Category Archives: Специално от Мария Герасова

ОТКРИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИРОДНИ ЗНАНИЯ

10013505_864137533613429_545114977_sПета лекция

КАК УМЪТ УПРАВЛЯВА ТЯЛОТО

Преди да се научим да владеем мисълта си, трябва да разберем нейната сила и важност, а не нещо възприето от някого. Трябва да сме убедени, че лошите мисли ни вредят, а добрите пренасят полза. В най-съкровената част от съзнанието ни трябва да залегне убеждението, че мисълта е вечна. Че е господар на съдбата ни и всеки миг има дял в решението й. Трябва да упражняваме правилен контрол на нашите мисли и тогава ще получим без усилие, всички хубави неща. Ако злоупотребим с нейната сила, чакат ни лоши неща. Следва, че силата на мисълта е всемогъща в човешката дейност.

Ще си позволя да дам този пример: Професор Гейтс прави следния опит. Прекарва дъха на даден човек през тръба, изстудена в лед. За да превърне във водни капки летателните частици от излишния въздух, прибавя родопсилен йод. Същият смесен със сгъстени водни частици, не дават видима утайка. Когато обаче човек се разгневи, до пет минути по тръбата се явява кафява утайка, която показва наличие на химично вещество, дължащо се на душевно вълнение. Това химично съединение дадено на хора и животни, причинява възбуда. Голямата скръб, като тъга по загубено дете, дава силна утайка. Мъката – възчервена утайка.

Опитите показват, че душевните вълнения, които се дължат на дразнения, зложелания или угнетения, произвеждат в тялото вредни вещества. Някои от тях са крайно отровни. Приятните вълнения произвеждат химични съединения, които са източник на енергия.

Опитите пък на Джак Лоб от Чикагския университет показват, че мисълта произвежда явления, подобни на електричеството. Частиците на живата материя, се променят от положителни на отрицателни и обратно под влияние на мисълта. Това прави сравнението на мисълта с „Телеграма на мозъка.” По-вярно, разширява познанието ни за влияние на мозъка върху телесните ни прояви.

Хубавите мисли дават безкрайно много сила, отколкото отчаянието и мрачното настроение. Тук искам да вмъкна една мисъл: „Веселостта е вечна смазка на ума, тя е именно, която премахва скърцанията и неприятните преживявания.” Веселият човек не се изтърква или изхабява така скоро както човек, чийто настроение разсипват крехката й част и напълно я разстройват.

При поддържане на здравето и при лекуване на болестите, веселото настроение е най-важният фактор – казва доктор Сандерс.

Силата му принася полза, като някое добро лекарство. Не е някаква изкуствена възбуда на тъканите, която се последва от реакция и по-голямо изхабяване, както е случая с много лекарства, а влияние, което дава живот и което стига до всяко кътче на тялото.

То дава блясък на погледа, червенина на бузите, пъргавина на походката и подтиква всички скрити сили, които крепят живота. Кръвта обикаля по тялото по-свободно, кислородът стига до клетките, здравето цъфти и болестта бяга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Смехът лекува. Заместете нервирането, ядосването и мърморенето с весело настроение!

Хармонията, здравето, хубостта, успехът – това са истинските неща. Обратното на тях са въображението и измислиците. Да не позволяваме нищо да ни смущава и да посрещнем с най-голямо спокойствие всичко, което ни се изпречи на пътя. Нищо не допринася за здравето и щастието ни толкова много, колкото спокойния ум. Когато умът е спокоен и несмущаван, всяка функция се извършва правилно и естествено. Навсякъде в тялото царуват здраве и равновесие. Спокойният ум може да свърши безкрайно много работа, отколкото смущавания и разстроен ум.

На слънчевия човек успехът от работата идва самичък. Всеки обича да има работа с приятни и весели хора. Несъзнателно се отдръпваме от намусения, груб, сърдит човек, независимо колко е способен. Предпочитаме да имаме работа само с весели хора, защото те развеселяват обстановката и я правят приятна и хармонична. Затова усмивката да не слиза от устните ни, но онази, силната, дълбоко от сърце.

Мария Герасова

тагове: как, умът, тялото

 

РАДИЕСТЕЗИЯТА – КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Резултат с изображение за махало и багети   Резултат с изображение за махало и багети

Думата радиестезия, се състои от две части – ради – значи изпускане на лъчи, естезия – чувстване, усещане.

Това е един метод, който ако се усвои, ще бъде полезен във много сфери на живота.

