Monthly Archives: ноември 2018

Любовта към мъдростта бр.216

2.Как аз разбирам философията?
2..2.Любовта към мъдростта
Гръцката дума “философия”, или φιλοσοφία означава “любов към мъдростта”, от φιλέω, обичам, и σοφία – мъдрост. За да добие поне приблизителна представа за това що е философия човек, естествено, трябва да е преживял подобно чувство, да го е усетил поне някога в сърцето си. Защото който не го е преживявал или пък почувствал, той няма как да разбере не само думата, ами най-вече самия смисъл. Сигурно има много такива хора, а пък сигурно е и възможно други да са преживявали подобно нещо, ама да не са си дали сметка за това какво точно им се е случило. Защото едва ли е възможно да си човек, пък никога да не си изпитвал нещо, което е родствено на любовта или е самата любов.
За да се добие що-годе точна представа за философията човек трябва да подири в сърцето си спомена от такива състояния на душата, в които тя някак си се е отнасяла “влюбено” не към нещо друго, а именно към “мъдростта”. Ние добре си представяме какво означава да си влюбен в някой човек, да обичаш това или онова, сиреч душата да ти се е овладяла от този най-силен душевен трепет, какъвто е влюбването, любовта. Макар че е твърде трудно да се изрази с думи що е то любов, да се опише любовта – и затова с тази задача, именно да предават с думи любовта се справят само малцина избраници сред човешкия род, поетите. Хората с по-поетични души не само силно се възторгват от душевните трепети, наричани любов, ами и умеят да заразяват и други хора с тях, да им предават – било с думи, било с музикални тонове, било с цветове и бои, било по някакъв друг, още по “практичен” начин – своята влюбеност: и по този начин и тях да ги правят влюбени. Но затова пък да се разбере влюбеността в един такъв странен “предмет” – мъдростта – изглежда е най-трудното.
Ясно е, че трябва да се покаже какво е това мъдрост. Едва на тази основа може да се проумее как така някои хора са в състояние да се влюбят в нея, да я обикнат както се обича жив човек и дори по-силно от това. Да се изрази с думи мъдростта обаче като че ли е по-трудно и от това да се каже що е любов. Това наистина са много трудни въпроси, и по тази причина изглежда мнозина представители на човешкия род предпочитат да си живеят в онова блажено неведение, което ги прави откъснати не само от любовта към мъдростта, ами, възможно е, и от всяка друга любов. Защото, струва ми се, във всяка любов има колосални “количества” мъдрост – как тогава да се овладееш от нея ако не разбираш що е то мъдрост?!
Нека обаче поред да се опитаме да поразсъждаваме върху това що е любов, и, на второ място, що е мъдрост – за прегледност нека да запазим този ред.
Ако изходим от обичайната влюбеност, то добре знаем, че любовниците са овладени от някакво “безумие”, от дива и витална страст, от силна обич и от един неустоим порив за обладаване. Единият от любовниците иска с цялото си същество да обладава, а пък другият иска да бъде обладан – тези две позиции винаги са налице. По тази логика се налага да се запитаме: влюбеният към мъдростта ли иска да бъде обладан от нея, или пък той самият иска нея да обладае? Има ли смисъл да разсъждаваме и върху такъв въпрос?
Или да приемем, че е без значение кое от двете – влюбеният и предмета на неговата влюбеност, в случая самата мъдрост – иска да е в активна или в по-пасивна позиция. Да обладаеш самата мъдрост какво ли пък означава? Да искаш тя да те обладае – какво ли пък е това? Впрочем, що е това обладаване – не трябва ли да тръгнем оттук?
Как се обладава жена от страстно влюбения мъж това го знае всеки. Първом онази от душите на обречените на една силна любов, която е заела по-активна позиция, е направила така, че при всеки свой порив ответната душа, душата на “предмета на любовта”, да трепва с достатъчно силен отклик. В някакъв смисъл това води дотам, че двете души в един момент започват да се чувстват като една душа. А пък на тази основа, разбира се, и телата започват да желаят същото. Ето че душевният резонанс в една силна и истинска любов е водещото, а пък телесният има подчинена роля. Това трябва да го задържим в полезрението си, защото ще ни потрябва скоро. Изобщо каквото добием в своя анализ трябва да бъде някак си “складирано” и подреждано в паметта ни, та да ни послужи при нужда и да ни е “под ръка”.
И какво излезе? Мъдростта ли е онова, което обладава, или пък нейният “любовник”? Не трябва да се подвеждаме. Иска се трезва преценка. Кое е онова от двете, което някак си е “по-духовно” – и кое от тях може да бъде оприличено с тялото в обикновената любов? Ако влюбващият се в мъдростта или любовникът, все пак, няма как, е човек, то самата мъдрост, бидейки понятие или идея, няма как да не е нещо духовно. Разбира се, що е това “духовно” и “недуховно” тепърва ни предстои да уточним. Щом като влюбващият се в мъдростта – тя, за щастие, е от “женски род”, дали обаче е… жена, не се знае още! – е човек, то той, безспорно, се състои от душа и от тяло. И от дух, което пък е оживотворяващото и душата, и тялото. И ето как вътре в себе си всеки човек – в лицето на духа в себе си! – намира нещо, което е така родствено на самата мъдрост, която пък, от своя страна, няма как да не е нещо духовно, напротив, нищо чудно да не се окаже и самият дух!
И така, мнозинството от човешките същества се влюбват помежду си – и това е прекрасно. Но има един особен род любов, която, впрочем, съвсем не пречи на тази, на обикновената, на половата любов – и това е любовта към мъдростта. Възможно е дори тази последната да оплодява в духовен смисъл всяка друга любов, защото, както се видя, любовта е духовно състояние, състояние на овладени от някакъв необясним трепет свободни души и духове. Кои са по-щастливи от хората – тия, дето познават само едната, само половата любов ли? Или ония, които освен това имат до такава степен развити и освободени души, че душите и духът им политат към едни страхотно високи простори, до които душата на повечето хора едва ли някога ще долети?
Някои си мислят, че отдадените на чистите духовни неща и предмети – като истина, добро, красота, святост и пр. – са дълбоко в себе си нещастни хора: защото се били оставили да се овладеят от една абсурдна страст по неведомото, по безкрайното, по възвишеното, по Божественото, по чистия Дух. Тия хора са склонни да мислят, че “естественият живот” с неговите тривиални радости – яденето, пиенето, спането, трупането на пари, животинският секс и пр. – са онова, което единствено ни е дадено и че друго на този свят няма. Такива хора презират като че ли “духовните неща”, или поне съвсем не ги разбират, поради което се представят като погнусени. Те наричат себе си “реалисти”, отдадени на самия непосредствен живот.
Те обаче съвсем не са наясно кое именно е реалното, истински реалното – и в това е тяхната обреченост. Без да се реши този въпрос нищо не може да се твърди и доказва. А също и трябва да се разбере какво е животът, пък и коя негова форма заслужава да носи в себе си истината и самата идея на живота. Сиреч налага се да се открие кой живот е същинският, най-реалният, а защо не и най-висшият живот? Тия и подобни на тях въпроси може да ги реши само философията, само философски склонните и настроени индивиди. Индивидите, които са усетили в себе си една чиста любов към мъдростта и не са й изневерили никога…
https://aigy.wordpress.com/%D1%84%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%B1/1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8/22%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D1%8A%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0/

