Monthly Archives: октомври 2015

Деца отговарят на въпроса: Какво е бракът и любовта? бр.147

Децата имат винаги прости и безкрайно логични отговори на сложни въпроси. Убедете се сами:

Как човек решава за кого да се ожени?

Трябва да намериш жена, която харесва същите неща като теб. Например, ако харесваш спорта, на нея трябва да ѝ харесва, че го харесваш. И трябва да се грижи за непрекъснатите доставки на чипс. (Алън, 10 години.)

Как можеш да бъдеш сигурен, че бракът ти ще върви добре?

Казвай на жена си, че е хубава, дори да прилича на камион! (Рики, 10 години.)

Какво ще направите, ако първата среща не върви добре?

Ще избягам, ще се прибера вкъщи и ще се правя на умрял. На следващата сутрин ще се убедя, че всички вестници са писали за смъртта ми. (Крейг, 9 години.)

Какво правят хората, когато излязат на среща?

Срещите са, за да се забавлявате, и трябва да се използват, за да се опознаете по-добре. Дори момчетата имат нещо интересно да кажат, ако ги слушаш достатъчно дълго. (Линет, 8 години.)

На първа среща хората обикновено си говорят лъжи, за да предизвикат интерес един у друг и да излязат на втора среща. (Мери, 9 години.)

Кога е добре да целунеш някого?

Правилото е следното: ако целунеш някого, трябва да се ожените и да имате деца. Така е правилно. (Хауърд, 8 години.)

Според закона трябва да сте навършили 18, така че по-добре да се съобразите с това. (Кърт, 7 години.)

Когато си богат. (Пам, 7 години.)

Кога е най-добре да се ожените?

23 е най-подходящата възраст да се ожените. Дотогава ще познавате човека от цяла вечност. (Камил, 10 години.)

Никоя възраст не е подходяща. Трябва да си глупак, за да се ожениш. (Фреди, 8 години.)

Как един непознат може да познае, че двама души са женени?

Познавате, ако хората крещят на едни и същи деца. (Дерек, 8 години.)

Какво е общото между твоите мама и татко?

И двамата не искат повече деца. (Лори, 8 години.)

 http://www.highviewart.com/detsa-otgovaryat-na-vaprosa-kakvo-e-brakat-i-lyubovta-2237.html
 тагове: деца, въпроса, брак, любов

 

НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА Е ФИЛОСОФИЯТА НА ЛЮБОВТА БР.147

Romantic Wallpapers 1Философията на живота седи в това да знаем, де сме прави, т.е. где сме в съгласие със законите на общия живот. И когато животът и космичното съзнание влезе у нас, ние ще имаме нова философия, нова мисъл. Новата философия се занимава с великото учение на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Значи, човешкият дух и човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. Само тогава човек ще се прояви като душа, а не като ум и сърце само.

