Monthly Archives: февруари 2023

Странният ръкопис Сибиу бр.267

Ръкопис Сибиу
Снимка: mysteriesrunsolved.com
Според версиите на някои хора в миналото на нашата планета е имало силно развити цивилизации, от които са останали само няколко доказателства. Това са странни артефакти, древни текстове, руини на градове, построени с помощта на неясни технологии, и някои други стари свидетелства.
Има и версия, че в миналото нашата планета е била посещавана от извънземни представители, които са споделяли своите знания и технологии с хората, така че може би те са предали знанието за невероятни технологии, осъществени още преди хиляди години.
Има версия, че нашите предци са притежавали толкова съвършени технологии, че в дори наше време е трудно да си ги представим. Така например някои от съвременните технологии могат да бъдат изцяло заимствани от миналото, но почти никой не знае за това.
Може би сте чували за хипотезата за древна ядрена война или древни самолети, описанията на които могат да бъдат намерени и в някои старинни текстове. Казва се, че нашите предци дори са могли да пътуват в Космоса и са притежавали познания за Вселената, които надминават всички съвременни знания.
Подобно доказателство е и невероятният древен ръкопис, открит в Румъния през 1961 г. Ръкописът от Сибиу изобщо не се вписва в съвременната история, париди което той предизвиква вниманието на изследователите. Ръкописът е написан от човек на име Конрад, живял през 16 век, който просто не е могъл да познава съвременните технологии, но те по някаква причина са изложени в неговите текстове.
Конрад Хаас описва подробно някои от технологиите на ракетната наука, како в текстовете му има модел на космически кораб с течно гориво. Или хората от това време са посетили бъдещето, или подобни технологии са били създадени в миналото.
Странният ръкопис Сибиу
Снимка: mysteriesrunsolved.com
Ръкописът от Сибиу се състои от 450 страници и някои от технологиите наистина могат да удивят съвременните учени. Как може да се опише модел на тристепенна ракета през 16 век? Вероятно това не е единствената версия с описание на такива технологии, но такива книги може би просто са скрити от съвременните хора.
Можете също така да си припомните индийския епос Махабхарата, който описва летящи кораби и оръжия, които са подобни на съвременните. Известно е, че ръкописът от Сибиу е истински и експертите не се съмняват в това, но не бързат да коментират съдържанието на тези текстове.
Да, изглежда като научна фантастика, че древните изследователи наистина са познавали свръхмодерните технологии, но има множество артефакти, които говорят за напълно различни предци на съвременните хора, които биха могли да бъдат много по-развити, отколкото ни казват историците.
Така че може би в древността хората са летели в космоса и са изграждали ракети, но тогава нещо се е объркало и е започнала войната с използването на ядрено оръжие? Със сигурност древните текстове, които могат да хвърлят светлина върху истинската история, в това число и ръкописът на Сибиу, са една съвременна загадка.
 https://sanovnik.bg/n-112427-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%83
Таг странния ръкопис  Сибиу

КАКВО Е ЛЮБОВТА? БР.269

 Любовта е много обширно понятие, което понякога е много трудно да се разбере. Любовта не е уникална – има различни видове любов – семейна любов, приятелска любов, романтична любов, световна любов, сляпа любов, сексуална любов, физическа любов и т.н. Всъщност често не можем да правим сравнение между тези различни видове любов.
Какво пише в някои интернет източници за любовта?
„Любовта се отнася до чувство на привличане и привързаност към животно, човек или нещо друго, което подтиква онези, които го чувстват, да търсят физическа, духовна или дори въображаема близост до обекта на тази любов и да приемат конкретно поведение “
Какво казват философите за любовта?
Сократ: За него любовта е желанието за нещо: “Това, което нямаме, това, което не сме, това, което ни липсва, това са обектите на желанието и любовта”
Аристотел: „Да обичаш означава да се радваш“
Спиноза: „Любовта е радост, придружена от идеята за външна кауза“
Жан-Жак Русо: ”Любовта е само илюзия, друга вселена, тя се обгражда с обекти, които не съществуват”
Граф Спонвил: „Става дума за това да се научим да живеем, да се наслаждаваме, да се радваме, тоест да се научим да обичаме“
Какво казват хората за любовта?
“Любовта е огромна. всички обичаме, обичаме родителите си, сестрите си, братята си … и това е от съществено значение. Ние не можем да обичаме, или по-скоро ако нямаме кого да обичаме, животът е много тъжен “
“Любов е да приемем другия ведно с грешките му и най-вече, най-важното е, да го разберем”
“Любовта е красива магия, докато трае, но след това боли повече от всичко друго”
“Любовта е най-опасното, най-силното и най-желаното чувство”
„Определение за любов не съществува, всеки има собствено виждане за това какво е любов и всеки я изживява по свой начин“
 http://sensebg.com/posts/10/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0.html
таг любовта, уникална, видове 

