Monthly Archives: октомври 2022

Предлозите в, във, с, със: ударения, възможности, колебания бр.263

Мария Тодорова
Предлозите в и с се състоят само от съгласна и в речта се сливат със следващата ги дума. При про­изнасяне използваме и удвоените във и със. Докато устната реч ни позволява варианти, правописът на удвоените предлози във и със е регламентиран: 1. пред думи, чийто изговор започва със звуковете [ф], [в], [с], [з], както и абревиатури (във ВМА), цифри (със 7 участника) и наименования на друг език (със CV); 2. когато върху предлозите пада логическо ударение (във или извън училището; със или без ударение).
Смесването на възможността за писмено отразя­ване на логическото ударение със свободния избор на удвоен или неудвоен изговор на предлозите в и с поражда колебания. Такъв е случаят, когато след в и с, последвани от двоеточие, въвеждаме изброяване, което не започва с [ф]/[в], [с]/[з]. Например в изре­чението Разглеждаме вратичките в: а) правописа, б) правоговора, в) семантиката наличието на двое­точие и маркери за изброяване налагат добавяне на пауза. Тя прекъсва сливането на предлога със след­ващата го дума и предпоставя удвояването му при произнасяне. Така възниква съмнението дали пък употребата на предлога не изисква логическо ударе­ние, съответно удвояване при писане. При провер­ка в Българския национален корпус (//search. dcl.bas.bg/) на съотношението на употребите на в:/ във: и с:/със:, следвани от дума, която не започва с [ф]/[в], [с]/[з], се оказва, че е налице правописно ко­лебание. Съотношението на срещанията е близко – в:във – 788:808 и с:със – 3921:3154, при това във се среща по-често от в, а с преобладава пред със.
Ключово за разрешаването на този въпрос е дво­еточието. То маркира пауза и прави удвояването на предлога излишно. Следователно, когато след пред­лозите в и с следва изброяване на рубрики, отбеля­зано с двоеточие, предлозите не се удвояват.
в. „Аз-буки“, бр. 33, 13 – 19. VIII. 2020 г.
https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/predlozite-v-vav-s-sas-udareniya-vazmozhnosti-kolebaniya/
Таг предлозите в,  във, с със, ударения, възможности, колебания

Уилям Уилбърфорс бр.263

Уилям Уилбърфорс (на английски: William Wilberforce; 24 август 1759 – 29 юли 1833) е британски политикфилантроп и противник на търговията с роби.
Биография 
Роден е в Кингстън ъпон ХълЙоркшър. Започва своята политическа кариера през 1780 г. и става независим член на от Йоркшър (1784 – 1812). През 1785 г. приема евангелизма, което води до големи промени в неговия живот и загрижеността му за реформа. През 1787 г. влиза в контакт с Томас Кларксън и група активисти против търговията с роби, включваща Гранвил ШарпХана Мор и лорд Чарлс Мидълтън. Те убеждават Уилбърфорс да поеме каузата на аболиционизма и не след дълго той става един от водещите английски аболиционисти. Уилбърфорс води парламентарна кампания срещу британската търговия с роби до приемането на Закона за търговията с роби.

 

Медальон, създаден през 1795 от Джозая Уеджуд. Надписът гласи: „Не съм ли аз човек и брат?“

Уилбърфорс е убеден във важността и силата на религиятаморала и образованието. Оглавява каузи и кампании като Общество за потискане на покварата, британска мисионерска работа в Индия, създаването на свободна колония в Сиера Леоне, създаването на Църковно мисионерско общество и Обществото за предотвратяване жестокостта към животните. Неговият подразбиращ се  води до подкрепата му на политически и обществени потиснически закони. Това от своя страна води до критика към него, че игнорира несправедливостта в своята страна, докато води кампании за чуждоземните роби.
В късните си години Уилбърфорс подкрепя кампанията за напълно отменяне на робството и продължава своето участие след 1826 г., когато се отказва от мястото си парламента по здравословни причини. Тази кампания води до приеманането на Закон за премахване на робството (1833), който освобождава робите в по-голямата част от Британската империя. Уилбърфорс умира три дни след като научава, че законът със сигурност ще бъде приет от парламента. Той е погребан в Уестминстърското абатство, близо до своя приятел Уилям Пит-младши.
 от уикипедия

