ПРОБЛЕМ СЕДМА ЛЕКЦИЯ

Желаем нормално развитие на взаимоотношенията помежду ни.За съжалениеQ обикновено не става така.Проблемите ни връхлитат отвсякъде и често нямаме идея как трябва да ги разрешим.Когато сме притиснати до стената най- ясно се разкриват силните ни и слаби страни.Необходимо е бързо да взимаме решения, адекватно да реагираме на предизвикателствата, спокойствие и хладнокръвие , за да изберем най-подходящия момент за действие.Заобикалящата ни среда не създава условия за това.Още по-потискащи и недружелюбни са съдебната зала и съдебната процедура.
Ако се намираш в центъра на събитията и те атакуват от всички страни трудно можеш да вземеш най-доброто решение.Затова е наложително да трансформирате средата по начин благоприятен за Вас.В процедурата по медиация има официално регламентирани няколко етапа.Може би най- важния от тях е този,който се занимава с идентифицирането на проблема.Той стартира с произнасянето на присъстващите страни по него.Пред медиатора последователно всяка от тях излага своята гледна точка по спора помежду им.Медиаторът внимателно изслушва страните и си прави бележки.Когато счита че е необходимо той се намесва,за да успокои спорещите или да им вдъхне увереност и допълнителна мотивация за участие в процедурата.При необходимост идентифицира опасенията и притесненията им  като ги излага гласно.Най- важното в случая е да се достигне до действителната същност на спора.Понякога самите страни се затрудняват да го определят.Не рядко те дори се заблуждават за истинското съдържание на проблема.Етапът приключва с обобщение от страна на медиатора на извода му за естеството на спора.Той го споделя със страните.Условие, за да се продължи в следващата фаза е спорещите да подкрепят изводите на медиатора и се съгласят върху какъв проблем ще дискутират и ще се опитат да постигнат споразумение.Едва след постигнатия консенсус се дава край на етапа и се пристъпва към следващия.Често сме склонни да надценяваме способностите си да вникнем в определена ситуация и да я разберем в нейната цялост.Диалога и обмяната на мнения,оценки, изводи с насрещната страна пред непредубеден участник-медиатора ни позволява да погледнем на проблема от повече от една гледна точка и да осъзнаем разбирането на човека,с когото спорим.Така значително увеличаваме шансовете си за взаимноизгодно решаване на противоречията между нас.А както казват, идентифицирането на същинския проблем води с повече от 50% вероятност до неговото решаване.Процедурата по медиация повишава значително шансовете Ви да уредите взаимоотношенията си по един траен и качествен начин.
Георги Караджов

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>