Category Archives: Велики личности

Асен Златаров – в служба на човека

 Резултат с изображение за Асен Златаров
Човек с много дълбоки научни и обществени интереси, проф. д-р Асен Златаров олицетворява най-ярките проявления на българската академична история. Всестранното развитие на професора може да бъде доловено както в неговите разностранни обществени интереси, така и в тясноспециализираната му сфера –биохимия и химия на хранителните продукти. Днес тези дялове не могат да се „оплачат“ от липса на обществен интерес към тях, но близо един век по-рано изследванията на Златаров го превръщат в пионер, поне в Българи
Асен Златаров обаче не се вглъбява единствено в тези дялове, обръщайки внимание на природните науки като цяло. В цялата си кариера ученият има над 660 публикации. Въпреки загатнатите многостранни заложби на Златаров, в наши дни твърде малко хора са запознати с неговия живот.
Иван-Асен Христов Златаров, е роден в Хасково на 4-ти февруари 1885, само няколко месеца преди Хасково да се съедини с княжество България като част от Източна Румелия. В синхрон с годините на национален подем е и патриотичното име на бъдещия професор. Той е кръстен така в чест на победата на славния български цар Иван Асен II в битката край хасковското село Клокотница. Академичният му път е дълъг и разнообразен, започвайки в Софийския университет, продължава в Женева, където той завършва химия през 1907 година и бива прекъснат чак от смъртта му. В швейцарския град един от преподавателите му е известният химик Карл Гребе. Преди да започне да омайва студентите си със знания, Златаров за кратко преподава и в Пловдивската мъжка гимназия през 1908 година. През същата година получава и титлата „Доктор по физика и химия“ от университета в Гренобъл.
Любовта на Златаров към изследването на храните се заражда в Мюнхен, където той специализира „Хранителна и съдебна медицина“. Както почти всеки млад българин, и той се включва във войните за национално обединение през второто десетилетие на миналия век. През Балканските участва като инспектор по хигиена и хранене, а през Първата световна – помага в няколко военни болници, преди да бъде назначен във военновременния Комитет за стопански грижи и обществена предвидливост.
През 1921 година излиза един от най-забележителните научни трудове на Златаров – „Основи на науката за храненето“. От 1922 година Златаров е доцент по биохимия във физико-математическия факултет на СУ, а от 1935 – редовен професор. Да се говори само за кариерата на Златаров зад катедрата и пред студентите би означавало да се пренебрегнат всички останали негови интереси, а те са твърде забележителни. В Златаров съжителстват трудно съвместими поне на пръв поглед с основната негова дейност призвания – писател, публицист, поет, борец за човешки права и литературен критик. На 20 години издава първата си стихосбирка „Според настроението. Волни стихове“, а през 1924 година Златаров става част от литературния кръг „Стрелец“, който включва още проф. Константин Гълъбов, Фани Попова-Мутафова, Атанас Далчев и други. Като участник в него химикът дори има издаден роман.
В публицистичната страна на професора правят впечатление левите му наклонности. Те биват затвърдени от престоя на Златаров в Санкт Петербург и в Москва, който през 1936 година той описва във „В страната на съветите“, В книгата си той изразява възхитата си от града, конгреса в който взима участие и градежа на „работническото царство“. Въпреки това професорът не приема безкритично установилия се „нов ред“ в Съветския съюз и най-вече революционния път към установяването. Златаров се чуди на идеализирането на Ленин и Сталини задава логичния въпрос: „Няма ли и тъмни, и жестоки, и нечовешки страни и прояви при епохата на войнстващия комунизъм?“
Най-голямо влияние за увличането по левите идеи оказва създателят на френската социалдемократическа партия и деец на международното социалистическо движение Жан Жорес. С френския пацифист, когото определя като свой кумир, Златаров дори има честта да се запознае. Това се случва през 1908 година, когато българинът още е студент в Женева. Друг фактор, с който трябва да се съобразим е, че българите по царско време, отдали се на антифашистка дейност са имали съвсем различна представа за социалистическия строй от нашата. Много от тях се отричат от новия строй след 1944, виждайки ясно, че тяхната идея за комунизъм се различава коренно от действителното му проявление. От свидетелствата, които са ни останали за чистотата на убежденията на професора, ние можем да предполагаме, че и той би постъпил така, ако беше доживял тези времена.
Освен това в статията „Културността в служба на родината“ проф. д-р Златаров защитава евроцентричния цивилизационен модел, нещо нетипично за днешните леви дори в Западна Европа. „Ние трябва да вземем от Запада всичко, което го прави да ни превъзхожда: с пълни шепи трябва нашият интелигент да граби от духовната съкровищница на германци, англо-сакси и латини. Няма опасност от това: българската душа не ще се изроди, а ще закрепне.“
Обществените инициативите на професора са коя от коя по-разнообразни и коя от коя по-интересни. Той предлага в училищата да се въведе отделна дисциплина, която да насочва учениците към правилното хранене. Можем само да гадаем колко популярни биха били изследванията на професора в наши дни, когато правилното хранене е толкова модерна тема. Статиите му не подминават и съвсем различната тематика за душата, при която „има пропасти, тъмни ущелия, подмолни канари, които у някои вземат власт над ясната мисъл.“ Друг малко известен факт е, че през 1934 година Златаров предлага смяна на името от Орхание на Ботевград, тъй като някои от оцелелите четници стигат почти до града след битката на Околчица. С идеята да покрият всички международни стандарти, за да бъдат изнасяни зад граница, той прави задълбочени изследвания върху хранителните качества на сиренето и кашкавала.
Цялата тази енергия и непрекъснатият стремеж към знание и прогрес биват прекъснати ненадейно и твърде рано. Телеграма от Виена, изпратена на 22-ри декември 1936 година съобщава, че едва на 51 години, любимецът на българския академичен свят проф. Асен Златаров е починал от рак. В австрийската столица той е бил подложен на наложителна за състоянието му операция. Тялото на учения е пренесено в България и погребано пред хиляди скърбящи хора, свидетелство за добродетелите на Златаров и обществената му значимост. Смъртта на проф. д-р Златаров става повод в-к „Час“ да публикува статия в памет на неговото дело. Опечаленият автор го определя така: „Кой беше той? Не е ли излишен въпросът! Знаят го всички, познават го всички. Най-популярният човек на българката наука, изкуство, на българската възраждаща се общественост. И най-обичаният, и най човечният“.
https://bulgarianhistory.org/asen-zlatarov-v-slujba-na-choveka/

