Category Archives: Универсално познание

УНИВЕРСАЛНО СЪЗНАНИЕ

Практическите умения са водещи в съвременния свят.Дори обикновеният работник във високотехнологичните производства трябва да притежава сериозни компютърни умения.В България, най- високата средна заплата се получава от работещите в сферата на информационните технологии.Даже при такива „широко скроени“ професии,като юристи,икономисти,социолози се наблюдава  нарастваща специализация в избрани области.Сякаш практическото приложение на знанието се превръща в основен приоритет.Но има и такива сфери,където практиката не е достатъчна.Когато създаваме нов продукт или предлагаме качествено различен подход за разрешаване на определен проблем, са ни необходими новаторско и неординерно мислене.Колкото по-сложен е възникналия проблем,толкова по-необходимо е скъсване с общоприетите способи за неговото преодоляване.
Възниква необходимостта от развиване на различен тип съзнание и действие,който е съществувал,но е бил забравен.На преден план излизат делото, опита,познанията на големите мислители универсалисти,които са търсили общите принципи на развитие и не са се ограничавали в една отделна област на познанието.
louis-bonald-barberisVicomte de Bonald/виконт де Боналд /1754-1840/ е френски философ, мислител и обществен деец. Противник на Френската революция, той емигрира в Хайделберг                    /Германия/.За обучението на децата си,създава в изгнание своя шедьовър- „Теория на политическата и религиозната власт на гражданското общество, според рационалното мислене и историята /1796/.Подкрепя реставрацията на Бурбоните във Франция /1815/.Избран е за депутат /1815/.Подкрепя легалната забрана на развода и се бори срещу свободата на пресата.
Противник на индивидуализма, той развива теорията си за трите „тела“ на държавата- семейството,корпорациите и църквата.Изявен монархист,подкрепя патриархалната монархия,като форма на държавно управление.Прилага  теорията си в областта на лингвистиката и езика.За първи път в историята на науката, разглежда „божествената“ природа на езика.Неговите изследвания получават истинска оценка и признание, повече от век след тяхното публикуване.Те с в основата на съвременното разбиране на понятието „лингвистика“.
Великия негов съвременник, Шатобриан остро критикува възгледите му.Той сравнява трудовете му с пирамиди-паметници на смъртта и забравата.За изненада на мнозина, идеите на Боналд процъфтяват през 20 век.Те са в основата на „етатистките“ възгледи на Франсиско Франко в Испания,Адолф Хитлер в Германия,Бенито Мусолини в Италия.За ужас на френския интелектуален елит, те оказват голямо влияние върху мисленето и практиката на държавно управление на родната му Франция и до днес.
Противно на оценката на Шатобриан, „пирамидите“ на Боналд проговарят!

Автор:Георги Караджов  

 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Времето е едно от най- важните понятие на днешния свят….Работното време определя продължителността на работния ни ден.В науката определя периода,в който се случват физичните или химични събития.В литературата условно определя съществуването на литературните герои и събития.Във философията придобива по-абстрактен смисъл,като величина,строго индивидуална,която трудно може да бъде разбрана и дефинирана.В историята говорим за историческо време- епохи в човешкото развитие,които бележат значими промени на нашата планета.
Един от най-важните въпроси,свързани с този феномен е проблемът за неговото измерване.Подходите могат да са различни с оглед разбиранията за времето в различните области на познанието.Защото дори човешкия живот се измерва и във времеви величини.Толкова по-важно е да изработим обективни критерии и процедури,които да позволят максимално обективното измерване на феномена време.
Martin_Heinrich_Klaproth (1)Martin Klaproth /Мартин Клапрот/1743-1817/ е германски химик.Открива урана /1789/,циркония/1789/ и церия/1803/.От 1810 година е един от първите професори след създаването на Берлинския университет.
Има забележителни приноси в аналитичната химия и минералогията,които систематизира и поставя на научни основи.Той е един от първите международно признати германски учени.През 1795 година става член на Лондонското кралско дружество. Записва името си със златни букви в историята на науката с първите изследвания в областта на археометрията- науката за приложение на научни техники при датирането на археологически находки.Днес тя намира широко приложение в областта на археологията и историята на изкуството.
Сина му Юлиус Клапрот /1783-1835/ е германски лингвист,историк,етнограф,автор,ориенталист и изследовател.Основоположник на науките за изучаване на Източна Азия.Владее китайски,манджу,арабски,персийски,кавказки.
Пионер в индивидуалното разглеждане на различните азиатски държави в контекста на континента Азия за разлика от акцента върху тясната специализация на науката през 21 век.
Баща и син Клапрот разкриват богатството и комлексността на понятието време и дават решителен принос в процеса на неговото измерване.
Автор:     Георги Караджов      
 
