Monthly Archives: юни 2021

20 БЕЗЦЕННИ МЪДРОСТИ ЗА ЖИВОТА БР.248

1. Живей така, сякаш ще умреш утре; учи така, сякаш ще живееш вечно.

2. Всеки един човек е уникален, точно като всички останали.

 

3. Образованието е способността да правиш разлика между това, което знаеш, и това, което не знаеш.
4. Смъртта не е най-голямата загуба в живота. Най-голямата загуба е това, което умира в нас, докато сме живи.
5. Не върви зад мен, защото аз може би не съм добър водач. Не върви пред мен, защото аз може би няма да тръгна след теб. Върви до мен и ми бъди просто приятел!
6. Истинско щастие е да имаш семейство, което да те разбира така, както приятел, и приятели, които да те подкрепят така, както семейството ти.
7. Обичай себе си, за да те обичат и другите!
8. Миналото не се връща никога.
9. Когато се катурне колата, пътища много се отварят. Хвани се за работата по-рано, за да я свършиш по-бързо.
10. Не режи клона, на който седиш.
11. С какъвто дружиш, такъв ставаш.
12. Изисква се мъдрост, за да се разбере мъдростта; музиката е нищо, ако публиката е глуха.
13. Най-прекрасните сънища се случват, когато си буден.
14. На света няма нито щастие, нито нещастие; има само сравнение на едно състояние с друго, нищо повече.
15. Ако искаш да познаеш човека, дай му власт в ръката.
16. Майката я съсипват дъщерите, а тя за тях сина си съсипва.
17. Който излъже един път, сто пъти право да казва, не му вярват.
18. Целият свят прави път на този, който знае къде отива.
19. Добрите приятели са като звездите; не винаги ги виждаш, но знаеш, че винаги са там.
20. Това, което сме направили единствено за себе си, умира заедно с нас; Това, което сме направили за другите и за света, остава завинаги
https://www.gnezdoto.net/mydrost/2926-20-bezcenni-mydrosti-za-jivota