Когато звездата създава звезди – откритията на Едит Пиаф бр.216

Ирен Петрова  
Когато звездата създава звезди – откритията на Едит Пиаф
снимка: Olivier Dahan — AFP
Момичето Едит Пиаф, „врабчето на Париж“ – преди да я познава, никой не би предположил, че в това крехко, твърде дребно тяло, е стаен такъв голям глас. Глас, който витае свободно и както си знае из най-бедните улици на града, като не предполага, че един ден гласът й ще звучи в най-големите концертни зали и сцени по света. Животът й тръгва от улицата и тъкмо това е нейната голяма тема, наред с любовта, която непрекъснато ще се повтаря в песните й, добавяйки по още един нов поглед. Едит умее да рисува с гласа си всички шарки на улицата, а когато пее, погледът й се губи във висините.
Но голям певец не се става просто така. Нужно е да си роден под голяма звезда, за да се яви в живота ти онзи „ангел“, който да те направи величие. Едит има няколко „ангела“ и един от тях е управителят на кабаре „Жернис“ – Льопле, който възхитен от гласа й, я кани на прослушване. Тъкмо той й дава поетичния псевдоним и я представя на отбрана публика в кабарето. „Гласът на едно момиче на улицата ме прониза право в сърцето. Трогна ме, разтърси ме и поисках да ви запозная с това дете на Париж“. Това гласи трогателното слово на Льопле, минута преди изпълнението й в „Жернис“. Когато шансонът свършва, настъпва тишина. Миг-два… и след това претенциозната парижка публика избухва в ръкопляскания. Едит не може да повярва на успеха си. „Ти ги спечели – казва Льопле – от тук нататък ти ще завладееш всички.“
Но Едит не притежава сценично присъствие, както и собствен репертоар. Льопле се заема с трудната задача да шлифова бъдещия диамант. И съвсем скоро „верният ангел“ се превръща в нейния „татко Льопле“ – мил, грижовен, всеотдаен, даващ всичко от себе си в желанието си да я превърне в звезда. На едно от ранните й изпълнения в кабарето присъства и Жак Канети, който води свое предаване в Радио „Сите“. Привлечен от таланта на Едит, Канети я кани веднага в „Неделният непознат“. Тя пристига само 10 минути преди началото, готова да пее така, както е свикнала – без ноти и без акомпанимент. Разбира се, в студиото веднага настъпва суматоха и спешно търсят пианист. Най-накрая (предаването е на живо) Канети сяда зад пианото и акомпанира на Едит. След първата песен всички са поразени, започват да валят въпроси и похвали от страна на слушателите. Накрая Едит подписва договор за 13 предавания (какво хубаво число) и в продължение на три месеца всяка неделя гласът й звучи в студиото, където я чака все по-многобройна аудитория.
Другият „ангел“ в живота й е Реймон Асо. „Той ме научи как да стана човешко същество. Нужни му бяха три години, за да ме излекува. Три години търпелива нежност, за да ме научи, че съществува и друг свят, а не само този на проститутките и сводниците.“ – ще каже Едит по-късно. Тя се обляга на този мъж, решимостта и силата му й вдъхват доверие. През 1937 г. Пиаф получава ангажимент от 26-ти март до 15-ти април в най-хубавото столично кабаре – „АВС“. Преди да се качи на сцената за своя дебют, Асо я води в кабарето, за да чуе Мари Дюба. Той иска да й покаже какъв път й предстои да извърви, за да се превърне в истинска звезда. За нея това е урок по пеене и сценично поведение. Асо иска „врабчето“ да усвои великолепните жестове, които развеселяват и натъжават, движенията на ръцете, мимиките – всичко. Едит веднага се влюбва в пеенето на Дюба и не след дълго разбира – „преди пеех, както ми дойде“. „Аз я създадох с родилни мъки“ – твърди Асо.
 