Раздвижване на багетата или махалото при пресичане на една вълна, не е нищо друго, освен реакция на организма, причинено от въздействието на тази вълна върху него на това, става осезаемо.

МЕТОДИ НА РАБОТА

1. ФИЗИЧЕСКИ (ДИРЕКТЕН). При него боравим директно със самата вълна. Багетата или махалото играят ролята на истински детектор на вълната, който реагира при появата на резонанс и индукция между тях.

При този метод се намираме на мястото, където ще изследваме.

2. МЕНТАЛЕН (МИСЛОВЕН ИЛИ ИНДИРЕКТЕН). Чрез мисълта извикваме обекта и го изследваме. Знае се, че мисловният процес е реална вибрация на електромагнитните частици. Те си взаимодействат и допълват.

ПРИ РАБОТА НА ДВАТА МЕТОДА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

1. Не трябва да влагаме собствена мисъл. Да използваме метода на безмълвието!

2. Необходимо е да оставим вълните да говорят сами по себе си!

3. По време на работа трябва да бъдем концентрирани!

4. Въпросите, които задаваме, трябва да бъдат точни и ясни!

ИЗПОЛЗВАНЕ РАДИЕСТЕЗИЯТА В МЕДИЦИНАТА

КАРТА НА ЗДРАВЕТО

1. Температура

2. Пулс

3. Кръвно налягане

4. Кръвна картина – всички показатели

5. Урина

6. Най-добро лечение или лекарство

а) оптимално въздействие

б) дозировка

в) време на ползване

7. Степени на заболяване

а) от 0- I

б) I- ва

в) II- ра

г) III- та

е) последствия

КАРТА НА БОЛЕСТНИТЕ ПРОЦЕСИ (СКЕЛЕТНА)

НАЧИН НА РАБОТА

При предварително начертаната карта на здравето, споменаваме отделните органи. Започваме от главата и стигаме до крайниците.

Тук, който не е запознат с устройството на тялото, необходимо е да вземе Атлас на човешкото тяло!

Започваме с махалото да изследваме по отделно всички органи. Щом се завърти на дясно над някой орган, това ще рече, че има болестен процес.

Когато изследваме кръвна картина, урина и др. показатели, необходимо е да знаем какви са нормалните показатели!

ВОДЕН ИЗТОЧНИК

1. Трасе на контура – обсег

а) ширина

б) дълбочина

в) дължина на водния поток

2. Вид на източника.

а) река

б) езеро

в) море

г) океан

д) басейн

е) канал

3. Дълбочина и дебелина на водния пласт

4. Добра ли е за пиене или заразена

5. Състав и терминалност при минералния извор

6. Подходящо място за сондиране и какви пластове ще се срещнат

7. Силата на водното течение.

НАЧИНА НА РАБОТА

Заставаме с махалото или багетите на мястото, което сме определили. Започваме да броим от едно, две и т.н., като същевременно можем да отброяваме с един крак така, докато багетите започват да се кръстосват или махалото да се върти.

КАРТА ЗА СДЕЛКА, СРЕЩА, СЪБИТИЕ

1. Информация за сделката.

2. Дата и къде ще се състои.

3. Договорни страни.

4. Може ли да се разчита на партньора (от какво да се предпазим и от кого).

5. Как да постъпим – чрез интуицията

6. Трябва ли да се състои

7. Ще имаме ли успех или не

8. Да пътуваме ли

9. Как да се предпазим от неуспех – чрез интуицията.

КАРТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРАДНАТИ КОЛИ

1. Пътна карта на града, ако е село – описание.

2. Място на живеене – улицата, от което е изчезнало.

3. Описание на лицето или колата.

4. Проследяване по картата – пътна мрежа, магистрала, селата наоколо.

5. Краен пункт с проследяване на събитието.

 НАЧИН НА РАБОТА

Работи се с махалото. Започва се от начален пункт. От там по картата. То показва, от къде е минало превозното средство. Къде е спирало. Докато се завърти там, където се намира откраднатата кола. Сега е ред да питаме: ”Тук ли е колата?” Махалото ще отговори със завъртане по посока на часовниковата стрелка.

Всички методи упоменати до тук, не служат за вземане на пари от хората, които са изпаднали в беда, а само да им се помогне или да помогнете на себе си!!!!!!!

 Мария Герасова

ЗАЩО ХОРАТА ИМАТ РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ НА ОЧИТЕ

images

Защото всеки индивид идва от различно духовно ниво, развива се и отива на съответното. Цветовете на очите, са цветовите гами на характера.