Таг Уилям Уилбърфорс, биография, пълното отменяне на робството

10 любими детски стихчета бр. 263

 

  10 любими детски стихчета - КОМСЕД Блог
 1. Мила Моя мамо – Иван Генов
Мила моя мамо,
сладка и добричка,
как да кажа, мамо,
колко те обичам!
Цели нощи, зная,
ти над мен си бдяла.
В тази топла стая
песни си ми пяла.
2. Благодаря ти, мамо – Асен Босев
Благодаря ти, мамо,
за твоя топъл скут,
за майчиното рамо,
за майчиния труд.
Благодаря ти още
за ясния ми ден,
за грижите ти нощем,
когато бдиш над мен.
За нежната закрила,
за кроткия ти глас,
за всичко, майко мила,
благодаря ти аз!
3. Кос – Асен Разцветников
Тръгнал кос
с дълъг нос
през гората
гол и бос.
Тупа крак —
так-так-так,
като същ юнак.
Ходил, ходил,
па се спрял,
три кола мухи изял,
тупнал крак,
тръгнал пак —
бре-бре, че юнак!
4. Първият урок – Веса Паспалеева
Патенцата плуват
в бистрия поток.
Днес им преподават
първия урок.
Мама Белогушка
пляска със крилца –
Смел бъди, Пъструшко
па,па,па,па,па.
Патенцата леко
махат със крилца.
Гледат отдалеко
селските деца.
Маха с кърпа весел
старият жабок –
Много ми хареса
първия урок.
5. Пиле, пиле – Васил Стоянов
Пиле, пиле
аз те знам,
искаш нещо
да ти дам.
На ти житце,
да кълвеш,
че петле да
порастеш.
6. У дома часовник трака
У дома часовник трака
с лъскави стрелчици.
Тик-так, тики- така,
ставайте дечица.
Две момченца подранили
плискат се с водица.
Тик-так, тики-така,
ставайте дечица.
момиченце учи детски стихчета
7. Болен Зайко – Димитър Спасов
Над гората сняг вали.
Зайко гърло го боли.
И лежи сега в леглото.
Нека да лежи, защото
вчера, както си играл,
цяла шепа сняг изял.
8. Калинке-малинке – Елин Пелин
Калинке-малинке,
алена, шарена,
вземи ме, води ме
леко, далеко,
да идем, да минем
полета, морета,
да стигнем, пристигнем
там, дето небето
огражда, прегражда
морята, земята…
Там в златни палати
цар-господар
живее, владее
на приказки чудни
вълшебната книга…
Искам да го видя!
9. Мечо
Мечо си облече
топлото елече,
с крушки в торбата
тръгна през гората.
Зима иде вече
той е умно мече
в топлата хралупа
крушки ще си хрупа.
малко момче чете книжка
10. Дъжд – Дора Габе
Капят капчици отвън,
зън, зън, зън!
По стъклата, по вратите
и се леят по стените.
Само Петльо вън стои,
той от дъжд не се бои –
сгушил човка под крилата,
таз беда му е позната.
https://comsed.net/blog/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0/
Таг десет, любими , стихчета

Регистрирани са гравитационни вълни от тайнствен обект, попадащ в „пропастта на масите“ бр.253

