Author Archives: admin

About admin

Член съм на Съюза на журналистите в България, Съюза на независимите български писатели. Автор съм на шест книги в книжен формат и 17 в интернет. Аз съм главен редакто на вестник Сияние, председател на Съюз "Духовно възраждане - България", с национално движение "Туй що е българско, се е наше" и на международна организация УРИ.

НЕОБЯСНИМО

Обичаме да разбираме заобикалящия ни свят.Знаем,че училището е необходимо стъпало за влизане във висше учебно заведение.Със завършване на висшето си образование получаваме  възможности за реализация в професионалната сфера.Наясно сме, че чрез компютъра навлизаме в информационния свят,което многократно увеличава възможностите ни, за добиване на информация.Чувстваме се комфортно,когато сме наясно как да ползваме различните постижения на технологичния прогрес- джиесеми,смартфони,лаптопи,дистанционни устройства.Но идва момент на прозрение- в околния свят и с нас се случват неща,които трудно могат да бъдат обяснени.Срещаме се с „обикновени“ хора с паранормални способности и с явления,които науката е безсилна да обясни.Започваме да си задаваме неочаквани въпроси,като „Някой обяснил ли е как функционира мозъка на гениалния Леонардо да Винчи“.И така, необяснимото завладява нашето съзнание, и въображение.
c800x800_Ioan_Petru_CulianuIoan Pertu Culianu / Йоан Кулиано/ /1950-1991/ е румънски историк на религията,културата и идеите,философ,политически есеист и разказвач.Роден е в Яш.Следва в университета на Букурещ. През 1972 година завършва прочутия Католически университет на Милано /Италия/. Защитава докторат в Парижкия университет /1987/ на тема-„Изследвания върху основните митове на западния дуализъм“.Става професор по история на религиите, в прочутия Чикагски университет/1988-1991/Кулиано е световно известен експерт по гностицизма,религиозните идеи и системи,като се започне от християнството и се стигне до магията по времето на Ренесанса.Близък приятел на Мирча Елиаде, но той се дистанцира от него поради сериозни научни различия. Шедьовърът му е научно изследване на връзката на историята с окултното, еротичното, магичното и физичните науки.
Независимо, че си изгражда световна слава и престиж с изследванията си върху „необяснимото“,Кулиано „изненадва“ привърженици и опоненти с нещо едновременно реално и в сферата на мистиката- смъртта.Убит е през 1991 година в САЩ.Щателното разследване на американските следствени органи не води до окончателен резултат.Лансират се много конспиративни теории,включително че убийството е организирано от агенти на румънската секретна служба-Секуритате.Кулиано е известен със своите антикомунистически възгледи и остро-критични оценки за корумпираността, и продажността на румънската управляваща класа след падането на режима на Николае Чаушеску.
„Необяснимия“Кулиано остава загадка и в смъртта.
 Георги Караджов

Къща на скиапарели Париж

Снимка на Vintage Voyage.

Марлийн Дитрих в елза елза скиапарели, 1938 г
Снимка на Vintage Fashion Guild.
1940 летен ансамбъл от елза скиапарели. метрополитън музей на изкуството, колекция от костюми в Бруклин
Снимка на Love and Schiaparelli.
Мерилин се е разкрасила в скиапарели от глава до пети, за да спаси диамантите!
Снимка на Janice Chronis.
винтидж дизайнерска шапка от Елза Скиапарели париж
Снимка на Janice Chronis.
Салвадор дали потвърди с Елза Скиапарели да проектира тази “шапка за обувки” през 1937. г. тя официално бе представена от дома на скиапарели през 1938. г. модна мода и ръкавици от скиапарели.
Снимка на Janice Chronis.
1935

Снимка на Janice Chronis.