Така, въпреки някогашното безпокойство на Льопле, Едит се оказва по-силна, отколкото изглежда. Тя се преборва с куп трудности и завладява публиката, не само във Франция, но и в целия свят. Освен талантлива, Едит е много щедра, добра, великодушна, обичаща хората и готова да направи за тях всичко възможно. Тя има вроденото умение да открива таланти, да разпознава онези гласове, които след време ще станат велики. И започва да работи с тях – без да се страхува, че някой може да й бъде конкуренция. С нейното величие на духа, което й прави огромна чест, тя помага на бедните артисти да постигнат всичко онова, за което мечтаят и за което сама е мечтала.
Така Едит Пиаф сама се превръща в „ангел“. Един от големите певци, на които помага, е Ив Монтан (Yves Montand) – бедно момче от Марсилия, което напуска училище само на 11 г., за да помага на родителите си. Той работи във фабрика за тестени изделия, като чирак във фризьорски салон, но често дава последните си пари за билет на някой музикален американски филм. Иво Ливи, както е родното му име, е силно привлечен от каубойските филми и музиката на Америка. Гледа танците на Фред Астер и мечтае за Далечния Запад, Холивуд и Ню Йорк. През 1923 г. семейството му бяга от фашисткия режим в Италия и се установява във Франция. От момента, когато Ив чува Морис Шевалие и Шарл Трене – певците на 30-те години, започва да мисли само за пеене.
Ив Монтан
В началото Едит е резервирана към този южняк, за когото са й разказвали, че е способен само да се прави на каубой, пеейки кръчмарски мелодии. Когато го чува обаче, тя веднага разбира, че той е изключителен талант. Едит е очарована от него, но е на мнение, че се нуждае от истински репертоар с френски песни, вместо неговите кънтри балади. „С твоето лице и красота трябва да пееш песни за любов, да използваш гласа си, за да покоряваш всички жени, да ги убеждаваш, че обичаш всяка от тях!“ Казва му, че ще направи от него най-големия, първия, най-добрия. Така и прави. „Едит бе човекът, който те кара да вярваш, че си Бог“ – споделя Монтан по-късно. Едит прави така, че мъжът да се възражда и артистът да се роди. Тя пише текстовете на песните му, учи го на сценично поведение, на дисциплина, на изкуството на жестикулирането, помага му да се справи с марсилския си акцент. Тя прави всичко онова, което нейните „ангели“ са направили за нея и по този начин пренася частица добро и в следващите големи звезди.
През есента на 1944 г. Едит включва Монтан в своята програма. В продължение на един месец те пеят заедно в Париж, Лион, Тулон, Тулуза. Тя бди над него, брои колко пъти ще го викнат на бис, а не след дълго започва и да го лансира като солист. Според нея нищо не е сигурно, всяка вечер се започва отново и се воюва за победа, като в първия ден. „Благодаря ти, всичко дължа на теб!“ – признава Ив.
Години по-късно Пиаф се превръща в пътеводна звезда за още един голям певец – Шарл Азнавур (Charles Aznavour). Едит обича да излиза, да гледа нови спектакли и да открива таланти, които да я вдъхновят. Така в малък клуб попада на дуета Рош и Азнавур. По-дребният – арменец с доста голям нос – запява. Пиаф веднага разбира – „това момче има всичко, което му трябва“. Тя е възхитена и от факта, че сам си пише песните. Азнавур е беден и обикновено се облича в черно, за да не личи колко вехти са дрехите му. Това признание се харесва на Едит, Шарл е честен и добър и винаги си остава такъв. В лицето на дребния мъж, тя вижда един талант „обречен“ на успехи, а също и болезнения белег на изминалото време, една фина човечност и чувствителност. Между тях се ражда голямо и чисто приятелство.