Бог на живите бр.248

„Живи и мъртви“, това са две понятия. Животът познаваме, а смъртта не познаваме. Ако някой мисли, че познава смъртта, той се лъже. Всички говорим, че ще умрем, но какво нещо е умирането, тук никой не знае, то е предположение, което трябва да се докаже. И интересно е, че съвременните учени хора, най-учените капацитети, които не вярват в Бога, вярват в смъртта. Те казват: „Как да не умираме?“ Ами онзи, който умира, нали си затваря очите? Нима затварянето на очите, това е смърт? – „Ама престава да говори!“ – Нима преставането да говори, това е смърт? – „Ама пулсът престава.“ – Нима преставането на пулса, това е смърт? Аз не зная защо така определят смъртта. Човек може да си затвори очите, може да престане да говори, може сърцето му да престане да тупа, и пак да живее. Има същества в природата, които нямат сърце, и пак живеят, без сърце са. Има същества, които нямат кръвообръщение, и пак живеят. Ще кажете: „Е, това е от „1001 нощ“. Нима всички съвременни теории на науката не са от „1001 нощ“? Сега според тази съвременна относителна реалност, според теорията на Айнщайн, всички хора признават, че науката е една относителна реалност, а досега мислиха, че е една положителна реалност. Нямам нищо против това – относителна и положителна. Ние казваме, че известен човек е положителен. В какво е положителен? Положителен човек е този, който всякога устоява на своята дума: каже едно нещо и го направи. А неположителен е този, който каже едно нещо, а върши друго, всеки ден умът му се мени по 10 пъти. Той е относителен.
Сега науката казва, че светлината на звездите се подчинява на общия закон на трептенията, че имало едно отклонение в лъчите на светлината и туй се върши под влиянието на тия трептения. Така е. Светлината се подчинява на един вътрешен закон, а щом се подчинява, тя си има известни ограничения. Щом има известни ограничения, тя се движи в един известен кръг, по известна спирала. И в такъв случай светлината не само че се наклонява, но се отклонява и най-после спира. И всеки един лъч се превръща в едно разумно същество. Е, какво ще кажат на туй съвременните учени хора? Преди милиарди години вие сте били такъв един лъч, но при излизането си от звездите, след като сте се движили и дошли на земята, вие сте се намерили като хора, и днес, в тази аудитория, ме слушате. Вие сте забравили, че сте били светлина. И сега с ред доказателства трябва да ви убеждавам, че сте били светлина. Ще кажете: „Е, светлината е друго нещо“. Защо? – „Тя свети.“ Как може да определите, че туй движение се превръща в светене? Преди всичко светлината не идва от слънцето. Ако отивате към слънцето, вие ще се намерите в един такъв непоносим мрак, какъвто досега не сте виждали. Някои мислят, че като отиват към слънцето, ще намерят повече светлина. Не, обратното е, в такъв мрак ще нагазите, че ще изгубите пътя си. Това са само твърдения, предположения, не казвам, че това е една истина. Та и аз имам право да предполагам, както всички учени хора. Може 50 процента да е вярно и 50 процента да има едно отклонение.
Казва се: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“.
Всички съвременни хора казват: „Ние ще умрем“. Е, питам тогава: Като казват, че всички ще умрем, какъв смисъл има тогава да се проповядва една религия, че има Господ, че Господ дошъл на земята, това-онова, ако ние вярваме в смъртта? И съвременните хора вярват в смъртта повече, отколкото в живота. Отрицателните истини в света са по-силни, отколкото положителните. Тогава казвам: Защо ни е религия, защо ни са всичките научни теории, ако един ден смъртта унищожи всичко? Смъртта в света, според моето схващане, е изобретение на човешкия ум. Казва се в една стара книга: „В който ден престъпиш заповедите ми, в който ден престъпиш великия закон на Любовта, Мъдростта и Истината, ще умреш“. И тогава вече имаме определение що е смърт. Щом изгубиш своята свобода, своите знания, своя живот, ти си мъртъв. В какво седи животът? Щом изгубиш живота си, ще изгубиш своето движение, ще се парализираш и у тебе ще остане само едно голо съзнание – ще съзнаваш, че имаш ръце, крака и не можеш да се движиш; ще съзнаваш, че имаш сърце, което не може да тупти; ще съзнаваш, че имаш артериална система, нерви, кръвоносни съдове, а нямаш кръвообращение. И тъй, щом сгрешиш против великия закон на Любовта, ще изгубиш живота си; щом сгрешиш против великия закона на Мъдростта, ще изгубиш знанието си; и щом сгрешиш против великия закон на Истината, ще изгубиш свободата си. А щом изгубиш живота си, знанието си и свободата, в какво седи благото на живота? Следователно под „смърт“ ние разбираме лишаване от три велики добродетели, които подтикват човека към развитие и усъвършенстване; те са животът, знанието и свободата. Без свобода Истината не може да се намери, без знание Мъдростта не може да се разбере, без живот Любовта не може да се придобие. Ако някой ме пита: „Защо ми трябва живота?“ – За да възприема Любовта. „Защо трябва да уча и да зная?“ – За да придобия Мъдростта. „Защо трябва да бъда свободен?“ – За да съм в общение с Истината. Истината, това е смисълът на живота.
И сега, казва се: „Бог, висшето, не е Бог на мъртвите, но на живите“. Значи абсолютно се отрича смъртта. Ама ще каже някой: „Нали умираме ние?“ Аз мога да ви докажа обратното: ако някой умрял човек, тъй както го носят, се разкае, той ще оживее. Мислите ли, че всички съвременни хора, както ги носят по „таргите“, те са умрели? Не, те са живи. Син придружава умрелия си баща. Татко му е в тялото, но като не знае, затисне го и после пита: „Татко, где си?“ Той казва: „Отворете ми, не съм умрял, помогнете ми!“ И после ще му четат ред молитви, ще казват, че отишъл при Господа на небето. Никъде не отиват хората, никъде. Отишъл в онзи свят! Чудно е, като говорят хората за онзи свят! Ти, който говориш за онзи свят, ходил ли си там? – Еди-кой си пророк казал, еди-кой си учен казал. Ти проверил ли си този научен, религиозен факт? Съвременните учени хора по 99 пъти проверяват един научен факт и тогава се произнасят, а тук без всякаква проверка твърдят, че човек умира. Ще кажат, че е грешно религиозните хора да проверяват дали има живот след смъртта или не, защото с това ще покажат, че се съмняват. Съмнението не е знание. Казват: „Ще се усъмним, ако мислим по този въпрос“. Мисълта не е съмнение. Мисълта е вънка от всяко съмнение. Съмнението е един недъг, излишък на ума. Ако съвременните учени хора казват, че аз трябва да ям и в процеса на яденето трябва да остава излишък, това е един неправилен извод, това е една крива философия. Аз казвам: Трябва да ядеш тъй, че да остава само един микроскопически излишък. И мислите ли, че нашият свят щеше да бъде в по-лошо положение, ако имахме по-малко излишъци? Единствената вярна идея в света, която може да ни подигне днес, никой не я е засегнал.
„И казвам: Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
И най-после, вие ще кажете: „Ами Господ за мене грижи ли се?“ Ти за Господа грижиш ли се? – „Ами Господ за мене мисли ли?“ Ти за Господа мислиш ли? – „Господ с мене занимава ли се?“ Мислите ли, че аз, като обичам някого, трябва да се занимавам с него? Обичта се състои в това, че когато обикнете някого, не се занимавате с него. Ще ви докажа това по обратен път. За пример, имам 100 души длъжници, аз се занимавам с тях. Взел съм полиците им и казвам: еди-кой си, на еди-коя си дата ще ми плати. Разглеждам поотделно всички полици и всеки месец отивам, събирам своя дан, взимам лихвите. Но един ден, като ги обикна, скъсвам полиците, не се занимавам повече с тях. Кое положение е по-реално, да се занимавам или да не се занимавам с тях? „А – казваме, – трябва да се занимаваме с Бога.“ Е, как да се занимаваме, като този лихварин ли? Когато ние седнем да разсъждаваме дали Господ мисли за мене, ние мязаме на онзи лихварин – човъркаме Бога. „Аз – казва – зная да човъркам.“ Че кой червей не човърка? – Из големите дървета тунели пробиват. Човек бил културен, че пробил големи тунели. Червеите казват: „И ние сме културни, и ние правим тунели по дърветата и по земята“. Най-после, като направим една железница, това култура ли е? Като направим една фабрика, това култура ли е? Като съградим едно здание, това култура ли е? Като направим сегашните си костюми, това култура ли е? Чудни са тези хора, като считат, че културата е в железниците, във фабриките. Казват: „Културни хора сме“. Да, културни хора! И после се хвалим с нашите културни заведения: библиотеки, училища, университети. Знанието в университетите ли седи или в библиотеките? – Не, то не седи нито в университетите, нито в библиотеките. Това са условия, при които знанието може да се прояви. Онзи жив професор, той носи знанието. Нему трябват пособия, както на онзи майстор трябват метър, чук, мащрапа, мистерийка. Следователно културата започва само с живота, а първият подтик към културата, това е Любовта. И Христос, като влезе в света, даде култура на сегашните хора, но те, като започнаха да се усъмняват в Любовта, културата почна да замира. И днес всички казват: „С Любов не може, ти трябва да им покажеш на тях, да не мислят, че си прост!