на ридовете Алабак и Къркария или по тяхното заравнено било.
В долината на р.Елидере или Чепинска и недалеч от Велинград се намира село Драгиново.Старото му име беше Корово. Превода на старото име е Кесилско Орфо и това означава,че е кръстено на Орфей. От Корово- К.Орфо Стефан Веркович е събрал стихове за Орфей и те са известни като “Орфеево слово”. Босненският краевед ги е получил от посредник,когато е написал ”Веда Словена”и я публикувал много видни по онова време писатели и културолози го обвиняват в измама,фалшификация и художествена измислица.Един от критикуващите го е Петко Славейков и Веркович е дълбоко засегнат.
За да докаже истинността на труда си ,той заминава за Велинград с идеята да се увери сам ,че материалите са доставени от село Корово.Когато отишъл в селото и започнал да разпитва местното население,никой от тях не си признавал за доставените Орфееви слова.Веркович останал много разочарован.По това време Иван Вазов се намирал в Чепино и пише за срещата си с Веркович и за неговите проблеми и разочарования.
Причината,никой от селяните да не признае,че е дал “Орфеево слово” се дължи на страхът да не се узнае,че словата са взети от манастир,който в древността навярно е бил светилище.И това е станало през турско робство,когато са разрушени всички манастири в яката на Родопите от Костенец до Станимъка(Асеновград).По онова смутно време са били избити и много монаси,които са присъствали в обителите…
Манастирите,които са в близост до с.Корово или Орфо са “Св.Спас” над с.Голямо Белово,Еленски манастир над Топлата вода край с.Малко Белово и те са в рида Алабак-северно подножие.В рида Къркария-северно подножие е манастирът “Св.равноапостоли Петър и Павел”с.Баткун -днес Паталеница.
Манастирът “Св.Спас” е изследван от историка Атанас Хрисчев от гара Белово,вече покойник.Намерените там археологически находки и артефакти изчезнаха от сейфа му.Баткунският  манастир също е изследван.Оказа се ,че там е имало светилище на Юпитер или Зевс.Най -интересно е находището открито до стените на манастира-находки на мраморни плочи черни на цвят. Те били обиколени от злато.Върху тях имало изписан текст със следното съдържание:
“Аз съм рожба на Земята и на Звездното небе,но моят род произхожда от небесните жители”
Текста е взет от книгата на Димитър Чиликов “Тракийски тайни и загадки”.
Еленският  манастир все още не е проучен. Опитите да бъде възстановен по време на комунизма бяха осуетени.Построеният малък параклис от свещенника на Малко Белово Иоан Кирилов със средсвата на вярващи християни беше разрушен по решение на Беловския партиен комитет.
По време на “Експедиция Марица”посетихме тази местност и видяхме с очите си разрушения параклис.Беше месец април и мястото беше разорано.По повърхността се виждаха много парчета от керамика.С нас беше Димитър Чиликов-той определи възрастта на керамиката и по-голямата част от нея се оказа че на възраст  датираща от времето на Орфей.Селището край манастира не е  проучено. Всичко е обрасло с дървета и храсти.В близост е намерена плоча с лика на Асклепий,много монети и други находки ,които са изкопани от иманяри.Ако започне археологическо проучване на Еленският манастир и неговите околности може да се докаже,че тук се е намирало важно селище и пристанище известно в митологията с името Авлида и светилището на Нептун,където са извършвани жертвоприношения.Днес на мястото на разрушения параклис е издигнат скромен храм,както и навеси,за което заслугата е на свещенник Малин Малинов,който вече не е сред нас.
Не смея да се произнеса за местоположението на Пинплея, но със сигурност то се е намирало в подножието на ридовете,обърнати към р. Марица,която по онова време е била плавателна и главна пътна артерия свързваща вътрешността на Тракия и крайбрежието на Тракийското море и проливите.Непосредствено след като е напускала планината тя се е разделяла на два ръкава,които са се събирали при с.Синитово Пазарджишко.Между тях е имало наносен остров наричан и известен с името Евбея.Когато изследвахме бреговете на Марица Димитър Чиликов разкри град ,чието име не се знае.Той достигна до този извод от гроб,разкрит от иманяри,който е бил построен с мраморни обли камъни,които бяха разхвърляни около него.И още една важна подробност -цялата местност беше приповдигната ,когато приближавахме,той погледна местността и ми каза : “Тук е имало селище”.Може би това селище да е Евбейски Дион,но това може да се докаже от археолозите.На десетина километра надолу по течението на р.Марица,но на левия и бряг е разкрито античното селище Емпорион Пистирос.Зад Пистир прозира Тир Ниски.Това селище е било изследвано от полския археолог Мечислав Домарадски в продължение на 10 години.Там са намерени много монети с образа на Херкулес известен и с прякора Тиринтиц.
През 1998(годината на нашата експедиция),но в края Домарадски ни напусна,но разкопките продължиха и днес намерените находки и артефакти са изложени в музея в гр.Септември.Най-важното доказателство което е свързано с историята на България е надписа от Пистирос,намерен в околностите му.На него се споменава и съседният ембрион с името “Беланските емпории на прасени”.Зад Прасени се крие Парнас.Парнас или Парнес е мястото,където се спира кораба на Ной. В епоса на Гилгамеш е планината Нисир.Римската станция (мансио)
Сонесио също е в близост до Парнас или Ниса.Тя все още се търси около с.Ветрен.В действителност се е намирала на стария римски път между Костенец и Баткун и мога да посоча дори мястото в местността “Дълбоките ниви” в землището на Малко Белово,там където е имало отклонение за Чепино(Велинград).Името Белански се отнася за района на гр.Белово.В Илиада на Омир Парнас се споменава като “Святата планина на Ниса”.Не на последно място може да посочим,че много от реките в този район  оконцават на Ница.Например:р.Яденица,което ще рече Ида -Ница.
Ниса е планината,където са живяли хеликонските музи.Една от тях е Калиопа-майката на Орфей.На тях е посветил специален химн.Ето как звучи той:
Химн на музите
Жертвено кадене с ливан
Щерки на Мнемосюна и Зевс Гръмовержеца гръмък,
Музи пиерски,които донасяте слава блестяща,
Най-възжелавани вие от смъртните,с образи много,
При възпитание всяко създавате образ без укор,
Душехранителки вие,които внушавате мисли,
Ръководителки властни на много могъщия разум,
И посвещавате смъртни в мистерийни обреди вие:
Талия и Мелпомена,Клио,Ерато и Евтерна,
и Терисихора след нея Полимния и Урания,
И моята майка богиня свещенната Калиопа;
Но многобагри елате при мистите,светли богини
И донесете ни почит и ревност,възславяни в химн.
Калиопа е и аонийска муза.На много места в “Метаморфози” на Овидий може да се срещне това понятие.Аония е синоним на Беотия.Има също Тива в Беотия.Херкулес също е аониец.Той е роден в Беотийска Тива. Тива е имало в Египет , Тесалия и Мизия. Пристанището на Беотийска Тива е било гореспомената Авлида.От знанията,които ни дава митологията за Херкулес се вижда че неговото потекло е свързано с емпорион Пистирос,роден е във района на Чепинското корито и е завършил своя живот в Пловдив на Джендем тепе(звездата Ета).Така,че може да установим,че и Херкулес е българин.
автор: Парашкева Фичева

НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ОРФЕЙ

Гроба на Орфей

Има личности от историята на човечеството,чиито имена остават безсмъртни – една такава личност е Орфей.Изминалите повече от три хилядолетия не са заличили спомена за него .
          Много чужденци го смятат за грък,но ние – българите много добре знаем ,че е  тракийски и родопски поет,музикант,певец и ясновидец.За да сме убедителни е необходимо да имаме неоспорими доказателства за неговото родно място,за родителите и роднините му, за мястото където е живял ,работил и където умира и е погребан.
Легендите за Орфей са много привлекателни и любопитни,но знаем,че в тях може да има и измислици и не може напълно да им се доверим.Също така има много въпросителни около неговото родно място.Не е напълно изяснен произходът на родителите и родът му.Не се знае на кой Бог е служил като жрец и не е установено мястото на неговата смърт ,настъпила според легендите на бреговете на река Хебър(Марица).
Липсват доказателства по много от повдигнатите въпроси.
Най-разпространената хипотеза за родното му място е планината Родопи.Тя е най-обширната планина на територията на България,която се разпростира и на територията на Северна Гърция.
В пределите на България площа и е малко повече от 40000кв.км. Дължината и е 240км.,ширината около 100км.Много родопски селища смятат,че Орфей е роден там.Едно от тях е Гела.
Благодарение на мащабните археологически проучвания и разкопки на древни селища и светилища през последните години стана възможно да бъде открит гроба на Орфей.Той се намира на Източно Родопския рид “Стръмни рид” старото име на който е бил Юркендендаа.Такова име носи и най-високият връх в този рид на който също старото име е било Юркеден(Юркедендаа).Названието идва от Юрдечка или Лебед.
Този рид се простира между долините на р.Крумовица и р.Върбица.В него са разкрити древни селища,крепости и светилища от най-далечни времена.Гробът на Орфей е на Татул,който днес е превърнат в туристически обект и е възможно всеки който желае да го посети.Доказателство , че Татул  е мястото ,където е погребан Орфей е звездната карта на Земята,която Бог е построил в четвъртия ден на сътворението(1:14-19).
Орфей е известен от Географията на Страбон,че е киконец,което означава Лебед.Небесният Лебед е съзвездието Лебед от твърд,а Орфей е малкото Лебедче,Юрдечка или Юркедендаа,както са го наричали местните жители.
Ако разгледаме звездната карта така както са я изобразявали в старите карти и атласи и по точно съзвездието Лебед ще видим,че под неговото крило е съзвездието Лира,което е поставено там отново за обезсмъртяването на Орфей.Съседно на Лебеда съзвездие е Малка лисица(Vulpecula).От тук е и произхода на Татул.Учудващо е колко дълго имената на астронима са съхранени,макар и видоизменени с течение на годините.Точно тези имена могат да бъдат използвани за доказване на съществуващите Небе и Земя.Дори се оказа ,че в този рид има село Лисичково.
Изображението на Лебеда,Лирата и Малката Лисица на старите карти и атласи е показателно и от него може да се направят изводи за Орфей както следва:
1.Орфей е погребан на Татул,както твърди проф.Николай Овчаров.
2.Той е Лебед или Киконин както пише Страбон . Според звездната карта е малкото лебедче.
3.Орфей е загинал от насилствена смърт,защото лисицата го е отвлякла и го държи в устата си.
Археологическите разкопки на Перперикон и по-точно намерената мраморна плоча с изображение на съзвездието Лира показва,че това уникално светилище е построено на съзвездието Лира.Може да се досетим ,че целия рид,който изпъква като отделно възвишение е избран да бъде Орфеевата лира,където най-ярката звезда алфа-Вега е самият Перперикон.
Звездата в Небесното пространство е от нулева звездна величина.Тя е четвъртата по яркост звезда в цялата небесна сфера и много отдавна е била полярната звезда.И това ще се повтори според космическите и природни закони в бъдеще.
По време на потопа голяма част от Източни Родопи са претърпели промени заради подводния вулканизъм,което може да се докаже чрез преобладаващите скали-палеогенни морски наслаги и свързаните с тях лавни и туфови образования-андезитни и риолитни лавни образования и свързаните с тях туфи и туфити.Например по-голямата част от Стръмни рид е изградена от лава,застинала под водата на т.н. В геоморфологията-Палеогенно море.От местоположението на съзвездията Лебед,Лира и Малка Лисица можем да открием и съседните съзвездия от твърд като използваме звездната карта,а именно:Орел,Главата на Дракона,Херкулес и Стрела.Лебед е полярно съзвездие,неговите очертания могат да се разпознаят на релефната карта на България.То обхваща възвишенията и ридовете Чеката и Гората и това са крилете на Лебеда.Ридовете Чала и Хухла са тялото и опашката,която завършва до бреговете на р.Марица между Харманли и Любимец.
IMG_20161116_204801
фиг.1 Съзвездията    Лебед,Лира и Малка Лисица.
Легендата за смъртта на Орфей разказва,че е бил убит от едонските майки и главата и лирата му хвърлени в р.Хебър.Тялото е било погребано в близост до мястото на престъплението,а главата,след като е намерена е била погребана на Перперикон.В резултат на случилото се бедствие жрецът на Перперикон  предсказал ,че бедствието е настъпило в резултат на това ,че тялото на Орфей е разделено (обезглавено) и духът му не е доволен от факта,че е погребан на Перперикон. Тогава е определено да се построи специален гроб в скалите на Татул.След като пренасят главата и тялото му и извършват съответните ритуали по успокояване духа на певе
За съжаление все още не е известно мястото,където е убит Орфей,както и на каква възраст е бил.
Що се отнася за местоположението на племето кикони,то не се е намирало около устието на р.Места,а в Кърджалийско.Имената на тракийските племена са обвързани с местоположението на съзвездията от твърд или Небето на Земята   

IMG_20161116_204747

 

 

 

 

 

 

 

фиг.2 Съзвездията Стрела,Цербер,Лира,Орел,Делфин Малка Лисица и Лебед-скица на ридовете и възвишенията,които изобразяват тези съзвездия.