Лазерната интерферометърна гравитационно-вълновата обсерватория LIGO и европейския детектор Virgo са регистрирали сливането на черна дупка и неясен обект - много тежка неутронна звезда, много лека черна дупка или нещо съвсем друго.
Когато умират най-масивните звезди, те се колапсират под собствената си гравитация и оставят след себе си черни дупки. Когато  умират звезди, които са по-малко масивни, те избухват в свръхнова и оставят след себе си плътни, мъртви останки, наречени неутронни звезди.
От десетилетия астрономите са озадачени от празнината между неутронните звезди и черните дупки: най-масивната известна неутронна звезда е не повече от 2,5 пъти по-голяма от масата на нашето Слънце или 2,5 слънчеви маси, а най-леката известна черна дупка е около 5 слънчеви маси.
Остава въпросът: Има ли нещо в тази така наречена “пропаст на масите” (“Mass Gap”)?
Сега, в ново проучване на LIGO и Virgo, учените обявяват откриването на обект с 2,6 слънчеви маси, поставяйки го категорично в “пропастта на масите”.
Доклад за откриването е приет за публикуване в The Astrophysical Journal Letters.
Наблюдаваната гравитационна вълна GW190814. Кредит: LIGO Collaboration.
На 14 август 2019 г. детекторите LIGO-Virgo откри гравитационни вълни, които пресичат Земята за по-малко от секунда и принуждават трите детектора (два в САЩ и един в Италия) да „вибрират“ за миг. Това, което предизвика гравитационната вълна GW190814, бе сблъсък на разстояние 800 милиона светлинни години между черна дупка с маса 23 слънчеви маси с друг обект, който е 2,6 пъти по-масивен от Слънцето. Резултатът от сблъсъка бе сливане на двата обекта в черна дупка от 25 слънчеви маси – разликата (0,6 слънчеви маси) се излъчва за част от секундата под формата на гравитационни вълни.
Масата на всички обекти, които са се сблъсквали и са се слели в черна дупка, предизвиквайки гравитационни вълни. В средата е GE190814. Кредит: LIGO-Virgo / Frank Elavsky & Aaron Geller
Разликата между черната дупка и другия обект е огромна - девет пъти, най-голямата разлика в масите, наблюдавана някога от LIGO и Virgo. И големият въпрос е: какъв точно е бил обектът, който се е слял с тази тежка черна дупка? С маса 2,6 слънчева маса тя попада точно в ”пропастта на масите”, пропастта между теоретичните граници на масата на неутронните звезди и черните дупки. Изчисленията показват, че неутронните звезди са максимум 2,5 слънчеви маси, а черните дупки минимум 5 слънчеви маси. Най-голямата известна неутронна звезда е MSP J0740+6620, която е 2,14 пъти по-масивна от Слънцето.
По този начин GW190814 включва обект, малко по-тежък от теоретичната граница за неутронните звезди. Големият въпрос е разбира се: какъв беше тайнственият обект, много тежка неутронна звезда, много лека черна дупка или нещо друго?
Между другото, въз основа на наблюденията върху GW190814 бе измерена и константата на Хъбъл H0, която достигна 75 km/s/Mpc (километра в секунда на мегапарсек (единица дължина в астрономията). Това означава, че за всеки 3,3 милиона светлинни години, отдалечавайки се във Вселената, една галактика се отдалечава от нас с 75 км/сек.
Изследователи вече са правили такова измерване за определяне на Н0 с помощта на гравитационни вълни, а именно за GW170817, но това бе сблъсък на две неутронни звезди, които са освобождавали и електромагнитно излъчване, а не както е при последното гравитационно събитие GW190814
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/_152109.html
Таг гравитационни, вълни, тайнствен, обект

