ТРАКИ И БЪЛГАРИ – ДЪРЖАВООСНОВАТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА И КУЛТУРО НОСИТЕЛИТЕ ИЗ СВЕТА

 • Знаете ли, че българите са най-древният народ и един от двата избрани народа на земята?
 • Знаете ли, че българите са народът, който е пряк наследник на Аталнтида?
 • Знаете ли, че „Ведите”, „Махабхарата”, Зенд Авеста”, каноничните будистки текстове и много други свещени книги са българско дело?
 • Знаете ли, че българите са създали Елам, Мохенджо-Даро, Харапа и културата Хун-ну?
 • Знаете ли, че българите са създали Шумер и културата на ариите?
 • Знаете ли, че българите са дали културите на големите индиански племена и са обявени от индианците за бели богове?
 • Знаете ли, че българите дават култура на Япония, Китай и Индия?
 • Знаете ли, че българите създават Крито-Минойската култура и Египет на фараоните?
 • Знаете ли, че Орфей, Буда, Заратустра, Залмоксис, Декеней, Буребиста, Гилгамеш и много други древни велики посветени са с български корени?
 • Знаете ли, че генетичната линия на рода на Христос е българска?
 • Знаете ли, че тюрки, монголи, татари, както и европейските народи имат обща родова връзка единствено през българите?
 • Знаете ли, че научните познания, които са ползвали българите в древните времена в много случаи са били по-големи от днешните?
 • Накратко върху тези факти ще се спрем в настоящия доклад, като в него ще опишем (прото-) българската история от Атлантида до Авитохолова България.
Ненапразно много от великите посветени, както и много от големите пророци на Земята са отбелязвали, че най-трудното място за израстване като човек е при последното прераждане, което става при българите на Балканите. Учителят Беинса Дуно отбелязва: „„Какво представя България? – Тя е място, дето всичко расте добре. Който иска да се научи правилно да расте, в България да дойде, българин да стане! Българинът е избран народ, както и евреинът.(…)
Когато духовният свят иска да кали човека, да му придаде твърдост, изпраща го на Земята между българите. Когато иска да придаде на някой велик дух твърдост, той пак го праща на Земята да се роди българин. Българинът е професор по твърдостта. В това отношение, когато се касае за установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да бъде българин. (…)
„Българин“ в космически смисъл на думата, е „човекът на Духа“.”
Академик Д. Лихачов пък отбелязва: „България е страната на духа.”
В ИЗ „Корени” достигнахме до извода, че българин означава Духовно издигнат благородник, без да сме в смислово противоречие нито с Учителя,нито с Лихачов, защото във времето, когато се е утвърдил етнонимът ни с терминът за човек (АР) се е отбелязвал специално благородникът (АР), който е бил огледален на Бога (РА).
Изследвайки произхода на този народ, успяхме да се върнем до XII-тото хил. пр.Хр.
Голяма държава е съществувала тогава, независимо от слабо заселената земя в онези години. Това е Атлантида, чието друго самоназвание е Посейдония. Според най-сигурните сведения, с които разполагаме тя  е била, административно устроена под формата на четири двойни огледални на небето княжества. От различни древни източници може да се разбере, че някои от технологиите, които са използвани при атлантите са надминавали съвременните. Държавата е била ситуирана на голям остров в Атлантическия океан. Духовното атлантско княжество на мъдростта, наречено Ману е ситуирано извън острова в северна Африка и е обхващало земите на едноименното плато в днешна Либия.
Атлантите са водили тежка война с единствената друга страна на земята в онази епоха, за която използвахме първично названието неелинската Атина. Самоназванието на тази голяма група от племена е било Нейтх. Битките между тях са продължили дълго, спрямо днешните разбирания за войни, защото срещу технологиите на атлантите, нейтхите са противопоставяли пси техники и други духовни начини за възпиране   на противника и свръхоръжията му.
Изчислявайки чрез метод от старобългарския календар се установи, че Аталантида е загинала най-вероятно през 11 838 г. пр. Хр. от глобален катаклизъм. В будистки ръкопис от Лхаса открихме важния текст за тези събития, когато Господ, назоваван Ра-Му отбелязва какво ще се случи с последните атланти: „Всички вие ще умрете заедно със слугите и богатствата си и от пепелта ви ще възникне нов народ. Ако и той забрави, че е по-висш, защото допринася, а не защото се възползва, ще го сполети същата участ“.
След тези събития атлантите от княжеството Ману оцелели от тази древна държава. Те се заселват при нейтхите, които са живеели на Балканите и около сладководното Черноморско езеро. Между тях е нямало военни действия и те бързо се оформят в единна група от големи племена, давайки началото на (прото-) траките. Когато пишем за (прото-) траки трябва да изясним няколко подробности:
Първо – това са първите (прото-) българи.
Второ – терминът (прото-) е само времеви към българи и е въведен в този етноним от ИЗ „Корени” още между 1992 – 1996 г. гТрето – От този момент започва и духовната мисия на (прото-) българите. Те са призваните да допринасят, поради което са един от двата избрани народа в света.
Константин Каменов
тагове: траки, българи

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>