Отдалечаването от Бога, от Любовта води към лишения, страдания, мъчнотии, нещастия, болести и смърт. Това е философията на егоизма, на материализма. Да се приближиш към Бога, значи, да се обърнеш от човешката към Божествената Любов. Божествената Любов е безгранична, необятна. Тя не ограничава никого. Откажете се от старата философия и пожелайте да познаете Бога така, както сте Го познавали. Вие Го познавате в себе си като Любов, Мъдрост, Истина, като Милост и Благост. Тогава, защо хората са се отдалечили от Бога? Защото не вярват на себе си, в своята душа, а вярват във философията на „учените”. Някои искат първо да уредят живота си и тогава да търсят Бога. Така никога няма да Го намерят. Вие ще намерите Бога само в нещастията и страданията. Защото само те ще ви разкрият безсмислието на личния, егоистичен живот. В това се крие съвременната нова философия на любовта. В какво се състои тази философия? В света съществува само един Принцип, едно Начало – Бог. И Този Бог е Любов, Принцип на Любовта. Той носи безграничния живот в Себе Си. Той освобождава съзнанието на човека и разширява неговия ум. Той прониква навсякъде: в сърцето като топлина, в умовете като светлина и в душите като сила и свобода. Бог е източник на живот, на светлина, на свобода. Всяка мисъл, която излиза от Бога, е запалена свещ. Всяко Божествено чувство е запален огън. Като вътрешен Принцип на живот, Бог ни подтиква към доброто и възвишеното. Чрез него душата може да придобие своя първоначален живот и да се облече в безсмъртието. Бог е необятна Светлина, която прониква вселената. Дето влезе тя, всичко чисти. Бог е светлина, непреривна светлина. На тази светлина растат и се развиват всички дарби и способности, всички добродетели в човека. Бог е разумна, мощна сила в природата. Най-реалното нещо в света е Бог. Бог е абсолютен живот, абсолютна свобода. Бог е наш Отец, нашите души са лъчи от Бога. Следователно, той е Слънцето на живота, без Него нищо не би съществувало. Природата е най-разумното, най-реалното проявление на Бога. Каквото е Слънцето за физическия живот, това е Бог за съзнанието на човека. Бог е Виделина, Която освобождава човека от всички противоречия, от всички ограничения и заблуждения, от всичко отрицателно, от болести и смърт. Бог е Слънце за човешката душа, велика Реалност, единствен обект, който никой не може да отнеме от човека. Бог е достъпен за всички. Той е в нас и в цялата вселена, навсякъде. Той е в светлината, във въздуха, във водата, в хляба. Ние Го познаваме като жива Любов, като жива Мъдрост и жива Истина, които ни освобождават. Един е Бог на Любовта, на Мъдростта и Истината, Който се разкрива на всички народи като правда и свобода. Това е основата на новата философия: Бог е Любов и ние можем да проявим Божията Любов в живота. Всичката философия в живота седи в следното: Дръжте връзката си с Господа на Любовта! Когато хората направят вътрешна връзка с Бога, философията, науката, изкуството, общественият, семейният, личният живот ще се изпълнят с новото, с нови идеи и разбирания, с нов стремеж към красивото и възвишеното.

Помнете: В Битието всяко същество, колкото малко и да е, е част от Цялото. Когато малкото, частта страда, с нея заедно страда и Цялото. Цялото човечество, цялата вселена е общ организъм, затова всеки трябва да приложи своята дейност за благото на Цялото, за благото на общия космически организъм. Това е новата философия: Живот за Цялото – чрез приложение на любовта, чистата, безкористната любов, каквато има на Слънцето. Човек трябва да търси щастието, благото не само за себе си, но като общ закон, който се отнася до цялото човечество, за всички същества. Любов към всички, желание благото на всичко живо! Това е законът!

Човек се ражда, за да изучава великия закон на самопожертвуванието. Бог го е изпратил да учи великия закон на любовта.

Казвам: Философията на живота е тази да познаете, че вие сте дошли отгоре да изпълните волята на Онзи, Който ви е пратил преди милиони години на земята – Отец на светлините. Вие сте жив слънчев лъч, разумна светяща душа, образ и подобие Божие. И затова е дошъл Христос: да донесе закона на Любовта. И Той каза: Само по закона на Любовта вие може да изпълните волята на Бога, понеже Той е Любов. И там, дето е Любовта, там е и Духът, това Начало, Което движи силите и носи живот и свобода. Христос донесе едно учение, една философия на любов и свобода, да направи всички хора вътрешно щастливи и свободни от егоизма, греха и смъртта. Бог създаде света, като едно велико училище, за да учим, да пеем и да се веселим. Той облече всички свои създания в различни облекла и ги изпрати на земята да живеят в мир и любов, в правда и светлина. Той не благоволява в тяхната смърт, в убийствата, в неправдите и престъпленията. Обърнете шишето надолу да изтече старото съдържание – лъжливите философски учения на книжниците и фарисеите, на материалистите и черковниците, които оправдават стария живот на гъсениците. Отворете сърцата и душите си за новата светлина на Слънцето и приемете новата философия на Любовта и Мъдростта. Тя е опитна философия и тя само може да донесе истината и свободата. Сега вие сте затворени в телата си като в гробове и питате какво да правим, как да излезем вън. Познайте себе си като живи слънчеви лъчи, излезли от Бога, Слънцето на живота, събудете се от хипнозата на материализма и кажете: „Аз съм син на Отца на Светлините, Син Божи; аз мога да мисля и да любя като Бога; мога да правя добро като Него”.