Стойността на “пи”, определена с помощта на гравитационни вълни бр.263 е ≈ 3.115

ВАНЯ МИЛЕВА  
Преди най-малко 3700 години вавилонските математици са стигнали до съотношението на обиколката на окръжност към нейния диаметър. Техният отговор, първата открита стойност на “пи”, написан на проста глинена плочка е: 25/8 или 3.125. Сега Карл-Йохан Хастер (Carl-Johan Haster), теоретичен астрофизик от Масачузетския технологичен институт, успя да направи почти същото: в проучване, качено на сървъра за препринти, arXiv.org, той изчислява “пи” на около 3.115.
През изминалите години изследователите са изчислили истинската стойност на съотношението до “скромните” 50 трилиона десетични знака с помощта на мощни компютри (вероятно знаете как започва: 3.141592653 … и така до безкрайност). Приближението на Хастер сякаш изостава с няколко хилядолетия по отношение на точността, но този факт няма голямо значение за истинската му цел: проверка на Общата теория на относителността на Айнщайн, която свързва гравитацията с динамиката на пространството и времето.
Откритието на гравитационните вълни, пулсациите в космическото време, създадени, когато масивни обекти като черни дупки се сливат, приближавайки се по спираля един към друг, дадоха възможност да се проверят много закони на физиката. Хастер, член на научната колаборация на лазерно-интерферометричната гравитационно-вълнова обсерватория (LIGO), забеляза, че “пи” се появява в няколко израза на уравнението, описващо разпространението на вълните.
„Това, което Карл направи, бе: „Вижте, всички тези коефициенти зависят от “пи”. Така че нека променим “пи” и нека проверим дали измерванията ще се съгласуват (с Общата теория на относителността) “, разказва Емануеле Берти (Emanuele Berti), теоретичен физик от Университета Джонс Хопкинс, който не е участвал в новото проучване и не е част от колаборацията LIGO.
Хастер осъзнава, че може да третира “пи” като променлива, а не като константа. Тогава ще може да провери уравнението за гравитационните вълни спрямо експерименталните измервания на LIGO. Теорията на Айнщайн би трябвало да съответства на измерванията, ако и само ако Хастер използва стойности на “пи”, близки до вече определените с други методи. Ако Общата теория на относителността съответства на измерванията на LIGO, когато “пи” не е близо до истинската му стойност, това би било знак, че теорията е само наполовина вярна. Опитвайки стойности на “пи” от –20 до 20, Хастер проверява повече от 20 наблюдавани кандидат-гравитационни вълни и установява, че стойността, при която теорията съвпада с експеримента, е около 3.115.
Изглежда “пи” се появява постоянно – не само при кръговете. Причината, поради която факторът “пи” се появява в уравнение за гравитационните вълни, обаче е малко по-”вълнуваща” – вълните взаимодействат със себе си.
Кредит: CJ Haster.
“Пи” се появява във формулите, описващи гравитационните вълни, пулсациите в космическото време, причинени например от сблъскващи се черни дупки, които са предвидени от Общата теория на относителността на Айнщайн и които всъщност се наблюдават с LIGO и Virgo от 2015 г.
Във всички тези формули, “пи” е константа, както всъщност винаги я употребяваме. Както във формулата по-горе, която описва фазата на преминаващата гравитационна вълна. Но Хастър прави обратното: разглежда “пи” не като константа, а като променлива и се опитва да определи нейната стойност от наблюденията на гравитационните вълни.Той използва данните от 22 гравитационни вълни и това показва, че “пи” има стойност някъде между 3.027 и 3.163, като 3.115 е най-вероятната стойност.
Така че изглежда, че рецептата на Айнщайн все пак е точна.
„Поне за мен [изследването] е едновременно симпатично и забавно, и в същото време наистина произвежда валиден и доста силен тест на Общата теория на относителността“, коментира Хастър.
Едно по-значително увеличаване на точността ще изисква наблюдение на сливания на по-леки обекти като неутронни звезди, които създават разтеглени гравитационни вълни, които могат да продължат 300 пъти по-дълго от тези от сблъскваща се двойка масивни черни дупки. Колкото повече се идентифицират непознати сигнали, толкова по-добре. Понастоящем има само две регистрирани потвърдени сливания на неутронни звезди в наличните данни. И докато LIGO – който в момента е изключен заради COVID-19 – не възобнови операциите, тази стойност няма да се промени.
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/_150323.html
Таг стойността, пи, помощта, гравитационни вълни