Българският флот през Средновековието бр.267

 Българският флот през Средновековието | Българска история
В продължение на десетилетия българската историография и обществената представа за миналото бяха доминирани от една аксиома – „България никога не е имала свой флот преди Освобождението“. Това схващане е толкова дълбоко вкоренено, че дори при показване на доказателства за противното, хората все така остават скептични. За съжаление, ще минат много години преди археология и история, ръка за ръка да разкрият истината за българския опит във военноморското дело. И все пак може да се започне отнякъде.
Изследването на военноморското дело през средните векове винаги е стояло в сянката на далеч по-познатите сухопътни кампании. Причината за това не е, че средновековните лидери не са осъзнавали важността на флотилите. Всъщност морската мощ е била ключова част от политиката на силните държави. Реалната причина за по-скромния обхват на ВМС е тяхната издръжка. През онази епоха строенето, екипирането, поддържането и оперирането на една скромна флотилия от 5-10 кораба е можело да надхвърли значително разхода по издръжката на цяла сухопътна армия. Поради това само най-богатите държави можели да си позволят да поддържат флот постоянно.
Дори и в тази ситуация немалко монархии предпочитат временно да наемат вече изгнили съдове, отколкото да инвестират значителните суми по тяхното конструиране. Остава и въпросът с осигуряване на екипаж. Опитните моряци, способни да маневрират с гребни и платноходни кораби в тежки сражения, съвсем не били многолюдна прослойка и морските вълци скъпо продавали своите услуги.
Нужно е да обърнем внимание и на факта, че непосредствен съсед и конкурент на България през цялото Средновековие е една от водещите морски сили на епохата – Византийската империя. Каквито и разкрития да осветят историята на българското морско дело, не може да има съмнение, че страната ни никога не е била равностоен опонент на Византия по море, особено в периода на Първото българско царство. Това не означава обаче, че предците ни не са се опитвали да подсигурят гъвкавостта на своите офанзиви, допълвайки ги с военноморски подразделения, които изиграват своята роля в разширяването на българската държава.
Първото българско царство
Още с пристигането си в Бесарабия след 665 г., водените от Аспарух българи развиват логичен интерес към прехвърляне на река Дунав и навлизане във Византия с цел вземане на плячка и пленници. През 70-те години на VII век, възползвайки се от нейните проблеми с арабите, българите успяват да създадат няколко укрепления в делтата на Дунав, южно от основното нейно течение. Наличието на тези аванпостове, един от които е т.нар. Онгъл, подсказва, че прекосяването на голямата река е било напълно подсигурено. Това означава, че Аспарух е разполагал или със собствен малък речен флот или е използвал своите славянски васали, които да осигуряват транспорта на български войски през реката и поддръжката на предните постове в т.нар. Малка Скития.
Впоследствие речен флот вероятно е съществувал, за да подсигурява контрола над Долни Дунав по времето на Тервел и неговите наследници и да покрива северозападната граница на България срещу Аварския хаганат, както и да гарантира връзката между двете части на българската държава. Липсата на археологически и историографски данни за периода между 680 и 812 г. пречи на установяването на някаква сигурна хипотеза. С оглед успешните военноморски операции на Константин V следва да заключим, че българите не са имали никакво военноморско присъствие в Черно море през VIII век.
Това лесно може да се потвърди и от факта, че предците ни не владеели нито едно  черноморско пристанище. Варна е първият завзет град, при това едва в края на Кардамовото  царуване или скоро след възкачването на Крум. Именно с управлението на Крум се заговаря за използване на скромен морски флот, вероятно съставен от снабдени с платна по-големи лодки, подобни на изобразените в Плиска. С тяхна помощ българите извършват атаки срещу няколко ключови крепости в Бургаския залив и ги подчиняват.
Наличието на речен флот по Дунав се потвърждава от изворите във връзка с кампанията на Омуртаг срещу разбунтувалите се славянски племена по поречието на реките Тимок и Тиса. Неговото развитие отвъд праговете при Железни врата край Северин обаче следва да се търси още по времето на Крум, когато българите възстановяват разрушения от аварите Белград и го превръщат в свой преден пост по поречието на Дунав и Сава. В хода на действията от 827/9г., франкските извори недвусмислено посочват, че българите прекарали войските си с кораби и с тяхна помощ успели да реализират с  голяма бързина своите наказателни действия срещу славяните. С оглед развитието на комитатната система и стабилизирането на българския контрол по двата бряга на Дунав е резонно да се смята, че речният флот запазва своето значение и при наследниците на Омуртаг.
Нуждата от съюз с Фатимидите по времето на Симеон подсказва, че каквито и скромни военноморски възможности да има България, те са напълно неадекватни за справяне с византийския флот в Черно море. Това се потвърждава и от лекотата, с която ромейската флота на няколко пъти навлиза по Дунав и съдейства на маджарите за нахлувания в Добруджа по време на Търговската война от 894-899 г. През голямата кампания, довела до битката при Ахелой, Симеон отново не се опитва да противодейства по море на ромейския флот, което затвърждава окончателно тезата, че в Черно море България не е разполагала с постоянно действащи морски сили.
Любопитен момент от използването на речен флот от страна на българите през 30-те години на X век е загатнат в текста на Ал Масуди, касаещ битката при Уаландр (932 или 934 г.). Там се споменава, че българите успели да извършат поредица от светкавични атаки едновременно срещу територии, контролирани от маджарите и печенезите. Покриването на такъв широк фронт северно от р. Дунав предполага прехвърлянето на войски с кораби за постигане на  офанзива от подобен мащаб.
С варяжкото нашествие в България през 968/9 г. и последвалото падане на Преслав,  всякаква поддръжка на речен флот по Дунав вероятно е прекратена. Ресурсите по времето на Роман, Самуил и Гаврил Радомир са изцяло насочени към контриране на сухопътната заплаха от страна на Византия.
Второто българско царство
Използването на кораби след възстановяването на България е далеч по-добре засвидетелствано в изворите. Първият сигурен момент, отбелязващ наличието на бойни кораби, е по време на организираната обсада на Константинопол от българи и никейци. Изпълнявайки своя ангажимент, Иван Асен II екипира флот от 25 бойни галери – внушителна за онова време сила и го изпраща в подкрепа на никейците, чийто собствен флот не надвишава 30 кораба.
Тук остава отворен въпросът за построяването на българския флот. Едната възможност е корабите да са действително изградени в България. Има хипотеза за наличието на бойни арсенали в устието на Камчия, където и дървеният материал е изобилен, а е можело и лесно да се достави от Стара планина. Според другата версия, корабите са били наети. Остава обаче въпросът от кого? По това време достъп до Черно море имат само големите морски сили Венеция и Генуа, но и двете са съюзници на Латинската империя. Няма как да си представим, че латините биха могли да пропуснат 25 бойни галери да минат под носа им, за да бъдат предадени на българите за ползване.
Единственият възможен помощник на България в това начинание е Дубровнишката рерпублика – конкурент на Венеция и Генуа. Тя би имала голяма изгода от наличието на силен приятелски флот в Черно море. Най-вероятният сценарий е, че Иван Асен II наема майстори и моряци, договаряйки се с републиката. Дубровничани строят и екипират флота, България плаща разходите и осигурява допълнителни моряци от собствените си пристанищни градове по Черноморието. Подобно начинание несъмнено е излязло доста солено на българската хазна, но не бива да забравяме, че по това време България е най-голямата и богата страна в Югоизточна Европа, а Иван Асен II започва да сече монети с добро златно покритие, което подсказва нарасналата финансова сила на държавата. Нещо повече, с изключение на кратката война с Епир и стълкновението с Унгария (1231-32 г.), България се намира в непрекъснат мир след 1218 г., което пести значителна част от годишните ѝ приходи.
В началото на XIV век се появяват и свидетелства за търговски флот на България, който Теодор Светослав използва, за да осигури жито за гладуващото население на Константинопол през 1307 г. Впоследствие добруджанският деспот Добротица също използва търговски кораби с цел снабдяване на Константинопол,  като част от съюза си с императрица Ана Савойска. По-важното при Добротица е свидетелството за използване на военен флот. През 1375 г., в подкрепа на Йоан V Палеолог, с когото е сроден, Добротица организира военноморска експедиция до Трапезунд, състояща с от 12 галери.
Година по-късно, добруджанският флот плава до Константинопол, отново за да подпомогне василевса. Успоредно с тези кампании българският аристократ успешно воюва с втората морска сила в Средиземноморието – Генуа. Българите разгромяват генуезкия флот, пленявайки част от него, а Добротица успява да завземе генуезкото пристанище Килия, контролиращо целия търговски поток в Бесарабия. За кратко, между 1375 и 1388 г., Добруджанското деспотство се превръща в първа морска сила в Черно море. Последвалите нашествия на османците слагат край на военноморските дръзновения на Добротица и неговите наследници. В крайна сметка с покоряването на българските земи от Баязид I Йълдъръм (Светкавицата) се слага край на средновековния дял на българската морска история.
Заключение
Историята на българските морски и речни флотилии остава слабо изследвана страница в богатото минало на народа ни. Археолози и медиевисти тепърва трябва да обединят сили за разбулване на загадката около това кога, къде и в какви мащаби предците ни са използвали морски сили при реализиране на своята външна политика. Богатите находки по дъното на Черно море в бъдеще трябва да ни разкрият своите тайни, а проучвания би следвало да се правят и по поречието на Дунав. Във всеки случай, изкуствената аксиома „България не е имала средновековен флот“ не издържа проверката на фактите. Макар да не може да бъде предложена твърда и неоспорима теория за съдбата на българските военноморски сили по времето на първите две царства, не може да има съмнение, че морето не е било така враждебно и непознато за дедите ни, както сме свикнали да мислим.
 https://bulgarianhistory.org/bg-flot-srednovekovie/
Таг български,, флот, Средновековието