къща на Скиапарели Париж 
 подбра Мария Герасова

Морал и етика

 Морала поражда и регулира човешките взаимоотношения в определена общност. Изразява обичайното и традиционното поведение в една култура, историческа, географска среда. Моралът се проявява под формата на заповеди и има предписващ характер. Свързва се с устойчивото, традиционното, повтарящото се и е най-близко до понятието „нрави”. Говорейки за нравите на един народ, общност и тн. се има предвид спецификата им. Първоначално понятието „етика” възниква от старогръцкото “Ethos”, означаващо място за пребиваване на хора, животни и роби. По-късно това се превръща в повтарящо се ритуално поведение, а с течение на времето придобива две значения. Нрави за общото и колективното и характер за индивидуалното. Моралът представлява нерефлектиралото, неотделено съзнание на индивида, което единствено възпроизвежда морални образци. Например ако индивидът единствено следва примера на рдоителите си, това не означва че действа морално, а само че възпроизвежда поведението им.
По-нататък “Ethos” се превръща в латинското “Mos Mores Morales”. Последният термин е използван за пръв път от Цицерон и се свързва с характера. Етиката възниква като самостоятелна научна дисциплина при Аристотел – 384-322 пр.н.е. Той посочва, че съществуват два вида добродетели – етически и дианоетически. Етическите се придобиват и утвърждават посредством навика, научават се. Тоест човек може да се научи да стане добродетелен. Дианоетическите са добродетели на разума и не са присъщи на всички хора. Те са вродени. Човек или ги има или ги няма. По-късно в етиката се развива школата на стоиците, където индивидуалното поведение започва да отразява общия космически закон.
Етиката може да се сведе до два основни типа теории:
  1. Евдемонистична, чието има произлиза от старогръцкото „евдемония” означаващо щастие. Тези теории постулират, че щастието е цел и смисъл на човешкия живот и това за пръв път е казано от Аристотел. Щастието винаги е крайна цел, но крайната цел може да е различна. Например при хедонистите тя е удоволствие, при рационалистите е разум, мислене, при утилитаристите е ползата от нещата. Така става ясно, че щастието може да се проявява в различни неща и затова тези теории и затова тези теории са телелогични – те не желаят постигането на различни цели с различни средства.
  2. Деонтологични теории – свързани са с дълга, дължимото. Според тях не е важно какво човек желае и към какво се стреми, важно е да следва нормите. Тоест етиката е преди всичко деонтологична. Най-типичен представител е Кант с неговия категоричен императив. Деонтолозите смятат, че има висши морални ценности, които човек трябва да следва не по принуда, а от свобода. Според Кант важно е отношението между „трябва” и „искам”.  Всяка постъпка има значение само тогава, когато е изпълнена от дълг.
Етиката се заражда именно в отношението между съществуващото и дължимото. Когато човек действа, следвайки дълг и норми осъзнато, тогава е налице морална постъпка.
Форми на моралната и етическата аргументация:
Моралната аргументация се основава на теорията за добрите основания, според която винаги в моралното обосноваване се посочва легитимността на поведението от гледна точка ан добрите основания, които биват:
  • Във връзка с факт. „Той е мои приятел и затова се държа добре с него”.
  • Във връзка с чувства. „Обичам/мразя и затова”.
  • Във връзка с възможни последствия, защото иначе някой би страдал.
  • Във връзка с морален авторитет – когато определена институция изземва функциите на морален регулатор. Например религия, идеология и др.
Етическата аргументация се основава на философските методи и е теоретично познание. Може да се каже, че етиката като наука задава теоретичните форми на мисленето.
Предмет и характер на етиката
Съществуват различни определения за етиката.
Етиката е рефлексия върху морала, тоест тя е наука за морала, която отразява всекиденвното понятие за морал, но се опитва да го променя.
Етиката е нормативна наука, защото представя нормативната човешка същност, тоест образеца или начина, по който да бъде постигната.
Етиката е ценностно-норамтивно усвояване на света от човека, изразяващо се в рамките на дихотомията добро-зло. Според Хегел етиката има историчен характер и винаги е свързана с конкретни идейно-исторически явления. Кант казва, че етиката е идеален модел, който трябва да бъде валиден за всички времена и всички хора. Мета-етическото определение гласи, че няма обективна представа за доброто, затова и етиката не може да бъде наука. Философското обосноваване е че етиката отразява начина на организация на човешкия живот и разкрива човешкото битие като висша ценност.
В етиката се отразяват три типа отношения:
–         Към себе си.
–         Към света
–         Към другите
Началото на етиката е в самопознанието, което отвежда към самосъздаване, избор на същност. „човек е осъден да бъде свободен” казва Сартр. Всъщност свободата като екзистенциална даденост на личност задължава човек да избере себе си, тоест да създаде същност. Това е първото ниво, върху което се гради всичко останало. То е градивна предпоставка. Според Сюрен Киркегор „Ако човек не избере, някой друг избира вместо него” и това също е избор. Тоест отказът от избор също е избор, но е огромно предателство спрямо себе си, тъй като човек съзнателно се отказва да гради съдбата си. Етиката се отразява и като отношение към света като цяло, като висша ценност, абсолют или Бог. Наличието на един абсолютен идеал за човека му дава възможността да се самотрансцедентира, да преодолее себе си да стане по-съвършен. Според Ясперс всеки един човек в определен период от живота си попада в така наречените „гранични ситуации”, които са тогава, когато човек се срещне с болката, страха, ужаса, смъртта. Тогава човек се изправя непосредствено пред съзнанието за собствената крайност и е принуден да отговори на въпросите, които Бог или битието му задават. Обикновено тогава човек започва да философства. При крайната необходимост да намери собствения си смисъл при отношението на етиката към другите, ръководният принцип е че човек е преди всичко социално същество. „Когато човек избира, избира не само за себе си, но и за другите” казва Сартр. „В екзистенциализма е хуманизма”. Тук се има предвид, че човек избира свят с хора, ценности и тн. Тоест с избора си той моделира свят, битие без значение кой друг учавства в него тъй като избиращият помества всичко в избрания свят. Като индивид човекът е подчинен на казуалните те. причинно-следствените закони в природата, но като духовно същество, като разумна същност той е способен да се самотрансцедентира, да създаде себе си и да стане по-съвършен.