7 характеристики на хората, които жадуват за любов бр. 263

Илюстрация: Archv / Shutterstock
Често жаждата за любов се обяснява с детство, лишено от обич и привързаност. Копнеещите да бъдат обичани рядко или никога не са били прегръщани като деца, не са чували любящи думи, не са се радвали на безусловната любов и грижа от страна на своите близки.
Хората, които растат с тази липса, минават през живота с очакването раната им да бъде излекувана. И тук може би е същността на проблема – те вярват, че се нуждаят от някой друг, за да се излекуват, а лекарството е в самите тях. Състои се от две много важни съставки – самоприемане и любов към самите себе си.
Разбира се, няма нищо лошо в това да искаш да бъдеш обичан и приет от другите. Тази нужда се превръща в проблем само за хората, които са били отгледани в среда без любов. Те се опитват да компенсират липсата на привързаност и любовта към себе си чрез други хора.
Хората, които жадуват за любов, често създават ситуации, които всъщност само засилват усещането им за самота и празнота. Това е сложен психологически проблем, който изисква психологическа помощ.
Вижте седем характеристики на хората, които чувстват тази спешна нужда от любов.
1. Натрапчив стремеж към привързаност и обич
Хората, които жадуват за любов, отдават огромно значение на привързаността. Те дори може да вярват, че нищо друго няма значение. Така в тях се разгаря огън, веднага щом някой им покаже обичта или привързаността си. Това постепенно се превръща в сериозно изпитание както за тях, така и за човека, или хората до тяху заради неспособността им да оставят нещата да се развиват естествено и да приемат, че любовта идва и си отива.
Самата мисъл, че трябва да запазят любовта, засилва неимоверно тревожността им, а страхът, че ще я изгубят, задълбочава обсебеността им от нея.
2. Стремеж към пълен контрол
При хората, които жадуват за любов, често се наблюдава силен стремеж да контролират, хората, които обичат. Причината се дължи не на желанието им да контролират живота им, а на нуждата им да се застраховат, страха да не изпитат отново болката от „необичането”.
Контролът им осигурява спокойствие, че няма да бъдат изоставени. Всъщност страхът от изоставяне и предателство (продукт на емоционалната им рана) ги кара да жадуват за контрол. Но това често води до отчуждаване и раздяла.
3. Взискателност
На хората, които не са получавали безусловна любов и грижи по време на детството си, им е много трудно да повярват в нея в зряла възраст. Затова те изискват постоянни прояви на привързаност и са много взискателни към партньора си или към всеки, с когото имат емоционална връзка.
За тях са много типични реплики като: „Исках да бъдеш там, но ти не дойде” или „Надявах се, че ще направиш нещо специално, но те не се постара достатъчно” . Хората, които копнеят за любов, вярват, че тя трябва да е абсолютна и дейна във всеки един момент, но това не е възможно. Дори майките не са способни на това поради напълно разбираеми причини – умора, заболяване, и ежедневни обстоятелства като работа, ангажименти.
4. Те молят за обич
Хората, които копнеят за любов, са взискателни, но също така са склонни да не дават шанс на много хубави неща и хора, които искат да влязат в живота им. Те са готови да се откажат от всичко, само за да не изгубят човека, когото обичат. Следователно те често пренебрегват собствените си нужди и благополучие.
Ако усетят, че другият човек се отчуждава от тях, ще направят почти всичко, за да не го изгубят. Те се чувстват безполезни и мислят, че любовта на другия придава стойност на собствения им живот. Това означава, че дори биха се примирили с насилие.
5. Те правят твърде много жертви
Тези хора правят любовта много по-драматична и болезнена, отколкото трябва да бъде. Чувстват се толкова благодарни, че някой ги обича, че са готови на всякакви жертви, за да ги зарадват.
Любовта означава да правиш компромиси и жертви понякога, но при хората, изпитващи спешна нужда да бъдат обичани, това стига до крайност.
6. Те не могат да се доверяват
Колкото и да се стараят, хората, които търсят любов, не могат да се доверят на другите. Те винаги очакват да бъдат изоставени или наранени, а това ги прави ревниви и подозрителни, което постепенно отслабва връзките им.
Тяхното недоверие е толкова силно, че дори могат да видят добрите неща като лоши или обратното. Те търсят скрити мотиви, скрити цели и конспирации навсякъде. Всичко това е част от огромния им страх да не бъдат наранени.
7. Те приемат неприемливото
Злоупотребата, в каквато и да е форма, е неприемлива. За съжаление, липсата на привързаност и обич в ранните години от живота, често е причина хората да приемат подобно поведение от хората, с които са в емоционална връзка.
Те не разбират разликата между несъгласие, конфликт и злоупотреба. Способни са да се ядосват за незначителни неща, но също така и да приемат физически и психически атаки.
Това е много парадоксална ситуация. Хората, които жадуват за любов, я търсят навсякъде, за да запълнят празнината в себе си. Но тъй като им липсва най-важното – любов към себе си, те саботират връзките си и се обричат на нещастие. Точно по тази причина професионалната помощ е толкова важна в тези случаи.
https://www.obekti.bg/chovek/7-harakteristiki-na-horata-koito-zhaduvat-za-lyubov