В благовестието на Христа има една велика философия, чрез която можем да пресъздадем своя живот, съобразно законите вътре във вселената. „Ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни”. „Това е живот вечен да познаете Бога на Любовта, Мъдростта и Истината”. Всеки човек може да оправи своя свят. Външният свят ще се оправи, когато всеки човек оправи своя вътрешен свят. Гъсеницата трябва да се превърне в пеперуда, да разпери криле, да хвърчи. Човек трябва да се познае като дух на светлина и любов, да почне да свети и топли, да живее в безграничната Божия Любов. Нужно е работа върху себе си, вътрешно преобразование, вътрешна революция, коренен преврат. „Учи, люби, свободен бъди!” Това е девизът на новата философия, на слънчевата любов. Това е единствената философия, която може да ви помогне да излезете от гроба на егоизма.

Боян Боев

 тагове: новата, философия, любовта

Невероятната история на йога-дуета Мирабай Сейба бр.147

 
Полина Гергушева, България
 

Когато между две души има любов, нищо друго не им е нужно. Това е философията в живота на Анхелика Баумбах и Маркъс Зибер. Тя е полумексиканка, полугерманка, родена е в САЩ, а е израснала в Мексико. Той пък идва от бившата Източна Германия. Съдбата ги среща на фестивал за изкуства в Шотландия. Сега те са йога дуетът Мирабай Сейба. А любовта от техните две сърца пренасят на хиляди души по света – чрез музиката, която правят.

„И двамата бяхме на улицата, аз тъкмо бях пристигнала с приятелите си и щяхме да свирим на тази улица. Тогава той се появи с един автобус , пълен с хора от театъра, и просто се срещнахме пред една църква на същата тази улица и започнахме да си говорим. Сред тези хиляди хора просто се натъкнахме един на друг. Така че това беше знак. Продължихме да си говорим и да се разхождаме, после вечерта отидохме да танцуваме и просто изведнъж осъзнахме, че това трябва да продължи.”

 
 

Така Анхелика описва първата им среща. Според мен е било любов от пръв поглед или знак от Бога – според тях не. Те не вярват в Бог – в нещо или някой, който стои „там горе”, и се разпорежда със съдбите на хората „долу”. Те вярват в силата на човека, в неговата доброта, в неговия дух да бъде и да прави всичко в името на природата и красотата. И въпреки, че се срещнали точно пред църква, според Маркъс сърцата им са се събрали сами. А това не е религия.

 

„Опитваме се да споделяме любов, състрадание, свобода, това е, в което вярваме”, допълва той.

Тази случайна среща, на улицата в Единбург, освен че се превърнала в силна любов дава началото и на един от най-известните музикални дуети в света. Звукът на арфа, китара, пиано и магическият глас на Анхелика действат космически на хиляди хора. А те двамата 14 години не спират да пътуват по света, за да предават магията и на други като тях. И понеже от голямата любов освен музика се раждат и две деца – животът на път съвсем не се оказва лесен. Двете им дъщери Пема и Алина, на 10 и 5 годинки, пътуват непрекъснато с тях. Не ходят на училище. Анхелика ги обучава вкъщи или по-точно навсякъде.

„Това се оказа невероятно преживяване, защото така изградихме още по-силна връзка помежду си и се стараем да им позволяваме да изразяват максимално себе си с всяко нещо, което правят. Това, което искаме да им дадем е сигурност, увереност, дълъг живот, да им покажем, че животът и светът около тях е красив,” казва тя.

Те нямат дом. Нямат място, на което да се приберат след работа или където тя да чака съпруга си с вечеря. Тези моменти те са превърнали в ежедневно приключение от Южна Америка до Азия и някъде в Европа…

„Ние не живеем на определено място, имаме само места, на които обичаме да прекарваме време. Понякога си говорим къде бихме искали да построим живота си. Но често когато си задаваме този въпрос, отговорът ни удря в лицето “Какво си въобразяваш? Животът е тук и сега!” И предполагам, че животът е точно такъв за пътуващите артисти и музиканти. Често се чудим, но се опитваме да живеем в настоящето и да сме благодарни за това, което имаме”, казва Анхелика.

