Category Archives: Знания за ДУХА и КОСМОСА

Система Сейким или Сириус.

Какво е Сейким ли? Сейким (от СЕКХЕМ на древноегипетски) означава „Безвъзмездната Любов в Действие” или „Енергия на живата светлина”. Това е мощна система за просветление и енергийни корекции, използвана в древен Египет, в културата на маите, в Индия, Тибет и Китай. Напреднала форма за лечение, чрез насочена телепатия, която довежда до едно по-пълно осмисляне и разбиране на Висшето Аз. Енергията Сейким е много силна, много фина, лекува на клетъчно ниво, изчиства и хармонизира, отстранява енергийни блокажи и токсини, освобождава условности от минали прераждания, помага за осъществяването на контакт с нашето Висше Аз, както и за лечение на ниво Душа и Монада. Сейким премахва бариерите към по-фините енергийни тела, създава връзка с ангелските нива и нашите Водачи, както и с Универсалния Енергиен Източник. Хармонизира 29 физическото и енергийните тела (емоционално, ментално, интуитивно, тяло на духа, тяло на душата) и уеднаквява всички полярности . Отварянето и разширяването на енергийните канали от своя страна, довежда до развитието на ясновидство, телепатия, съзнателно астрално проектиране и други способности. Смята се, че Сейким е енергията – майка на всички системи за лечение с ръце. Сейким е олицетворение на Жизнената Сила на Създателя в цялата ù мощ и проявление. Възможно ли е „енергийно лечение”? Лечението на всички болести е възможно с помощта на енергии. Енергията е есенцията на Света. Всичко е направено от нея и тя присъства навсякъде и в неограничени количества. Материята е кондензирана енергия (Е=mc2). Животът е проявление на енергията. Както всичко в Космоса, така и човек е негово проявление. Нашето тяло е изградено от различни видове енергии. Ние не само сме част от Космоса, ние сме самият Космос, така както вълната е самият океан. Като се базираме на квантовата физика, формулата на Айнщайн E=mc2 и холистичното виждане за света, бихме могли да направим следното заключение: Материята е Енергия /Енергията е Материя—Мисълта е Енергия—Енергията следва мисълта— Лечението на болестта е възможно с помощта на енергия./ Болестта е състояние на дисхармония, а здравето е състояние на цялостна хармония. При лечебен сеанс с енергиите Сейким настъпва процес на хармонизиране в телата ни. С помощта на лечителя, който е само проводник на тези енергии, започва изчистване на натрупаните излишества и заменянето им с лечебна енергия. С други думи физическите, емоционални, ментални и духовни ‘токсини’ намиращи се в тялото ни са отстранени и заменени с ‘Енергията на живата Светлина’. В резултат на това, започва процес на пречистване, хармонизиране и в последствие оздравяване на болния орган и организма като цяло. Сейким е една система чрез която достигаме до най-високите енергийни вибрации на Света (от 6 ниво нагоре) и разрешава канализирането на тези честоти за лечение и хармонизиране на човешкото същество във всичките му тела. Чрез Енергията Сейким е възможно директен контакт с нашето Висше Аз и лечение на ниво Душа и Монада. Сейким е лечение, което въздейства на всички тела: физическо, емоционално, ментално, духовно, будическо, атмическо и монадно. Един 20 минутен сеанс на Сейким, отговаря на 2 часов сеанс Рейки.
Д- р Евтимова
http://store3.data.bg/evtimovabooks/books/V%20TARSENE%20NA%20DU6ATA.pdf