Автор:Парашкева Фичева

ПЛОВДИВСКИТЕ ТЕПЕТА- ИЗВОР НА ЗНАНИЯ

IMG_20160927_183135
Повече от тридесет години като учител по география,се занимавам с истината за Орфей.Проведох няколко експедиции по р.Марица с цел да открия мястото където е загинал Орфей. Участници в експедициите бяха ученици от СОУ”Константин Величков”, СУ”Св.Св.Кирил и Методий” и членове на МХД ИМКА Пловдив.
Търсех Дион,край който бил убит Орфей.Оказа се,че Орфей е живял в селището Пинплея,което било близо до Дион,а последното близо до Олимп(Страбон-Географии).
Бяха ми необходими много усилия,за да достигна до откритието,че зад Дион се крие Орион-съзвездие,което е най-важното според египетската митология-то се намира на Земята.
За да открия местоположението на Дион започнах да чета антична,съвременна и друга литература като по-голяма част от нея преобладаваше за Египет,Месопотамия и Атлантида.
Изучавах Библията с надеждата ,че ще срещна и открия нещо за Орфей и Дион. В крайна сметка трудът ми се увенча с успех-достигнах до разкриването на съзвездия и звезди на територията на България,като релефни форми.За тях е писано в Библията,там те са наречени -светила.Едно от тези светила е Пловдив.
В книгата на Йов срещнах понятието – астроним Аса или съзвездието Голяма мечка.Помислих си дали Аса и Ясъ не са едно и също име и дали пък тепетата не са подредени както са звездите в това съзвездие,затова и най-старото селище на Пловдив се е наричало така.Каква бе изненадата ми ,когато се получи пълно съвпадение.Всяка ярка звезда в съзвездието горе отговаря на тепе в Пловдив.
В опашката са звездите (отзад напред- ета  ,дзета,епсилон).До дзета е бледата звезда Алкор.На тях отговарят както следва: Джамбаз тепе,Бунарджика,Сахат тепе и Марково тепе.
 В старият град са звездите алфа,бета,гама и делта,а има само три тепета- Небет тепе,Джамбаз тепе и Таксим тепе.Небет теп䡃䭎䭗⁓
5личковН !УЉ         
еличков”, СУ             
 Най-важната природна даденост на Пловдив са тепетата.Всеки ден ние ги виждаме,минаваме край тях или между тях,отминаваме ги или се изкачваме,за да погледнем града от високо без да се замислим как са се образували те,каква е скалата,която ги изгражда,какво място заемат спрямо посоките на света,колко са на брой.Много от нас не знаят как се наричат и защо носят тези имена. Всъщност въпросите са много повече.
При наличието на толкова много книги,стихове и песни за града ни и построените в него храмове съсредоточени предимно в Стария град и подножията на тепетата.
Разкопани са и са проучени селищни могили и археологически обекти от тракийско и римско време.Знае се праисторията на нашият град: установена е възрастта на най-старата селищна могила т.н. Ясъ тепе намираща се в кв.”Лаута”(същата могила със същото име е имало и кв.”Филипово”,но днес на мястото и няма останки) възрастта на които е 7000 – 6000 г. Пр. Хр.,което определя Пловдив като най-стария жив град в Европа и света.
След като знаем най-старото име на Пловдив,че е Ясъ тепе знаем ли какво означава? Или разшифровано ли е името Пълдин,от което дошло днешното име на града?Или пък дългото Филипополатин,както се записва градът ни на монетите от римско време,сечени в Пловдив?Това дълго име впоследствие се съкращава на Филипово и Филипи, за да стане Филибето и Филибе.
Насажда ни се непрекъснато,че нашия град бил основан от Филип ІІ Макдонски.Нали градът ни е на най-малко 8000години. Тогава имало ли го е  Филип ІІ?Тази македонизация в миналото ни не би съществувала,ако знаехме истинската история на нашия великолепен град,който вече се прославя в целия свят,като културна столица на Европа.
Днес искам да Ви разкрия само една част от тази история, която,е забравена-и те отговаря на алфа,Джамбаз тепе на гама ,Таксим тепе на делта. Липсва тепе ,което отговаря на звездата бета. Звездата се е наричала Мерак или Мерка. Установих ,че тя е кръстена така ,защото е играла ролята на някаква мярка,която вече е забравена.Но Хермес,който е живял в Пловдив е знаел тази мярка.Той постоянно е говорел за нея. Ето защо му е излязъл прякора Меркурий.Приемаме,че скритата бета е кръстена на Меркурий.
Невидимото тепе бета го търсих години наред.Мислех си,че може да е било унищожено,както се случи с Марково тепе.Обикалях улиците на Стария град,изкачвах се и слизах с компас в ръка. До Таксим тепе на върха така и не посмях да се изкача.
Беше Никулден и се чудех как да стигна на Таксим тепе,но като не успях за пореден път, тръгнах към Джамбаз тепе и застигнах една жена,която се оказа,че живее там.Попитах я не знае ли около Джамбаз тепе някое друго.Тя без да се замисли отговори:”Ама Вие не знаете ли ? То се намира там където е ресторант Пълдин.” Смаях се.Колко пъти бях минавала от там Има и височинка. Тя е точно над къщата на д-р Чомаков,сега там са изложени картини на Златю Бояджиев.
Небет тепе като звезда се нарича ДУБХЕ.То е близо до ХЕБУБ.Името на Небет тепе е съхранено за хилядолетия напред.Наричало се е Небе на Нейт -един от най-старите жреци Сонхис от Саис-Египет,който разказва на Солун за Атлантида е носил това жреческо име,което на египетски звучи като Пет Ен Нейт,което преведено на елински е Небе на Нейт.Това ще ре
Пет,което е Теп означава Небе от Твърд.На името на Небет тепе е била кръстена столицата на Горен Египет – Нехеб,Долен Египет е имал за столица друго познато нам понятие – Б Уто ,близо до Лаута. От тук следва,че връзка между Пловдив и Египет е съществувала приблизително З000г.пр.Хр.
 
