ФИЛОСОФИЯТА бр.280

Философията не прилича на нищо друго. Уникална е както по методите си, така и по естеството и обхвата на темите, които разглежда. Тя изучава въпроси от всяко измерение на човешкия живот.
Какви въпроси? Ами, ето такива например:
 • Как е започнал светът?
 • Какво е истина?
 • Как можем да живеем добре?
 • Има ли Бог?
През цялата си история човешкият род е задавал подобни важни въпроси за природата на живота и съществуването. На всички тях не може да се отговори еднозначно, но философите никога не са спирали да опитват.
Още Сократ отбелязва, че:
“Неизследваният живот не си струва да се живее.”
И философите най-щателно изследват живота от всички възможни страни. Така се раждат множество философски клонове и школи. В един момент става изключително трудно за обикновения човек да се ориентира в океана от мъдрост, оставен в наследство от стотици философи.
Какво е философия?
Философията може да бъде описана по много начини. Трудно е да се даде универсална дефиниция – толкова голямо е богатството и разнообразието й.
Философия” е гръцка дума – φιλοσοφια. Тя произлиза от думите φιλεῖν — обичам и σοφία — мъдрост. Или, в буквален превод, философия означава “любов към мъдростта”.
Любовта към мъдростта на свой ред означава, че философията изучава знанието.
Една малко по-задълбочена дефиниция би звучала така:
“Философията е дисциплина, свързана с въпросите за това:
 • как трябва да живеем (етика);
 • какви неща съществуват и какви са техните основни свойства (метафизика);
 • какво се смята за истинско знание (епистемология)
 • какви са правилните принципи на аргументацията (логика).”
Или, философията е мислене за най-висшия и сложен познавателен психичен процес – мисленето. Мислене за мисленето!
Философските въпроси (за разлика от въпросите, изследвани от науката) обикновено са фундаментални и абстрактни по природа. Философията се извършва предимно чрез размисъл и не е склонна да разчита на експеримент, въпреки че методите, използвани за изучаването й, могат да бъдат аналогични на използваните при изучаването на природните науки.
Клонове на философията
Веднъж разделена по географски принцип, философията се разделя по-нататък на главни направления, наричани “клонове”.
Специално Западната философия има шест основни клона:
 • Метафизика– изследва природата и първоначалата на съществуващото и света;
 • Епистемология– изследва познанието, същността и възможността на познавателния процес;
 • Етика– изследва въпросите как трябва да постъпва човек и какво е правилно поведение;
 • Естетика– изследва красивото, възвишеното, изкуството, насладата;
 • Логика– изследва законите на мисленето и валидните форми на аргументация;
 • Политическа философия– изследва управлението и отношението на индивидите и общностите към държавата.
Повечето значими философски теории и идеи спадат към въпросните шест основни философски клона.
https://studyabroad.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%89%D0%B0/
 Тагфилоосфияга наука

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>