. Новата философия на живота бр261

Философията на живота седи в това, да знаем где сме прави, т. е. где сме в съгласие със законите на общия живот и где сме в противоречие с тях.
И когато животът на космическото съзнание влезе у нас, ние ще имаме нова философия, нова мисъл.
Подсъзнанието – това е душата; съзнанието – това е сърцето; самосъзнанието – това е умът; свръхсъзнанието – това е духът. Старите гърци са казвали: “Познай себе си!” Те не са имали голяма философия, те са се занимавали само със съзнанието и самосъзнанието; а сега новата философия се занимава с великото учение на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Значи човешкият дух и човешката душа трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. И тогава сегашните мъже и жени ще бъдат свободни и ще се разбират; защото ще се проявят като разумни души, съединили в себе си любовта и мъдростта, сърцето и ума. И чрез тях тогава ще се прояви Духът на Истината и свободата, на творчеството и Любовта.
В духа се крият сили, чрез които формите се видоизменят. Формата и субстанцията на материята са две различни неща. Атомите и молекулите в различните съединения могат да се изменят по количество, но субстанцията им е реална, действителна, вечна и неизменна.
Материята е спящ дух. Под материя се разбира спящото състояние на духа; щом духът се събуди, материята минава в друга форма.
Духът и материята са двата полюса на Битието. Под “дух” се разбира вечното, безсмъртното, а под “материя” – преходното, променливото. Човек неизбежно минава през живота на материята и живота на духа. Във временния живот, т.е. в живота на материята, съществуват всички философски теории, всички противоречия и заблуждения. Противоречията водят към Истината, но Истината не е в тях. Съвременните хора на XX век, наречени културни хора, си служат е една истина, която е милион пъти далеч от действителната, от същинската Истина, наречена Божествена. Изчислено е от съвременните учени, че земята се намира на 92-93 милиона мили далеч от Слънцето. Такава част представлява човешката истина от истината на слънчевите жители.
Вие се държите главно за материалния или физическия свят, без да подозирате, че той е една от стоте милиона брънки на веригата светове, която ви обгръща. Какво представя една халка от верига със сто милиона халки? И тая халка трябва да се развива, но не е право да мислите, че тя съдържа всичко в себе си. Спрете вниманието си върху процесите, които се вършат в природата. Какво става със семенцето, което посаждате в земята? Първо го заравяте в земята на известна дълбочина и го поливате. След това то се пропуква и започва да гние. В земята семето минава през процес на анархия, т.е. разрушаване. И светът, който Бог е създал, е минал през процеса на анархията. В тоя процес се крият Божествени закони. Ще кажете, че цяла Европа днес минава през тая анархия. Това е хаосът в света, който ще създаде бъдещето.
Болшевиците са сили, събирани от хиляди години. Реката е придошла, вдига къщи, огради, отнася животни, хора. Вие се страхувате, че тя ще отнесе целия свят. Не се страхувайте. Това ще трае, докато се стопят снеговете.
Във всички прояви на природата ние трябва да виждаме положителни, неизменни неща. В какво се състои неизменното? В желанието да се зароди у нас оная братска връзка и да разберем, че всички хора еднакво страдаме в тоя свят, безразлично дали сме богати или бедни, учени или прости. Когато съзнаем тоя факт, че всички имаме едни и същи страдания и еднаква съдба, че спасението на едного е спасение и на другиго, ние ще дойдем до една правилна философия на живота. Помнете: в Битието всяко същество, колкото и малко да е, е част от Цялото. Следователно, когато малкото или частта страда, с нея заедно страда и Цялото. Като не знаят тоя закон, хората сами на себе си причиняват страдание. Цялото човечество е общ организъм, затова всеки трябва да приложи своята дейност за благото на Цялото, за благото на тоя организъм. Това е новата философия: живот за Цялото.