Старият град.Утробата.Ур.Небесната ос.
Звездата гама -Джамбаз тепе -Джам произлиза от гама,а не от продавачи на животни.Може ли да си представим на това тепе от скали да се изкачват животни,които наричаме домашни и да се продават.Баз означава Бак и Бог.Превода е Божията гама,което я прави много важна звезда,чийто знак е гама.Това е свещен знак на Бог-Исус Христос…
Името на звездата е Фекда(Федра).Тя е била съпруга на Тезей син на Егей.Тя се влюбила в заварения си син Иполит,чиято майка била царицата на амазонките известна също като Иполита.След като признала любовта си и не получила това,което иска,тя наклеветила Иполит,че и посегнал.Тезей го проклина и го изгонил от дома си.На път към дядо си претърпява катастрофа.Смята се,че е оживял,но с променено лице,и под друго име.Федра,която научила,че е загинал и съзнаваща вината си се хвърлила от скалите на Джамбаз тепе и загинала.Предполага се ,че лобното и място е там където в момента е църквата “Св.Параскева”.
Извода ,който правим тук е :  от името на звездата гама произлиза името на Джамбаз тепе,където е живял Егей и се е намирал неговият дворец.Поради враждата си с Евмолп,той не е бил допускан до пределите на Старият град и е обитавал Каменица Ойкомене.Но и това не задоволява Егей и той принуждава Евмолп да избяга в Елевзин,а това не е в Гърция,а в района на днешното село Огняново Пазарджишко,където основава светилище,проучено от археолози и находките се съхраняват в Пазарджишкия музей.Егей не се е задоволил да го прогони от Пловдив ,той отива в неговата обител с многобройна войска и го убива.Евмолп е бил просветен от Орфей в тайните на Небесното царство или на Едем.
Но и краят на Егей е бил зловещ.Той също се хвърля от скалите на Джамбаз тепе.По онова време около тепетата и Горнотракийската низина са били заети от вода.Езерото,дори което е сладководно  е наричано море.
 Таксим тепе
Звездното му име е Мегрец,а античното Делос или още Делфи.За него хрониките говорят много.Тук се намира емфалоса – знакът на нулевия меридиан.
Енех го определя като дървото за което се е хванала Латена и е родила близнаците Аполон и Диана.На него е имало храм на Аполон. Това е планината Цинтусет в митологията.Вероятно от тук е дошло и Таксим.
А звездното име Мегрец е Хермес само,че преиначено.
Цинтус е планина на о-в Делос – това е обяснението за тази планина. Името идва от знаците СНТ-ос ,което ще рече Слънце,Небесна твърд, ос. Измененията са големи,че е трудно на обикновения човек да се ориентира.Но постепенно истината ще се разкрие.
Да разгледаме Стария град.
Енех го описва като една скала съставена от три планини и между тях вдлъбнати долини. Той не е забелязал звездата бета,тъй като тя се е сливала с Джамбаз тепе и е изглеждала като част от него.
Каква е формата на Стария град?Забелязали ли сте ,че прилича на утроба или на ръкописно д? Отворът на утробата е към Джумаята.
Джумаята също е кръстена на Хермес,поради факта ,че той е плеяд и атлант,заради майка си – плеядката Мая,от тук и Джу – маята. Срещаме още един прякор на Хермес- Крадеца, с това име е известна и Голямата мечка и нашият град.Измислени са различни истории за крадена девойка,за крадена слама от Плеядите.
Хермес е свързан с нашия град и това може да се докаже ако се посети Археологическия музей.Античния стадион е известно,че е имал на главния вход релефни изображения на Хермес и Херкулес.И защо точно на тях, а не на други герои и личности от миналото? Отговора е ,че те имат общо с нашия град. Това доказват имената на звездите и на площад Джу-Маята.
В изграждането на пирамидите в Гиза Хермес е взаимствал от Пловдивските тепета-звезди и в Хеопсовата пирамида е съхранил тайни които са дадени в Пловдив.
Кое е най-важното което ни се дава в Стария град?Това е омфалоса или знака за Божия Нулев Меридиан и на Небесната ос. Дават ни се някакви мерки ,които малцина са знаели.Омфалоса е бил построен от камък вертикално на Таксим тепе.Имало е и хоризонтален фалос. Небесната ос личи и в съвременната инфраструктура.Може да се разкрие не само буквата У. А тя е и ул.”Съборна”,ул.”Княз Церетелев”,продължението на ул.”Съборна”, ул.”Стоян Чалъков” и “Жълтото училище”.
Също и буквата б или Р откъдето и Ур -латинското име на съзвездието Голяма мечка е Урса или Ур ос – оста Ур.
Ако гледаме картата на Стария град ще видим,че те са обърнати на север, а на Небет тепе е имало специален знак ,който вече е разрушен.Явно е ,че там е била обозначена небесната ос, а също и земната,която знаем ,че се променя във времето,има също прецесия и ред други движения и промени.
Стените в Стария град са били построени,за да съхранят най-важните звезди и знаци,които Бог е построил в четвъртия ден на сътворението.
 Вавилонската схема на Вселената
От Вавилонската схема на Вселената се вижда,че на планетата ни има три небета.Пловдивските тепета – звезди са част от Небе 2,което се нарича Едем.То е и небето сътворено в четвъртия ден,когато Бог построил светила и звезди и Малкото светило на Небесната ос,което теолозите наричат Светило на Ноща или Луната. Това светило е съзвездието Голяма мечка или Светилото на Небесната ос. Ние я виждаме като релеф…Вертикалната ос е разрушена,но хоризонталната е запазена.Който има очи ще я види. В Стария град са дадени и други знания,които са забравените мерки.
 Триъгълната пирамида -кула
 Когато се опитах да начертая фигурата,която се образува от четирите звезди – тепета алфа,бета,гама и делта се оказа,че те не съвпадат с тези на звездната карта.Наистина звездите и съзвездието Голяма мечка изменят положението си с течение на времето,както е показано в някои учебници по астрономия.Каменните съзвездия обаче са приковани към Земята в това число и тези в Пловдив.Въпросът е: Защо тепетата-звезди са построени така,че се образува триъгълна пирамида,като звездата бета(Мерак)остава скрита?
Делта-алфа представлява Небесната ос.На нея е успоредна една част от ул.”Съборна”.Тя е дълга три пъти числото Фи.Целия строеж на пирамидата -кула е построен по законите на златното сечение Фи.Ето защо звездата – тепе Делос се нарича Дел фи.Фи ла означава Божията Фи.От кулата съзвездието Голяма мечка започва да се нарича Небесната кула,превръща се в Колата-Небесната кола,Божията кола,Колата на Бога,Колесницата на Давид,Колата с воловете и т.н.Най-интересно е ,че съзвездието Голяма мечка е била наричана и Кораба на Ной.
