ВЪЗХВАЛА КЪМ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА

 В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ COVID-19 

2020 PEEV ILIYA 1A SEAFARER DAY

Посвещава се на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г.
и на моряците като лючте работници в глобалната криза
Day of the Seafarer ‘2020 Campaign  
Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев, Варна 
Когато Иисус премина пак с кораб на отсамния бряг, при Него се събра много народ. И Той беше край морето.
От Марка Свето Евангелие, 21, гл. 5.
Живеейки край морето хората стават мъдри. Те не са заключени в планините и не са свързани с монотонна равнина. Морето има простор за очите. Вероятно това помага на хората да мислят свободно.
Annika Thor, (born July 2, 1950), Sweden, Göteborg
“О, колко е неуместно да наричаме тази планета Земя, когато тя очевидно е Океан”, Сър Артър Чарлс Кларк (16.12.1917 – 19.03.2008)
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МОРЯЦИТЕ – КЛЮЧОВИТЕ РАБОТНИЦИ В ГЛОБАЛНАТА КРИЗА (БРЯГ-МОРЕ)
На 25 юни 2020 г. за десети път целият свят чества Международния ден на моряка, който ежегодно се провежда под егидата на Международната морска организация (IMO). Празникът популяризира престижността на морската професия, отдава почит на морячеството, запознава хората с приноса на търговското корабоплаване за осигуряване на техния живот, прави равносметка и чертае морското бъдеще на нашата цивилизация.
Върху тазгодишния моряшки празник и корабоплаването в Световния океан, траен отпечатък оказва обявената на 11 март от Световната здравна организация (СЗО) глобална пандемия от COVID-19 (The COVID-19 pandemic), която блокира световната икономика, скова от страх социалния живот по всички континенти и хвърли в невиждана паника милиарди хора по света.
Светът се оказа неподготвен за глобалната война с коронавируса 2019 (2019-nCoV)! Животът като че ли „замря” – хората се затвориха и изолираха в домовете, които се превърнаха в своебразни „вирусоубежища”. Медиите започнаха надпревара със зловещи новини. Активира се виртуалната комуникация и дигиталното образование. Прекъсна се културният и спортният живот. Затвориха се промишлени предприятия и училища, институти и университети, дори самолетите спряха да летят, опустяха летищата и улиците.
Градовете обезлюдяха и потънаха в страх, а в тоталната вирусна обсада много хора възприеха изолацията и социалното дистанциране като „тримесечна робинзонада”. Изплуваха много спомени за „чумавото  и чумата” през различните векове, маската стана неизменен атрибут и символ на урбанизираната градска среда. Сякаш за днешната ситуация преди повече от век (1916 г.) норвежкият живописец Едвард Мунк (12.12.1863 – 23.01.1944), е изплакал болката си:
- Видях всички хора зад техните маски – видях през тях и видях страдание.
- I saw all the people behind their masks – I saw through them and there was suffering.
Една внимателна интроспекция във вътрешния свят на човека чрез художествената литература и изобразителното изкуство, ни помага да разберем пандемията COVID-19 като екзистенциална базова тревога и вик на душата от загубата на всички котви, които ни свързват със света. Достатъчно е да застанем пред картината „Вик” (озаглавена в началото „Очаяние”), в който и да е от четирите й варианта (маслена версия 1893 и 1910, пастел 1893 и 1895), на ненадминатият гений в дисекцията на човешката душа Едвард Мунк, за да почувстваме човека в състояние на екзистенциална криза, изправен пред вселена, която не разбира и може единствено да изпадне в паника. Приликата с човека пред пандемията COVID-19 е повече от очевидна.
Цялата тази гранична екстремална ситуация ще влезе в историята като гигантска хуманитарна катастрофа!
Всичко това още повече ни задължава да благодарим и направим нисък поклон на моряците и моряшките семейства. В непознатата до сега по мащаби глобална епидемиологична криза от новия коронавирус 2019-nCoV (SARS-CoV-2), с възхищение виждаме една съвършено нова и невиждана до сега героика – трудовата героика на моряците и корабните екипажи, на семействата, които ги очакват на брега.
Още от началото на кризата смелите моряци продължиха и продължават да плават. С всичките рискове за екипажите корабните винтове се въртят и осигуряват живота на сушата със стоки от първа необходимост. Над 90% от всички стоки се превозват по море, Повече от 500 000 моряци са постоянно в морето, а пандемията затрудни редовната смяна, в резултат което около 400 000 моряци в края на май очакваха смяна, а това означава и високо социално напрежение в половин милион моряшки семейства, които стоически и героически понасят трудностите заедно със своите близки в Океана.
В условията на пандемията COVID-19 държавите-членки на IMO признаха мореплавателите като ключовите трудови хора на света и възприеха за девиз на моряшкия празник „Кампания ‘2020 – Моряците са ключови работници” (Campaign ‘2020 Seafarers are Key Workers).
Моряците са на първата линия на пандемията COVID-19 и играят водеща роля за поддържане на потока от жизненоважни стоки, като храна, лекарства, медицински консумативи и мн. др.
Кризата обаче доведе до редица усложнения в работа за моряците, включително несигурност, затруднен достъп до пристанищата, трудности в снабдяването, смяната на екипажите и връщането в отечеството, което мотивира търсенето и осигуряването на „зелени коридори“ за връщане и заминаване на сменните екипажи на корабите.
В тази свръхтежка ситуация, моряците в Световния океан изпитват остра нужда от подкрепа от брега. На 20 април 2020 година Генералният секретар на IMO Китак Лим изпрати до всички корабни екипажи своето лично, пламенно и трогателно послание „Вие не сте сами“:
Искам да знаете, че не сте сами.
Не сте забравени.
Бъдете силни.
Искрено Ваш,
Китак Лим, Генерален секретар на IMO
 