Всеки техенн досег с хората, които идват на концертите им, се превръща в малък празник за душата. А за да постигнат духовна почивка и наслада всички заедно пеят мантрите и изпълняват това, което показва Анхелика.

„ Нашия живот е в нашите ръце и можем да избираме дали да вземем зрелите плодове на живота или развалените. Например ако имаме храна, ако имаме нашия любим, птичките, които пеят сутрин през прозореца, защо да не видим това вместо всички оплаквания, които ежедневно правят живота ни нещастен? Така че искам да окуража мен, теб и всички вас да започнете да водите красив начин на живот със сърце, пълно с любов”, казва Анхелика.

А Маркъс допълва веднага: „Наистина слушайте какво ви казва сърцето ви. Когато отвътре е Йее искам да направя това! Доверете му се. Когато се срещнахме в Единбург, беше нещо невъзможно, аз съм актьор от Германия, а тя музикантка от Мексико, така че нямаше никаква логика в тази връзка, беше невъзможна. Но ние послушахме сърцата си и това ни събра. Когато отвътре усещаш – искам да го направя. Опитай!”

А за всички изживели незабравимото усещане да бъдат на един от концертите им, остава само да чакат следващото им пътешествие в Европа. За да се докоснат до тях и музиката им отново. Там, където няма граници нито за любовта, нито за духа.

http://m.btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/obshtestvo/neverojatnata-istorija-na-joga-duetat-mirabaj-sejba.html

тагове: невероятната, истори, йога дуета,Мирабай Сейба

ВРЕМЕ, ПРОСТРАСТВО И РЕАЛНОСТ БР.147

Времето и пространството, сами по себе си, не са реални величини. Те зависят от съзнанието. Например, като се говори за продължителността на времето, това е въпрос, който се отнася до съзнанието. Ако се движите с бързината на обикновен трен, вие ще стигнете до Слънцето за 250 години; ако се движите с бързината на светлината, ще стигнете за осем минути. Значи, вашето съзнание може да се движи още по-бързо. Следователно, времето, пространството зависят от съзнанието. Съзнанието е извън времето и пространството, извън противоречието, извън страха и съмнението. Пространството произвежда страх, времето – съмнение.

Освен времето и пространството, съществува и друго нещо, което обхваща времето и пространството. То е реалността на живота. Физическият живот се проявява във времето и пространството; духовният живот е извън времето и пространството. Нещастията на човека се дължат на това, че той живее във времето и пространството. Едно е нужно за вас: да дойдете до реалността. Вие търсите реалността там, където не е. Реалността е извън времето и пространството. Който живее в света на времето и пространството, той сам се ограничава. Трябва да излезете от него и да влезете в света на реалността – третото състояние. Понеже реалността обхваща времето и пространството, тя дава истинска свобода на човека.

Бог е Великата Реалност, Абсолютната Реалност, а човек е проява на реалността. Има абсолютна и относителна реалност. Тъмнината е пак реалност, но без образ. И светлината, сама по себе си, е проявление на реалността. Ръката, това е една реалност. Ръката е тясно свързана с човешкия дух. Човешкият дух е реалност. Реалността произвежда една малка радост. Реалността на живота не седи в това, че той е безсмъртен.

Думите „Бог е Дух”, съдържат реалността на живота. До реалността на Духа се отива чрез любовта. Любовта е единствената реалност, чрез която Духът се проявява в Битието. Затова е казано още: „Бог е Любов”. Мировата Любов е същината на живота. Мировата Любов е енергия, която излиза от центъра на вселената и отива към периферията. Космичната обич пък е енергия, която излиза от периферията и отива към центъра на Битието.

Космичната стълба на реалността е следната:

Материята е кондензирана енергия;

Енергията е кондензирана светлина;

Светлината е кондензирана мисъл;

Мисълта е кондензирана любов;

Любовта е кондензиран Дух.

Духът е първичната проява на Бога.