Сократ и Сократически школи
Сократ е събирателен образ на мъдреца в античността. Той не само учи останалите, но и сам следва нормите в живота. Той е пример за вярност към принципите. Сократ няма оставени писмени съчинения, а идеите му познаваме от ранните Платонови диалози и от Ксенофант. Той има огромно значение за етиката и е основоположник на рационалистическата етическа парадигма , изразяваща се с убеждението, че добродетелта е знание. Това означава, че колкото по-знаещ е човек, толкова е по-добродетелен. Знанието усъвършенства душата. Човек се научава да бъде добър. Всъщност това е и класическата европейска парадигма или нагласа, издигната по-късно от Франсис Бейкън през Средновековието. И обратно – порокът, злото са незнание, а липсата на знание води до лоша оценка на ситуацията. Всичко това предпоставя оптимизма, че светът става все по-съвършен, а човек все по-добър.
В противовес на тази идея според Ницше, Сократ е нанесъл най-голямата беда на човечеството с тази теория. Самопознанието или “Познай себе си” е максимата на делфийския оракул, според която началото на етическото е винаги в самоотнасянето, в самопознанието, в самия човек. Тук е началото на етиката като рефлексия. “Аз знам, че нищо не знам” – тази мисъл изразява ограничеността на човешкото познание, при което човек си създава критическо отношение към света. Сократовият метод се нарича “майевтика” от старогръцки – акуширане, тъй като майката на Сократ е била акушерка. Във философски аспект майевтиката е раждане на истината с помощта на диалога. Истината е винаги диалогична и никога монологична. Връзката според Сократ е, че така както на детето трябва да му се помогне да се роди, така и на истината и трябва акуширане.
Съвестта според Сократ е един особен даемон, който е вътрешен глас, казващ на човека какво не трябва да прави. Следователно съвестта има възпираща функция и след това излиза според Сократ, че съвестта има божествен произход. Това е още едно потвърждение, че вътре човек няма съвест, а тя му идва отвън. Справедливостта според Сократ се определя от следната максима: „По-добре да претърпиш несправедливост, отколкото сам да извършиш такава” тъй като една несправедливост поражда друга при противопоставяне. Сократ олицетворява античното учение за “Калокагатията” от калос – красив и агатос – добър. Тоест доброто е непременно красиво и красивото е непременно добро. Сократ има много ученици и всички те вземат по някаква част от неговото учение.
Киническа школа – от “киникос” – куче. Тази школа проповядва аскетичен, кучешки начин на живот. Най-известен неин представител е Диоген от Синона. Той води скандален начин на живот и върши всичко на публични места. Живее в бъчва и ходи със запален фенер през деня, за да “търси човека”. Притежава само един черен плащ, но когато впечатлен от мълвата за неговата мъдрост, Александър Македонски го пита какво иска и обещава да изпълни всяко негово желание, Диоген му отговаря “Отмести се, пречиш ми на слънцето”. Самите киници нямат писмени съчинения, а проповядват философията си чрез живота си като утвърждават аскетично, телесно и духовно битие. Те смятат, че човек не се нуждае от никакво притежание за да е щастлив, защото богатството привързва човека към себе си и го прави зависим. Държат на човешката свобода, защото смятат, че всички закони и морални предписания са човешко дело, а не божествено. Най-голямата награда за човешкия живот е добродетелта. Оставят на света понятието “Симпозиум” от “сим-пир”. Това е събрание, на което мъжете се събират да говорят, разбира се без жени.
Киренайската школа е създадена от Аристин от Кирена и последователите и проповядват, че единствената цел и смисъл на живота е наслаждението и удоволствието. Тоест те са хедонисти от “хедоне – удоволствие”. Човекът е съвкупност от усещания и изпитва или удоволствие или обратното, защото е сетивно същество. Всеки се стреми само към удоволствие и избягване на страданието още от най-ранно детство. За тях основното е животът в настоящето, в мига, защото непосредственото усещане е по-ценно от очакването му или от спомена за него. Затова тяхната максима е колкото се може по-големи и повече удоволствия за колкото се може повече време. Най-важното за тях е, че  те признават и държат единствено на телесните наслаждения. От там и наказанията трябва да са телесни, защото се усещат по-добре от духовните. Нетипична за античността е представата им, че дори удоволствие, причинено от недостойни неща си остава удоволствие.
Третото направление последователи на Сократ вече обосновава своя собствена философска школа, създадена и ръководена от най-бележития сократов ученик Платон.
Етиката на Платон