Шарл Азнавур

Голямата Едит взима под крилото си бъдещата певческа звезда и неговия пианист – Рош, и тримата заминават за дълго турне, първо във Франция, а след това в САЩ. Тя е първата, която го забелязва и му дава шанс. Също като Монтан, Азнавур пее предимно за любовта, която намира израз в над 1000 песни на 5 езика. Едит знае, че само той може да разчувства народа, да пее за сърцето и душата също като нея. Тя вярва в него и му дава тази така необходима за един артист увереност, която му позволява да разгърне себе си в музиката.
И Ив Монтан и Шарл Азнавур надживяват с много години своята откривателка, но те никога не забравят подадената ръка, безрезервната вяра и онази отдаденост през годините, която само един Велик човек, щедър и лишен от себичност, може да дарява. Това е да бъдеш голяма звезда – и не само с таланта, а с човешкия дух и добротата!
https://www.bulgarkamagazine.com/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80/

Това са три от най-зловещите места в цяла България бр.216

 Константин Серафимов 
България
В България има няколко особени места, за които се твърди, че са сред най-зловещите и прокълнати в цялата страна
Прокълнатата къща в село Мусачево
В софийското село Мусачево се намира призрачна къща, изоставена от десетилетия, смятана за едно от най-зловещите места в България. Твърди се, че в миналото на мястото, на което е построена, се намират турски гробища, а според други там са заровени жълтици, носещи единствено нещастие и смърт на осмелилите сe да се заселят там. Местните жители разказват, че преди десетилетия всички членове на семейството, построило самата къща, мистериозно умират. Същата съдба застига и две други семейства след това, които не обръщат внимание на зловещите легенди.
България

В България има няколко особени места, за които се твърди, че са сред най-зловещите и прокълнати в цялата страна

Дупката в Царичина
През 1990 г. в село Царичина неочаквано започват тайни изкопни работи, ръководени от Генералния щаб на Българската армия. Твърди се, че екстрасенсът Елисавета Логинова получава мистериозни послания от извънземни същества, в които се заявява, че в селото се намират останките на първото човешко същество, живяло на Земята. Впоследствие работата изненадващо спира, а самата дупка е капсулирана с бетон, без така и да стане ясно дали има нещо намерено там. Историята обаче се превръща в една от най-коментираните в България досега.България
Село Шишенци
Жителите на видинското село Шишенци са свидетели на едно от най-необяснимите явления в цяла България. Всяка вечер след 21:00 часа те чуват мистериозни гласове на мъже, жени и деца, които обаче никой не може да види. По-скептичните смятат, че това са само чакали, обикалящи из околните пущинаци, докато други припомнят една местна легенда, разказваща за сватбари от съседно село, избити от татари по пътя за Шишенци, чиито гласове все още могат да бъдат чути и днес.
https://www.chudesa.net/tova-sa-tri-ot-nai-zlovestite-mesta-v-cyala-balgariya/

Откриха гърне със съкровище в крепостта Калиакра бр.2016

  Иван Василев  
Археолози откриха глинено гърне, изпълнено със съкровище със стотици скъпоценни метални мобети и бижута, при разкопки в черноморската крепост Калиакра
Националният исторически музей на България обяви, че е открил малък глинен съд в черноморската крепост Калиакра, който съдържа съкровище от безценни обекти от 14-ти век. Предполага се, че има стотици и може би над 1000 редки предмети в пота, най-вече сребърни и златни монети и бижута. Смята се, че находката с новото съкровище е една от най-важните през последните години в България и се очаква да предостави нови прозрения в историята на нейния черноморски регион.
Крепостта Калиакра.
Тази крепост се намира на нос Калиакра на брега на Черно море и местността сега е обявена за археологически резерват. Носът е бил населен в миналото от тракийски племена и очевидно те са укрепили района, като са построили отбранителна стена на носа. Когато римляните завладяват Тракия, те колонизират района и както се вижда от останките там има вани (терми) от римско време.
Изглед към изгрева на слънцето към крепостта Калиакра. Снимка: Диана Димитрова

Изглед към изгрева на слънцето към крепостта Калиакра. Снимка: Диана Димитрова

Българите през Средновековието, построяват крепост върху нос Калиакра, върху останките на някои от предишните крепости. Тя е един от най-важните центрове на Българската империя и след нейната гибел там често са воювали от съперничещи си армии. Крепостта е била и столица на краткотрайната българска държава на деспота на Добруджа и е била редовно атакувана от османците. Днес тя е призната за национален паметник на българското правителство.
Откриването на глиненото гърне със съкровище.
Останки от крепостна стена и сгради на нос Калиакра.