Според немския археолог Робърт Колдевей,който разкопава и изследва Вавилон и Вавилонската кула в Месопотамия споделя,че е имало много по-стара от Месопотамската кула,която се наричала Етем ен анки.
Същата се намирала в равнината Сахи,което се превеждало Тиган. Последното е едно от народните имена на съзвездието Голяма мечка.Малката мечка се наричала Чирпак – от тук идва и Чирпан и Чирпански възвишения.Ето как се разкрива и местоположението на Малката мечка.
Ако се спрем на казаното от Робърт Колдевей(записано от К.В.Керам в “Богове,гробници и учени”)излиза,че Вавилонската кула за която се пише в Библията се е намирала в Пловдив.
Ето как си обяснявам историята около кулата:
1.Името е получено от имената на звездите Бета,Алфа и Делта,Гама.
2.Звездата Бета е била ниско и почти незабележимо тепе.Жителите на града са решили да построят кула,която да бъде висока колкото е Небет тепе(затова е записано до небето).Бета и алфа лежат на един и същи меридиан.
3.Това не е било угодно на Бог и строежа е бил осуетен.
Както се вижда от изложеното всяко тепе в Стария град е история.Не по-малко важни са останалите тепета.
Сахат тепе
Познаваме го като Хълма с часовниковата кула.За него в Библията се казва,че е звезда на Времето.На това тепе е имало астрономическа обсерватория известна още и като Палат на Времето.Това е звездата епсилон и нейното звездно име Елиот,тъй като е двойна звезда най-отгоре има две връхчета.На едното са антените на другото е часовниковата кула …има формата на сърце. От тук възникнал и този знак-буква Е.
Името Ел Йот предполагам ,че е на Орфей,който е известен като Пантой,за разлика от внука на Кадъм Пантей.
За Сахат тепе е прикрепена още една звезда.Тя се нарича Орта мезар, в Библията(“Книга на Йов”)името и е Мезарот.За граница между двете тепета служи ул.”Св.Св.Кирил и Методий”…Най-високата точка на това забравено тепе е над Дома на младоженците края на ул.”Съгласие”.
Ортамезар е по-тясно свързано с Бунарджика,отколкото със Сахат тепе в Небесното пространство-Вселената.Когато не е имало къщи това тепе се е откроявало,което личи от някои стари снимки на тепетата.В онези времена турските гробища са били наричани с имената на тепетата,а не обратно.
Бунарджика
Бунарджика е звездата Сета.Ако погледнем формата на тепето, то прилича на полумесец и на буквата С.Записва се като С от двата края на което има две чертички или кръгчета,а това са Марково тепе-звездата Алкор и Орта мезар-Мезарот.
Звездното име на Бунарджика е Мицар.От тук е дошло и името на р.Марица.Името на звездата в превод е Месия,а това е Исус Христос.
Звездата дзета е двойна звезда и за това най-отгоре на тепето има две връхчета-на едното е Альоша,на другото-Паметника на цар Александър ІІ.
Бунарджика с двете връхчета и забравената звезда-Ортамезар са послужили за прототип на Големите пирамиди в Гиза. Джендем тепе е Сфинкса.В Египет този комплекс от звезди се нарича “Формацията Мекатам”.Ако разшифроваме имената в тях може да открием Месията и Твърдта небесна на Месията.
Марково тепе
Марково тепе е безвъзвратно загубено и никога не е възможно да се възстанови,но то и Ортамезар са послужили за построяване на пирамидите Дашур в Египет.Чрез тях е показана процесията-едно от тринадесетте движения на земната ос.Знакът на тази ос е бил там където Бунарджика и Ортамезар се допират,а това е градинката в края на “Антим І” откъм бул.”Руски”.
Енох описва извора на Бунарджика.Той се е изливал към Симеоновата градина.Днес обаче в резултат на земетресения той е ориентиран към ул.”Ген.Д.Николаев” и бул.”6-ти септември”.Водата изтича подземно,но е с голям дебит.                 
Джендем тепе
Звездата се нарича ета и има две звездни имена.
1.Бенет наш
2.Елкиад
Произхода на името днес е свързано с Бенетнаш.
В митологията това тепе – звезда е наричано : Зорница, Утринна зора, Деница, Венера, Луцифур,Сабактеп,Сабакница и други.Нейният релеф е твърде променен за да можем да се ориентираме по знаците,които са били поставени по време на изграждането от Бог и преди още да е имало хора.Тепето няколко кратно е разкопавано, за да може с тази уникална скала -сиенит -пловдивит да се покрият улиците и да се изграждат основите на къщите.
Интересно е,че това тепе е най-високото от всички останали.
Това означава,че тази звезда е имала най-голям блясък.Какво ни подсказва височината?Навярно Джендем тепе -Деница е планета.
По интересно е планета от Слънчевата система ли е или от друга система или галактика?
Въпреки намесата на човека все пак успях да науча,че гледано от Джамбаз тепе,от неговата най-висока част Джендем тепе прилича на лъв,на който едното ухо било увиснало като на куче.От тук и връзката със съзвездието Голямо куче и звездата Сириус.
Второто име на ета е Алкиад.А това е едно от множеството имена на Херкулес.От митологията се знае,че Херкулес се е самозапалил на планината Ета,където и издъхва.Неговия прах е събран и погребан някъде около Джендем тепе.Наричали са го Слънцето,защото е роден на територията на земното съзвездие Орион известно като Кесил…Името Алкиад е от дядо му Алкид.
Заключениe
Да погледнем картата на Европа.На нея виждаме третото небе или по -точно част от него.Това са заобикалящите ни Галактики.
На Север са Галактиките Голямо и Малко Куче .Това са скандинавските планини и държавите Норвегия,Швеция,Финландия. От изток Русия.Погледнете Финския залив и Балтийско море.Те имат формата на човек,коленичил,сякаш се моли.Ръцете му са протегнати на изток.Това е позата на Исус Христос,който се моли в Гетсиманската градина,преди да бъде разпнат на Голгота.Това е Бог-Даващата ръка,описана в книгата Атам от Тракийски хроники.
На картата може да открием и Нашата Галактика с четирите ръкава.В десния ръкав,на изток Бог е построил Небе от твърд, Звездно небе,небе което се вижда от земята и затова е илюзорно ,неистинско.И все пак по него най-древните народи са се ориентирали и са черпели знания за Космоса и Вселената.В това небе,което в Библията се нарича Едем се намира и нашия град.
Той представлява съвкупност от Слънца в които има милиарди звезди.Ние сме един небесен град,който блести в светлина и в бъдеще ще озарява човечеството.В книгата Атам той е наречен “Град на Правдата-сиреч Иерус” или Урса “Град на мира сиреч Салим”.
Тук става въпрос за Небесния Йерусалим.Той се намира в Небето от твърд на Земята,а не във въздуха както си го представят голяма част от християните.
Накрая ще завърша с думите на апостол Павел в “Послание към Филипяни” 3:20:
“Нашето гражданство е на небесата,от където ще дойде нашия спасител Исус Христос”.

