ЕДЕМ

IMG_20160724_111814
Едем е библейско понятие. То се среща няколко пъти в Библията / Битие 2:8 -10 /.
Сведенията, които ни дава библейският речник са незадоволителни. Единственото, което можем  да  научим е, че на акадско- шумерски език, Едем означава “пустиня, степ”.
Пустинята и степта са два различни понятия Пустинята е територия с много сух климат. Валежите  са оскъдни и не надвишават 150- 175мм. годишно. Подземните води на много места са солени. Растителността е оскъдна или липсва. Животните водят предимно нощен начин на живот.Почвите са маломощни  и развитие на земеделието е възможно само ако има изкуствено напояване в оазисите или в долините на транзитно минаващи големи реки.
Така описаната пустиня  с характерните пясъчни дюни, глина и камънаци не могат да се вземат за Едем, дори и Едемската градина да е оазис. Достатъчно е да се прочете Битие 2 : 8-10. И Господ Бог насади градината  на изток. И в Едем постави човека, когото беше създал.И Господ Бог направи да пораства от земята всяко дърво що е красиво на глед и добро за храна, както и “Дървото на живота насред градината и Дървото на познаване доброто и злото”.
В следващите стихове се споменават имената  на четирите реки- Фисен, Гиен, Тигър / Идекел/ и Ефрат. Прави впечатление и че две от тях- река Фисен и Гиен имат голям водосборен басейн. Река Фисен протича през цялата  Евилатска земя, която била богата на злато, бделий и ониксов камък.Река Гиен протича през Хуската земя. Останалите две реки- Тигър / Идекел / и Ефрат е възможно да не съвпадат с днешните големи реки в Югозападна Азия по няколко причини:
1. По имената
Името на река Тигър първоначално е било Идекел. Река Ефрат е нарицателно име на река. На еврейски език “ефрат”, означава река. Най- голямата река в България- Марица се е наричала Хебър, получено  от първоначалното Еварат. Дори и днес името е запазено, защото извън границите ни, тя носи  името Еварат.
В митологията, топонимата  еварат се използва вместо източен вятър.
2. До  този момент, в Югозападна Азия не са открити Фисен и Гиен независимо, че те са били  по- големи водосборни басейни от другите две реки.
Тогава можем ли да бъдем сигурни, че Едем и Едемската градина са се намирали във водосборните области на днешните големи реки Тигър и Ефрат. Още повече, че по- голяма част от територията, през която протичат е характерна със сух климат, с пустини и полупустини, и от части с ниска растителност и редки дървета.
Степите представляват обширни територии с тревна растителност, характерна за умерения климат и субтропични ширини. Най- известни между тях са прериите  в Северна Америка и пампата в Южна Америка Повечето от тях са обработваеми земни площи.
Едем е невероятно  да бъде степ, отколкото пустиня, но къде са тогава разнообразните дървета  характерни  за Едемската градина?Би трябвало да се замислим  сериозно в превода на понятието Едем.Не е ли умишлено променен, за да не се открие местоположението му? Буди съмнение и превода на стих 10 Битие  2 / 2:10 /, където се казва,че:“Река изтичаше от Едем, откъдето се разклоняваше  и стана четири главни реки“.
Всяка река има начало, откъдето извира и край или място, където се влива  било в друга река, в езеро, море или океан. Мястото на вливане се нарича устие на реката. По описанието излиза, че реката при своето вливане  неизвестно къде образува устие, което е делта. Делтата представлява равнина, образувана от наносите на реката. В тази равнина, водите се изливат чрез няколко ръкава. В случая, Реката, която води своето начало от Едем и на която не знаем името излиза, че се влива в някой воден басейн чрез четири главни реки или ръкави.  Пример е делтата на река Дунав и нейните три ръкава. В този случай, реката от Едем би трябвало да е много по- голяма от другите четири реки, чийто имена вече споменахме.
Но тук има още едно недоразумение. Една делта / равнина, образувана от  най- фините наноси на реката /, може ли да има злато, бделин, и ониксев камък? По- скоро там може да има нефт и земен газ, но не и рудни изкопаеми. По всичко си личи, че от Библията не можем да научим много за Едем и Едемската градина, и особено за тяхното географско положение.Но това не означава, че те не съществуват.Напротив, те са съществували, съществуват и ще съществуват.
След повече от петнадесет годишно търсене на Диен, близо до който е живял Орфей, достигнах до загубената Едемска градина и Едем. / Подробности за тях ще има и по- нататък./. Установих, че Едем означава и се превежда НЕБЕ. Доказателство е написано в Битие 1: 6- 8. Накратко, Бог създаде твърд, която нарече НЕБЕ. Едем има много наименования Голямото разнообразие се дължи на дългото време, през което  се употребява тази най- стара дума, която е Божия, защото е изречена от НЕГО. В действителност знаците, които са използвани са съгласните ú букви Т и Н- Твърд Небесна или знака Т и Н- Адам / Атам, Дан и т.н. /.
Знакът Т означава ТВЪРД. Може да се срещне и като Т с кръг отгоре. Също и като Ф. В Египет този знак се нарича анк или анх.
От малки промени на буквите, може да се получи кан или хан.
Този знак Т, както и да се произнася е знакът на безсмъртието, на вечността.
Знакът Н означава НЕБЕ.
Събрани заедно Т и Н, могат да се произнасят само с гласни, които са 6 / а, е, и, о, у, ъ / При това положение се създава един  широк диапазон от имена подобно лабиринт, в който трудно бе се ориентирал и най- добрият езиковед.
Наблюдава се също и заменяне на Т е Д и на Н е М.
Подреждането на Господните знаци  се подреждат  и обратно Н- Т, което се произнасят Небесна твърд.
Най- известните имена на Едем са:
Земята НОД- това е земята, в която е изгонен Каин, след като е изгонен от Рая.
Еден- еврейското име на Едем
Царица НЕТ- така се нарича  и изобразява Небесната твърд
АДОНАЙ- превежда се Господ и Господар, който е създал небето на Земята.
Небесното царство- така го нарича Исус Христос.
Имената на Едем са твърде много. По- важно от всичко е, че Едем означава част от земната повърхност, чийто релеф е отражение на Горното небе, което виждаме с очите си. Най- нагледно, то може да се нарече , релефна карта на звездите и съзвездията.
Автор Парашкева Фичева

тагове: Едем

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>