КАЙЛАС. ГРАДЪТ НА СВЕТЛИНАТА

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

  cvetna puteka(2)

Замислям  се за живота  на земята. Човекът е преминал през хилядите векове и култури. Променил се е до неузнаваемост. А причината за неговата промяна е времето и неговият разум. Гради, руши, нови времена, нови култури, а с тях и нови хора. И така във вечността, до безкрая. Ето ни нас, съвременните хора. Какво сме в същност? В момента повече рушим, отколкото градим. И какво ще остане от нашата земя, тогава? Една пустееща, без жизнени сили и липса на енергия. Но все пак, още имаме разума. Дали пък, той няма да ни помогне да видим истинската си същност? Та ние сме създадени да градим своя живот и живота на нашите деца. Ние сме техните родители, които трябва да ги научим да живеят разумно. А какъв пример им даваме в същност? Изчезна от нас доброто и любовта, остана само злото.

 - Липсва хармонията и разбирателството  във вашите домове- прекъсва ме Учителят. Остана само агресията. А като допълнение е масовата психоза, която ви се предлага от медиите, радиото, телевизията.  Дали вече можете да гледате един филм, в който да  няма убийство, наркотици? Пълна порнография- разголени

и разплути тела,   извратен секс, проституция и кражби. По страшно от Вавилон и разрушената Вавилонска кула. Вие, сами си рушите кулата  на живота.

Тялото ми наново вибрира с реактивна скорост, от мисълта, какво правим от себе си и как нарушаваме хармонията на нашата планета! Живеем в непрекъснат стрес и хаос, и затова боледуваме. Това е нашето време.

А тук, на Кайлас, цари спокойствие и хармония. Там, където има хармония, има много светлина.

Абраам Хатми върви пред мен и ме повежда по светлия коридор.

- Тук е Градът на Светлината- чувам наново гласът му. Ще ти разкрия истината за Моделиращата лаборатория. Сигурен съм, че това отдавна интригува твоето внимание. Ще започна от началото.  По земята нямаше жива душа. Наоколо беше само великият дух- Разум . Замисли се Той. Беше му скучно да живее сам. И реши да моделира нещо, което да се движи. 

И чрез мисъл форма, създаде Лаборатория, който нарече Моделираща. В своето съзнание виждаше различни неща, дори цели образи. Реши да ги събере в едно и като взе камък и глина, започна за моделира тези образи. Така, се роди човека и цялата природа. Образите, които остави във своето съзнание, останаха невидими, и той ги нарече двоен образ. Това ще е духовната половинка на   създадените вече образни тела- реши Той. И когато образното тяло се разруши, духовното ще заеме неговото място. Този път, то ще стане образно.  И така, двете половинки вечно ще се търсят и разминават  чрез материализация и дематериализация. Духна един път в новите образни тела и те започнаха да се  движат. Това в тях, ще е   духът, който ще им бъде пръв помощник, да живеят вечно. А в същност, това е праната енергия, който се нарича жизнена,а  в нея се къпе божествената искра.

 Наистина. Това ме интигува до неузнаваемост.  Звучи ми  като приказка. Но, Учителят говори съвсем сериозно. Не ми се вярва да се шегува. А Моделиращата лаборатория наистина съществува.

- Не разбра ли, Мария, че в основата на всичко стои Мисълта. Тук, в Кайлас е вечното и царство, и ние разпръскваме нейната енергия навсякъде. Ако нямаше

мисълта, нямаше да има формите. А тук, посветените я владеят до съвършенство. Тя властва над тях с пълна сила. Ето защо, чрез нея, те правят чудеса. Искат да помогнат и на вас, да се научите да я владеете, но за добри дела. Защото, ако я използване за зли дела, сами ще се унищожите. Виждам, че много от хората не са проумели това, и я използват за зли дела.

- Ох, Учителю. Става ми малко страшничко.

- Да.  Така е. Време е да разберете истината за силата на мисълта и да се осъзнаете. Защото това, което става на земята сега, е следствие от вашето незнание, за силата на мисълта.

- Сега разбирам. Че човек се ражда добър, защото е моделиран в Кайлас- в царството на Доброто и слиза в Ада, а той е земята, където цари незнанието. 

- Всичко е толкова просто, а вие не можете да го разберете- прекъсва ме Той. – Правете добро и земята ще засияе. Давайте любов и всичко ще  се изпълни с щастие. Усмивката ще стане ваш патент и никой вече няма да ви я отнеме.

- Ето, от къде изхожда думата “патент”!

- Да. това е понятие за признание и собственост на притежателя.

- Охо….

-  Но аз имам едно друго виждане.

- Какво е според теб?

- Ами, аз съм против частната собственост. Само семейството си остава такова. Но неговите членове, трябва да имат право на собствена свобода, а не свободия.