Платон за пръв път обосновава етиката метафизически, тоест създава ясна граница между свят на идеи и свят на вещи. Идеите представят универсални вечносъщности, които пораждат видимия свят. Всичко материално съществува чрез своето участие в идеите. Диалогът на Платон “държавата” включва  мита за пещерата, където хора, оковани във вериги в тъмнината виждат само сенките на преминаващите отвън. А дали не е така с всички хора. Дали те не виждат само отраженията. Тук слънцето е представено като вечно съществуващо не-бог, а всеобщо благо. Всичко съществува благодарение на идеите. Всъщност Платон не създава отделно обосновано етическо учение. То се съдържа в цялата му метафизика. Централно понятие тук е “арете – добродетел”, най-добро състояние.
Според Платон на всяко нещо му е присъщо някакво най-добро състояние. Най-доброто състояние на ножа е да реже, а за човека да бъде добродетелен е най-естественото му предназначение. Своето арете всяко нещо реализира чрез вродените си предпоставки. За човека най-висшата предпоставка е неговата разумна душа. Платон определя човешката душа като колесница, теглена от крилат впряг. Душата има три части – разумна, която притежават философите. Те управляват, винаги съзерцават идеите и никога не грешат. Това е благоразумие. Втората е волева – която притежават воините. Те охраняват държавата. Това е храбростта. И третата е желаеща или афективна. Притежават я занаятчиите, производителите. Това е умереността. Така Платон описва структурата на идеалната държава. По природа водеща, доминантна е една от трите части на душата и точно нея човек трябва да актуализира, за да постигне арете. Но какво са добродетелите ако всичко е вродено? Нямаме възможност за усъвършенстване. Според Платон познанието е път на духовно и нравствено развитие, а не само натрупване на знание. Това е духовно израстване на личността и знанието се постига чрез нравствено обръщане на душата. Необходимо е хората да видят, да прозрат, за да актуализират себе си. Познанието е едно еротично възхождане на душата към красивото, истинното, доброто. Това са думи на Димона от диалога “пир”. Пак тя казва, че човек в своето израстване се нуждае от водач. Причината за красотата, според Платон е красивото само по себе си като идея, започвайки от любовта към красивите тела,чрез духовно израстване като процес се достига до идеята за красивото.
Телеологическият евдемонизъм на Аристотел
Основните произведения на Аристотел, отнасящи се към  етиката са Никомахова етика, Голяма етика, Политика, За душата. Аристотел създава своя собствена философска школа, наречена Ликсион, а учениците му в тази школа са популярни като перипапетици (разхождащи се), движещи се хора, тъй като разсъждавали и говорели, вървейки по алеите в градината на Ликсион. Аристотел притежава огромна библиотека, колекционира книги и освен това сам пише произведенията си, с което предизвиква присмеха на съвременниците си. В един момент Аристотел сам напуска Атина, за да предпази атиняните от “втора грешка”. Първата е осъждането на Сократ.
Философски предпоставки – той приема, че съществуващото не се нуждае от метафизическо, идеалистично обосноваване. Всяка вещ съдържа принципа на своето съществуване в самата себе си. Жизненият принцип на вещта е нейната форма. Хилеморфизъм – аристотеловото учение, според което възможността на една вещ да съществува е нейната форма. Тя е материализиращия принцип. Така тялото е тази материя, а душата е формата при човека. Следователно човек съществува благодарение на това, че има душа и не е нужно да има Бог, за да я създаде. Условията за живот са:
1. Движението – но за да има движение е нужно да има причина.
2. Неподвижният първодвигател – причината за всяко движение. По-късно някои го наричат Бог, а според някои това е логически принцип.
3. Цел (THELOS) – това е отъждествяване на нещата в метафизически план – тоест щастие в етически план.
Етически категории: Аристотел разделя философията на теоретична и практическа. Теоретичната се занимава с първичните причини и основания на съществуващото като съществуващо. Практическата философия се състои от политика, етика и ойкономия – наука за правилното управление на дома и ойкология.
Аристотел обосновава етиката като самостоятелна философска научна дисциплина. Преди него няма отделно учение. Той казва, че етиката е евдемонистична, защото щастието е това, което всички желаят не заради нещо друго, а заради него самото. Въпросът е как човек да бъде щастлив. Етиката на Аристотел отговаря по следния начин – “Човекът е социално същество zophon politikon и поради това той се осъществява в полиса, в социума.” Докато при Платон е извънсоциален, идеален, извънверемви.
На човека са нужни определени качества, добродетели, за да живее добре в полиса и само чрез тях може да постигне щастието. Добродетелта е средина между два лоши начина за постъпване – единият от прекомерност, а другият от недостиг. Следователно за всяка ситуация има само един правилен начин на постъпване. От там по един единствен начин човек може да е добродетелен и по много начини порочен. Добродетелните са скучни, добродетелта се научава от грешките и повторенията. Добродетелта е еднотипно постъпване в еднотипни ситуации. Това определение за добродетел, обаче важи за т.нар. етически добродетели, необходими за социалната адаптивност на индивида, за щастливия живот в полиса. Другият тип са дианоетически добродетели, олицетворяващи разумното съзерцание, разумното познание, на което човек е способен. Според Аристотел теоретичното познание е най-висшето щастие, но не всеки е способен и надарен да го постигне. Човешкото щастие в един житейски свят е съвкупност от три вида блага – душевни (на разума и добродетелта), телесни (здраве, красота, богатство) и външни (почести и знатност).
Когато щастието е споделено с приятели това е абсолютното щастие. Така Аристотел създава един модел на живот в социалния свят, където всичко се съдържа в него без идеални предпоставки. Почестите и славата не са цел, а съответствие на мъдреците.
Стоическият деонтологизъм
