Category Archives: ПЛОВДИВ- НАЙ- ДРЕВНИЯ В ЕВРОПА

ДО КОГА ЩЕ Е ТАКА?

Да. Случайно узнах. Нашата рубрика, т..е в трибуната на Съюз “Духовно възраждане- България”-   вестник “Сияние”, ,някой не знам  как,  взаимства чрез НПО- същото име- “Пловдив най- древен в Европа” Дали е възможно това! Ог нашата рубрика- НПО организация. Като издател и главен редактор на вестника, а и председател на Съюза, как да подходя.Имам идеята:, “Вие да ми кажете как?”.
Мария Герасова- журталисть писател  гл, рекатор председател на СДВБ

СРЕЩА РАЗГОВОР С АРХИТЕКТ ДЕЧКО ДЯКОВ

Пловдив - древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство | Plovdiv В архитектурата на Пловдив  

Г-н Дяков. Вие сте един от архитектите от нашето минало и настояще  Работили сте в архитектурния отдел в Община Пловди. А по настоящем сте пенсионер, но това не  Ви спира да работите за изграждането на нашия град. Вие сте пълен с идеи, които е необходимо да давате на младите строители на Пловдив да расте, както е  емблемата   на града ни “Древен и млад” Пловдив расте, но не старее. Какво  е за пловдивчани тази даденост – един от най- древните градове  в Европа? А не можем ли да го наречем  и градът с дълбоко историческо минало, с което България може да се  гордее.

 Арх.Дяков- За пловдивчани, това в голяма степен е преценка на функционалността и красотата на любимия град, на спомените за него от близкото и далечно минало. Вечен ориентир за сравнение са неговите природни дадености – реката и хълмовете. В последно време, всички с интерес наблюдаваме светлинната спирала – осветлението на пътя до върха, красиво обгръща Джендем тепе (Младежки хълм) и всички очакваме, тя да завърши на върха със светлинен венец, коронясващ бъдеща обиколна алея, с поглед към всички посоки от него. Така, със скромни средства, но с въображение бихме завършили отдавна започнатите мероприятия за достъп и ползване, както на радиолокационното съоръжение на върха, така и на величествената гледка от хълма, към всички посоки на родината ни.

