Category Archives: По стъпките на нашата мила България

Крепостта Овеч

 
  Овеч – Уикипедия
Овеч е Средновековна Крепост, намираща се източно от днешния град Провадия.
Разположена е върху плато над града, носещо името „Калето“.
Крепостта е изградена от византийците и функционира от IV век до началото на VII век, след това близо век не е активна. Обитаването ѝ повторно започва от XI век и завършва в края на XVII век.
Въпреки това преди основаването на Крепостта е доказано и Тракийско присъствие.
Най-голям разцвет обаче претърпява по време на Второто Българско Царство.
*/Византийците наричат твърдината Проват или Проватон,
*/Българите – Овеч,
*/а турците – Таш Хисар /Каменна Крепост.
В историческите хроники от XII век на арабския пътешественик Ал Идриси – Крепостта се споменава и с името Бурфанто.
Крепостта се намира на плато с форма на кораб от север на юг. От всички страни то е обкръжено със скални венци с височина от 11 до 25 метра.
Тесен провлак го свързва с платото „Табиите“, разположено непосредствено до него на север.
***Високи Крепостни Стени са се издигали в северната част на „Калето“, където е разположена и Главната Порта на Твърдината.
Тя се свързва с провлака към „Табиите“ посредством мостово съоръжение с дължина около 160 метра.
Над изкуствено прокопан провлак пред Портата с дължина 8 метра и дълбочина 5 метра е бил изграден – Подвижен Мост. Непосредствено от Главната Порта изсечен в скалата път, засводен на повече от десет метра води навътре към Крепостта.
Легенди разказват за това, че в карстовите пещери под самата Крепост са се съхранявали огромни запаси от жито и храна, с които се изхранвали жителите на града по време на обсада.
Една от основните причини Овеч да получи сериозно развитие по време на Владението от Българите е сравнителната му близост до Варна.
Българите не притежават солиден военен морски флот, който да даде отпор на византийския.
Поради това Варна се оказва лесна за превземане от византийския флот.
Овеч обаче е изграден като Пост, Предпазващ Средновековните Български Столици от византийско настъпление.
Днес от Крепостта са останали:
*/ напълно обновеното Мостово Съоръжение между Крепостта и платото Табиите,
*/множество кладенци за събиране на вода /един от които с дълбочина 80 м./,
*/щерни за зърно,
*/руините на трикорабна  Едноапсидна Църква Център на Овечка Епархия,
*/две Еднокорабни Едноапсидни Църкви от XII-XIV век,
*/Стражевите Кули,
*/Каменната Северна Порта,
*/затворите на благородниците и на провинилите се граждани и военнопленници,
*/Мраморните Колони на Омуртаг.
***Открити са и пещери обитавани от Античността.
Византийски период:
*/Смята се, че Проват е основан като Крепост Преден Пост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. */Крепостта получава името Проватон, което на гръцки означава „Овча крепост“.
*/Българите на Аспарух възприели направения вече от славяните буквален превод на името и във всички български документи тя се среща като Овеч.
*/В началото тя е била с Основна Отбранителна Функция, но много бързо се превръща в голям Административен и Военен Център с постоянно население.
***Крепостта е споменавана като Областен Административен Център, а след приемането на Християнството от българите и като – Епископска Резиденция.
***В града, естествено, е разположен и Солиден Военен Гарнизон.
Първо Българско Царство:
Макар че няма сигурни сведения, вероятно Овеч е съществувал и по време на Първата Българска Държава.
***Намерени са два надписа на Хан Омуртаг за времето на неговите походи срещу франките и маджарите, където загиват споменатите в надписа военачалници.
Турско робство:
През 1388 година Овеч пада под омразното турско робство.
Това става под напора на 30-хилядна турска армия под командата на везир Чандарлъ Али паша и Яхши Бей, синът на румелийски бейлербей Кара Тимурташ Паша.
***Това става с измама през нощта, когато армията нахлува, след като преди това е сключено примирие.
Според турския хронист Нешри :
***„Неверниците“ се окопитили и оказали яростна съпротива, но били „насечени на парчета“.
*/Омразните турци също понесли страшни загуби.
***През 1409 година Овеч става Център на Въстание начело с Фружин, син на Иван Шишман.
През 1413 година Муса, син на Баязид I превзема отново Крепостта и жестоко се разправя с въстаналото население.
*** Войските на Полско-Унгарския Крал Владислав III Ягело – Варненчик, нападат Крепостта през 1444 година и я унищожават до основи.
След разгрома му при Варна омразните турци отново се настаняват в Крепостта, но запазват малък военен гарнизон.
Твърдината започва да губи своето предназначение.
Турците поддържали крепостта до края на XVII век.