Здравейте, запетаи! бр.267

 Илияна Кунева
В последно време зачестяват въпросите къде да се пишат запетаи при кореспонденция. Става дума за обръщенията, с които неизменно започва всеки имейл или обикновено писмо. Прави впечатление, че много често след поздрава липсва запетая и сякаш това изглежда правилно, например Здравейте г-н Петров, … е същото като Уважаеми г-н Петров, … Но не е така: в първия случай изречението започва с поздрав Здравейте и обръщение г-н Петров, което се отделя със запетаи, и неправилно е изпусната запетаята пред обръщението, а във втория случай изречението започва направо с обръщение, което се състои от три думи Уважаеми г-н Петров. Когато не се схваща разликата между наличието и липсата на поздрав в началото на кореспонденция, се прави неправилен паралел между двете начални фрази и се създава грешното впечатление, че не е нужна запетая пред обръщението в Здравейте, г-н Петров.
По този начин, когато грешното изпускане на запетаята става често срещано, възниква и въпросът трябва ли да се спазва правилото и дори правилното поставяне на запетаята изглежда като неправилно. Всъщност опитът показва, че е много по-лесно да се запомни разликата между поздрав и обръщение, отколкото да се допускат изключения, които впоследствие разколебават писането на запетаи при обръщения в други конструкции, което в крайна сметка води до объркване.
Правилото е много просто и то е, че обръщенията винаги се ограждат със запетаи. Липсата на изключения прави това правило лесно за запомняне. Единствено е необходимо да се знае, че Здравейте и Добър ден са поздрави, а уважаеми и скъпи са думи, които са част от обръщението. Обръщенията се отделят със запетаи от  останалите части на изречението, включително и от поздравите: Добър ден, г-н Петров, …  и Здравейте, колеги, … се различават от Уважаеми г-н Петров, … и Скъпи колеги, 
в. „Аз Буки“ Бр. 42, 15-21. X. 2015
https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/zdraveyte-zapetai/
Таг запетаи, поставяне ,място