- А какво ще кажете  за площада на върха на Данов хълм (Сахат тепе)?
Арх.Дяков- Макар и добре оформен, е изключен от гледката към града и околната природна среда. А тя е много живописна, постоянно снимана , търсена от гражданите и достъпна от неформални площадки, достигани по пригодена пътека. Ако тези, маркирани от посетителите места, се оформят в унисон с цялата околна среда, като площадки за поглед на юг и изток към града, Родопите и хълмовете, те ще станат привлекателни туристически обекти, лесно достъпни за гражданите и гостите на града от близките централни улици, и площади. Източната от тях  разположена точно в ос на стълбите Каменица, най накрая ще ги осмисли, като главен пешеходен достъп до хълма. Това е отново едно евтино и лесно строително мероприятие с огромно значение, за ползването, и възприемането на града.
- По същия начеин, гражданите категорично са маркирали северния край на Трихълмието, като място от което се открива 180 градусов безкраен поглед към Тракия и Стара планина.
Арх.Дяков - Не случайно там, сред руините на древния град, винаги се срещат (и виждат от улиците) романтично настроени млади хора, което е най – голямото доказателство за възпитателното значение на историческите и природни забележителности на Пловдив.
- Г-н Дяков, дали ще се намери архитектурно решение на този обществен и природно-градоустройствен акцент? Градът между хълмовете се е и следва да продължи да се изгражда съобразено с тях и заварената застройка по височина, обем и застроителни линии.
Арх. Дяков – И в това отношение, въпреки непрекъснатия натиск за изграждане на високи сгради, несъобразени с околната пловдивска среда или нарушени десетилетно изграждани застроителни фронтове големи грешки не са допускани. Има обаче проблеми, по които предстои решение и които следва да бъдат поставени на масата за професионално и обществено обсъждане.
- Отдавна е ангажирано вниманието на пловивчани относно улица Иван Вазов Но до този момент няма категорично  решение.
 Арх.Дяков- Смело  можем да твърдим, че ул. Иван Вазов е между най-красивите и мащабни композиции в страната. Поради нейното продължително, единно обемно изграждане и озеленяване, разделянето и на пешеходна и за автомобилно движение части, не е подходящо. Тя по скоро би трябвало да се разглежда като част от етоалния предгаров площад, завещан ни от Й. Шнитер като недвусмислен европейски жест и да изпълни своята роля на транспортен лъч, като премине през централния площад и се свържи с бул. Княз Борис III, както впрочем правят и отлично изпълняват другите два красиви лъча, бул. Руски и бул. Васил Априлов, до северната част на града. Това ще върне едно традиционно и подходящо за мащаба на града решение, ще облекчи транспортното движение, ще редуцира големия и доскоро непоносим размер на централния площад, ще запази оригиналната въздействаща красота на ул. И Вазов, на Пловдив!
- Какво е другото  наложително решение в бъдеще?
 Арх.Дяков -  Друго наложително  след разширените разкрития и консервационно- рестврационни работи на Римския Форум и неговото експониране. Бъдещето на бившата Пощенска Палата, пряко свързана с него, е на сграда с музейно- културна функция и предназначение ú ръководството на града, трябва да се подготви за сложността на това по- ранно или по- късно превъпл
.щение.
- А какво е вашето виждане относно  актуалното и решение  за последната градоустройствена разработка на Централната градска част?
Арх. Дяков -  Да се запази северната регулационна линия на ул. Гладстон, която не можа да се проведе преди няколко десетки години, а сега пречи улицата да запази съществуващия пловдивски мащаб и възможностите на кино Космос да се развият до евентуална концертна зала, каквито предложения отдавна съществуват, но остават, може би, незабелязани.
- Прави впечатление и неуспехът с проектирането на застройката на квартала на премахнатия Музей на тракийската култура.
Арх.Дяков – Там, наиситна изискванията на Общината и НИНКН трябва да са синхронизирани, за изграждане на квартал в мащаб, и единство с околните квартали, ограждащи Трихълмието,   със задължителното експониране на римското наследство на място.
- Без решение, въпреки проведения конкурс, остана и кръстовището ул. Гладстон- ул. Авксентий Велешки,
Арх.Дяков – Разделянето на транспортното движение и създаването на необходимото площадно пространство пред културния дом „Борис Христов“ е очевидно и лесно постижимо. 
- Не сме постигнали напредък и в определянето на терен за пловдивска Опера .
Арх Дяков - Да.Нужни са нови професионални и обществени обсъждания на въпроса. Както в последния случай, така и в строящия се „пробив“ под гаровия етоален площад се вижда едно надценяване на транспортните проблеми и  тяхното пряко решаване в изградена историческа среда. Това е един вид „технологично мислене“ в среда, където други културни ценности са по важни. Неслучайно, решението за „пробив“ е от преди няколко десетки години. Някои се опасяват, че инфраструктурата на този обект е трудно решима ефективно, други смятат, че най- близкото кръстовище на „В Априлов“ до болницата ще заприлича на колелото след Панаирния мост, неимоверно затрудняващо движението от южна и западна посоки, трети се безпокоят, че, поради новите вливания на пътища в него, това вече няма да бъде европейския площад, приложен в десетки европейски градове и завещан ни от Й. Шнитер, безкористния строител на модерен Пловдив.
- Всички , ние очакваме  това  да видим в реалното му функциониране.
Арх. Дяков - Пословичното правило, че парите са необходимост, но не са достатъчни да се намери подходящото решение на една задача, се доказва още веднъж от сградата на римската базилика. Както неудовлетворителния обем, изглед, местоположението и даже функционирането на сградата се оказаха разочарование.
Да. Представете си само, че от площадното пространство към Католическата църква и булеварда трябва да слезете по несъразмерно тясна и дълга стълба на нивото на подземното автомобилно преминаване, за да влезете в нея!
Арх.Дяков - Причината на този и други неуспехи най-често е изпреварващото финансиране и липсата на проектна готовност. А тя не става бързо и лесно, иска си своето „технологично“ време на проучване и съзряване. Изходът е, нейната предварителна подготовка за всеки възникнал. трептящ проблем на града, а за Пловдив, те са много и разностранни: масова жилищно строителство, инфраструктурни проблеми, опазване на историческото наследство, археология, територия. Със състав от специалистите на сегашното направление по ТСУ на Общината, подобен на всеки петдесетхиляден областен град в страната, решаването на задачите стоящи пред „столицата на културата“ на България, е невъзможно.
 -Какво предлаагте в случая?
Арх.Дяков  АПЕЛИРАМСъздаването на звено за проучване и подготовка на архитектурните проблеми на града към Кмета и Главния архитект, е наложително. Сега наличният състав е затрупан от всекидневните нелеки проблеми на 350- хилядния Пловдив и прилежащите му територии. Тази идея трябва да се обмисли, опит в страната ни за такъв подход има, а Пловдив има неотложна нужда от него.   Всички  новоизбрани членове на общинската власт да обмислят тези проблеми , да се задълбочат постепенно в тях, да осъзнаят първостепенната им важност и най-важна, предпоставка за неговото успешно развитие.

