За учителя бр.265

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 
Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:
 • Как свързвате уроците си с живота на учениците и със света извън училище?
 • С какво темпо изнасяте уроците си? Дали не са прекалено бързи? Прекалено бавни? Темпото диференцирано ли е за различните нива в класа?
 • Доколко са интерактивни вашите уроци?
 • Доколко уроците ви провокират любопитството и изследователския дух на учениците?
 • До каква степен тонът на гласа ви, жестовете и начинът, по който се движите в класната стая изразяват ентусиазъм и спомагат да задържите вниманието на учениците?
 • Колко ефективно използвате подходяща технология, чрез която да въвлечете учениците в учебния процес?
 • Доколко задачите, които поставяте на учениците задържат интереса им?
ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ
Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:
 • Обсъдете как различни статии или видеа са свързани с темата или концепцията, която преподавате.
 • Създайте проекти, които изискват учениците да приложат наученото в смислени ситуации от реалния свят.
 • Използвайте симулации или интерактивни онлайн дейности, чрез които да въвлечете учениците в учебния процес.
 • Предоставяйте възможности на учениците да използват дигитални инструменти, за да изследват, създават и общуват, както индивидуално, така и в екип.
Посетете www.tripoded.com/teacher-toolkit/ за повече стратегии, инструменти и примери за ефективни методи в действие.
РАЗЯСНЯВАМ
Учителите, които владеят тази сила помагат на учениците да разберат учебното съдържание и поясняват при объркване. Те обясняват идеи и концепции по най-различни начини, редовно проверяват до каква степен учениците разбират, предприемат действия, за да предотвратят или изчистят погрешни схващания и дават полезна обратна връзка
РАЗЯСНЯВАМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ
Учителите разясняват ефективно чрез действия като долупосочените
ОБЯСНЯВАМ ЯСНО
Учителят обяснява концепциите ясно и предвижда коя част от учебния материал може да затрудни учениците.
 • Учителят обяснява ключови концепции ефективно и предлага множество различни обяснения за тези, които често водят до объркване.
 • Учителят показва как изглежда отлично изготвената задача/проект/писмена работа/презентация като споделя примери и критериални матрици, които потвърждават поставените очаквания.
 • Учителят разделя сложните задачи на по-малки части и дава ясни инструкции за използването на нови умения и концепции при нужда.
 https://prepodavame.bg/prakticheski-narachnik-za-podobryavane-na-ucheneto-i-prepodavaneto-sedemte-sili-na-uchitelya/
тагове учителя въпроси отговори

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>