 
 

АРХЕТИП

Понятието тип има широко приложение в нашата съвременност- от типа облекло,което носим до типовете филми театри, хора, които гледаме или познаваме….Типологията в днешното общество е разнообразна,често противоречива, а понякога неразбираема.Дори специалистите трудно сe ориентират в нея.Необходими са ясни и прозрачни критерии за оценка и диференциация на „типологичните“ особености на съвременното общество.Някъдеq в тази зона се появява понятието архетип.Нещо като тип,но със свои неповторими особености.Едно от значенията му е прототип.
За да се създаде ново изделие или произведение на изкуството, създаваме негов модел,който да съдържа основните елементи на бъдещото ни творение.Въз основа на него, започваме да добавяме останалите щрихи,за да получим един завършен образ.В психологията,това понятие придобива още по-широко значение.То се разглежда като идеален образец или фигура- част от колективното несъзнателно начало на човешката психика. Архетипът не може да се контролира от човешкото съзнание и нахлува в него чрез сънищата, фантазиите, халюцинациите.
Weizäcker Photoshop KopieCarl Friedrich von Weizsacker /Карл Фридрих фон Вайцзекер/1912-2007/ е германски физик и философ.Той е син на дипломат,по-голям брат на бивш президент на Германия.Доведен баща на бивш генерален секретар на Световния съвет на църквите.Правнук на министър председателя на провинция Баден-Вюртенберг.
През 1929-1933 година следва физика,математика и астрономия в Берлин,Гьотинген и Лайпциг.Ученик е на великия физик и философ Вернер Хайзенберг.
 През 1937-39 година с Ханс Бете открива един от двата основни процеса на синтез,които протичат в и дават енергия на звездите.Формулата на Бете-Вайцзекер обяснява връзката между свързващата енергия на ядрото,атомната маса и другите ядрени свойства на веществото.
През 1938 година развива теория за образуването на Слънчевата система.Според нея,  слънцето и планетите произлизат от газов облак съставен от 99% водород,хелий и 1% по-тежки елементи.Тази теория е общоприета в съвременната астрономия и астрофизика.
Той е един от най- важните участници в германския ядрен проект, оглавен от учителя му Хайзенберг.По- късно пише „Ако искахме Германия да спечели войната, то този проект щеше да бъде успешен“.От 1957 до 1969 година е професор по философия в университета на Хамбург /Германия/.Основава изследователска фондация,която работи върху връзката между западните науки и източната мъдрост.Развива теорията на архетипните обекти- аксиоматично конструиране на  квантовата механика от различията между емпирично наблюдаеми двоични алтернативи.
Последните му изследвания са основата на дигиталната физика.Тръгнал от физиката, Вайцзекер навлиза във философията,за да разкрие „комплексните архетипни,” основи на човешката мисъл.
Автор:Георги Караджов      

 

 

ПОСВЕТЕН

На нашата планета живеят милиарди хора.            Разнообразието  човешки типажи е безкрайно-артисти, художници,учени,спортисти….Някои от нас достигат световна слава,известност и признание,други остават в сянката на прожекторите.Днес е много по-лесно да станеш известен, отколкото в миналото.Дори извършването на някоя „щуротия“ може да те изстреля в орбитата на славата.Но дали хората в централните новини са тези,за които си заслужава да се говори.Сякаш нашите критерии за истински стойностните личности се „размиват“ във времето.Често се възхищаваме на хора и събития,които не заслужават това.  
За „усещане“ на неповторимото и ценното са необходими особени сетива.Понякога един поглед или усмивка са достатъчни да се спрем и заговорим непознат.Човешките постъпки и действия също носят своите послания.Проявата на съчувствие и разбиране към човек в беда,когато мнозинството остава безразлично, говори много за личността,която го е направила.Изобщо необходимо е да бъдем чувствителни към неочакваното и необяснимото,защото то може да носи уникална информация и знание за самите вас.
9400_1_chambers_ephraimEphraim Chambers /Ефраим Чембърс/1680-1740/ е английски писател и енциклопедист.Животът му е слабо известен.В 1714-1721 година е чирак при производителя на глобуси Джон Сенекс в Лондон.Тогава изгражда своя план за създаване на енциклопедия или универсален речник на изкуствата и науките.След като започва да го осъществява напуска Сенекс.
Развива своя проект до края на живота си.Заселва се в страноприемницата на Грей,където остава до края на дните си.Умира в Ислингтън и е погребан под сводовете на Уестминстърското абатство близо до гробовете на най- големите личности в английската история,като Исак Нютон и Майкъл Фарадей.
В 1726-27 година превежда от френски трудове по перспектива и химия.През 1728 година излиза първото издание на енциклопедията,което е посветено на краля.Вероятно издава и публикува Литературен вестник /1735-36/.
Заедно с Джон Мартин превежда от френски „Историята и мемоарите на Кралската академия на науките в Париж“/1742/.Енциклопедията на Чембърс е преведена на френски и е първата в модерната световна история.Тя е модела,по който френските енциклопедисти съставят и издават знаменитата Френска енциклопедия.
Част от епитафията на гроба му, написана на латински и английски гласи:
„Известен на мнозина,разбран от малцина.Той живя между славата и забравата.
Отдаден на науката,но като обикновен човек.“
Така живя Ефраим Чембърс- „забравения“ предтеча  на модерната енциклопедия и енциклопедисти!
 