  интервюто взе журналист Мария Герасова

ПЛОВДИВ

Пловдив е най-старият жив град / който съществува и днес/ в Европа и шестият най-стар в света.Според британски археолози, Пловдив се нарежда веднага след градоветеЙерихон,Библос,Алепо,Дамаск,Суза,и Сидон.В списъка са включени само градове,които съществуват и днес.
Херцогство Филипопол е историческа кръстоносна държава,васална на Латинската империя,която съществува от 1204 до 1248 год. на територията на днешна Южна България.Вероятно латинската власт във Филипопол е окончателно ликвидирана през 1246-1248 год., когато земите на херцогството са завладени от войските на на никейския император Йоан II Ватаци.
Първите градски автобуси в Пловдив са пуснати през 1934 год.

ЗА ПЛОВДИВ

Водоснабдяването на града през Античността се е осъществявало чрез водопровод,докарващ планинска вода от с.Марково.Филипопо-
полските акведукти са единствените подобни съоръжения открити в България-Участък от западния акведукт,който е значително по-масивен е частично реставриран в разделителната ивица на бул.”Коматевско шосе” при Коматевския пътен възел.
 
Главната улица на Пловдив,любимата на местни и чужди туристи е най-дългата пешеходна зона в Европа със своите 1750 метра дължина.
Най-българската песен на Силви Вартан се казва “Марица”и е посветена на реката в родния й Пловдив и на нейния баща.

Честит първи юни Ден на детето

Може да бъде изображение с карта и текстово съобщение
На 1 юни празнуваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година.
Идеята за отбелязване на този ден идва през 1925 година, когато китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони (китайски прПо-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве.
През 1949 г. денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата.
А през 1950 г. 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света .Празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие).
Мария Герасова
таг ден детето 1 юни 
 

Една от най-старите часовникови кули в Европа отново грейна

Вълшебство на Сахат тепе! Грейна емблематичната Часовникова кула -  Trafficnews.bg - Trafficnews.bg
Една от най-старите часовникови кули в Европа – тази на пловдивското Сахат тепе, отново грейна. След седем месеца реставрация, тя вече е осветена.
Часовниковата кула е построена през 16 век на възвишението, официално наречено Данов хълм в чест на големия възрожденски деец Христо Г. Данов. Всички пловдивчани обаче наричат мястото Сахат тепе, което в превод от турски означава хълм на часовника
В началото кулата е играла ролята на градска наблюдателница на пожарната. Часовниковият механизъм, който тежи повече от 100 килограма,  е изработен от италиански конструктор.   Уникалната кула струва 60 хиляди лева.
https://nova.bg/news/view/2020/12/10/308107