С това емоционално лично послание Китак Лим се обърна и към държавите-членки на IMO, ООН, корабоплавателните компании и пристанищата, да признаят моряците като ключови работници (Seafarers are Key Workers) в условията на пандемията COVID-19 и да им оказват всестранна подкрепа, за да не се чувстват самотни и в изолация. След това вълнуващо моряшко послание на Китак Лим последваха стотици декларации, петиции, обръщения и практически мерки на морски институции и асоциации, пристанища и корабоплавателни компании в подкрепа на морячеството. Всичко това дава духовна енергия на корабните екипажи, вдъхва им Вяра и Надежда, подхранва куража и храбростта на моряците, а излъчваната от брега Любов към тях в морето им показва като маяк обратния път до дома. Сякаш за днешния ден през януари 1883 година Иван Вазов е прозрял, че „Една звездица – и тя тоже моряка води сред морето” при любимите хора на брега.
 
МОРЯШКОТО ПОСЛАНИЕ КЪМ СВЕТА (МОРЕ-БРЯГ)
Световният океан, съвкупността от всички океани и морета на Земята, е люлката на човешката цивилизация. Над 71% от повърхността на Земята е покрита с вода, но едва 10% от тази територия е изучена. Седемдесет процента от кислорода, който дишаме, се осигурява от океанската растителност.
Тайните на Световния океан, наричан още Великият неизвестен, можем да оприличим с тайните на човешкия мозък и човешката душа. По съвременни научни оценки около 70% от всички форми на живот на Земята се намират в океаните.
С основание в „Капитан Немо, XVIII четири хиляди левги под Тихия океан”, Жул Верн (08.02.1828 – 24.03.1905) пише:
- Вижте тоя океан, господин професоре, не е ли досущ като живо същество? Тук е истинският живот. И аз мога да допусна създаването на морски градове, селища от подводни къщи, които като „Наутилус“ ще възлизат всяка сутрин на повърхността на морето, за да дишат, свободни градове, ако е имало някога такива, големи, независими градове.
Океаните и моретата винаги са примамвали хората със своите загадки и тайни, със своя необуздан характер и невъобразима красота. Над водата и под водата си дават среща три души, три характера, които образуват една мощна синергетична триада: на океаните и моретата, на корабите и на моряците.
Световната пандемия COVID-19 постави отново въпроса за здравето, изхранването и благополучието на населението на Земята. В процеса на настъпилата криза в публичното пространство „изплува” учението на английския пастор Томас Робърт Малтус (1766—1834), известен най-вече с трудовете си по въпросите за регулиране на населението с цел преодоляване на материалната бедност. Припомняйки неговия „Очерк върху принципа за населението и влиянието му върху бъдещото подобряване на обществото“, към страховете от пандемията COVID-19 беше добавен още един страх – човечеството е обречено на беднотия и полугладно съществуване.
Международният ден на моряка 25 юни 2020 г. ни дава основание да направим следното иновативно обръщение към целия свят:
- Моряците и моряшките семейства призовават всички държави-членки на ООН и на ИМО да насочат, мотивират и стимулират мирния труд, науката и технологиите главно към Световния океан, който има потенциала да осигури благополучен и щастлив живот на многократно по-голямо население на Земята!
Перспективите, изчисленията и прогнозите в тази посока граничат с фантастичните проекти на Жулн Верн и Артър Кларк:
- Само водата в Атлантическия океан съдържа толкова хранителни вещества, колкото биха осигурили условно 20 000 плодородни урожая, събрани за една календарна година на сушата.
- Моретата и океаните могат да осигурят поминък и прехрана за десетки пъти по-голямо население на Земята.
- Океаните са огромно хранилище на минерални богатства, само златото се изчислява на 6 000 000 тона.
Богат се оказва Световният океан, но човечеството тепърва предстои да усвоява науката и технологиите за ползване на неговите ресурси, без да се нанася вреда на природата и обществото.
На 5 декември 2017 г. ООН обяви Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.). В хармония с тази програма, на своята 122-та сесия Съветът на IMO определи световната морска тема за 2020 година „Устойчиво корабоплаване за устойчива планета” (Sustainable shipping for a sustainable planet).
Без мореплавателите – ключовите трудови хора на света (Seafarers are Key Workers), не може да има нито устойчиво корабоплаване, нито устойчива планета, нито успешно Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).
Затова от все сърце, на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г.,  отправяме благодарност и признателност към мореплавателите и се прекланяме пред техния героичен и всеотдаен труд за благото на човечеството и просперитета на човешката цивилизация.
Нека по всички морета и океани прозвучи празничното прочувствено послание към целия свят:
- Да отдадем своята почит и да отправим към морячеството по всички морета и океани, нашите най-топли поздравления и да изразим възторжената си възхвала към моряците и моряшките семейства!
Професор д.пс.н. Илия Пеев

One thought on “ВЪЗХВАЛА КЪМ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА

  1. Pingback: Медиен призив от поречието на Марица за приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти през Десетилетието на науките за о

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>