Стоическата школа просъществува от III век от новата ера до 520-та година, когато император Юстиниян затваря всички езически школи. Има ранна, средна и късна Стоа, което предполага многообразие от идеи. Ранната Стоа е създадена от Зенон от Китион и носи името си от Стоа Коикиле. Почти всички представители на този период имат съчинение с името “За природата”. Средната Стоа няма изявени представители и идеи. Късната Стоа е наречена още римски стоицизъм, чиито видни представлители са Сенека, Цицерон, Ениктет и император Марк Аврелий. Основното при стоичексите идеи е, че има един основен космичекси закон, наречен “логос”, който движи всичко, олицетворява природната необходимост на него се подчиняват дори боговете. Стоиците възраждат митологичното разбиране за съдбата. Тя е представена от трите морили – едната създава нишката на съдбата, другата я преде, а третата я къса. Според тази представа боговете също са подчинени на съдбата. Нищо не може да избяга от нея. Тази природна необходимост в човешкия живот се нарича “съдба”. Тя е от женски род, капризна и непостоянна, може всичко да даде и внезапно всичко да си вземе. Затова човек е длъжен единствено да следва съдбата си и да приема със стоическо достойнство ударите и. Наградата за един живот, изпълнен с примирение пред съдбата е добродетелния живот, защото космическият логос е представен в човека, в неговия разум и именно чрез разума, индивидът е в състояние да схване космическата закономерност и доброволно да и се подчини. Следователно най-важното в човешкия живот е следването на дълга, на дължимото, на съдбата. Именно така се създава първата деонтологична философия. Според Цицерон човешкият живот прилича на куче, теглено от каруца. Колкото повече се противопоставя на тази сила, толкова е по-болезнено.
Стоиците смятат, че има област на безразличните неща и на истински достойните. Трябва с безразличие да се отнасят към желания, любов, богатство, слава и тн. и да оценяват достойните неща, които са мъжеството и храбростта. Затова според Стоиците, човек никога не трябва да се страхува и да съжалява за загубата на живота си, защото така, както връщаме без съжаление взетите назаем неща, така трябва да гледаме и на живота си. Всичко това отвежда до идеята на Стоиците за постигане на състоянието на апатия или безстрастие. Тоест отказ от всяка привързаност, от всякакви желания, безразличие и повече от безразличие. Способен на това е стоическият мъдрец, който в апатия нито страда, нито се радва, но не е безчувствен, а е премислил всичко и е достигнал до космическия логос и апатията. Така в това си състояние стоическият мъдрец е истински свободен. Той е отвъд всяка привързаност и е самодостатъчен. Стоиците наричат себе си космополити, граждани на света и са първите философи, използвали този термин. Те живеят в затворени общества и смятат, че всички жени са общи. Следователно и децата са общи, което е условие за лесно и правилно възпитание. Особен представител на римския стоицизъм е Епиктет, който е бил роб, но се е самообразовал и стига до там в своята начетеност, че господарят му го освобождава. Негова е сентенцията: “Робът не мечтае да е свободен, а да има свои роб.” Интересен е и император Марк Аврелий, който въпреки титлата си, живее стоически и по време на военните походи пише дневник за себе си, в който започва темата за вътрешния човек, за космическия закон логос, на който е подчинено всичко. Стоиците първи разделят философията на физика, етика и логика и въвеждат системата на кардиналните добродетели, които са благоразумие, справедливост, умереност и храброст.
Епикуресйки евдемонизъм
Епикурейската философска същност проповядва радостта от живота, но през Средновековието, когато църквата проповядва смирение, се насажда негативно отношение към тяхното учение, останало и до днес в представите ни. Създател на тази школа е Епикур през III век пр.н.е, чието основна произведение е “Писмо до Менойкей”. Особен представител е и Тит Лукреций. Епикурейците са атомисти, тоест материалисти, последователи на Демокрит, които вярват единствено в материята. Човекът е надарен със способността за усещане и с опита си опознава света. Те смятат, че целта на човешкия живот е постигане на щастието което се състои в изпитване на различни удоволствия. Човек е способен да бъде щастлив, но човешките страхове от смъртта, от съдбата, от боговете му пречат. Епикур развенчава тези страхове по следния начин – страхът от смъртта е първото оправдание, но след като човек е съвкупност от усещания, а смъртта е лишение от усещания, то тя не е страшна. Когато ние сме тук смъртта я няма, а когато смъртта присъства, нас вече ни няма. Следователно среща, между смъртта и човека няма. За човека смъртта не съществува и тя не трябва да ни плаши. По повод страха от съдбата епикурейците казват, че миналото вече не съществува, а бъдещето не ни принадлежи, то още не съществува. Следователно човек разполага единствено със своето настояще – и затова няма смисъл да се страхува от нещо, което не съществува.
За страха от боговете те казват, че човек е твърде нищожен, за да си мисли, че с постъпките си може да промени нещо. Затова няма смисъл да се страхува от боговете. Така според Епикур могат да се премахнат всички страхове. Той казва, че човек се ръководи само от своите желания, които са два вида – естествени, които са свързани с всичко, което носи удоволствие и необходими, които са важни за живота те. здраво тяло и спокойствие на душата. Другият вид са безсмислени – те. всички, свързани с прекомерността, например твърде приятно е да се наслаждаваш на виното, но прекаляването с него води до лоши последици.