IMG_20160926_125448

 

IMG_20160926_215311IMG_20160928_155817IMG_20160926_140200IMG_20160926_140124

Автор:Парашкева Фичева

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА НА ЕДЕМ

Трудно е да се убеди съвременното човечество не само,че на Земята има построено Небе,което е самият релеф,но и къде се намира то.Не е лесно да си представим,че релефа на Земята е построен от Бог,след като има толкова много книги по геология и палеонтология,които ни внушават точно обратното.Според науките за Земята в продължение на милиони години в резултат на сложни нагъвателни движения на земната кора някъде тя се издигала,другаде потъвала.Съществувала е интензивна и ефузивна магмена дейност и активен тектонски живот и така някаква природна закономерност е създала геосинклинали и антикви нали,планински системи ,заравнени и вдлъбнати повърхнини. Построена е и специална т.нар. стратиграфска таблица за историята на Земята,която убедително ни учи за ерите и периодите през които е минала нашата планета и за нагъвателните фази предизвикали издигането или потъването на планини и морета,на суша и вода…Малцина са се замисляли колко е издържана тя и възможно ли е магмата до такава степен да се активизира,че да издигне планини като Хималаите,Андите,Алпите,та дори и Рила. Има още много неща за релефа,които продължават да бъдат загадки. Например гранита е много разпространена магмена скала,но тя не е образувана от земната магма.Тогава от къде е дошла скалата?Въпрос без отговор…
Главата ни е натъпкана със знания за релефа на Земята,но дали всичко,което е записано в университетските и училищни учебници е вярно?!
Като географ със специалност по геоморфология и картография съм мислила по тези въпроси и особено за образуването на Пловдивските тепета,които съзерцавам всеки ден . Скалата,която ги изгражда е сиенит,наричат ги още Сиенитни хълмове.Извисяват се в равната като тепсия Горнотракийска низина сякаш безразборно разхвърляни и величествени.Сиенита е също вулканична скала,образувана под повърхността,затова интензивна. Но и сиенита както гранита не е образуван от земната магма.За съжаление не ми е известно български геолози да са писали за Пловдивския сиенит освен немския геолог д-р Гюнтер Мьобус,който е впечатлен от състава и строежа на скалата,която не приличала на другите сиенити в света или поне на тези,които е изследвал . Кръщава я пловдивит…Тогава от къде е дошла скалата?Най-бързо можем да отговорим,че това е метеорит или малка луна паднала от Космоса.
Най-старите селищни могили в Пловдив носят името Ясъ тепе. Тяхната възраст е доказана от археолога Йордан Детев-7000-6000 г.пр.Хр. Това е доказателство,че на територията на Пловдив,а и на България е имало цивилизация по-древна от тези на Месопотамия и Египет.Имаме сериозни основания да вярваме,че потопа от времето на Ной е станал в Черно море и страните от Черноморският регион в ,които влиза и България.
Ной е живял в Едем и е бил свидетел на живота преди потопа и след него.Най -вероятно в кораба е имало и книги,които е написал Енех-наричан Писар на Правдата.От десетките книги на Енох до нас е достигнала само една,но и тя е достатъчна да ни помогне за определяне на географското положение на Едем-името и е “Книгата на Енох”.
Археологията и местоположението на Всемирния потоп описан в библията доказват по безспорен начин,че Едем се намира на Балкански полуостров-източна част.
Трета много важна особеност в източната част на Балкански полуостров е релефа.Той представлява карта на звездното небе-това, което виждаме с очите си.
Пловдивските тепета са най-яркия пример за съзвездие от скали.Хълмовете са подредени така както са звездите в съзвездието Голяма мечка.Всяко тепе отговаря на звезда в това съзвездие.
Звездите в горното съзвездие се изменят и заемат различно положение с течение на времето,но Пловдивските тепета-звезди си остават на едно и също място, така както са построени от Бог.Ако прочетем “Книгата на Йов”глава 9 ще научим,че Бог създаде Аса,Кесил и Хима, а това са : Голяма Мечка,Орион и звездния куп Плеяди…
Едва,когато разпознах,че Пловдив представлява съзвездие, което се състои от милиарди звезди,можах да разтълкувам,казаното от апостол Павел във “Послание към Филипяни”(Пловдивчани) изречение:”Нашето гражданство е на небесата…”Филипяни 3:20
През последните столетия и особено в последните години първоначалният релеф на тепетата е променен.Три хълмисто е почти изцяло заострено.Къщи са накацали и по останалите тепета.Марково тепе беше напълно разрушено,за да се построи МОЛ.Много от тепетата са разкопавани за добиване на павета от сиенита.

IMG_20160907_194723

И въпреки това има достатъчно белези и поставени знаци,които могат да послужат за доказателство,че Пловдив представлява град през който преминава небесната и земна ос. Затова и е Аса дошло от Оса . Пловдив е малкото светило за което пише в Битие 1:14-19, което е нулевият меридиан или пъпа на Твърдта небесна- Едем. Днес нулевия меридиан минава през Гринуичката обсерватория в Лондон, но той е определен да бъде там не от Бог,а от хората. Божият нулев меридиан е Пловдив.
Самото име на града е възникнало от това специално предназначение.Първоначално името на града е било Пъпъ ла тин, променя се на Пълдин и накрая става Пловдив.Пловдив е имал и други имена, от които най- известно е Филип ПОПО ЛА ТИН ,където името е същото,но е прибавено Филип.Но това не означава, че градът е създаден,благоустроен или кръстен на Филип ІІ Македонски. Фила има съвсем друго значение.
Енех описва Центъра или пъпа на Земята в глава 25 стихове1-3
Ето какво пише в тях:
1.Оттам аз се упътих към центъра на земята и забелязах едно благодатно и плодородно място,където дърветата разпускаха непрестанно вечно зелени клони.Там видях също една свещена планина и по- надолу, на източния склон,вода която течеше на юг. Още забелязах на изток също тъй извисена планина всред дълбоки но тесни долини.
2.Водата течеше към планината,към западната и страна:по-надолу се издигаше друга една планина.