ЖИВОТНИТЕ БР.267

Животните (Animalia) са организирани живи същества, притежаващи сетивност и способност за волеви движения и размножаване. Всички животни дишат.
Има едноклетъчни организми, които притежават характерните признаци на животните. Всички животни са изградени от еукариотни клетки (клетки, в които генетичният материал е организиран във вътреклетъчни мембранно-ограничени структури, наречени ядра). В процеса на еволюция клетките се диференцират, образувайки различни тъкани (епителнасъединителнамускулнанервна), а те от своя страна формират съответно органи и системи. Образувание на извънклетъчния матрикс, посредством калцифицирането му, са спикулите, черупките и костите. Животинският свят се обозначава също като „фауна“. Най-много представители има животинският клас насекоми.
Животните дишат, като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис.
Физически характеристики 
Животните притежават редица характеристики, отличаващи ги от останалите живи организми. Така например, животните са еукариоти и повечето са многоклетъчни  което ги отличава от бактериитеархеите и повечето протисти. Животните са хетеротрофи.  като процесът на храносмилане се извършва в специално отделена за целта вътрешна празнина, за разлика от растенията и водораслите. Важна отличителна особеност на животните в сравнение с растенията, водораслите и гъбите е липсата на клетъчна стена. Всички животни са способни да се придвижват в пространството и като цяло са подвижни поне в една от фазите на жизнения си цикъл . По време на ранния етап от ембрионалното развитие се образува куха сфера от клетки – бластула, което е типична и отличителна характеристика за цялото царство.
Строеж 
С много малко изключения, като например при типовете Водни гъби и Пластинчати, тялото на животните е изградено на принципа на организацията в тъкани. Това включва и силно специализирани тъкани като например на мускулната, отговорна за движението и придвижването, и нервната, натоварена с функцията по изпращане и получаване на сигнали. Характерна черта е наличието на специализирана храносмилателна празнина, с един или два отвора.
Клетките на всички животни са от еукариотен тип, заобиколени от специфична извънклетъчна материя (извънклетъчен матрикс) изградена от колаген и еластични гликопротеини. Възможно е наличието на калцифицирани структури, като черупка, кости и спикули. По време на индивидуалното си развитие, тялото на животните може да търпи драстична реорганизация, при което се формират сложни по строеж структури от клетки. Това е съществена разлика спрямо останалите многоклетъчни организми, като растения и водорасли, където нарастването е единствено прогресивно, чрез клетъчно делене и без реорганизация на цялото тяло. Цитологична характеристика, специфична за животните е наличието на междуклетъчни контакти, като плътни контакти (tight junction), междуклетъчни каналчета (gap junction) и дезмозоми.
Размножаване и развитие 
Почти всички животни, са способни на полово размножаване, което се извършва с помощта на репродуктивни тъкани и клетки. Репродуктивните клетки (гамети) се формират в резултат на специфичен тип клетъчно деление, наречено мейоза. Крайният продукт на мейозата са малки и подвижни мъжки гамети – сперматозоиди или големи и относително неподвижни женски гамети – яйцеклетки. След срещата и сливането на сперматозоид и яйцеклетка се образува зигота, от развитието на която се формира нов индивид.
От зиготата първоначално се образува куха сфера, наречена бластула, която търпи реорганизация и диференциация. При водните гъби бластулата е способна да се придвижва до ново място и там формира нов организъм. При останалите групи животни, бластулата претърпява сложна реорганизация. Тя включва инвагинация и формиране на гаструла с храносмилателна празнина и два отделни пласта на тялото – външен (екзодерма) и вътрешен (ендодерма). По-късно при повечето животни се формира и допълнителен пласт на тялото между двата изградени, наречен – мезодерма. В процеса на индивидуално развитие от тези пластове се формират точно определени органи и тъкани.
Редица животни са способни и на безполово размножаване. Това включва партеногенеза, както и различни форми на фрагментация на тялото.
Източници на енергия 
Всички животни са хетеротрофи, тоест хранят се пряко или индиректно с други живи организми.  Според източника си на храна често се поделят, макар и донякъде условно, на хищницирастителнояднивсеядни и паразити.
Хищничеството е биологично взаимоотношение, между хищник (ловуващ хетеротроф), който се храни със своята жертва (организмът, който е атакуван).[8] Хищниците може да убият своята жертва преди да започнат да се хранят с нея, но това не винаги е задължително. Като резултат от хищничеството, обаче, жертвата винаги загива. Друга голяма група на консуматорите е тази на сапрофагите, организми, които се хранят с отпадна (мъртва) органична материя.[9] Трудно е да се постави ясна граница между различните типове на хранене, тъй като те често преливат един в друг. Така например, паразитите обитаващи определен гостоприемник снасят яйцата си в него, а излюпените ларви се хранят с тъканите му, което води до смъртта му. Колкото еволюционно по-стари са взаимоотношенията паразит-гостоприемник, толкова те са по-пластични и рядко водят до смъртта на гостоприемника, вследствие на развитите адаптационни механизми 
Почти всички животни използват индиректно енергията на слънчевата светлинаРастенията използват тази енергия за синтеза на прости захари в процес наречен фотосинтеза. Когато животните консумират тези растения (или други животни консумирали растения), захарите произведени от растенията се усвояват и използват от животните.  Те се използват или директно за растежа на животните или се разграждат с цел извличане на съхранената в тях слънчева енергия, необходима на животните за осъществяването на жизнената им дейност. Процесът е известен като гликолиза
Животни живеещи в близост до термални извори или богати на метан или сероводород места по океанското дъно не са зависими от енергията на слънцето В тези хабитати хемосинтезиращи археи и бактерии лежат в основата на хранителната пирамида.
Произход

 

Dunkleosteus е гигантска, 10 метрова праисторическа риба. 

Животните произхождат най-вероятно от камшичести еукариоти. Техните най-близки съвременни роднини са хоанофлагелатите, които имат сходна морфология с хоаноцитите и някои водни гъби. Молекулярни изследвания поставят животните в супергрупата на опистоконтите (от гръцкиὀπίσθιος, опистиос – „преден“ и κοντός, контос – „прът“, тоест „камшиче“), която включва също и цианофлагелатите, фунги и малко на брой дребни паразитни протисти.  Името им произхожда от разположението на флагелума при подвижните клетки в задния край на тялото (клетката), както при животинските сперматозоиди, докато при другите еукариоти камшичетата са разположени в предния край. 
Най-старите фосили, които може да са на животни са открити в Трезонската формация в Южна Австралия.  Предполага се, че тези фосили принадлежат на древни водни гъби. Открити са в скала на възраст 665 милиона години 
Следващите вероятно най-стари животински фосили са датирани към края на прекамбрийния период, преди около 610 милиона години, известни са като Ediacaran biota или Vendian biota.  Трудно е да бъдат съотнесени към по-късни фосили. Възможно е, някои да представляват предшественици на съвременните типове или да са по-рано отделила се група. Съществува и възможността въобще да не се числят към царството на животните. 
За разлика от тях, повечето известни ни животински типове се появяват, малко или много, едновременно през камбрий, преди около 542 милиона години. Все още учените спорят, дали това събитие наречено Камбрийски взрив, представлява бърза дивергенция на различните групи или се дължи на климатична промяна позволяваща фосилизитането.
Някои учени предполагат, че животните са се появили много по-рано от Камбрийския взрив, може би дори преди около един милиард години.  Ихнофосили като следи и тунели в земята намерени през тонийския период на неопротерозойската ера показват присъствието на триплобластни червеи със сложно устройство подобно на дъждовен червей.[26] По време на ранния тонийски период преди около един милиард години се наблюдава намаляване на разнообразието на строматолити, което може да се дължи на появата на растителноядни животни, тъй като строматолитното многообразие рязко се повишава с изчезването на растителноядни животни по времето на масовото измиране Перм-Триас и масово измиране Ордовик–Силур, и бързо намалява след възстановяването на популациите на растителноядните. Откритието, че такива отпечатъци много подобни на ихнофосилите се оставят и от едноклетъчния протист гигант Gromia sphaerica подлага на съмнение интерпретацията на доказателствата сочещи ранната еволюция на животните 
от Уикипедия
таг животните, произход, строеж, характеристики