Останки от крепостна стена и сгради на нос Калиакра.

Екипът от експерти, финансиран от българското Министерство на културата и Националния музей, работеше под една стая в разрушената крепост, разрушена от огъня през Средновековието. Ръководителят на екипа от експерти беше доцент Бони Петрунова. Руините са били разкопавани от археолозите в продължение на петнадесет последователни години.
Глиненото гърне е било открито на 17 август 2018 г. и разгледано. Вътре в него е намерена съкровищница от средновековни предмети, всички в добро състояние. Взети са общо 873 сребърни и 28 златни монети от глинения съд, съобщава Археологическа новинарска мрежа. Също така са намерени 11 катарами за колани и разнообразие от копчета, някои, от които са сребърни. Има също и мъниста, изработени от скъпоценни камъни и облицовани със злато. Намерени са и бижута, включително единадесет обеци и един златен пръстен.
Глиненият съд съдържа съкровище до хиляда ценни метални предмети. Изображение: Национален исторически музей, България.

Глиненият съд съдържа съкровище до хиляда ценни метални предмети. Изображение: Национален исторически музей, България.

След предварителна проверка на новото съкровище експертите откриха, че монетите са предимно от османската империя или от Втората българска държава. По-голямата част от тях са османски от времето на султан Биазид Йълдрум (1389-1402 г.), победен и заловен от Тамерлан в битката при Анкара и умрял в плен. Малка част от монетите са според докладите от управлението на Мурад I (1362-1389), novinite.com.
Професор Бони Петрунова проверява едно от бижутата. Изображение: Национален исторически музей, България.

Професор Бони Петрунова проверява едно от бижутата. Изображение: Национален исторически музей, България.

Находката вероятно е свързана с драматични събития в края на 14-ти век, за които се разказва в хрониките на времето. Актавските татари нахлули в района през 1399 г. и завладели крепостта, но по-късно били победени и принудени да евакуират района. Смята се, че монетите и бижутата са оставени от лидера на татарите. Според sofiaglobe.com изглежда, че са били заграбени от различни хора и места и са били скрити под пода на къщата малко преди тя да бъде изгорена.
Археологическото значение на крепостта Калиакра.
Върху монетите в глинения съд бяха намерени бижута, катарами и копчета. Изображение: Национален исторически музей, България.

Върху монетите в глинения съд бяха намерени бижута, катарами и копчета. Изображение: Национален исторически музей, България.

Това е само най-новата находка в крепостта Калиакра. През последните години също са открити фрагменти от сребърен църковен библиотечен шкаф, нефрит и малко съкровище от медни монети. Има и монети, открити от византийската династия Никени от 13-ти век. Подобни открития на монети и бижута, включително пръстен с отрова също са открити, но тази находка е най-голямата от обектите, открити в черноморската крепост Калиакра. Новото съкровище още веднъж демонстрира значението на крепостта и нейната роля в историята на региона на Черно море.
Пръстенът предназначен да съдържа отрова е открит също в района на крепостта Калиакра. За изненада на археолозите, те видели, че той съдържа отделна малка кухина с малка дупка, която е достатъчна, за да съхрани няколко капки. Там обикновено се намира скъпоценния камък на пръстена, но е направена така, че да може да се използва за зловещото му предназначение да причинява смърт.

Глинено гърне пълно със съкровище от монети и ценни метални предмети е открито в черноморската крепост Калиакра. Източник: Национален исторически музей, България.

Кои плодове и зеленчуци за какво помагат бр.216

 Кой плод и кой зеленчук за какво помага, по проф. Джонатан Уилс
Ясно е, че плодовете и зеленчуците съдържат много витамини и колкото повече те са застъпени в менюто ни, толкова по-жизнени ще бъдем.
За какво обаче конкретно ни помага всеки плод – ето мнението на проф. Джонатан Уилс.
Морков
Заради високото съдържание на витамин А се смята, че морковите са много полезни за очите.
Но те имат и едно по-малко използвано приложение – при възпаление на кожата, изгаряния и гнойни рани.
Настърганият морков се налага върху засегнатото място.
Зеле
Прясно изстисканият сок от зеле е полезен за лечение на язвена болест на стомаха, заболявания на черния дроб и дебелото черво. Зелето също така има противоракови свойства.
На болните от захарен диабет се препоръчва кисело зеле, което е богато на млечна киселина.
Ябълка
За прочистване на стомашно-чревния тракт ежедневно трябва да се изяжда по една ябълка.
При заболявания на стомаха и червата полезни са печените ябълки без семки.
Трябва да е помни обаче, че киселите ябълки усложняват протичането на язвените болести, гастритите и възпалителните процеси на задстомашната жлеза.
Чесън
За улесняване на процесите на ферментация в тънките черва добавяйте към салатите, рибните и месните блюда по една ситно нарязана скилидка.
Не бива да се приема при язвена болест, гастрит и бъбречни възпаления.
Лук
При колити със запек, хемороиди и след съгласуване с лекуващия лекар, може да се приема прясно изстискан сок от лук – по 1 чаена лъжичка 3-4 пъти дневно преди хранене.
Пресният лук и лучената супа не се препоръчват при язвена болест, нефрит и панкреатит.
Цвекло
Коктейлът от прясно изстискан сок от цвекло, ябълки и моркови заздравява стомаха и стимулира работата на храносмилателните жлези.
При захарен диабет ястията от цвекло са забранени.
Ряпа
Настъргана ряпа със сметана или олио помага за прочистване на стомашно-чревния тракт, а сокът от ряпа е средство за заздравяване на язви.
Не бива да се приема при заболявания на бъбреците и сърцето.
Червени боровинки
Антибактериално действие имат желето и сладкото от боровинки, а също и чаят от листата им.
Съдържащата се в боровинките бензоена киселина не се препоръчва при нефрити.
https://www.chudesa.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-p3264/