Стефан Бобчев представя

  в четири тома българските юридически обичаи

“>Стефан Бобчев представя в четири тома българските юридически обичаи

Автор: Атанас Коев

На 20 януари (2 февруари по нов стил) преди 165 г. във възрожденска Елена се ражда Стефан Бобчев – виден български обществен деец, политик и държавник от края на XIX и началото на ХХ век. Той оставя следи и като много добър юрист, фолклорист, публицист и журналист.

Първоначално той учи в родния си град, в прочутата по това време Даскалоливница, а след това продължава образованието си в императорската медицинска школа в Цариград.

Постепенно в турската столица младежът влиза в средите на видни български обществени и църковни дейци и книжовници, като П.Р. Славейков, Иларион Макариополски, Тодор Бурмов, Драган Цанков, Тодор Икономов, Стефан Стамболов, Стоян Чомаков и др. Бобчев става член на редица наши общества като „Македонска дружина“, печатарско дружество „Промишление“, „Благотворително братство“ и др.

В качеството си на председател на „Македонската дружина“ видният еленчанин посещава последователно Солун, Битоля, Велес, Кюстендил и София, като впечатленията си от бита, общественото устройство и учебното дело описва в няколко дописки отпечатани във вестник „Право“ през лятото и есента на 1873 г. Те са озаглавени „Из пътните ми впечатления“.

Бобчев сътрудничи активно на вестниците „Македония“ и „Напред“, редактира списанията „Читалище“ и „Ден“ и превежда на български език повести, разкази и учебни помагала. По съчиненията на мадам Фюре съставя „Съкратена османска история“.

През 1876 г., след поражението на Априлското въстание Стефан Бобчев е подложен на преследване от страна на турската полиция и поради тази причина е принуден да емигрира в Одеса. Есента на същата година, по настояване на Одеското българско настоятелство заминава за Сърбия като официален негов представител в лагера на генерал Михаил Черняев.

