Category Archives: Знания за ДУХА и КОСМОСА

Смисълът на съществуването на човека в Материалния свят

1. Въпросите, които вълнуват напредналите хора, чрез дискусиите с теб, Аз все пак ги получавам и се радвам, че те носят принципен характер, който Ме принуждава да откривам тези тайни за Света, които на Мен Ми се струва, че е рано да обсъждаме с вас.
2. Наистина за вас е много важно да разберете предназначението на човека (на човечеството) за Космоса, неговото развитие и еволюцията в пространството и времето (Вечността).
3. Безусловно, човечеството е този могъщ енергиен потенциал, който се предполага да бъде задействан в качеството му на Помощник на Висшите Божествени сили, за управление на Космоса, за управление на планетарните системи.
4. И целият смисъл на еволюцията на човечеството е достигането му на тези честоти на вибрации, при които човечеството би могло най-накрая да премине на нивото на Божествените сили.
5. С други думи, човечеството има потенциал за увеличаването на Божествените сили от първо ниво на вибрации и създаване на основата на Божествената Пирамида на властта.
6. Ето това го очаква човечеството, което трябва да достигне равнището на вибрации, сравнимо (и достижимо) с нивото на Божествата от първо ниво.
7. Човечеството в този случай може да се счита (както са го казали древните Писания) подобие на Бога и това наистина става реалност, при увеличаване честотата на вибрации, което ще бъде достигнато то хората при Квантовия преход.
8. Аз мога да потвърдя, че има много чувствителна нужда от хора, които трябва да увеличат първото ниво на Божествените сили, съставящи основата на Пирамидата на Божествената власт.
9. Освен това, за хората (за човечеството) има още една цел (задача) в Космоса и в Материалния свят.
10. Ако си спомняте Аз ви говорих, че Великия Космос е строга геометрия на Порядъка, и е енергийна Хармония, или е така наречения покой на Вечното движение.
11. Но Законите на Космоса предполагат (както и всички физични закони на Земята) наличие на енергия, която трябва да се до захранва в тази Велика Хармония.
12. Възниква въпроса, от къде Космоса да взема енергия, която да Го до захранва и да Му осигурява тази Велика Хармония?
13. Да започнем с това, че Аз много често говоря за Любов (за Хармония), която трябва да управлява вашия Свят, и Аз ви подтиквам към мисълта за това, че само в Любовта може да се достигне висотата на Хармонията, сравнима с Великия Космос. Аз толкова упорито ви говоря за това, че в Материалния (Физическия) свят могат да бъдат достигнати условията на Рая или Хармонията само с вашето активно участие.
14. Сега за да отговоря на въпроса за енергиите за Космоса, за Хармонията на човека и Космоса, трябва да погледна вас и вашия Материален свят от позицията на енергообмена.
15. Аз ви казах, че вашия Свят е ентропия, е хаос на чувствата, е борба със съблазните на Лукавия и е борба на човека с проявата на собствените му пороци и грехове.
16. Затова и смисълът на пребиваването на човека в този Свят е усъвършенстването на Духа и борбата му със самия себе си, нали самоусъвършенстването е преодоляване на препятствия по пътя на самосъзнанието, достигане на Любовта, Хармонията и Порядъка.
17. Нали в края на краищата, Любовта не е само отношение между хората, това също е и отношение между човека и Природата, това е Хармония и е порядък на взаимоотношенията на човек и Природа.
18. И когато употребявам думата взаимоотношение, Аз имам предвид установяването на вътрешна и външна Хармония между човека и обкръжаващия го Свят.
19. В този Свят се включват не само хората, но и Природата или целия ваш Материален свят.
20. Аз ви казах вече, че човекът контактува с Космоса във вида на енергообмен и Космоса получава от човека импулси (от психическа) енергия.
21. Всичко това е така, но нека да разберем каква енергия получава от вас Космоса и какво ви дава в замяна, та нали основата на всеки живот, на всеки контакт е енергообмена!
22. Човекът намиращ се в условията на Материалния свят, в условията на енергиен хаос (ентропия), формира своя Духовен свят, усъвършенства своя собствен Свят, стреми се към висотите на Божествените сили, отделяйки в Космоса (и само при тези условия) положителната енергия на Любовта или с други думи, енергията на Хармонията, енергията на Порядъка.
23. Космосът получава и трябва да получи от вас именно такава и само такава енергия, точно тя се явява основа за еволюцията на Космоса (Вечността).
24. Божествените сили очакват от човечеството именно тази енергия на Любовта, а в отговор от Създателя към вас постъпва енергия на Любовта, като Благодат, като Светлина на Истината.
25. Затова човекът (човечеството) има задача с огромно значение: да приведе енергията на ентропията (хаоса) на Материалния свят е енергия на Хармонията (Любовта), Порядъка, която е толкова необходима за Космоса, еволюиращ в пространството и времето.
26. От тук идва и главното предназначение на човека (на човечеството) и то се състои в генериране на енергия на Любовта, Хармонията и порядъка в Космоса, преработвайки (преобразувайки) енергията на ентропията или хаоса в Материалния свят.
27. Ето ви смисъла на вашето съществуване в Материалния свят!
28. Причината за Моята спешна намеса във вашия Свят е свързана с нарушаването на енергийния баланс, енергийния обмен между човека и Космоса.
29. Човекът е длъжен постоянно да превръща енергията на чувствата, енергията на емоциите на ниските честоти (енергията на ентропията на Материалния свят) във високочестотна енергия на Любовта, Хармонията и Порядъка.
30. Спомняте си, че ентропията е ниските честоти на вибрациите, а Хармонията е вибрациите с високи честоти. Надигащият се Квантов преход е преход от ентропия към Порядък или превеждането ви от ниските честоти на вибрации към Високите.
31. В това е смисъла на Квантовия преход, който трябва да възстанови енергийния баланс на човечеството и Космоса!
http://minchomin.blog.bg/lichni-dnevnici/2010/06/24/smisylyt-na-syshtestvuvaneto-na-choveka-v-materialniia-sviat.566903
тагове: човека, материалния свят