Бог е изявление на Абсолютното, Непроявеното.

Следователно, Духът и материята са два полюса на Битието. Духът – това са най-бързите трептения. Материята – това са най-бавните трептения. Всичко в света е трептения, от най-бавните до най-бързите.

Какво значи Бог? – Бог на гръцки е дума, чийто корен е санскритски и означава движение в права посока на твоето битие. Значи, Бог е туй Начало, което дава подтик за правилното движение у вас, както Слънцето дава подтик на посятото семе да расте нагоре, стимулира го. Движението се превежда с думата любов; защото само Любовта е, която образува движение. Следователно, Бог е Първата Причина на движението, извор на живота. Любовта към Бога е абсолютната реалност. Любовта към ближния е относителната реалност. Тези две неща остават явни в света. Единственото реално в света, единственото неизменно – това е любовта към Бога. Това е връзката и единството с Бога: „Аз и Отец ми сме едно”. Тази тайна разкрива най-великото посвещение на душата, когато Божественото Начало у човека се слива с Първопричината на живота – с Бога.

Боян Боев

тагове: време, протранство, реалност

Наистина ли хора се самозапалват отвътре? бр.147

Наистина ли хора се самозапалват отвътре?

Прословутият случай с Мери Рийсър е един от най-емблематичните за феномена.

На 2 юли 1951 г. в Сейнт Питърсбърг, САЩ, 76-годишната Мери Рийсър е намерена изгорена в дома си. Тялото на вдовицата е превърнато в пепел, а околните пластмасови предмети са силно деформирани – свидетелство за изключително високата температура по време на инцидента. Разследването, проведено от ФБР, поражда редица въпроси: какво е причинило пожара, как може такава чудовищна топлина да не повреди почти нищо от покъщнината и как огънят е кремирал тялото на Рийсър, а е оставил незасегнат левия й крак? 

Това е само един от многобройните случаи, станали известни като спонтанно човешко самозапалване (СЧС). Феномен на границата между науката и паранормалното, СЧС е общо название за инциденти, при които хора избухват в пламъци, 

без това да е причинено от външен източник на топлина. 

Има няколко основни белега, сходни в повечето случаи на СЧС. Обикновено температурата по време на инцидентите е толкова висока, че телата на жертвите буквално биват изпепелени. Огънят рядко нанася щети върху околни предмети и също така в много от случаите остават незасегнати отделни крайници (крака или глава). Друг белег на СЧС е, че няма ясен източник на топлина, който да е предизвикал пожара. Жертвите често са хора, които живеят сами, което е и един от проблемите – рядко има достоверни свидетелски показания какво точно се е случило. 

Джон Хаймър, бивш полицейски служител от Великобритания, описва редица аналогични събития, някои от които са взети директно от неговата кариера като пазител на реда. Един от случаите е този с Хенри Томас от Уелс през 1980 г. 

Възрастният мъж бил открит изпепелен в стола си 

пред телевизора. Част от стола била изгорена, а околни предмети – като копчетата на телевизора и очилата, лежащи на пода, били полуразтопени от силната температура. Отново, подобно на Мери Рийсър, пламъците, погълнали тялото на Томас, оставили незасегнати краката му. 

Феноменът взема своите жертви и в други държави. През 1990 г. в Русия е намерено тялото на пастира Бисан Мамаев. Според аутопсията пламъкът е овъглил мъжа от вътре на вън, без да запали сеното, което се е намирало в близост до него.

Все пак не всички СЧС завършат с летален изход. 

Пословичен за това е случай от 1835 г., когато кракът на професора по математика Джеймс Хамилтън от Нешвил, САЩ, внезапно лумва в пламъци. Хамилтън успява да потуши огъня и впоследствие свидетелства, че секунди преди инцидента е усещал силна болка в крака си. 

Списъкът не свършва дотук. През последния век буквално валят съобщения за десетки подобни мистериозни самозапалвания.

Що се отнася до самозапалването, то

не е прерогатив само на човешкия род.