“ Влезте в някой дом днес и запитайте, има ли Господ? – Има. И започват да разправят, че има Господ, че има небе, звезди, всичко ще ти разправят. Казвам: Ти звездите видял ли си? „А – казва, – виждам ги.“ Чудни са хората, като казват, че са ги видели! Тази част от звездата, която виждаш, знаеш ли каква част съставлява от една истинска звезда? Сириус, който е 300,000 пъти по-голям от слънцето, ти го виждаш като една малка звездица, няма никакъв диск. Какво виждаме ние? Казваш: „Виждам тази звезда“. Ами че смешно е! Аз стоя на 100 километра разстояние от тебе, нося една малка свещ, а ти казваш: „Видях един човек“. Нищо не си видял. И целият научен свят е пълен с такива научни теории. „Аз – казва – ви познавам.“ „Вие – казва – не ме обичате.“ Ами че ти познаваш ли какво нещо е обичта? Казва някой: „Ти не ме любиш“. Познаваш ли какво нещо е Любовта? Не че не ви любя, но във вас няма условия да проявя моята любов. Научно аз бих казал тъй: онзи, който иска да го любя, в него трябва да има условия. Щом двама души си говорим, ние сме живи. Щом сме живи, има вече условия да се прояви Любовта. Има ли подтик на Любовта, има условия за проявяване на знанието. В съвременното общество, в съвременния научен свят, религиозните хора, всички казват, че щом човек се влюби, проявява се любовта, а знанието фалира. Не, те смесват любовта с чувствата. Има някакво разчувстване понякога у човека, той става като каша, направена от мамулено брашно, качамак го наричат. И този качамак минава за любов. Ако това беше любов, както го разбираме, съвременният свят би се превърнал в рай. Дойде някой, казва: „Аз ви обичам“. Да, аз ви обичам като качамак. Някои ще кажат: „Това е подигравка“. Не е подигравка. Ние трябва да обичаме всички. Във всички свои беседи аз имам за цел да обикнем Истината, да говорим не грубата истина, но в душата си да имаме едно такова нежно чувство за Истината, че всякога да се стремим да говорим тази Истина; не да се налагаме, но да изказваме тази велика Истина, която извира от нашата душа. Следователно аз поддържам: подтик към културата, това е Любовта.
Като говоря всичко това за съвременната наука и култура, аз не искам да критикувам учените хора, но мога научно да обясня от какво произтичат всичките техни противоречия. Често правя опити: прочета съчинението на някой учен човек и от прочетеното искам да намеря какъв е неговият образ. Правя своите изчисления, че този учен, когато е създавал своята теория, е имал едно чело от 3 и половина сантиметра високо. Казвам: Този човек не може да бъде учен, той е бил само копист, копирвал е. Като чета съчинението му, от думите разбирам, че носът му е бил 3 и половина сантиметра дълъг. Казвам: Този човек не е бил наблюдателен, в него е имало нещо криво. Чета съчинението на друг някой. Меря, брадата му имала 2 сантиметра. Казвам: Този човек е с много слаба воля, следователно той не е имал достатъчно търпение да се домогне до всички онези факти, които са необходими за тази велика Истина. Сега ние ще оспорваме това и ще кажем: „Нашата мисъл зависи ли от нашето чело?“ Тогава аз задавам въпроса: можем ли да поставим човешката душа в тялото на една муха и тази муха да покаже същата тази интелигентност, каквато човека? Не, изисква се една човешка глава, а знаете ли колко милиони години е работила тази разумна природа върху човешката глава? И то не с тази обикновена реалност, а с онази абсолютна Мъдрост, абсолютна реалност, защото има една относителна реалност, има и абсолютна реалност. И всеки един от вас има една поверена глава. Природата е вложила вътре в нея всичката ваша душа и казва: „С тези ваши инструменти ще работите“. И всичката ваша погрешка е там, че не знаете как да манипулирате с този ваш мозък. Казвате: „Е, този мозък“. И религиите на миналото, училището на йогите, това са училища, които учат човек как да манипулира със своя мозък, т.е. с обективната външна страна на човека, и после с човешката душа. А ние почваме днес с душата. Онези от вас, които вярват в душата, знаете ли какъв е нейният основен закон? Вие чувствате вашата душа, вие самият сте душа, но правили ли сте опити да отделяте тялото си от душата? Някои от вас може да имат такива опити, но други ще възразят: „Как е възможно това?“ Може, между тялото и душата има рязка граница, тялото може да си живее като тяло, и душата може да си живее като душа, само че тялото като остане без душа, се разкапва на хиляди и милиони живи частици, но то не умира. То е съставено от хиляди и милиарди клетки. Всяка клетка си има душа, само че душата на първичната клетка, първичната монада е централна, тя е светла сама по себе си и е привлякла всички други монади наоколо си. Един ден, когато тази светла монада свърши своята мисия, тя ще им каже: „Сега ви изпращам на свобода“. И веднага виждаш, всички клетки започват да се разпръсват. Клетките на сърцето се отделят и казват: „Не трябваме повече на господаря си“. И сърцето престава своята деятелност, взима си скоро багажа. И един ден започва разлагане, т.е. не разлагане, а разотиване на всички клетки по своя път. А хората, седнат да плачат, виждаш ги, четири реда сълзи ронят, умрял вече този човек. Не е умрял, но тази светла монада отива при Бога, Който е жив, и тя казва: „Аз бедствам да изгубя живота си и повече за туй ще разпусна слугите си, тези сестри и братя, да могат и те да отидат и да почерпят живот“. Сега вие ще ми кажете: „Това не е вярно“. Аз казвам, че това е вярно. Невярно – смърт, вярно – това е живот. Аз съм на положителната страна и казвам: Аз познавам живота, смъртта не я познавам, зная само, че тъй, поодрасква по някой път. Страданията, ограниченията, това е смъртта. Ние определяме смъртта така: най-голямото ограничение в света, или най-малките условия, при които животът може да се прояви.
Сега в тази философия ние трябва да изучаваме законите на живота. Всеки един от вас трябва да си зададе онзи велик въпрос: към какво трябва да се стремим? – Към Любовта. Да, но трябва да знаете признаците на тази Любов. Когато дойде Любовта у вас, вие усещате един срам в себе си. Това не е Любов. Когато проблесне у вас първият лъч на Любовта, вие ще усетите в себе си едно неописуемо блаженство, една светлина, един такъв подтик на вашия ум, един такъв стремеж на вашата воля, че всички препятствия в света ще почнат да се топят пред вас. Когато дойде първият лъч на Любовта и проникне в душата ви, всичките ви работи ще тръгнат. Кои работи? – Истинските. Някои казват: „В търговията ще ни върви ли?“ Като дойде първият лъч на Любовта, тя не обича чуждото и ще каже: „Слушай, всичко ще раздадеш на бедните, а аз ще ти дам моето богатство, ти ще бъдеш богат по особен начин“. Като дойде при учения, ще каже: „Туй старото знание ще го раздадеш, нещо ново ще ти дам аз“. Тя няма да създаде нещо съвършено ново, но ще отвори своите хранилища, своите библиотеки, и ще те въведе в онзи скрития свят. Съвременният свят ходи в Индия, там има скрити скрижали от хиляди и хиляди години. Да, и на земята има, но и горе на слънцето има. На земята не съм ходил. Виж, за там други имат думата, но на слънцето съм ходил. И каквото пише на слънцето, много добре го разбирам.
„Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
Ако Бог е Бог на живите, подразбират се онези хора, у които се е пробудило туй висшето съзнание. И аз съм срещал хора, за които Бог е Бог на живите и които няма да ги питам: Ти вярваш ли? Не, тия хора имат особени признаци. Има хора, които казват: „Господ за нас не се грижи, Той ни забрави“. Тия хора са мъртви, а Бог е Бог на живите, за тия хора говоря аз. Тия хора, това са истинското семе на света. Писанието нарича тия хора „Синове Божии“. Някои ще кажат: „Дали аз съм от тия синове?“ Ако вярваш, ако живееш, от тези си; ако се съмняваш, ако не живееш, не си от тези. – „Но, мога ли да стана?“ Не, думата ви ще бъде: Не, не – ей, ей.
