Обръщение към Читателя на книгата на Илия Пеев

 „На Океана с Любов, Вяра и Надежда 

Владимир Георгиевич Торский, FNI д.т.н. професор, академик МАНЕБ и ТАУ,
Почетен секретар на Морския институт на Украйна (Отделение на Морския институт на Великобритания),
Главен редактор на Международното морско списание „Морски преглед”
 MIU REVIEW 0 2 TORSKIY 
Рецензията е публикувана в Международното морско списание „Морски преглед”, издание на Морския институт на Украйна, структурно звено на Морския институт в Лондон, брой 2 (82) 2021 г., стр. 30.
https://nautinst.com.ua/site_ru.php?id=contacts
https://nautinst.com.ua/site_en.php?id=miu
ОНМА,
ул. Дидрихсона, 8, корпус 2, офис 240,
Одесса, 65029, Украина
Тел./Факс: + 38(048) 733-48-36
E-mail: torskiy@farlep.net
 ReklamaSeaNew_1.p65
Книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” е за водещата роля на ключовите морски работници в световната икономика и социалния живот на планетата, книга за героизма на смелите мореплаватели и техните семейства.
Автор на книгата е професор д.пс.н. Илия Пеев. Той е издал повече от 300 научни труда, половината от които са посветени на морето, моряците и техните семейства, морската психология, морското образование и възпитание, човешкия фактор в корабоплаването, безопасността и сигурността на корабоплаването, лидерството и екипната работа на море и др.
Трудовете на автора са издадени в България и чужбина на български, английски и руски езици, във вид на монографии, учебници, методики и психологически практикуми, лекционни курсове, психологически тренинги, статии, научни доклади и пр.
В книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” са включени тематически подбрани авторски статии на морска тематика, публикувани през последните години в научни и популярни медийни издания в България и чужбина.
Това е първият научен труд, посветен на обявеното от ООН на 5 декември 2017 година Десетилетие на науките за окена в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.). Главният лозунг на Десетилетието „От Океана, който имаме сега, към Океана, за който мечтаем” звучи като лайтмотив в книгата, която ще помогне да се осъществят тези идеи.
Ключова характеристика на тази книга се явява позитивното въздействие върху обществото, тя внася значителен дял в решаването на двете фундаментални задачи на Десетилетието на науките за Океана:
- Повишаване знанията за океана, неговото състояние и проблемите за всички хора на планетата. Хората трябва да осъзнаят зависимостта на тяхното благосъстояние от тези блага и ресурси, които те получават от океана, и да помагат в решаването на проблемите на океаните и моретата.
- Повишаване търсенето на морската наука в обществото, която през последните години, дори десетилетия, значително се снижи. Само като се изучава океана, се разбира какви изменения настъпват в него, към какви загуби те могат да доведат за всички и всеки, могат да се  приемат мерки за тяхното предотвратяване или отслабване.
Оригинално и необикновено в тази книга е не само нейното съдържание, но и нейната структура, която напомня детската любов към океана и песента, с която те изучават петте океана. По тяхно подобие петте глави в книгата са представени като пет песни за океаните.
Петте океана и предстоящите задачи – ето такива са очакваните резултати от Десетилетието на науките за океана:
- Чист океан;
- Здрав и устойчив океан;
- Предсказуем океан;
- Безопасен океан;
- Океан с устойчива продуктивност;
- Прозрачен и достъпен океан;
Съдържанието на книгата на професор Илия Пеев ще помогне не само да се разберат тези задачи, но и ще даде мотивационна енергия за решаване на всички задачи на Десетилетието на науките за океана (2021-2030).
Знаменателен е и този факт, че първата книга, посветена на Десетилетието на Океана, се появява именно на Черно море и това не е случайно.
а) Черно море е едно от най-красивите и най-богатите морета на нашата планета. Черно море като част от Световния океан, е едно от най-интересните морета както в геологически, така и историко-географски план.
Известно е, че Черно море е част от най-древния океан Тетис, от който се е отделило Сарматско море, след това Понтийско море. След разделянето на последното е възникнало езеро. Получавайки част от водите на Егейско море, то участва във Всемирния потоп (има над 10 версии за потопа в световната митология) и така е станало познатото ни Черно море.
б) Преди тридесет години, през 1990 г. на Черно море се роди красивата идея „Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие” и бяха поставени основите на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), – Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). Символически, това е продължение на традициите от древността:
Старото гръцко название на Черно море е Понт Аксински (гр. Pontos Axeinos, Негостоприемно море). По-късно, след усвояването на бреговете от понтийските колонизатори, Черно море започва да се нарича Понт Евксински (гр. Pontos Euxinos, Гостоприемно море).
Наш дълг е да съхраним Черно море като Гостоприемно море и професор Илия Пеев в своята книга доказва тази идея.
в) В Черноморския регион много добре се проявява и Черноморската асоциация на морските институти (ЧАМИ), Black Sea Association of Maritime Institutions (BSAMI). Морските публикации на професор Илия Пеев са известни на всички членове на BSAMI с участието му в научните форуми на тази асоциация.
Ето защо професор Илия Пеев нарече Първата океанска песен „Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов” и започва своята книга с темата за Черно море, която е публикувана в много списания и популярни портали у нас и в чужбина:
- Черно море: пъзел от въоръжени конфликти или море от възможности и синергия през третото хилядолетие? Разпознаваме ли Черноморските послания и ще се вслушаме ли в тях? Черноморската зона е зона за сътрудничество и благоденствие!
Авторът представя своите оригинални възгледи за ролята на Черно море в Световния океан. Неговият извод, че за усвояването на Океана е нужна Синергия, предизвиква огромен научен и практически интерес сред специалистите.
Представената в книгата „триада на безопасността” представлява значителна научна новост на авторския подход в разглеждането на проблемите на безопасността на корабоплаването.
Интерес представлява представения в книгата обзор върху подводния експеримент „Хеброс ‘67”.
Важна е и личната позиция на професор Илия Пеев за публичната защита на правата на моряците в условията на пандемията COVID-19.
Неговите препоръки се използват в психотерапията, сугестологията и сугестопедията, в т.ч. ва корабите и в семеъствата на моряците.
Морския институт на Украйна (МИУ) поддържа творчески връзки с професор Илия Пеев в продължение на около 20 години, той се явява един от най-активните читатели и автори на Международното морско списание на МИУ „Морски преглед”. Неговите статии на страниците на списанието морската общественост винаги посреща с очакване и огромен интерес.
През 2020 година Морският институт на Украйна и Международното морско списание „Морски преглед” публично подкрепиха предложението на професор Илия Пеев за учредяване на Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.
В заключение искам да изразя нашата безусловна поддръжка на издаването на новата книга на професор Илия Пеев и да пожелаем на автора и книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” интересни срещи с читателите. Нека това бъде първата пролетна лястовичка в първата година на  Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 – 2030).
От автора:
 MIU REVIEW 0 4 KNIGA (1)
Монография „На Океана с Любов, Вяра и Надежда”, посветена на обявеното от ООН на 5 декември 2017 година Десетилетие на науките за окена в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.), но моето моряшко семейство и на семействата на моряците по целия свят.
Автор: Илия Петров Пеев, капитан I ранг о.р., професор, доктор на психологическите наук, инженер
Художник: Сияна Илиева Струнчева
Издателство „Морски свят“, гр. Варна
Изпраща:
Професор д.пс.н. Илия Пеев
E-mail: ippeev@abv.bg
+359 898 359 647

+359 52 757 472

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>