Category Archives: Знания за ДУХА и КОСМОСА

Протойерей Сергей Четвериков

  1. Протойерей Сергей Четвериков, починал през 1947г., е изразил по следния начин отношението си към заобикалящия ни Свят: “ Тайната на Живота не се изчерпва със съществуването на нашето задгробно битие. Самият заобикалящ ни свят се явява за нас неразрешима загадка. Не можем да допуснем, че цялото това безпределно пространство, всичките тези милиарди звезди и планети биха съществували просто така, неизвестно защо. Само за да им се любуваме в ясните звездни и лунни нощи ли?
Без съмнение те имат свое предназначение, което не ни е известно. Светът е велика Божия тайна, която ни заобикаля, но не е разкрита за нас, може би, защото това не ни касае. Касае не нас, а други същества. Ние трябва да знаем само това, което ни е нужно да знаем за нашия живот, за нашето спасение.
Поради това няма да правим никакви произволни догадки за смисъла и предназначението на мирозданието. Ще се примирим с това, че това е тайна известна само на единния Бог. Наблюдавайки заобикалящата ни слава и красота, ще се научим да виждаме и познаваме Твореца. И ще помним, че животът ни не се изчерпва само със земното съществувание и ще съгласуваме това наше земно съществувание с обкръжаващата ни вечност.“
Съгласявайки се изцяло и напълно с отец Сергий, ще добавим, че пространствено-времевата пресечна точка на Епохите, на която се намираме сега, е характерна още и с особените условия, които създават за човечеството Висшите Същества, което в голяма степен се отнася и до информираността на всички нас относно промените, които протичат в заобикалящите ни Фини Светове. Завършват едни Епохи, започват други. Променят се периодите, а с тях се променят обстоятелствата и характерът на Времето, без да споменаваме даже за разположението на звездите и Слънцето сред тях.
Ерата на Водолея, започнала на 15 юли 1991 г.в три часа сутринта, е характерна с това, че носи много повече промени в съществуването на човечеството от предходните ери. Това е Знак на неочакваните неща, на непредсказуемите последствия, и в същото време Знак на стремежа към новото Знание, Знак на духовното пророкуване, което нерядко е поразително далечно. Ерата на Водолея изисква нов подход към обикновеното и всекидневното, към което отдавна всички сме привикнали и сме престанали да забелязваме. Със всички достъпни за нас средства се опитваме да ви изведем от това сънно състояние и даваме част от тези Знания, които много ще ви помогнат по време на предстоящето велико Преображение. 
И каза Иисус:
„Всички хора са синове на Бога, и ако те живеят свят живот, те са винаги с Бога.Те виждат и разбират делата на Бога и чрез Него, свещения, те могат да творят тези дела. Мълниите и бурите са също вестители на Бога, както слънчевата светлина, дъждът и росата.
Небесните сили са в ръцете на Бога и всеки предан син може да използва тези сили и тези енергии. Човекът е представител на Бога, изпълняващ Неговата воля на Земята, и човекът може да цери болните, да управлява повеите на въздуха и да възкресява мъртвите.
В това, че имам способността да върша тези неща, няма нищо чудно. Всички хора могат да развият тази способност; но те трябва да победят всички страсти на своето нисше „аз“ и те могат да ги победят, ако поискат.
И така, човекът е Бог на земята, и този, който почита Бога, трябва да почита човека, защото Бог и човек са едно, както са едно отецът и синът. Слушайте, аз казвам: Дойде часът; мъртвите ще чуят гласа на човека и ще живеят, защото синът на човека е син на Бога.“
Евангелие на Иисуса Христа, 91:35-42. 
Вече обяснихме, че цялата Вселена е организирана на принципа на определена Йерархия: видима Вселена, група от Галактики, нашата Галактика,нашата Слънчева система, планетата Земя, живите клетки- организмите на Земята (растенията, животните, човека), живите клетки на организмите (на растенията, животните и човека), молекулите, атомите и т. н. Всяко следващо ниво трансцендира и включва всички предшествуващи, но не и обратното. Тъй като низшето е създадено от висшето (в процеса, наречен „Инволюция“), висшето не може да бъде обяснено, изхождайки от низшето.
 
„Целият този видим свят съвсем не е единствен в природата и ние трябва да вярваме, че в други области на пространството съществуват други земи с хора и животни.“
http://www.iskri.net/zefira/index.php/oris/238-094
Таг Протойерей Сергей Четвериков