Сега за този Бог на живите, Който е Любов, някои казват, че Той зарад нас мисли. Не, Господ мисли зарад себе си и ние зарад себе си ще мислим. Ама пак ще ме разберете криво. Ние ще мислим за всичко онова, което Бог е създал. Тази вселена за нас е създадена. Следователно ще учим защо Бог е създал звездите, защо е създал мушиците, буболечиците, комарчетата, жените, мъжете. Аз не говоря за тия комари, които хапят. Едно време комарите са били добри свирци, както и хората, които в първо време са били създадени по образец и подобие Божие, но днес вече нямат тази светлина. Та ще ме извините, и комарите днес мязат на господарите си. Нима мислите, че жилото на комара е по-лошо от жилото на човека? Ако е за предпочитане кой да ме ухапе, бих предпочел да ме ухапят 100 комара, отколкото едно човешко жило. Едно човешко жило е ужасно нещо!
„Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
Под думата „мъртъв“ аз разбирам онези хора, на които сърцето е заледеняло, на които умът не се движи, не мисли, на които волята е парализирана. Имат желание това да направят, онова да направят, но нищо не вършат. Казват: „Е, за друго прераждане, когато отидем на небето, тогава ще учим“. Ти на земята не учиш, че на небето ли? Тази философия не търпи критика. Мислите ли, че една муха, като влезе в един човешки университет, ще стане много учена? Ами че кой университет не е пълен с мухи? При това колко мишки има, които са свършили? И жабички има, и кученца има, но кои от тях са свършили университет? Мислите ли, че като влезете в небето, ще свършите? Вашето положение ще бъде като положението на една муха. „Ех – ще кажете, – нали по образи и подобие Божие сме създадени?“ Ти, ако тук, при тези условия, при които Бог настоява да учиш, те мързи да учиш, то на небето, там, при онази свобода, ще се забравиш и няма да учиш. И право казват турците, че на онзи свят, там ще има една цяла планина с пилаф, полян с масло. Какво учение ще има при тази планина? Всеки ден ще има движение към устата навътре-навън, ще мяза на движението на локомотива – пуф, пуф. Това е философско схващане, но не е право схващане. Дали има разлика между нашето и турското схващане?
„Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
На кои живи? На онези хора, които мислят. Можем да мислим ние. Можем да бъдем живи. Ще кажат: „Можем ли да бъдем живи?“ Чудно нещо! Ами кой ти е казал, че не си жив? Аз съм срещал много младежи, които казват: „Ама аз не мога да мисля“. – Кой ти е втълпил тази идея, че не можеш да мислиш? „Ама аз не съм жив.“ – Аз зная причините, ти си влязъл в един зимник долу. Излез вън, попечи се малко! „Има ли Господ?“ – Ела с мен, няма да те заведа при Господа, но ще те заведа при лъчите на Неговия Дух и ще усетиш благотворното влияние на Неговата мисъл. Аз никога досега не съм ви водил на слънцето и ако ви заведа, ще се обърнете на па̀ра, но това е според нашето схващане, според вашите теории. Някои казват, че слънцето имало 0 градуса топлина; други, че имало 32,000 градуса топлина, трети – 1,000,000 градуса, а някои допущат – до 5,000,000 градуса топлина. Всичко е вярно, но това е нещо относително. Ти можеш да минеш през 5,000,000 градуса топлина без да я усетиш, пък можеш да минеш през 100 градуса топлина и да я усетиш. Това зависи от твоето движение.
„Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
И сегашното заблуждение у всинца ви, туй, което спъва вашия живот, е, че всички казват, какво за Бога не може да имаме определено понятие. Не, за Бога можем да имаме едно понятие – светлина без сенки; за Бога можем да имаме едно понятие – живот без ограничения; за Бога можем да имаме едно понятие – Любов без промени и измени, знания без погрешки, свобода без ограничения. Тъй трябва да схванете Бога. И мнозина отиват със своята ученост при Бога. Има един начин за отиване при Бога. Съвременните хора ги е срам да казват, че слушат моите беседи, а мнозина може и да се съмняват. Колкото за това, че сте идвали да ме слушате, туй може да го държите в тайна, това може да урони вашия престиж, вие сте прави, но да ви е срам от това, че се занимавате с Бога, туй е едно престъпление. Дойде ли до Бога, ще кажеш: „Аз зная Бога, за Него имам само едно мнение. Аз Го познавам“. – Но как го знаеш? – „Аз живея, а Бог е живот.“ Туй е най-силното доказателство. Когато умра, аз ще престана да вярвам в Бога, но докато живея, животът, това е Бог. Тази мисъл, тази воля, този подтик у мен, това е Бог. Колкото по-силно се проявява, толкова повече Го познавам. Сега, външно, ние хората търсим свобода. Вън от Бога няма свобода! Нека си поддържат всеки своето учение, но тази идея за Бога, която ви казвам, приложете я при следния случай. Вие сте раздразнен, изгубили сте 100,000 лева, уронва се вашият престиж. Спрете се пред себе си и кажете тъй: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“. Кой ти дава право да мислиш, че си изгубил нещо? Стотях хиляди лева, които си изгубил, мислиш, че са загуба? Не, това е печалба за тебе. Тъй трябва да мисли онзи човек, който люби Бога. В Любовта всичко е печалба. Без Любов всичко е загуба. Сега вие ще изберете едно от двете. Аз турям правило в новия морал: мога да ви обидя само ако не ви обичам, ако не ви любя. Всяко нещо, изказано без Любов, това е обида; всяко действие, направено без Любов, това е обида. И следователно първото нещо при новия морал: хората трябва да се стремят да говорят на новия език на Любовта. Как бихте желали да си говорим? – По-добре ръката на Любовта да ми удари две плесници, отколкото да ме целуне устата на лицемерието. Всяка уста на лицемерието, това е сифилистична уста. А като ви удари Бог, ще кажете: „Как тъй да ме удари!“ Ами всяко движение не е ли подтик на тази Божествена енергия? Ами как мислите, тези ангели тъй доброволно ли напущат небето? – Не, хване го Господ със своята ръка, завърти го и той се намери на земята. Казвате: „Доброволно е дошъл“. Да, като го завърти Господ, ще дойде. Той казва: „Много хубаво ме хвърли Господ“. А Господ му казва: „Ще идеш да покажеш на хората моята Любов“. „А – казвате, – Господ е много деликатен.“ Не, като отидете при Бога, такова движение ще има, че всичко на пух и прах ще стане, нищо няма да остане по вас. Няма да ви каже Господ да си хвърлите дрехите. Аз говоря фигуративно.
„Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
Сега нека се постараем да предадем това в една научна форма. Като казвам „в научна форма“, подразбирам онази реална, опитна страна на вярата, да опитаме, че онова, в което ние вярваме, е положително. Преди 15 години бях в Русе, в дома на един евангелист, там се спрях. Той отвори Библията, чете ми как едно време Христос е лекувал болни, разни въпроси разисквахме, и научни, и духовни, и мистични, и спиритични, докато най-после този хазяин го заболя зъб и разговорът се спря. Е, казвам, ти ми разправи толкова неща от Евангелието, тури си сега ръката на страната на болния зъб и я подръж така, ще ти мине. – „Не вярвам.“ Туря си ръката, не минава. Ами ако аз туря ръката си, може ли да ти мине? – „Не вярвам.“ Може и по друг начин да мине този зъб – с лапа, с пластир. Ами ако аз туря ръката си без лапа и болката мине, ти ще повярваш ли? „Как, ти искаш да ме мистифицираш ли?“ Турих ръката си, мина му зъбът. Подир половин час пак го заболя. Казвам: „Ти си се усъмнил“. Турям пак ръката си, мина му зъбът. Как може така? Казвам: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“. Понеже ти си помислил, че ще умреш, Господ ти даде тази болка на зъба. Аз турям ръката си, и дойде животът. Някой започне да боледува, нека каже: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“, и болестта ще си замине. Един наш брат, приятел, познат от дълго време, минава през Търново, заболява го кракът, съвършено се схваща, умира от болки. Пращам при него двама души, които съм възпитавал, давам им начин как да го лекуват. Обаче като отиват при него, той, по-силен от тях, предава им болестта си и те не могат да го излекуват. Пишат ми: „Таз работа не е за нас“. Заминавам аз от София, отивам при него, прочитам мисълта му, мисли, че ще направя някакво чудо, и очаква. Но аз влизам, разговарям се с него, как е дошла болестта. Питам го: Ти вярваш ли? – „Вярвам.“ – Ще мине. И този човек след 3 дена беше на краката си, и болестта изчезна. Аз не му казах как го лекувам, но казах на болестта: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, ще си вървиш“. Питат го лекарите: „Как се излекува?“ – „Не зная как.“ Е, че как ще знаеш? Като кажеш на болестта: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“, и болестта ще излезе. Някои ме питат: „Учителю, кажи ни как да се лекуваме!