СИН цвят е човекът с космическа мисъл- свободомислещ, но трудно проницателен.

ЗЕЛЕН- творецът, борецът, капризен, маниакален индивид.

КАФЯВ- благододен, добър, искрен, будна мисъл, фантазьор. ЧЕРНИ- събрал цялата Вселена в себе си, трудно разбираем, самостоятелен.

МЕЖДИННИТЕ ( СМЕНЯЩИТЕ СЕ) цветове СИНЬО- ЗЕЛЕНО, ЧЕРНО- КАФЯВО)са междинност, непостоянство в характера, отстъпление от позицията и убежденията.

КЪДЕ СЕ РЕШАВА КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ ЦВЕТА?

На нивото, където е преди да се е превъплатил. Тук, той избира сам характера си.

КАКВО Е ЗОДИЯ? 

е степен на човешко развитие, в духовен аспект. Зодиите са 12, следователно и степените на духовно развитие са 12. Когато човек стигне ВАДОЛЕЯ, значи той е завършил доховното си развитие. Месецът и датата на раждането зависи от неговото завършено духовно ниво в предното превъплъщение (прераждане). Ако е задържал това развитие, то той остава на това ниво или се връща назад.

Мария Герасова

тагове: хората, различен, цвят, очи

КОДЪТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

Седем седмици, вплетени една в друга, играят ефирен танц в ритъма на кръшната българска ръченица.

Едно – детство (до 10 години).

Две – пубертет (до 20 години).

Три – ранна младост (до 30 години).

Четири – късна младост (до 40 години).

Пет- междинен период (менархе, до 50 години).

Шест- зрялост (до 60 години).

Седем – мъдрост (над 60 години).

Живот и цикличност. Един пълен цикъл, цели десет години. Един цял живот – седем цикъла.  Животът върви във Вечността, чрез скалата за възкачванията и паденията, в посока към плюса и минуса.

ЗАКОНИТЕ

ПЪРВИ – НА ОТРИЦАНИЕТО – на всяко действие отговоря противодействие.

ВТОРИ – АДАМ И ЕВА – мъжкото е женското начало. Дясната половина на тялото е мъжката, а лявата – женската. Мъжката е грубата материя, женската – ефирната. Плодът на сливането е тяхното дете – Душата. Човешката същност се състои от плът (тяло), дух и душа (интелект, индивидуалност , „Аз”).

ТРЕТИ – НА АТОМИТЕ И МОЛЕКУЛИТЕ – ОТ ТЯХ Е ИЗГРАДЕНА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ.

ЧЕТВЪРТИ – НА ГРАВИТАЦИЯТА И АНТИГРАВИТАЦИЯТА – магнетизма и вибрациите.

ПЕТИ – ВСЕЛЕНСКАТА АЗБУКА  (КИРИЛИЦАТА) – азбуката на Живота.

ШЕСТИ – БОРБАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО (ЗАКОНА НА КОСМОСА) – изграждане на БИТИЕТО.

СЕДМИ – БОЖЕСТВЕНОТО НАЧАЛО (СВЕТЛИНАТА) – ВСЕМИРЕН ЗАКОН, който не може да се докаже, защото е истинен и неоспорим.

ОСМИ – ЗА ВЪЗКАЧВАНИЯТА И ПАДЕНИЯТА.

ДЕВЕТИ- ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ – СЕЗОНИТЕ.

ДЕСЕТИ – ЗА РАСТЕЖА И СТАРЕЕНЕТО.ТРИТЕ ПРИНЦИПА НА ЖИВОТА – ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ.

Десет закона, десет Божии заповеди. Повтаряемост във Вечността. Трябва да се спазват, за да има хармония между двете тела. От тук Душата ще свети с ярки тонове. А колкото Разума е с по-висша Добродетел, то светлината ще е по-силна.

Мария Герасова

МОИТЕ РЕЦЕПТИ

Резултат с изображение за билки в хаванче

 ПРИ ЕКЗЕМА

Накиснете поразеното място  в смес от следната настройка:

Смрадлика- листа и клони

Корени от бял оман

Орехови листа

Корени троскот

След като засъхне мястото след банята, намажете със следната смес: орехово масло, печатарско мастило, сок от узряла къпина.

УПОРИТА КАШЛИЦА

100 грама борови връхчета врат до 30 минути  във 100 грама захар и 1 килограм вода. След това се прецежда и се прибавя 1 чаена лъжичка нишъдър, 2 супени лъжички пепел от бяла върба.

Пие  се три, четири пъти,  по 1 кафяна чаша на ден.