Българските земи се превърнали в дълбок тил на Турция и твърдината бива изоставена…
***Българското ѝ население създало днешния град Провадия.
Митове и легенди:
Разпространена сред местното население е Легендата за Отбраната на Крепостта.
Според нея черкезите с месеци обсаждали Овеч.
*/Местното население обаче си изградило желязна система за защита и си съобщавало с огньове, ако в далечината се мерне враг.
*/Веднага след като Се Появял Сигналът за бедствие, всички влизали в Крепостта и Вдигали Подвижния Мост, който свързвал платото с околността.
*/В дълбоките карстови пещери имало огромни запаси с жито, а прочутият кладенец снабдявал обсадените с прясна вода. */Според преданията той можел да се ползва и като авариен изход.
***Местните хора разказват, че преди време в отвора на кладенеца пуснали оцветена юрдечка.
Птицата изплувала след два дни в Петров дол, което е на 12 км от крепостта…
Едно от преданията за стария град Овеч гласи:
Някога градът бил дъно на море, което се простирало чак до Тимишоара и Будапеща.
Калето стърчало над водата като остров.
Идещите гемии бивали до железата.
Но по-късно Александър III Македонски прокопал Босфора и тогава водата се дръпнала.
По дъното останали черупки от морски животни, които и до днес биват откривани.
” Когато ходих в Будапеща – добавил стареца – там също намерих такива остатъци…”
Евлия Челеби разказва,
***че в гората зад „Калето“ имало извор, чиято вода местното население считало за Чудотворна.
Късовете от габър хвърлени в извора, след три дни се превръщали в зелен камък…
От този материал местните майстори на ръчни стругове правели :
*/филджани,
*/паници,
*/шишета за гюлова вода,
*/ножове и пр.
В горния край на Провадия имало погребани седем турски първенци. Хора, които посетили техните гробове заболи сухи пръчки и от тях израснали дървета, които се вкаменили.
Болни остъргвали от тези каменни дървета прах и той бил чудотворен лекувал различни болести, дори слепота…
Легенда за завладяването на Овеч:
Студ бил сковал земята през 1388 година.
В гордата и непристъпна Овечка крепост бумтял Любогреен Огън.
Неговият опияняващ дим излизал на малки струйки от комините и прибулвал като с воал Крепостта.
А там, долу – в подножието, бил спрял отряд от 5000 добре въоръжени турски конници на чело с пълководец Яхши Бей. Премръзналите коне неспокойно риели снега с копитата си, а ездачите току потривали ръцете си една от друга, за да ги стоплят.
Имало примирие между Търновския Цар Иван Шишман с турците, но никой не знаел на къде са тръгнали те сега.
Уплашен от тази неизвестност, Началника на Крепостта не искал да ги пусне горе, но вятъра се засилил.
Той вземал шепи сняг и го запращал в очите на конете и ездачите.
Снегът ставал все по-силен и заплашвал да покрие всичко наоколо с непристъпни преспи.
Тогава Християнското сърце на градоначалника на Овечката Крепост се смилило и той пуснал мръзнещите турци в крепостта.
Но вероломни в замислите си били гостите…
Тяхното посещение не било случайно.
Късно през нощта те нападнали спящите и нищо не подозиращи защитници на крепостта и ги изклали. ..
Една по една завладели Всички Кули.
Доволен от своя успех омразния убиец Яхши Бей изпратил вест на пашата чрез един пратеник на име Мурад.
На следващия ден още в ранни зори Чандарлъ Али паша вдигнал целия си стан от 25000 войска разположена край Крепостта Овчага потеглил към Провадия и влязъл в Крепостта. Така безславно паднала тази недостъпна и почти непревземаема Крепост.
Легенда за завладяването на Овеч:
След като минали Балкана, турците завладели Провадия.
Много от жителите се укрепили в Крепостта, която стояла Величествена в своята Непристъпност.
Смело отбивали българите всеки пристъп на нашествениците. Много дни наред се държала Крепостта, но дошло най-страшното…
Хранителните припаси се свършили.
Постепенно силите започнали да отслабват.
Децата взели да измират от глад.
Майките скубели косите си от мъка.
Изтощени защитници решили да изпратят тайно няколко души свои съграждани в града за храна…
Но между стотици бели винаги се намира по -една черна душа, която треперейки за собствената си кожа, става предател.
Такъв страхливец имало между пратениците.
Когато слезли в града, той се предал на турците и им обяснил тежкото положение на обсадените.
Възползвайки се от тази измяна, турците скрили в кошовете за хляб, натоварени на мулета, свои добре въоръжени войници и така, с помощта на предателя, проникнали в Крепостта.
Тук те внезапно нападнали обсадените и ги изтребили до един
Димитринка Митова