Още думи със специфичен правопис бр.222

Източник: STILLFX / Shutterstock. Адаптация: Obekti.bg
Цветелина Велчева
Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че езикът е национално определящ белег, а за нашия народ – и свръхценност, помогнала ни да оцелеем и да се съхраним като нация през нелеките исторически процеси, то не е ли важно да го уважаваме, да го ценим и най-вече – да го познаваме? Решихме да подготвим за Вас някои кратки учебни статии, с които да си опресните знанията по български език, а от време на време ще Ви даваме възможност да проверявате наученото и чрез тестове. Да учим и да се забавляваме!
Днес ще обогатим списъка на думи със специфичен правопис  или просто такива, които се грешат често.
Запомнете, пише се:
темперАтура (а не темперетура)
споделям нещо С някого (а не на някого), но: доверявам нещо НА някого
отивам ВЪВ Варна (а не НА Варна)
пътувам за/към София (а не на София)
бомбаРдирам (а не бомбандирам)
експлОдирам (а не експлоадирам)
нямаш представа (а не на представа)
става въпрос (а не става на въпрос)
имам предвид (а не впредвид/напредвид/изпонапредвид и т.н.)
между другото ( а не помежду другото)
оценявам ( а не оценям), преценявам (а не преценям)
двойствен (а не двойнствен)
двОеточие ( а не двуеточие)
анцуг (а не анцунг)
матерИАлен (а не материялен)
офицИАлен (а не официялен)
италИАнски (а не италиянски)
сицилиански (а не сицилиянски)
Особеност: христИЯнски и софИЯнски
самарЯнин (а не самариянин)
пИАно (музикален инструмен) – пИЯно (нетрезво състояние)
пропускАтелен пункт (а не пропусквателен)
унИверситет (а не уневерситет)
стИпендия ( а не степендия)
Преговор:
Влязох (а не влезнах); влязохме (а не влезнахме)
Излязох (а не излезнах); излязохме (а не излезнахме)

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>