Monthly Archives: януари 2015

МАТЕРИАЛ ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ БР.129

 Ойген Зорг

 Злото е постоянен спътник на човешката история. То не се поддава на лечение, на превъзпитание или на финансово изкореняване. То е трагичното условие на човешката свобода и може да се премахне само ако бъде премахнат човекът.

Страшна е мощта на злото. Не само защото може да предизвика парализиращ страх, но и защото злото има прелъстителна сила. То прекъсва монотонността на всекидневието, прави живота интензивен и обещава освобождаване от ограничения и задръжки.

Да се отрича съществуването на злото е най-прекият път към попадане под неговата власт. Само онзи, който осъзнае наличието на злото може да се предпази от него.

По-голямата част от нас разполагат с инстинктивен етичен компас. Човекът е животно, надарено с морал. Единствено нашият вид е изправен по всяко време пред алтернативата да избира между Доброто или Злото.

Но дали ще последваме едното или другото остава винаги непредвидимо. Защото решението ни зависи от нашата свободна воля.”

 http://de-zorata.de/blog/2011/07/25/eugen-sorg/

тагове: материал, размишление

ОТ АРХИВИТЕ БР.129

Вестник за жената – Брой 880, 28 януари 1942 година

 

Вестник за жената – Брой 880, 28 януари 1942 година
Главната причина, по която не бива да глезим децата, е че по тоя начин им даваме крива представа за действителния живот. Една от най-големите и чести грешки, които родителите правят е да оказват на детето ненужно внимание и да го прехвалват пред външни хора. Дете, третирано така започва да мисли, че е необикновено и че всички трябва да се отнасят към него с особено внимание. В собствения си дом то може да използва желаното внимание от страна на домашните и гостите, но за външния свят то е само едно дете. Това хладнокръвие от страна на външния свят, естествено, носи горчиво разочарование за детето. Впоследствие, много деца развиват ексцентрични маниери, в усилието си да привлекат хорското внимание.
Разрешението на горната проблема е ясно. Не карайте детето да мисли, че е центъра на вселената, като го обсипвате с ненужно внимание. И научете го да разбере, че внимание залсулажат само ония, които си го спечелят, като са извършили нещо достойно за внимание.
Как да научим детето да разбира и се справя с реалния свят? Като от рано го подложим на повече опити и преживявания извън къщи. По тоя начин детето свиква давижда конфликта в живота и да го преодолява. То се мъчи да се приспособикъм оная външна среда, която е различна от домашната и не го гали и милва, но в повечето случаи е равнодушна или строга към него. За такова дете разочарованията и неприятностите стават обикновено явление. Сега задачата на родителя е не да злепостави външния свят пред детето и да внуши в детското му съзнание умрази, отмъщение и неприязненост, но да насочи малкия човек към хармонично развитие на душевните му сили, така че вместо с отчаяние и страх, да гледа на живота с вяра и самовладение.
Наблюденията на психолозите ни показват, че децата, които са изложени на вихрите и бурите на външната среда, изживяват леко конфликти и не попадат в затруднение като децата под домашна закрила. Но същевремено в тях се явява много по-силна инициатива и амбиция да се борят и побеждават. Груповата опитност е необходима за децата. Човек е социално животно и колкото в по-голяма група се движи, толково по-голяма опитност придобива. Не в домашна среда децата стават самостоятелни, предприемчиви и волеви, на вън, гдето липсата на отстъпчивост и егоизма влиаят в широк размер.
Не се бойте, когато децата дойдат с пукнати глави. Това са първите важни уроци по обществен живот. Само им посочете, че грубоста, жестокоста и насилието не разрешават благоприятно проблемите им. Защото след всичко, те сами ще ви признаят, че предпочитат да живеят в общество, което ги обича и почита, та макар понякога да е необходимо да отстъпват, отколкото винаги да става тяхната воля в среда, която ги презира и избягва. Когато забележим, че децата се безпокоят от собственото си поведение и не намират разрешение на проблемите си с другите, знайте, че имат нужда от вашата мъдра помощ и упътване. Тогава оставете всичко друго на страна и спокойно и простичко им обяснете устройството на нашия обществен строй и им помогнете да се приспособят към доброто и да се борят със злото.