Следването на необходимите желания прави човека щастлив, дава му здраво тяло и спокойствие на душата. Критерий за нравствеността е удоволствието, но не всяко удоволствие, а само това, което води до умерено ползване на благата на живота. Затова умереността е висше благо, висша способност, която се постига чрез благоразумието. Разумът остъжда правилното ползване на благата. Когато човек живее благоразумно и с удоволствие, тогава постига състоянието Атараксия – безметежно спокойствие на духа. Пълното щастие. Това е усещането за радост от живота, но на него е способен само мъдрецът. Епикур е еталон за това и създава градината на удоволствията, където се създават много блага. Тя толкова се харесала на боговете, че когато станал на 70 години с чаша вино в ръка и във вана с благовонни масла, Епикур е изпратен там, където му е мястото, разделяйки се с живота в състояние на атараксия. Мъдрецът избягва много удоволстия, ако след тях следва нещо неприятно и обратното, готов е да претърпи лишения, за да се радва на едно удоволствие. Тук е разликата с хедонизма, където удоволствието е само сетивно и на всяка цена и дори недостойните неща могат да носят удоволствие.
Християнка етика
Тя се развива основно през периода на Средновековието от I – II век пр.н.е до XIII – XIV век. Достигнатите предпоставки на Християнството са няколко. Идеята, че съществува Бог, който е творец, вечен, благ, вседържател. Бог твори един свят. Божието творение е същото като своя създател – благо, добро, но творението не е идентично с твореца. Тоест Бог и светът не са едно и също нещо.
Бог твори света от нищото ex nihilo. Творението на света от нищото в Християнството се нарича креационизъм или creation ex nihilo. Творението е създадено от нищото, следователно съдържа елемент на непълнота, на несъвършенство, на потенциалност.
Бог е вечен, а творението е крайно, времево. Човекът е разположен именно в областта на крайното. Бог е винаги трансцедентален, спрямо творението. Той е отвъд същността е и непостижим. Не може крайното да обхване вечното. Бог е непознаваем за човека. Целта на човешката същност е съзерцанието, единението с Бог, участие в божествения свят, само така човек може да постигне блаженство. Неслучайно посланието на апостол Павел гласи: „Сега гледате като през огледало, а после лице в лице”. Тази цел – блаженството е непостижима в настоящия живот на човека. Възможна е само след смъртта. Така човекът не може да бъде щастлив. Той е изоставен в своя свят. Възможността човек да се приобщи към Бог е вярата, религията re-ligare (свързан отново). Има за цел да възвърне човека там, където е неговото естествено предназначение. Това е невинността. По своята естествена природа, човекът е съвършено същество, но той съгрешава и, за да се върне към Бога трябва смирено да следва божията воля. Човекът е образ на Бога, но чрез неправилен избор отпада и цял живот в труд и мъки. Човекът е времево, гранично същество, затова си задава въпроса „Откъде идва Бог?” А той е вечен. Той винаги е. И този въпрос, както и въпросът какво е правил Бог преди да сътвори света е безмислен.
Въпросът за вярата – човекът е преди всичко грешен, несъвършен. Но като образ на Бога е способен да възстанови подобието си с него. Как? Преди всичко и най-вече с вяра, която е достатъчно основание за спасение чрез следване на Декаловър и чрез благодат. Именно чрез благодатта се определя разликата между протестантството, католицизма и православието. За протестантите човешкият труд, усилие и смирение са най-важни в човешкия живот, тоест акцентира се върху човека. При католиците особено важни са човешките дела и добродетели, тоест отчасти човекът е център на вниманието. Докато при православието нищо не зависи от човека, а само от божията благодат. Така както човек се отнася към Бог и се издига към него, така и Бог му дава благодат. Човек има едно висше благо – свободната човешка воля. Именно чрез нея той може Да избере дали да следва своята божествена природа или да се отклони. Човек по природа и сътвореност, субстанция е добър и колкото и да греши не може да отпадне като божие творение, защото Бог е и вседържател – държи го да не се разпадне. Човекът е предопределен да се спаси. Дори тялото е някакъв вид благо за човека. За това говори Августин Блажени. Човекът възкръсва в своята цялостност и по душа и по плът.
Проблемът за злото според Християнската етика – то не е съществуващо, не е субстанциално. Ако допуснем, че то съществува, това означава наличие на конкурент на Бог – двубожие, което е абсурдно. Само Бог е съществуващият. Двуначалието тръгва от Зорастризма, от там се пренася в Манихейството и Богомилството. Но злото се проявява така, както тъмнината е отсъствие на светлина. „Злото е отсъствие на добро” – казва Августин Блажени. Тогава злото е недостиг на добро. Злото се проявява чрез отклонение от доброто, чрез неправилен избор. Виновникът за това е свободната човешка воля, която причинява злото в света. Неправилният избор, при който човек избира времевите и тленни блага вместо вечните, божествените, поражда неправилна посока на развитие и така човек греши.
Друго обяснение за злото – Средновековната представа за света е йерархична. На чело на йерархията е Бог, защото той е творец, но той е отвъд йерархията. Тя представлява различни степени на съществуване на творението. Бог е чисто битие, актуалност, вечност. Другата степен под Бог са интелигенциите, които имат чисто битие, чиста форма но се отличават от Бог по това, че са сътворени. След това идва степента човек, като форма и материя, следователно човекът е съставно същество. Формите над човекът не могат да грешат, защото са чисти, но човекът е съставен, материален и затова може да греши. Така на човека е дадено по природа максимално да се изяви и осъществи, но материята поражда слабост, недостиг, отклонение и затова злото се явява като недостиг на дължимото. Според Тома Аквински злото не съществува, но се проявява в човешките действия. Свети Атанасий през V век казва: „Както Бог става човек, така и човек може да стане Бог. Приема се, че философската основа на християнството е поставена от Тома Аквински.
https://psychoplex.wordpress.com/lectures/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