10 любопитни факта за Пловдив

10 любопитни факта за Пловдив
Пловдив е най – старият жив град в Европа и шестият най  – стар в света
Според британски археолози, Пловдив се нарежда веднага след градовете Йерихон, Библос, Алепо, Дамаск, Суза, Фаюм и Сидон. В списъка са включени само тези градове, които съществуват и днес. Най-старият жив град в света е палестинският град Йерихон. Пловдив се приема, че започва съществуването си 4000 г пр.Христа, но според някои археолози на същото място е имало още по-старо селище, основано около 6000 години, пр. Хр. Най-старият град в Света – Йерихон е основан 9000 години пр.Хр. Освен Пловдив на Балканите има и много други градове основани преди хиляди години – Атина (3000 години пр.Хр.), Стара Загора (2800 години пр. Хр.), Акротири (3000 години пр.Хр.).
Макар и не толкова разпознаваема и популярна сред туристите, Дондуковата градина е първият обществен парк в България.
Направена е  по поръчка на генерал – губернатора на Санстефанска България княз  Дондуков – Корсаков. Създадена след Освобождението през 1878 год. от прочутия Люсиен Шевалас. Градината е първата обществена зелена площ в града и затова има статут на паметник на парковото изкуство. Интересен факт е, че там се намира и едно от най – старите – дървета в Пловдив (черницата до пързалките). Често може да видите млади новобрачни двойки на фотосесия в градинката, тъй като е залепен за Дома на младоженците в града под тепетата.
Името Пловдив носи и връх в планината Памир в Монголия
Той е петхилядник , а в същата планина гордо се издигат още два върха с български имена – България и Шипка.
…и връх в планината Тангра на остров Ливингстън в Западна Антарктида
Пловдив отказва да бъде столица на Източна Румелия след Съединението през 1885 година.
Пловдивчани се отказват от тази привилегия в името на Обединена България.
От Пловдив започва традицията да се празнува Денят на българската писменост и култура.
Инициатор на празника е учителя Найден Геров, а мястото за провеждане – в епархийското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Пловдив (днешната Хуманитарна гимназия). Датата е 11.05.1851 г. Днес 24 май се отбелязва още в Русия, Украйна, Македония, Чехия и Словакия.
Стадион „Пловдив” е най – големият в България и единственията на два етажа.
За съжаления той и до момента не е завършен и не се използва по предназначение. Планираният капацитет е за над 50 000 седящи места.
Най – старата сграда в Пловдив, която се и използва, е Джумая джамия.
Оригиналното й име е Мурадие джамия, защото се вярва, че е била създадена по времето на султан Мурад и именно той е финансирал построяването й. Джамията е с размери 40 на 30 метра. 
Постройката е забележителна сама по себе си и въпреки противоречивите емоции, които поражда, тя се приема не само като религиозен, но и  като културен и исторически храм. 
Снимка: Facebook Летен театър
Двама известни певци са фамилията Търнър са се изявявали на сцената  на Летния театър на Бунарджика
Започват да строят Летния театър на 29 юни 1954 година в източното подножие на хълма Бунарджик и само два и половина месеца по – късно, на 11 септември, той бива тържествено открит.  Амфитеатърът е естествен, разположен в живописна вдъбнатина на хълма. Оркестрината е достатъчно голяма, сцената е оборудвана със всичко необходимо и това го прави един от най-хубавите летни театри в страната. Десетилетия наред сцената става едно от най-притегателните места за пловдивчани. На сцената са изнасяли концерти Леа Иванова, Лили Иванова, Робертино Лорети, Щурците и много други обичани родни и чуждестранни артисти. 
Тина Търнър е изнасяла своя концерт в далечната 1981 година, а Джо Лин Търнър – преди няколко години.
Въпреки че е известен като Града на седемте хълма, в момента тепетата в Пловдив са 6
Марково тепе е било разрушено в началото на 20 – ти век и най – вероятно от скалите му са направени настилки за не една и две европейски столици.
Снимка: Под тепето, река Марица, 1934 г.
В миналото река Марица е била плавателна
Преди 150 години по реката превозвали годишно 200 000 тона стоки, а в средата на XIX век са се замисляли да пуснат кораби по нея. Знае се, че от  ХVI в. нататък Марица постепенно се наложила като основна магистрала на Тракия. В Пловдив имало и пристанище. Било до сегашните улици „Артилерийска” и „Хъшовска”. Наблизо се намирали познатите ханове и кръчми, в складовете край брега чакали тонове товари. Говори се и за скеле (т.е. пристанище) при днешния мост мост на бул. „Руски”.
https://lostinplovdiv.com/bg/articles/10-lubopitni-fakta-za-plovdiv?fbclid=IwAR0P99-3Ahp9mOPkC5EriAQvFCgkMlNUEOAEtoZJ3ftSEfdbRKbjClWgWSw

Създават университетски алианс в Пловдив

Общината ще промотира града като образователен център
По предложение на ръководителите на висшите учебни заведения в Пловдив предстои създаването на университетски алианс, в който Общината да има водеща роля. Това стана ясно по време на среща на кмета Здравко Димитров с ректори и ръководители на пловдивските университети днес.
На нея присъстваха представители на всички вузове – ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д-р инж. Пламен Моллов, ректорът на Медицински Университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, ректорът на Аграрен Университет – Пловдив професор д-р Христина Янчева и помощник – ректорът Величко Родопски, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, заместник-ректорът  доц. д-р Надя Чернева – заместник-ректор на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Въльо Николов – директор на Технически Университет, Филиал Пловдив, президентът на Висше Училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р инж. Димитър Димитров и проф. д.п.н. Георги Манолов – ректор на Висшето училище по сигурност и икономика.
„Тази среща трябваше да се състои още преди епидемията. Исках да чуя от всеки един от вас какви са приоритети на вашите учебни заведения, какви проекти подготвяте за бъдещия програмен период, в който ще участвате с проекти по програми на  ЕС и как Община Пловдив може да ви съдейства.“ Това заяви кметът Здравко Димитров при откриването на първата официална среща с ръководствата на вузовете в града. По думите му е изключително важно Пловдив като индустриален център, да развива професионалното образование, както в средните, така и във висшите учебни заведения.
„Целта е  да бъде скъсена връзката между бизнеса и образованието, за да се правят гъвкави и модерни програми, адекватни на нуждите на бизнеса и даващи най-добри възможности за реализация на младите хора“, заяви кметът. По думите му Пловдив е университетски град с традиции и има всички предпоставки да се развива и да се превърне в мощен европейски образователен център. За целта обаче е необходимо университети да си взаимодействат, без да бъдат конкуренти и виждам, че вие вече го правите“, подчерта още Здравко Димитров.
Университетите изразиха готовност да подкрепят общината и кмета с подготовката на бъдеща стратегия за управление и развитие на града, каквато вече се  подготвя от общината. Ръководителите на вузовете са готови да подкрепят с експертиза предложенията на общината, които влизат в Общинския съвет, като работят за това безвъзмездно. Те констатираха още, че научният потенциал в България не се използва рационално и споделиха идеи за евентуална промяна.
Според груби сметки на президента на ВУАРР проф. Димитър Димитров, ако в Пловдив има 20 000 студенти, то те харчат средно около 10 000 лв. годишно и оставят около 200 млн. лв. в икономиката на града.
Именно заради това ръководителите се обединиха около идеята Пловдив да бъде промотиран като образователен център с много добро качество на живот, с възможност за култура, спорт и развлечение. По тази начин университетите в града ще продължат да привличат, както чуждестранни студенти, така и българите в чужбина. Общината обеща да работи в посока осъществяване на тези идеи.
 https://podtepeto.com/aktualno/suzdavat-universitetski-alians-v-plovdiv/

