СВЕДЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ БР.92

  в арабските средновековни източници…

 Най-авторитетният арабски средновековен историк ат-Табари (839 – 923 г.) в своята „История на пророците и царете” (Тарих ар-русул ва-л-мулик) посочва „Бунджар” и „Бурджан”. 

В константинополският вариант на същата книга, т.е. текста на Бел`ами, „Бунджар” (банджар) даже е редактирано на „Булджар”.
 
 
Непосредствено със сведенията на арабоезичния персийски историк ат-Табари, друг ирански арабоезичен историк ибн Рушдъ (903 – 913 г.) пише, че съществуват три вида българи. 
Те са три вида. Единият се нарича б. р. сула, другият – ас – к. л., а третият б. л. к. р.
„Худад ал-алам” (ок. 982) и Гардизи (1050 – 1059 г.) компилират от Ибн Рушдъ и повтарят същото.
 
 
 
“Ас-к.л.”, т.е. Аскал (Есегел, Ишикил) е българска провинция в Приднепровието с особен статут, подчинявала се е на владетеля на гр. Болгар на реките Волга и Кама.
        
Това е единият вид българи (ас-к.л.).
Вторият вид са – „б. р. сул”.
Така са посочени у Ибн Рушдъ и неговите компилатори.
Ат-Табари, който е по-добър извор, ги нарича „баланджер”.
У ат-Табари „бунджар” са упоменати само веднъж, докато „баланджер” се срещат в годините по хиджра: 20, 32, 60, 104, 105, 112, 113 и т. н. 
Това не е случайно, бунджар/банджар, на които Кавад плащал данък, според ат-Табари, избягват заедно с аварите-отцепници в Панония, т.е. „банджар” на ат-Табари, са „кутригурите” на византийските  автори. 
А „баланджер”, които остават, според ат-Табари, са очевидно „утигурите” на гръкоезичните византийски късно-антични историци.
Ибн Рушдъ познава баланджер като „б. р. сул”, а на мястото на „бунджар” (ат-Табари) поставя „б. л. к. р”.
Третият вид българи са бунджар (=б.л.к.р.)
 
 
                                      Ас – к. л
 
                                      Б. р. сул
                                      Б. л. к. р.
 
 
         Какъв е извода?
 
Фактически, във визията на ат-Табари бунджар изчезват, а баланджер (Артамонов дава данни, че под това име трябва да се разбират „българите”) остават.
 Ибн Рушдъ пък и неговите компилатори дават вече едно по-общо сведение, че българите са „три вида” и „б. л. к. р” не бива да се бърка с „б. р. сул” (баланджер).
Следователно, „б.л.к.р” на Ибн Рушдъ са „бунджар” на ат-Табари, т.е. са същите онези, които други арабоезични извори от Х в., (а и писмото на хазарския цар Йосиф до андалузкия евреин Хасдай ибн Шафрут), наричат - V.n.n.d.r.
 
 
Фактически, класическото за гръкоезичните късно-антични извори деление на българите на два вида: кутригури и утигури, е съхранено и тук, имайки предвид, че ас-к.л. е всъщност наименование на страна (Аскал, Ишигел),  а арабоезичните извори правят разлика между страна и народ, посочвайки v.n.n.d.r, като обитаващи именно в страната Аскал. 
особено ценен е анализа на Минорски по тази тема
 §.53. Рассказ о стране V.n.nd.r   http://odnapl1yazyk.narod.ru/bulkar.htm
 
Ибн Рушдъ (Х век): „Мадиар. Между земята на печенегите и земята на българския Есгел лежи първият от краищата на мадиярите.”
 
Гардизи и Бакри компилират свободно от Ибн Рушдъ.
 
 
Ахмед ибн Фадлан (921 г.) пише: „Друга група била с царя на някакво племе, когото наричаха цар Аскал. Той (Аскал) бе поданик на него (царя на Болгар)”.
 
 
 
И така, бунджар/бурджан и баланджер, са същите онези, които гръкоезичните автори наричат “кутригури” и “утигури”.
             
Ето защо през Х в. хазарският цар Йосиф, давайки генеалогия на народа си, съвсем спокойно включва патронима на българите “Булгар” сред предците си, а посочва в-н-н-т-р като народа, с който Аспарух мигрира на Дунав.
 
 
 
 
А от своя страна, повечето арабоезични средновековни автори, слагат знак на равенство между бурджан (бунджар, в-н-н-т-р) и българите в Дунавска България…
 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>