НАУКА

Средновековна наука 

През късната античност и ранното средновековие е използван Аристотеловият подход към изучаване на природните феномени. Някои неща от древното знание са загубени, или в някои случаи останали в неизвестност по време на падането на Римската империя и периодичните политически борби. Въпреки това, основните сфери на науката, или натурфилософията, както е наречена, както и голяма част от общите познания от древния свят остават запазени посредством работите на ранните енциклопедисти като Исидор Севилски. В началото на средновековния период, сирийските християни от Източна Европакато несторианците и монофизитите са тези, които превеждат голяма част от най-важните научни текстове от гръцки, сирийски, а по-късно са преведени много от произведенията на арабски и други езици под ислямско управление . Това е основната линия на предаване на развитието на ислямската наука, която представлява голяма част от дейността по време на началото на средновековния период. В късносредновековния период европейците възстановяват някои от древните знания от преводи на текстове и градят работата си върху знанието на АристотелПтолемейЕвклид, и други. В Европа, хора като Роджър Бейкън научават арабски и иврит и настояват за по-експериментална наука. До края на Средновековието, синтез от католицизъм и аристотелианизъм, известен като схоластика процъфтява в Западна Европа, която се е превърнала в нов географски център на науката.

Науката през Ренесанса 

До края на Средновековието, особено в Италия, има наплив на текстове и учени от разпадащата се Византийска империяНиколай Коперник формулира хелиоцентричния модел на слънчевата система, за разлика от геоцентричния модел на Птоломей. Всички аспекти на схоластиката са критикувани в 15-ти и 16 век, един автор, който е пословично преследван е Галилео Галилей, който въвежда новаторско използване на експеримента и математиката. Преследването започва, след като папа Урбан VIII благословя Галилео да пише за коперниковата система
В Северна Европа е широко използвана новата технология на печатната преса за публикуване на много аргументи, включително някои, които са в разрез с църковната догма. Рене Декарт и Франсис Бейкън публикуват философски аргументи в полза на нов тип не-Аристотелова наука. Декарт твърди, че математиката може да се използва, за да изучава природата, както е направил Галилео, а Бейкън подчертава значението на експеримента пред съзерцанието. Бейкън твърди също така, че науката трябва да се стреми за първи път към практични изобретения за подобряване на човешкия живот.
Бейкън изказва съмнения относно Аристотеловите понятия за формалната причина и крайната причина, и лансира идеята, че науката трябва да проучи законите на обикновените същности, като топлина, вместо да се предполага, че има конкретна природа, или формална причина за всяко сложно нещо. Тази нова съвременна наука започна да гледа на себе си като описваща „законите на природата“. Този актуализиран подход за проучване на природата се разглежда като механистичен.

Епохата на просвещението

В 17-ти и 18 век, проектът на модернизиране и модерно мислене, лансиран от Бейкън и Декарт, довежда до бърз научен напредък и успешно развитие на нов тип природни науки, математически, методично експериментални и подчертано новаторски. Исак Нютон и Готфрид Лайбниц успяват да разработят нова физика, днес известна като Нютонова физика, която може да бъде потвърдена чрез експерименти и обяснена със средствата на математиката. Лайбниц също така включва термини и елементи от аристотеловата физика, но сега използвана по нов не-телеологичен начин, например енергия и потенциал. Но в стила на Бейкън се предполага, че различните видове неща, всички работят според същите общи закони на природата, без специални формални или окончателни причини за всеки вид.
През този период думата наука постепенно става все по-често използвана в значението на търсене на тип знания, по-специално и особено знания за опознаване на природата, значение, близко по смисъл до стария термин „естествена философия“ или „натурфилософия“.

Съвременна наука 

И Джон Хершел, и Уилям Уиуел систематизират методологията като последният въвежда термина учен. Когато Чарлз Дарвин публикува „Произход на видовете“, той предлага теорията на еволюцията като преобладаващо обяснение на биологичната сложност. Неговата теория за естествения подбор предлага естествено обяснение на произхода на видовете, но придобива широко приемане едва един век по-късно. Джон Далтон развива идеята за атома. Законите на термодинамиката и електромагнитната теория са открити в 19 век, което повдига нови въпроси, на които не може лесно да се отговори в рамките на Нютоновата физика.
Теорията на Айнщайн за относителността и развитието на квантовата механика довежда до развитието на нова физика, която се състои от две части, които описват различни видове явления в природата. Широкото използване на научните нововъведения по време на войните на 20 век довежда до космическата надпревара и широкото обществено оценяване на важността на съвременната наука. Наскоро е лансирана идеята, че крайната цел на науката е да опознае човешките същества и тяхната природа. Така например, Едуард Уилсън в своята книга „Съвпадение“ казва, че „човешкото състояние е най-важната граница на природните науки“ 
 от уикипедия

Полезно или вредно е да помагаш на другия?

Колкото и да е странно, оказва се, че е полезно за помагащия и не толкова – за онзи, който получава помощ. Но не е толкова лесно, като те помолят за помощ, да откажеш, дори като знаеш, че това е по-разумната стратегия. Как да намерим баланса?
Учените отдавна са установили, че социалните контакти оказват защитно действие върху здравето на човека. Но напоследък се оказва, че не всички социални контакти водят до един и същ ефект. Печелившите в повечето случаи са онези, които помагат. Когато човек помага, независимо каква е помощта, която оказва, той удължава живота си, намалява стреса, предотвратява възможността да изпадне в депресия. .

8 причини, поради които помагането е полезно 

1.Учи ни да виждаме собствените си проблеми в различна перспектива: като помогнем на човек в беда, сякаш личните ни проблеми губят ужасяващите си размери.
2.Повишава чувството ни за субективно благополучие – оценяваме по-позитивно собственото си здраве.
3.Помага за възстановяването на самоуважението: щом можеш да дадеш нещо на другите, разбираш, че явно имаш какво да даваш.
4.Увеличава способността да се справяме със стреса. 
5.Отървава ни от усещането за самота.
6.Подобрява отношенията в семейството (не се зацикляме над дребните проблеми).
7.Осмисля живота – много хора в днешно време страдат от зловещото безсмислие на всичко, което правят.
8.Засилва чувството на благодарност за това, което имаме.