“ Като кажеш: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“, ако се излекуваш, значи ти си дошъл до самата Истина. Както онзи болен, който е излязъл на планински въздух, като диша, диша, ще оздраве. Като кажеш: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“, ще оздравееш. А ние сега, съвременните хора, имаме постоянно съмнения. Някои ме гледат, казват: „Какво искаш да кажеш?“ – Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. „Ами в какво седи смисълът на живота?“ – Да ни даде Любов. – „Защо ни е Любов?“ – За да ни даде живот. – „Ами защо ни е живот?“ – Да ни даде Любов. Иска да ме оплете. Казвам: Слушай, приятелю, тази съвременна философия аз я уподобявам на следния смешен пример. Един велик цар, като напълнил хамбарите си с жито, искал да намери някой учен, който да му разкаже една съдържателна приказка, която да няма край. Най-после се явява един мукалит, казва му: „Царю, аз ще ти разправя една приказка без край. Имаше един велик цар, като тебе, напълнил си хамбарите с жито, но зидарите, които съграждали хамбара, оставили една малка дупка незамазана. Отде се намерил един щурец, влязъл през дупката, взел едно зрънце и го внесъл в скривалището си. Вторият ден идва, взима второ зрънце, занася го пак в дупката си. Третият ден – също, четвъртият ден – също и т.н. Всеки ден идвал, взимал зрънце и го отнасял“. – „Стига де, няма ли край?“ – „Чакай, всичките зрънца да се отнесат, че тогава ще ти кажа края.“ Съвременните учени хора, като щуреца, вадят зрънце по зрънце, а ние чакаме заключението. Мислите ли, че този щурец, като извади всичките зрънца, ще даде заключение за своята теория? Казват за някой учен: „Той ще даде своя теория“. – Колкото този щурец с изваждането на тия зрънца ще даде заключение за своята теория. Да, той икономически решава важни въпроси, но ако нямаше тия зрънца, нищо не би струвал. Не, разумният човек иска да посее туй зрънце. И в какво седи съвременното възпитание? Туй е дресировка, не е възпитание. Аз бих желал да видя истинските методи на възпитание. Истинските методи на възпитание започват с живота, животът започва с Любовта. Любовта започва със знанието, а знанието – със свободата. Тия елементи трябва да влязат, със своята същина, вътре в нашия живот, а не да стоят вън от живота, да ги желаем външно.
„Бог не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.“
Сега вие ще кажете, какво ли ще бъде заключението ми? Аз заключение никога не правя. Някой път ме упрекват, че нямам връзка в беседите си. Аз връзки не правя, друг да ги прави, развръзки правя. Дето има връзки, аз ги развързвам, защото в тези връзки няма морал. Ако имаше истински морал, биха ли съществували тези затвори, убийства? Но ще кажат някои, в онзи свят има ли пъкъл? Че кой създаде пъкъла? Ние мислим, че пъкълът е далеч от земята. Не е така. Пъкълът е тук на земята. Често съм разправял онзи разказ за едно малко ангелче, което като слушало за хората на земята, поискало да слезе да ги види. Отишло при един голям ангел, негов батю, и му казва: „Я ме вземи на крилата си и ме заведи на земята, да видя как живеят тези умните хора там“. Като го завел, то казало: „Слушай, на земята искам, а ти ме водиш в ада“. – „Ами че тук са хората, тук живеят те.“ Раздори, съмнения, недоразумения навсякъде: и в науката, и в религията, и в обществото – навсякъде. Този бил виновен, онзи бил виновен, този застрелят, онзи застрелят, този, онзи затворят. Не, не, всички са лъжливи учения. Не е всичко лъжливо, но ако има една крива халка в една верига, нали разваля цялата верига? – Разваля я. Една крива мисъл може да развали 100 прави мисли. Така е и в обществения живот, и в частния живот, и в семейния живот. Една жена през целия си 20-годишен семеен живот може да е живяла много добре с мъжа си, но една горчива дума, казана на края, целият 20-годишен живот отива. А една жена може през цели 20 години да е тормозила мъжа си, но на края една хубава дума поправя живота и този мъж всичко забравя. Аз похвалявам поведението на тази последната жена, която е живяла цели 20 години лош живот; а първата жена, която е живяла 20 години добре, е неразумна жена. Ще кажете: „Ние сме големи грешници“. Много хубаво, да направим като онази разумната жена. Бог е Любов, Бог всичко извършва. Разправяше ми един български офицер, капитан, който цели 20 години се карал с брата си. „Примири се“, съветвали го. – „Не, да ми върне имането.“ Другият: „Не му връщам имането, той да се научи“. Като се отваря войната, един ден, при едно голямо сражение, снарядите падат наоколо му, а той припълзява до колибката на подполковника и му казва: „Господин подполковник, аз на всичко съм готов, готов съм да се примиря с брата си, да му върна имането, само Бог да ме избави“. Неговият живот виси на косъм. „Добре, пиши на брата си.“ Пише той. Примирява се, но при зор. И съвременните хора, при тези гранати, които се пукат наоколо им, макар на четири крака, но ще изпълнят волята Божия. И аз се радвам за това. Питат: „Защо са тези страдания?“ Ако тези страдания ни накарат да признаем, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, всичките тези страдания са едно благо, че са ни отворили очите. И аз благославям страданията.
„И тъй, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
Сега вие си кажете: „Скъсвам тези вериги!“ Кажете и скъсайте! Не само да казвате на думи, но вътрешно, на себе си кажете. Това е един велик вътрешен процес. Човек може да се откаже от своето богатство и пак да не изпълни волята Божия. Човек може да отиде в гората и пак да не изпълни волята Божия. Изпълнението на волята Божия седи в друго нещо. Туй положение, в което се намираме, трябва да го поправим.
„И тъй, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
Сега не ви примамвам, но казвам, че Бог ви е приготвил условия много по-хубави и по-велики, отколкото тези, които сега виждате. Вие седите и казвате: „Къде е Господ?“ Аз казвам: Твоето сърце топло ли е? – „Ама има ли Господ?“ – Светлина в твоя ум има ли? Имаш ли човещина? Свобода имаш ли? И тъй, сега всички трябва да впрегнем своята енергия и да покажем, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, и светът в нас ще се изяви. Българите казват, че и без петли съмва. Да, слънцето и без петел изгрява, но като изкукурига петел, по-приятно е. Мене, например, като изкукурига петел, тъй ми пада мехлем на сърцето. Куче като излае, нищо, но като изпее петел, приятно е. Питат: „Какво казват петлите на хората?“ Казват: „Не бойте се, светът е хубав, прекрасен, всички да пеете и да мислите, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“. Събудиш се сутрин, казваш: „Беден съм“. Петелът казва: „Кукуригу, Господ ще промисли за тебе!“ Дядо ти е умрял, оставили ти е голямо наследство, от 20,000 лева. Петелът казва: „Кукуригу!“ Да, ти вземеш тия пари, но забравиш петела. Купи половин килце жито на един, на два петли, хвърли им го. Обезсърчен си, искаш да направиш едно научно изобретение, една научна теория. Станеш сутринта, петелът казва: „Кукуригу, днес ще разрешиш въпроса“. Напишеш работата си, но забравиш петела. Поет си, не ти върви. Петелът казва: „Днес ще ти тръгне“, и ти напишеш стихотворението. Купи половин килце жито за петела! Ти забравяш петела. Върви ти съчинението, купи за петела, нахвърляй му малко! Колко струва днес житото? – Около 4–5 лева. И съвременните хора казват: „Ние с маловажни работи не се занимаваме“. Ами с какви? – „С важни. Имам от еди-кого си да взимам 100,000 лева и ако не ми плати, давам го под съд. Еди-коя си вдовица има да ми дава еди-колко си. Ако не плати, да ѝ се продадат котлите и юрганите.“ Казвате: „Ами че светът така ще върви в ред и порядък“. Казвам: Това именно е безпорядък. Ти няма да продадеш котлите, а ще купиш котли. Ще платиш половината на този твой приятел. „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“ Обаче всичко това би извършила само Любовта. Тя механически няма да дойде. Ако нямаме едно просветено съзнание, съзнание със светлина, не може да имаме един просветен ум. Аз съм срещал хора с помрачено съзнание, но такъв човек не може да се развива. Един ден, като говорих с един евангелист, той ми казва: „Ти вярваш ли в Света Троица?“ Казвам: Остави този въпрос за Света Троица, но ти в Любовта вярваш ли? Христос, Син Божий, Бог е Любов. Ако на тия хора не кажеш дали вярваш в Света Троица, ще те считат за еретик. Аз казвам, че Бог е Любов, вярвам в Господа и познавам едно учение за Любовта, въпросът за Света Троица е толкова труден, че едва след милиони години ще го уча. За мене е важно друго нещо: аз проповядвам учението на Любовта.
„Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“
Ние сме живи, и Бог работи в нас.
Беседа, държана на 18 ноември 1923 г.
https://triangle.bg/books/1923-09-09-10.1998/1923-11-18-10.html

