Число на съществителните бр.268

Билбордове или билборди? 

Сия Колковска
Още при появата на новата дума билборд в българския език възникват две нейни форми за множествено число – билбордове и билборди. В Официалния правописен речник на българския език (авторски колектив от Института за български език – БАН, „Просвета“, 2012 г.) като правилна е посочена формата билбордове. В речевата практика обаче продължава използването и на двете вариантни форми.
Според граматичните правила в българския език едносричните съществителни имена от мъжки род образуват множествено число с окончание -ове, а многосричните – с окончание -и, напр.: град – мн.ч. градове, буквар – мн.ч. буквари. При новите многосрични съществителни от мъжки род обаче все по-често наблюдаваме форми за множествено число и с окончание -ове. Названията от тази група включват втори компонент, който съответства на едносрична дума в езика ни (обикновено нова заемка), срв. билборд и борд, бодигард и гард. Формите за множествено число с окончание -ове при тези названия вероятно възникват по аналогия на формите на съответните им едносрични съществителни (срв. бордове, гардове).
При тези нови многосрични съществителни често има конкуренция между двете окончания за множествено число -и и -ове, при което те образуват вариантни форми, срв. уъркшопове и уъркшопи, клипбордове и клипборди, фотошопове и фотошопи. Интересно е, че формите за множествено число с -ове се използват по-често от съобразените с граматичните правила форми с -и. При повечето нови думи именно формите с -ове се утвърждават в речевата практика. Такъв е случаят и с формата билбордове, която има значително по-голяма честота от билборди и се приема за единствено правилна.
в. „Аз-буки“, бр. 41, 8 – 14. X. 2020 г.
https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/bilbordove-ili-bilbordi/
таг Билбордове  билборди? число, съществителни

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>