Как се отразява нашата помощ на другите

Има различни видове помощ – да заведеш приятел на лекар, да купиш хляб на възрастната си съседка или да се погрижиш за болен роднина – това са все примери за физическа помощ. Но помощта може да бъде и емоционална – да изслушаш човека и да му дадеш възможност да „излее“ мъката или да сподели проблема си, а този вид помощ понякога се оказва много по-трудна от пренасянето на тежка чанта. Именно нашето търпение и съчувствие могат да променят живота му и той да успее да преодолее трудностите. Но ако той постоянно се обръща за помощ към околните, може да изпадне в зависимост, което впоследствие да породи безпокойство и вина. 
Понякога нашата помощ наистина е необходима – има случаи, в които върху един човек се струпват толкова много неприятности в един момент, че той просто не би могъл да се справи. Прекрасно е, ако в този момент има приятели, които да го поддържат и да поемат на плещите си решаването на някои негови проблеми. Но често ние поемаме отговорност за някакви простички житейски ситуации, които нашият близък е способен да реши и съвсем сам… стига да не го мързи или просто – да поиска. 
Разбира се, в живота всичко се случва малко по-завоалирано. Никой няма да ви каже: „Знаеш ли – малко ме мързи – направи го вместо мен!“… По-скоро ще чуете: „Аз не мога – ти можеш!“ Представете си, че ваш приятел ви моли за услуга – например да напишете някакъв проект вместо него. Така и така наскоро сте писали, вашият проект е приет, а приятелят ви нещо не успява да изпипва нещата и вече се е комплексирал на тази тема… А иначе е толкова мил! Е, как да не му помогнете? Има и допълнителни обстоятелства: само опитайте да не му помогнете и веднага ще почнат упреците, моралният шантаж: „Що за приятел си ти, щом не искаш да помогнеш?“ В крайна сметка, под натиска на тази „справедлива“ критика вие ще се примирите и ще направите проекта. Ако пък допуснете някаква дребна грешка, пак ще сте виновни. 

Къде е парадоксът?
Да помагаш на хората колкото нужно, толкова и вредно. И най-вече за хората, на които помагаме. Човек сам трябва да решава проблемите си – иначе никога няма да порасне. 
Каквото и да си говорим, в живота е невъзможно да се избягват ситуациите, в които някой ни моли за помощ. Ето няколко съвета, които няма да позволят на вашите добри намерения да проправят „път към ада“:

  • Никога, при никакви обстоятелства не поемайте отговорност за чуждата ситуация – кажете на приятеля си, че можете да му помогнете с някои аспекти от неговия проблем, но основните въпроси е длъжен да реши сам.
  • Огледайте нещата детайлно: какво би могъл той да направи сам? А с какво не би се справил при никакви обстоятелства? А сега помислете защо вашият приятел не е в състояние да направи едно или друго нещо: няма време? И на вас не ви достига. Не умее? И вие по-рано не сте били спец в това. И като премислите всичко, се заемете с решаването само на онази част от проблема, която действително не е по силите на приятеля ви.
  • Обяснете на приятеля си защо не искате да решавате проблема му изцяло – кажете му, че нямате нищо против него, че му вярвате и точно заради това знаете, че той е в състояние да се справи със задачата, която стои пред него. Все пак всеки от нас трябва да се развива и да върви напред. А в това не може без самостоятелно решаване на някои проблеми. Иначе човек си остава на ниво „потребител“, свикнал околните да решават всички проблеми вместо него. 
  • Обяснимо е, ако всичко това ви се стори жестоко. Но замислете се: може би все пак най-важното за всеки човек е да стане независим, силен и  самодостатъчен – да се научи да се справя сам на каквато и възраст да е
 https://spisania.rozali.com/ot-za-jenata/p14646.html

На какво се дължат спазмите на мускулите ни?

Piotr Krzeslak / Shutterstock

Случвало ли ви се е да получите внезапен спазъм или трепване в клепача, ръката или крака? Чудите ли се как точно се появява тази реакция и как може да се отървете от нея? 

Неволните мускулни спазми са доста често срещани, но все още не са изучени достатъчно добре. “Почти всеки ги е изпитвал в един или друг момент”, казва др. Даниел Драхман, професор по неврология в Университета Джонс Хопкинс. “Тези спазми се появяват спонтанно при над 90 процента от хората. Дори в момента докато пиша това изречение, левият ми клепач трепери неконтролируемо. Много е досадно”.

Най-често срещаният вид спазъм е т.нар. фасцикулация. Тя може да се появи във всеки мускул от тялото, но се среща най-често в крайниците и клепачите. Фасцикулацията е резултат на някакъв вид раздразнение на нервните окончания. Тъй като фасцикулацията не е злокачествено явление, нейният произход не е изследван подробно. Възможни причини за този тип спазъм могат да бъдат открити в липсата на достатъчно сън, прекаленото физическо натоварване, липсата на магнезий и използването на стимуланти и най-вече кофеин. Фасцикулацията е дразнеща, но не причинява вреда и се среща при почти всички хора.

Не всеки мускулен спазъм обаче може да бъде определен като фасцикулация. Фибрилацията например често се бърка с фасцикулация, но при нея околните мускулни тъкани напълно са загубили техните нервни окончания. Фибрилациите по принцип са лош симптом и често пъти могат да сигнализират за сериозно нервно заболяване като Болестта на Гериг.

Един лесен начин да различите вида спазъм, който имате е като застанете пред огледалото и се наблюдавате внимателно. Фасцикулацията е видима – ако виждате как клепачът ви трепти, значи това е фасцикулация. На свой ред фибрилацията не се вижда през кожата и за да я откриете, трябва да се подложите на електромиография. Тя измерва електрическата активност на скелетните мускули.

Ако имате прекалено сериозни пристъпи на фасцикулация, е възможно да ви бъде предписано лекарство, което да намали чувствителността на нервите, обяснява др. Драхман. Ако те са причинени от липса на достатъчно магнезий, трябва просто да си добавите нужното количество в организма. 

 https://www.obekti.bg/nauka/na-kakvo-se-dlzhat-spazmite-na-muskulite-ni