Човек се ражда, за да изучава великия закон на самопожертването. Някога човек е бил щастлив, горд, с високо мнение за себе си, голям философ и затова Бог го е изпратил на Земята да учи закона на самопожертването, да живее в Цялото, да се смири, да стане толкова малък, че да се събере в една микроскопична клетка. Смири ли се човек веднъж, оттам насетне той ще почне да учи и да прилага великите уроци на живота. Когато Бог работи, от малките неща Той може да изкара велики работи. Когато човек работи и от най-големите неща, нищо не излиза. Например някой голям, виден философ може да напише сто тома, които нищо да не струват.
Истински философ, поет, или писател е този, който сам представлява написана книга, от която хората като четат, да се учат. Това, което човек пише, трябва да бъде написано вътре в него. В тази книга трябва да са писали най-великите духове, ангели, светии. Щом сте написали книга, в нея ще намерите и проза, и поезия, и музика, и изкуство, и философия – всичко, каквото пожелаете. В това седи великата философия на живота.
Да мислиш право и да прилагаш своята мисъл право – ето новата философия, новата наука, новата религия в света! Новото във всички области осмисля живота.
Новата философия на живота се заключава в постигане на щастието. Човек не трябва да търси щастието изключително за себе си, но като общ закон, който се отнася до цялото човечество. Всичката философия на живота седи в следното: дръжте връзката си с Господа! Силата на човешката душа се крие в живота, в положителната вяра. Има ли човек тази жива вяра, той ще бъде в постоянна непреривна връзка с Бога през всички състояния на своя живот. Вяра в Любовта!
Когато хората направят вътрешна връзка с Бога, философията, науката, изкуството, то общественият, семейният, личният живот ще се изпълнят с новото, с нови идеи и разбирания, с нов стремеж към красивото и възвишеното. Тогава всеки човек ще се проникне от силата на новата Божествена ми-съм, с която ще може не само да отбива цял полк войници от пътя им, но и ще застави хилядни армии да сложат оръжие пред неприятеля си, да се откажат да убиват. Който може да направи това, той е поставил за основа на живота си Любовт
Какво значи Бог – “теос” на гръцки, дума, чиито корен е санскритски. Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е туй начало, което стимулира, дава подтик за правил-ното движение у вас. Движението аз тълкувам или превеждам с думата Любов, защото само Любовта образува движение. Мома и момък, като се влюбят един в друг, движат се един към друг.
“Бог е Любов.”
До реалността на Духа се отива през Любовта. Любовта е единствената реалност, чрез която Духът се проявява в Битието.
Мировата Любов е същността на живота. Любовта е енергия, която излиза от центъра на Вселената и отива към периферията. Обичта е енергия, която излиза от периферията и върви към центъра на Битието.
Думите: Бог е Дух, съдържат реалността на живота.
Космичната стълба на реалността е следната:
Материята е кондензирана енергия.
Енергията е кондензирана светлина.
Светлината е кондензирана мисъл.
Мисълта е кондензирана Любов
Любовта е кондензиран дух.
Духът е първичната проява на Бога. Следователно, духът и материята са двете полета на Битието.
Духът – това са най-бързите трептения.
Материята – това са най-бавните трептения.
Любов към Бога – тя е абсолютната реалност, любов към ближните – относителната реалност. Тези две неща остават явни в света. Единственото реално в света, единственото неизменно – това е любовта към Бога.
Това е връзката и единството с Бога.
“Аз и Отец сме едно.”
Тази тайна разкрива най-великото посвещение на душата, когато Божественото начало у човека се слива с Първоизточника на Живота – с Бога.
Бог е светлина без сенки, живот без ограничение, любов без промени и изменения, знание без погрешки, свобода без ограничение. Това са основните положения на новата философия на всеединството. Казвам: философията на живота е тази, да познаете, че вие сте изпратени отгоре да изпълните волята на Онзи, който ви е пратил преди милиони години на земята. Отец на светлините. Вие сте жив слънчев лъч, разумна, светеща душа, образ и подобие Божие.
И затова е дошъл Христос, да донесе закона на Любовта и казва: Само по закона на Любовта, вие можете да изпълните волята на Бога, понеже Той е Любов. И там, дето е любовта, там е и Духът, туй начало, което движи силите. Туй в индийската философия го наричат “прана”, жизнена сила. Праната във всички свои проявления е жива сила, която прониква всичко и вечно се движи.