ВИСШ УМ – КАКВО Е ТОВА? БОГ, БР.248

 ВСЕЛЕНАТА, ТАЙНОТО ЗНАНИЕ, ВСЕЛЕНАТА

По-голямата част от човечеството е дълбоко убедена, че живият човек има душа, но роботът не може да го притежава. Въпреки това, никой от вярващите не може интелигентно да заяви това, което е скрито под това убеждение. Известно е едно: душата е нематериална концепция! Религиозните твърдят, че след физическа смърт тя лети към небето, ако човек се опита да се държи праведно. Или тя е изпратена в ада, ако човек съгреши и изобщо не се покае за своите безбожни действия.КАКВО Е ПЪРВИЧНО – УМ ИЛИ МАТЕРИЯ?Още в самото начало на миналия век най-големият изобретател Никола Тесла, извличайки знанията си от космоса, изрази дълбоката си мисъл, че мозъкът не е нищо повече от приемащо вещество. Мозъчната активност все още не е изследвана от официалната наука. Дилемата около примата на духа или материята е безплодна от векове. Официално има две идеи за съзнанието.
В случая, когато духът е дефиницията на живата материя, тя е второстепенна. В космическо отношение обаче духът е Най-висшият ум, създаващ материя. Енергийно-информационната конструкция, която има невъобразими размери, обхваща цялото безкрайно пространство. Въз основа на това е важно да се отговори на въпроса дали духът на човека лежи в мозъка му или във Висшия разум. Ако мислите, че под духа се приема работата на човешкия мозък, тогава всичко е просто, но ако това е дейността на Висшия разум, положението е по-лошо.Въз основа на факта, че несъзнаваното е миналото на еволюцията, най-висшият ум е неговото бъдеще! Последното е нашият стандарт, никога не спим, осъзнаване! Мистерията е да намерим вечното във временното. Безгранично – в крайна сметка. И всеобхватната пълнота на случващото се – дори в най-мрачната частица на съществуването!ОТРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕКА ВЪВ ВСЕЛЕНАТАВсеки е отражение на Вселената! Това е определен микрокосмос, който се придържа към същите закони и съхранява същата енергия в себе си. Физическата мембрана на човек е крайният носител на други фини тела. Асексуалният т. Нар. Етерична обвивка на човека е гигантска система от потоци, енергично подхранващи физическото тяло. Този процес е тясно свързан с влиянието на Космоса, а долната същност се равнява на животинския свят.ИНТЕЛИГЕНТНОСТАко едно същество е способно на интроспекция, самокритичност и се сравнява с другите, такова ново осъзнаване вече е ментално. Причината има три образувания: долна, средна и най-висока. Те от своя страна се основават на инстинкт, интелигентност, интуиция. Придобиването на менталната обвивка дава възможност на човек да придобие онези качества, които го отличават от животинския свят. Това е мислене и интелигентност! Само когато човек открие в себе си Висшия ум, той разбира същността на случващото се чрез внезапно прозрение. Лицето показва способността за състрадание и любов. Проявлението на тези аспекти е характерно за човешката душа.КАКВО Е МОНАДА?Съществува обаче още по-възвишена проява, наречена монада. През целия живот тя остава в подсъзнателно състояние, но е достъпна за цялото човечество. Безсмъртен е! Нашето отношение работи едновременно в три посоки. Във физическия план тя се изразява единствено в действия и действия. В астралната проява това са емоции. От гледна точка на манталитета съзнанието се изразява дори в мислите. Съзнанието обаче не може да се събуди без материална обвивка.Физическото ниво на човек се основава на пет сетива, които четат необходимата информация от фините вибрации на всичко. Хората са най-сложните системи, състоящи се от физически, емоционални, умствени и понякога духовни принципи. При човека преобладава животният принцип. Човечността на настоящето обаче е по-разумна и често интуитивна. Следователно, сега проявлението на животински инстинкти е ограничено изключително до спешни ситуации.
Image
НАЧАЛЕН ЕТАП НА РАЗВИТИЕХората в нисък етап на развитие са лишени от волята си. Интелектуалното ниво дава възможност за избор. Понякога има хора, чийто интелект изглежда има връзка с Висшия ум. Това често са проповедници, които изпитват състояние на единство и хармония с всичко съществуващо.Съвършенството на средната същност няма нищо общо с духовността. В нисък етап на развитие хората са лишени от воля. Въпреки това, мъчителното състояние на вътрешен избор, което Вселенският ум ни диктува, може коренно да промени живота. Въпреки това, постоянното въздействие на различната интелигентност никога няма да доведе до разбиране на същността на Вселената. Формирането на духовността се нуждае от унищожаване на такова препятствие като интелигентност.
Вероятно умът ни все още не е в състояние да промени радикално естеството на човека. Животът е предпазлив за клишетата и системите, изобретени от нашия ум. Той е изключително сложен и буквално пренаситен с тайни характеристики. Тя никога не е възприемала дори най-положителните дизайни. Изглежда, че животът, сякаш е надарен с някаква извратена същност, обезобразява и замърсява всяка творческа ревност и дори непорочна любов!ВЪРХОВЕН УМ, ДУША, ТЯЛОВръзката на всеки индивид с Висшия ум се осъществява с помощта на душата. Човешкото тяло е взаимосвързано с душата. Освен това тя е в състояние да живее индивидуално, освобождавайки се от физическата си мембрана. Душата често се награждава със спомен с присъщите й черти, те казват, че може да запази спомени от предишен живот. По същество душата няма нищо подобно. Това е само зърно от Висшия ум, установявайки връзка между него и човека. Ако вярвате, че Висшият ум е безсмъртен, тогава човешката душа е вечна!Image
ПОНЯТИЕТО ДОБРО И ЗЛОКато доказателство послушайте изказванията на нашите проповедници, които изглеждат противоречиви. В крайна сметка всеки може да каже, че е чул хармония в тях, но изключително в личното възприятие. По всяко време и навсякъде със смъртта на Учителя и неговите първи последователи всичко е унищожено, вулгаризирано и елементарно изчезва.Източната философия уверява, че Висшият ум (Духът) и материята имат две противоположни страни. Те са в основата на дуализма не само в природата, но и в човешкия ум, проявявайки се под формата на добро или зло. Единственото правилно решение за преследвани от смърт и изтощени от зло е да не се избягват проблеми. Намирането в самата концентрация на злото е източникът на божественото! Дивотата и тъмнината първоначално не са изтласкани отвъд, но се изграждат на по-ниските нива на развитие.
ПРЕДСКАЗВАНЕ НА КАРМАТАЗа съвременния човек концепцията за съдбата е тясно свързана с постоянната скала. Някои хора дори имат непоклатимо мнение, изразено в банална фраза: „Явно имам такава съдба“. Хората, които бягат от реалността, обикновено прибягват до нея. Човешкият живот е безкрайна поредица от индивидуални действия и действия.Карма е комбинация от действия, извършвани от човек. Ефективността на тези действия показва формирането на човешки характер.
Image
В древни времена се е смятало, че сънищата просто не възникват, те задължително се вкарват в нашето съзнание от висши сили на светлина или тъмнина! За да разграничите доброто и злото, трябва ясно да разберете какъв може да бъде резултатът от избрания път. Отдавна се смята за невъзможно да се изостави мечтата. Човекът автоматично е класиран сред злите сили, защото с този акт влошава бъдещето на своите потомци.Когато не сте в състояние да контролирате действията си, Божият съд вече е над вас. Сега има само индивидуални задачи, а по-високите сили изискват бързи, но правилни решения! Човекът, който е съден, е недостоен да създаде своето жизнено пространство. За съжаление съдбата на такъв човек се изразява в постоянно вътрешно покаяние, пораждащо неясни и дисфункционални енергии.Никога не трябва да научите опита на хората, които имат дисфункционален живот. Важно е ясно да се прави разлика между пространствените ефекти върху хората. Освен това е важно да разберем дали човек е в състояние самостоятелно да управлява ситуацията или дали тя го управлява от дълго време.ТАЙНИТЕ ЗНАНИЯ НА НАШИТЕ ПРАДЕДИНякои учени неоправдано смятат нашите диваци за диваци. Те носеха в себе си тайните на Висшия разум и притежаваха необяснима сила. Разбирането на древния човек се различава значително от съвременното разбиране, основано на материализъм, логика и възприемани факти. Нашите предшественици успяха да научат тайните на материята, да овладеят паралелни измервания и да получат невероятни възможности.Сред тайните знания по чудо запазени с помощта на свещеници или фигури, подобни на тях, има и такива, които са тясно свързани с източника, дошъл от далеч. Езотериката и окултизмът винаги са били класифицирани като тайно знание. Първо, хората в контакт с тях са контактуващи с Висшия ум.
Второ, такъв човек е в състояние да осъзнае, че реалният живот има съществена разлика от този, който се намира на повърхността. И хората забелязват само техните нужди. Питате откъде са дошли знанията? Вероятно от съседни светове или планети. Това обаче е отделна тема за обсъждане. Ще говорим само за степента на разлика в това знание.
Image
ПОЯВАТА НА ТАЙНИ ЗНАНИЯ?Размишленията върху определени тайни знания не могат, но да бъдат подтикнати от определени исторически събития. Особено – глобална катастрофа, най-вероятно поради сблъсък на някакво голямо небесно тяло с планетата Земя. Например, древните маи са били запознати с дизайна на колелото и не са знаели желязо. Те обаче знаеха честотата на циркулация на небесните тела.Как разбраха това? Със сигурност това са отпечатъците, които Чистият разум и предишните цивилизации са ги оставили. Древните са били запознати не само с формата на Земята, но и с нейните размери. Колкото и да е, нивото на знанията им е невероятно високо! И това ни кара да мислим, че нашата цивилизация определено не е първата. Остава само да разгадаем защо цивилизациите загинаха и да не направят грешките си …ЗЛАТЕН ВЕКДори в древен Египет е имало отделна каста свещеници, които са управлявали самите фараони. В потвърждение на това са запазени шумерските текстове и каменната Книга на силата, разказваща за Анунаки. Те слязоха от рая и бяха възприети като богове, пренасящи Вселенския ум на човечеството.Image
 ИЛЮМИНАТИ И МАСОНИИстината за илюминатите е внимателно скрита от непосветените. В продължение на много векове името на древната мистична асоциация се променя безкрайно. Освен това почти всички президенти, крале, а също и официалните религии са подчинени на него. Не напразно средновековните инквизитори унищожаваха учени и хора, надарени със свръхсили.Всички процеси в историята на човечеството се водят от тайната сила, съдържаща неразрушима йерархия. За по-голяма сигурност е достатъчно да се разгледа банкнотата на долара, която има идентификационния масонски символ като всевиждащо око, увенчаващо пирамидата.Асоциацията използва страхотни умове като универсален инструмент. Сред тях Галилео Галилей, Исак Нютон, Леонардо да Винчи. Смята се, че илюминатите имат съвсем различно съзнание, което на мнозина изглежда напълно необяснимо.ДЕЛФИНИ И ПАРАЛЕЛЕН СВЯТОбаче понякога Висшият разум разкрива тайни и природата представя необяснимите си ребуси. Вземете например делфини, които са ни преки братя по ум и интелект! На първо място, науката е в загуба за структурата на мозъка и нервната система на делфините, които се формират по-добре, отколкото при хората. Фактът, че езикът на делфините превъзхожда човека в неговото многообразие, е неоспоримо усещане! В същото време всеки делфин има индивидуален глас с характерен нюанс, както и начин на говорене и начин на мислене.Безспорно сред всички живи същества, които живеят на планетата Земя, само едно същество е в състояние да мисли – това е човек! Висшият ум ще общува с всеки. Това изобщо не зависи от неговата религия, основното е, че човек е искрено жаден и търсен! Парадоксално е обаче, че астрономите понякога улавят сигнали в космическото пространство, които са подобни на свистенето на делфин. И може да се случи, че хората неоснователно търсят роднини в ума си някъде из далечните простори на Вселената. 