 
  Автор:  Георги Караджов      
 
 

ДУХ И ТЯЛО

Обсебени сме от здравословния начин на живот.Прилагаме всякакви диети,за да държим теглото си в норма.Засипват ни предложения за различни системи физически упражнения,които да подобрят мускулатурата ни,укрепят нашия вестибуларен апарат или повишат имунната ни защита.Толкова сме пристрастени към физическото си тяло,че понякога достигаме крайности в неговото „обгрижване“. Някои от болестите на нашето съвремие са пряко свързани със „здравословния“ ни начин на живот.Сякаш забравяме основно изискване на нашето съществуване- ние просто трябва да се чувстваме добре в тялото си.
Появяват се все повече учения за „духовните“ практики. Мнозина практикуват йога- тибетска или индийска,източни бойни изкуства,медитативни техники.“Предлагането“е толкова голяма,че съвременния човек се губи в многообразието  от школи,системи и техники. 
CabeoNicolo Cabeo   /Николо Кабео/1586-1650/е италиански йезуит, философ, теолог,инженер и математик. Той е роден във Ферара. Следва в Йезуитските колежи на Парма /1602-1604/ и Падуа /1604-1606/.Изучава теологиявПиаченца/1606-1607/философия и теология в Парма /1607-1616/. Образованието си продължава в Мантуа.Започва да преподава теология и математика в Парма, а през 1622 година е ръкоположен за свещеник.Ползва се със специалното покровителство на херцога на Мантуа и прочутата фамилия Есте във Ферара.В този период разработва и прилага проекти,свързани с водоснабдяването.Преподава отново математика в Генуа,където умира.
Наблюдава опитите на Джовани Балиани във връзка с падането на предмети и установява, че различните предмети падат за едно и също време,независимо от средата.Открива, че електрически заредени тела могат да привличат незаредени предмети.Стига до извода, че два заредени предмета се отблъскват.Публикува „Философия на магнетизма“/1629/ и „Коментари върху метеорологичните трудове на Аристотел /1646/”. Въпреки някои погрешни заключения,които прави в тази област,той е пионер в световен мащаб, в изучаването на земния магнетизъм.
Внимателно проверява поредица от идеи на гениалния Галилео Галилей.Противопоставя се на неговите теории.Влиза в полемика с ученика на Галилей- Бенедето Кастели, относно теорията за водния поток.
В хода на диспута на тази тема, защитава тезата на жителите на град Ферара срещу Кастели,който в сблъсъка представлява папа Урбан VII.
В своите произведения дискутира и съществени въпрос, свързани с областта на алхимията.Доказва, че континентите нямат съществено значение за земната деклинация.
Чрез своя живот и научно дело, Кабео показва единството на духа и тялото и дава пример за „духовното тяло“ на човека.