ПЪРХОТ

6 лъжички пепел от лоза

1 лъжичка хума

3 лъжички препечени стрити жълъди

Цялата смес се залива в 200 грама чист спирт. Косата се маже всяка вечер, докато пърхота изчезне.

КОСОПАД

150 грама корени от коприва

50 грама от сапуниче

50 грама черупки от лешник

Варят се в 1 супена лъжица силен оцет, докато остане  на половина. Отварата се втрива в косата вечер.

РЕЦЕПТА ЗА КАМЪНИ И ПЯСЪК В БЪБРЕЦИТЕ

Изпиването на сока от един лимон със смес от половин чаша гореща вода, цвекло и краставичен сок 3-4 пъти на ден, помага за изчистването на пясъка и камъните, в течение на няколко дни или седмици, в зависимост от размера и количеството на камъните.

ПРИ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Кромид лук се обилва и се настъргва на ренде. Изтисква се през марля и се пие 3 пъти дневно, половин час преди ядене. Започва се така: първият ден – 3 до 5 капки.Следващите дни  се увеличава с една капка, докато се стигне до 10 капки. След това се връщаме назад. Всеки ден намаляваме с една капка, докато се стигне до пет и спираме.

Резцептата се прилага трикратно през 15 дни.

Мария Герасова

БОЛЕСТИТЕ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ДУХОВНА ХАРМОНИЯ

  
560924_10200188533500504_525885612_nВ духовен аспект, болести не съществуват. Във физическият, са от натрупана карма. Карма, зачи деяния. Понякога могат да се явят следствие други фактори- време, пространство, атмосферни влияния, надморска височина, социално- битови и предизивкателства от страна на другите.

За да се избегнат, необходимо е човекс да ги неутрализира със силата на мисълта, чрез доброто и любовта. То е светлина, която обгръща мрака, т.е. злото.

Болестите, от  които съвременното човечество страда са три вида: физически, т.е. такива, които засягат тялото. Сърдечни- засягащи чувствата и умствени ( психически).

Каквато и да е психическата болка, тя предизвиква страдание, което се отразява на психиката. Всяко неразположение, скръб и мъка, влияят на целия организъм. Тъй като болестите са видими и невидими, физически и психически,  то трябва да се  научим да се справяме с тях.Няма човек на земята, който да не страда за нещо или някого. Следователно, те са следствие от нещо. Необходимо е да  се лекуват чрез отстраняване на причината, било то битова или обществена. Ако не бъде отстранена, човек цял живот ще боледува, колкото и да се лекува, независимо от лекар или лечител. Ето защо трябва  да се научим да се справяме с несгодите и емоциите- иначе нищо не може да ни излекува. Необходимо е да неутрализираме злото в себе си по пътя на доброто, етиката и любовта. както се казва: “Любовта е най- пряката пътека към всяко сърце. Доборто може да разтопи злобата и отчаянието.”

Кой в крайна сметка боледува, психически? Който непрекъснато недоволства, влиза в противоречие със себе си и околните. Не може да владее чувствата и емоциите си, не знае какво иска. Такива хора се наричат глезени. Те не желаят никой да им противоречи, а ако си осмили”тежко му”. Този човек е конфликтен и всезнаещ.

Следователно, болестта е следствие от деянията на човек.

Мария Герасова

ОТКРИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИРОДНИ ЗНАНИЯ

Четвърта лекция

БОЛЕСТИТЕ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ДУХОВНА ХАРМОНИЯ

В духовен аспект болести не съществуват. Във физически, те са резултат от натрупана Карма. Карма – значи деяние. Понякога могат да се явят следствие на други фактори – време, пространство, атмосферно влияние, надморска височина, социално-битови фактори и предизвикателства от страна на другите.

За да се избегнат, необходимо е човек да ги неутрализира със Силата на мисълта, чрез Доброто и Любовта. Те са светлината, която обгръща мрака, т.е. злото.

Болестите, от които страда съвременното човечество, са три вида: физически – такива, които засягат тялото, сърдечни – които засягат чувствата и умствени или психически.

Каквато и да е психическата болка, тя предизвиква страдание, което се отразява на психиката. Всяко неразположение, скръб, мъка, влияят на целия организъм.