Image

В ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-БЛИЗКИТЕ СВЕТОВЕМоже би трябва да обърнете внимание на паралелните светове, които са наблизо? Например точно под краката ни има градове с мравки. Ами пчелните градове? Защо не и други светове? Може би делфините вече не се нуждаят от показатели за жизнеспособност и всичко, което ние разбираме като културни блага. Най-вероятно интелектът на делфините не е в състояние да разбере онези създания, които често действат безмилостно спрямо други същества. Делфиновото общество е истински паралелен свят!КОНТАКТОРИ ЗА ИЗВЪНЗЕМНИ УМОВЕСамо в Русия бяха регистрирани около 7 хиляди контактанти, които влязоха в комуникация с определени невидими образувания. Контакторите с Висшия разум измислиха странно име за техните телепатични връзки – канализиране.
Според медиите най-известният клас са тези, които са в контакт с извънземни. Безкрайните спорове, породени от историите за срещи с тях, продължават още от времето, когато информацията започна да придобива масов характер. Толкова контакти са се развели, че вече е необходимо да се въведе нова специалност и да им се изплати заплата! За съжаление човекът на настоящето практически не е в състояние самостоятелно да анализира получената информация.КОНТАКТОРИ С ВИСШИЯ УМИзявленията на други контактуващи са не по-малко любопитни. За тях вярата в Висш ум е от първостепенно значение в този живот! Тази категория обаче придоби по-малко глобално разпространение от предишната. За този тип контакт е изключително важно физическото, духовното и енергийното развитие. Благодарение на тези критерии се определят вероятността да влезете във връзка, изкуството на дешифриране на съобщението, способността правилно да се изрази същността му и най-важното – правилно да се установи кой всъщност предизвиква възникването на контакт. Често вместо светли образувания тъмните сили влизат в контакт. Съответно целите им са причинени от далеч от хуманни мисли!Някои контактуващи се нуждаят от специална техника за комуникация с Висшия разум. Останалите са убедени, че Върховният Космически Ум е първоначално готов да сподели своята сила и знания с хората. Всичко, което се изисква от човечеството, е само да се срещне с него! Съществува мнение, че всички наши мисли, намерения, надежди и чувства попадат в непозната енергийна зона. Тук живеят, ръководени от непознати за нас закони. Освен това, в отговор на нашите мисли, те могат да носят и добро, и зло, като влияят на всички по различни начини. Затова е изключително важно как са запълнени мислите ни.
Image

 https://agromassidayu.com/razum-visshij-chto-eto-bog-vselennaya-tajnie-znaniya-mirozdanie-view-473519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940-1950, София, лица, мода, пазари бр.248

 
 

Конкурс за женска красота, Варна, края на 30-те години на ХХ век

 
 

Конкурс за женска красота, Варна, 10 август 1937 г.

 
 

Три момичета в бански костюми на градския плаж в Бургас, 1939 г.

 
 

Стюардеса от българската гражданска авиация преди полет, края на 60-те години на ХХ век

 
 

Слънчев бряг, края на 60-те години на ХХ век

Имена: Корнелия Божанова

новаДве млади дами в любителски фото-разказ, първо действие, София, улица “Цар Иван Асен II” №6, 1927-8 г.

 1920-1930Софиязабавнимода 

 
 

Две млади дами в любителски фото-разказ, второ действие – махане за сбогом, София, ул. “Цар Иван Асен II” №6, 1927-8 г.

 1920-1930Софиязабавнимода 

 

Две млади дами в любителски фото-разказ, трето действие – изпращане пред портата, София, ул. “Цар Иван Асен II” №6, 1927-8 г.

 1920-1930Софиязабавнимода 

 
 

Две млади дами в любителски фото-разказ, четвърто действие – неудържим плач, София, ул. “Цар Иван Асен II” №6, 1927-8 г.

 1920-1930Софиязабавнимода 

Click to enlarge image __5.jpgClick to enlarge image __1.jpg

Click to enlarge image ___.jpghttp://www.lostbulgaria.com/?cat=371Click to enlarge image __1.jpg

МАРИЯ СПАСОВА- ГЕРАСОВА БР.248

 ≈СТИХОВЕ ≈

Да бъда и да те обичам  

Любов, за мен какво си?
Една  искра във време тъжно.
Изгряла в сърцето морно,
за да се превърне в пламък.

Когато срещнах те внезапно,
поспрях, послушах, не повярвах.
Дали си истинска, без корист,
или оазис в пустиня.

Когато вярата загубих,
пристъпи нежно и ми каза.
Любов, дойдох при теб
и искам да бъда винаги до тебе.

И двамата в ефира да танцуваме,
за миг да спрем, да си отдъхнем.
И после вихрено с полета на вятъра,
да литнем към върха сияен.

И обичта ни с кръст Господен,
да бъде вярност  в безкрая.
Любов, завинаги обрекох,
да бъда и да те обичам.

Пропуснат миг 

Море, звезди, любов, 
тъга и радост в сърцето. 
Един пропуснат миг 
и после сълзи в очите. 

Когато съм сама, 
споменът ме връща. 
Пак на онзи бряг, 
оазис от мечти. 

Дойде при мен 
и после си отиде. 
Кат шепот на вълни 
и споменът боли. 

С лъжи изпълнен е светът 
и твоята любов лъжа е. 
А думите така болят,
отлитат на далече. 

В кораба остана ти, 
в кораб на мечтите. 
Морето те отнесе с вик, 
с вика на вълните.

 

ХУМОР И САТИРА В ЕДНА

ВЕСЕЛ *** ГРЪМОТРЪН

images (5)

НАЛИ  ТАКОВА Е ВРЕМЕТО?
-Хайде бе. Като, че ли не те познавам. Ти си от онези, дето се правят на не знам какво си…
- Ти ли бе, Фъки? Името ти е таман.
- Така ли? А пък да знаеш, моето име, ми го даде Пейката.
- Кой е тази Пейка, бе Фъки?
- Как не го знаеш? Оня, бе, Надутия.
- Не знам  такъв надут.
- Е хей, виж го ти, нашичкия! Не знаел, кой е надутия?
- Не знам, бе брат.Как да го знам? Надути много, а ти  ми думаш за  някой. Не  се сещам. Казвай, казвай де!
- Ще ти кажа, ама да не речеш,че не го познаваш?
- Онзи  Шишко, от седмия етаж.
- Ей, най- после разбрах. Той бил комшията, а аз  какво не си мислих…
- Виж го? Наближава стоте кила. Мързи го, бе, мързи го.
- Тъй ли? А пък, аз си мисля, че е по далаверите. Нали го гледам как върви.
- Не знам как върви, ама и аз мисля, че е от  далавераджиите..
- Сега се разбрахме най- сетне.
- Ето, така те искам. Да се разбираме, щото от разбирателството по- добро няма.
- И аз така мисля. А онзи , Шишкото , дали така мисли?
- Е, там не мога да гадая. Щото и вече близките ни не могат да ни познаят. Така сме се променили… Просто нямам думи.
-А бе, че сме се променили, променили сме се. Времената станаха едни, такива.Парите не стигат. За къде по- напред?
- Тъй, тъй… Да, ама онзи Шишкото  хич не му пука. Живее си животеца. Гледа си душицата.
- Да,бе. Нали си прави далаверите и си взема париците от будалите като нас.
- Че сме будали, будали сме. След като вярваме на такива шмекери  като него.
- – Ей, чакай, чакай! Какво е казваш, шмекер.
- Ами тарикат.
- Тарикат майка не храни. Остава си за цял живот такъв, ама…
- Да, да. Поне да бягаме далеч от такива, щото постоянно ще ни лъжат. Нас,будалите.
- Така е. Като сме будали и си мълчим, ще ни тъпчат такива,като него.
-Хайде, да вървим, че главата ме заболя от много приказки!
- Такъв е живота, брат. Да можеш да  говориш, да лъжеш и да правиш далавери.
- Уф, стига, стига. Аз ще си остана такъв, какъвто съм си. Айде, чао брат. Нали  такова е времето?
 сатирикът Весела Будилкова

Където наука и изкуство се срещат: бр.248

  илюстрациите на естественик от 19 век

Природата е най-добрият художник.
В това е бил убеден – и е доказал красиво – Ернст Хайнрих Филип Аугуст Хекел (1834 – 1919).
Видният немски естественик, професор по зоология в Йенския университет и един от най-смелите защитници на трансформизма е също… вдъхновен и вдъхновяващ художник.
 
