Ето я тайната за успешния брак! бр.158

Искате щастлив брак? Ето каква е тайната:

тайната на успешния брак, семейство, дълголетие, любов, разбирателство, уважение

Преди време, докато чаках на паркинга пред един голям хипермаркет, до мен спря кола и от нея сля­зоха мъж и жена – явно семейство. Жената оче­видно беше ядосана и тръшна предната врата.

Докато мъжът изтупваше стелките на колата, дочух разговора им. И нямаше как да не го чуя, защото тя му крещеше: „Затова ли се оженихме, да ми пилиш мозъка, че нямам време за теб и родителите ти, че де­цата имат нужда от мен. Нима не знаеш, че се спра­вят перфектно в училище? Това, че съм заета, не оз­начава, че не ги наблюда­вам. И защо, вместо да па­заруваш сам, все трябва да се влача като черво след теб!“ После влязоха в хи­пермаркета.

Замислих се – какво нещо е бракът?

Опитах се да му дам свое определение така, както аз го разбирам, но се сетих какво бях прочел в една книга. Цитирам по па­мет – бракът е истинска ин­ституция на взаимността, изискваща непрестанни грижи, време и енергия. Ос­новната му цел е зарежда­не на партньорите за техни­те индивидуални пътешествия към избраните от са­мите тях върхове на духовен растеж.

Лично аз смятам, че са­мостоятелността на парт­ньорите обогатява съюза им. И за да обичаш някого истински, трябва да уважа­ваш индивидуалността му. Затова вярвам, че един­ствената формула за щаст­лив брак е, когато двамата не си слагат ограничения. И да не си мислят, че щом са се оженили, вече всичко са постигнали и сега трябва само да се обичат, без да правят и да ги интересува друго. Защото свободата, която си давате, и нуждата да споделите духовното из­растване на човека до вас показва колко държите на него, колко е важно да го подкрепите в начинанията му, а не да мъмрите за щя­ло и нещяло. Свободата на брака се крие не в отделе­ното време, а в споделени­те преживявания, споделе­ните стремежи.

предостави: Иван Петров

 тагове: щастлив брак

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>