Category Archives: Литература – изкуство и култура

ПЕТЛЬОВА РАБОТА

ВЕСЕЛ *** ГРЪМОТРЪН

 Е хей… Много петли се навъдиха в дворовете,бе! Кукуригат, та пушек се дига. Ама един- най- перестият  е най- надутият.  Не го ли виждате?Дори песен запя. Песен юнашко хайдушка, песен за вехти войводи.Голям войвода,завалията! Ама песента му вече се изтърква от плочата.Обикаля той из двора  и плаши ярките. Плаши не плаши и на тях им омръзна гръмкото му кукуригане. Горките, те.. Все още се страхуват да се доближат до него, щото може да ги клъвне. Кълве, кълвв и хайде да те няма.Така решил да се справя с тях.Кълве, кълве, та пушек се дига.Да,ама на ярките вече им омръзна неговото кукуригане. Някой ден, когато вече им дотегне, ще се нахвърлят всичките върху него и така ще го накълват, че няма да има местенце къде да се скрие. Горкият перест петел! Жал ми е за него..Айде петльо, да идем там, в другия двор, па да си намерим рахата! Виж, при тези ярки няма да видим покой. Ще ни кълват, ще ни кълват, докато ни паднат перушините.Така ли е петльо?Я кажи, как мислиш ти? Ще отидем ли в другия двор или ще си останем тук,докато  ни изкълват перушината?Хайде, какво чакаме? Поне да си останем с нея иначе ще станем на резил…
писателят сатирик Всела Будилкова

Тайните ритуали на богомилите

Богомили
По българските земи богомилството възниква през 928 г. в подземието на манастира „св. Параскева“. Първите български богомили са княз Бенеамин, патриарх Стефан, презвитер Йеремия, Симеон Антипа, Василий Византиец и Гавриил Лесновски. Водач на българското богомилство става княз Бенеамин, известен още като Боян Мага, а в негова дясна ръка се превръща презвитер Йеремия, по-популярен като поп Богомил.
Основната цел на богомилите била да приложат християнство, неподвластно на църквата и царете.
Всяка сутрин богомилите посрещали изгрева на Слънцето, защото смятали неговите първи лъчи за лечебни. Често се молели до преумора и изкачвали планини, за да се заредят с енергия.
Богомилство
Богомилите не забранявали брака, но безбрачието било желателно за служителите на религиозното движение. Те носели черни раса, малки кръстове и железни пръстени на показалците.
Богомилството разкривало скрити сили, които помагали да се постигне хармония между външния и вътрешния свят. Езотеричните техники, които богомилите прилагали, се разделяли на две – за миряни (посветени и верни) и за монаси (избрани и съвършени).

Тайнствата, които богомилството признавало и практикувало, били 7: кръщение, миропомазване, причастие, брак, схизма, свещенство, елеосвещение и покаяние.

История на богомилството

Кръщенето засвидетелствало верността на човек към религиозното движение. При ритуала се използвали водавино, елей и мляко, символизиращи 4-те природни стихии – вода, огън, въздух и земя.

Миропомазването показвало отделянето на личността от другите религиозни форми и причисляването към богомилството. При ритуала се помазвали няколко места от тялото с осветен елей.

Схизмата имала същата функция.

На причастие се подлагали всички служители, които искали да засвидетелстват верността си към богомилството. Тайнството при този ритуал било по-сложно – заедно със специалните слова се четели 21 молитви от Йоановото евангелие.

Бракът се сключвал с железни пръстени, зелени венци и бели роби. Четели са се “Дванадесет молитви за връзките” от Алтотас.

Свещеничество се прилагало на онези миряни, които искали да станат проповедници на богомилството. Атрибутите при този ритуал били: черна дреха, ваза с вино, хляб, бич и железен кръст. Четели се 21 молитви от “Осветителни Молитви на Червената Змия”.

Елеосвещение се извършвало на служители, занимаващи се с окултна дейност. Ритуалът дублирал този на миропомазването.

Целта на покаянието била да отвори съзнанието на човек за „Висшите тайни“. При него се четели молитви на св. Йоан Богослов.

 https://sanovnik.bg/n-39047-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
Таг тайни ,ритуали ,богомили