НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА, КОЯТО СМЕ ЗАБРАВИЛИ

Често можем да срещнем сентенцията на Хермес Трисмегист,че  “това което е горе е и долу”.

Какво означава горе и какво долу е ясно .

Горе е небето със звездите и съзвездията, със Слънцето и Луната, планетите и техните спътници.

Долу е Земята с водите в океаните и на сушата,континентите с техният релеф и целия растителен и животински  свят с хората, които я населяват.

Без съмнение, на Земята има Небе.Но къде се намира и как изглежда то?

Познание за небето на Земята ни дава Вавилонската схема на Вселената (и на света),авторът на която остава анонимен,но името “вавилонска”подсказва,че е свързана с Вавилон и шумерите.

Robert_Koldewey_1Немският археолог Робърт Колдевей, който открива древният Вавилон заявява,че е имало по-стара кула, която се е намирала в равнината Сахи, което означавало тиган. “Тиган” е и народното име на съзвездието Голяма Мечка, докато името на Малката Мечка е “Чирпак”.Кулата в равнината Сахи е известна още и като Етеменанки,името означава “вечното небе от твърд”.

 Ползваната схема е публикувана в книгата на К. В. Керам “Богове,гробници и учени”-българско издание София 1988 стр.329

На нея е показано Небето на Земята. Прави впечатление,че има не едно, а три Небета – Н 1 , Н 2 и Н 3,което прави още по- трудно определянето на географското им положение.

В Библията в Битие 1:8 се казва:”Бог направи твърд,която нарече Небе”- ден втори Н 3;

 1:14 “светила на небесната твърд, за да отделят ден от нощ и да бъдат знакове за времена и за дни и за години.”-ден четвърти Н 2;

Битие 2:8 “И Господь Богъ насади градината на изтокъ въ Едемъ, и постави тамъ човека, когото беше създалъ.”-ден шести Н 1.

Ако направим съпоставка със записаното в Битие 1 ще отгатнем, защо авторът на схемата различава три  небета.

Вижда се ,че Небе три е по-голямо от Небе две и Небе две е по-голямо от Небе едно.Небе едно е разположено в Небе две, а Небе две и Небе едно са вътре в Небе три. С други думи, те са взаимно обвързани и представляват едно цяло. Небе едно е Райската градина, Небе две е Едем , Небе три е Твърдта Небесна,което  е по- голямо от останалите и сякаш обхваща цялата суша на Земята.

Използвала съм Библия на Светия Синод от 1925година. В по- новите Библии преведени на български език, понятието твърд е заменено с Простор. По този начин, тълкуването на стиховете в Битие се изопачава  и предизвиква съвсем погрешни представи.

От схемата се забелязва,че авторът ú е имал познание за Небе едно и Небе две повече отколкото за Небе три.

Информацията ,която ни се поднася за тях е следната

IMG_20160813_153325

1.Формата на Едем  е елипсовидна близка до окръжност

2.Броя на светилата – съзвездията са 48 (изобразени са с вълнообразни чертички,а днес са 88)

3.В центъра на Едем има съзвездие , което е седем етажна кула

4. Северния небесен полюс е нулата

5.Небесният екватор е от твърд

6.На небесният екватор се намира второто съзвездие, обозначено със знака Р. То е по- голямо по площ от кулата.

7.В източната част на съзвездието Р е Райската градина R. В съзвездието Р е дом Божи.Там се намира и царството на мъртвите.

8.Етеменанки – Е -вечното небе от твърд.Енох 48:3 пише:”Още преди небесните светила да бъдат оформени на небесната твърд, призоваваха името на Сина Человеческий пред Господаря на духовете.Той ще бъде опора на праведните и светите,те ще се облегнат на него и ще бъдат непоклатими.Той ще стане светлината на народите.” Енох нарича Едем – Земя , което е правилно.

Допълвам още ,че на схемата са показани двете светила от четвъртия ден на сътворението и тяхното географско положение.Едното от тях -малкото се намира на небесната ос, а другото – голямото на небесния екватор.

Малкото светило е създадено от Бог “да управлява нощта”-Битие 1:16

Извън земното небе има още няколко знака и те са:

1.НО – Небесен Океан – това е Вселената, Космоса . Той е изпълнен със светила – съзвездия и звезди . Те са изобразени с вълнообразна чертичка.Броят им е повече от съзвездията в Едем,което е напълно естествено.

2.А и М – А е планината на слънчевия залез

М е планината на слънчевия изгрев

Днес притежаваме карти на света,на континентите,на държавите.Имаме глобална представа за Земята.Разполагаме със звездни карти . Не липсва географска и астрономическа литература.Притежаваме снимки от Космоса за всяко кътче на Земята.

Въпреки това не е лесно да открием тези две планини,а може би галактики,които са съседни на Едем, преди да разберем къде е построено второто и първото небе на Земята, а те са както вече ни е известно Едем и Райската градина.

3.Р и TR – тези два знака са извън Земята . Те се отнасят до Вселената Р – знака на Бог. Бог е на Небето.

TR означава,че Бог обитава планета,която е като нашата от твърд и там има Райска градина,където е неговия престол.

Вавилонската схема на Вселената (и света)е много важно доказателство за съществуването на Небето на Земята . В резултат на дългогодишни изследвания на небето (Едем)открих,че Голямото светило,което е в долната част на схемата е съзвездието Орион, което по- рано се е наричало Кесил от което е дошло Хеликон (Слънце)

Малкото светило това е съзвездието Голяма Мечка, което първоначално са наричали Оса (Небесната ос).От небесна ос, то започва да се нарича Светилото на нощта или Луна .

Искам да подчертая, че Голямото Светило,което се възприема и тълкува,че е нашето Слънце в действителност е съзвездието Орион от твърд на Земята. Слънцето  се отнася и за малкото светило, то не е Луната ,а съзвездието Голяма Мечка (Аса),създадено в ден четвърти от сътворението.

За тези две важни съзвездия, които са запазени ще прочетете по-нататък. Но сега е важно да се разбере,че Слънцето и Луната са съществували през втория ден на сътворението.В третия ден, когато на сушата е имало буйна и разнообразна растителност, Слънцето си е греело както и в наши дни. Не може да се възприеме разпространеното и грешно тълкуване,че Слънцето е създадено в четвъртия ден на сътворението, защото това противоречи на природните закони.

Автор : Парашкева Фичева

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>