Да мислим идейно, значи да имаме в настоящето такава съществена храна, която може да даде сила и подтик на нашия ум.
Желая да започнете с новата философия: всеки ден да се обновявате, всеки ден да се обличате в нови мисли, чувства и желания. Всеки ден трябва да имате по едно ново разбиране за живота. Тогава радостта, веселието, мирът, любовта ще се вселят в Душата ви в своята пълнота.
Христос донесе едно учение, една философия на любов и свобода, да направи всички хора вътрешно щастливи и свободни. Бог създаде света, за да се учим, за да се веселим и пеем. Той облече всички свои създания в различни облекла и ги изпрати на земята в мир и любов. Той не благоволява в тяхната смърт, в убийствата и войните. Българите и всички хора трябва да бъдат добри, умни, честни и справедливи. Това иска Бог на Любовта. Бъдете искрени към себе си и другите, за да се прояви любовта чрез вас. Любовта ще донесе соковете на новата култура. Как се възприема Любовта? – Както се приема светлината и топлината на Слънцето. Без Слънце на тоя свят не може. Слънцето само дава и вие трябва да бъдете като Слънцето – да възприемате и да давате любовта и светлината. Обърнете шишето надолу, за да изтече старото съдържание – лъжливите философски учения, лъжливите мисли и желания и приемете новото учение, новата философия на Любовта. Старите ви шишета ще се напълнят с ново съдържание, със знание за Слънцето. Като обикнете Слънцето, то ще ви заговори на такъв сладък език, какъвто никога не сте чували. Ако искате да проверите истинността на моите думи, турете всичко на опит. Опитът решава въпросите. Желая да дойдете на Слънцето и да се убедите във верността на всичко това, което ви говоря за новата, слънчевата философия.
Сега вие сте затворени в телата си като в гробове и питате: “Какво да правим? Как да излезем вън?” Кажете: “Аз вярвам, че мога да изляза от този гроб и ще изляза. Аз съм жив слънчев лъч, Син на Бога. Аз мога да мисля като Бога; мога да правя добро като него; мога да любя като Бога.” Оставете живия Бог да прояви своята Любов. Не Му препятствайте
“Изпитвайте Писанията, защото в тях има живот!” В тия Писания има една велика философия на Любовта, чрез която можем да пресъздадем своя живот съобразно законите, които съществуват вътре във Вселената.
А съвременните хора и народи не спазват тия закони. Никъде не може да се намери човек, който да оправи света, нито сега, нито за в бъдеще. Обаче всеки човек може да оправи своя свят, когато разбере законите на живота. Външният свят е оправен, но светът на човека, вътрешният свят още не е оправен. И по закона на свободата, който Господ е положил в света, всеки сам може да оправи своя свят, както всеки сам диша, храни се, мисли и действа. И всеки трябва да знае, че бъдещата култура няма нищо общо със старата. Както гъсеницата няма нищо общо с пеперудата и както пеперудата няма нищо общо с гъсеницата, така и новият живот няма нищо общо със стария. Време е вече хората да излязат от стария живот на егоизма и да влязат в новия живот на Любовта. Бъдещето е важно и велико. За да се приготвят новите условия за живот, работа се изисква от всички. Учителите на човечеството предупреждават учениците да използват времето в края на века. Времето е скъпо, денят е равен на век. Освен работа нищо друго не може да ви спаси. Това е единствената философия – никаква друга философия не може да ви помогне.
Учете се от звездите, вслушвайте се в техния шепот. Те светят и тихо нашепват: “Радвайте се на възможностите, които ние откриваме за вас. Тук се готвят места за вас..
Ние основаваме нашата философия върху резултатите, които се произвеждат в даден момент. Защото има един велик закон в природата, който определя нещата мигновено: Истината се определя веднага. Не се иска векове, за да намерим истината. Когато Слънцето изгрява, изложете гърба си на слънцето, за да се ползвате от неговите лъчи.
https://petardanov.com/topic/36023-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0/
Таг Новата, философия, живота

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>