Проф. Венедиков доказва бр.216

 че чак до ІХ век по нашите земи се е говорело на прабългарски език 

Видният наш траколог открива древния град Баргала, изследва скалните гробници на одрисите в Родопите, проучва долмените в Странджа и Сакар и успява да възстанови външния изглед на тракийската колесница
Автор: Атанас Коев
На 19 август 2017 г. се навършват 20 години от смъртта на големия български археолог, траколог и филолог проф. Иван Венедиков – един от създателите на отдел „Антична археология“ в Националния исторически музей, където работи в продължение на дълги години.
Първите си разкопки той прави, докато е уредник в Античния отдел на музея в Скопие в периода 1941-1944 г.  При една от тях открива големия античен и средновековен град Баргала (дн. Брегалница).
Иван Венедиков прави редица проучвания и у нас. В периода 1945-1949 г. ръководи разкопките в Созопол, а след това за около четвърт век е научен ръководител на археологическите проучвания в Несебър.
През 1971 г. на изявеният наш археолог организира експедиция, която за пръв път изследва скалните гробници на одрисите в Родопите, а след това взема участие в проучването на долмените в планините Странджа и Сакар.
Над 150 са научните му публикации, посветени на траките – на тяхната история, култура, изкуство и език.Върху основата на множество проучени паметници той успява да покаже мястото на този древен народ в развитието на културата в Югоизточна Европа, като прави и периодизация на тракийското изкуство.
Българският историк успява да възстанови външния изглед на тракийската колесница и написва единствената монография на тази тема, озаглавена „Тракийската колесница“, излязла пот печат през 1960 г. Проф. Венедиков съставя и изложба посветена на тракийското изкуство, която през 1972 г. е показана в редица европейски столици.
Големият български учен изследва редица прабългарски надписи и извори, като въз основа на тях прави заключението, че през първата половина на ІХ век по нашите земи все още се е говорело на прабългарски език. 
Същевременно той проучва множество титли и длъжности на българските владетели и боляри и посвещава отделна монография на военното и административно устройство на българската държава.
За своята богата научна и изследователска дейност големият наш историк е награден с редица ордени и медали, сред които орден „1300 години България“, орден „Кирил и Методий I степен“, юбилеен медал „100 години от Съединението“ и юбилеен медал „Марин Дринов“. Като дългогодишен ръководител на разкопките в Несебър той е обявен за почетен гражданин на града.
                                                                                 
Видният наш историк е роден на 10 януари 1916 г. в семейството на генерал Йордан Венедиков. След като завършва гимназия се записва да следва класическа филология в Софийския университет. Тук негови преподаватели са изявените български учени: професорите Александър Балабанов, Димитър Дечев, Веселин Бешевлиев, Богдан Филов и Петър Мутафчиев. От тях ученолюбивият младеж научава много и по-късно го използва в научните си изследвания и разработки.
След като се дипломира Иван Венедикав започва кариерата си на учен с монографията „Фонетика на латинските надписи“, излязла през 1942 г.
От 1945 г. в продължение на близо три десетилетия проф. Венедиков е уредник в Античния отдел на Народния археологически музей в София. Когато се създава Института по тракология при БАН, в продължение на 5 години той работи в него.
Един от създателите е на отдела по Антична археология в Националния исторически музей, а в продължение на 8 години е и негов завеждащ. През 1981 г. Иван Венедиков е избран за професор в Софийския университет, където дълги години чете лекции по история на траките.
Видният български учен умира на 19 август 1997 г., оставяйки ни богато научно наследство.
http://www.desant.net/show-news/41171