Вестник за жената – Брой 880, 28 януари 1942 година

КРЕПОСТТА ТРАЯНОВИ ВРАТА БР.129

Крепостта Траянови врата е разположена на 15 км от Костенец до магистрала “Тракия” в Средна гора. Тя е символ на национално-историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция. 
Крепостта е историческо място на седловината между средногорските ридове Еледжик и Голак. „Траянови врата” е исторически проход край гр. Ихтиман, наречен така на името на римския император Траян, с когото се свързва съществувалата там крепост.  
Датата на първоначалното строителство на крепостта е неизвестна, като първите писмени сведения за нея са от 3 век. Крепостта е известна също и като Щипон. В античността проходът носи името Суки (на латински: Succi), а непосредствено до него било изградено укрепление и пътна станция на име Сонеум (на лат. Soneium). През 4в. проходът е описан от летописеца Амиан Марцелин. Археологически проучвания установяват, че крепостта е ситуирана върху тракийско селище от бронзовата и желязната епоха..Крепостта има план на удължен правоъгълник. Крепостта е проучена при археологически разкопки през 1985г. от проф. Димитрина Джонова -  разкрита е монументална сграда – гарнизон с построен вътрешен двор, открит приземен етаж, 6 входа и 3 вътрешни кули направени от камъни и 5 реда плоски тухли. Двете островърхи кули, които се намират на западната страна са петстенни и много интересни от архитектурна гледна точка.  На юг от крепостта са запазени останки от стари градежи, вероятно крепостни съоръжения с диаметър 30 метра и дебелина на зида 2м.  Около прохода „Суки” съществували още две крепости от вр. Еледжик на север и с. Горна Василица – на юг. Тези два пункта имали стратегическо местоположение и позволявали панорамно наблюдение на целия район. 
При разкопките са открити фрагменти от късноантична битова керамика. Намерени са и 124 бронзови монети от времето на византийските императори Юстиниан (6 в.) и Анастасий (7 в). Открити са няколко запазени хромела, и 22 долиума за съхранение на жито и брашно. Открити са латински надписи. 
Крепостта, от която има запазени градежи от 2 до 5 метра височина е имала уникално водно съоръжение и подземен тунел. Той е бил дълъг 60 крачки и е отвеждал до подземен извор. Тунелът се намира на северната стена като от вътрешната страна на крепостта е добре запазен, но извън крепостната стена е напълно разрушен заедно с изхода си.    Доказано е, че местността е използвана и през средните векове (ІX – X век), което я прави важна българска твърдина. От тук са минали три от кръстоносните походи. 
През Средновековието проходът е бил наричан „Царски врата” (на гръцки: Βασιλική πύλη). Проходът влиза в историята през 986 г., когато византийският император Василий ІІ предприема поход срещу България в стремеж да откъсне български територии. Битката при „Траянови врата” (17 август 986г.) е най-голямото поражение, което ромейския владетел претърпява в походите си за покоряване на България. Василий поема към България начело на армия от 30 000 души. Битката била предхождана от безуспешна обсада на Средец (дн. София). Обсадата продължила 20 дни, но без успех защото провизиите на византийската армия се изчерпват а възможностите ѝ да се снабдява от околностите на града били пресечени от българите.  Междувременно гарнизонът на Средец извършва успешно начинание като чрез тунели под крепостните стени стига до стенобойните машини, оставени близко до крепостта от византийските военачалници и ги опожарява. Другата причина за вдигане на обсадата била войската, предвождана от Самуил, която настъпвала в тила на императорската армия. По обратния път българите устроили засада на ромеите и в Ихтиманския проход на 17 август 986г. при крепостта „Траянови врата” им нанесли голямо поражение като почти цялата византийска конница и голяма част от пехотата били унищожени. Самият император едва успял да се спаси а българите пленили императорските знаци (инсигнии). Споменът за победата над Василий е отразен 30 години след нея в Битолския надпис на племенника на цар Самуил Иван Владислав. Сведения за битката дават още византийските летописци Йоан Скилица и Георги Кедрин, източните автори Яхия Антиохийски и Матей Едески, арменеца Стефан Таронски. Но най-много данни за прохода и сражението дава Лъв Дякон, който бил очевидец и хронист на Василий ІІ.  
След тази знаменита победа, в следващите месеци византийската армия е безпомощна пред настъпилата българска офанзива по всички посоки. Освободена е Тракия, Централна Гърция, Албания, Далмация. Българите достигат чак до п-в Пелопонес, завладяват адриатическите градове Драч и Задар, както и княжествата Босна и Рашка (дн.Сърбия).  
Военното надмощие на българите трае до битката при р. Сперхей (996 или 997г.). Проф. П. Мутафчиев твърди, че битката при Траянови врата само отсрочва края на Първата българска държава, който настъпва през 1018г.     
В средновековните извори името „Траянови врата” е използвано за пръв път от историка Антоний Бонфиний (1427-1502) във връзка с похода на Владислав ІІІ Ягело (Варненчик), който преминава с войските си прохода през 1443 г. По време на турското робство проходът е наричан и с турското име “Капъджик дервент” (от турски: kapı -  врата и dervent – проход), както и “Маркова капия”. Огромната арка на римската порта, висока около 18 метра била запазена до 19 век. След завладяването на България от турците функциите на „Траянови врата” като пазител на прохода отпадат. Неизползвана и неподдържана крепостта започва да се руши. Въпреки това проходът винаги е имал стратегическо значение и е играел ключова роля през вековете. И до днес проходът продължава да служи на хората.  
До тази историческа местност може да се стигне най-бързо по магистралата (от София – 64 км и от Пловдив – 72 км). Удобен е пътят от Костенец или от Ихтиман до гара Мирово и оттам до прохода е 1.20 ч. по маркиран маршрут. 