Основната единица, която да ги сплотява, да бъде Любовта.

- Това е основата на всичко,  Мария. Любов в цялата Вселена и Космос. Хайде, хайде, че искам да ти покажа много неща!

Тишината и спокойствието успокояват сетивата ми. Изпадам в леко опиянение.

- Мария, Мария- чувам като шепот гласа на Абраам Хатми.

- Извинявай Учителю. Нещо ме опияни.

- Да,уловила си спокойствието.  То е този вид енергия, която те зарежда положително и ти става толкоз леко, че забравяш къде си.

- Да. Сега вече знам.  Защо човек се чувства неспокоен!Защото я няма тази

тишина. А само  крясъци и агресия. Просто,  пълен хаос.

-Ей, Вие, дето сте на твърдата земя! Научете се да търсите причината за всяко нещо, което е причинило неспокойствието! Ако я откриете, постарайте се да  я премахнете и тогава ще имате спокойствие. А то както казах, ще ви зареди с положителна енергия.

- Мога да съм ти само благодарна, за твоите добри съвети, Учителю. Нямам търпение да разгледам Града на Светлината. Може ли да тръгваме?

- Разбира се. Ще тръгнем. Тук е истината. За теб ще бъде всичко чудеса, но не е така. Има природни закони, които трябва  да се изучават и спазват.

- Кои по- точно?

- Ами законите  на паденията и възкачванията по скалата. Когато паднете, трябва бързо да станете и тогава няма да има последствия.

- Да. Разбирам те. В моят живот, не мога вече  да ги преброя. 

- Такъв е животът на земята. Но тук, в Кайлс, не властва този закон. Тук всичко е научено с много превъплащения на земята. Тук, човешкото същество вече  е велик скулптор, който с виртуозност моделира. Превръща се в учител и предава знания  на своите ученици   на Земята.  Но си избира учениците.

- Как ги избира, Учителю?

- Ами, според ориентацията.

- Какво значи ориентация?

- Това значи професионална ориентираност на дадената личност и неговият интелектуален и духовен потенциал.

-  Значи, човек след многото превъплащения е развил дадена дарба и във всеки нов живот на змията , я доразвива.

- Ехей… Не очаквах от теб този отговор.

- И като е натрупал много знания по съответната насоченост, като прибавим и нивото му на усъвършенствате, т. е. изграждане на добродетели, Учителят от Кайлас сам  го намира.

- Точно така. И ти предава знания по ментален път. В един момент, ти започваш да

се чудиш, ами от къде знам това?. Всичко е много простичко. Ето ти отговора.

-  Това е доста интересно.

- Да, всичко ти се предава по телепатия. Приемаш я на подсъзнателно ниво и по пътя  на  индукцията, се изстрелва към съзнанието, и то я осъзнава.

- В книгата “Истините да живота”, съм писала за телепатията.Учителят Исус ми   каза тези истини.

- В случая, вече ти е ясно.

- Да. Телепатията е мисловна енергия, която чрез микровълни предава информацията   по пътя, който ми опомена по- горе. И е право и обратно пропорционална.

  Субект- обект и обратно. Предаваш, отива към обекта и той ти я връща. И ти става чудно, как човека, за който си мислил, ти се обажда по телефона,  идва при теб, или го срещаш случайно. А случайности няма.

-Това   е закон  на  случайностите, Мария. Нищо няма случайно в Природата. А, вие сте част от нея.

- Хайде, Учителю. Искам да видя всичко! Навярно е много красиво.

- Да, градът е по подобие на Земята, но   е само светлина. Аз ще те разведа из комплекса, където са посветените. Те работят непрекъснато. Но си правят и почивки в часовете по медитация и релаксация.

Тръгваме по безкрайния коридор. Светлината ме упоява и ми става много леко на душата. Тя е мисловно- чувственото ми тяло. Затова чувствам светлината със сетива си.

- Ела тук, Мария! Хваща ме за ръка Абраам Хатми и спираме пред врата от светлина. Тя сякаш се стопява и ние влизаме вътре,  в огромна зала, също от светлина.

- Тук е занимателната зала. Тук се събират посветените и всеки твори   нови мисловни форми. Когато са готови, правят обмен по между си, след което ги експериментират.

- Как ги експериментират?

- Ами, изпращат ги на своите ученици на земята. Там, те  се материализират, т.е

превръщат се в материална единица и вече служат като форма за употребление.

- Аха. Това е много интересно. Значи, те ни изпращат модела, а ние го изработваме?

- Ето, пак стигна до истината чрез логиката.

- Радвам се, че имам логиката. А без нея, според мен, няма да можем да осъзнаваме нещата и да ги реализираме в живота.

- Ще ти кажа едно. Затова те допуснахме до тук, защото имаш добра логика. Това е едно от нещата, които притежаваш. Изчистена си от баластрата и тинята.