РЕЦЕПТИ БР.267

Пърженица- селска манджа с чушки и домати (миш-маш)

Пърженица- селска манджа с чушки и домати (миш-маш)

Необходими продукти

10-12 бр. чушки
13-15 бр. домати
200 гр. сирене
4-5 яйца
Сол на вкус
Олио
Пресен магданоз
 Приготвяне
Нарежете чушките и ги сложете в тиган, да започнат да се пържат. Нека котлонът не е на най-високата степен. Докато чушките започват да се пържат, нека се заемам с доматите. Ако искате може да ги пасирате или просто само да ги нарежете. Освен това, по ваша преценка, може да обелите доматите или не! Хубаво е да подберете по-узрели домати, за да се образува повече сосче и да е по-вкусно ястието.
Щом доматите са нарязани или пасирани, слагайте ги в тигана при чушките. Разбъркайте и на средна температура оставете да се пържат. Капнете им и олио на око :) Оставете на котлона, докато зеленчуците се сготвят. Разбърквайте от време на време!
Щом като зеленчуците се сготвят, овкусете със сол на вкус. Не слагам никаква друга подправка, защото иска ястието ми да има аромат на зеленчуци :)
Добавете сиренето, което предварително сте натрошили и разбъркайте. След минута-две, отгоре чукнете 4-5 яйца и оставете на котлона още няколко минути, докато яйцата се сготвят до степен, която желаете!

Селска манджа с пържени чушки

Селска манджа с пържени чушки - Рецепти | Ezine.bg
ПРОДУКТИ
чушки - 4 – 5 бр. червени (печени и белени)
сирене - 100 г
яйца - 2 бр.
чесън - 3 скилидки
олио - 1 к.ч.
сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме чушките на дребно и ги запържваме в мазнината за 5-6 минути.

 Добре натрошеното сирене, разбъркваме и след 3 минути слагаме яйцата и наситнения чесъна.
подготви МарияГерасова

Истинският пост води до промяна бр.267

114926.b 600x400

РУМЪНСКИ ПАТРИАРХ ДАНАИЛ

Постим, защото обичаме Бога Подателя повече отколкото Неговите материални дарове, които консумираме.

Постът е жертва на смирената любов на човека към Бога, когато е съединен с благодарствена и просителна молитва, отправена към Бога.
Който пости, но не се моли, не събира духовна светлина в душата, а извършва просто едно биологично и психологическо упражнение, заради здравословни или естетически подбуди.
Истинският пост не е само въздържание от храни с животински произход, но и въздържание от всяка материална лакомия и похот за егоистично властване над другите; той е въздържание от всяка мисъл, слово или дело, което намалява любовта към Бога и ближния.
Истинският пост трябва да бъде съединен със смирение и радост на сърцето, за да бъде вътрешно, интимно, духовно дело на лично общение на човека с Бога, Който вижда тайнствено и мълчаливо душата и делата на вярващия и жертвоготовен човек, молитвеник и постник.
Чрез поста участваме тайнствено в четиридесетдневния пост на Господ Иисус Христос в пустинята. Никой не може да победи злите духове и мрачните, егоистични страсти, ако преди това не е придобил светлината на божествената благодат чрез пост и молитва.
Ако е придружен с дела на материалната или духовна милостиня, постът прави от постещия човек светлина сред хората и избран съсъд на Божията любов.
Постим, защото обичаме Господ Иисус Христос и желаем да се храним още повече от словата на Св. Писание, от словата, които слушаме по време на св. служби и така да укрепваме нашата молитва, за да израстваме духовно в общението с Бога.
Постът е и белег на желанието на вярващия човек да се освободи от лакомията по ограничени и преходни материални неща, за да се съедини чрез по-усилена молитва с безграничния и непреходен Бог, Изворът на живота и на вечната радост.
Истинският пост има за цел издигане на човека над земните блага, за да приеме небесни духовни блага, за да се съедини, посредством молитва и по-често евхаристийно причастяване, с Бога от висините, Извора на живота и на вечната радост от Небесното царство.
Постът е не само материален, но и духовен, т.е. постът на очите, на устата, на сърцето, въздържание от погледи, слова и лоши или страстни чувства.
Постът поддържа молитвата на вярващия човек, който смята своята връзка с Бога за център, светлина и храна на неговата душа.
Истинският пост води до промяна на начина на съществуване на човека, преминаване от страстната любов към материалното към любов към духовното, за да култивира по-усилено молитвата или общението в любовта с Нематериалния, Неограничен и Непреходен Бог.
Постът усмирява егоистичните страсти, просвещава ума, освещава чувствата, променя отношението и поведението към хората и природата, възприемайки всичко в светлината на любовното присъствие на Бога – Създателя на вселената и на човека.
Превод от румънски: свещ. Кирил Синев
 https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,149/catid,113/id,67990/view,article/
/Таг истински ,пост, промяна

Вторият план на разказа за Сретение Господне бр.267

 АВТОР ИВАН Ж. ДИМИТРОВ
thum
Разказът за представянето на четиридесетдневния Иисус Христос в храма съгласно изискването на Моисеевия закон се съдържа в Глава 2 на Евангелие според Лука. Евангелистът пояснява подробностите, както и в други случаи, когато пише за еврейските религиозни обичаи (което дава основание да се смята, че той е писал благовестието си за читатели-неевреи).
В кн. Левит са дадени разпоредбите за очистването на жената, родила момче или момиче съответно: След като изтекат дните на очистянето ѝ, за сина или дъщерята, тя трябва да донесе на свещеника при входа на скинията на събранието едно шиле за всесъжение и млад гълъб или гургулица за жертва за грях. Той ще принесе това пред Господа и ще я очисти, и тя ще бъде чиста от кръвотечението си. Това е законът за оная, която е добила мъжко или женско. Ако пък не бъде в състояние да донесе агне, нека вземе две гургулици, или два млади гълъба, един за всесъжение, а други за жертва за грях, и свещеникът ще я очисти, и тя ще бъде чиста (12:6-8). Тъкмо тези разпоредби са изпълнили св. Дева Мария и Йосиф Обручник на четиридесетия ден от раждането на Иисус Христос, както се вижда от разказа в Лука 2:22-24. И Църквата още в дълбока древност е разпоредила да се отбелязва това събитие на четиридесетия ден след Рождество Христово, разбира се, след окончателното установяване на празнуването на Рождество на 25 декември.
 част от текста
https://dveri.bg/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&Itemid=100468&lang=bg
Таг Вторият, план, Сретение Господне 
 