Тъй като болестите са видими и невидими, физически и психически, ние трябва да се научим да се справяме с тях. Няма човек на земята, който да не страда от нещо, или от някого. Следователно, болестите са следствие от нещо. Необходимо е да се лекуват чрез отстраняване на причината, било то битова или обществена. Ако не бъде отстранена, човек цял живот ще боледува, колкото и да се лекува, независими при лекар или лечител. Ето защо трябва да се научим да се справяме с несгодите и емоциите, иначе нищо не може да ни излекува. Необходимо е да неутрализираме злото в себе си по пътя на Доброто, Етиката и Любовта. Както се казва: „Любовта е най-пряката пътека към всяко сърце. Доброто може да разтопи злобата и отчаянието.”

Кой в крайна сметка боледува психически? Който непрекъснато недоволства. Влиза в противоречие със себе си и околните. Не може да владее чувствата и емоциите си. Не знае какво иска. Такива хора се наричат глезени. Те не желаят никой да им протворечи, а ако някой се осмели – тежко му. Този човек е конфликтен и всезнаещ.

От тук следва, че болестите са следствие от делата на хората.

 

БОЛКАТА КАТО СЪЩНОСТ

Има различни видове болки. Всички сме свикнали при появата им да посегнем към таблетката лекарствено средство, без да се замислим: ”Защо сме получили болка и какви последствия има вземането на таблетката?”

При първият симптом за болка, необходимо е да потърсим причината за нея. Много лесно е да се лекува следствието, без да се отстрани причината.

Време е да си помислим за химичните лаборатории на организма – жлезите с вътрешна секреция. В началото те започват да боледуват функционално, т.е. излизат от нормалния си биоритъм.

И ако на време не открием това и започнем по енергиен път да хармонизираме техния ритъм, няма да допуснем да боледуват органите. Степените на болестния процес са:

0 към I – когато е нарушен биоритъма на органа

I –ва – функцията на органа е нарушена

II-ра – поява на възпалителен процес

III-та – истински болестен процес, наличие на допълнителни образования – тумори, кисти, калкулози (камъни) пясък и пр.

Стресът е номер едно за всяко заболяване. От една страна човек боледува, защото се страхува, че ще се разболее. Това е причината за всяка човешка драма. Под заповед на физическото съзнание, ние даваме направление към Интуитивния си Аз, който отреагира, като отправя сигнал към дадения орган, към който е отправено съответното направление на мисълта. Да вземем следния пример: „Една жена заболяла от рак на гърдата. Установило се, че нейната майка починала от същото заболяване. От този момент жената започнала да мисли, че и тя ще се разболее от рак на гърдата и наистина се разболяла. В случая тя си направила самосугестия, т.е. самовнушение. Не фамилната обремененост, а самовтълпението и свършило своята работа. И всичко допира до „Синдрома на Страха”. Масово човечеството боледува от този синдром. За него не са необходими симптоми, а мисли и то с последствия. Втълпиш си и готово.

Стресът от своя страна атакува щитовидната жлеза, която регулира захарта в кръвта, а също така калциево-фосфорната обмяна. От тук са изшипяванията и коксартрозите. Калцият намалява в кръвта и се натрупва под формата на депа и обратното изразходване на костите. Защото под въздействие на имунната защита, се активират обменните процеси, за да може организма да навакса нужното. В тази ситуация, е необходимо да вземем храни съдържащи повече калций и фосфор – като мляко, сирене, риба, корени от коприва, маруля, листа от орех.

Щитовидната жлеза приема чувствата, преработва ги и ги превръща в енергия, а от там ги предава на другите жлези и органи.

В човешкият организъм стават енергийни процеси. Съществуват канали, по които тече енергия. Всеки канал отговаря на даден орган. Клетките на органите се захранват с енергията от обменните процеси в организма. Тази енергия се нарича жизнена и се настанява в мрежестия апарат. Ако сме изразходвани от ежедневните грижи, притеснения и пр., които са стресови моменти, енергията в каналите започва да се изразходва, т.е. става самоизяждане на клетките и остава само мрежестия апарат. Но тъй като вече в него не тече жизнена енергия, той склерозира и се наблюдават множество провлекла, подобни рак, с множество крачета. Това всъщност е раковата клетка. Затова традиционната медицина смята, че човек е предразположен към рак, но не знае, че енергийното изразходване на клетките, е причина за него. Ако умеем да се съхраним, като преодоляваме емоциите, няма да се изразходваме и още млади да се чувстваме отпаднали.

По някого се случва човек да се оплаква от много болки, а в действителност да няма никакъв болестен процес. Започва да взема купища лекарства и пак без резултат. Отива в лекарския кабинет, започват изследвания, а няма болестен процес, защото няма промяна в изследванията. Той просто не е болен. Както казахме, че около нас е енерго-информационно поле, а то е полето на сетивност и някой от нас е развил по-силна сетивност. Чрез това поле приема чужда информация и болката на друг човек.