Пловдивчанин стана Олимпийски шампион за младежи

Пловдивчанинът Кирил Киров донесе втора титла за България на младежките Олимпийски игри в Аржентина. Ученикът в СОУ “Патриарх Евтимий” спечели злато във финала в международен микс тим с германката Ванеса Зийгер на 10 м въздушен пистолет в Буенос Айрес. С общ резултат 754 т. двамата преодоляха първата квалификация и влязоха в директните елиминации.На осминафинал Киров/Зийгер победиха с 10:5 Кателин Николас (Фр) и Джеймс Милър (Вбр), с което си осигуриха място в Топ 8. На четвъртфинала Киров/Зийгер отстраниха колумбийката Руеда и германеца Карщедт, след което на полуфинал спечелиха с 10:6 срещу иракчанката Ал Кааби и белгиеца Джеръми Сон. На финала Кирил Киров и Ванеса Зийгер победиха с 10:3 индонезийката Ману Бакер и таджикистанеца Бежан Файзулаев.Така България печели на втора поредна младежка олимпиада титла в тази дисциплина. Преди четири години в Нанджин (Кит) Лидия Ненчева грабна злато на 10 м въздушен пистолет за смесени отбори в тандем с Владимир Свечников от Узбекистан.От Буенос Айрес пък златото на Киров е втора за България след това, извоювано от акробатите ни Мариела Костадинова и Панайот Димитров отново в отборно състезание.Травма пък попречи на Адриан Андреев да завърши мача си за бронза срещу бразилеца Жилберт Соареш Жуниор. Адриан получи травма в кръста и прекрати втория сет, след като загуби в първия с 4:6. Не е ясно дали контузията ще позволи на българина да играе в мача за бронза и на двойки
https://sport.marica.bg/article/read/161229                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Българи със злато в отборната надпревара по гимнастэика на младежките игри бр.216

Мариела Костадинова и Панайот Димитров бяха част от тима „Симон Байлс“, Мария Делчева на полуфинал в отборния турнир по бадмингтон
Българските състезатели по спортна акробатика Мариела Костадинова и Панайот Димитров спечелиха златни медали в отборната надпревара по гимнастика на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес. Костадинова и Димитров са част от състава на тима, спечелил първото място в мултинационалното гимнастическо състезание на смесени отбори.
Според регламента на Игрите има 12 отбора, като във всеки един от тях са включени по 12 представители на различни държави в следния състав: по три момчета и по три момичета от спортната гимнастика, по три момичета от художествената гимнастика, по една смесена двойка от акробатиката, по едно момче и по едно момиче от скоковете на батут. Отделните тимове бяха кръстени с имена на легендарни спортисти в гимнастическите спортове. За класирането в това мултинационално състезание се взимаха предвид само местата (без точките) в квалификационните надпревари на всеки един представител в съответния спорт. Общият брой най-предни класирания осигурява съответно злато, сребро и бронз.
Българите бяха в отбора, който носеше името на Симон Байлс – американска спортна гимнастичка, първата жена с три поредни световни титли (2013 – 2015). С десетте си златни медала Байлс държи рекорда за най-много златни отличия, спечелени от жена в историята на световните гимнастически първенства. Останалите отбори бяха с имена на други легендарни спортисти от гимнастиката като Надя Команечи, Оксана Чусовитина и т.н.
Българските състезатели бяха със значителен принос за титлата на своя тим, тъй като още в първия ден на игрите се наредиха трети в квалификациите при смесените двойки в акробатиката и се класираха безпроблемно за финала. Българската двойка събра сбор от 82.000 точки, което й осигури място на финала, насрочен за полунощ срещу вторник българско време.
Златните медали бяха връчени на българите от трима членове на МОК – от легендарния украински спринтьор Валери Борзов, Сара Уолкър (Нова Зеландия) и Маринари Ватанабе (Япония), който като президент на Международната гимнастическа федерация (ФИГ) преди три дни беше приет за член на МОК
 от интернет

Свръхпроводниците, които удивляват физиката бр.216

Резултат с изображение за Свръхпроводниците, които удивляват физиката
Поставени в свръх мощно магнитно поле, странните метали показват непознато до сега поведение.
От откриването им през 1986 г. от Георг Берднорц и Алекс Мюлер, купратите удивляват светът на физиката със своето нетипично поведение. Наричат ги странни метали, за да ги различават от предвидимите и добре изучени нормални като мед и алуминий например. „Чудаците“ поставят пред науката нелеката задача да намери съвсем нов теоретичен фундамент, който да обясни поведението и свойствата им, понеже съществуващият досега се оказва напълно неприложим за тях, казва теоретичният физик Чандра Варма от Калифорнийския университет. Странните метали са „наистина едно от най-интересните явления в областта на физиката в последните десетилетия“ – признава Варма.Купратите шокират научния свят поне в три аспекта – тяхното съпротивление, способността им за свръхпроводимост, а от съвсем скоро, и с тяхното поведение в силно магнитно поле.На 3 август 2018 г. престижното научно издание „Сайънс“ публикува статия, в която се описва поведението на купратите в магнитно поле 2 милиона пъти по-силно от това на Земята. Оказва се, че съпротивлението им се увеличава линеарно с нарастване на полето. Нормалните метали не реагират по този начин. При тях зависимостта не е толкова ясно изразена. Ако поведението на двете групи метали се изобрази в графики в координатна система, където единият показател в съпротивлението, а другият – силата на магнитното поле, то за странните метали взаимовръзката се изобразява като диагонала права, докато за всички останали – като крива. Предстои да се търси обяснение и на този феномен.Макар открито малко по-отдавна, поведението на купратите при повишаване на температурата, остава също така все още необяснено и мистериозно. То отново се различава значително от това на останалите метали. Докато съпротивлението на „нормалните“ е подвластно на сложни принципи, то при „чудаците“ отново е праволинейно – увеличава ли се температурата, нараства и съпротивлението им.Третата загадъчна особеност на купратите е свързана със спосбността им да провеждат електричество без никакво съпротиление. Докато останалите познати свръхпроводници трябва да се охладят почти до абсолютната нула, за да проявят качествата си, то купратите правят същото при доста по-виоски температури. Това го прави значително по-лесно приложим на практика. Все още не е ясно защо купратът се държи по този начин
.https://spisanie8.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/2018/0809/%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html