IMG_20160907_203120

Изменение и видимо разположение на най-ярките звезди в съзвездието Голяма Мечка вследствие на собственото и движение.
3.В полите на тази планина имаше тясна долина,а в средата към планината-краищата на тези три планини,други дълбоки и сухи долини.Всички тези долини дълбоки и тесни, се състояха от една пространна скала на,която имаше посадено едно дърво. И в моята възхита аз се дивях от скалата и долините.
Написаното се отнася за Пловдивските тепета,които Енех нарича планини.За него център на Земята е бил нулевия меридиан или Небесната ос,а не центъра на земното кълбо.
Дърво,което се вижда на Трихълмието е  знака за Нулевия меридиан,което е било скален фалос.Гърците го наричали ОМФалос
Той е бил построен на Таксим тепе,което е звездата Делта.От тук и о-в Делос и Делфи.За него пише античния поет Пиндар от Беотия
“Ти чудо неподвижно
върху широката земя,
теб,който смъртните наричат Делос,
 а на Олимп безсмъртните -звезда,
 блестяща отдалеч върху земята синя…”
Водата,която описва Енех е била Бунарджика.В резултат на потопа и земетресенията,а също и от намаляване на дебита и този твърде буен извор вече е под повърхността и водите му,които са текли към Симеоновата градина днес се оттичат към бул. “6-ти септември” и ул.”Ген.Данаил Николаев”в Пловдив.
По дълбоките долини между тепетата днес минават главни пътни артерии. През тях профучават леки коли и рейсове.Всичко наоколо е застроено.Едва ли някой си представя как е изглеждал града без къщи и улици.В района е имало езеро или поне такова е рисувано около тепетата.Неговите очертания са били като на бяла мечка,затова и понятието “Студна мечка”-както са я наричали гърците. Съществуващото море или сладководно езеро Горнотракийската низина по време на Троянската война и утаяваните в него наноси от реките е запълнило първоначалните дълбоки долини,така че и височината на тепетата е претърпяла промени…
След като се уверих,че Пловдивските тепета и Пловдив представляват съзвездие започнах да търся следи и за други такива.  След като използвах звездната карта,географски карти и литература достигнах до разкриването на почти всички стари съзвездия рисувани в старите карти и атласи.
Съзвездието Малка Мечка,макар и да се смята,че  ще бъде по-малко по площ от съзвездието Голяма Мечка се простира на голяма площ.Опашката на Малката Мечка е потънала по време на потопа. Там се е намирала Полярната звезда,но са останали само тялото и главата на Малката Мечка.Тялото това са Чирпанските възвишения. Името е дошло от народното наименование на съзвездието Чирпак. Същото име носи и град Чирпан.На Голямата Мечка са казвали Тигана. Между двете съзвездия с еднаква форма на звездната карта е разположено съзвездието Дракон-част от това съзвездие е планината Драгойна,която се нарича на името на Дракона. От Дракон е възникнало името траки,което става обединително име за всички други племена обитавали Едем.Интересно е да се каже,че племената, които са живели по българските земи са носели името на съзвездието или звездата от твърд.Ето защо, когато се знае местоположението на дадено съзвездие може да се уточни и местоположението на племето.
Съзвездието Херкулес е разположено в Източни Родопи.Най-отличителният белег за това съзвездие на територията на България са две високи петдесетметрови скали.Те се намират в Кърджалийско и се наричани Херкулесови стълбове.В тях, старите астрономи и жреци са виждали краката на Херкулес.По тях може да се докаже,че столицата на Едем е Атлантида,която е потънала заедно с храмовете и каменните стени, се е намирала близо до Кърджали-в района на Димитровград, Стара Загора или в Старозагорското поле и е на сушата,а не в Средиземно море или Атлантическият океан.
Професор Диню Канев, преподавател по геоморфология в Софийски университет, описва в книгата си “Към тайните на релефа в България”Керменското клетъчно чудо,което всъщност е малка част от стените на Атлантида,които по някакво чудо са се показали на повърхността.
Забелязах,че народната памет е съхранила много имена,които са свързани с Едем.Вярванията на всички тракийски племена са насочени към Бога на Слънцето. Всъщност, хората са вярвали в бога, който построил Слънцата от камък.Този Бог е бил построен в Райската градина,там цял рид е бил оформен като Бог Отец,както се изобразява по иконите.Също така е наричан Звезда,Слънце,Зевс. Молитвите на троянските воини са започвали приблизително като Господнята молитва “Татко наш Зевсе,който си на Ида,велик и прославен…”Формата на рида наподобява буквата Р ,ето защо този знак е Божия знак(Ра).Мястото,където е главата прилича на буквата Л,от където и ЕЛ,което също е едно от имената на Бог.
Поради картината на Бог и неговото лице разкрито на хората,съзвездието Орион се е наричало от народа Ра лица,което ще рече “Лицето на Бог”.А Райската градина е в съзвездието Орион.
Има съзвездия или части от тях на територията на Гърция,и на другите съседни страни.Например съзвездието Скорпион е изцяло в Гърция.

GardenOfEden3

От изследванията,които съм направила в продължение на много години установих,че Едем е разположен между реките Вардар и Южна Морава на запад и Черно море на изток.От север е река Дунав,на юг Тракийско море -неправилно наричано Егейско море.В така очертаните граници площа е 205,350 кв.км.
Цялата тази площ е с разнообразен релеф и скали,но те са били построени така,че да приличат на водна костенурка,на която шията е протегната на Северозапад към Сърбия.Скалите,които изграждат шията са най-старите скали познати на земята.Предните крака на костенурката са запазени,едното краче това е Халкидически полуостров.Другото краче се впива в Железни врата на река Дунав. Задните крачета са потънали в Черно море по време на потопа.
Територията,която описах и която е била известна на много просветени мъже и жени в древността като царството на Исус Христос,което Той е познавал преди да е имало човеци на Земята.
В книгата”Посланието към филипяните” от Алек Мотиър на стр.98 има едно кратко стихче,което е пророческо:
“Ето!В яслите лежи,Този който съгради звездното небе.”
Ясно е ,че става дума за Исус.Ето защо Енох нарича Едем на името и Земя.на Исус- Месията,видоизменено на Семия и Земя.