Мария Герасова

тагове болестите, духовна, хармония

УЧЕНИЕ ЗА МИСЛОВНАТА СРЕДА

Учение за мисловната среда (УМС)

Базирано на квантовата физика

Разработка

Мисълта е начален импулс, който има насоченост, чрез силата на желанието.

Мисълта не е материална, а конструктивна- изменя, променя нещото. Следователно, тя е енергия, която под въздействие на силата, се движи със скоростта на мълнията- мигновението и се насочва към дадения обект.Тя има насоченост, чрез желанието на субекта. Чрез нея се градят форми.

В пространството всичко се движи. Съществува хаоса и закона на индукцията.

Последователността е: движение- хаос; индукция – трептене – вихри .

Всъщност, като цяло, съществува силно електрично мисловно поле, в което трептят електрични частици,  с определен интензитет-   силен, слаб

Телепатията се развива в полето на индексираната действителност. Индексираната действителност е полистатична, вертикална- вестибуларна, вазотомична. Вазотомична- която се предава по кръвоносните съдове по нервните окончания, чрез нервен импулс.

По пътя на кръвта, тя стига до мозъка, който я преработва  в мозъчните килийки -клетки, които я асимилират-осъзнават и от там наново я изпращат до съответния медиатор.

Медиаторът е този, който дава или показва правилния път , за да бъде осъществен и реализиран планът. Планът е задачата, поставена от източника, от който идва. Реализацията е източникът, който е готов да я изпълни. По отношение  на изпълнението се влага въображение и творчество, съобразно възможността на източника.

Средата също оказва влияние. Комуникацията е от голямо значение. Реализацията се осъществява чрез комуникацията. Това е творчески процес. Затова се говори за Твореца- изпълнител.

От Анализатора зависи нивото на Творението. Нивото на Разума е от голямо значение. Съвършеното Творение зависи от начина на изпълнението. Висшето ниво на Разум реализира висше изпълнение на творението.

Телепатията е мерна единица в информационното поле на човешките медиуми. Може да се идентифицира и в животинското поле. Тя е част от цялата Природа. Телепатия  се осъществява между  субект и обект. Съществуват два вида телепатия:

Когато информацията има насоченост т.е. отправна точка-обект.

Със скоростта на мигновението от мисловното поле  първата сричка от  дадена дума     отскача по индукция по мембраната, която трепти и чрез нервен импулс   информацията тръгва по вертикален мисловен лъч-подобен на стрела и се изстрелва навън в пространството, в посока на обекта. Следва следващата сричка от думата, по същия начин тръгва по друг мисловен лъч и в полето на магнетизма двата лъча се привличат, т.е. информацията от двете срички се обединява и дава една цяла дума,  цялата информация се облича във форма.

Големината на формата е в зависимост от големината на думата. Вече готова, тази   форма, информация, тръгва   по хоризонтален мисловен лъч, като се насочва към обекта, към който е изпратена.Той я приема на подсъзнателно ниво и тя отскача по индукция  по мембраната и пак чрез нервен импулс информациятта от думата -формата  се изстрелва по вертикалния мисловен лъч и се насочва към субекта. И  по същия път стига до анализатора на субекта- източника, който е изпратил началната информация и я осъзнава.

Субект- източник на информация  и обект- приемник на информация взаимно са си предали една и съща информация. В случая, вече осъзната от двете страни. Ако се направи една графика, получават се два правоъгълни триъгълника, които се обединяват и дават ромб. Три страни плюс три страни става шестоъгълник- шестограма.

Предадената  и приетата информация са право и обратно пропорционални.

Когато информацията няма насоченост т.е. отправна точка (обект)

Тук нещата се повтарят.

Със скоростта на мигновението от мисловното поле  първата сричка от  дадена дума,     отскача по индукция  по мембраната, която трепти и чрез нервен импулс   информацията тръгва по   вертикалния мисловен лъч-подобен  стрела и се изстрелва навън в пространството. Следва следващата сричка от думата, по същия начин тръгва по друг мисловен лъч и в полето на магнетизма двата лъча се привличат, т.е. информацията от двете срички се обединява и дава една цяла дума-  цялата информация се облича във форма.