“Улица” ЦАР ИВАЙЛО / Лилия БОТУШАРОВА

 “…над южния изход на тунела започва разкриването на Античния театър…” под “улица” ЦАР ИВАЙЛО от Света Марина до Жълтото, застроена с масивни етажни кооперации.
Много далновидност, хъс, упоритост, професионален инстинкт вложи великата археоложка ЛИЛИЯ БОТУШАРОВА в надхитряването на кметове, партийци, фелдфебели, за да си довърши Обект “ЮЖЕН ВХОД”.
Десетилетия.
Две кутии СЛЪНЦЕ.
Остана неомъжена, без челяд =но надви! Нито бронзова, нито мраморна табела с нейното име, нито тенекиена. Но Градът помни.
Брава!
https://podtepeto.com/aktualno/kak-be-postroen-tunelut-pod-trihulmieto-v-plovdiv/?fbclid=IwAR1ehidhy2f6i2rlB73lnkS_qYqlW_dq442KRo1PSzHv1716LnQ6LizNhC0

Как бе построен тунелът под Трихълмието в Пловдив

Пътното съоръжение първоначално носи името на Георги Димитров
Днес почти ежедневно преминаваме през пътното съоръжение под Античния театър и по голямата част от нас едва ли могат да си представят как е изглеждал градът ни преди построяването му.
Работата по проектирането му започва през 1948 г., a прокопаването му – през ноември 1949 г.
Съоръжението представлява двупосочен пътен тунел (една тръба) с по две ленти на движение за всяка посока. Дължина му е 216 м, а широчината  – 18 м.
Първоначално носи името на  Георги Димитров. Поради възникнали разногласия, строителството е преустановено за известно време. Довършен е и е открит през 1960 г. По време на неговото строителство и оформяне на булеварда  са съборени много къщи с архитектурна стойност от двете му страни и е разрушена част от античната крепостна стена.  Преместен е Житният пазар и „Цар Крум“ загубва своето значение на централен площад. Петнайсетина години по-късно, над южния изход на тунела започва разкриването на Античния театър.
 Името на човека, който „пробива“ тунела е пловдивският строителен инженер Борислав Славов. В своята книга „Помня Пловдив“ Юлий Славов разкрива, че работата му била свързана с екстремни решения и преживявания. Пробиването на тунела било  тежко изпитание – с  примитивна техника да бориш твърдината, да гониш амбициозни срокове в центъра на града, където всичко е видяно, се изисква много мъжество и професионализъм. Участва и при завършването на обекта през 1960 г. вече като Главен инженер на ДСО „Градстрой”. След пускането на съоръжението той е удостоен с „Почетен знак на Пловдив“
В края на 1990-те тунелът е основно ремонтиран, поставени са хидроизолация, третична облицовка с шумозаглушаващ ефект, ново осветление и контактна мрежа.
Тунелът е в посока север–юг. През 2015 г. около 60 % от трафика Север-Юг в Пловдив минава през тунела и въпреки че има няколко алтернативни маршрута все още в пиковите часове е една от най-натоварените пътни артерии под тепетата.
https://podtepeto.com/aktualno/kak-be-postroen-tunelut-pod-trihulmieto-v-plovdiv/?fbclid=IwAR1ehidhy2f6i2rlB73lnkS_qYqlW_dq442KRo1PSzHv1716LnQ6LizNhC0