IMG_20160907_204021

Нашата планета носи името на Исус Христос-Месията.Всички планети от Слънчевата система са кръстени на богове.Нашата планета не прави изключение. Тя също носи името на Бог,на Божия син,който е архитекта и главния строителен инженер на най-сложния и най-грандиозен строеж на Земята-Звездното небе от камък.
 И това е очакваното Божие царство,което ще се проповядва по целия Свят.
Автор: Парашкева Фичева
 тагове: географски, граници, големина, Едем

ТАЙНАТА НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО

Митологията е също източник на знание,че на Земята има Небе.
Дедал – художник,скулптор,архитект,гравьор и инженер,който построил Лабиринта за Минотавъра на остров Крит е знаел за съществуването на светила(съзвездия).Когато направил крила от пера за себе си и за сина си Икар,за да избяга незабелязано от царството на цар Миносq той съветвал сина си преди да полетят:
“Повелявам,очи не обръщай към Воловара,Хелика, към меча грозящ на Орион. Път си проправяй след мен”.
“Метаморфози” Овидий книга VІІІ стихове 183-235 “Дедал и Икар”
Летенето било през деня. Слънцето греело силно. От топлината восъка омекнал и се разтопил. Не е възможно денем да се вижда нито съзвездието Воловар,нито съзвездието Голяма Мечка, нито Орион. Дедал е имал предвид земните съзвездия.
В същата книга, убития от Пентей тиренски моряк и капитан на кораб аониецът Ацет (който вярвал в Бакх) също е познавал и се е ориентирал по земните съзвездия (книга ІІІ стихове 592- 596
“Скоро пък, да не стърча, все по тия скали, се
Научих , още кърмата на кораба с десницата да
Управлявам и да завъртам. Козата оленска -
Дъждовно светило,Мечките аз разпознавам,
Тайгета,звездите Хиади и домовете на бури
И годните пристани морски.”
Козата оленска това е съзвездието Колар. Тайгета е звезднияIMG_20160819_151205куп  Плеяди в съзвездието Бик.Още повече, впечатляват стиховете в кига І стих 152-155 и стих 163. В последния стих (163) може да прочетем понятието “небесна твърд, както е в Книгата на Енох глава 48 стих 3 същото е записано и в Битие 1 стих 6 “Бог създаде твърд, която нарече небе.В “Борбата на гигантите “ в стих 152-155 пише:
“ Хвърлили-казват око на Небесното царство гиганти.
 Те до самите звезди накамарили мощни масиви.
  Но запокити тогава гърма всемогъщият татко
  Сцепи веднага Олимп и от Оса катурна Пелион.”
Ако поразсъждаваме върху последните стихове ще установим ,че не е възможно гигантите – рожба на паднали ангели и жени земни да постигнат масиви чак до звездите. Колкото и да са били високи,едри и силни те са били хора като нас.Видно е,че става въпрос за звезди, които са построени от Бог на Земята във вид на височини,тепета,върхове и други изпъкналиIMG_20160819_151133 форми.  
    
Представата за Света на древните египтяни.Под дъгата се намира Небето на Земята,над нея е Небесния Океан.
Понятието Небесно царство или Царство Небесно се среща много често в Новия завет и по-точно в Евангелия на апостолите :Матей, Марко,Лука и Йоан особено на Матей- то е изпълнено с името на Исус Христос и Царството Небесно . В Матея 4:17 Исус казва : “ Покайте се, защото се приближи Царството Небесно”
На една от проповедите (Матея 13),той разказва само за Небесното царство,но в притчи.
molenieЗащо Исус не е искал да разкрие цялата истина за Небесното царство пред народа е загадка.Някои от притчите, той тълкува пред учениците си. И въпреки открехнатата врата към тайната за Небесното царство,то остава скрито до сега,че са изминали приблизително 2000 години.
Исус Христос казва,че има два свята- земен -долен свят и небесен – горен свят ( Матея 12-32).Има също Небесно Царство на Земята, но и Небесно Царство в Горния Свят, който ние не познаваме и от който идва Исус.
Матей 12-32-Библия 1925г е записано :
“От дните на Йоан Кръстител до сега, Царството Небесно бива насилвано и насилници го грабят.”
Под Царството Небесно, Исус Христос разбира света .
В Матея (13-24;25;37-40),той оприличава небесното царство:”…. на нива,която Сеячът е посял с добро семе. Дойде врагът и пося между семената плевели па си отиде.”
Плевелите израстват наред с житото. Идват работниците на стопанина на нивата и като виждат бурените питат дали да ги премахнат. Но Господаря им забранява да не би да се изскубнат и класовете. Когато житото узрява,всичко се ожънва.Отделят се плевелите на една страна, житните класове на другата.Всички плевели, Господарят казва да се запалят.
Ето какво е тълкуването на Исус Христос:
 1.Сеячът на добро семе е Син Человечески
2.Нивата е светът
3.Плевелите са синовете на Лукавия
4.Врагът е Дявола
5.Работниците-жетвари са Ангелите
6.Жетвата е Свършекът на века
Изводът до тук е,че става въпрос за Небето на Земята(от Вавилонската схема Н1,Н2,Н3) и всичко,което е върху нея- релеф и полезни изкопаеми,климат и води, почви, растителност и животински свя,т и човешко общество.
Примери за съществуване на Небе на Земята има още
Небесното Царство и Царството Небесно, както и Божието Царство и Царството Божие са равнозначни.Между тях няма разлика.
Ако премахнем царство и остане само Небето (от твърд )
На Бог и Исус Христос, то представлява най- сложния земен строеж  на Земята.
Древните народи не са познавали Небе 3 и за него има малко сведения. Небе2 и Небе 1 (виж Вавилонската схема за Вселената) са били близки и известни както по големина,така и по местоположение.
Небето от втория ден е изградено в източния ръкав на Нашата Галактика на Земята. На площ от 205,350кв.км е построена от скали с различен строеж и състав на релефна карта на звездното небе.Всичко е мащабно умалено и в огледален образ,затова е трудно разпознаваемо от Земята .Небето на Земята или Небесното Царство на Исус се доказва чрез снимки от Космоса.
Геоморфолозите го наричат “кръгови морфоструктури “ без да могат да обяснят техния произход и предназначение.
Исус Христос предупреждава,че Небесното Царство ще дойде и ще бъде разпознато.Но ще можем ли да го видим всички? Ще можем ли да си го представим,че връх в планината или тепе в града е звезда? И не само звезда ,но Слънце във Вселената и дори Галактика.
Дано не се сбъднат думите на Исус ,че с очите си ще гледат и няма да видят,с ушите си ще слушат и няма да го разбират.
Нека да си припомним,че ключа за Небесното царство държи апостол Петър (скала ,камък).
Небесното царство на Земята е изградено от скали (камъни) с различна височина,която зависи от блясъка на звездите и техните особености и предназначение.
Звездите горе са Слънца,които трептят с различна честота и имат различен цвят.Долните звезди,тези в Едем са приковани на Земята,безмълвни и беззащитни,подложени на влиянието на външните и вътрешните сили и на човешката дейност.Въпреки изминалите милиони и милиарди години от Земното небе има следи.Човешките същества се раждат и умират , но Божието Небе на Земята е вечно и то се отбелязва със знака на безсмъртието-Анкх
автор: Парашкева Фичева