УСПЕХЪТ НА САМУИЛ ПРИ ТРАЯНОВИ ВРАТА

Успехът на Самуил при Траянови врата може да се сравни с разгрома на кан Крум над Никифор I

На другия ден войската преминаваше през една гориста и пълна с пропасти долина Едва я беше преминала достигна до стръмни и трудно проходими места,където мизите (българите …б.а) нападнаха ромеите и като унищожиха много голям брой войници взеха царската палатка със съкровището… Оцелялата войска едва са измъкна от преследването на мизите в непроходимите планини и, като загуби почти цялата си конница и обоза който караше със себе си, се върна в ромейските предели…

Лъв Дякон за разгрома на ромейте

БИТКАТА В ПРОХОДА ТРАЯНОВИ ВРАТА - 17 АВГУСТ 986

Обезпокоен от победите на Самуил в Тесалия, Василий II решава да отклони вниманието му от югозападните части на империята,  като започва мащабни приготовления: 10000 конници, 10000 пехотинци, един елитен отряд, вероятно от прочутата арменска пехота, много обсадни машини и голям обоз, общо към 30000 души, и потегля на поход.

ОБСАДАТА НА СРЕДЕЦ

Стратегическият план на Василий II е да прекъсне връзката между Източна и Западна България и затова първата му цел е крепостта Средец. Овладяването й ще бъде тежък удар за българите. И по времето на Самуил, както и през цялото Средновековие, тя продължава да има стратегическо значение. От нея тръгват пътища за Мизия, Тракия и Македония, които я превръщат в централен пътен възел на Балканския полуостров.

Императорът достига Траянови врата (Ихтиманския проход), оставя отряд, начело с Лъв Мелисин, да го охранява, и обсажда Средец. През това време Самуил воюва в Тесалия и Василий II се надява, че лесно ще превземе крепостта, но защитниците й оказват яростна съпротива и отбиват всички пристъпи. Ромеите изразходват носимите си запаси и когато се пръскат да търсят храна и фураж из полето, българите им устройват засада, избиват много от тях и взимат голяма плячка – коне и впрегатни животни. Накрая гарнизонът излиза на бой и изгаря обсадните машини на врага.

Интригите също не подминават византийския лагер — доместикът на западните войски, Кондостефан, известява императора, че Лъв Мелисин е тръгнал към Цариград да заграби властта. След двадесетдневни безуспешни усилия да превземе града, получаващ непрекъснати известия, че българите му готвят засади по пътя за връщане, притиснат от продоволствена криза, Василий II вдига обсадата.