Душата и Космоса бр.267

„Задачата на епохата е решена; Синът Човешки възкръсна от мъртвите; показа, че плътта човешка може да се преобразява в плът божествена. Пред очите на хората тази плът се преобрази с бързината на светлината от човешка плът. Затова аз самият съм тази вест, която ви нося.
Аз дойдох при вас, които първи от цялата раса ще приемете образа, в който сега АЗ СЪМ. Това, което аз направих, ще направят всички хора, и това, което АЗ СЪМ ще бъдат всички хора.“ 
Евангелие наИисуса Христа от епохата на Водолея 
„Исус видя няколко пеленачета, които сучеха. И каза на учениците си: „Тези младенци са като онези, които ще влязат в царството.“ А те го запитаха: “ Значи ще трябва да влезем в царството като младенци?“ Той им отвърна: “ Когато направите двете едно, когато сторите вътрешното външно, а външното – вътрешно, и горното – долно, когато направите мъжа и жената едно, така че мъжът да не бъде мъж, нито жената – жена, когато направите очи наместо око, ръка наместо ръката, крак наместо крак, образ наместо образ, тогава ще влезете в Царството .“
 Евангелие на Тома
Поставен  лице в лице с постоянния избор между Добро и Зло, човек се губи и невинаги се замисля над това на кого служи със своя избор – на Бога или на Сатаната? За да помогне на читателя в неговия избор, авторът много подробно разказва за Егрегорите – астрални същности, приспособени да съществуват както в положителния, така и в отрицателния полюс на Битието, което се определя основно от характера на самия Егрегор.
Във всяка световна религия винаги съществува голямо количество вярващи, които заради примитивното устройство на своя ум не са способни истински духовно да възприемат смисъла на съответната религия.Техните Мисли и вяра се състоят от чист астрален енергиен потенциал, който по закона за идентичността се слива в едно цяло – в Егрегора на съответната религия, чието могъщество и сила зависят от броя на „астрално“ вярващите хора.
Авторът ни помага да се ориентираме във всички тънкости на този въпрос, като използва примери от проявленията на „Дяволските Егрегори“ и ни показва до какво могат да доведат духовното невежество и лекомисленото поклонение на материални символи, което принизява Съзнанието на човека до нивото на магьосници , магове и т.нар. НЕХОРА. Как да се очистим от астралната кал на собственото ни невежество, която разлага нашата духовна Същност и ни поставя на едно ниво с дивите животни? По какъв начин още приживе можем да се погрижим за осигуряването на благоприятни условия на съществуването си след смъртта? За тези и за много други неща разказва Орис в своята втора книга „Душата и Космоса“.
Сергей Василиевич Цвельов -автор
 
Учениците запитаха Иисус: “Кажи, какъв ще бъде нашият край?“
Иисус каза: “Нима сте открили началото, та търсите края? Тъй като там, където е началото, там ще бъде и краят. Честит е онзи, който стои пред началото: той ще узнае края и смърт не ще вкуси.“
Евангелие на Тома
 
От автора  
В настоящия етап на развитие нашата планета е буквално претъпкана с хора, които не можем да назовем по друг начин освен духовни инвалиди, коитонезависимо от това са напълно уверени, че именно те са здравите, а болни са онези, които говорят за Любовта към ближния, за Добротата в сърцето, за Бога и за Светлината. Недъгът на тези хора не може да бъде диагностициран с медицински прибори и тестове, тъй като се заключава в пълна или частична липса на духовното съзнателно Пробуждане, което съставлява ОНАЗИ основна част, без която даже при наличие на разум не можем да говорим за когото и да било от нас като за Човек Разумен (хомо сапиенс), ОНАЗИ част, която всъщност отличава Човека от животното. 
На тази Земя, разцепена и разкъсана от „Гражданската война на Човека против човека“, може да се постигне пробуждане на Съзнанието и състояние на цялостност с Всичко единствено по пътя на Знанието, подхранвано отвътре с Любов към всичко живо. Знанието („познаване на плодовете от Дървото на Доброто и Злото“) без Огъня на Любовта в Сърцето превръща Ангела в демон, а човека прави по-лош от животно. 
Знанието и Любовта облекчават тежестта на бремето на земните въплъщения на Душата и й позволяват да понася със спокойствие и разбиране това, което изглежда абсолютно непоносимо. Те помагат на Душата да понесе тежестта без да усеща тежест и правят изпълнения с печал човешки Живот полезен и приятен.Нито на Небето, нито на Земята има нещо по-сладостно и по-възвишено, по-просторно и по-радостно, по-пълно и по-добро от Любовта, защото Любовта е родена от Бога и може да намери успокоение не в създадените в Материалното Творение неща, а единствено в Бога. 
За каквото и да сме ви разказвали в нашите книги, каквито и съкровени тайни на Битието да сме ви разкривали, винаги говорим преди всичко за Любовта, защото именно от наличието или отсъствието на Любов във вашето сърце зависи не само вашият сегашен и бъдещ Живот, но и цялата ви Съдба след смъртта. Душата трябва да бъде любяща, защото в своята вселенска свобода тя е не ТОВА, което е обладано, а ТОВА, което само обладава, като осъществява това със Закон, който със своята вечна непоклатимост я прави свободна и я преобразява в хиляди космически Светове, по хиляди начини.Затова ние, каквото и да ни струва това, трябва да се научим да обичаме,като се отдаваме във властта на Любовта по единствения начин, по който тя може да оцелее, т.е. като Уважаваме свободата в нейния закон. 
Нужна е Мъдрост, за да оплодотворим Знанието с Любов и Добро. Мъдростта е този жизнен сок, който подсигурява със стабилност и равновесиевсичко, което се създава от мъдрото трудолюбие на човешката Мисъл. Когато обикнете така, както Христос е обичал хората, тогава Мъдростта ще върви ръка за ръка със Знанието и Светлината на Просветлението ще озари вашето Сърце.
 Думите, които не са подкрепени с дела, не могат да помръднат от мястото им камъни и планини. Да твориш велики дела можеш само ако им се отдадеш без никакви ограничения, условия и уговорки. Само с упорит труд,съпроводен с кървава пот, който оголва всички слабости на несъвършеното тяло,изисква саможертва и самоотричане,откъсва ви от най-скъпите привързаности, принуждава ви все повече да извивате гръб и да понасяте най-обидни насмешки и издевателства, вие ще можете да стигнете до разбирането на самия себе си, а чрез познаването на самия себе си –и до познаването на Бога. 
Научете се да бъдете смирени в Духа и чисти в Сърцето. Бог живее и твори в този, който е способен да пожертва собственото си тленно тяло и лични желания в този, който самоотвержено и смело Му служи, без страх, че ще изгуби всички Илюзии на този свят.А ако Бог живее и твори във вас, нима може да става дума за Смърт,нима може да изчезне това, което е безсмъртно? Нашите знания ще ви научат да различавате положителните и отрицателните сили, да определяте действителната полезност и абсолютната безполезност на нещата, ще ви помогнат да излезете от съня на Илюзиите, които въвличат вашето съществувание във водовъртежа на престъпленията, насилието и Смъртта.
Не виждаме смисъл в това да спасяваме вашия Живот-сън, за да се лишите след това от истинския, от действителния Живот. Затова насочваме цялото ви внимание към вашата Душа, към вашия безсмъртен Дух, а не към тленното ви тяло. Когато Иисус е казал :“ Вие сте от този свят, а аз не съм!“, неговите думи са означавали :“ Вие сте мъртви, а аз съм жив!“. Ние искаме всеки от спящите хора да може да се събуди и да престане да сънува сънища, след които отново ще умре. Аз знам кой СЪМ аз, откъде съм дошъл и къде ще отида, след като ви събудя от съня.Всичко, което аз ЗНАМ, ще ЗНАЕТЕ и вие.
Нека мирът и Любовта да живеят вечно във вашите сърца!
Орис
Сириус – Орион – Ялта
 
