Category Archives: Български език свещен

ДУМИ С ЧЕСТО СРЕЩАНА ГРЕШНА УПОТРЕБА

правопис
Грешно
Правилно
Пример
пропускВателен
пропускателен
пропускателен пункт
Взаимствам
заимствам
заимствам идея
обВзема
обзема
обзе ме странно чувство
случЕй
случай
сложен случай
поДтискам
потискам
потиснат човек
анцуНг
анцуг
спортен анцуг
виШо
висше
висше образование
съжЕлявам
съжалявам
съжаляваха за постъпката
двойНствен
двойствен
двойствен живот
При една част от думите проверка може да се направи, като се отдели коренът. Например думата съжалявам има корен –жал-, не –жел-, което е достатъчна проверка, за да знаем как се изговаря, съответно пише. По същия начин думата пропускателен – коренът е –пуск-, не –пускв-, откъдето може да се образуват и сродни думи като пускампропускам, и съответно грешните им варианти пусквампропусквам. Разбира се, не всички думи може да се проверят с изваждането на корена им, просто трябва да се знае правописът им.
Има думи, които позволяват да бъдат изписвани по два различни начина. Това зависи от контекста, в който са употребени. Смисълът, вложен в семантиката на изречението, е ключът за езиковата правописна култура.
Привеждат се няколко примера:
висше образование (т.е. грамотност, знания) – скално образувание (т.е. израстък, форма);
днес е именик (т.е. има имен ден) –  държа родословния именник (т.е. книга, текст с имена);
догодина ще завърша (т.е. период от време) – до година ще е назначен (т.е. до една година);
видях го отсреща (т.е. пространствена ориентация) – идвам от среща (т.е. виждал съм се с някого).
Придържането към книжовноезиковите норми е богатство, изразено в мисъл, или както е казал поетът Кирил Христов: „Езикът на един народ е най-великото негово дело.“.
 https://www.otlichnik.bg/%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8/