ЗАСАДАТА

През това време Самуил разбира за нахлуването на ромеите, преустановява военните действия в Тесалия и се отправя по долината на р. Струма в тила им. Според Йоан Скилица той завзема планинските проходи и поставя засади от всички страни. Войската му преминава Самоковското поле, прехвърля се в Ихтиманското поле и се насочва към отстъпващата византийска колона откъм юг.

Войската на Василий II спира да нощува при крепостта Щипоне (до дн. Ихтиман). Тогава се случва нещо, което съвсем разстройва бойния й дух. През нощта голяма звезда осветява ромейския лагер и, пръскайки искри, пада до самия окоп и угасва. Ромеите възприемат случая като знамение, предвещаващо гибел. На другия ден, 17 август 986 г., съвсем разстроени, те започват безредно отстъпление. Самуил зорко следи придвижва¬нето им и, начело на главните български сили, извършва успоредно преследване, за да прегради пътя им. И изведнъж, както се намира в походна колона от лагера при Щипоне до превала на Траянови врата, византийската армия се оказва обкръжена.

РАЗГРОМЪТ НА ВАСИЛИЙ II


Българите връхлитат внезапно и съкрушително. Вероятно Средецкият гарнизон удря отстъпващите ромеи в гръб. Редом със Самуил се сражават синът му Гаврил Радомир и синът на Арон, Иван Владислав. (Византийският летописец Михаил Деволски споменава, че заедно със Самуил в битката са участвали Арон и Роман. Една част от историците смятат, че това са братът на Самуил и цар Роман. Повечето от учените обаче са на мнение, че става дума за сина на Арон, Иван Владислав, и за сина на Самуил, Гаврил Радомир, който бил известен и като Симеон Роман.) Започва сеч. Почти цялата ромейска конница и голяма част от пехотата са избити. Само най-предните части на походната колона успяват да избягат от засадата. Сред тях е и летописецът Лъв Дякон. Арменската пехота, която охранява императора, с отчаяни усилия си пробива път по планинска пътека и Василий II едва успява да се добере до Пловдив. В ръцете на българите падат палатката му със съкровището и императорските му отличителни знаци. Пленен е също и обозът на ромейската войска.

Може само да се предполага, как би се развила историята, ако Василий II бе последвал участта на Никифор. Но, така или иначе, разгромът на византийците е пълен. Опозорен, Василий II се изпокарва с военачалниците си. Заварва в Пловдив Лъв Мелисин и, като разкрива интригите на Кондостефан, в гнева си го поваля на земята. Империята е обхваната отново от размирици, които продължават три години. В Цариград българската победа предизвиква истински ужас. Поетът Йоан Геометър пише: „…мизийските (българските) стрели са по-силни от авзонските (ромейските) копия… Истърът (Дунав) грабна венеца на Рим”.

Споменът за великата битка трайно се запазва в народната памет. С нея завършва десетилетие на внушителни победи на българите и утвърждаване на българската държава.

 Успехът на Самуил при Траянови вратаПорта от крепостта Средец

https://www.google.bg/ 

тагове: крепостта, Траянови, врата

Las Ilustraciones de Michel de Jong бр.129

JONATHAN CORTES  

Ilustrador y artista conceptual, oriundo de Alemania. Michael de Jong, también conocido en las webs, por Artifiial Guy, diseña geniales escenarios, de ciencia ficción. Apasionado del arte, su sueño es trabajar ilustrando para la industria de los videojuegos y el cine. Posee un gran talento y estoy seguro que conseguirá cumplir sus deseos. Mi enhorabuena por tus ilustraciones!! Os muestro su web.
http://www.notodoanimacion.es/2015/01/las-ilustraciones-de-michel-de-jong.html
tag:   Ilustraciones  Michel de Jong

ЛЕСНИ ПРИЧЕСКИ С ОПАШКА БР.129

Лесни прически с опашка за дълга и средно дълга коса
прическа пони от естествена коса- ниска опашка
- висока опашка
- гладка опашка
- рошава опашка
- опашка с усукани кичури
- опашка с възел
- лъскава опашка
- секси къдрава опашка
- ретро опашка с обемвисока опашка с гладка коса ретро прическа с обем и ниска опашка класическа прическа с опашканиска опашка с гладка коса прическа с опашка на средата на главата и зализана коса прическа за офиса с ниска опашкастилна опашка на една страна опашка с възел лъскава опашка на тила вечерна прическа с дълга опашка прическа с опашка на 3 секции ефектна опашка вързана на 3 места   опашка от едната страна стилна прическа пони на 3 секции ниска опашка с шнола конска опашка с обем небрежна опашка с рошава коса прическа пони в 2 цвятаприческа пони с усукани кичури елегантна опашка на една страна елегантна прическа с усукани кичури и опашка на една страна
 