Човек – Космос 
„Аз съм началото, средата, а също и края на всички същества… И няма нищо движещо се или неподвижно, което би могло да съществува извън Мен… Всичко, което е славно, добро, прекрасно и могъщо, е само нищожна част от Моето великолепие. Създавайки от частица от Себе си цялата Вселена, Аз оставам.“
Бхагавад – Гита 
„Нито един човек не живее сам, тъй като всяка жива твар е свързана с друга жива твар. Благословени ще са чистите сърца, понеже те ще обичат и няма да изискват любов към себе си. Те няма да направят на другите това, което не искат да бъде причинен на самите тях.“
Евангелие на Иисуса Христа от епохата на Водолея, 8:2-4 
Човешкото тяло е отражение на Вселената или малък Космос, а Духът, заселен в нас, е образ и подобие на Единния Бог- нашия Творец. Нашето тяло е превърнато в малък Космос от неуморната и непрестанната работа на Творческите и стихийни Сили на Природата, но да пристъпим към Тайната на разкриването на собствения си Дух и да възстановим своето подобие с Бога, можем само с цената на собствените си усилия.
Човекът е създаден да се превърне, подобно на Бог, в Творец, за да може сам да участвува в създаването на Вселени и Светове, които да засели. Ако той като изсъхнало семе от дърво не може да прорасне и да даде очакваните от него плодове, той трябва да изчезне и да стане тор за другите по-жизнеспособни семена.
Такава е алтернативата на човешката Еволюция. Множество човешки семена – Монади са дали вече плодове и сега се трудят в най-отдалечените краища на нашата Вселена, но още по-голямо количество е било превърнато в НИЩО и разсеяно под формата на Енергии в просторите на Космоса.Хората са „зърна“, „семена“ в най реалния смисъл на тези думи. Животът, който всеки от нас живее, сам по себе си е лишен от цел; именно заради това в него има толкова много безсмислени и необясними неща.
Нашият земен живот е твърде кратък и илюзорен, за да можем нещо да изискваме или създаваме от него.Целият смисъл на това, което става с нас в този ефемерен и нереален Живот, се състои в подготовката за друг, нов, бъдещ Живот след Смъртта, която от своя страна представлява Раждане в друг План на Божественото Битие.
Новото Раждане не става автоматично и не е задължително за всички, особено за онези от нас, които могат да бъдат причислени към хората само по външния си физически вид.
Смъртта сама по себе си не е нещо като пътен лист за нов, по-хубав Живот, тя съдържа само възможност за такова Раждане, което за милиарди умрели хора така и никога не е настъпвало.
До сътворяването на световете всичко е било едно; имало е само Дух, Вселенско Дихание. И дишал Духът и това, което не е било проявено, се превръщало в Огън и Мисъл на небесата, в Бог-Отец, в Бог-Майка. И когато Огънят и Мисълта на небесата дишали в едно, се появил техният единствен Син. Този Син е Любовта, хората го наричат Христос. Мисълта на небесата хората наричат Светия Дух. 
„И когато въздъхнал Триединният Бог, Седем Духа се явили пред престола. Това били Елохими, създаващи Духовете на Вселената. И те казали: Хайде да създадем човека; и по Техен образ бил сътворен човекът.“
Евангелие на Исуса Христа, 9:15-20 
Новото Раждане е задължително следствие на проявената Воля за Раждане, на желанието ДА БЪДЕ и на духовните усилия на самото „зърно“ да стане „плод“, т. е. Човек. За да се роди Човекът-Христос, материалното „семе“ трябва да умре, а Енергиите, от които се състои, трябва да се трансформират, да се преобразуват в съвсем друг вид Енергии от по-висш порядък, съставляващи Божественото Съзнание, или иначе казано Образът Божий в човека.
Съзнанието е същият всепроникващ себедостатъчен аспект наБожественото Битие, както този, който сме свикнали да наричаме „Енергия“. Както е невъзможно съществуването на нещо без една или друга форма на движение, така и не може да има съществувание лишено от някоя от формите на Съзнанието, което в обикновения човек се проявява практически в най-малката си зародишна форма. Със своята прекомерна гордост и невежество ние незаслужено и преждевременно сме се издигнали на ефемерния пиедестал на „царе на природата“.
Няма такова нещо като „мъртва“ материя и това, че нашата несъвършена психика е неспособна да открие признаци на елементарно Съзнание в камъните, водата или растенията, не означава, че те не го притежават. Дълбоката Медитация върху всеки предмет, смятан за „мъртъв“, ни позволява да влезем в съвсем логичен, а понякога и достатъчно разумен контакт с него, който ни дава възможност да получим от време на време достатъчно уникална информация. 
„ Както на Небето, така и на Земята“. Основата на Битието прониква във всичко съществуващо. Именно тази основа трябва да помага на човечеството да разбере Йерархията на Безпределността. Кой би се съмнявал, че във всеки земен предмет е изразена нечия воля. Без тази воля не може да се създаде нито един земен предмет и не може да се приведе в движение както на Земята, така и във Висшия Свят.
Може да се разбере, че както планетата като една земна крепост, така и целите системи от небесни тела също се нуждаят от импулса на волята.Тази воля може да бъде добре разбрана от разширеното съзнание. Дори средната човешка воля може да бъде един примерен микрокосмос.
Ако приемем човешката воля за единица високо напрежение, то можем да изчислим силата на импулса на планетарната воля. Даже можем да се впуснем в безкраен брой нули, за да представим импулса на волята на цялата система.Такава задача ще бъде въведение към величието на Неописуемото.
http://www.iskri.net/zefira/index.php/oris/238-094
Та душата Космос

