Вътрешни правила за стил, граматика, правописи пунктуация бр 278

Документът е в процес на попълване.]
1. Общи положения1.1. В езиковата си политика сайтът се придържа към актуалните книжовни норми в българския език: граматични, правописни, пунктуационни, лексикални.1.2. В настоящия документ се включват случаите, в които езикът в сайта се разграничава от книжовноезиковите норми (най-вече от Официален правописен речник на българския език. С.: БАН, Просвета, 2012).1.3. В този документ са включени и правила, които не противоречат на актуалните книжовноезикови норми, но не са изрично уговорени и скрепени от кодификатора.1.4. Вътрешните правила се включват в настоящия документ след обсъждане от членовете на екипа и вземане на общо решение.1.5. Всички работещи във и за сайта се придържат към вътрешните правила за стил, граматика, правопис и пунктуация.2. Стил2.1. За назоваване на жени се употребяват съществителни имена от женски род.журналистката Веселина Седларска, писателката Теодора Димова, председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, кметицата на София Йорданка ФандъковаИзключения се правят за научни степени и звания.професор Николчина, доцент Томова, инженер Пенева2.2. С латиница се изписват названията на социалните мрежи.Facebook, Twitter3. Граматика3.1. Глаголните форми на  в състава на учтивата форма се употребяват в мъжки или в женски род ед.ч., съобразно пола на събеседника.Господине, изпратил ли сте вече отговора си?
Госпожо, бихте ли споделила своето мнение?
3.2. В бройната форма на същестителните имена от м.р. с наставка -изъм гласната ъ изпада.два механизма, два фразеологизма4. Правопис4.1. Главни и малки букви.4.1.1. С главна буква се пишат названия на официални документи.Протокол №456, Решение №283 на Министерския съвет4.1.1. С малка буква се пишат думи, които не са съществителни собствени имена.еврозона4.2. Слято, полуслято и разделно писане.4.2.1. Слято се пишат думите с първа съставка фото, радио, видео, аудио.фотоапарат, радиопредаване, видеоклип, аудиокнига4.3. Изписване на думи с цифри и букви.4.3.1. Числителните редни имена се пишат със съответните арабски цифри, малко тире и последната сричка от думата.1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 20-ти, 21-ви, 22-ри, 30-ти, 40-тиАко числителното редно име е членувано, определителният член се добавя.1-вият, 1-вия, 1-вата, 1-вото, 1-вите
40-тият, 40-тия, 40-тата, 40-тото, 40-тите5. Пунктуация5.1. Запетая.5.1.1. Не се поставя затваряща запетая на да-изречение.Да отричаме очевидното е наивно.5.2. Съчетаване на препинателни знаци при цитиране.5.2.1. Ако цитатът представлява самостоятелно изречение и е след въвеждащо авторово изречение, завършващо с двоеточие, затварящите кавички на цитата се поставят след знака за край на изречение – точка, удивителен знак, въпросителен знак, многоточие.Той каза: „Идеята е добра.“
Той възкликна: „Идеята е страхотна!“
Той попита: „Добра ли е идеята?“
Той каза: „Идеята е добра…“

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>