Category Archives: Мъдростта на ВЕКОВЕТЕ

Съветите на Толкин за преодоляване на трудностите

Толкин

Съвети, дадени от автора Дж Р. Р. Толкин преди около 100 години, могат да ви учудят с пророческия си мъдър смисъл. От наследството на Толкин може да получим безценни насоки за справяне с трудностите.

- Не си усложнявай живота със закъснели съжаления;

- Не е надежден този, който казва Сбогом! на тъмен път;

Съкровището се превръща в бреме, ако не можеш да се разделиш с него;

Късметът е капризно нещо, не си струва да го изкушаваш;

- Светът наистина е пълен с опасности и в него има много мрак, но и много красота. Няма такова място, където любовта да не помръква от мъка, но не става ли тя по-силна от това? !

- И най-малкият човек е способен да промени бъдещето;

- Да се появиш прекалено късно е по-лошо от никога;

Щастие

- Светът, който ни заобикаля, е огромен. Можеш да се оградиш със стена от него, да се заключиш, но самият той няма да те остави на мира;

- Ние не избираме времената. Ние можем само да решим как да живее във времената, които са избрали нас;

- Всяка разгадана загадка след това изглежда поразително лесна;

- Винаги е опасно да разнасяш преждевременно слухове – могат да попаднат на грешен адрес.

- Поражение неизбежно чака всекиго, който се е отчаял предварително;

- Безполезно е да се отвръща на отмъщението с мъст: това нищо няма да поправи;

- От векове разсъмването носи надежда на хората.

http://ezine.bg/n15-75130-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5

 тагове: Толкин, трудностите

Символика на Световното Дърво

 

В митологията и семиотиката* дървото е известно още като Космическо, Кабалистично И Дърво на живота. Със своята изправеност и насоченост нагоре, то принадлежи към символите на вертикалността. Дървото олицетворява цикличния характер на Космическата еволюция – живот, смърт и възпроизвеждане в образността на раззеленяването и окапването на листата всяка година. В корените на дървото живеят дребни подземни животинки, в клоните и над короната се подслоняват и летят птици – по този начин Д. свързва земния и небесния свят. Нещо повече, то обединява всички елементи - водата циркулира със соковете му, въздухът подхранва листата му, със самото дърво разпалва огънят и т.н.

Дървото е един от най-разпространените растителни митологични символи на организираното космическо пространство. Д. въплащава идеята за триделното разпределение на света във вертикален план. Короната олицетворява небосвода (горния, небесния свят) с неговите реални и свръхестествени обитатели – Бог, ангели, светци и птици. Стволът разделя Небето от Земята и съответства на средни, земния, човешки свят. Корените символизират долния, подземния свят, обитаван от демоните на мрака и водата, чиито зооморфни митологични превъплащения са тези на змията, видрата, къртицата.**    

Световното Д. изразява архаичната представа за възможността да се преминават границите между Долния, Средния и Горния свят. В този смисъл Д. се интерпретира като път към света на небесните богове или подземните зли сили.

При египтяните представата за Световното дърво е по-слабо изразена. Въпреки това в древен Египет за различните богове се казва, че са произлезли от дърво, а дървесните култове били разпространени из цялата страна край Нил. Дървото, особено финиковата палма или сикомората се смятала за един вид дърво на живота. 

Универсалният и централен характер на Д. дават възможност, то да се третира като Космическо Дърво, Дърво на Света или Ос на Света. То е символ на отношенията, които се установяват между Земята и Небето. В християнските традиции Д.  асоциира с Дървото на Живота и с Божественото проявление, тъй като символиката на Д. отвежда към Зараждането на света, към Първия Завет и към Новия Завет, към Дървото от което е направен Кръста и към идеята за ВъзражданеСамият Исус чрез метонимично* пренасяне на значението, е символ на Световното Дърво, на Стълбата и на Оста на света. Дървото е символ и на плодородието посредством въплатената в него идея за биологично развитие и еволюция. Д. се разглежда и като източник на живот, понеже в него е концентрирана жизнена енергия, способна да даде нов живот.

Символиката на Д. отвежда и към идеята, че то е едновременно и фалоса матрицата,олицетворявайки плодовитостта и увеличаването на семейството. Въпреки всички положителни алегории на дървото, то може да се разглежда и като Дърво на смърттаОт Дървото на Живота е направен кръстът, чрез който се минава по пътя от смъртта и пречистването към светлината.

Във ведическа Индия жертвения стълб е направен от дървото, олицетворявано със Световното Д. Стълбът и Д. символно се сливат в едно и се превръщат в Ос, която свързва Небето и Земята. Според Библията, Световното Дърво се намира по средата на Рая и дарява безсмъртие.

В юдеизма Св. Д. е известно като Кабалистично дърво, представлявано от 10 Сефирота, символи на 10-те превъплащения на божеството, на 10-те аспекта на Вселената и на 10-те елемента на човешката психология.

Най-разпространения вариант на Космическото дърво “се намира в средата на вселената и подобно на Ос поддържа трите свята (на боговете, на хората и на мъртвите, б.а.). В централните и североазиатски митологии неговите седем или девет клона символизират 7-те или 9-те небесни нива, тоест седемте планетарни небета”. (М. Елиаде, “Образи и символи”).              

Българска обредност и символика: Редица елементи от българския обреден реквизит се интерпретират като еквивалент на Дървото на живота, напр. бъдника, тояжката на коледарския цар и суровакницата,  сватбеното знаме, кумовата пръчки и др. В българските народни вярвания и обичаи, ролята на Световно дърво изпълняват най-често дъбът, яворът, орехът и борът. Традицията строго забранява сеченето или кършенето на клони от такива вековни дървета, под които в миналото се извършвали разнообразни чествания и церемонии, свързани с приношения и курбани.

В по-абстрактен план Световното дърво се осмисля като митологично съответствие на човека и неговия дом, тълкувани като своеобразен микрокосмос, развиващ се по законите на макрокосмоса (вселената).

 https://numerologiazavseki.alle.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE/

тагове:Символика,   Световното Дърво

Древният египетски часовник

Древният египетски часовник

Това е представяне на движението на Слънцето между два Хатори: на всяка страна на слънчевия диск има 2 символа на шейната, които се движат върху 2 извити пръчки с 12 вдлъбнатини (от всяка страна), показващи 12 часа ден и нощ, упълномощени С две жаби символите на трансформацията (жабата се трансформира от хамбара) седеше на символа Омега: Шен, Сн, от египетската дума за обкръжение, обикаляй, позовавайки се на курса на слънцето по света: в действителност Това е изобразяването на часовник! 
Снимка © AntoineGigal2012 в храма Дендерах, Египет

http://www.gigalresearch.com/uk/bulletins-14.php

 авторизиран превод Мария Герасова-  Спасова