МАНУ БР.267

Освен това този факт означава също, че като въздействаме в някоя точка от Вселената върху дадено тяло или система, ние не само въздействаме на цялата останала Вселена, но получаваме и ответна реакция на това свое въздействие, т. е. с колкото по-голямо усилие въздействаме върху определено качество на Материята на Вселената, толкова по-голямо усилие трябва да можем да понесем от страна на самата тази Материя.
 Още един извод, който произтича от холографския строеж на Вселената (в това число и на нас с вас): информационното поле на Вселената се съдържа във всеки от нас, а това означава, че във всеки от нас във всеки момент от Времето винаги има информация абсолютно за всичко, което става или някога е ставало във Вселената.
Информацията, различаването, формата    шаблоните, които  съставляват  нашето знание за Света, са лишени от форма и размери Същности, които не можем да локализираме в Пространството или Времето. Информацията тече по вериги, които излизат извън общоприетите граници на индивидуалността и включват всичко заобикалящо.
Този метод на научно мислене прави абсурден опита ни да разберем Света посредством термините за отделни обекти и Същности, да разглеждаме индивида, семейството или рода като дарвиновски съобщества в борбата за оцеляване, да прокарваме разлика между Ума и тялото, да се идентифицираме с физическото проявление на човешкия Дух.       
Всяко устройство, което се състои от части и компоненти, образуващи достатъчно сложни затворени каузални вериги със съответните енергийни връзки, ще притежава ментални характеристики, ще реагира на различия, ще обработва информация и ще се саморегулира.В този смисъл можем да говорим за ментални характеристики на клетките, тъканите и органите на тялото, на културните групи и нациите, на екологичните системи или даже цялата планета или система.
Съществуването на атома, клетката, човека или Вселената- всичко се подчинява на едни и същи Закони.Нашата Слънчева система е същата тази космическа клетка от междузвездното пространство, която заедно с милиардите други енергийни структури съставлява частите на тялото и органите на Бога-Вселена. Както в човешкото тяло главната анатомична единица е клетката, така и всяка от слънчевите системи е главната анатомична единица от неразделната Материя, поместена в проявилата се Форма и организирана като Космос.
Всяка жива клетка се състои от протоплазма и ядро, а по-развитите клетки имат вътре в ядрото и ядърце. Това е микрокосмос, който има в себе си седем плоскости на битието, които отвън навътре можем да класифицираме по следния начин:
a) стени– аналог на физическото тяло на човека;
б) вътрешна обвивка – аналог на нисшите подразделения на астралното тяло;
в) протоплазма – аналог на Праната (етерното тяло на човека;
г) гранули, разпръснати в протоплазмата – низшият Разум на човека;
д) пространства в протоплазмата – аналог на низшите желания и емоции;
е))ядро – ядро на Висшият „Аз“ на човека;
ж) ядърце – аналог на будхическото тяло, в него има център за излъчване на Енергията – синтезното слънце на Системата, където Съзнанието на клетката влиза в контакт с Атмата.
По същия начин Слънцето – Висшият „Аз“ на тялото на нашата система от Светове,е ядро на онази Космическа Клетка, която наричаме Слънчева система, а въртящите се около него проявени във Физическия план планети представляват взети заедно нисшият Манас на низшия „аз“ на тази система.
Това са същите, разпръснати в протоплазмата клетки „гранули“.За външна стена на клетката – Слънчева система, може да служи или финоматериалното струпване на магнетични сили или същото струпване, но материализирано, подобно на пръстена на Сатурн. Между другото ще отбележим, че всяко от Слънцата на нашата вселена е произлязло от едно Духовно Слънце, което символизира цялото духовно поле на Космоса.В определена степен можем да сравним всяко Слънце с „дупка“ в небето, през която Духовното Слънце излъчва своите еманации. 
„Извиси се над всички висини, спусни се по-дълбоко от всички дълбини, почувствай в себе си с усещането за всички сътворени неща – водата, огъня, сухото и мокрото. Представи си, че си едновременно навсякъде: на земята, в морето, в небето, че никога не си се раждал, че си още ембрион, че си млад, стар , мъртъв, че си от другата страна на смъртта. Познай всичко наведнъж: времената, разделянето, нещата, качествата, количествата и ти ще познаеш Бога
http://www.iskri.net/zefira/index.php/oris/238-094
 Таг ману,   Вселената ,информация