БОГОСЛОВИЕ И ЗНАНИЯ ЗА СВЕТА БР.263

Тези дялове от средновековната българска проза не са пряко свързани с богослужнието, но са възприемани като важно средство за утвърждаване на християнския мироглед. На тях се възлагат важни идеологически задачи. Богословието, използвай някои от методите и постиженията на „външните” (т.е. дохристиянски) философи, отговаря на същностни за човека въпроси за възникването, строежа и смисъла на микро- и макрокосмоса. Средновековната философия е „разтворена”в богословието. Пример за нейните цели и за смисъла на философските знания (така, както са ги разбирали византийците и новопокръстените българи) е определението на Константин-Кирил според Пространното Житие. На въпроса какво е философия св. Кирил отговаря: разбиране на божиите и на човешките неща — доколкото човек може да се приближи до Бога, — понеже чрез деянието учи човек да бъде по образ и по подобие на Сътворилия го”. Tака в канавата от понятия, заети от древните, се изтъква словесна тъкан, чрез която се прославят всички аспекти на християнската доктрина.
Изучаването на природата в Средновековието (особено във византийския ареал) също няма самостоятелна стойност, стойността на „чистото” познание. То е част от приближаването до Бога. Щом като всички видими и невидими неща са дело на ръцете Господни, то изучаването им води до опознаване на Твореца. Това разумно изповядване на вярата е характерно именно за Симеоновата епоха и не е случайно, че усилията на българските книжовници се насочват към усвояването на славянски език на широк кръг от подобни тестове, специфични за образованите монашески общности от раннохристиянската епоха, а и до VIII в. По-късно идеята, че опознаването на света е път към познаване на Бога, ще се наложи в западното богословие, докато византийския Изток ще търси непосредственото богопознание чрез духовното озарение. Но за книжовниците от IX и Х в. заобикалящият ги видим свят е божествен знак, предназначен за човека. Следователно всяко явление и нещо от живата и от мъртвата природа трябва да говорят за Създателя. Тяхното съществуване като част от божия промисъл трябва да бъде ясно изтълкувано и високо проповядвано, а те самите да се мислят като символи и алегории, подсказващи верния път на всеки истински християнин. Със самия факт, че са, те служат и за опровержение на критиките на християнството или на отделни негови догмами. А в събудения от покръстването интерес към целил свят, приведен в ред от акта на сътворяването, знанията за света се подреждат в стойностна скала — най-много се пише и се знае за ония неща, които имат прякаили косвена връзка с тълкуването на свещените тестове (географски понятия, животински видове, скъпоценни камъни и т.н.).
Богословските и естественонаучните трактати се пишат като литературни тестове, те са плод на поетичното и образното вижане на света, емоционално заангажрани и, всъщност, имащи формалните особености на средновековната ораторска проза. Независимо от това, преводни или компилативни, те обогатяват преди всичко старобългарския книжовен език u дават на българина знания за света и вселената, чиито корени отвеждат дълбоко в дохристиянската епоха и широко към далечни земи, за които довчерашните езичници са знаели много малко или нищо.
 http://macedonia.kroraina.com/zv/zv5.html
Таг богословие, знание, света