СВАТБИТЕ ПО СВЕТА БР.216

В различните региони на света можете да видите голямо разнообразие от сватбени облекла, повлияни от етноса и културата. Някои булки избират пъстри дрехи, други рисуват ръцете си според местните традиции, трети скриват лицата си зад дебел слой от бижута или воали. Ето част от най-интересните практики.
1. Индийска сватба
В индийската култура розовите или червените сватбени рокли са най-честият избор за одежда на булката. До неотдавна само омъжените жени в Индия си изрисували бинди – червената точка в средата на челото.
 
2. Сватба в Нигерия
Нигерия е страна с около 250 етнически групи и над 500 езика. Затова сватбените церемонии са различни според региона, религията и етническата принадлежност. Нигерийски булки често носят ярко оцветени сватбени дрехи и специална кърпа за глава, наречена геле.
3. Сватба в Гана
Традиционните сватби в Гана са много цветни, всяко семейство си има свой собствен модел плат, в който облича младоженците.
 
4. Монголска сватба
В традиционната монголска сватбена церемония булката и младоженецът носят диил – шарени дрехи, носени от номадите в Централна Азия от векове. 
 
5. Сватба в Япония
За традиционната японска сватба булката често носи чисто бяло кимоно – символ на чистота и моминството. След церемонията тя може да се премени в червено кимоно, което символизира добър късмет.
 Сватба в Казахстан
В традиционните казашки сватби булките обикновено носят шапка, известна като саукеле, както и покривало на лицето. Саукелето обикновено се приготвя много преди момичетата да достигнат възрастта за брак.
7. Сватба в Шотландия
Мъжете в Шотландия традиционно носят килта на своя клан на сватбата си. След церемонията булката носи шал с надписи и цветовете на клана на новия си съпруг, символ на прехода към новото семейство. 
8. Сватба в Украйна
Хутсулите са украинска етно-културна група, живееща от векове в Карпатите. Традиционните им сватбени дрехи са много цветни, а самите сватби са оживени и пълни с танци, игри и закачки.
 
9. Сватба в Румъния
Сватбите в в Оас са важно събитие за северозападната част на Трансилвания. Организират ги родителите, булката и младоженецът. Изпълняват се различни ритуали, включително подготовката на зестрата и костюмите, изборът на кръстниците и подготовката на сватбеното знаме.
10. Сватба в региона Гора (между Македония и Косово)
Горяните са мюсюлмани по вяра, но техните традиции и обичаи съдържат многобройни езически елементи. Булката е на бял кон, покрит с шал. Тя носи специално декориран чадър по време на сватбеното тържество. Традицията повелява да бъде придружена от семейството си до дома на бъдещия съпруг, яздейки коня. 
11. Сватба в Китай
 
В Китай червеният цвят се смята за символ на добър късмет, който гони злите духове. Затова и в традиционната сватба младоженците са облечени в червено. 
12. Яканска сватба
Яканците са етно-езикова група, която обитава остров Басилан във Филипините. Традиционните сватби, организирани от родителите на младоженците, обикновено се състоят от две церемонии – ислямски и по-стар, предислямски ритуал. 
13. Сватба в Унгария
В традиционните унгарски сватби облеклото на булката включва бродирана рокля с флорални мотиви в три ярки цвята. Тя често носи много фусти, както и специално украшение за глава с вплетена в него пшеница.
14. Сватба в Норвегия 

В Норвегия традиционната сватбена носия се нарича бунад. Тя може да се облича и за други поводи – например на кръщене.
15. Сватба в Перу
 
Традиционните сватбени тоалети на Андите са светли и включват наметала и шапки, украсени с пискюли. Полата и пончото се изготвят специално за булката и младоженеца.
 https://spisanie8.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/4358-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.html