Оказало се, че понякога купи със сено избухват в пламъци без външен източник на топлина. След проучване било установено, че сеното изгаря, тъй като в него се развива вид бактерия. Когато популацията на бактерии стане твърде голяма, колективно излъчваната от тях топлина е достатъчна, за да подпали купата. Въпросът е: ако нещо подобно може да се случи и при хората, на какъв принцип би се основавало?

Една от разпространените хипотези е, че жертва на спонтанно самозапалване стават хора, злоупотребяващи с алкохола. Според застъпниците на това схващане високото съдържание на алкохол в кръвта в комбинация с топлинен източник (като цигара например) би могло да стоят в дъното на инцидентите.  

За „автор“ на идеята е нарочен писателят Чарлз Дикенс, 

който в своя роман „Студеният дом“ описва как алкохолик бива погълнат от пламъци в резултат на СЧС. В този сценарий обаче етанолът би  горял само ако концентрацията му надвишава 23% в човешкото тяло, а той би убил човек, ако надвиши дори 1%, още повече че мнозина от загиналите в описаните случаи не са били алкохолици. 

Други смятат, че СЧС може да е резултат от някаква форма на спонтанен ядрен синтез в човешкото тяло, при който се отделя огромно количество енергия – същият процес, който „бушува” във вътрешността на звездите. 

Лари Арнолд, автор на редица материали по темата за СЧС, твърди, че високо енергийно лъчение (микровълни или гама-лъчева радиация) или някаква форма на геомагнетизъм може да доведе до 

реакция между водорода и кислорода 

в клетките на човешкото тяло и да ги накара да експлодират – нещо подобно на изгарянето на пълния с водород дирижабъл „Хинденбург“ през 30-те години на 20. век . В своята книга „Странните и необясними мистерии на 20. век“ Джени Рендълс пък вини за СЧС натрупването на запалими вещества в стомашно-чревния тракт в резултат на неправилно хранене. Тя допълва, че спецификата на хранене може да обясни и защо всички регистрирани жертви на спонтанно самозапалване са от европейски произход.

http://www.obekti.bg/misterii/14810-%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5

тагове:хората, отвътре

Близките до смъртта преживявания са по-ярки от реалносттабр.147

 Близките до смъртта преживявания са по-ярки от реалността

Споменът за преживяването близко до смъртта, независимо колко отдавна се е случило, е много по-жив и емоционален не само от недействителните, но и от действителните спомени, твърди изследване, цитирано от LiveScience.

“То оставя в съзнанието на хората ясна следа, която е дори по-ясна от истинските спомени”, казва Ванеса Шарлан-Вервил, невропсихолог от университета на Лиеж, Белгия – един от авторите на изследването, публикувано в научното списание PLOS ONE.

Около 5 процента от хората по света съобщават, че са имали близки до смъртта преживявания, но никой още не знае какво представляват те, посочват учените.

В различни култури и религии хората описват сходни теми – усещане за излизане от тялото, преминаване през тунел, река или врата към искряща светлина, срещи с починали близки и връщане обратно в тялото. 

Някои смятат, че преживяванията, близки до смъртта, доказват, че душата и тялото могат да съществуват отделно. Според други виновни са недостигът на кислород и каскадата от химични вещества, която се задейства в мозъка. Но това, което прави обяснението още по-трудно е, че здрави хора, които са в медитативен транс или под въздействието на халюциногени, също описват подобни преживявания.

Тъй като няма как подобно явление да се наблюдава в реално време, Вервил и екипът й са разговаряли с хора, които са го преживели, често години по-рано.

“Хората са завинаги променени от това преживяване”, казва невропсихологът. “Стават по-състрадателни, сменят професиите си, дават повече, искат да помогнат на планетата.”

Екипът е задавал въпроси за памет на хора, които са преживели кома и са имали преживявания, близки до смъртта – свързани както с времето, когато са били в кома, така и с емоционални моменти от живота им.

Дори години по-късно преживяванията, близки до смъртта, изглеждат хиперреални и се помнят по-живо и по-ясно от всички останали спомени, установява изследването.

Според Вервил тези преживявания са оформили религиозните символи в различни култури по света още от зората на човечеството. Сега учените имат намерение да изследват мозъчната активност на същите хора. 