- Благодаря ти Учителю. Това ме радва.

- Хайде, Мария че има още много какво да видиш!

Преминаваме през светлинната врата и излизаме отново в безкрайния коридор. 

Виждат се светлинни тела, които минават и заминават някъде. Учителят е пред мен и ме повежда към друга врата. Тя е обляна във  светлина. Преминаваме през нея и влизаме в друга огромна зала, която цялата е обляна в жълта светлина.

- Това е залата за знания. Тук,посветените идват, за да  четат духовни знания. Има много книги, но са в светлинната библиотека, която е ей там, в дъното. Това са знанията през вековете. Тук, те четат, допълват нещо свое и пак по телепатичен път го предават на своите ученици, на земята. Тук са книгите на великите мислители, философи, учени, откриватели. А тук са и новите знания, които още не са достигнали до земята. Но наближава това време, тези знания да достигнат до земните жители.

Мисля си: “Колко много велики умове е имало на земята. Сега също ги има, но  те остават незабелязани сред тълпата. Можем да ги познаем по високия праг на интелигентност и логическата мисъл. Но ние, хората сме устроени така, че една малка частица от нас не иска да признае,  другия, умния. Тази частица е невзрачна на вид, но с голямо по обемно съдържание. Тя властва над нас и ни задушава.  Нарича се, завист.”

- Хайде, Мария. какво пак се замисли?

- Ами, пак се върнах на земята.

 - Учителю. Мога ли  да те попитам нещо, което отдавна се върти в главата ми

- Да. Слушам.

- Знам, че ние, човеците сме виновни за цялата наша природа. Още маите твърдят, че декември 2012 година щяло да има край на света.В момента цари голяма паника в психиката на хората. Пък и медиите.

- Ти нали помниш какво пише в библията. Какво казва Исус Христос, когато го питат, ще има ли край на света? Той какво отговаря: “Само Отца ми знае”. Какво ще кажеш ти?

- Че, ние не сме Бог и не можем да говорим подобни  неща. Дори, самият Исус Христос не може да каже.

- Да. В това е истината. Вие, човеците, чрез своите мисли и действия, можете да се самоунищожите. Както сте  тръгвали сега, кой ще ви спаси? Освен вие, самите.

- В такъв случай трябва да се замислим и да променим психиката си за добро. Ти ми каза, че мисълта е тази, която ни направлява  и гради мисъл- форми.

- Край на света няма да има, а ще има край на старото човечество.

-Е, малко да си поотдъхна. В какъв смисъл край на старото човечество?

- Хората ще променят психиката си. Ще започнат да правят само добри дела, защото ще осъзнаят истинският път в живота. Има един закон, който се нарича еволюция. Силните видове се развиват, а слабите отпадат. Не виждаш ли какво става на земята?Масово, хората умират. Слабите не издържат това голямо натоварване. В момента , от изток ви се изпраща много силна енергия. Става прочистване на Земята.  Тези, които издържат това голямо натоварване,ще бъдат новите хора, с новата психика и ще съградят новото време.

- Радвам се, че ще дойде това ново време. Хората ще станат по- добри и ще си помагат един, друг. Ще бъдат като братя и сестри. Не знам дали ще доживея до това време!

- То наближава.Скоро ще дойде.

- Хората вече не вярват, че ще дойде това време.

-Няма да властва вечно злото на земята, Мария.

-2026 годна Доброто ще се възкачи на престола и ще настъпи мир на планета Земя.

- Посветените отдавна работят за това време. Вече се материализира. А сега, хайде да тръгваме!

- Да, тук ми е много приятно, но все пак не можем да останем повече. 

-Вибрационното ниво се завишава. Ти не си готова и няма да можеш да издържиш на това.

- Какво значи това?

- Трептенията на твоето тяло. Тук и налягането е много голямо. Човешка същност като твоята, не може да го издържи.

- Добре, Учителю. Да тръгваме!

Излизаме пред светлинната врата и наново сме  в коридора. Пред нас се изпречва светлинна фигура. Приближава се до Абраам Хатми.   Поглежда го с усмивка и той отговаря с усмивка.

- Великите посветени се събират в събирателната зала. Казват, че ще дойде и  Исус.

- Моля те, Учителю. Искам да ме заведеш там! Знам, че ще ми е трудно, да бъда сред тях. Те са същества от един висш свят. Човешки същества, с висша добродетел. Не знам, как ще ме приемат!

 - Не  се безпокой. Ти вече си била с Учителя Исус. Наново ще направиш среща с Него.

- Но, аз идвам от Земята, от друго вибрационно поле. Тук, вибрациите са много високи.

- Нали си дошла, за да видиш  градът на Светлината?

- Да. Духът има изключителна сила. А аз съм с менталното си тяло.

Следва продължение

Мария Герасова

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>