Каква е разликата между знаещия и мъдрия човек? бр.263

Лао Дзъ казва:
„Мъдрият не е начетен.
Начетеният не е мъдър.“
В творчеството си той рисува образа на мъдреца –
мъдрецът е като новородено,
учи се да не желае и се учи да не учи,
той не е „благ“, а е безпристрастен към всички хора,
не трупа знания или предмети, а изхвърля,
не се сравнява, няма какво да доказва, избягва всякакви крайности,
действа чрез не-действието – не действа, а свършва, той просто Е тук и сега.
живее със съзнанието за трудностите, без да страда от тях,
той не блуждае и не търси, а разбира,
не гледа, а вижда.
Мъдрият човек е естествен, отдаден на простотата, той е в хармония, не се стреми към някаква цел, и не се бори да постигне нещо.
Той е като добрият плувец, който се носи по течение на живота и обръщайки се насам и натам, променя посоката по свое желание.
За него не е нужно да търси отговори където е било, защото всичко е в него.
Най-общо казано – Мъдрият се слива със света.
  • Как можем да се „научим“ на Мъдрост?
Явно знанията не могат да ни отведат до Мъдростта. А как бихме се доближили до нея – чрез опит, наблюдения, чрез експерименти…?
Мъдростта не се учи, не се достига, тя е нещо естествено, тя е във всеки от нас.
Мъдростта е когато си в единство със света, с природата.
Мъдростта е не да се съобразяваш със законите, а просто да се влееш в тях, в целия космически ред.
Когато се слее със света, човек знае какво да прави, защото това е в неговата природата.
Няма нужда да се учи каквото и да било, тъй както сърцето на човек не е нужно да се учи да бие.
Оказва се, че всъщност ние по силата на нашата природа вече знаем. Мъдростта е в нас и е естественото ни състояние.
  • Как тогава да се върнем към тази простота, към тази естественост на разбиране и съзнаване?
Трябва ли да изхвърлим всичките си знания, за да бъдем отново с чисто съзнание като новородено, за да разбираме?
Често съм наблюдавала простички, неуки хора, които живеят някак естествено, които просто се сливат с природата. Те са в хармония със себе си и не си задават въпроси, съсредоточени са върху работата, която имат да свършат. Те някак по-различно възприемат света, по-лесно могат наивно по детски да повярват в нещо. Често дават съвсем съвсем прост отговор на „сложен“ въпрос и ни карат да осъзнаем колко си усложняваме живота.
Колкото повече неща човек знае, толкова повече разумът му търси доказателства, съмнява се, не приема, отрича.
https://sebepoznanie.com/razmisli/znanie-mydrost/
Таг знаещ ,мъдър, човек, разлика

ЗАЩО БРАК ЗАЩО СЕМЕЙТВО БР.263

Част От старейшина Д. Тод Кристоферсън                                                                Кворума на дванадесетте апостоли
Заявявайки основните истини, свързани с брака и семейството, не означава да пренебрегваме или подценяваме жертвите и успехите на онези, за които този идеал не е съществуваща реалност. Някои от вас са лишени от благословията на брака поради причини, включващи липсата на подходящи кандидати, привличане към същия пол, физически или умствени увреждания или просто поради страх от провал, който, поне за момента, побеждава вярата. Или може да сте сключили брак, който да е приключил, и да сте останали сами да се справяте с това, което заедно едва успявахте да изтърпите. Някои от вас, които са сключили брак, не могат да имат деца въпреки съкрушителното желание и умоляващи молитви.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/04/why-marriage-why-family?lang=bul
Таг защо брак,  защо семейство

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ БР 263

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:
  • Какви очаквания имате към учениците и какви процедури сте създали в класната стая, за да изградите безопасна и стабилна среда за интелектуалното и емоционално развитие на учениците?
  • Какви думи и тон на гласа използвате, когато…
– окуражавате учениците?
– се опитвате да помогнете на учениците да променят поведението си?
– коментирате работата на учениците?
  • Колко често показвате интерес към извънкласните дейности на учениците си и към техния живот извън училище?
  • Как включвате възможности за учениците си да споделят свои лични преживявания, интереси и притеснения?
  • Как реагирате, когато учениците изглеждат тъжни или разстроени?
  • Как реагирате, когато учениците искат да говорят за проблемите, пред които са изправени без това да има връзка с вашия час?
  • Как персонализирате подкрепата си въз основа на специфичните образователни нужди на всеки ученик?
  • Как проявявате чувствителност и изразявате подкрепата си, когато някой ученик изглежда фрустриран или така сякаш е готов да се откаже?
 https://prepodavame.bg/prakticheski-narachnik-za-podobryavane-na-ucheneto-i-prepodavaneto-sedemte-sili-na-uchitelya/
таг  въпроси,, рефлексия