 Автор: Георги Караджов      

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН

През първата половина на 20 век, триумфира националната държава.И двете световни войни се водят за доминация на едни държави над други.Резултатите и от двете са толкова тежки и драматични, че налагат преразглеждане на колективната система за сигурност на света.Създават се Организацията на обединените нации, Европейския съюз,НАТО.Бившите вече социалистически страни създават Съвета за икономическа взаимопомощ и Варшавския договор.Намалява ролята на отделните държавни образувания, за сметка на наднационалните обединения.
След падането на Берлинската стена, сме свидетели на разширяване на Европейския съюз и НАТО и изработването на многостранни договори,които обвързват голяма част или всички народи на нашата планета по глобални теми,като промяната в климата,трансграничната престъпност или свободната търговия.Тези процеси в пълна сила се отнасят и до международното икономическо сътрудничество и развитие.Обсъждат се теми,като обща данъчна политика или общ банков надзор на страните членки на Европейския съюз.
imagesJohn Harry Dunning /Джон Данинг/1927-2009/ е британски икономист.Получава бакалавърска степен от Университетския колеж на Лондон/Англия/.През 1964 година създава и оглавява катедрата по икономика в университета на Рединг/Великобритания/.Там създава Редингската икономическа   школа в областта намеждународния бизнес.  Данинг е признат за баща на нова област на икономическото познание- международния бизнес и бизнес отношения.През 80- те години на 20 век, той разработва и обосновава, тъй наречената еклектична парадигма или съкратено модела OLI- клон на икономическата наука, който анализира поведението в международните бизнес отношения.
Според него, тази парадигма включва три елемента:                   
 - предимства по отношения на собствеността
- гарантиране на специфични предимства на приемачите,които искат да ангажират международно финансиране на своите проекти във връзка с притежаването и управлението на придобитите и произведени активи
-предимства на локацията-осигуряване на повече недвижими,естествени или създадени ресурси с оглед получаване на конкурентно предимство при международно финансиране.
- предимства от интернационализирането на пазара-гарантиране на по-големи нетни печалби при обмен на стоки и товари между повече от една държава.
Този модел доминира съвременните изследвания,в областта на икономическите дейности с международен елемент.
John Dunning успява да дефинира съвременната транснационална икономическа среда!
автор: Георги Караджов      
 
 
 

НЕВИДИМ

Заобиколени сме от видимия материален свят.От електронните и печатни медии се информираме за последните новини.С мобилните телефони се свързваме с всяка точка на света, с тях дори може да снимаме и качваме снимки в интернет пространството.Социалните мрежи ни позволяват да се запознаваме с непознати хора от далечни страни, буквално за няколко минути.Обичаме колата си,която управляваме дори в задръстванията.Всяка нова технологична джаджа грабва нашето въображание.

Толкова сме погълнати от материята,която е около нас,че понякога я считаме за единствена и неповторима.Но когато заспим и започваме да сънуваме,пред нас се открива нов и по-малко познат свят,който не се вмества в „материалните“ представи.Независимо от огромния поток информация,която ни залива установяваме, че бележити личности и събития от историята на собствената ни държава са потънали в забрава.А може ли някой да обясни ясно и точн, в какво се състои „тайната“ на човешкото излъчване и усмивка?
emil_wiechertEmil Wiechert /Емил Вихерт/1861-1928/ е германски физик и геофизик.През 1889 година защитава доктората си в университета на Кьонигсберг /Германия/. През 1896 година представя първия научно обоснован модел на слоестата структура на земята.Той е един  от първит, който открива елементарната частица-електрон.
През 1898 година великият Феликс Клайн привлича Вихерт и неговия учител Волдемар Фогт в университета на Гьотинген.Същата година, Вихерт става първия професор по геофизика в света, в математическия център на Германия. Там,  той сздава в първия в света Институт по геофизика.Прави следващото си голямо откритие- земята има тежко желязно ядро.Усъвършенства сеизмографа и осъществява пионерски изследвания в областта на разпространението на сеизмичните вълни За целта въвежда нова,непозната дотогава методика на изследване- изкуствено предизвикване на мини земетресения.
Разработва теориите на автоматичните сеизмографи и микро- сеизмичните явления.Създава ново научно направление- предсказване на геологичните процеси, чрез изследване потенциала на електромагнитното поле.Той е член-кореспондент на Берлинската академия на науките /1911/ и чуждестранен член на Петербургската академия на науките /1912/.
Един от студентите му Бено Гутенберг предлага през 1914 година слоестия модел на строеж на земята, възприет от съвременната наука.
Дори познавачите на неговите постижения признават, че той и делото му са незаслужено „забравени“ от съвременната геология и геофизика.
„Невидимия“ Емил Вихерт прави „видима“ модерната геофизика!
Автор: Георги Караджов  