http://hubavakosa.blogspot.com/2012/12/pricheski-s-opashka.html

тагове: лесни, прически, опашки
 

КОЖАТА- ГОРЕЩ ТРЕНД ЗА СТУДЕНО ВРЕМЕ БР.129

Кожено палто винаги е било белег за лукс и разкош, а кожите неизменно са сред горещите трендове в модата за студените месеци.

В темата ще видим какви са модните тенденции за кожени дрехи и аксесоари Зима 2012 и как да носим кожи, съобразно фигурата си.

модни тенденции зима 2012

Почти всички дизайнери показват кожи в колекциите за този сезон. Разнообразието от модели и стилове е много голямо – от елегантни връхни дрехи и шикозни наметки в стил 40-те до ултра модерни еко кожухчета от рунтава козина или дълги кожуси от овчи кожи в хипи стил.

А една от най-добрите колекции показаха Gucci - с много интересни яки и кожени наметки в ярки цветове:

Gucci кожени дрехи 2012

Angelo Marani представи дълги кожуси от овчи кожи с големи яки и маншети в типичен за модата на 70-те стил

Angelo Marani дълги кожуси от овчи кожи

При Versace преобладават палта от гладки кожи, а в някои модели има украси от козина:

Versace палта от гладки кожи

Особено красиво изглеждат пухкавите палта от кожа с дълъг косъм

Пухкави палта от кожа с дълъг косъм

Въпреки, че в новите колекции не виждаме масово кожени палта в класическия вариант – пищни, дълги и направени от скъпи кожи

дълги кожени палта зима 2012

прави впечатление, че дори евтините овчи кожи са толкова добре обработени, а дрехите направени от тях изглеждат невероятно.

къси кожени палта зима 2012

Световната финансова криза си казва думата, кожата е скъпа материя, а в новите колекции преобладават повече евтини кожи – лисица, овчи кожи, заек, както и много имитации на животинска кожа - леопард, тигър, дори питон

кожени палта - имитации на животинска кожа

Един от характерните трендове в модата за този сезон е комбинацията на материи.

комбинирани материи - кожа с козина и плат

В много колекции виждаме интересни комбинации от кожа и плетива, платове, гладки кожи и т.н.

кожи и плетива - мода зима 2012

И заради кризата, но и заради общите настроения в защита на животните през последните години, все повече дизайнери лансират палта от еко кожи, къси кожухчета от изкуствена козина и гарнитури от кожени имитации.

еко кожи, кожухчета от изкуствена козина

Освен натуралните цветове, типични за кожите – бяло, черно, кафяво и сиво през този сезон виждаме и някои ярки варианти: ярко синьо, цикламено, червено, лилаво, оранжево и др.

кожи с ярки цветове

Кожените палта изглеждат много шик и са идеални за студовете, единствения недостатък на кожите, освен високата им цена, е че са обемни и правят фигурата по-едра като цяло, за това е добре да внимаваме как носим кожи.

обемни кожени палта мода зима 2012

Идеалният вариант е да имате висок ръст и стройна фигура. В този случай може да носите всякакви кожи – с къс косъм, с дълъг косъм, много рунтави, по-градки и т.н.

кожени дрехи с гарнитури от козина

Ако фигурата ви обаче не е дотам перфектна, заложете на късо кожухче с по-къс косъм, елече или наметка за срециалните поводи. А за ежедневието може да изберете дълго палто с кожени гарнитури.

къси кожени палта мода зима 2012

За зима 2012 дизайнерите дават добри предложения:
Къси и дълги палта с големи кожени яки:

зимни палта с големи кожени яки

Големите яки, особено ако са обемни и от кожи с дълъг косъм, не са много подходящи за дами с широки рамене, защото придават допълнителен обем. В този случай е добре да изберем по-семпъл модел:

семпли палта с кожени яки

Или пък да заложим на широки кожени маншети:

зимни палта с кожени маншети

Интересно изглеждат дрехите от смесени материи с кожени украси по подгъва, ръкавите или качулката, но и тук трябва да се внимава.