Големината на формата е в зависимост от големината на думата. Вече готова, тази   форма- информация тръгва   по хоризонтален мисловен лъч, но остава в пространстовото и започва да трепти. Тук вече съществува принципа на случайното попадение. Може да попадне на случаен обект, който я приема по горе споменатия начин и ако съвпада с негови идеи, той я облича във форма, придава й смисъл и я реализира.

Ако формата не намери източник, тя остава в пространстовото. В духовните среди се използва думата „рее”, т.е. трепти самотна в пространството и разнася своята информация.

Извод: В нашета пространство, в целия свят се разнася информация, която идва от нашата човешка мисъл. В случая, нашите мисли са изпъстрени с множество нюанси от обърканост, негативизъм, омраза, агресия, алчност и  пр. и затова съществува хаосът, в който сме потънали и не можем да се измъкнем. Може би е време да се  научим да мислим правилно и за добро. Защото добрата мисъл излъчва озон, който свети, а  отрицателната – радий, който замърсява пространството около нас.

Еманация на мисловната среда:

НОЕВ КОВЧЕГ

а)Нещо обединяваща единната Вселена

б) Ковчег- Мисъл форма

НОЙ- Нещо обединяващо безкрая, й-  безкрай

Понятия: 

1.мигновена единица (1me)-  1 милиардна част от атома

2. 1 скорост мигновение( S mig ) е равно на 1 милиардна част от секундата

Мария Герасова

ПЪТ КЪМ ВЪРХА

78255017_8786666_1456706 Едно истинско преживяване и реалност, когато вървях, за да отида на върха на Джендем тепе. Моите невидими приятели споделиха с мен, че тук е пирамидата на Светлината, която търсят много учени по света. Тук е жизнената енергия,която се дава даром на България и  по цялата планета земя.  Тук е енергоизточника, който се намира на върха.Тук е потъналата Атлантида.

В основата на   тепето има малко засъхнало езерце ,чийто води от време на време се появяват. Веднъж, когато бях до него, чух глас, който ми каза: “Тук е духът на Посейдон. А Посейдон едно, че е бил император на Атлантида, друго, че е бог и покровител на моретата.

В следващото си споделяне, ще ви разкажа за моята ментална разходка в Атлантида.

 В книгата ми, ” Кайлас. Градът на Светлината”, ви пренасям  в него чрез  моята ментална разходка. Предавам ви знанията , които ми даде моят Учител Абраам Хатми. Той ми каза следното: Много хора са искали да влезат в пещерния град. Много от посветените. Но това не е възможно с плътското  / физическо / ви тяло, защото то е изпълнено с много токсини. Тук, ти   влезе с менталното / мисловното си тяло/, като получи разрешение от нас.

Това, което ми предаде Учителят Абраам Хатми, са знания за  нашата същност и послания към всички хора по света.

Затова мога само да му благодаря  и да падна на колене пред него. Да му кажа: “Благодаря ти Учителю”

А това е моето преживяавне.

Импресия

Бавно вървя по калдаръмения път. Отпивам на глътки от чистият въздух и сякаш литвам, там- горе.Тук е тя- пирамидата на Светлината. Върхът и сияе, огрян от слънчевата светлина и ме приветства, с “Добре дошла в, града на бъдещето! В Новия Йерусалим.” Виждам го, огрян от онази сияйна светлина, която ме обгръща в мощната си десница и ми казва “Бъди добра! Давай любов на хората!” И Той е тук- моят любим Учител. В Стария и Новия Йерусалим. Пред мен, е целият облян в светлина. Подава ми духовнатя си дестица и ми казва “Дабре дошла, при нас!” Това е Джендем тепе. А знаеш ли какво значи! Д- е държава, Ж- на живите, Е- единства, Н- на нациите, Д- духовно, Е- единение, М- на мировете. Всъщност, държава на живите единства на нациите, духовно единение на мировете.Тепе е куполът, която ни обгръща с онази пречистваще енергия и разпръсква по цялата планета Земя.
Нечий глас прекъсва мислите ми: “Тя е бъдещата енергия на човечеството. Енергия, която сияе и изчиства всичко нечисто и порочно.”
Виждам бъдещият човек. Грее от светлина и с онази лъчезарна усмивка, която кара всяко живо същество да се приобщи към нея. Приближава се до мен. Чувствам неописуемо щастие и се питам: “Нима, това е Той? Можем ли да бъдем като него? Разбира се, че можем. Стига да поискаме. Просто, да се променим. Нали, желанието е наше? Даден ни е и Разума. Ама, май забравихме да го използваме?
Не усещам, как се изкачих на върха. Слънцето пече ли пече, а на мен ми е леко на сърцето. Чувствам се в друго пространство, където няма агресия и омраза. Тук, всичко е някак си друго. Хората покрай теб, ти се усмихват, но с онази усмивка, която излиза дълбоко от душата им. Затова обичам да идвам тук. За да почувствам топлотата и вълшебната енергия. Да се заредя с нея и наново да потегля към долината, в моя град.

