Category Archives: ИЗОБРЕТЕНИЯТА

На 7 юли 1752 г. се ражда

  френският изобретател Жозеф Мари Жакард

На тази дата е роден френският тъкач и изобретател, Жозеф Мари Жакард, дал силен тласък на технологичната революция в текстилната промишленост и колкото и да е изненадващо – на компютърната техника.
Жакард изобретява механично програмируем стан, управляващ отделно всеки основен конец. По този начин неговата тъкачна машина може да тъче платове с шарка, наричани и днес жакардови.
Неговият стан произвежда механично всякакъв модел, контролиран от перфорирани контролни карти (1805). Това дава тласък на технологичната революция в текстилната промишленост и е в основата на съвременния автоматичен стан.
Концепцията за използване на перфорирани карти е приложена по-късно от Холерит за проследяване на данните от преброяването на САЩ през 1890 г.
Идеята се развива и до перфокартите за въвеждане на данни в компютър от пионерите на дигиталната индустрия.
https://nauka.offnews.bg/news/Tehnologii_7/Na-7-iuli-1752-g-se-razhda-frenskiiat-izobretatel-Zhozef-Mari-Zhakard_152878.html
Таг  френският, изобретател, Жозеф Мари Жакард