дрехи с кожени украси по подгъва, ръкавите и качулката

Много дизайнери показаха кожи в аксесоарите за Зима 2012.
В новите колекции има интересни модели чанти от агнешка кожа, козина и най-различни кожи с косъм – естествени и имитации.

чанти от агнешка кожа и козина

А също кожени шапки, къси и дълги ботуши от кожа с косъм, обувки с рунтави кожи и пух и т.н.

обувки от козина мода зима 2012

В заключение може да добавим само, че кожите са горещ тренд за студеното време. Как да ги носим и какви модели да избираме – от животински или еко кожи е въпрос на предпочитания, вътрешни убеждения и финансови възможности. Не може да се отрече обаче, че кожите са вечно модерни и изглеждат много шик.

 http://prittywomanstyle.blogspot.com/2012/01/blog-post_06.html

тагове: кожата, горещ, тренд, студено, време

ДАМСКА ПОСТРИЖКА КАСКАДА- СРЕДНО ДЪЛГА КОСА БР.129

Подстрижка Каскада, известна още като прическа на пластове е една от най-популярните, вечно модерни прически. При нея кичурите падат свободно около лицето.

Подходяща е за всякакъв тип коса – права, чуплива или къдрава, както и за коси с всякаква гъстота. Стои еднакво добре и на дълги и средно дълги коси

Прическа на пластове за средно дълга коса - Дамска подстрижка Каскада

Тази универсална прическа е подходяща за всякакви поводи. Изглежда добре независимо дали предпочитате визия в рокерски или делови стил. 

Поддържа се лесно и дава чудесна възможност за импровизация. С малко усилия бихте могли да постигнете своята уникална визия с тази чудесна подстрижка на слоеве.

Подстижка на слоеве - Каскада средно дълга коса

Подходяща е за всякакъв тип лице, но особено добре стои на дамите с правоъгълна или квадратна форма на лицето, тъй като филираните кичури омекотяват ъглите и придават овал на лицето. 

По тази начин подобряват визуално неговата форма и правилните му пропорции.

подстрижка на пластове за права коса

Подстижката на пластове е бърза прическа. За реализацията и не се изискват някакви специални манипулации. Препоръчва се на дами, които обичат промяната, но нямат много време за фризьор.

Каскада за чуплива коса

В зависимост от ефекта, който искате да постигнете, какато и от спецификата на косата краищата на кичурите може да са филирани и обърнати навън или навътре към лицето:

коса на пластове

Бретона може да е плътен и обърнат на едната страна, прав и плътен или филиран.

Каскада дава възможност за най-различни комбинации:

И още едно предимство: Каскадата е лесна за изпълнение. Тази подстрижка би могла да се реализира успешно от начинаещи фризьори

 http://prittywomanstyle.blogspot.com/2010/05/blog-post_15.html

тагове: дамска, постижка, средно, дълга, коса

ПЛЕТЕНИ РОКЛИ ЗА ЗИМАТА БР.129

Ако търсите топла и удобна дреха за зимата, с която да изглеждате секси и елегантно, плетена рокля е идеалният избор.

Плетени рокли за зимата

Такава рокля е подходяща за ежедневието:

бяла плетена рокля
Но и за специалните поводи:черна плетена рокляНаближават празници… 
като се има предвид какви са температурите навън, плетена рокля като че ли е най-удачния избор:червена плетена рокля с дълъг ръкавчерна плетена рокля с дълъг ръкав

С плетена рокля на Коледа и Нова година ще сте женственна, модерна и секси:

секси червена плетена рокля

И най-важното – ще ви е топло:

Плетена рокля райе

Може да изберете модел плетена рокля с къси ръкави в най-коледния цвят – червено:

плетена рокля с къси ръкави

Или плетена рокля блузон в класическо черно и бяло:

Плетена рокля блузон

В зависимост от модела спокойно може да комбинирате с клин или прилепнали джинси.
Така ще сте топло екипирана ако ще посрещате празниците с приятели в планината, например:

бял плетен блузон

http://prittywomanstyle.blogspot.com/2010/12/2011.html

тагове: плетена, рокля, зима