ПРЪВ

Обладани сме от култ към победителя.Носителите на златните медали водят новините от най- големите спортни събития.Рекордните сделки и придобивания на големи компании мамят въображението на широката публика.Най-реномираните вестници и списания в края на всяка година публикуват класациите си на най- успелите, богатите и  известните.  Те се издигат като пример за предприемчивост  иновативност,успех.Сякашние,останалите трябв да съизмерваме с тях своите собствени цели,идеи,стремежи.Именно, първите са обект на възхваляване,но и на порицание и отрицание.
На заден план остава един важен въпрос.С какво, днешните герои са заслужили мястото си в тези класации.Възможно е, някои от тях със своите действия да не са заслужили голямото внимание,което им се обръща.Заслепени от успеха може би сме забравили, че е много важно не само целта,но и средствата,с които тя е постигната.Защото е много важно на кой и в какво подражаваме в днешния богат на различни избори свят.
John_Dunning_Hubert_Thelen_Mar_1957Джон Рей Данинг /John Ray Dunning/1907-1975/ е американски физик.Изследванията са му в областта на ядрената физика и техника, и електрониката в ядрените изследвания През 1935-36 с частна и държавна помощ конструира циклотрон- ускорител на елементарни частици с голям принос, в получаването на достатъчен брой неутрони за ядрените изследвания в САЩ.
Той е пионер на неутронните изследвания в Америка.Пръв получава експериментални доказателства за магнитния момент на неутрона.Извършва първите измервания на сечението на разсейването на бавни неутрони от протони и разработва първия селектор на скоростите за бавни неутрони.
Открива силното взаимодействие на топлинните неутрони с кадмия.Член е на екипа,който осъществява първото разцепване на ядрото на урана в САЩ. Доказва,че именно изотопа уран 235 се дели под действието на бавни неутрони.Тези изследвания поставят основата на най- значимия научен и технологичен проект на 20 век- „Манхатън“- за създаването на първата атомна бомба.
Заедно с Алфред Ниър, създават метода на газовата дифузия- основния способ за получаване на уран 235.
Той е в основата на проектирането и въвеждането в експлоатация на заводите,които осигуряват необходимите материали за проекта. През  1946 година получава от президента Труман едно от най- големите отличия на Америка- Ордена за заслуги- „като водеща фигура в полагане на основите и осъществяване на най- важните научни и инженерни постижения на проекта „Манхатън“.
 През 1946 година става професор в Колумбийския университет   /Ню Йорк/, а от 1948 година е член на Националната академия на науките на САЩ.
През  двадесети век като сложност, резултати, научно и технологично влияние, проекта „Манхатън“ е без аналог. 
Джон Данинг може да бъде наречен първенеца на „Манхатън“!
 Автор: Георги Караджов      
 

УСИЛВАНЕ

Шумът е навсякъде около нас- от милионите автомобили,които атакуват сетивата ни,през електрическите уреди, климатиците, средствата за масова информация.Научни изследвания показват- шума е толкова силен, че повишава стреса,завишава риска от заболявания,влошава качеството на живот.Когато изчистим шумовия фон, започваме да възприемаме заобикалящата ни звукова среда.Не всички звукове са вредни за човешкото здраве.Има и такива,които даже подобряват нашия тонус и способност да работим и почиваме.Можем да правим различни експерименти с получените „чисти“ звукови вълни.Така са осъществени едни от най- големите научни открития на последните няколко века.
Едно от най- интересните явления,свързани с изучаването на звука е неговото усилване.То може да бъде постигнато по различни начини и да доведе до интересни резултати.Не само звука може да бъде усилван или отслабван, това е възможно и със светлината.Създадени са прецизни процедури,апаратури и методи,които позволяват „манипулиране“ на звуковите и светлинни явления. Тяхното усилване позволява да се създадат мощни средства за изследване,без аналог в научната история и техника.Голяма част от технологичната революция, днес се дължи точно на откриването и прилагането на такива технологии.Един от най- мощните инструменти на научното изследване с голямо приложения във всички сфери на живота е лазерът.
260px-Alfred_Kastler_French_physicistАлфред Кастлер/Castler//1902-1984/ е френски физик.Завършва прочутото висше училище Екол Нормал в Париж /1924/. Защитава докторат върху възбуждането на живачни атоми /1936/.През 1938-1941 година е професор по физика в университета на Бордо /Франция/.От 1945 до 1968 година е професор в Екол Нормал /Париж/.В 1949 година открива ,че атомите поглъщат особено силно светлина,когато са в резонанс с радиовълните /резонанс на Херц/.Въз основа на това явление със сътрудника си Жан Бросел откриват явлението магнитен резонанс в областта на радиочестотите,използвайки развитата от Кастлер система на оптично напомпване /1950/.Оптичното напомпване е метод за създаване на инверсна населеност- на по-високото ниво има повече частици,отколкото на по-ниското в резултат на поглъщането на кванти светлина,излъчени от възбуждащ светлинен източник.Процесът е в основата на създаването на лазерите и мазерите.
Благодарение на метода през 1951 година, Кастлер и Бросел получават възможност да изследват спин-решетъчната релаксация с помощта на магнито-оптична методика/ефект на Фарадей/.В хода на изследването доказват, че има пряка връзка между електронния парамагнитен резонанс и магнитооптичните ефекти.
Става член на Парижката академия на науките през 1964 година.А през 1966 година получава Нобелова награда по физика, за откриване метода на „оптичното напомпван”. Кастлер,владее еднакво добре френски и немски, и е убеден европеец.Издава стихосбирката „Европа,моя родина- стихотворения на един френски европеец“/1971/на немски език.Големият познавач на научното „усилване“,Кастлер става убеден привърженик на европейската интеграция – ефективния начин за „усилване“ ролята на Европа.
Автор:Георги Караджов      