Поради противоречия със сръбските власти напуска Белград и се отправя за Влашко, където в периода 1876-1877 г. редактира вестник „Стара планина“, като на изданието сътрудничат Иван Вазов, Константин Величков, Григор Начович и др. видни наши публицисти.

По време на Руско-турската война (1877-1878 г.) Бобчев е чиновник за особени поръчения при канцеларията на княз Черкаски. Като такъв той съставя „Материальi для изучение Болгарии“ и пише труда си „ Руско-турската война от 1877 година“.

В периода 1877-1880 г. видният еленчанин следва право в Московския университет, където се сближава с руските славянофилски среди. В резултат на това до края на живота си остава привърженик на идеята за културно, икономическо и политическо сътрудничество между славянските държави.

По време на следването му в Москва у него се оформят интересите му към фолклора. Най пълно те са представени в 4-томния „Сборник на българските юридически обичаи“, съставен и издаден от самия него.

В него той разглежда различни правни традиции в българското общество от едно време – като собствеността върху вещите, наследяването, границите на имотите, свързването в брачен съюз и пр. (б.р.).

Ето една любопитна извадка от неговия сборник: “…има таквиз “Ахрянски села”, гдето потурчаванието в нищо не е изменило старонародните обичаи, гдето хорото се играе, многоженството се счита за грях и има се за грехота, ако не се колят курбани на старите чарковища и “грамади” (могили, кургани). Така правят помаците в Чепинско, Неврокопско, Юте-юс [селата върху наклонността на Родопите към Бяло море по пътя за Скеча (Ксанти)] и Дари-дерско”. 

През 1880 г. Стефан Бобчев се завръща в България и се установява да живее в столицата на Източна Румелия – Пловдив, където започва работа като съдия. През 1883 г. той е избран за председател на Върховния административен съд в автономната област. В периода 1884-1885 г. е директор (министър) на правосъдието в Източна Румелия. Избиран е за депутат в Областното събрание.

След съединението на Княжество България с Източна Румелия се преселва в София и продължава активната си обществено-политическа дейност. По време на събитията, свързани с детронирането на княз Александър Батенберг и контрапреврата на Стамболов срещу офицерите русофили, Бобчев емигрира първо в Цариград, а след това в Одеса, откъдето се завръща през 1894 г. след падането на Стамболовия режим от власт.

Той става един от основателите на консервативната Народна партия, като последователно е избиран за депутат в периода 1894-1898 г., 1901-1908 г. и 1911-1923 г. съответно в 8, 9, 11-13, 15-20 Обикновено Народно събрание и в 5 Велико Народно Събрание.

Докато се намира в Източна Румелия, Бобчев сътрудничи активно на вестник „Марица“ и участва дейно в редактирането на списание „Наука“ и вестник „Новини“. Впоследствие в Княжество България той е един от основателите на списанията „Юридически преглед“ и „Българска сбирка“.

Някои от псевдонимите, под които публикува творбите си, са Батю Звездан, Стойков, В. Бежан.

Будният еленчанин взема участие в учредяването на Юридическото дружество и на Дружеството на българските писатели и публицисти. Избран е за частен хоноруван доцент по българско и славянско право и по история на каноничното право в Юридическия факултет на Софийския университет. Той е основател, пръв директор и дългогодишен преподавател по съвременна политическа и социална история в Балканския близкоизточен институт, по-късно Свободен университет.

Като изявен представител на Народната партия, е назначен за министър на народното просвещение в правителството на Иван Гешов в периода 1911-1912 г. След това от 1912 до 1913 г. е изпратен за пълномощен министър на България в Санкт Петербург. В периода 1902-1910 г. е председател на Славянското дружество у нас.

От 1881 г. е дописан член на Българското книжовно дружество (дн. БАН), а от 1884 г. е негов редовен член. Дописен член е на Югославската академия на науките и изкуствата в Загреб, на Чешката академия на науките и изкуствата в Прага, на Полското научно дружество в Лвов, както и почетен доктор на университета „Ян Коменски“ в Братислава.

Стефан Бобчев умира в София на 8 септевмри 1940 г., оставяйки ни огромно по обем и твърде разнообразно по съдържание книжовно наследство.

http://www.desant.net/show-news/43387