Мария Герасова

тагове: път, върха

ОТКРИТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИРОДНИ ЗНАНИЯ

ПРОГРАМА ” ОВЛАДЕЙ СЕБЕ СИ”

Трета лекция

 МИСЪЛТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Мисълта има форма на сфера, в която са поместени седем такива, една в друга. В центъра на всяка сфера има петънце, което променя степента на светенето си. Ако нашата мисъл е чиста, то е светло-прозрачно. Образно казано, космическата енергия представлява светлина, която се отразява чрез нашата мисъл и от там и нейната степен на светене. Ако мисълта ни е нечиста, петънцето е черно, подобно на катранено вещество, което закрива светлината.

Знаем, че цялото ни тяло е съставено от клетки, а всяка от тях се състои от ядро, в което е заложено генетично Доброто и Злото. Има още и енергийни канали, които са запълнени с енергията на Духа. Те представляват множество нишки (апарата на Голджи), които се виждат под микроскоп и течна материя (плазмата), която е живата материя, така наречената енергия на Живота. Това са трите вида енергия – твърда (ядрото), въздушна (на импулса или Духа) и течна (на Живота).

Всяка информация подадена отвън се подава на подсъзнанието, която по индукция се предвижва към съзнанието, което я преработва и осъзнава. Човешкият мозък е йонизиращ слой от атоми и молекули настанени в килийки, а те от своя страна поставят началото на отделните центрове. Човек е този, който сам може да развие все повече нови центрове, стига да пожелае.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ КАНАЛ представлява съвкупност от центрове и се намира по протежението на целия гръбначен стълб – от първи гръден прешлен (най-изпъкналия след шийните) и стига до опашната кост. Към него се включва шията и главата.

ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

ПЪРВИ – СЕКСУАЛЕН. Намира се в основата на опашната кост и дава информация за сексуалните органи.

ВТОРИ – КОРЕМЕН. Намира се на два пръста под пъпа и дава информация за коремните органи – тънки, дебело и право черво, апендикс, перитониум, коремна аорта и вагус (най-големия човешки нерв).

ТРЕТИ – СЛЪНЧЕВ СПЛИТ. Намира се на нивото на стомаха и дава информация за стомаха, дванадесетопръстника, част от дебелото черво, панкреаса, черен дроб, жлъчка, слезката, диафрагмата.

ЧЕТВЪРТИ – СЪРДЕЧЕН. Намира се на нивото в основата на сърцето и дава информация за белите дробове, сърцето, гръдния вагус, гръдната аорта, трахеята.

ПЕТИ – ЕМОЦИОНАЛЕН. Намира се в основата на шията, там, където е кладенчето. Дава информация за щитовидната жлеза, гласните струни, част от трахеята, гръкляна, сънната артерия, зъбите и челюстите.

ШЕСТИ -ТРЕТО ОКО, ЕПИФИЗАРЕН. Намира се между веждите и дава информация за очите, синусите, епифизата, хипофизата, носната кухина и ушите.

СЕДМИ – КОСМИЧЕСКИ. Намира се на темето, където е голямата фонтанела и дава информация за всички части на мозъка и съответните сетивни центрове.

ЕНЕРГО – ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ, може да се нарече енергиен или астрален двойник, който променя цвета си според настроението и състоянието на човека. Той се нарича и аура, която свети като спектъра на слънцето.

БЕЛИЯТ цвят означава светлина, чистота. Хора, които я притежават, са се отдали на духовен живот.

ЖЪЛТИЯТ – Божествената Любов. Това са хора, близо до Бога.

ЗЕЛЕНИЯТ – творчество, ползотворност, работоспособност. Притежават я хора с голям енергиен потенциал.

ОРАНЖЕВИЯТ е цвят на страстта. Човек, който притежава този цвят, силно обича и силно мрази.

СИНИЯТ е на философската мисъл. Притежават го хора, които гледат с мъдрост към висините.

ВИОЛЕТОВО – РОЗОВИЯТ цвят е цветът на Космическата Любов. Притежава я влюбчивия и обичливият човек.

ЧЕРВЕНИЯ е цвета на огъня и резерва. Това са хора непримирими.

 Мария Герасова