През 1866 г. се среща с Чарлз Дарвин и става един от най-пламенните привърженици на неговата теория. Пътува постоянно и се запознава с фауната на много морета по земното кълбо. Прави изследвания върху морфологията на низшите животни. И рисува…
През живота си естественикът е публикувал много книги, изпълнени с впечатляващи образи – от микроскопични организми, невиждани дотогава, но изрисувани изящно, до медузи, напомнящи архитектурни планове – работата на Ернст Хекел оставя трайни следи, както в научния, така и в артистичния свят.
Където наука и изкуство се срещат: илюстрациите на Ернст Хекел


https://jasmin.bg/2018/palitra/kdeto-nauka-izkustvo-se-sreshhat-ilyustratsiite-na-estestvenik-ot-19-vek/

Мистерии и загадки с тайнствени хора бр.248

На 1 декември 1948 г. на брега на Сомертън бийч, Австралия, е открито безжизненото тяло на неизвестен мъж. Човекът лежал на пясъка с главата надолу, а от устата му се подавала наполовина изпушена цигара. Бил добре облечен, но с малко неподходящо дебел за топлото време костюм. Полицията не открива никакви следи от насилие по тялото му. И до днес, по данни на австралийската полиция, никой не е потърсил този човек, въпреки публикуции със снимката му във вестниците. Самоличноста на човека от Самертон не е изяснена до ден-днешен. Необяснимо е как е попаднал, облечен с официален костюм, на брега, където намира края си?
Буве е вулканичен и необитаем остров в Атлантическия океан. Той е най-отдалеченият остров в света, на който има три неща: вулканична скала, ледници и мъгла. На фона на този страховит пейзаж е открита… лодка. Как плавателният съд е попаднал на острова и къде са хората, които са плавали с него? На острова не са намерени никакви човешки останки?..
Всички сме виждали тази популярна снимка, запечатала Джон Кенеди, секунди преди да бъде убит. Но знаете ли, че тази фотография е заснета от неизвестна до днес жена? Американската преса я нарича “Лейди баба”, защото била възрастна и облечена по “селски”?.. Какво е правила жена с такова описание с фотоапарат в ръка, на централна улица, сред приветстващото президента множество?..
Известно е, че откраднатите от Хитлер съкровища са на колосална сума. Сред тях имало златни кюлчета, ювелирни изделия и валута на стойност 5 млрд. щ.д. След края на Втората световна война всичко това мистериозно изчезва от сейфовете на Райхсбанк, изнесено от някакъв мистериозен мъж в цивилно облекло? – Поне така твърдяли бивши служители в банката.
Във Франция наистина е съществувал човек, когото можем да наречем “Желязната маска”. Той бил затворник, когото постоянно местели в различни затвори. По този начин прекарал зад решетките 35 години, до смъртта си. Погребан бил на 19 ноември 1703 г. в гробището “Сен Пол”, Париж с… маската си. Чие лице са криели зад маската и за какво е бил осъден този човек, остава тайна, заровена в стар гроб. И до днес много хора, попаднали в гробището, питали къде е гробът на “човека без лице”? Остава загадка кой е той?
През 1959 г. един пастир от Северна Гърция се натъква на отвор в пещера. Влизайки вътре, вижда буквално залепен за скалата, човешки череп. По-късно археолози и антрополози определят възрастта на черепа на 700 000 години! Това, според учените, са най-старите останки на човек от европоиден тип. Защо черепът изглежда като барелеф, остава загадка.
Една от най-големите мистерии на историята е изчезването на т.нар. Девети римски легион. Пет хиляди римски войници изчезват в гъста мъгла в областта Каледония, докато се отправят на север, за да потушат въстание. Звучи невероятно, но от този многохиляден легион не е открита никаква човешка следа, от нито един войник. Римските войници сякаш се изпаряват в мъглата, или изчезват в друго измерение?
https://impressio.dir.bg/lyubopitno/misterii-i-zagadki-s-taynstveni-hora

Седем добродетели, които ни правят по-добри хора БР.248

Животът ни е поредица он равносметки. Да вършиш всичко правилно. Да бъдеш добър човек. На пръв поглед цели, които си заслужава да бъдат постигнати, но в действителност става дума за доста разтегливи понятия. Какво всъщност означава „правилно“? Кое прави човека истински „добър“? И необходимо ли винаги да се стремим към съвършенство? На този въпрос всеки сам трябва да си отговори. Въпреки това има някои добродетели, с които причиняваме на себе си и на околните повече добро, отколкото зло. И те в никакъв случай не са качества, които човек притежава или не, а по-скоро неща, на които се учи цял живот.
1. Да изслушваш
Който умее да слуша, прави услуга не само на отсрещния, а и на себе си. В края на краищата от всеки разговор, в който човек се открива за събеседника си честно и искрено и се опитва да се постави на негово място, той извлича важни поуки за живота. Накратко: който изслушва, непрекъснато се образова
2.  Да практикуваш емпатия
Който иска да крачи през живота с отворени очи и и открито сърце, трябва да практикува емпатия всеки ден. Това също е добродетел, чрез която постоянно се учиш на нещо ново. Който е съпричастен към проблемите и желанията на другите, ще се справя по-успешно с предизвикателствата, ще намира по-лесно душевно спокойствие  и ще бъде по-симпатичен в очите на околните. 
3. Да бъдеш търпелив
Който умее да бъде търпелив, улеснява не само своя, но и живота на околните. С търпение могат да се избегнат куп ненужни конфликти, пести се страшно много енергия и се предотвратяват стресови ситуации. За успокоение на всички припрени и неспокойни личности: търпението може да се усвои! Най-добре е да започнете с дребни неща от всекидневието, например как да прекарвате времето, през което се налага да чакате на автобусната спирка или пред кабинета на лекаря, в полезни и смислени занимания, вместо да се ядосвате.
4. Да надскачаш собствената си сянка
Дали в разговор с властния ни шеф, който не признава постиженията ни, с вечно мърморещата ни майка или с познат, който защитава неразбираема за нас политическа позиция – да надскачаме собствената си сянка и да подхождаме към хората открито и с уважение (дори когато ни вбесяват!) говори за истинска душевна сила и в добавка ни спестява ценна енергия,  необходима за далеч по-важни неща.
5.  Да бъдеш критичен
Дали към нас самите или към заобикалящия ни свят – никога не е излишно да проявяваме критично отношение. В политиката, в ежедневието, в кариерата, към любимите хора, към собствените ни силни и слаби страни, конструктивната критика е мощен двигател. Който не се подчинява сляпо на чуждото мнение, а постоянно се стреми към нови знания, прави огромна услуга както на себе си, така и на обществото.
6. Да загърбиш чувства като завист, страх и омраза
Никой не е съвършен. Всички имаме своите слабости и се случва да храним лоши чувства към други хора. Ако се замислим и потърсим причината за това, ще станем по-силни и по-щастливи. Тук уместният въпрос би бил: „Какво общо има това чувство с моята същност?“ Много от негативните чувства, които изпитваме към другите, са свързани с нашата самооценка. Проумеем ли го веднъж, ще избегнем редица неприятни ситуации.
7. Да бъдеш внимателен
Втренчени като зомбита в смартфоните си, често не забелязваме хората около нас. При това неизменно има ситуации, в които можем да помогнем и да стоплим деня на някого. Дали това ще бъде младата майка, която се нуждае от помощ за бебешката количка в трамвая, старицата, на която някой трябва да отстъпи място в автобуса, или намусеният тип на пешеходната пътека, на когото отдавна никой не е подарявал усмивка – който крачи през живота, проявявайки внимание към околните, ще открие безброй възможности да бъде по-добър човек.
Адаптация: Цветелина Велчева
https://www.obekti.bg/chovek/sedem-dobrodeteli-koito-ni-pravyat-po-dobri-hora