“Това е променило живота на хората, трябва да има нещо различно и в начина, по който функционира мозъка им.”

http://www.obekti.bg/misterii/20211-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0

тагове: близките, смъртта, реолността

Знаете ли, че: Огнените топки Нага бр.147

Знаете ли, че: Огнените топки Нага

Един наистина интересен и в същото време странен феномен са така наречените огнени топки Нага. Той се наблюдава в Тайланд около река Меконг, а също така и в Лаос.

При това явление от реката започват да излизат червеникави топки, които се издигат на определена височина във въздуха и изчезват. Явлението се наблюдава всяка година от много хора обикновено в края на октомври след така наречените “Будистки дъждове”. Името му идва от легендарната змия Нага, за която местните вярват, че плюе огнените кълба. 

Все още необясненото от науката явление се наблюдава в 250-километров отрязък на река Меконг, но е забелязвано и над по-малки реки, езера и блата в региона. 

Една от теориите е, че тези светещи топки представляват балони от светещ газ, които се получават при ферментацията и гниенето на органични останки под водата и след това се издигат във въздуха и се пукат. Тази теория не може да изясни защо се получават точно на това място и защо точно в определен период от годината. Загадката си остава неразгадана и до днес. Редица скептици се опитват да я опровергаят, като случая от 2002 г., когато тайландска телевизионна програма показва, че кълбата се произвеждат от войници с трасиращ огън. По-късно обаче става ясно, че телевизията е режисирала инцидента, за да спечели популярност. 

Фестивалът, свързан с наблюдението на топките Нага, набра популярност през 90-те години на миналия век и се нарича Бан Фай Фая Нарк. От 2000 г. насам той се промотира официално от тайландските власти и от местното министерство на туризма.

 http://www.obekti.bg/misterii/20302-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8,-%D1%87%D0%B5-%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0

 тагове: огнена, топка Нага

10 наистина лесни оптични илюзии, с които можете да заблудите хората около вас бр.147

10 наистина лесни оптични илюзии, с които можете да заблудите хората около вас

Някои от оптичните илюзии, които Quirkology представя, са малко или много нелепи. Други обаче са гениални и наистина забавни за изпълнение. Особено пред деца и/или хора на градус.

Любимият ни трик? Този със сламката. А на вас?

http://www.obekti.bg/misterii/20744-10-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B8,-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%81

 тагове: 10 лесни, оптични, юлизии, хора

Ядрено-магнитен резонанс установява човешката интелигентностбр.147

Ядрено-магнитен резонанс установява човешката интелигентност

Снимка: Shutterstock

Ако пръстовият отпечатък може да идентифицира отделни индивиди, представете си какво може да разкрие за хората „мозъчният отпечатък“ – например как точно даден човек мисли и колко е интелигентен. 

Невролози от Human Connection Project са изучили ЯМР резултатите на 126 пациенти и са открили повтарящи се модели във връзките, които предвиждат с точност интелигентността – и по-точно способността за абстрактно мислене.

Откритията на изследователите са публикувани в престижното издание Nature. Учените са открили, че колкото повече определени региони в мозъка комуникират по между си, толкова по-голяма е вероятността човек да обработва информацията по-бързо и да бъде по-умен. Например, силна връзка между фронталния лоб и париеталния лоб – две зони, участващи във висшите мозъчни функции – с точност предвижда висок резултат на тест за интелигентност.

Учените са определили тези уникални връзки като подобни на пръстовите отпечатъци, отбелязвайки, че системата е идентифицирала индивиди с почти перфектна точност в множество случаи. Тези модели на мозъчни връзки могат да бъдат използвани един ден, за да бъде предвиждано поведението на хората или да бъдат разработвани индивидуални образователни или медицински програми.

Мозъкът на всеки човек образува уникална и неповторима мрежа от връзки, която е много сложна и трудна за проследяване. Невролозите тепърва започват да разбират някои от функциите и моделите на човешкия мозък. Днешното откритие ни приближава една стъпка по-близо до разгадаването на мистериите около човешкия интелект

http://www.obekti.bg/nauka/21097-%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

тагове: ядрено- магнитен, резоанс, човешка, интелегентност