КИПЕНЕ

Човешкият организъм функционира най-добре при определени температури.Те не са еднакви за хората от различните раси,религии или пол.Голямо значение има и климатичния пояс,който обитават.Организмът на ескимосите може да издържи на много ниски температури и екстремални условия.Обратно тези,които живеят в умерените ширини са адаптирани най-добре към година с четири ясно обособени сезона- есен,зима,пролет,лято.Дори,когато живеят  в еднакви географски области индивидуалните особености на  тяхното тяло, позволяват да съществуваме в екстремални условия или напротив, да не са в състояние да се приспособят  към тях.“Граничните“ състояния се използват и в преносен смисъл.Интензивната умствена или физическа работа води до сериозно напрежение и натоварване на физическите и психическите системи на нашето тяло.Те буквално „кипят“ от активност и многократно увеличават капацитета си за действия.
Цели раздели от физиката,химията,геологията се занимават с изследване на промените,които настъпват в телата,когато бъдат поставени при различни от нормалните условия.Обикновено след преминаването на такова състояние, обектите на изследване променят сериозно своите свойства, а хората достигат до нови нива на разбирането за  себе си и заобикалящия ги свят.Именно, прехода от едно състояние в друго,позволява на човешкия свят най- адекватно да отговори на предизвикателствата на социалната и природна среда.Способността ни да се справяме  на пръв поглед непреодолими прегради, може да бъде основен критерий за оценка на действителния ни умствен и физически потенциал.
Henri_Victor_Regnault_1860sHenri Victor Regnault/Рено// 1810-1878/ е френски физик и химик.Осем години след смъртта на родителите си се премества в Париж. През 1832 година завършва Висшето минно училище.Специализира органична химия, при великия химик Юстус Либих в Гисен/Германия/.Там синтезира химичните  съединения винилхлорид и поливинилхлорид.Става професор по химия в университета на Лион /Франция/.От 1840 год. е професор по химия в Парижката политехника.През 1843 година прави детайлни изследвания въз основа на които, изработва цифрени таблици,показващи свойствата на парата, които са публикувани през 1844 година.За тях получава медала „Румфорд“, на Лондонското кралско дружество През 1854 година е назначен за директор на най- голямата порцеланова фабрика на Франция в Севър.
Рено изработва чувствителни термометри, хидрометри, хипсометри и колориметри,с които измерва специфичните топлини на много субстанции и коефициента  за повишаване обема на газовете.Открива, че при загряване, различните газове повишават по различен начин обема си, и че прочутия закон за разширението на великия Роберт Бойл може да се разглежда само като приблизително валиден, за топлинните свойства на газовете.Той е един от създателите на термодинамиката и учител на големия английски учен Уйлям Томсън /лорд Келвин/.За първи път в историята на науката, с прецизната си апаратура измерва свойствата на газовете близо до точката им на кипене. През 1871 година, лабораторията му в Севър е разрушена, в резултат на Френско-пруската война.В нея загива и сина му.
Със своите изследвания и живо,т Рено дава пример за „кипящо съществуване“
Автор: Георги Караджов